Page 22

Karolina Pi1erko

KRONOLOŠKI PREGLED DELOVANJA DRUŠTVA Fantovsko petje na vasi Štefanova doba Janezova doba Janezovih prvih 7 let pri MoPZ Janezovih naslednjih 12 let Sre1kova doba Leta do jubileja – 30-letnice MoPZ Med 30. in 40., zrela doba MoPZ Markovci

Fantovsko petje na vasi Obdobje pred za etkom delovanja MoPZ Markovci Pesem je tudi v nekdanjih asih spremljala loveka v vseh njegovih dobah, od rojstva do smrti, pri vseh njegovih vsakdanjih in prazni nih dogodkih: ob krstih, porokah, na svatovanjih in godovanjih,… pa ob košnji in žetvi, ob majhnih in ve jih naporih. Zdelo se je, da so tudi najve je tegobe in težave lažje, e jih spremlja pesem. Solza veselja je bila slajša, solza žalosti se je hitreje posušila ob pesmi, ob glasbi; še potna sraga je neopazno spolzela po elu, po hrbtu, e je zadonela pesem. V Markovcih, vseh naših 9-ih vaseh, ni bilo ni druga e in o tem smo pripovedovali že v naši prvi brošuri Pesmi glas druži nas (ob 15-letnici MoPZ, april 1983) in nato povzeli tudi v drugi z istim naslovom, bilo je v maju 1998, ko je zbor praznoval 30-letnico uspešnega delovanja. Ko smo se spominjali samih za etkov, nam je bil, vsaj najstarejšim, marsikdo od tam omenjenih, še zelo blizu, danes, po tolikih letih, naj vsaj omenimo nekatera njihova imena: tu je gospod Ciril Kafol, nekdanji ravnatelj in pevovodja na OŠ Markovci. Iz njegovega pevskega zbora je gotovo izšel marsikateri odli en pevec, marsikatera mala pevka iz tistih asov je skozi vse življenje vsaj cenila lepo petje, e že sama ni imela prilike pristopiti v kak ženski ali mešani pevski zbor.

21

Pesmi glas - druži nas 3  
Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Advertisement