Page 36

Kun nik, Gregor Bezjak, Marko Kun nik; drugi so ez as prenehali (iz družinskih, službenih in drugih razlogov). A tudi za njih upamo, da se bodo v MoPZ še kdaj vrnili.

Slavljenec Janez Horvat med pevskimi prijatelji (Foto: Arhiv MoPZ) V oktobru 2000 so se pevci na stopnicah pred ob insko stavbo slikali za svoj (tudi že tradicionalni) koledar, se sre ali na praznovanju 60-letnice svojega predsednika Jožeta Cigula, v novembru bili na krstu mošta ob Martinovem v Bukovcih in v Novi vasi. 17.11 pa so zapeli na odprtju ob inske stavbe v Markovcih. Ta pomembni dogodek je ostal vsem v lepem in trajnem spominu, slika pojo ega zbora od tedaj krasi steno sejne sobe v ob ine Markovci. Bogato leto 2000 pa je MoPZ zaklju il s sodelovanjem na boži nem koncertu pri Sv. Trojici, Podlehnik in na boži nem koncertu v cerkvi Sv. Doroteje v Dornavi. Pevcem se je s solisti nimi deli pridružila tudi Sre kova žena Sonja. Zbor je na klavirju spremljal mladi Tomaž Sok. Leto 2001 Pri elo se je s petjem na pogrebni sve anosti (2. januarja) za umrlo babico pevca Mitja 9uš. Sledili so mnogi pevski nastopi, na ob nih zborih strank SLS in SKD, ob inski odbor Markovci. Nastopali so na otvoritvi likovne razstave »Ex-tempore« v OŠ Markovci. V marcu je zbor odpotoval na intenzivne vaje v Simonov zaliv. V aprilu so imeli koncert v Slovenski Bistrici, na katerega bo pevce vedno spominjala spominska slika, ki so jo prejeli z naslovom: 9rno jezero na Pohorju. 21. aprila so zapeli na II.delu Revije pevskih zborov na Ptuju. 29. aprila so nastopili na 2. prazniku ob ine Markovci, kjer so prejeli plaketo ob ine Markovci kot priznanje za svoje že 33 – letno

35

Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Advertisement