Page 38

6.4. so nastopili na podelitvi priznanj Vino Ptuj 2001, v dvorani minoritskega samostana. Tudi na 28. reviji Pevskih zborov, 20.4. niso manjkali. 28.4.2002 so obogatili program zaklju nega dneva na 3. ob inskem prazniku v Markovcih. 7.6. – 60 letnica ustanovnega lana gospoda Alojza Letonja. V tem asu se pri ne omenjati ime Milke Liponik, ki se je zboru pridružila kot povezovalka programov s svojo izbrano, prisr no besedo. Njihovih vabil ne bi niti mogla niti hotela zavrniti, saj ima v zboru kar nekaj najbližjih sorodnikov: brata Ivana in tri ne ake: Tadeja in Marka Kun nika in Gregorja Bezjaka.

Pevci MoPZ med ogledom Madžarske prestolnice (FOTO: Marijan Petek)

Po poletnem premoru (ki je obi ajen) so se pevci spet zbrali na vajah v septembru. 18.10 so peli na koncertu v Trbovljah, naslednji dan so obogatili mašni obred ob 130-letnici cerkve Sv. Marka (v sedanjem obsegu). Že 3 dni pozneje, 22.10.2002, pa so zapeli v slovo Ani Letonja – An ki, materi Alojza Letonje. Tudi ona je nadvse ljubila lepo petje, bila dolgoletna lanica Ljudskih pevk iz Zabovec. 26.10.2002 – potovanje zbora na Madžarsko, esar so se že vsi veselili. O gostovanju MoPZ Markovci v Budimpešti, kjer so zapeli na koncertu v Marmorni dvorani Vojnega muzeja in na maši, o em je obširno v Ptujskem Tedniku pisala že Mojca Zemljari , izrezek so pevci spravili med svoje spomine, ki jih radi obujajo. 1.11.2002 je MoPZ spet zapel na osrednji komemoraciji za dan mrtvih. 15.11.2002 je imel zbor kratko pevsko vajo, saj tako pravi zapis Jožeta Cigula: »9utili smo neko stisko v srcu, ker se od nas poslavlja dolgoletni pevec, prijatelj – svetovalec gospod Stanko Bra i , ki si je zaželel malo miru med svojimi…«, tedaj gotovo še niso slutili, da bo ta po itek mnogo prekratek…

37

Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Advertisement