Page 33

A Sre ku se je vseeno glasbeno izobraževal, obiskoval je šolo solo petja in se seznanil z dirigiranjem. Vse to je pozneje nadgrajeval z rednim obiskom seminarjev, ki jih organizirajo za dirigente pevskih zborov, tudi tiste na cerkveni ravni. Ob jubileju MoPZ Markovci tudi Sre ku Zavec obeležuje svoj srebrni jubilej – kar 35 let aktivnega dela na glasbenem podro ju: najprej organist v Leskovcu, potem 2 leti pri sv. Tomažu, dolgoletni organist v cerkvi sv. Petra in Pavla na Ptuju in še vedno tudi v Leskovcu. Da prav tam, v Leskovcu uspešno vodi mešani pevski zbor sv. Andraž, smo se v Markovcih lahko prepri ali 25. novembra 2006, ko so prišli kot gostje na naš koncert. Neko , pred 30 leti, je prepeval v »ptujskem komunalnem zboru«, pozneje vodil še MZ na Hajdini, bil vodja moškega okteta v Leskovcu, zdaj pa vse bolj postaja Markov an. V nadaljevanju kronike je delo Sre ka Zavca z MoPZ nenehno prisotno. Naj tako ostane, pevci ga imamo za svojega, utimo našo medsebojno trdno vez. Pa se vrnimo k pregledu kronike MoPZ, kar pa lahko storimo tudi zato, ker so se Sre kove želje izpolnile in z njimi sklep MoPZ o nadaljevanju za rtane poti.

Univ. prof. Jože Gregorc, mednarodni maestro, %estita novemu zborovodju Sre%ku Zavcu (FOTO: Arhiv MoPZ) Leto 1995 Jesen in zima, že 30.12.1995 so pevci MoPZ Markovci pod vodstvom Sre ka Zavca, kot gostje nastopili na 1. boži no – novoletnem koncertu v organizaciji Cerkvenega pevskega zbora Sv. Marko, v doma i farni cerkvi.

32

Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Advertisement