Page 11

ha ili metoda elektronskog određivanja, korištenjem „herbage metera“, instrumenta koji se sastoji od elektrode u obliku plosnate ploče i uređaja za očitanje prinosa. Vrlo brza i točna metoda, ako se aparat pravilno kalibrira i koriste ga farmeri u razvijenim zemljama. Može se koristiti hodanjem po travnjaku ili montiranjem na različita prijevozna sredstva, čime se postupak ubrzava.

Ostale metode napasivanja

ROTACIJSKO NAPASIVANJE U TRAKE

Takav oblik fleksibilnog rotacijskog napasivanja kod kojeg se svaki dan unutar pregona životinje pomiču na novu traku određene površine. Pregrada unutar pregona se izvodi s električnom ogradom.

Ova metoda napasivanja omogućuje mladim životinjama prolaz Napasivanje u trake

Površina trake obično zadovoljava dnevne ili poludnevne potrebe životinja za krmom ili ovisi o duljini trajanja ciklusa napasivanja. Ukoliko je na pašnjaku krma niske kvalitete, dnevni prirasti životinja mogu biti smanjeni prilikom napasivanja u trakama radi smanjene mogućnosti selektivne ispaše. Ova metoda je posebno efikasna u cilju boljeg iskorištenja neiskorištenih biljnih vrsta na pašnjaku.

NAPASIVANJE U SLIJEDU Creep napasivanje

OGRANIČAVAJUĆE NAPASIVANJE Životinje se drže na pašnjaku niže kvalitete, ali im se omogućuje pristup pašnjacima visoke kvalitete na nekoliko sati tijekom svakog dana, ili nakon nekoliko dana. Prednost ove metode je da se može smanjiti gubitak hraniva do kojeg dolazi uslijed prevelikog gaženja pašnjaka. Ovo omogućuje dobru kvalitetu hranidbe uz relativno niska ulaganja. Bez obzira koji sustav napasivanja koristimo, napasivanje u jesen treba prekinuti mjesec dana prije nastupanja prvih dugotrajnijih mrazeva, da bi se biljkama omogućila priprema za prezimljavanje i rano kretanje u proljeće. Pašnjak treba biti popašen na visinu od 3-4 cm da se minimaliziraju štete od zime.

INTENZITET NAPASIVANJA

„CREEP“ NAPASIVANJE

e

grupa životinja koje pasu u slijedu na istom pregonu, a razlikuju se u zahtjevima za krmom s obzirom na kakvoću. Najprije pase grupa kojoj je potrebna veća kakvoća krme.

Takva modifikacija rotacijskog napasivanja koja uključuje dvije ili više

Najvažniji ciljevi upravljanja unutar sustava proizvodnje mlijeka ili mesa u pašnom načinu držanja domaćih životinja, su osiguranje dovoljne količine kvalitetne krme za životinje uz postizanje ciljane razine proizvodnje mlijeka ili mesa. Odluka o intenzitetu ispaše jedna je od najbitnijih mjera upravljanja u sustavima proizvodnje mlijeka ili mesa, koji koriste neki oblik napasivanja, stoga je važnost odabira optimalnog intenziteta veća nego što je to izbor metode napasivanja. Takav zaključak proizlazi iz rezultata brojnih istraživanja koji ukazuju da je utjecaj načina napasivanja (rotacijsko ili kontinuirano) na proizvodnju po životinji ili po hektaru manji nego što je to utjecaj opterećenja pašnjaka. Brojne studije pokazuju da je pri istim razinama opterećenja pašnjaka proizvodnja mlijeka bila slična kod rotacijskog i kontinuiranog napasivanja.

15. svibnja 2013.

gospodarski list

MALI GOSPODARSKI SAVJETNIK

Elektronsko mjerenje prinosa travnjaka

kroz otvore na ogradama na posebne male pašnjake na kojima je veća kvaliteta krme u odnosu na pašnjake gdje se drže njihove majke. Ovo je osobito efikasno tijekom ljetnih mjeseci kada niska produktivnost pašnjaka ograničava priraste kao i niska kvaliteta krme višegodišnjih trava. Kod uzgoja mesnih pasmina goveda povećava se prirast teladi, a obično i kondicija krava. Ovo je relativno jeftin sustav jer zahtijeva samo malo područje pašnjaka visoke kvalitete za mlade životinje u porastu. Druga mogućnost je da se primjenom ove metode omogući mladuncima koji imaju veće hranidbene potrebe prolaz na visoko kvalitetan pašnjak prije njihovih majki.

51

Pašnjačko korištenje krme  
Pašnjačko korištenje krme  

Glavna odrednica koja usmjerava organizaciju sustava proizvodnje mlijeka k napasivanju je odnos cijene mlijeka i stočne hrane. Proizvodnja m...

Advertisement