Page 8

Mladinska mreža MaMa Naziv organizacije: Zavod Mladinska mreža MaMa Naslov: Gosposvetska cesta 5, 1000 Ljubljana Telefon: +386 (0)30 618 628 Elektronska pošta: info@mreza-mama.si Spletna stran: www.mreza-mama.si

Mreža MaMa je nevladna organizacija, ki združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov ali delujejo na področju mladinskega dela v Sloveniji za namene podpore mladim in njihovega kakovostnejšega preživljanja prostega časa ter boljšega življenja v družbi. Mreža MaMa s svojim delovanjem: • povezuje organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov ali delujejo na področju mladinskega dela v Sloveniji; • zastopa skupne interese članic napram vladnem sektorju in ostalim sogovornikom; • redno obvešča članice in ostalo zainteresirano javnost o vseh dejavnostih, ki se tičejo mladih in dela z njimi; • organizira srečanja in vzpodbuja komunikacijo ter projektno povezanost med članicami; • članicam nudi strokovno pomoč; • skrbi za neformalno izobraževanje mladih in mladinskih delavcev ter zaposlenih v mladinskih centrih.

8

Spletna brošura mladinski centri hostli slovenomad si mreža mama  

Elektronska različica brošure predstavlja kapacitete in nekatere storitve mladinskih centrov s hostli. V brošuri je vključen tudi simbolični...

Spletna brošura mladinski centri hostli slovenomad si mreža mama  

Elektronska različica brošure predstavlja kapacitete in nekatere storitve mladinskih centrov s hostli. V brošuri je vključen tudi simbolični...

Advertisement