{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

ZAKLJUČNA E-PUBLIKACIJA

MREŽA MAMA V LETU 2019

! N O K A Z E J MAMA


1. ... UVODNA BESEDA LETO STREL IN NEVIHT Ozirajoč se na leto 2019. Ko imaš po zaključenih preteklih projektih že vsega vrh glave in samo še čakaš, da bo malo miru, ampak že iz izkušenj veš, da tega ne bo in da gre za zatišje pred nevihto. Da nekaj bo. Da pluti v mirnem ni zanimivo in zabavno. Čakaš. In ni hudič, udari kot strela z jasnega. Najprej malo drugače, a prinese marsikaj. In nevihta traja in traja, strele streljajo vse do konca leta. Nevihte prehajajo iz ene v drugo. Ni miru in si na nek način v mezaninu. Kaj še bo? Kam boš šel, gor ali dol. Ko moraš popravljati, dopolnjevati, zagovarjati in opravičevati za nazaj. Ne zmoreš... a moraš, kolikor lahko. Kaj in kdo so bile strele ni pomembno. Pomembno je, da so bile, da sem jih občutila jaz in morda tudi ostali okoli mene. Ne gre drugače in tudi to je del vodenja in plutja... Ko veš, da moraš biti pripravljen na vse.


Ampak navsezadnje je bilo leto uspešno, z vidika razmišljanja in učenja, pridobivanja novih in drugačnih izkušenj, iz katerih se moramo tudi kaj naučiti, ker če se ne učimo na napakah in smo brez izkušenj, se tudi ne razvijamo, ne napredujemo. In v letošnjem letu reelekcije ugotovim. Ja, res je. Rada delam, to kar delam, ker sebi in drugim omogočam pridobivanje izkušenj. In ja, to je del vodenja in poslanstva našega sektorja. Oddahnem si, ko gre uvodnik s pridihom refleksije h koncu in s tem tudi leto. Kot rada pravim; če bo tako kot je sedaj, bo v redu, če bo bolje, bo super. Ampak bo... Vse o vsem, pa v nadaljevanju zaključne publikacije. Na tem mestu bi se rada vsem zahvalila za podporo. Znamo ceniti tudi strele z jasnega. Za konec pa še ena moja misel, s katero bomo zapluli v 2020: »Vse z določenim namenom.« Želim vam SREČNO, ZADOVOLJNO IN IZPOPOLNJENO LETO, s čimmanj dela in veliko učinkov v 2020!

Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa


KAMAL IZIDOR SHAKER

2.... VTISI EKIPE MLADINSKE MREŽE MaMa V LETU 2019

koordinator projektov Pestro leto, polno dogodkov, srečanj in druženj. Mnogo sklenjenih partnerstev in pridobljenih projektov prinaša na Mrežo MaMa veliko dodatnih izzivov ter odgovornosti, ki jih bo v letu 2020 in v prihodnje potrebno uresničiti.

KARMEN MURN zunanja sodelavka Mreža MaMa je bila v letu 2019 neverjetno aktivna in povezujoča. Vključevala je članice in mnoge mednarodne partnerje v zelo inspirativne projekte in vsebine, ki nedvomno premikajo mejnike v mladinskem sektorju in vesela sem, da sem bila del tega premika.


URBAN KREVL mladinski delavec na Erasmus+ projektih A je že konec 2019? Se mi zdi kot, da smo ravno pripravljali letni delovni načrt za letošnje leto ter ga potrjevali na Svetu MaMa. Mislim, da smo kljub tej divji vožnji z »vlakcem smrti« lahko s ponosom gledamo nazaj na opravljeno delo ter na dosežke projektov in aktivnosti v letu, ki se poslavlja. Kar si želim za leto 2020 je še boljše energije v pisarni, še bolj odzivne članice ter poslušljive tiste, ki so odgovorni za mladinski sektor.

LEJA MARKELJ mladinska delavka, Logbook, interno komuniciranje Če bi morala leto 2019 na Mreži MaMa označiti z eno besedo, bi to bila: spremembe. Novi sodelavci, novi projekti, novi izzivi in spoznanje, da je treba spremembe sprejeti z odprtimi rokami. 2019, hvala za nova prijateljstva, strokovno rast in neprecenljive izkušnje.


SANDRA BANO strokovna sodelavka, informiranje in komuniciranje Zelo sem ponosna, da sem v tem letu uspela razvozlati Majina navodila in pisavo, prenesla Urbanov črni humor, preglasila Grušo :), hodila vštric z Lejino vztrajnostjo in tu pa tam neuspešno nadomestila Kamala pri kuhanju kave. »Kemija« znotraj ekipe mi je v preteklem letu dala motivacijo za sproti. Z upanjem, da tako ostane tudi v letu 2020, stopam skupaj z Mrežo MaMa v 2020.

GRUŠA ERJAVEC projekt Evropske solidarnostne enote Leto 2019 je bilo zame prav posebno leto, saj sem se septembra pridružila ekipi Mreže MaMa, kot nova sodelavka v sklopu Evropske solidarnostne enote, kar pa je tudi moja prva zaposlitev. Vesela ter hvaležna sem za možnost gradnje novih izkušenj, znanja in tkanja vezi  s super kolektivom, ki se lahko nanj obrnem kadarkoli. Mreža MaMa mi je odprla vrata v svet mladinskega delovanja in s tem tudi pripomogla k osebni rasti.


3.... DELUJEMO MEDNARODNO MREŽA MAMA SODELUJE V STRATEŠKIH MEDNARODNIH PROJEKTIH, KI SO PODPRTI S STRANI PROGRAMA ERASMUS+: MLADI V AKCIJI, KAR NAM OMOGOČA SOFINANCIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI, KI BI JIH BREZ PODPORE EVROPSKIH SREDSTEV TEŽKO IZVEDLI. ZARADI NAVEDENEGA JE ZA NAS PROGRAM NEPOGREŠLJIV ŽE KAR NEKAJ LET. IZ PROGRAMA ERASMUS:+ MLADI V AKCIJI SO BILI V LETU 2019 PODPRTI NASLEDNJI PROJEKTI STRATEŠKEGA PARTNERSTVA:


3.1 SOCIALNO VKLJUČEVANJE V MLADINSKIH CENTRIH Skupaj s partnerji iz Estonije, Latvije in Nemčije smo v 2019 nadaljevali z izvajanjem projekta mednarodnega strateškega partnerstva Socialno vključevanje v mladinskih centrih. Namen projekta je bil razviti strateške programske usmeritve za mladinske centre na področju socialnega vključevanja in usposobiti mladinske delavce za soočanje z izzivi socialne izključenosti mladih v lokalni skupnosti. V začetku leta smo organizirali nacionalni trening za vodje mladinskih centrov za izvajanje programov socialnega vključevanja v mladinskih centrih, junija pa smo v Brežicah izvedli multiplikacijski dogodek, na katerem smo predstavili strategijo socialnega vključevanja v mladinskih centrih, ki je nastala tekom projekta. Projekt smo sklenili z evalvacijskim srečanjem partnerjev v Estoniji, kjer smo se s ponosom ozrli na vse uspešno izvedene aktivnosti in evalvirali proces izvedbe. Kot rezultata projekta sta nastala: program socialnega vključevanja, ki mladinskim delavcem nudi priporočila za vključevanje mladih z manj priložnostmi, ter žepni bonton mladinskega dela, v katerem je zbranih 31 različnih situacij, s katerimi se srečujejo mladinski delavci vsak dan.


3.2 PAMETNO MLADINSKO DELO V MLADINSKIH CENTRIH Leto 2019 so mladinski sektor zaznamovali pomembni koraki na področju digitalizacije mladinskega dela. Mreža MaMa je tudi letos nadaljevala s strateškim partnerstvom Pametno mladinsko delo v mladinskih centrih, ki ga izvajamo skupaj s partnerji iz Estonije, Nemčije in Finske. »Ker se v zadnjem času tudi v Sloveniji vedno več pogovarjamo o pametnem mladinskem delu je čas, da na tem področju tudi nekaj storimo. V okviru projekta želimo pripraviti smernice za mladinske centre ter mladinske delavce in pripraviti nabor metod in orodij, ki bodo povezovali vsakodnevno mladinsko delo s pametnim mladinskim delom.« Urban Krevl, mladinski delavec na Mreži MaMa. Projekt smo sicer poimenovali pametno mladinsko delo v mladinskih centrih, ampak smo se v procesu izvajanja projekta, skupaj z akterji iz mladinskega sektorja poenotili, da gre digitalno mladinsko delo. Najprej smo se odpravili na študijski obisk na Finsko, ki je v spoznavanje dobrih praks digitalnega mladinskega dela vključil kar 30 mladinskih delavcev iz vseh štirih partnerskih držav.Novembra smo za mladinske delavce v Krškem pripravili mednarodno usposabljanje na temo pametnega mladinskega dela in njegovega vključevanja v razvoj mladinskih programov, pričeli pa smo tudi s pripravljanjem vsebine za oblikovanje kompetenčnega modela, ki bo opredelil kompetence mladinskih delavcev na področju pametnega mladinskega dela. Mreža MaMa je sodelovala tudi na Forumu o digitalnem mladinskem delu »Kdaj, če ne zdaj?«, ki sta ga organizirala Urad RS za mladino in Nacionalna agencija Movit. Izvedli smo delavnico, skozi katero smo mladinskim delavcem predstavili različne uporabne digitalne aplikacije in platforme, ki jih lahko uporabijo pri delu z mladimi.


3.3 MREŽA MLADINSKIH DELAVCEV V septembru 2019 smo pričeli s 24-mesečnim strateškim partnerstvom Mreža mladinskih delavcev, v katerem sodelujejo še partnerji iz Slovenije, Švedske in Hrvaške. Projekt je nastal kot odgovor na potrebo po profesionalizaciji mladinskega dela. Mladinsko delo v državah vseh treh partnerjev nima razvitega izobraževalnega programa, kjer bi poleg odgovorov – kako izvesti neko aktivnost za mlade, mladinski delavci pridobili tudi odgovore na – zakaj izvesti določeno aktivnost za mlade. Prva aktivnost projekta je bilo uvodno srečanje v Ljubljani, kjer smo skupaj s partnerji pregledali vse aktivnosti, ki sledijo in začrtali njihov potek. Skozi projekt bomo mladinskemu delu ponudili teoretične temelje, ki temeljijo na znanosti in raziskavah, pripravili knjižnico vse kakovostne literature, ki nastaja v okviru razvoja mladinskega dela in na osnovi potreb mladinskih delavcev, mladinskim delavcem ponudili program usposabljanja in razvili kolektivno pogodbo za mladinski sektor.


4.1 ANALIZA ČLANIC MREŽE MAMA

4. KREPIMO KAKOVOST MLADINSKEGA DELA

Mreža MaMa je z namenom spremljanja članic in obsega mladinskega dela, ki ga opravijo članice, v letu 2019 izvedla raziskavo, v katero je bilo vključenih 39 mladinskih centrov. Raziskava z vključitvijo večine mladinskih centrov – članic Mreže MaMa, pomembno prispeva k boljšemu vpogledu v mladinski sektor na področjih zaposlovanja, mladinskih programov, usposobljenosti kadra, sistemizacije, financ in potreb mladinskih centrov. Spremljanje razvoja članic z vidika njihovih potreb govori o nivoju mladinskega dela in sektorja v Sloveniji ter nakazuje na področja, ki bi jih bilo potrebno okrepiti v prizadevanjih za kakovostno mladinsko delo.


V ANALIZO SMO VKLJUČILI: zasebni zavod 23.1%

44% ENOTA V VEČJI ORGANIZACIJI

56% SAMOSTOJNA ORGANZACIJA

javni zavodi 61.5%

društva 12.8%

zveza društev 2.6%


UGOTOVILI SMO: 39 članic Mreže MaMa je v letu 2018 zaposlovalo kar 248 oseb, kar v povprečju pomeni 6 zaposlitev na posamezni mladinski center. 37% je zaposlenih na projektih. Skoraj polovica mladinskih centrov je imelo dodatne zaposlitve, ki so jih pridobili preko aktivne politike zaposlovanja (javna dela). Pridobivanje izkušenj so omogočili kar 71 študentom. V mladinskih centrih je v letu 2018 skupaj delovalo kar 1.262 prostovoljcev. Največ programskih aktivnosti je na področju informiranja mladih, najmanj pa na področju digitalnega mladinskega dela.


4.2 LOGBOOK V okviru projekta Europe Goes Local smo nadaljevali z izvedbo pilotnega projekta Logbook, ob podpori programa Erasmus+: Mladi v akciji, Nacionalne agencije Movit in Urada RS za mladino. Skozi projekt smo v slovenske mladinske centre prenesli švedsko prakso beleženja mladinskega dela – orodje Logbook, Mreža MaMa pa je na pobudo treh slovenskih občin (Ljubljana, Novo mesto in Brežice), ki so se vključile v projekt, prevzela vlogo koordinacijske organizacije pilotnega projekta.   Z začetkom leta so mladinski delavci pričeli z rednim vnašanjem aktivnosti v Logbook, pridružil pa se nam je tudi novoustanovljeni Mladinski center Vič. Logbook tako po novem vključuje 21 mladinskih centrov. Kmalu zatem smo prejeli rezultate prve letne evalvacije, ki so nam dali vpogled v kakovost mladinskih programov skozi oči mladih. Na vmesnem evalvacijskem srečanju pilotnega projekta smo v Ljubljani, z namenom predstavitve in interpretacije rezultatov letne evalvacije, gostili idejnega vodjo orodja Logbook, Jonasa Agdurja, mladinske delavce pa smo pri interpretaciji rezultatov podprli tudi s priročnikom za interpretacijo rezultatov letne evalvacije, ki smo ga predstavili na podpornih lokalnih srečanjih v vseh treh vključenih občinah. Konec leta je ponovno zaznamovala letna evalvacija, skupaj pa smo na zaključnem srečanju pilotnega projekta že lahko vrednotili napredek v primerjavi s prejšnjo evalvacijo. Rezultati kažejo na izboljšanje različnih kazalnikov mladinskega dela, predvsem na področju participacije, vpliva in varnosti, ki jo mladi občutijo v mladinskih centrih.   Da bi razširili besedo o naši pozitivni izkušnji z Logbookom smo posneli video, z veseljem pa sporočamo, da se z novim letom se Logboom družini pridružujejo nekatere nove občine, s katerimi bomo razvijali kakovost mladinskega dela tudi v prihodnje.


4.3 NACIONALNI POSVET MLADINSKEGA SEKTORJA 2019 Nacionalni posvet mladinskega sektorja je dogodek, ki se ga mora udeležiti prav vsak, ki je na kakršenkoli način povezan z mladinskim sektorjem. Mreža MaMa se je tudi letos že tradicionalno udeležila nacionalnega posveta, ki ga vsako leto organizira Urad RS za mladino v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije. Tokrat smo se pogovarjali o kakovosti v mladinskem delu, o kateri se v zadnjem letu intenzivno razpravlja na lokalni in nacionalni ravni. Mreža MaMa je na posvetu vodila tudi eno izmed izobraževalnih delavnic z naslovom »Pomen infrastrukture mladinskih centrov za zagotavljanje kakovosti v mladinskem delu«, v kateri smo osvetlili pomen različnih elementov kakovostnega mladinskega dela. Tradicionalno srečanje je poleg druženja, postreglo s številnimi aktivnostmi za pridobivanje novih (strokovnih) znanj.


5. SPODBUJAMO AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO


5.1 PROJEKT MLADINSKEGA DIALOGA: VSI SMO EU Mreža MaMa je tudi v letošnjem letu izvajala projekt mladinskega dialoga, financiranega preko programa Erasmus+: Mladi v akciji. S projektom Vsi smo EU smo želeli nasloviti aktualno dogajanje na evropskem parketu, ki so ga v letu 2019 ponovno zaznamovale evropske volitve. Skozi regijske dogodke mladinskega dialoga, ki so potekali v mladinskih centrih po vsej Sloveniji, smo vključili preko 260 mladih ter mladinskih delavcev in vodij mladinskih centrov.

PRVI DEL PROJEKTA, ki smo ga izvedli v sodelovanju z Inštitutom za politični menedžment in Mladinskim svetom Slovenije, je bil namenjen vključevanju mladih in udeležbi na volitvah. Skozi štiri regijske dogodke smo želeli mladim približati prednosti Evropske unije in njenih mehanizmov. Na vseh dogodkih so imeli mladi priložnost spregovoriti s poslanci in poslankami v Evropskem parlamentu ter skupaj z njimi iskati ukrepe, ki bi krojili EU po meri mladih. DRUGI DEL PROJEKTA se je osredotočal na delovanje po volitvah v Evropski parlament. Izvedli smo posvetovanja z novoizvoljenimi poslanci in poslankami v obliki delavnic, z namenom skupnega oblikovanja priporočil in morebitnih politik, ki se dotikajo mladih na nacionalni in EU ravni. Na treh regijskih posvetovanjih so tako mladi oblikovali številne predloge ki jih bomo predali odločevalcem na zaključni nacionalni konferenci mladinskega dialoga, 16. in 17. januarja 2020 v Ljubljani. Predlog mladih, ki je najbolj izstopal, je uvedba državljanske vzgoje v izobraževalni sistem, prav tako pa bi želeli več informacij o podjetništvu in poklicnem usmerjanju. Izpostavili so pomen uvedbe e-volitev za povečanje politične participacije, več štipendij in ukrepov za zaposlovanje mladih v deficitarnih poklicih.


5.2 PROJEKT EVROPSKE SOLIDARNOSTNE ENOTE: AKTIVNO EVROPSKO DRŽAVLJANSTVO Poleti nas je razveselila novica, da smo bili uspešni pri prijavi v program Evropska solidarnostna enota – pripravništva in zaposlitve, in sicer s projektom Aktivno evropsko državljanstvo. Skozi različne projektne aktivnosti bomo v eno leto trajajočem projektu mladim približali evropske vrednote in solidarnost in tako krepili razvoj evropske družbe in skupnega sobivanja. Cilj projekta je umestiti vrednote solidarnosti v temeljne notranje akte mladinskih centrov, preko vzpostavitve modela medvrstniškega informiranja in ozaveščevalnih dogodkov pa bomo mladim v lokalnih skupnostih približali teme povezanosti EU aktivnega državljanstva in solidarnosti. Za še večjo učinkovitost izvedbe in večji doseg vrednote bomo razvijali mednarodni mladinski dialog in krepili solidarnost kot vrednoto.  


6. POVEZUJEMO SE Z OSTALIMI SEKTORJI ŠTEVILNE TEME V MLADINSKEM SEKTORJU SEGAJO NA VEČ PODROČIJ, ZARADI ČESAR JE POMEMBNO IN POTREBNO, DA SE PRI SVOJEM DELOVANJU POVEZUJEMO Z DRUGIMI SEKTORJI. POVEZOVANJE JE STALNICA NA MREŽI MAMA, USPEŠNA SODELOVANJA PA SMO NAVEZALI TUDI V LETU 2019.


6.1 EUYOU (EU AND YOUTH) Kot vodilni partner smo v novembru pričeli izvajati projekt EUYOU. Gre za pilotni nacionalni projekt, sofinanciran s strani Evropske komisije v sklopu programa Rights, Equality and Citizenship (REC), ki ga izvajamo skupaj z Inštitutom za politični menedžment (IPM) in M komunikacijami. Namen projekta je promocija državljanskih pravic mobilnih državljanov EU in njihova vključitev v lokalne demokratične skupnosti, pri čemer je poseben poudarek na ciljni skupini mladih. V načrtovanje ozaveščevalnih dogodkov in ostalih projektnih aktivnosti bomo vključili tudi 10 članic Mreže MaMa, ki bodo pomembno prispevale k informiranju mladih obiskovalcev njihovih mladinskih centrov. Prva aktivnost projekta je bil uvodni sestanek partnerjev v Ljubljani, konec leta pa smo popestrili z izvedbo novinarske konference, na kateri smo projekt predstavili širši javnosti.

6.2 BE A HERO V 2019 smo se kot partnerska organizacija vključili v mednarodni projekt strateškega partnerstva Be a hero, ki ga izvaja Zavod VOZIM, skupaj s partnerji iz Portugalske in Belgije ter ob podpori programa Erasmus+: Mladi v akciji.

Skozi projekt bomo opolnomočili mladinski sektor in krepili kakovostno delo mladinskih delavcev skozi nadgradnjo kompetenc in usvajanje strokovnega znanja s področja prometne varnosti. Cilj projekta je mlade s skupnimi močmi in z različnimi metodami ozaveščati o prometni varnosti, ki še vedno predstavlja pereč problem med mladimi.   Novembra smo bili na uvodnem srečanju partnerjev v Belgiji, kjer smo zastavili potek projekta, s katerim bomo nadaljevali v letu 2020.

6.3 USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU Na Mreži MaMa smo v letošnjem letu dvema mladima omogočili tri mesečno usposabljanje na delovnem mestu. Gre za ukrep Zavoda RS za zaposlovanje, preko katerega lahko mladi pridobijo praktična znanja, spretnosti in izkušnje na konkretnem delovnem mestu ter tako povečajo svoje možnosti za zaposlitev.


6.4 EUROPE GOES LOCAL Mreža MaMa je bila del nacionalne delovne skupine v sklopu projekta Europe Goes Local – podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni, ki ga vodi Nacionalna agencija Movit. Marca smo se udeležili študijskega obiska na Hrvaškem, kjer smo spoznavali dobre prakse mladinskega dela v različnih lokalnih skupnostih. Z istim ciljem smo se letos odpravili v Estonijo, eno izmed držav, ki uspešno odgovarja na potrebe spreminjajočega »online« sveta in mladih. Tam smo pridobivali nova znanja o digitalnem mladinskem delu in v praksi spoznavali lokalne in nacionalne politike, ki so jih Estonci uvedli na področju digitalizacije mladinskega dela. Bili smo tudi del študijskega obiska v Sloveniji, na katerem je Nacionalna agencija Movit gostila predstavnike mladinskih organizacij in občinskih oddelkov za mladinsko delo. Obiskali smo Ljubljano, Brežice, Novo mesto, Trbovlje in Velenje, kjer so nam lokalni mladinski centri in občine v predstavili svoj pogled na mladinsko delo.

Novembra je v Mladinskem centru Brežice potekal diseminacijski dogodek projekta Europe Goes Local, namenjen mreženju predstavnikov občin, medsebojnem učenju in izmenjavi dobrih praks. Mreža MaMa je skupaj z občinami, ki so vključene v pilotni projekt Logbook, predstavila pomen implementacije orodja za beleženje mladinskega dela v slovenske mladinske centre.

6.5 JAMSTVO ZA MLADE Predstavniki različnih mladinskih organizacij, med drugim tudi Mreže MaMa, se združujejo v delovno skupino za izvajanje programa Jamstvo za mlade. Shemo je oblikovala Evropska komisija z namenom spodbujanja zaposlovanja mladih. Skozi celo leto smo se udeleževali rednih sestankov delovne skupine, sodelovali pa smo tudi v intervjujih in fokusnih skupinah pri OECD (organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj), kjer je bila glavna tema NEET generacija mladih in mladinski centri. Spremljali smo izvedbeni načrt Jamstva za mlade in predlagali konkretne rešitve za zaposljivost mladih za prihajajočo finančno perspektivo.


7. SKRBIMO ZA PODPORO NAŠIH ČLANIC

I. KLUB MAMA Z ZBOROM MAMA

7.1 KLUB MAMA

II. KLUB MAMA

Tradicija produktivnega druženja z našimi članicami se je nadaljevala tudi v letu 2019. Na Mreži MaMa smo namreč organizirali dva Kluba MaMa.

Marca je v Mladinskem centru Velenje potekal dvodnevni Klub MaMa z Zborom MaMa. Ekipa Mreže MaMa je pripravila pester vsebinski program z raznolikimi aktivnostmi, predavanji in delavnicami. Prvi dan se nam je kot sogovornik pridružil Uroš Skrinar, direktor Nacionalne agencije MOVIT, s katerim smo se pogovarjali o programih Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota. Sledili sta dve delavnici, prva na temo spoznavanja potreb in pričakovanj mladinskih centrov, druga pa na temo socialnega vključevanja in kriznih intervencij mladinskega delavca, ki jo je vodil Matic Munc. Na tokratnem Klubu je potekal tudi Zbor Kluba MaMa, na katerem so bili imenovani novi člani v Strokovni svet MaMa, ki so pričeli s štiriletnim mandatom. Prvi Klub smo sklenili s predstavitvijo Nacionalne poklicne kvalifikacije Mladinski delavec/delavka, Matej Cepin iz Socialne akademije pa je podal tudi napotke za pripravo osebne zbirne mape. Praznično decembrsko vzdušje smo otvorili z II. Klubom MaMa, ki je bil tokrat enodnevni in je potekal v prostorih Mladinskega centra Dravinjske doline v Slovenskih Konjicah. Predstavniki mladinskih centrov so imeli priložnost spregovoriti z direktorjem Urada RS za mladino, Tinom Kamplom, skozi dialog pa smo se dotaknili tudi teme prihodnosti mladinskih centrov in aktivnosti Urada v letu 2020. Članicam smo predstavili rezultate raziskave o mladinskih centrih, ki smo jo na Mreži MaMa izvedli v začetku leta in letni delovni načrt za 2020. Nadaljevali smo z delom po delovnih skupinah, ki so bile oblikovane na prvem letošnjem Klubu MaMa in zaključili s predstavitvijo rezultatov projekta Socialno vključevanje v mladinskih centrih ter delavnico socialnega cirkusa, ki jo je za nas pripravil Cirkokrog.


7.2 SKRBNIŠKI SESTANKI V letošnjem letu smo okrepili naše delovanje na področju skrbniških obiskov naših članic. Namen skrbniških obiskov je pregled dela članic in podajanje informacij o tekočih dogodkih, aktivnostih in razpisih na mladinskem področju. Gre predvsem za svetovanje in podporo članicam. V največji meri so izpostavili izzive s področja trajnostnega zaposlovanja, saj za stabilno zaposlovanje in profesionalizacijo mladinskega sektorja še vedno ni dovolj poskrbljeno. Podpirajo pa Mrežo MaMa kot mrežno organizacijo in mreženje, medsebojno podporo in izmenjavo izkušenj. Obiskali smo kar 13 mladinskih centrov širom Slovenije. Bili smo v: Mladinskem centru Nova Gorica, Mostovni, radovljiški KamRi, škofjeloškem Zavodu O, Mladinskem centru BIT Črnomelj, Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in Lokal Patriotu, Mladinskem centru Brežice, Mladinskem centru Krško, Mladinski postaji Moste, Mladinskem centru Idrija, Celjskem mladinskem centru in v Mladinskem centru Šentjur.

7.3 USPOSABLJANJE »OSNOVE MLADINSKEGA DELA« V marcu 2019 smo v Celjskem mladinskem centru ponovno izvedla usposabljanje Osnove mladinskega dela, namenjeno mladinskim delavcem in prostovoljcem, ki se z mladinskim delom šele spoznavajo. Tako smo se skupaj s »svežimi« mladinskimi delavci podali v svet mladinskega dela. Usposabljanje je zasnovano kot celodnevno srečanje, namenjeno bodočim mladinskim delavcem za krepitev njihovih zaposlitvenih kompetenc. Evalvacije usposabljanja kažejo na izjemno zadovoljstvo udeležencev in njihovo potrebo po usposabljanjih, ki so usmerjena in namenjena njihovemu delu.

7.4 SUPERVIZIJA ZA DIREKTORJE Mreža MaMa je v letu 2019 že četrto leto zapored izvajala supervizijo za direktorje, ki je namenjena poklicni refleksiji, preprečevanju odtujenega odnosa do dela in izgorevanju, opredeljevanju lastne vloge, razmejevanju vlog in odgovornosti v delovnem procesu ter ločevanju med osebnim in poklicnim življenjem v procesu dela. Srečanja so se izvajala skozi celo leto.


8. INFORMIRAMO 8.1 MOBILNA APLIKACIJA MREŽE MAMA Za kvalitetno delovanje mladinskih centrov smo razvili mobilno aplikacijo MLADIM, preko katere je omogočena dodatna promocija mladinskih centrov na mladim privlačen način. Aplikacijo si lahko prenesete iz trgovine GooglePlay (za uporabnike Android sistema), za uporabnike iOS sistema pa je na voljo v AppStore.

8.2 PORTAL MLAD.SI Že od leta 2011 uspešno urednikujemo portal mlad.si, katerega lastnik je Urad RS za mladino. O uspešnih zgodbah mladinskih centrov, priložnostih za mlade in aktualnem dogajanju smo informirali tudi v letošnjem letu. Portal na enem mestu ponuja vse aktualne informacije, ki jih mladi potrebujejo na poti v odraslost, del zgodbe portala pa še vedno ostaja mladinski sektor, ki s svojimi vsebinami skrbi za večjo povezanost mladinskega sektorja Slovenije, boljšo informiranost mladih in posledično krepi vidnost mladinskega dela na nacionalni ravni.


250

200

8.3 KOMUNIKACIJSKI KANALI MREŽE MAMA Na Mreži MaMa vsako leto poskrbimo za informiranje in obveščanje naših članic, pa tudi širše javnosti. Z namenom doseganja čim večje ciljne publike o naših aktivnostih in aktualnem dogajanju v mladinskem sektorju informiramo preko naše spletne strani in socialnih omrežij. V letošnjem letu smo za spletno stran napisali 140 prispevkov, okrepili pa smo svoje delovanje na socialnih omrežjih, kjer smo skupno objavili ker 679 objav Facebook 244, Instagram 198 in Twitter 237 objav.

150

100

50

0

Spletna stran

Facebook

Instagram

Twitter


9. PRIDOBIVAMO NOVA ZNANJA IN IZKUŠNJE 9.1 EVROPSKA AKADEMIJA O MLADINSKEM DELU Ekipa Mreže MaMa se je maja udeležila prve mednarodne Evropske akademije o mladinskem delu. Gre za iniciativo Nacionalnih agencij programa Erasmus+ iz Belgije, Finske, Nemčije, Italija, Litve in Slovenije, mreže SALTO-YOUTH ter partnerstva Evropske unije in Sveta Evrope na področju mladine. Prva akademija, ki jo je organizirala Nacionalna agencija Movit v Kranjski Gori, je 160 mladinskim delavcem iz 32 držav ponudila vpogled v raziskovanje trendov in inovacij med mladimi in v mladinskem sektorju širom Evrope. Skozi tridnevno usposabljanje smo spoznali uporabo novih orodij na področju mladinskega dela, novih metod dela z mladimi, zadnjih raziskav, pa tudi zanimive iniciative lokalnih oblasti. Bogata bera, ki nam je dala vpogled v sedanje trende razvoja mladinskega dela v Evropi.


9.2 EVROPSKA MLADINSKA KONFERENCA Bili smo na Evropski mladinski konferenci, ki se je tokrat odvijala na Finskem. Zbralo se je več kot 150 delegatov, mladih in predstavnikov uradov za mlade, iz celotne Evropske unije. Slovensko delegacijo smo prestavljali predstavniki Mladinskega sveta Slovenije, Urada RS za mladino in Mreže MaMa. Razpravljali smo o kakovostnem mladinskem delu in podrobneje razdelali EU cilj za mlade #8, na mladinsko delo in njegov razvoj pa smo pogledali vidika trajnosti, večkulturnosti, digitalizacije, prihodnosti dela, zaposljivosti in dostopnosti.

9.3 WE MAKE DEMOCRACY! Septembra smo se po nova znanja odpravili v Švico na celotedenski mladinski seminar We make Democracy, ki je potekal v organizaciji tamkajšnjega nacionalnega mladinskega sveta. Seminar je združil 40 aktivnih mladih iz Švice, vzhodnega Balkana in Moldavije. Potekale so številne delavnice na temo inkluzivnega mladinskega dela in projektnega načrtovanja, razpravljali pa smo tudi o pomenu demokracije, demokratičnih procesov in vlogi nevladnih organizacij.

9.4 KONFERENCA INTERCITY YOUTH Oktobra smo odpotovali na Finsko, natančneje v Helsinke, kjer smo se udeležili 8. mednarodne Intercity konference. Potekala je v organizaciji mreže Intercity Youth, ki združuje 400 občinskih oddelkov za mladinsko delo iz različnih evropskih držav. Deluje kot platforma za medsebojno učenje in izmenjavo dobrih praks na področju mladinskega dela v različnih občinah. Na tokratni konferenci smo skozi različne aktivnosti na temo participacije in sodelovanja pridobili nova znanja o mladih in aktivizmu, nevladnih organizacijah in lokalnih skupnostih ter o pomenu medsektorskega povezovanja. Skandinavska praksa mladinskega dela nam je dala navdih za naše delo v prihodnje. Vzporedno je v okviru predsedovanja Finske Svetu Evropske unije potekalo tudi srečanje EU generalnih direktorjev za mladino, kjer je naša direktorica, Maja Hostnik, predstavila delovanje in namen Mreže MaMa ter pomen implementacije orodja Logbook v Slovenijo.


10. SODELUJEMO KOT PARTNERJI 10.1 DELAVNICE E-CIKLIRAJ V sodelovanju z Družbo Zeos smo tudi letos po Sloveniji izvajali delavnice e-cikliraj za aktivno participacijo in ozaveščanje mladih na področju okoljske tematike. Na osnovnih šolah Kidričevo in Mozirje smo januarja izvedli delavnico »Eko odpadki in naše okolje.« Učence smo seznanili z lokacijami uličnih zbiralnikov za oddajo malih starih aparatov in odpadnih baterij v njihovem okolju ter razvijali nove ustvarjalne ideje na področju E-cikliranja.


10.2 MREŽA KROJ Mreža MaMa se z Zavodom Nefiks in drugimi mladinskimi organizacijami povezuje v mrežo KROJ - mladinsko mrežo za karierni razvoj, v okviru katere smo sodelovali pri organizaciji Kariernega tedna 2019. Na Kariernem središču v Ljubljani smo izvedeli dve delavnici in sicer na temo digitalnih kompetenc, namenjeno brezposelnim mladim, ki vsakodnevno uporabljajo informacijskokomunikacijsko tehnologijo ter delavnico na temo projektnega menedžmenta in komuniciranja. Tekom leta smo v okviru mreže KROJ pripravljali tudi različne dokumente: priporočila za sodelovanje med šolami in mladinskim sektorjem ter standardi kakovosti kariernega razvoja v mladinskem delu in smernice za razvoj.

10.3 ZA ZDRAVJE MLADIH 2.0 Kot partnerji smo bili vključeni v mrežo mladinskih organizacij Za zdravje mladih 2.0, ki smo ga izvajali v sodelovanju z Mladinsko zvezo Brez izgovora Slovenija. Namen usposabljanj je opolnomočiti mladinske voditelje in delavce, da bi lahko v svojem lokalnem okolju ustvarili učinkovite lokalne programe promocije zdravja in zdravega življenjskega sloga mladih. V letošnjem letu je v okviru cikla usposabljanj za promotorje zdravja, trenersko ekipo sestavljala tudi Mreža MaMa. Projekt Za zdravje mladih 2.0 se je+ zaključil s konferenco, kjer so bili predstavljeni rezultati projekta, podeljeni pa so bili tudi nazivi »promotor zdravja« in nagrade najboljšim lokalnim programom na tem področju.

10.4 HEROJI FURAJO V PIŽAMAH Tudi letos smo nadaljevali uspešno sodelovanje z Zavodom VOZIM v družbeno odgovorni iniciativi Heroji furajo v pižamah, ki mlade in njihove starše ozavešča o prometni varnosti ter si prizadeva k zmanjševanju števila voženj pod vplivom alkohola. Bili smo heroji in na ozaveščevalnih dogodkih pomagali pri izboljšanju prometne varnosti v lokalnem okolju, pri tem pa sta se nam pridružili tudi naši članici - Mladinski center Podlaga v Sežani in Mladinski center Trbovlje.


11.NAČRTUJEMO LETO 2020 V LETU 2020 BOMO NADALJEVALI Z IZVAJANJEM PROJEKTNIH AKTIVNOSTI TEKOČIH PROJEKTOV, PRIČELI PA SMO TUDI Z NEKATERIMI SVEŽIMI. AKTIVNI BOMO TAKO NA NACIONALNI KOT NA MEDNARODNI RAVNI, PREDVSEM PA BO NAŠE GLAVNO VODILO KAKOVOSTNA IZVEDBA PROJEKTOV, V KATERE SI BOMO TUDI V PRIHODNJEM LETU PRIZADEVALI VKLJUČITI NAŠE ČLANICE MLADINSKE CENTRE. NAŠE DELOVANJE BO USMERJENO V USPOSABLJANJA MLADINSKIH DELAVCEV, ZAGOVORNIŠTVO IN INFORMIRANJE TER ISKANJE KREATIVNIH POTI, S KATERIMI BOMO NASLOVILI AKTUALNE TEME MLADINSKEGA SEKTORJA IN MLADIH. LETO 2020 PA BO ZA MREŽO MAMA PRAV POSEBNO LETO.PRAZNOVALA BO NAMREČ SVOJ 15. ROJSTNI DAN. BO PRAZNOVALA KOT SE ZA NAJSTNIKE SPODOBI? PUSTITE SE PRESENETITI. 


AKTIVNOSTI MREŽE MAMA OMOGOČAJO: NAŠE PROSTOVOLJNO DELO, ORGANIZACIJE ČLANICE MLADINSKE MREŽE MAMA, ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE, URAD RS ZA MLADINO, NA MOVIT IN EVROPSKA KOMISIJA.


HOME PAGE www.mreza-mama.si

FACEBOOK KOLOFON Naslov: e-Publikacija Zavoda Mladinska mreža MaMa 2019 Priprava besedila: Leja Markelj Oblikovanje: Gruša Erjavec Foto: Foto arhiv Zavoda Mladinska mreža MaMa Pregled: mag. Maja Hostnik Izdal: Zavod Mladinska mreža MaMa, Gosposvetska 5, SI – 1000 Ljubljana Izdaja: elektronska izdaja

December 2019

facebook.com/MladinskaMrezaMaMa

TWITTER twitter.com/MrezaMaMa

INSTAGRAM instagram.com/mrezamama

Profile for MrezaMaMa

Zaključna publikacija Mreže MaMa 2019  

Zaključna publikacija Mreže MaMa 2019  

Profile for mrezamama
Advertisement