Page 9

Rotacijsko (pregonsko) napasivanje

kad je slab porast biljne mase. Kod rotacijske ili naizmjenične ispaše pašnjak se podijeli u jedinice (pregoni) i životinje kad popasu jedan pregon idu u drugi i tako redom. Jedan pregon se napasiva 1-20 dana. Takav način napasivanja zahtjeva razdoblje odmora pašnjaka potrebnog za obnavljanje biljne mase. Kod rotacijskog napasivanja mora se voditi računa o visini tratine do koje se napasuje, tj. o visini tratine kod koje se napasivanje obustavlja (tablica 2), jer je visina početka napasivanja određena i za goveda iznosi 15-20 cm, a za ovce 10-15 cm. Tada tratina sadrži najviše hranjivih tvari i najbolje se koristi. Računa se da jedno odraslo govedo ili ovca dnevno pojede krme izražene u suhoj tvari 2,5-3 % od vlastite tjelesne težine. Npr., krava teška 600 kg u laktaciji konzumira 15-18 kg suhe tvari krme (oko 100-125 kg zelene krme).

Bolja produktivnost pašnjaka, bolja iskorištenost biljne mase i više opterećenje pašnjaka, smanjena selektivnost ispaše i širenje nepoželjnih biljnih vrsta, brže se uočavaju viškovi ili manjkovi krme tijekom vegetacijske sezone. Kao nedostaci navode se povećano ulaganje rada i novca u ograđivanje i premještanje stoke, potrebna veću razina znanja i angažmana u donošenja odluka unutar sustava proizvodnje. U proljeće višegodišnje trave počinju rasti kad se tlo zagrije na 5 °C na dubini 5-10 cm. Lako pristupačne dušične tvari u tlu koje biljke koriste ne formiraju se pri temperaturama nižim od 9 °C. Do zagrijavanja tla na 9 °C biljke za rast novih izdanaka troše pričuvna hraniva iz korijena i prizemnih dijelova biljke, što u velikoj mjeri dovodi do iscrpljivanja biljaka ionako iscrpljenih uslijed prezimljavanja. Rana ispaša nanosi štetu biljkama zbog otkidanja izdanaka i prekidanja asimilacije (fotosintetski procesi) u vrijeme kad je sadržaj pričuvnih tvari za formiranje novih izdanaka vrlo

Tablica 2. Optimalne visine tratine kod kojih se prekida rotacijsko napasivanje Klasa stoke Ovce Zasušena goveda Finiširana mesna goveda Mliječna goveda u laktaciji

Visina popašene tratine (cm) 4-6 6-8 7-10 7-10

Broj pregona se izračunava po slijedećoj formuli: Duljina regeneracije tratine Broj pregona = ----------------------------------------------------------- + 1 Broj dana zadržavanja stoke u pregonu Npr. ukoliko je vrijeme odmora pašnjaka 24 dana i napasivanje jednog pregona traje 2 dana, broj potrebnih pregona je 13.

nizak. Posebne štete nastaju i uslijed gaženja još vlažnog tla. Iz navedenih razloga, nekad se preporučivalo da se s ispašom otpočne po završetku busanja trava koje su najzastupljene u travnjaku. U novije vrijeme preporuka je početi ispašom što ranije u proljeće - 10-12 dana poslije početka vegetacije radi pravilne organizacije ispaše, odnosno kod 1000-1600 kg ST/ha, i skratiti vrijeme napasivanja po pregonu. U prvom ciklusu vegetacije biljke poslije početka vlatanja brzo ogrube i njihova hranjiva vrijednost brzo pada, tako da ih stoka izbjegava i ostavlja nepopašene. Štete od ranog početka ispaše u pregonskom napasivanju tako su ograničene samo na jedan ili mali broj pregona, na kojima može doći do djelomičnog propadanja travnog pokrova i snižavanja prinosa. Te štetne posljedice se mogu smanjiti tako da pregone koji su napasivani ranije u proljeće poštedimo u naredna 2-3 ciklusa napasivanja, ili ih koristimo kasnije u slijedećoj vegetacijskoj sezoni.

MALI GOSPODARSKI SAVJETNIK

Prednosti rotacijskog sustava napasivanja

Metode procjene biljne mase na pašnjaku Primarni cilj napasivanja je uskladiti promjenljivu godišnju produkciju i kvalitetu travnjaka s potrebama domaćih životinja. Važno je znati procijeniti ima li na pašnjaku trenutno i za neko kratko buduće vrijeme dovoljno zelene krme za određeni broj stoke. Za takvu procjenu treba imati određena znanja i iskustvo. Tradicionalno hodanje kroz pašnjak i vizualna procjena, koristeći prethodno iskustvo, je najčešća metoda za donošenje odluke o početku napasivanja određenog pašnjaka.

15. svibnja 2013.

gospodarski list

49

Pašnjačko korištenje krme  

Glavna odrednica koja usmjerava organizaciju sustava proizvodnje mlijeka k napasivanju je odnos cijene mlijeka i stočne hrane. Proizvodnja m...

Advertisement