Page 1

eMaMa je elektronsko glasilo Zavoda Mladinska mreža MaMa

september 2013

Hiša mladih je gostila dvodnevni Klub MaMe. Projekt MCH turizem v polnem teku Skrbništvo članic Mreže MaMa Mreža NVO mladinskega dela – krepimo, zagovarjamo, podpiramo Spremljajte nas na FB in Twitterju


KAZALO NEKAJ PRETEKLOSTI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dvodnevni klub tokrat v Hiši mladih Mreža MaMa je bila prisotna na 2. srečanju Nacionalne delovne skupine za Strukturirani dialog Projekt DIALOG MLADIH! v jubilejnem videu Evropske komisije Minvos – znanje za vse 2012-2014 MaMa na Mladinstivalu Selitev MaMe – isti naslov, drugi prostori Sodelovanje z Zavodom IPF Udeležili smo se srečanja Acohol policy yoth network v Bursi Bili smo na konferenci Croatia in the EU – Strenghtening ties in youth cooperation Gostili smo delegaciji iz Hrvaške in Kosova Razvijajmo večdnevne mladinske programe v Zasavju in Posavju Izšli sta promocijska brošura ter kontaktna zloženka MCH Predstavniki Mreže MaMa in MCH-jev smo obiskali mladinske centre na Finskem Vikend tabora za mlade v Trbovljah in Krškem: Knapland & ReactoRock Evropsko leto državljanov in EU Si Ti Uspešna supervizija za direktorje in vodje MC - nadaljevanje prihodnje leto Mreža NVO mladinskega dela – krepimo, zagovarjamo, podpiramo PRIPRAVNIKI so projekt, ki mu je uspelo postati finalist Simobilovega Žura z razlogom 2013 Nove ePublikacije Mreže MaMa Uvajamo skrbništvo za članice MaMa na družabnih omrežjih in prenova spletne strani V izdelavi sta nova spletna stran in promocijski video MCH-jev Udeležba MaMe na Festivalu nevladnih organizacij – LUPA festival

NAPOVEDUJEMO • • • • • •

Usposabljanji v okviru Mreže NVO socialnega mladinskega dela Nove aktivnosti MCH Strukturiran dialog: Dialog mladih! 2.0.: Vključujemo! Okrepimo mednarodno mladinsko delo v okviru Evropske prestolnice mladih EU Si Ti nadaljuje svoje aktivnosti Napovedujemo novembrski enodnevni klub MaMe

2


NEKAJ PRETEKLOSTI

Dvodnevni klub MaMa tokrat v Hiši mladih

V aprilu smo izvedli dvodnevni Klub MaMa, ki ga je tokrat gostil in pogostil MC in hostel Ajdovščina. Udeleženi predstavniki članic Mreže MaMa so imeli priložnost izbire treh delavnic prvi dan, drugi dan pa je bil namenjen pogovoru med predstavniki mladinskih centrov Slovenije in predstavnikom ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Janom Škobernetom ter direktorjem Urada RS za mladino mag. Petrom Debeljakom. Pogovor je potekal predvsem o prihodnosti mladinskih centrov in dela z mladimi, kar je odprlo razpravo o pomenu in merljivosti učinkov mladinskega dela, ki je najbolj viden v lokalnih okoljih. Pred samim zborom Kluba MaMa, nam je Zorko Škvor z Urada RS za mladino predstavil gibanje NoHateSpeech – platformo, ki omogoča mladim razmislek, kako in na kakšen način se diskriminacija kaže, v kakšnih oblikah jo lahko najdemo in kako konkretno sovražni govor pogostokrat zelo negativno vpliva na osebo v katero je na tak način usmerjen. Na Zboru smo na nadomestnih volitvah izvolili tudi dva nova člana Sveta MaMa. Izvoljena sta bila Primož Brvar, direktor Celjskega mladinskega centra in Aleksander Kraner, direktor CID Ptuj. Vsem, ki ste se udeležili na veselje celotne ekipe MaMa - za vaše besede in energijo – hvala in nasvidenje naslednjič v še večjem številu!

Mreža MaMa je bila prisotna na 2. srečanju Nacionalne delovne skupine za Strukturirani dialog

Uroš Skrinar, direktor Mreže MaMa, se je v aprilu kot član Nacionalne delovne skupine za strukturirani dialog v Sloveniji udeležil srečanja, na katerem je beseda tekla o rezultatih nedavno končanega nacionalnega posveta Mladi o okolju ter o zaključkih evropske mladinske konference, ki je v začetku marca potekala v Dublinu, ter načrtih za projektne aktivnosti do konca leta 2013. 3


Nacionalna delovna skupina je tisti organ, ki spremlja in vrednoti procese na področju izvajanja strukturiranega dialoga v posamezni državi in svoje ugotovitve posredujejo na evropsko raven. Več informacij o strukturiranem dialogu najdete na naslednjih povezavah: • spletna stran Mladinskega sveta Slovenije o strukturiranem dialogu (http://www.mladina.info/strukturirani-dialog.html) • spletna stran Eurodesk (http://www.eurodesk.si/mladinskapolitika/strukturirani-dialog/) • portal mlad.si (http://www.mlad.si/podrocje/11-STRUKTURIRANI-DIALOG)

Projekt DIALOG MLADIH! v jubilejnem videu Evropske komisije

Ob 25-letnici programov EU na področju mladine, je Evropska komisija pripravila jubilejni video, v katerem so predstavljeni najboljši projekti in dosežki mladinskih projektov EU programov. Med redkimi, tudi projekt Dialog mladih! Video je bil slavnostno predstavljen na osrednjem dogodku, ki ga je gostila evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mladino Androulla Vassiliou v okviru evropskega tedna mladih v Bruslju, 31. maja 2013, kasneje pa distribuiran in predvajan v vseh državah članicah EU in drugih programskih državah programa Mladi v akciji. Med nominiranimi projekti iz vseh evropskih držav je Evropska komisija izbrala pet projektov, ki bi jih želeli podrobneje predstaviti v videu. Med njimi je tudi Dialog mladih, projekt strukturiranega dialoga, ki sta ga pripravila Mladinska mreža MaMa in Mladinski svet Slovenije, kar si štejemo za veliko čast in priznanje našemu delu. V začetku maja smo v ta namen gostili snemalno ekipo, ki je posnela izjave relevantnih oseb, ki so bile na tak ali drugačen način vključene v projekt; tako izjave udeležencev in koordinatorjev, kot tudi predstavnikov Zavoda RS za zaposlovanje, Urada RS za mladino, poslancev, udeležencev projekta ter drugih pomembnih oseb, ki prepoznajo kvaliteto projekta in uporabnost njegovih rezultatov za mlade. Film je na ogled na tej povezavi.

4


Minvos – znanje za vse 2012-2014

V okviru mreže Minvos – Znanje za vse – mreže nevladnih izobraževalnih organizacij smo na Mreži MaMa (ki je konzorcijski partner v projektu) aktivno sodelovali pri večini aktivnostih, ki jih konzorcij izvaja. Predvsem smo bili prisotni na sestankih konzorcija, kjer smo skupaj s partnerji poročali in načrtovali naslednje korake v projektu. Ravno tako smo v okviru Mreže Minvos izvedli individualna svetovanja ter bili prisotni na okroglih mizah povezanih z izobraževalnimi dejavnostmi, kjer smo predstavljali pomen neformalnega izobraževanja.

MaMa na Mladinstivalu

Zadnji dan maja je potekal Mladinstival festival mladinskega dela. Udeležila se ga je tudi celotna ekipa MaMe. V sklopu projekta Mreža NVO mladinskega dela, smo organizirali posvet na temo prihajajočega programa Erazmus za vse. Novi program bo pod eno streho združil dosedanja programa Mladi v akciji in Vseživljenjsko učenje. Glede na obiskanost posveta je zanimanje za prihodnost le-tega precejšnje. Razpravo so, poleg obiskovalcev, sooblikovali tudi evropski poslanec dr. Milan Zver, dr. Alenka Flander, direktorica CMEPIUSa, Janez Škulj, direktor MOVITa, ter Barbara Zupan iz URSM. Vabljeni k branju povzetka zaključkov posveta! V okviru Mladinstivala so bila podeljena tudi državna priznanja na področju mladinskega dela. Priznanje za dolgoletno delo v mladinskem sektorju je letos prejela bivša direktorica Mreže MaMa, Patricia Čular , za kar ji iskreno čestitamo! Čestitke pa tudi MaMini članici Mladinskemu centru Brežice, ki je prav tako prejel državno priznanje. 5


Selitev MaMe – isti naslov, drugi prostori Od junija letos vas pozdravljamo iz novih pisarn. Vabljeni, da nas obiščete na istem naslovu, v istem nadstropju, samo napis Mreža MaMa boste našli drugje.

Sodelovanje z Zavodom IPF

V juliju smo izvedli sestanek z Zavodom IPF, katerega namen je bil pridobiti informacije za članice Mreže MaMa, glede izvajanja skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna priobčitev fonogramov ni ključnega pomena. Članicam Mreže MaMa smo posredovali informacije glede izvajanja sporazuma, ki jih je pripravil Zavod IPF, in so za članice pri plačevanju nadomestila relevantne.

Udeležili smo se srečanja Acohol policy yoth network v Bursi

V okviru projekta Okrepimo mednarodno mladinsko delo, smo med 16. in 19. 5. 20 obiskali Burso, kjer je potekalo srečanje APYN (Alcohol policy youth network), katerega predsednik je Jan Peloza iz Mladinske zveze Brez izgovora. APYN (Alcohol Policy Youth Network) je mreža mladinskih organizacij in klubov, ki dela na zmanjševanju škodljivih učinkov mladinskega pitja alkohola. Poslanstvo mreže APYN je mobilizacija mladih ljudi po Evropi k zviševanju ozaveščenosti o temah povezanih z alkoholom in vzgoja zagovornikov boljše politike glede alkohola na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. 6


Bili smo na konferenci Croatia in the EU – Strenghtening ties in youth cooperation

"Dobrodošli Hrvatska!" je začel svoj uvodni govor vodja informacijske in komunikacijske pisarne Generalnega direktorata Evropske komisije o širitvi Claus Giering in tako pozdravil 4.400.000 novih Evropejcev v najnovejšem uradnem jeziku EU, hrvaščini.

Konferenca je bila del procesa, da bi širitev EU postala bližje ljudem v EU in zato iščejo nove načine za vključevanje državljanov v evropsko idejo. Giering je v svojem uvodnem nagovoru poudaril pomen mladih za prihodnost EU in predstavil tri ključne elemente, zakaj so tovrstne konference sploh pomembne: dejstva, ljudje in ideje. Strokovnjaki so tako predstavljali dejstva o politiki širitve in priložnostih, ki jih imajo mladi, ker so del Evropske unije. Mladi iz različnih mladinskih organizacij so se tako sestali, da bi razpravljali o idejah, kaj pravzaprav za mladega človeka pomeni EU in kako na vsakdanje življenje vpliva njena širitev.

Gostili smo delegaciji iz Hrvaške in Kosova

Mreža MaMa je v juniju gostila skupino mladih iz Slavonskog Broda iz Hrvaške. Delegacija je že od petka na študijskem obisku mladinskih centrov v Sloveniji, med drugim so obiskali tudi nas, kjer so se seznanili z vlogo in načinom delo nacionalne mreže mladinskih centrov. Skupina mladih želi pridobiti čimveč informacij o mladinskih centrih, njihovi strukturi in organiziranosti, kar jim bo v pomoč pri vzpostavitvi lastnega mladinskega centra. V juliju pa smo gostili predstavnike OVSE in nacionalnega mladinskega sveta iz Kosova, ki so, v sklopu študijskega obiska, spoznavali delovanje mladinskega sektorja v Sloveniji.

7


Razvijajmo večdnevne mladinske programe v Zasavju in Posavju

V okviru projekta »MCH turizem« smo v mesecu maju v MC Trbovlje in MC Krško izvedli delovna posveta z zainteresiranimi lokalnimi ponudniki turističnih produktov ali drugih aktivnosti za mlade ter posamezniki, ki želijo sodelovati pri razvoju večdnevnih produktov za mlade v njihovem okolju. Namen posvetov je bil, med že obstoječimi ponudniki turističnih produktov ali organizatorji mladinskih aktivnosti, prepoznati interese in možnosti povezovanja individualnih aktivnosti v skupne, večdnevne produkte, ki bodo v sodelovanju z lokalnim MCH-jem postali del stalne ponudbe za mlade. Skozi proces delovnega srečanja so se udeleženci med seboj povezovali, iskali možnosti za povezovanje v enotne pakete znotraj večdnevnih taborov ter možnosti za povezovanje nasploh. Pripravili smo nabor potencialnih tematskih vsebin, ki nam je služil kot smernica za oblikovanje pilotnega vikend tabora v MC Trbovlje in MC Krško ob koncu poletja.

Izšli sta promocijska brošura ter kontaktna zloženka MCH

V maju in juliju sta izšli promocijska brošura ter kontaktna zloženka o mladinskih centrih hostlih. Promocijska brošura je namenjena zlasti organizatorjem lastnih večdnevnih programov, ki za izvedbo aktivnosti potrebujejo prostorske kapacitete. Poudarek je na vizualni predstavitvi hostlov, nastanitvenih kapacitetah ter spremljevalnih prostorih za izvajanje aktivnosti. Prav tako so predstavljeni kratki opisi hostlov, njihove dodatne storitve ter lokacije. Brošura je na voljo tudi v elektronski verziji na FB profilu Mreže MaMa. V jesenskih mesecih bo brošura v elektronski obliki posredovana šolam, fakultetam ter različnim društvom po Sloveniji, skratka vsem, ki v sklopu svojih dejavnosti organizirajo večdnevne aktivnosti za mlade. Z razliko od brošure je kontaktna zloženka namenjena mladim popotnikom, ki iščejo nastanitvene kapacitete. Zloženka vsebuje zgolj kontaktne podatke ter fotografijo vsakega MCH-ja, ter zemljevid Slovenije, kjer je prikazana lokacija posameznega hostla. Zloženko smo v poletnih mesecih dostavili vsem večjim Turistično informacijskim centrom po Sloveniji, razvojnim regionalnim agencijam, mladinskim centrom, hostlom po Ljubljani ter drugim turističnim ponudnikom, ki so med najbolj obiskanimi med turisti. 8


Predstavniki Mreže MaMa in MCH-jev smo obiskali mladinske centre na Finskem

V juniju se je 10 predstavnikov Mreže MaMa odpravilo na enotedenski študijski obisk na Finsko. V sklopu projekta MCH turizem, katerega osrednji namen je razvoj in vzpostavitev skupnega marketinga za mladinske centre s hostli, se je ekipi 5-ih članov Mreže MaMa pridružilo še 5 predstavnikov MCH-jev, in sicer iz Ajdovščine, Celja, Krškega, Šmartnega ob Paki ter Velenja. V sodelovanju s finskimi partnerji smo zasnovali obisk, katerega namen je bil ogled pet od desetih nacionalnih mladinskih centrov, ki so v svoji zasnovi precej podobni mladinskim centrom s hostli v Sloveniji. Iz Helsinkov smo se odpravili proti Kuopiu, kjer smo si ogledali Mladinski center Hyvärilä, Nurmes, od tam nas je pot vodila še v Mladinska centra Metsäkartano in Piispala, za konec pa smo si ogledali še centra Villa Elba ter MC Marttinen. Namen študijskega obiska je bil, da spoznamo način delovanja nacionalnih mladinskih centrov na finskem; delovanje njihove nacionalne mreže; programe, ki jih izvajajo za mlade; načine, kako povezujejo mladinsko delo s turističnim principom; predvsem pa, kakšno je razmerje in sodelovanje z državo kot ustanoviteljico. Poleg mladinskih centrov smo si v Kokkoli ogledali tudi delovanje fundacije Kokoyoto, ki izvaja delavnice za brezposlene in je hkrati pomemben vezni člen med mladimi brezposlenimi in potencialnimi delodajalci, saj na letni ravni realizira približno 80 zaposlitev med udeleženci delavnic. Več o študijskem obisku si lahko preberete v E-publikaciji, ki jo najdete tukaj.

Vikend tabora za mlade v Trbovljah in Krškem: Knapland & ReactoRock

Pred kratkim sta se, v okviru projekta »MCH turizem«, zaključila tabora za mlade v Trbovljah in Krškem. Namen taborov je povezati lokalne turistične in mladinske akterje pri organizaciji in izvedbi večdnevnih produktov za mlade. V okviru taborov želimo združiti tako elemente turističnih dejavnosti kot 9


mladinskega dela, mladim iz vse Slovenije pa omogočiti izkušnjo druženja in spoznavanja turistično manj prepoznanih koščkov Slovenije. Na Knaplandu so se udeleženci podali v airsoft pustolovščino, se spuščali z raftom po reki Savi, pot od Trbovelj do Hrastnika pa prehodili pod zemljo v rudarski opravi, kot pravi knapi! Medtem, ko je bil tabor v Trbovljah bolj športno-adrenalinske narave, pa je bil tabor v Krškem glasbeno obarvan. Udeleženci so se lahko naučili, kako glasbene vaje zastaviti bolj produktivno, spoznali so kaj novega o vsej »mašineriji«, ki sestavlja ozvočenje ter izpopolni svoj nastop na odru. Naučili so se promocijskih prijemov, vrlin »band coachinga«, preizkusili pa so se tudi v jam session-u z lokalnimi glasbeniki. V okviru prihajajočih taborov bomo skupaj z mladimi vrednotili, kaj lahko izboljšamo in kako zasnovati aktivnosti, da bodo čim bolj atraktivne za mlade.

Evropsko leto državljanov in EU Si Ti

Kot smo v prejšnji številki eMame napovedali, je ekipa Mreže MaMe v tem času aktivno izvajala potujoči projekt EU dogodki po Sloveniji - EU Si ti, ki je del aktivnosti evropskega leta državljanov. V manj kot pol leta smo v vse dogodke vključili več kot 10.000 aktivnih EU državljanov in državljank, obiskali dvanajst slovenskih mest in vključili več kot sto strokovnjakov kot relevantnih govorcev. V veliki večini smo kakšnega izmed dogodkov izvedli tudi v naših mladinskih centrih, na tem mestu se vam zahvaljujemo za vso pomoč in podporo.

Najbolj pestro in aktivno je bilo zagotovo v tednu Evrope, okoli 9. maja, ko praznujemo dan Evrope. V središču Maribora, Celja, Ljubljane, Slovenj Gradca in Novi Gorici smo mimoidoče animirali in jih s pomočjo z interaktivnih iger, kolesa EU sreče s praktičnimi nagradami seznanjali s pravicami, ki jih imajo kor EU državljani.

10


Teden je doživel vrhunec 9. maja v Cankarjevem domu kjer smo organizirali širšo razpravo z državljani in evropskim komisarjem dr. Janezom Potočnikom. Na takšen način smo zbirali predloge s strani EU državljanov o prihodnosti EU. Po enakem konceptu smo izvedli tudi dva večja posveta, in sicer v Velenju in Kopru. V Velenju smo govorili o pravici do izobrazbe in poklicnih kvalifikacij, kjer so udeleženci posveta izpostavili, da si želijo več prakse v procesu izobraževanja, priznavanja neformalnih izkušenj in ustvarjanja pogojev za odpiranje zelenih delovnih mest. V Kopru, kjer smo spregovorili o pravicah potnikov in turistov pa so podali pobude glede močnejšega povezovanja turističnih destinacij in informiranju turistov prek Evropskega potrošniškega centra na ključnih vstopnih točkah v Sloveniji. Ob zaključku leta bomo zbrane predloge slovenskih posvetov v obliki končnega poročila poslali Evropski komisiji kot prispevek k poročilu o državljanstvu ter kot vodilo k pripravi politik in razvoju Evropske unije v prihodnje. Veseli nas, da ste del EU dogodkov po Sloveniji tudi vi! Ker pa naštete pravice niso edine pravice, ki jih imamo kot državljani EU načrtujemo še nekaj večjih posvetov, zato se svojih pravic zavedajte in nam sledite zoper od septembra dalje! Na EU dogodkih v Ljubljani za zainteresirano javnost, kjer se osredotočamo na aktualne evropske vsebine, smo v marcu temo namenili digitalni agendi v kulturi in prihodnost digitalnega gospodarstva in spregovorili o perspektivi socialnega podjetništva. V juniju pa smo predstavili sveženj ukrepov na temo varne prehranske verige v Evropski uniji. Vse do začetka julija se je zvrstilo tudi šest tematskih dogodkov in sicer v Slovenskih Konjicah, Mariboru, Novem Mestu, Litiji, Trbovljah in Brežicah. Na tematskih dogodkih smo vključili vse generacije in obiskali domove za starejše občane, osnovne in srednje šole. Slednjim smo predstavili predvsem možnosti in priložnosti znotraj EU, ki temeljijo napravicah do prostega gibanja in mobilnosti. Tematske dneve smo popestrili z glasbenimi točkami, recitacijami poezije, pri vseh dejavnostih pa so nam velikokrat pomagali tudi vedno zvesti EVS prostovoljci. 11


Kot simbolni zaključek prvega dela EU dogodkov po Sloveniji smo pred poletjem na Tromostovju v Ljubljani organizirali kulturno-družabni dogodek ob vstopu Hrvaške v Evropsko unijo. Sosedi Hrvaški smo izrekli dobrodošlico s predstavitvijo folklornih plesov obeh držav in mimoidoče pogostili z značilnimi kulinaričnimi dobrotami obeh držav.

Uspešna supervizija za direktorje in vodje MC - nadaljevanje prihodnje leto

Od januarja do junija 2013 je potekala skupinska supervizija, kjer je bilo v mesečna srečanja vključenih osem direktorjev oz. vodij mladinskih centrov. Udeleženci so srečanja ocenili za zelo koristna pri svojem delu ter se odločili, da s srečanji nadaljujejo v začetku prihodnjega leta.

Mreža NVO podpiramo

mladinskega

dela

krepimo,

zagovarjamo,

Projekt Mreža NVO mladinskega dela (Mreženje in krepitev NVO socialnega mladinskega dela) je namenjen krepitvi NVO iz področja mladinskega dela in njihovo sistemsko umeščanje v ključne državne in regijske strateške dokumente. Osnovna strategija projekta je izpostaviti razvojno prednost sinergičnega delovanja mladinskih centrov in mladinskih organizacij. S projektom želimo doseči: • Kvalitetno medsektorsko povezovanje z namenom krepitve NVO na področju mladinskega dela ter sistemsko umestitev NVO, ki se ukvarjajo z mladinskim delom, v ključne dokumente države in regij. • Okrepitev mreže kot svetovalnega in podpornega središča mladinskih organizacij ter organizacij za delo z mladimi, kjer je organizacijam na voljo vsa strokovna podpora, zagovorništvo in informiranje. Do sedaj smo na področju zagovorništva in civilnega dialoga vodili kontinuiran dialog s posameznimi ministrstvi in predsednico vlade. Cilj in namen je bil predstaviti probleme mladih, predvsem nezaposlenosti in predlaganje ukrepov.

12


Organizacijam smo predstavili Nacionalni program za mladino (47 udeležencev), kjer so organizacije od direktorja URSM in svetovalca ministra za izobraževanje, lahko iz prve roke izvedele vsebino programa in njegov pomen. Sodelovali smo v neformalni skupini za zaposlovanje mladih, z namenom zastopanja interesov NVO mladinskih organizacij, prav tako pa smo sodelovali v Nacionalni delovni skupini za strukturirani dialog v Sloveniji. Zbirali smo informacije glede priprave Strategije razvoja Slovenije, Operativnega programa in Regionalnih razvojnih programov. Komunikacija s partnerskimi organizacijami z namenom medsebojnega obveščanja (CNVOS, MSS), dogovarjanje z URSM glede umeščanja mladih in organizacij, pa še vedno pospešeno potekajo. Začelo se je tudi izvajanje skupnega projekta strukturiranega dialoga z Mladinskim svetom Slovenije na temo krepitve mladinskega nevladnega sektorja za obdobje predsedovanja trenutnega tria. Vseskozi pa aktivno komuniciramo z URSM glede zastopanja interesov mladinskih NVO organizacij v preostanku črpanja ESS sredstev v 2013. Na področji podpore NVO, ki zajema svetovanja, usposabljanja in informiranje smo za organizacije v okviru dvodnevnega kluba MaMa izvedli usposabljanja na teme ulično mladinsko delo (16 udeležencev), financiranje (16 udeležencev) in zagovorništvo organizacij mladinskega dela (15 udeležencev). Na področju krepitve podpornega okolja za delovanje NVO smo organizirali srečanje o programu ''Erasmus for all'', kjer so se NVO imele priložnost seznaniti s programom, ki bo v prihodnje združil programa Mladi v akciji in Vseživljenjsko učenje. Razpravo so, poleg obiskovalcev, sooblikovali tudi evropski poslanec dr. Milan Zver, dr. Alenka Flander, direktorica CMEPIUSa, Janez Škulj, direktor MOVITa, ter Barbara Zupan iz URSM. Tako so NVO imele priložnost govoriti z relevantnimi sogovorniki. Srečanja se je udeležilo 77 predstavnikov NVO mladinskega dela. Vabljeni k branju povzetka zaključkov posveta!.

13


PRIPRAVNIKI so projekt, ki mu je uspelo postati finalist Simobilovega Žura z razlogom 2013

Kaj smo želeli z njim? Dati mladim priložnost, iz katere si bodo ustvarili kariero. Krajše praktično pripravništvo bi mladim olajšalo prehod iz šolanja na trg dela. Mladi bi dobili priložnost enomesečnega opravljanja pripravništva, podjetja bi se zavezala pripravnikom nuditi intenzivno mentorstvo. Mladi v zameno za svoj čas dobijo priložnost, da pobliže spoznajo delovanje podjetja in se naučijo čimveč iz prakse, s čimer se jim bodo lahko odprla vrata na poti do želene kariere. Mentorji bodo za svoj čas nagrajeni z idejami kreativnih mladih, saj bi pripravniki v zadnjem tednu dela spisali poslovni načrt s konkretnimi predlogi za boljše delovanje podjetja. Povzetek projekta našem filmčku.

si

lahko

pogledate

v

Naši Pripravniki niso bili zmagovalci, so pa še vedno borci, zato na tem mestu iskrena HVALA vsem, ki ste zanje glasovali. Ker si bomo v prihodnjih mesecih vsekakor prizadevali, da Pripravnike vseeno udejanimo, vas pozivamo, da se nam javite, v kolikor mogoče poznate potencialne delodajalce in še bolj pomembno pripravljene mentorje, ki si bodo za Pripravnike res vzeli čas in poskrbeli, da bodo pripravništvo res zapustili z novimi delovnimi izkušnjami, znanjem in poznanstvi. Javite se tudi, če poznate zainteresirane in motivirane bodoče pripravnike! Vaše predloge čakamo na maja.drobne@mreza-mama.si ali elma.buljko@mreza-mama.si. Vsekakor bomo vsakih namigov zelo veseli!

14


Nove ePublikacije Mreže MaMa

ePublikacije so namenjene pregledu vsebine in poteka projektov in dogodkov Mreže MaMa. Tokrat smo pripravili štiri, vse so izšle v okviru projekta MCH turizem. Prva o obisku finskih mladinskih centrov v okviru projekta MCH turizem, druga je promocijska brošura mladinskih hostlov, tretja povzema dogajanje na Knaplandu, zadnja pa dogajanje na taboru REACTtoROCK. Vabljeni k branju!

Uvajamo skrbništvo za članice

Od julija dalje ekipa Mreže MaMa izvaja aktivnosti »skrbništva članic Mreže MaMa«. Namen je, da ima vsaka članica Mreže MaMa, znotraj ekipe Mreže MaMa, svojega skrbnika. S tem želimo še okrepiti vezi med članicami Mreže MaMa in ekipo, ki zasleduje poslanstvo in skupne cilje naše mreže, da bo ekipa Mreže MaMa lahko pri izvajanju in načrtovanju aktivnosti še bolj sledila potrebam in željam članic mreže. Skrbništvo članic je interna aktivnost, ki jo bomo poskusno izvajali do konca leta 2013, ko jo bomo s članicami in tudi znotraj ekipe evalvirali in videli ali je smiselna, jo spremenimo ali predrugačimo.

MaMa na družabnih omrežjih in prenova spletne strani Od 24. maja letos je spletna stran nedostopna saj jo pospešeno nadgrajujemo. V prvi polovici leta smo se na Mreži MaMa odločili, da je obstoječa stran nujno potrebna prenove. Da pa bi bili še vedno, kot doslej, sproti obveščani o tekočih dogodkih in kaj se pripravlja v prihodnosti, smo odprli Facebook in 15


Twitter profil. Vabljeni, da obiščete našo Facebook stran, kjer lahko spremljate vso aktualno dogajanje na MaMi, če »kliknete like« na https://www.facebook.com/MladinskaMrezaMaMa. Hkrati pa tudi čivkamo na https://twitter.com/mrezamama, Twitter pa je bolj namenjen vsebini posvetov in izobraževanj in splošnega aktualnega dogajanja. Tukaj stisnete follow in lepšali vam bomo dneve. Predvidoma do konca oktobra pa pričakujemo otvoritev naše prenovljene spletne strani. Do takrat pa vabljeni na FB in Tweet profil MaMe!

V izdelavi sta nova spletna stran in promocijski video MCH-jev

V okviru projekta »MCH turizem« sta v izdelavi nova skupna spletna stran ter promocijski video MCH-jev. Spletna stran bo služila kot skupni vstopni portal za mlade popotnike, kjer bodo na enem mestu našli informacije o ponudbah vsakega MCH-ja, njihovih produktih ter ostali aktualni ponudbi za mlade obiskovalce v lokalnih okoljih, kjer se le-ti nahajajo. Poleg spletne strani pa je za marketinške potrebe v izdelavi tudi promocijski video, ki bo vizualno predstavil podobo hostlov, dogajanja za mlade v mladinskem centru ter najbolj aktualno ponudbo za mlade v posameznem okolju, kjer se nahaja MCH.

Udeležba MaMe na Festivalu nevladnih organizacij – LUPA festival Letos smo se udeležili 12. Vseslovenskega festivala NVO – festivala LUPA.. Namen udeležbe je bil predstavitev delovanja naše organizacije in delovanje članic širni Sloveniji.

16


NAPOVEDUJEMO IN PRIPOROČAMO

Usposabljanji v okviru Mreže NVO socialnega mladinskega dela Znotraj projekta bomo izvedli usposabljanji: • •

Specifike dela z mladimi z manj priložnostmi – 10.10.2013, izvajalec Sašo Kronegger. Usposabljanje bo potekalo v MC Litija. Ravnanje z osebnimi podatki – specifika pri delu z mladimi, 12.11.2013, izvajalka Eva Kalan, svetovalka Informacijskega pooblaščenca .

Za prijave pišite na mreza.nvo.md@mreza-mama.si

Nove aktivnosti MCH V jesenskem času bomo v okviru projekta »MCH turizem« delali predvsem na razvoju skupne blagovne znamke, novih produktov ter razvoju marketinške in prodajne strategije. Načrtujemo dvodnevno srečanje za MCH-je, v okviru katerega bomo načrtovali nadaljnje smernice mreže sekcije in skupnega marketinga; razvijali skupne produkte, ki bodo povezali zainteresirane centre in izvedli usposabljanje na izbrano temo s področja delovanja hostlov.

Strukturiran dialog: Dialog mladih! 2.0.: Vključujemo!

Mladinski svet Slovenije kot krovno združenje mladinskih organizacij in Mladinska mreža MaMa kot združenje mladinskih centrov po Sloveniji si prizadevata k vzpostavitvi okolja, ki bo mladim omogočil razvoj v avtonomne in odgovorne odrasle posameznike. Pri tem je aktivno sodelovanje mladih pri odločitvah in dejavnostih na lokalni ravni ključnega pomena, če hočemo zgraditi bolj demokratično in vključujočo družbo. S tem namenom sta MSS in Mreža MaMa pripravila nacionalni projekt strukturiranega dialoga mladih, mladinskih organizacij, organizacij za delo z mladimi, mladinskih svetov lokalne skupnosti ter lokalnih in nacionalne oblasti z namenom doseganja skupnih ciljev na področju boljše socialne vključenost mladih, s poudarkom na njihovi zaposljivosti ter zavedanju pridobljenih kompetenc. "Dialog mladih! 2.0: Vključujemo!" izpostavlja boljše vključevanje mladih v družbo kot najpomembnejši izziv na področju mladinske politike. Področje mladinskega dela je tisto, ki mlademu človeku nudi prostor in podporo pri pridobivanju ključnih kompetenc za vsakdanje življenje, mu omogoča, da dela napake in se iz njih uči, ter 17


s svojo aktivnostjo veča lastno zaposljivost. Preko aktivne participacije mladi dobivamo ključne kompetence in večamo svojo zaposljivost, hkrati pa se gradimo v aktivne državljane, ki prispevajo k razvoju skupnosti, v kateri živimo. PREDVIDEN ČASOVNI POTEK PROJEKTA September 2013: Usposabljanje za koordinatorje in predstavnike občin Oktober 2013 do februar 2014: 10 lokalnih srečanj April 2014: Nacionalno srečanje Maj do december 2014: Publikacija projekta in implementacija predlogov mladih na nacionalni ravni

Okrepimo mednarodno mladinsko delo v okviru Evropske prestolnice mladih

Po 3 dnevni mednarodni konferenci in obdobju svetovanja bo v novembru sledilo še evalvacijsko srečanje, ki bo dvodnevno srečanje v Mariboru o poteku celotnega projekta in postavljanju novih ciljev za nadaljnje sodelovanje med mednarodnimi partnerji in slovenskimi organizacijami. Več info sledi kmalu!

EU Si Ti nadaljuje svoje aktivnosti

Po dvomesečnem odmoru med poletjem, ki smo ga namenili načrtovanju dogodkov za jesenski sklop dogodkov, smo prvi dogodek v obliki tematskega dneva organizirali na Jesenicah, 4. septembra. V jesenskem delu bosta še sledila dva tematska dogodka in sicer v Murski Soboti in Sežani. Ker je EU Si ti namenjen osveščanju in informiranju o pravicah EU državljanov, ki so povezane z mobilnostjo, se bomo na vsakem tematskem dogodku osredotočili na eno izmed pravic. Še poseben poudarek pa bomo namenili pravicam v Celju in sicer pravici do dela in zaposlitve in v Mariboru, pravici do politične udeležbe. Tudi dogodki v Ljubljani na aktualne evropske vsebine bodo zanimivi, obeležili bomo teden mobilnosti, dan regij in mest, boj proti trgovini z ljudmi in organizirali zaključni dogodek v mesecu novembru, ko se bomo od projekta poslovili in ga zaključili. V vse dogodke vključujemo vas in kjer nam mladinski center stoji ob strani je uspeh dogodka zagotovljen in veselimo se vaše udeležbe na dogodkih, da podate svoja mnenja, predloge in ideje za prihodnost našega delovanja, saj so naše korenine močne in segajo daleč naprej. Naj ostane še tako naprej! Več o projektu na www.eu-dogodki.si, www.facebook.com/Eudogodki, @EUdogodki

18


Napovedujemo novembrski enodnevni klub MaMe Vsakoletni enodnevni klub MaMa lahko pričakujete v novembru. Kot vedno bomo klub organizirali v prostorih naše članice, vabilo kje točno in kdaj pa lahko pričakujete v oktobru. Vabimo pa vse članice, da se v čimvečjem številu udeležijo kluba, na ta način lahko pridobite informacije o delovanju Mreže MaMa in naših skupnih prihodnjih usmeritvah, hkrati pa ste vabljeni k podaji mnenj in predlogov.

19


AKTIVNOSTI MREŽE MAMA OMOGOČAJO

Naše prostovoljno delo.

Članice Mreže MaMa.

Projekt "EU dogodki po Sloveniji" poteka v okviru upravljavskega partnerstva med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom pri komuniciranju evropskih vsebin, izvaja pa ga Mladinska mreža MaMa. Projekt »MCH turizem« delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 4. Razvojne prioritete Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, 4.1. prednostne usmeritve Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti. Projekt »Mreža NVO mladinskega dela« delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga.

20


eM aM a je elek tronsko glasilo Zavoda M ladinska m reža M aM a in pok riva področja ter inform ira o ak tivnostih, pom em bnih za članice M reže M aM a. I zbor in objava prispevkov je v izključni pristojnosti uredništva eM aM e. Za pripravo vseh prispevkov, k jer vir ni naveden, je odgovorno uredništvo eM aM e. Če v prihodnje ne želite prejem ati eM aM e, nam , prosim o, to sporočite z elektronskim sporočilom na info@m reza-m am a.si.

21

E-mama september 2013  

Izšla je septembrska eMaMa Tokrat izpostavljamo: - pregled preteklih aktivnosti - uvajamo skrbništvo članic - uspešno izvajamo projekte! -...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you