Page 1

HET VIZIER Nummer 1, feb 2017

1972 – 2017 45 Jaar


41-ste jaargang, nr. 1, januari 2017 Verschijnt 4 keer per jaar. p/a Veerstraat 93 6703 CB Wageningen ING: NL70 INGB 0003 5334 40 Regiobank: NL82 RBRB 0944425283 KNMV Nr: 0537 Iedere vrijdagavond in JoJo’s Café vanaf 21.00 uur Gewoon lidmaatschap: € 20,- per jaar Gezinslidmaatschap: € 15,- per jaar Jeugdlidmaatschap: € 15,- per jaar E-mail: info@rijnridders.nl Internet: www.rijnridders.nl

HET VIZIER Clubblad van Motor en Trial Club

“DE RIJNRIDDERS” Bestuur: Voorzitter Secretaris Penningmeester Toercommissaris Toercommissaris Algemeen lid Trialcommissaris

Marten Renkema Dick Eimers Frans Steenhuis Michiel Schoutsen Marc van Dam Peter van den Driesche Frans Steenhuis

0317-417143 06-12378680 0317-416834 06-12795711 06-20540360 0317-417579 0317-416834

Redactie: Ton Blokzijl Frans Steenhuis

0317-422073 0317-416834

-1-


Redactioneel Wij wensen jullie natuurlijk een prachtig motorjaar toe. Zoals jullie aan het voorblad kunnen zien is dit een lustrumjaar. We bestaan maar liefst 45 jaar. We zullen later in dit jaar hier nog speciaal aandacht aan besteden. Dit Vizier is natuurlijk gevuld met de jaarverslagen van 2016, de eindstanden van de toeren trialcompetetie, de uitnodiging voor de ALV, de notulen van de ALV van vorig jaar en een verslag van Edwin over het weekend in Mill in november vorig jaar. Het financieel verslag van 2016 en de begroting van 2017 inclusief de toelichting zullen per email naar jullie worden gezonden. We zien jullie graag op de ALV om verdere plannen voor dit jaar uit te werken. Veel veilige motorkilometers toegewenst!

Frans en Ton

Inhoudsopgave Praatje van de Voorzitter

Marten

Tussen Twee Wielen

3 5

Contributieverzoek

Frans

6

Nieuwe Bankrekening

Frans

6

Uitnodiging ALV

Dick

7

Notulen ALV 2016-02-12

Dick

9

Slapen op Landgoed Barendonk in Mill

Edwin

12

Verslag Toercommissie 2016

Michiel

14

Eindstand Toercompetitie 2016

Michiel

17

Jaarverslag Trialcompetitie

Jochem

18

Het volgende Vizier komt uit op vrijdag 5 Mei 2017. Leef je uit; schrijf een leuk stukje, een mooi reisverslag of maak een inspirerende fotoreportage. En stuur dit op naar redactie@rijnridders.nl - Kopij inleveren voor zondag 30 April 2017! -

-2-


Praatje van de voorzitter. Welkom in dit lustrumjaar van de Rijnridders! Ons 9-de lustrum en dus bestaan wij 45 jaar in 2017. Dat is toch best knap, nietwaar. Natuurlijk laten wij dit jaar niet zomaar voorbij gaan. Onze activiteiten krijgen een feestelijk tintje. Bovendien is onze marketing afdeling al weer druk in de weer om de een leuk presentje aan te schaffen en zal ook de website weer up to date worden gemaakt. En niet te vergeten de Rijnroute. En of het nog niet genoeg is: we gaan we op lustrumvakantie. Natuurlijk gaan we op lustrumvakantie. Dit jaar is de start halfweg augustus en de startplek in Midden Duitsland. Lees er alles over op ons intranet, houdt de mails van de club in de gaten en spel uiteraard de Viziers uit! Vandaag is het 6 februari en eerste events zijn alweer gepasseerd in dit lustrumjaar. De eerste trialwedstrijd en traditie getrouw de eerste toertocht bij de buren, De Kraats. Actief clubje toch wel.  En er komt nog veel meer. Speciale aandacht voor de ALV op 17 februari. Wij zijn een vereniging en de jaarlijkse ALV is verplichting. Het bestuur legt verantwoording af over het afgelopen jaar en vraagt goedkeuring voor de plannen over 2017. Het is een lustrumjaar en dus wordt er extra budget vrijgemaakt. De ALV is het hoogste orgaan in een vereniging en heeft het voor het zeggen. Normaliter bij meerderheid van stemmen. Jullie zijn van harte uitgenodigd om je betrokkenheid bij de club te tonen. Tevens staan alle functies op vacant en schroom dus niet om je verkiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie en commissie functie. Misschien wil je wel een Rijnroute commissie of een Lustrum commissie? Kom meepraten en beslissen hoe we dit feestjaar gaan inrichten en met wie. Uiteraard hoef je niet tot de ALV te wachten en mag je daarvoor of daarna met initiatieven komen. Een toertocht? Een kampeerweekend? Een avondje navigatietraining? Een sleuteldag? Wellicht wil je een paar vrienden uitnodigen voor een middagje Trial. O ja, en vergeet onze superclubavond niet: de 1-ste vrijdag van de maand bij Cafel JoJo’s, Bevrijdingingsstraat, Wageningen. We zitten er vanaf een uur of half tien. Links bij binnenkomst aan de stamtafel. Waar anders  Tot op de ALV folks.

Groet, Marten

-3-


Februari 2017 Zondag 5 Februari

27e Koude Februaririt MC. De Kraats (120 km)

Vrijdag 17 Februari

Algemene Leden Vergadering, Aanvang 20:30 uur Het Volkshuis Vergersweg 22-24, Wageningen

Zondag 19 Februari

2e Clubtrial, haven Wageningen, Aanvang 12:00u 11:00u Uitzetten 10:30u Koffie Frans

Donderdag 23 Februari t/m Zondag 26 Februari

Motorbeurs Utrecht

Maart 2017 Zondag 19 Maart

3e Clubtrial, haven Wageningen, Aanvang 12:00u 11:00u Uitzetten 10:30u Koffie Frans

Zondag 26 Maart

Voorrijden Rijnroute. Start 10:00u Vertrek: Restaurant ‘Nol in het Bos‘

April 2017 Zondag 2 April

Voorrijden Rijnroute. Start 10:00u Vertrek: Restaurant ‘Nol in het Bos‘

Zondag 9 April

43e Rijnroute, Start van 09:00 tot 11:00u Vertrek: Restaurant ‘Nol in het Bos‘

Zaterdag 22 April en Zondag 23 April

EK trial in Zelhem Langenberg

Zondag 30 April

4e Clubtrial, haven Wageningen, Aanvang 12:00u 11:00u Uitzetten 10:30u Koffie Frans

Mei 2017 Zondag 14 Mei

5e Clubtrial, haven Wageningen, Aanvang 12:00u 11:00u Uitzetten 10:30u Koffie Frans

Juni 2017 Zondag 11 Juni

6e Clubtrial, haven Wageningen, Aanvang 12:00u 11:00u Uitzetten 10:30u Koffie Frans

Augustus 2017 Vrijdag 18 Augustus Lustrumvakantie t/m Zondag 27 Augustus Thüringerwald, Duitsland

-5-


Contributie 2017 Hierbij wil ik alle leden, die hun contributie voor dit jaar nog niet betaald hebben, vragen dit zsm. te doen. Je kunt de contributie overmaken op NL70 INGB 0003 5334 40 van MC. De Rijnridders te Wageningen. Een gewoon lid betaalt 20,- per jaar, een gezinslid 15,- en een jeugdlid ook 15,-. Alvast bedankt. Met vriendelijke groeten,

Frans Steenhuis, Penningmeester Tel: 0317-416834 e-mail: f.steenhuis@upcmail.nl

Vanwge de hoge kosten van de huidige bank voor een zakelijke rekening hebben we besloten om over te stappen op een andere bank. De keuze is gevallen op de Regiobank. Het nieuwe rekeningnummer is al bekend: NL82 RBRB 0944425283 De exacte datum van ingang zal niet lang meer op zich laten wachten. Tot eind maart zal het oude rekeningnummer nog te gebruiken zijn dus betaal je contributie zo gauw mogelijk.

-6-


Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering op vrijdag 17 februari 2017

Plaats: Volkshuis, Vergersweg 22-24, Wageningen Aanvang 20:30 uur. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ontvangst met koffie. Opening en mededelingen. Notulen ALV – 12 februari 2016 bijlage Financieel verslag 2016 bijlage Verslag kascontrolecommissie Marian en Harrie Verslag toercommissaris bijlage Verslag trialcommissaris bijlage Aftreden huidig bestuur en verkiezing van het nieuwe bestuur

Functie Voorzitter Secretaris Penningmeester Toercommissie Trialcommissaris Bestuurslid Bestuurslid

is Marten Renkema Dick Eimers Frans Steenhuis Michiel Schoutsen Frans Steenhuis Marc van Dam Peter van de Driessche

blijft / wordt Marten Renkema Dick Eimers Frans Steenhuis Michiel Schoutsen Frans Steenhuis Marc van Dam Peter van de Driessche

Kandidaten voor één van deze functies kunnen zich t/m 16 februari 2017 melden bij het bestuur. 9. PAUZE 10. Aantreden nieuw bestuur. 11. Begroting 2017 12. Samenstelling commissies 2017 is: Redactie Frans en Ton Kascontrole Marian en Harrie Trial Frans en Jochem

Zie bijlage wordt: Frans en Ton? Marian en Harrie? Frans en Jochem?

13. 43e Rijnroute zondag 9 april a.s. Proefrijden is gepland op zondag 26 maart en 2 april. Voor de volgende Rijnroute-taken worden personen gezocht:  Financieel beheer tijdens de Rijnroute  Public relations  Verzorgen routebeschrijvingen GPS (GDB, GPX en ITN)  Beheer inschrijftafel + hand- en spandiensten  Organisatie pauzepunt (indien van toepassing) 14. Evenementen 2017: Hemelvaartweekend (25-28 mei) en/of Pinksterweekend (2-5 juni); Lustrumvakantie (18-26 augustus) 15. Wat er verder ter tafel komt. 16. Rondvraag 17. Sluiting


like us on facebook

EXCLUSIEF DEALER

LARENSTEINSELAAN 45 I 6882 CV VELP I 026 - 495 11 25

INFO@ROADRUNNERMOTOREN.NL ROADRUNNER VELP IS EENVOUDIG TE VINDEN, VLAKBIJ ARNHEM

RR14_Advertentie algemeen_100314.indd 1

WWW.ROADRUNNERMOTOREN.NL 20-03-14 11:19


NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 12 FEBRUARI 2016 Aanwezig bestuur (6): Marten Renkema, Frans Steenhuis, Michiel Schoutsen, Marc van Dam, Peter van de Driessche, Dick Eimers. Aanwezige leden (15): Ton Blokzijl, Gerrit Boshoven, Marian van Brakel, Hugo Broers, Cindy van Dam-van Holst, Leo van Dorp, Nico Donker, Jan Hendriks, Margo Hendriks, Gerard Molenaar, Joan van de Pol, Gosia Skowron, Greet Steenhuis, Corine Strausz, Ada Wiggerman. Afgemeld (11): Jochem Adams, Alex de Boer, Pieternel Claassen, Patty Donker, Lydia van Galen, Harrie Koppes, Edwin Poiesz, Josefine Raspe, Claas Renkema, Hotze Renkema, Guus Steenhuis.

1. Ontvangst met koffie en cake Deze worden met gretigheid aanvaard. Na het nuttigen hiervan dirigeert de voorzitter de aanwezige leden naar de vergaderruimte. 2. Opening en mededelingen De voorzitter opent om 20:48 de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. Hierbij dankt de voorzitter de redactie voor het verzorgen van het nodige papierwerk. De voorzitter vraagt of er nog mededelingen uit de ALV of het bestuur zijn: 1. Ingekomen stuk van Gerard Molenaar betreffende punt 15 op de agenda "wie en wat zijn de Rijnridders" 2. De uitreiking van de duocup aan Gosia Skowron die door afwezigheid bij de nieuwjaarsreceptie niet heeft kunnen plaatsvinden. 3. Notulen ALV 13 februari 2015 Deze worden per pagina op vragen/opmerkingen afgehandeld en goedgekeurd. Inhoudelijk geen opmerkingen en goedgekeurd. De voorzitter bedankt de secretaris voor het maken van de notulen. 4. Financieel verslag 2015 Frans geeft nadere uitleg over het financieel verslag van 2015. Deze is na te lezen in het Vizier nr. 1 van 2016. De begroting is ruimschoots gehaald. Er blijft zelfs nog geld over en wordt er â‚Ź100,- gereserveerd voor het lustrum. De ALV heeft geen aan- of opmerkingen en het financieel verslag wordt goedgekeurd. De voorzitter bedankt de penningmeester voor het maken van het verslag. 5.Verslag kascontrolecommissie Harrie en Marian zijn bij Frans op bezoek geweest en hebben geconstateerd, niet onder invloed van de traditionele versnapering, dat de kas er keurig uit zag en hebben geen onregelmatigheden in de boekhouding kunnen constateren. Wel vraagt de commissie aandacht voor 2 punten: 1. De clubbijdragen aan versnaperingen bij toerritten zou wat gematigder kunnen. De voorzitter trekt het boetekleed aan voor wat betreft de dure ijsjes tijdens een van de toerritten. 2. De clubbijdrage van â‚Ź10,- voor de service aan de leden voor het abonnement van radarverklikkers wordt in twijfel getrokken. De vraag is of dit ethisch verantwoord is. Een eventuele stemming hier over kan aan de orde worden gesteld bij punt 18 of 19 van de agenda. De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie voor hun verslag. 6. Verslag toercommissaris Michiel geeft een korte samenvatting met statistieken van wat we het afgelopen jaar allemaal georganiseerd hebben. E.e.a. is na te lezen in het Vizier nr. 1 van 2016. De voorzitter bedankt de toercommissaris voor zijn verslag

-9-


7.Verslag trialcommissaris Jochem heeft dit jaar het trialverslag geschreven en Frans geeft een korte samenvatting van het afgelopen trialjaar en blikt vooruit op dit jaar. Het verslag is na te lezen in het Vizier nr. 1 van 2015. Opmerkelijk punt is dat het trialterrein aan de haven vorig jaar is verrijkt met een overdekte hangplek dat tevens voorzien is van een mogelijkheid voor het opladen van de telefoon en zelfs een elektrische trialfiets. Tevens wordt de dank uitgesproken aan Harrie en de firma van Oord, die ons trialterrein met hun apparatuur van Ahlman een gratis opfrisbeurt heeft gegeven. Marten dankt de trialcommissaris voor zijn bijdrage. 8.9.10 Aftreden huidig bestuur / Pauze / Aantreden nieuw bestuur Marten vraagt de ALV of hij bovenstaande agendapunten in één keer kan afhandelen. De ALV stemt hier mee in. Het bestuur is wordt ontheven van zijn taken en er wordt opnieuw een bestuur gekozen. De bestuurswisseling wordt door de voorzitter, met toestemming van de ALV, met 1 hamerslag afgehandeld. Functie Was Is geworden/gebleven Voorzitter Marten Renkema Marten Renkema Secretaris Dick Eimers Dick Eimers Penningmeester Frans Steenhuis Frans Steenhuis Toercommissaris Michiel Schoutsen Michiel Schoutsen Trialcommissaris Frans Steenhuis Frans Steenhuis Bestuurslid Marc van dam Marc van Dam Bestuurslid Peter van de Driessche Peter van de Driessche 11. Begroting 2016 Frans geeft uitleg over de begroting van 2016. Deze is na te lezen in het Vizier nr. 1 van 2016. Het saldo daalt met €55,Marten vraagt om €50,- extra op te nemen in de begroting voor een eventuele trialdemo op koningsdag. Hier kan volgens de penningmeester wel gehoor aan worden gegeven. Vanuit de ALV komen er voor de rest geen op- en/ aanmerkingen en keurt de begroting goed. De voorzitter bedankt de penningmeester voor het maken van de begroting. 12. Samenstelling commissies 2016 Alle commissies behouden dezelfde samenstelling voor 2016. Marten bedankt de diverse commissies voor hun inzet en wenst ze voor 2016 veel succes. Commissie 2015 2016 Redactie Ton en Frans Ton en Frans Kascontrole Marian en Harrie Marian en Harrie Trial Frans en Jochem Frans, Jochem 13. Wijziging toerreglement Michiel geeft uitleg over het voorstel wat betreft de toekomstige puntentelling in het toerreglement. Kort komt het op neer dat het maximaal te behalen punten 350 zal zijn, buiten de 15 punten die per dag en organisator te behalen zijn. Dit om grote puntenaantallen te vermijden die bij lange heen en terug rijroutes te vermijden. Dit zal met terugwerkende kracht over 2016 in dienst treden. De ALV gaat unaniem akkoord met de nieuwe formule. 14. Archief "Vizier" digitaliseren? Ruud Pothoven heeft nog een aanzienlijk aantal oude viziers op zolder liggen en heeft deze aangeboden aan de club of gaan de kliko in. Marten geeft aan dat hij deze graag wil hebben om eventueel te digitaliseren. Hij weet dat dit een grote klus is en vraagt om assistentie. In eerste instantie geven er geen vrijwilligers op maar na veel vijven en zessen wil Nico hem hierbij wel assisteren. De bedoeling is om de interessantste artikelen van 4 jaargangen per jaar te gaan digitaliseren in "boekvorm" waarmee men op internet kan bladeren. Deze zal dan gepubliceerd worden op Topshare. Marten vraagt aan alle leden die nog een voorraad oude viziers hebbe zich bij hem te melden. Wel wil de ALV dat de huidige hardcopy van het Vizier blijft bestaan.

- 10 -


15. Wie en wat zijn de Rijnridders? Er is binnen de club een discussie ontstaan over het feit dat er voor de Rijnroute van 2016 al een voorschot is genomen op de allroad route waardoor de asfaltversie beperkt word in de mogelijkheden. Gerard was door dit feit "not amused" daar hij al een mogelijke rijnroute 2016 (de andere kant op) op de plank had liggen. Dit omdat in voorgaande jaren ook een beroep op hem werd gedaan. Vooraf enig overleg had dit probleem kunnen voorkomen. Michiel geeft aan dat dit een mogelijke route zou kunnen zijn die wellicht een wat langere aanlooptijd nodig had i.v.m. de beperkte hoeveelheid offroad paden en is dus lastiger in elkaar te zetten. Mogelijk had in het betreffende draadje over de TTR400, de term RR2016 een andere benaming kunnen krijgen zodat hier over geen discussie zou kunnen ontstaan. Nu vraagt Gerard aan het bestuur/ALV of de allroad route leidend moet zijn/worden voor de toekomstige Rijnroutes. Een mogelijk vervolg op de succesvolle picknick van vorig jaar maakt de discussie alleen nog maar gecompliceerder, tevens door een gebrek aan vrijwilligers. Marten stelt dat zo'n picknick een duidelijke meerwaarde brengt aan de Rijnroute. Een heftige discussie ontstaat waarbij over en weer verwijten worden gemaakt. Ook een compromis waar dit jaar de allroad en volgend jaar de asfaltroute leidend zou zijn verzandde in een oeverloze discussie. Nu is er besloten dat Cindy samen met Gerard nog een oude (Theo v.d. Heijden) route gaat ombouwen richting voorgestelde allroad route. 16. De 42e Rijnroute zondag 17 april a.s. Ook dit jaar zal Hotel Rest. “Nol in het Bosch� weer als startplaats fungeren. Cindy en Michiel zullen dit jaar, na een heftige discussie, (met of zonder picknickplaats) de kar gaan trekken. Het proefrijden is gepland op zondag 3 en 10 april. De taakverdeling is als volgt: Uitzetten GPS route (allroad/asfalt): Financieel beheer: Beheer inschrijftafel: Verzorging lunch/picknick:

Michiel Schoutsen en Cindy van Dam (GDB,GPX,ITN) Frans Steenhuis (ovb) Marc van Dam en Dick Eimers Niet bekend

17. Evenementen 2016 Hemelvaart-/Pinksterweekend ( 5-8mei / 13-16mei): Cindy vraagt waarom er nu 2 mogelijke data staan voor dit evenement. Hadden vorig jaar toch afgesproken dat er met hemelvaart een weekend georganiseerd zou worden? Het bestuur trekt het boetekleed aan en had vorig jaar niet gerealiseerd dat hemelvaart in 2016 op 5 mei zou vallen en 5 mei is in Wageningen een bijzondere datum. Het bestuur heeft daarom besloten om de keuze aan de ALV te laten. Helaas is er na eindeloze discussies geen besluit gevallen en staat dit evenement op losse schroeven. Superclubweekend (16-18 September): Dit evenement gaat naar verwachting wel door en zal gehouden worden op het landgoed van Michiel en Corine waar gekampeerd kan worden en mogelijk op zolder zonder tent geslapen kan worden. 18. Wat er verder ter tafel komt Marten bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit vroegtijdig de vergadering. 19. Rondvraag/Suggesties N.V.T. 20. Sluiting N.V.T. 21. Borrel Met dank aan de inspanningen van Frans doet de ALV zich te goed de versnaperingen.

- 11 -


Slapen op landgoed Barendonk in Mill 28-30 oktober 2016 Het najaarsweekend van vorig jaar met slapen bij de schapen werd verlegd naar loeien bij de koeien op een camping aan de andere kant van Mill, halverwege Beers. Inmiddels is het 2 weken geleden dat het wakker worden was rond de tijd dat ik dit zit te schrijven met een eerste straal zon op de tent. Nu is het grijs buiten, het miezert een beetje, de verwarming laat zich horen door het tikken van de buizen. Toch wel een contrast met 2 weken geleden. Vrijdags was toen mijn weekend begonnen, ook een grijze dag. Spullen voor de overnachtingen aan de motor gehangen. Afscheid van Lydia na de lunch, route in de TomTom geprikt en mijn pad gekozen om er gelijk al achter te komen dat het bij Geertruidenberg al helemaal vast stond. Resultaat van haarscheurtjes in de brug bij Gorinchem waardoor vrachtwagens geheel andere routes moeten nemen om over de Merwede te komen. Die bruggen zijn toch wel een achilleshiel voor het verkeer in het rivierengebied. Bij Geertruidenberg een stuk binnendoor gaan rijden, later weer de snelweg op en vanaf Den Bosch de TT de kronkels voor laten sorteren op max richting Beers. Dit is de andere kant van Mill. Nieuw terrein. Verschillende velden waaronder een tentenveld. Er stond al een handvol GS rijders uit de kring van Linda, een aantal rijders hiervan waren voor mij al bekend. De Linda kring was uitgenodigd voor de allroad route die Michiel in elkaar had gezet. Terreinligging ingeschat en tentje opgezet op een plek waar wel eens de ochtendzon zich zou kunnen laten zien, je weet maar nooit. Daarna even paar boodschappen gehaald in Mill. Er werd op het veld een grote tarp gespannen om een paar druppels regen af te leiden. Ondertussen druppelde het ook door met GS-rijders die arriveerden. Met een dozijn kampeerders paste het met wat schikken onder de tarp. Vuurtje in het midden en de contouren voor de avond waren wel gezet. Michiel schoof begin van de avond ook aan. Hij had zijn XChallenge op een grote aanhanger met huif gezet en deze achter de camper van zijn schoonvader gehangen, “Dit moest ook een keer uitgeprobeerd worden�. Marten, Hotze en Claas kwamen later op de avond en hadden een hut geregeld. Er pasten steeds meer makke schapen, koeien in dit geval, onder de tarp. (Inmiddels was het allang droog, maar je weet hoe dat bij koeien gaat, die hokken toch samen.) Bij het begin van de kleine uurtjes ben ik de tent in gedoken. Zaterdagochtend, wakker worden, zon! Mooi weer voor oktober. Ontbijten en koffiedrinken in een kring die steeds verder groeit. Dan ineens komt een hele schare in beweging. Een flinke groep, dozijn of zo, gaat allroad rijden met Michiel als voorrijder en Marten als hekkensluiter. Een ander deel gaat wandelen en een rest kiest een eigen pad. Ik ben niet zo van het allroad rijden. Stukje vind ik leuk en doe ik ook graag aan mee. Echter bij het, met snelheid, langere stukken zand rijden geven mijn gewrichten elke keer aan dat ze hiervoor te los zitten (bouwfoutje?) met als gevolg lang durende blessures. Dit dus maar niet. Ik wilde nog een toer maken door oost Brabant, Gelderland en een stuk Duitsland, daar was dan nu gelegenheid voor. De TT is weer goed in het - 12 -


maken van een route waarbij mooie wegen opduiken, smal tussen de bomen en met mooie uitzichten. Ik was weer terug voor de allroad rijders opdoken. Marten ontbrak, motor had pech gekregen, koppeling kaput, motorambulance en afgevoerd. Pieternel en Corine zouden de zaterdagavond ook komen, Marten dook weer op toen deze vierwieler arriveerde. Pedro en Rinske kwamen ook 's middags en confisqueerden een hut. Alhoewel, hut is hier niet meer het goede woord als het gaat om een verblijf met vloerverwarming, eigen kookgelegenheid, toilet en nog meer luxe. Het zal mij niet verbazen als van de upperclass van de Rijnridders, die er deze keer maar beperkt was, er wel meer hier willen "kamperen". Mooie plek dames en heren RR. Eerst nog een uurtje wezen opwarmen bij de GS rijders waar al een groot kampvuur was aangestoken. Daarna is er met de RR een BBQ gesticht. Flinke kring met 9 ridders en gelukkig is het vuur warm want de avond met heldere hemel is fris. Om 12 uur schalde het "Lang zal hij leven" over de camping, Michiel was jarig. Dit moest natuurlijk gevierd worden. Nog een nachtje in de tent (als enige RR) en wederom wakker worden met zon. Na lang ontbijt en koffie de spulletjes weer bij elkaar gepakt, afscheid genomen, en ieder ging weer zijns weegs. Nog een keer een blik over de schouder en geconcludeerd dat dit een gezellig treffen was en een prima plek om terug te komen. Edwin

- 13 -


Verslag Toercommissie 2016 Agenda

Evenementen (17)

data

Aantal Aantal deelnemer dagen s Organisator

Koude feb rit Kraats

7 feb

1

5

MC de Kraats

Motorbeurs (per motor)

20 feb

1

1

Motorbeurs

Rijnroute voorrijden

3 april

1

12

Michiel+Marten

Rijnroute allroad voorrijden 10 april

1

2

Michiel+Marten

Rijnroute

1

15

Michiel+Marten

Pinksteren

17 april 13t/m16 mei

4

13

Driessche, Peter vd

Volle maanrit

20 mei

1

6

Schoutsen, Michiel

Rijnweek Rhenen

2 juli

1

1

rijnweek rhenen

Classic races Barneveld

23 juli

1

2

CRB

Tweede-man-rit

7 aug

1

9

Renkema, Marten

Cindy's Verrassingsrit

20 aug

1

3

Cindy van Holst

Zandtoer Wintelre

27 aug

1

1

MC Wintelre

Ital dag

1

9

Ducaticlub

Superclubweekend

28 aug 16 t/m 18 sept

3

21

Schoutsen, Michiel

DGR

25 sept

1

6

DGR

Market Garden

16 sept

1

8

Eimers, Dick

Kampeerweekend Mill

28 okt

2

9

Schoutsen, Michiel

In bovenstaande agenda is te lezen wat we zoal gedaan hebben. Hieronder zal ik nog een aantal bijzonderheden noemen: Net als in andere jaren is het seizoen afgetrapt met de Koude februaririt bij buurvereniging MC de Kraats. Niet alleen verraste de Kraats ons met een route over weggetjes waar ik nog nooit geweest was, maar ook Pedro zorgde voor een verrassing door hier op een voor hem splinternieuwe BMW Cruzer te verschijnen. Met deze motor heeft hij dit jaar nog vele duizenden km gemaakt, waarvan het grootste gedeelte op zijn reis naar zijn geboortestreek in Spanje. De Rijnroute werd dit jaar slechts een maal voorgereden. Het allroad-deel werd overigens wel 2 keer voorgereden. Ondanks matige weersomstandigheden kijken we terug op een behoorlijk aantal (73) externe betalende deelnemers. Pinksteren, voor het eerst door Peter geregeld. Op Camping de Hei was het vier dagen feest en keiharde wind. Een toertochtje, prima eten en een optreden van de Shaggin’ Ponies toe. Kortom een ruige bedoening daar in Siebengewald. Prima geregeld dus. Peter, Waar gaan we in 2017 naar toe? - 14 -


Toen viel eindelijk de volle maan weer eens op een gunstige dag. 5 deelnemers. Per ongeluk door navigatiefoutje nog een stukje onverhard, waarvoor nog mijn excuses. De Ital dag werd bezocht door met name onze Italiaans rijdende leden. Een van de bezienswaardigheden was Ruud Pothoven met zijn Laverda en race-maatjes. Superclubweekend (best bezochte evenement) was dit jaar bij Corine en ondergetekende thuis. Naast 2 nachten kamperen (soort Kamperen bij de boer), een gezellig feestje ter ere van ons bronzen huwelijk, was er een toerrit. Leermoment: sanitaire voorzieningen zijn voor verbetering vatbaar. Het seizoen werd dit jaar afgesloten met een kampeerweekend in Mill. Supergezellig samenzijn met 8 rijnridders en nog heel wat leden motorclub Holland. De liefhebbers maakten op zaterdag een allroadtochtje door Brabant. Alles met elkaar:    

Winnaar toercompetitie: Marten Duo-cup: Corine 17 evenementen Gemiddeld 7,2 deelnemers per evenement

Wat opvalt is dat de meeste evenementen zich in aug/september bevonden. Een beetje meer spreiding over het jaar zou mooi zijn.

Namens de toercommissie Michiel

Hugo (2de) en Marten (1e in de toercompetitie) - 15 -


Eindstand Toercompetitie 2016 Renkema, Marten

1943

Broers, Hugo

1784

Schoutsen, Michiel

1592

Eimers, Dick

1484

Steenhuis, Frans

1260

Holst, Cindy van

1153

Dam, Marc van

1138

Koppes, Harrie

1117

Renkema, Claas

1115

Renkema, Hotze

1115

Montoya, Pedro

705

Strausz, Corine

700

Driessche, Peter van de

635

Boer, Alex de

564

Reuvekamp, Jan

460

Oostrom, Marc

450

Oostrom, Mary

450

Donker, Nico

450

Raspe, Josefine

374

Pothoven, Ruud

338

Steenhuis, Guus

338

Rinske Beeksma

328

Claassen, Pieternel

250

Hendriks, Margo

245

Poiesz, Edwin

235

Steenhuis, Greet

165

Hendriks, Jan

155

Blokzijl, Ton

135


JAARVERSLAG TRIAL 2016 Club trial competitie De getallen: 12 deelnemers reden 12 wedstrijden meetellend voor de clubcompetitie, waarvan 9 in de Wageningense haven en 3 regiowedstrijden (Apeldoorn, Enschede en Zelhem). In GEEL wint Koen van Hotze. Het relatieve leeftijdsverschil wordt steeds kleiner en evenredig hiermee het absolute klasse verschil, …klopt dit?. Of het klasse verschil de nul gaat halen ligt aan vele oorzaken, we gaan het beleven. Bij de ROOIE winst voor Jochem en een verrassende tweede plek voor Frans. Marten derde net voor Milko. Harrie rijdt wat meer en dit is te zien, maar betaald zich nog niet uit in een hogere klassering. Claas heeft de sprong gemaakt naar de RODE klasse en houdt zich verrassend staande. Het wordt dit jaar zeer spannend in deze klasse. In BLAUW dit jaar weinig deelnemers en Adriaan kampt met problemen aan zijn voet. Hij heeft helaas nauwelijks concurrentie vanwege het uit- en respectievelijk overstappen van Klaas & Claas. John de vader van Rinse heeft een Sherco uit het motor assortiment van de Steenhuizen overgenomen en gaat wellicht volgend jaar Adriaan vergezellen in BLAUW. Rinse heeft ook 5 wedstrijden meegedaan op de elektrische Oset. Verwacht binnen 6 jaar de eerste E-bike bij de toerders. Zal Dick wel zijn, elke 200km verplichte peukenpauze. De Regiowedstrijden zijn worden minder bezocht en besloten dit volgend jaar anders te doen, zie trial-kalender.

RIJNRIDDERS IN DE REGIO NOORD-OOST COMPETITIE De regio competitie bestaat uit vijf wedstrijden. Voor uitslagen zie site http://trialen.com. A-klasse (19): Koen 7e door winst in Apeldoorn, 1 deelname B-klasse (13): Hotze 10e (gedeeld) door gedeeld 4e plek in Enschede, 1 deelname C+ klasse (24): Jochem 10e 3 deelnames Hotze 16e 1 deelname Harrie 18e 2 deelnames C-klasse (23): Frans 6e 2 deelnames Claas 18e 1 deelname Milko 19e 1 deelname Marten 20e 1 deelname (niet in lijst?) Harrie 21e 1 deelname D-klasse (10): Geen deelname Rijnridders OVERIGE COMPETITIES EN WEDSTRIJDEN Daarnaast rijden sommige Rijnridders ook de uit 4 wedstrijden bestaande “”WINTER CUP “ in Nunspeet en de zeer druk bezochte en gezellige “X-MAS PLEASURE TRIAL” in Arnhem. Jochem heeft DIT JAAR meegedaan in de Sportklasse B in de KNMV competitie en is hier 3e geworden van de 8 deelnemers.

- 18 -


OVERIGE ZAKEN EN VOORUITBLIK 2017  De picknick plek geplaatst bij de hoogspanningsmast in de haven doet het goed als trIal pauze plek. Bij echte regenbui toch wat aan de kleine kant.  Trial district-licenties (verzekeringspasjes) moeten de rijders vanaf nu zelf regelen via de KNMV. NB: Je kan met deze pas nu zonder extra kosten meedoen met een ONK wedstrijd, dus zonder een dag licentie te hoeven kopen.  Het door Marten voorgestelde punt om de Clubwedstrijden allen in Wageningen te houden is door allen onderschreven. Dus alle clubwedstrijden zijn in 2017 in Wageningen gepland. Hoofdredenen: - Clubcompetitie is geen Regiocompetitie. - Meer focus op band met eigen leden die graag in Wageningen rijden. - Meer focus op eigen terrein incl. onderhoud. - Gevolgen bovenstaande meer gezamelijke activiteiten in de haven : trainen, non-stops bouwen, snoeien of combinaties. - Vermijden lastige klasse keuzes wanneer je normaal in regio andere klasse rijdt dan gewenst in de regio’s meetellend voor clubwedstrijd. - En zeker niet in de laatste plaats de Gezelligheid van het gezamenlijk NON-stops rijden.  Hoorde wat enthousiastelingen die wel weer eens willen gaan trainen. Tijd voor update van de trainingskalender.  Er is in weekend van 22-23 april een EK-trial in NEDERLAND, ja echt waar. http://www.ectrialzelhem2017.nl/

DANK AAN - Trial is een beoordeling sport en kan dus niet zonder de beoordelers/controleurs. Bedankt allen die tijdens de clubwedstrijden hebben gecontroleerd, meegeholpen met opbouwen afbreken non-stops, gedeeld in de gezelligheid etc. - Dank Mark voor de behulpzaamheid bij de terreinverbouwingen. - Dank familie Steenhuis voor de koffie en de koekies. De trial-cie

- 19 -


- 22 -


- 23 -


Hoofdvestiging: Hertogstraat 74 Nijmegen Centrum Showroom occasions: 3e Walstraat 61 Nijmegen Centrum Werkplaats: 3e Walstraat 7 Nijmegen Centrum T. 024 322 9575 E. info@termaatmotoren.nl W. www.termaatmotoren.nl

Openingstijden winkel: Maandag : 13:00 - 18:00 Di. tm vr. : 09:00 - 18:00 Donderdag koopavond tot 21:00 Zaterdag : 09:00 - 17:00 Wij pauzeren van 12:45 tot 13:45 Openingstijden werkplaats: Maandag t/m zaterdag: 08:00 - 12:30 13:00 - 17:00

Leden van de Rijnridders 15% korting (behalve op motoren en aanbiedingen)


Prijswinnaars B klasse Trial. Van links naar rechts: Marten 3e, Jochem 1e en Frans 2e plaats.


printen en kopiëren printing and copying scannen scan groo�ormaat posters big size posters internetcafé internet cafe inbinden bindings cadeauproducten photo gift products plas�ficeren laminating Bevrijdingsstraat 32 - Wageningen - Tel. 0317-417479 www.copypoint.nl


Vizier Rijnridders no 1 februari 2017