Page 15

Pred štiridesetimi leti smo posejali zrno, ki je vzklilo, se po asi, a vztrajno in uspešno razvijalo in zraslo, ki s svojimi plodovi – pesmimi navdušuje doma e, okoliško, slovensko in tudi tuje ob instvo. MoPZ želim ob štiridesetletnici še veliko uspehov. Štefan Vugrinec, prvi zborovodja MoPZ

Marija Bezjak: Sila spomina Spominjam se nekega zimskega ve era davnega leta 1976, ko sta Janeza obiskala lana MoPZ Konrad Peklar in, žal zdaj že pokojni, dolgoletni predsednik zbora Franc Golob, z namenom, da ga povabita k sodelovanju na mesto zborovodje. Res, da je bila Janezu glasba tako reko v zibelko položena, postal je resni no dober klarinetist in saksofonist, vztrajen in dosleden, tudi dober pevec, a z zborovskim petjem do tedaj ni imel nobenih izkušenj. Tudi po kar dolgem prigovarjanju se ni odlo il za ta korak, dokler se nisem še sama vklju ila v pogovor in mu svetovala, naj vendarle vsaj poskusi in dokaže, da to ni njegovo glasbeno podro je. A obrnilo se je vse druga e. Poleg instrumentalne glasbene dejavnosti in vodenja Godbe na pihala, se je za ela še Janezova uspešna zborovodska pot, ki jo je jemal z vso resnostjo in odgovornostjo, z nenehnim dodatnim izobraževanjem in s sre nim naklju jem, da je njegovo zborovstvo odkril priznani glasbeni strokovnjak gospod univ. prof, mednarodni maestro, Jože Gregorc, ki mu je pomagal z odli nimi nasvet. V skoraj dveh desetletjih je zbor pod Janezovim vodstvom dosegal lepe uspehe; zvrstili so se mnogi koncerti, stkale so se iskrene prijateljske vezi, nastala so nepozabna sre anja, na katerih mi je predsednik zbora vedno znova in znova z iskreno hvaležnostjo zatrjeval: »Marija, tebi se moramo zahvaliti, da imamo našega Janeza!« 9eprav Janez nikdar ni glasno dajal prednosti kateri od zvrsti svojega glasbenega poustvarjanja, sem sama intimno utila njegovo osebno naklonjenost zborovskemu petju in pevskim prijateljem. A tudi od zborovskega petja se je želel slej ko prej posloviti, saj je najverjetneje sam za util, da mu glasba ni samo dajala, ampak mu je tudi jemala življenjske mo i. Nešteto vaj, nastopov, neprespanih no i, služba, dom in družina je bilo preve za njegovo, že od samega otroštva obolelo srce.

14

Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Advertisement