Page 16

Da sta moja nenehna bojazen in njegova lastna skrb imela resni ni usodni vzrok in posledico, se je na žalost potrdilo v zgodnjem jutru, 11. maja 1995. »Ve erni ave bo pesem, ki me bo spominjala na tebe, spoštovani Janez, zato, ker bi želela, da zate še dolgo ne bi bilo no i in ne tistega jutra…« je Janezu v slovo zapisala tedanja predsednica Prosvetnega društva »Alojz Štrafela« Markovci. 9as celi rane, a jih nikdar ne zaceli! Kakor je bil Janez vedno med vami, dragi pevci, toliko bolj je bil obenem samo moj in prav to ob posebnih priložnostih z zborom najbolj ob utim. V takih posebnih trenutkih ostajajo tople besede in lepo odpete pesmi brez odziva, saj je bole ina še vedno živa in mi je ne more nih e omiliti. Omilijo jo lahko le lepe misli na mojega Janeza, najina otroka in najin novi rod, to so edina lu ka, edini upajo i žarki, ki si jih v skrivnih trenutkih sama prižigam. Spoštovani MoPZ Markovci! Cenim in spoštujem, vaša prizadevanja za ohranjanje bogate tradicije zborovskega petja v Markovcih. Ob 40-letnici delovanja zbora vam vsem iskreno estitam in želim še mnogo uspešnega dela ter vsega dobrega, kar lahko pevska duša daje drugim ljudem! Marija Bezjak, Bukovci

15

Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Advertisement