Page 31

Sre1kova doba Leta do jubileja – 30. letnice MoPZ Markovci Poznavalec in veliki prijatelj našega zbora je v asu po 1. koncertu v Sre kovi dobi zapisal med drugim tudi naslednje: »Vso sre o, Sre ko Zavec in markovski pevci!« Minilo je precej asa (po smrti Janeza Bezjaka) ko so pevci tudi mene vprašali: »Kaj pa sedaj?« Janez bi bil gotovo sre en, e njegovih 19 let truda ljubezni in prijateljstva ne gre v pozabo, saj jim je prav on nenehno vcepljal ljubezen do lepega petja. Vem pa, da v tistem asu ne bi hotel biti v koži gospoda Sre ka Zavca. Po šoku, ki so ga pevci doživljali…, je gospod Sre ko Zavec pravi sre ko za zbor, o tem sem se lahko prepri al na njegovem prvem koncertu, vajeti zbora je prijel resno v roke z znanjem in ljubeznijo. Na tej odgovorni poti želim Sre ku Zavcu in markovskim pevcem vso sre o!« je zapisal univ. prof. internacionalni Maestro Jože Gregorc.

Zborovodja Sre%ko Zavec (FOTO: Prelog) Lepe, vzpodbudne besede, med njimi tudi posre ena besedna igra z njegovim imenom, so gotovo novemu zborovodji markovskega zbora pomenile dodatno potrditev za odlo itev o kateri je v letu 1998 zapisal: »9e zbor ne raste, nazaduje! Z Janezom sva bila velika kolega. Na rtovala sva celo skupni koncert najinih zborov. Prav zato, ker se Janezu niso uresni ile sanje, mi je zelo hudo in žal mi je, ker sedaj ne doživlja 30 let moškega zborovskega petja v Markovcih saj je prav on dal zboru najve . Izzivov, ki se kar

30

Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Advertisement