Page 40

slovesnosti, tokrat na Vidmu, kjer so se poslovili od taš e in babice Kun nikovih. 7.3. pa so zapeli na pokopališ u v Gorišnici v slovo ne aku Janeza Horvat, lana MoPZ. Na 36. ob nem zboru, 12.3.2004, so pevci opravili poleg ostalega še delne volitve za novega predsednika nadzornega odbora in blagajnika. Med 18.3. in 21.3. so bili pevci na intenzivnih vajah v Novigradu na Hrvaškem. 26.3. so bili na 30. reviji pevskih zborov v dvorani Gimnazije Ptuj. 28.3. Zapeli so 3 pesmi ob materinskem dnevu v Markovcih. 20.4. kot da je to leto pogrebov, tega dne so spet zapeli, tokrat v slovo Janezu Kristovi u, o etu svojega pevca Janeza iz Nove vasi. 23.4. so sodelovali na proslavi ob 5. ob inskem prazniku. 1. maja 2004 pa pri pevcu Mitji 9ušu, ki je stopil na novo življenjsko pot s Polonco Strelec, ki je tudi sama ujeta v mrežo petja in pesmi (tudi po genih – o e Janko Strelec je že dolga leta lan MoPZ Markovci). 8. maj 2004 – tradicionalni spomladanski koncert MoPZ z gosti: MoPZ vinogradnikov iz Šentruperta in MoPZ Zarja iz Trbovelj. Poletju z nekoliko pevskega zatišja je sledila jesen in že 3.9. so pevci z žalostinkami obogatili slovo Franca Visenjaka, starejšega (o e pevca Franca in dedek pevca Davida Visenjaka) na pokopališ u v Gorišnici. 31.10.2004 so lani MoPZ zapeli v slovo Janezu Pi erko na markovskem pokopališ u. 1.11. so zapeli na komemoraciji pri novem spominskem obeležju Vsem žrtvam vojne in povojnega nasilja. 26.11.2004 sodelovanje na Dobrodelnem koncertu Karitas Završke in Ptujske dekanije, nato se je kar naglo izteklo leto 2004. Leto 2005 23.2. je bil tudi za ves MoPZ prazni ni dan, saj je najstarejši pevec Janez Horvat dopolnil 75 let življenja. »Mnogo zdravih let v življenju in petju!« so mu zaželeli prijatelji pevci MoPZ Markovci. Še prej 13.2. so sodelovali na prireditvi v po astitev kulturnega praznika v Markovcih. Sledilo je veselo praznovanje zlatega jubileja – Abrahama je sre al Janez Kukovec, predsednik MoPZ Markovci, že od leta 1972 tudi navdušeni pevec, »Obrnil se je list v njegovem življenju, še na mnoga zdrava leta mu želimo pevci MoPZ!« je zapisal v imenu vseh gospod Jože Cigula. Med 15.4. in 17.4.2005 so imeli uspešne intenzivne vaje v Umagu. 20. aprila so se odzvali vabilu iz Doma upokojencev na Ptuju ter jim zapeli. »Radi smo se odzvali, saj so v domu tudi naši starejši ob ani,« je zapisal kronist gospod Cigula. 23. aprila so zapeli 3 pesmi na 6. prazniku ob ine Markovci, že dan pozneje pa je MoPZ zbor vabil v Bukovce na svoj tradicionalni, že 38. spomladanski koncert. V programu je sodeloval tudi mešani pevski zbor Kulturno umetniškega društva Markovski zvon iz Markovec. Spet so zapeli v slovo, tokrat 4. maja 2005, prijatelju Petru Kova i u iz Prvencev, ki je nenadoma umrl. 6.5.2005 so nastopali na otvoritvi poslovnih prostorov MCK d.o.o. v obrtni coni Novi Jork. 31. maja

39

Pesmi glas - druži nas 3  
Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Advertisement