Page 32

odpirajo pri tem našem delu, je še veliko in najbolj vesel bom, e bo MoPZ Markovci s pevsko tradicijo nadaljeval tudi v prihodnosti,« je pogovor sklenil Sre ko Zavec, pred tem in obenem zborovodja nekaterih znanih zborov in organist.

Sproš%eno druženje po uspešnem nastopu (FOTO: Prelog) »Sre ko Zavec – zborovodja, ki je hotel igrati trobento« tako smo naslovili pripoved o sedanjem zborovodji pred 10 leti, danes pa bomo zapis samo osvežili, vse to iz iskrene hvaležnosti in veselja, ker je še vedno z nami, z MoPZ Markovci. Sre ko Zavec je torej tedaj, v jeseni 1995 napravil za nas zelo pomemben korak: prevzel je dirigiranje MoPZ Markovci. Najprej je obljubil, da za asno, zdaj pa se je nabralo že skoraj 13 let. Vsi iskreno upamo, da bo ob vseh drugih aktivnostih še zmogel dovolj mo i, volje in veselja ter bo ostal z zborom še dolgo, do naslednjega jubileja in naprej. Zborovodja Sre ko Zavec, mož v najboljših letih prihaja iz Trdobojcev v ob ini Leskovec, kjer sta si z ženo Sonjo ustvarila dom in pet lansko družino: dvema h erkama se je v teh naših skupnih letih pridružil še sin Tilen. Da je njegova žena Sonja odli na pevka, smo se lahko že ve krat prepri ali, saj je že na reviji pevskih zborov in na številnih koncertih nastopala kot solistka MoPZ Markovci. Poleg službe na Perutnini Ptuj in skrbi za družino, pa še vedno najde dovolj asa za marsikaj, kar je povezano z ljubeznijo do glasbe. Sam o tem pravi tako: »Tudi pri nas doma smo bili trije otroci in vsi smo prav radi peli. Sam sem si nadvse želel igrati trobento, a doma niso imeli posluha za moje želje. Vsak poklic je boljši kot biti muzikant, sem slišal takrat.«

31

Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Advertisement