Page 1

e-Novice Mreže NVO mladinskega dela maj 2014 MREŽA NVO MLADINSKEGA DELA OBVEŠČA Mreža nevladnih organizacij mladinskega dela – zaključek aktivnosti Projekt Mreža NVO mladinskega dela smo pripeljali do zaključka. Kako je nastal? Zaradi izkušenj iz lokalnih okolij in vse večjega interesa organizacij po včlanitvi v našo mrežo, smo prepoznali potrebo, da se mladinske organizacije in organizacije za mlade povežemo v močnejši mladinski sektor. Zato smo se tudi odločili za projekt Mreža NVO mladinskega dela, ki spodbuja, in je usmerjen v krepitev celotnega mladinskega nevladnega sektorja. Osnovna strategija projekta: izpostaviti razvojno prednost sinergičnega mladinskih centrov in mladinskih organizacij.

delovanja

V obdobju 2012-2014 je mreža delovala predvsem v smeri podpornih aktivnosti za organizacije in sistemske umestitve mladinskih organizacij in organizacij za mlade v temeljne razvojne dokumente na nacionalnem nivoju. V nadaljevanju delovanja mreže (po maju 2014) bomo še utrdili mrežno organizacijo s področja mladinskega dela z namenom nadaljnje finančne, kadrovske in vsebinske krepitve članic mreže. Dolgoročna cilja sta: vzpostavljeno redno kvalitetno med sektorsko povezovanje z namenom krepitve NVO na področju socialnega mladinskega dela mreža postane svetovalno, podporno središče mladinskih organizacij in organizacij za delo z mladimi, kjer bodo organizacije imele na voljo vso strokovno podporo, zagovorništvo in informiranje Naše dosedanje aktivnosti: Sodelovali smo v Kampanji Jamstvo za mlade, kjer nam je med ukrepe programa uspelo umestiti spodbujanje zaposlovanja mladih v organizacijah, ki so aktivne na področju mladinskega dela. Uspešno smo zagovarjali ohranitev samostojne nacionalne agencije programa Erasmus + za področje mladih.


- Vseskozi smo sodelovali v civilnem dialogu z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer smo zastopali interese organizacij mladinskega sektorja. - Organizacijam mladinskega sektorja so pri nas na voljo svetovanja iz področja mladinskega dela. - Za organizacije smo izvedli brezplačna usposabljanja iz področij: Ulično mladinsko delo, Pridobivanje finančnih sredstev, Zagovorništvo, Specifike dela z mladimi z manj priložnostmi, - Ravnanje z osebnimi podatki in specifika teh pri delu z mladimi, Supervizija za mladinske delavce, Metode motivacije različnih ciljnih skupin ter Socialno podjetništvo in kako udejanjiti idejo o socialnem podjetju. Skupaj se je usposabljanj udeležilo 114 predstavnikov NVO iz celotne države. - Mesečno izdajamo elektronske novice, kjer zberemo aktualne informacije iz področja mladinskega dela ter jih posredujemo na e-naslove preko 180 organizacij. - Mladinski sektor smo aktivno predstavljali tudi občinskim upravam, medijem in gospodarstvu, okrepili smo tudi informiranje o novem programu Erasmus +, ki je za organizacije mladinskega dela pomemben vir vsebinske in finančne podpore. - Spodbudili smo promocijsko akcijo, kjer smo skupaj z mladinski centri iz Maribora, Ljubljane, Kamnika in Slovenskih Konjic opozorili na za mladega izjemno pomembna področja, ki jih pokrivajo organizacije mladinskega dela – informiranje, svetovanje, neformalno izobraževanje, aktivna participacija, razvoj veščin za dvig zaposljivosti mladih. Projekt se zaključuje 31.5.2014, Mreža MaMa pa že nadaljuje z novimi projekti, ki so še naprej usmerjeni v kvalitetno mladinsko delo na vseh ravneh – lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem.

Poziv k takojšnjemu pričetku izvajanja ukrepa prvi izziv Pogajalska skupina predstavnikov nacionalnih mladinskih organizacij je poslala pismo Vladi Republike Slovenije in predsednici vlade, ki opravlja tekoče posle, mag. Alenki Bratušek.

Več na: Zagovorništvo

Sodelujete v anketi V sklopu projekta organizacijam preko spletne strani, Facebook profila in eNovic ponujamo informacije iz področja mladinskega dela. Prosimo, da si vzamete nekaj minut časa in sodelujete v anketi do katere dostopate na http://mojaanketa.si/anketa/438365354/1/ ter nam sporočite vaše mnenje, da bomo svoje aktivnosti informiranja nadgradili in izboljšali.


Mreža NVO mladinskega dela in mednarodno mladinsko delo – primer dobre prakse iz Velenja V maju smo v Velenju organizirali konferenco, kjer smo se srečali z občinskimi uslužbenci, akterji mladinskega dela in zainteresirano javnostjo. Predstavniki lokalnih akterjev na področju mladinskega dela so predstavili situacijo na področju velenjske občine, dokumente, ki so jih v občini sprejeli, in so povezani z mladimi oziroma so bili namenjeni posebej mladim. Sledil je pogovor o vzpostavitvi dialoga med občinskimi uslužbenci in mladimi, vzpostavitvi dobrega sodelovanja med občinskim svetom, županom in organizacijami, ki delujejo v mladinskem sektorju, ter na kakšne načine se do dobrega sodelovanja pride. Na srečanju se nam je pridružila tudi predstavnica občinske projektne pisarne, ki je bila vzpostavljena z namenom črpanja evropskih sredstev za različne projekte in so jo pred 10 leti ustanovili v Velenju na ponudbo mladih in mladinskih organizacij ter župana. V preteklih desetih letih so uspeli izpeljati več kot 30 manjših in večjih evropskih projektov, ki so zelo spremenile podobo mesta in ga na ta način približale prebivalcem in ga naredile bolj prijaznega, tudi mladim. Na dogodku so bile prisotne tudi organizacije iz Finske, Bangladeša in Nepala, tako da smo lahko skozi razpravo pri primerjali odnose med akterji mladinskega dela in političnimi odločevalci med državami. Medtem, ko se v državah iz tretjega sveta mladinske strukture šele vzpostavljajo, je na drugi strani na Finskem situacija precej podobna naši oziroma deluje še bolje.

Prostovoljni skupini informiranje

uspešno

kandidirali

na

natečaju

za

V mesecu aprilu smo v okviru Mreže NVO mladinskega dela v sodelovanju z Društvom ŠKUC in Ljubljansko mrežo info točk – L'MIT, ob evropskem dnevu mladinskega informiranja za mlade in mladinske organizacije izvedli natečaj za najboljši prispevek o informiranju za mlade »Informiranje mladih: Kako do boljše informacije?«. Med prispelimi prijavami smo izbrali in nagradili dve skupini, ki sta oddali prispevek o informiranju mladih in sicer: -

Prispevek v katerem mlade prostovoljke opisujejo primer dobre prakse, ki ga izvajajo prostovoljci skupine Stopinje mesta MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže;

-

Prispevek prostovoljcev iz Zavoda MISSS z naslovom HOČEM uporabne, legitimne informacije).

Prispevka si lahko preberete tudi na spletni strani. Več na: Kako do boljše informacije?

K.U.L.I. ! (kvalitetne,


Za izboljšanje informiranja neformalna skupina

mladih

je

pričela

delovati

Na podlagi aprilske okrogle mize Informiranje mladih: Kako do boljše informacije?, smo se akterji na področju informiranja mladih odločili, da se bolje povežemo z namenom zagotavljanja čimbolj kvalitetnih informacij mladih. Zastavili smo si, da se bomo redno srečevali ter s skupnim delovanjem stremeli k bolj učinkovitem delu organizacij mladinskega dela pri zagotavljanju hitre in kakovostne informacije.

AKTUALNO V MLADINSKEM SEKTORJU

Dialog mladih 2.1: VKLOPI SE! - Mladi v dialogu z odločevalci v Državnem zboru republike Slovenije V Državnem zboru RS je v petek, 16.5. 2014, potekalo zaključno nacionalno srečanje projekta Dialog mladih 2.1: Vklopi se! »Mladi smo potencial in ne strošek!« sporočajo mladi v okviru projekta Dialog mladih 2.1: Vklopi se! Več na: Vklopi se!

E-Novice so elektronsko glasilo Mreže NVO mladinskega dela. Izbor prispevkov je v izključni pristojnosti Mreže NVO mladinskega dela. Prispevki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno tudi Mladinske mreže MaMa.


Mreža MaMa Mreža MaMa je organizacija, ki združuje in zastopa 41 organizacij, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov ali delujejo na področju mladinskega dela v Sloveniji za namene podpore mladim in njihovega kakovostnejšega preživljanja prostega časa ter boljšega življenja v družbi.

Mreža NVO mladinskega dela Mreža MaMa je nosilka projekta Mreža NVO mladinskega dela, katerega osnovna strategija je izpostaviti razvojno prednost sinergičnega delovanja mladinskih centrov in mladinskih organizacij. Cilji Mreže NVO mladinskega dela: • vzpostaviti kvalitetno med sektorsko povezovanje z namenom krepitve NVO na področju mladinskega dela ter sistemsko umestitev NVO, ki se ukvarjajo z mladinskim delom v ključne dokumente države in regij. • mreža postane svetovalno, podporno središče mladinskih organizacij in organizacij za delo z mladimi, kjer bodo organizacije imele na voljo vso strokovno podporo, zagovorništvo in informiranje

mreza.nvo.md@mreza-mama.si

Enovice Mreża NVO mladinskega dela maj 2014  
Enovice Mreża NVO mladinskega dela maj 2014  

Projekt Mreža NVO mladinskega dela smo pripeljali do zaključka. Kako je nastal? Zaradi izkušenj iz lokalnih okolij in vse večjega interesa...

Advertisement