Page 1

e-Novice Mreže NVO mladinskega dela januar 2014 AKTUALNO V MLADINSKEM SEKTORJU 12 razlogov, zakaj program Jamstvo za mlade ne bo rešil problema brezposelnosti mladih V Mladinski mreži MaMa smo skupaj z Mladinskim svetom Slovenije, Sindikatom Mladi plus, Študentsko organizacijo Slovenije in Zavodom Ypsilon opozorili, da program Jamstvo za mlade še vedno ni bil sprejet na vladi in posredovan Evropski komisiji, kar je v nasprotju z napovedmi vlade. Predstavljamo tudi 12 razlogov, zakaj po našem mnenju program Jamstvo za mlade ne bo rešil brezposelnosti mladih in zakaj mladi z njim nismo zadovoljni. Preberite tule.

Urad RS za mladino je objavil Javni razpis za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij v mladinskem sektorju namenjenih razvoju socialnih in državljanskih kompetenc posameznega aktivnega udeleženca in vsebinsko utemeljenih vsaj na enem od naslednjih področij: širjenje organizacijskih enot na lokalni ravni, vzpostavljanje lokalne mreže informiranja in usmerjanja za mlade, podpora in izvajanje nekonvencionalne politične participacije mladih, spodbujanje ali krepitev stalnih mehanizmov posvetovanj mladih, s ciljem izboljšati trenutno stanje. Rok za oddajo vlog na razpis je 11. 2. 2014, do 12. ure. Vse informacije o razpisu so na voljo na spletni strani URSM: http://www.ursm.gov.si


Urad RS za mladino je objavil tudi Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letu 2014 Javni poziv je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letu 2014, ki jih izvajajo organizacije v mladinskem sektorju, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju, ter ki ustrezajo ciljem in predmetu tega javnega poziva. Predmet javnega poziva so programi neformalnega učenja mladih z namenom dviga njihovih državljanskih, medkulturnih in socialnih kompetenc, še posebej mladih z manj priložnostmi ter programi usposabljanj in učnih procesov na področju mladinskega dela, ki prispevajo k vidnosti in razvoju mladinskega sektorja. Rok za oddajo prijav je 18. februar 2014. Vse informacije o razpisu so na voljo na spletni strani URSM.

Cmepius v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Uradom RS za mladino vabi na Otvoritveno konferenco programa Erasmus+ Ob začetku novega programa Erasmus+ in objavljenem prvem razpisu za ta program Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja vljudno vabi na otvoritveno konferenco programa Erasmus+, ki bo potekala v petek, 24. januarja 2014 v kongresnem centru Brdo pri Kranju. Več o konferenci na voljo na njihovi spletni strani.

Predstavljamo vam vmesno ePublikacija s pregledom projekta

Publikacija je dostopna tukaj.


Včlanite se v Mrežo NVO mladinskega dela S članstvom pridobite kot do sedaj vsa usposabljanja brezplačno, obveščamo vas o dogajanju na področju mladinskega dela in informiramo o prihajajočih ostalih dogodkih. Članstvo je brezplačno in brez obveznosti. Vse kar morate narediti je, da izpolnite priloženo prijavnico in jo pošljete po pošti na naslov: Mladinska mreža MaMa, Gosposvetska 5, 1000 Ljubljana ali skenirano na mreza.nvo.md@mreza-mama.si. Oziroma nam pišite in vam jo bomo poslali.

E-Novice so elektronsko glasilo Mreže NVO mladinskega dela. Izbor prispevkov je v izključni pristojnosti Mreže NVO mladinskega dela. Prispevki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno tudi Mladinske mreže MaMa.

Mreža MaMa Mreža MaMa je organizacija, ki združuje in zastopa 41 organizacij, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov ali delujejo na področju mladinskega dela v Sloveniji za namene podpore mladim in njihovega kakovostnejšega preživljanja prostega časa ter boljšega življenja v družbi.

Mreža NVO mladinskega dela Mreža MaMa je nosilka projekta Mreža NVO mladinskega dela, katerega osnovna strategija je izpostaviti razvojno prednost sinergičnega delovanja mladinskih centrov in mladinskih organizacij. Cilji Mreže NVO mladinskega dela: • vzpostaviti kvalitetno med sektorsko povezovanje z namenom krepitve NVO na področju mladinskega dela ter sistemsko umestitev NVO, ki se ukvarjajo z mladinskim delom v ključne dokumente države in regij. • mreža postane svetovalno, podporno središče mladinskih organizacij in organizacij za delo z mladimi, kjer bodo organizacije imele na voljo vso strokovno podporo, zagovorništvo in informiranje

mreza.nvo.md@mreza-mama.si

E-novice mreža NVO MD januar 2014  

Sveže novice Mreže NVO mladinskega dela.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you