Page 1

MR-DAGARNA

De kämpar för ett rättvisare samhälle text och foto: Matilda Sandberg

Känner du till dina mänskliga rättigheter? Eller tar du dem för givet? Ingvar Rönnbäck och Trine Munkvold står redo att lyfta frågorna när Mänskliga Rättighetsdagarna anordnas i Umeå i november.   – Vi tar täten i norra Sverige och ska verkligen visa vad vi går för, säger Ingvar Rönnlund, lokal projektledare. Som Nordens största forum för mänskliga rättigheter syftar det tre dagar långa arrangemanget till att organisationer, föreningar och individer ska samverka och delta i seminarier, verkstäder och andra aktiviteter för att lyfta fram och diskutera mänskliga rättigheter. – För mig är det här en plats där man får inspiration att fortsätta jobba med MR- frågorna. Första gången jag gick på MR-dagarna så kände jag att det här är något för mig, säger Trine Munkvold, regional programkoordinator. Under parollen ”Röster för rättigheter” hoppas arrangörerna att det ska komma runt 3 000 personer, däribland professorer, politiker och människorätts­kämpar. – Men det är inte bara för rättighetsproffsen, utan också för de som inte jobbar med mänskliga rättigheter dagligen, framhåller projektledaren Ingvar Rönnbäck. ”Ett fundament” MR-dagarnas syfte är också att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta frågorna på den politiska dagordningen. – Om det inte finns en grundläggande, mänsklig syn så kan samhället

10

bokstavligen slita en person i stycken. Vi kan bli torterade och trakasserade. Många människor får inte tillgång till utbildning på grund av sitt kön eller sin hudfärg. Mänskliga rättigheter är ett fundament för ett mänskligt samhälle, säger Ingvar Rönnbäck. Det är lätt att glömma att det även i ett land som Sverige finns anledning att arbeta med mänskliga rättigheter. – Vi kan inte ta våra rättigheter för givna. Någon har kämpat för mina rättigheter idag. Det samhälle som jag bor i finns tack vare att min farfar kämpade för sina rättigheter. Det är ett ansvar som jag måste ta både för mig själv och för andra människor, säger Trine Munkvold. ​Det finns många områden att förbättra, även här i Umeå, menar Ingvar Rönnbäck. – Ta till exempel de funktionshindrades rättigheter. Hur pass anpassat är samhället för dem? Han ger Bondens marknad vid Vänortsparken som exempel. – Det är svårt för rullstolsburna att ta sig fram på kullerstenarna. Även de bästa initiativen kan behöva fundera en extra gång, säger han och fortsätter: – Samerna är ett annat exempel. Nu

Vasaplan nr. 18

Fakta

www.mrdagarna.nu Plats: Umeå Folkets Hus När: 13–15 november 2014 Arrangörer: DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänsk­liga rättigheter, Föreningen Ordfront, Sensus studieförbund, Svenska kyrkan, Raoul Wallenberginstitutet vid Lunds universitet, Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs universitet, Region Västerbotten, Umeå kommun, Länsstyrelsen i Västerbotten och Umeå universitet. Huvudman är Föreningen Ordfront.


Programkoordinatorn Trine Munkvold och projektledaren Ingvar Rönnbäck jobbar för att Mänskliga Rättighetsdagarna i Umeå ska bli en plats för både kunskap och inspiration.

lyfter Kulturhuvudstadsåret fram den samiska kulturen, men den samiska kulturen är hotad. Även jämställdhet och romernas situation är viktiga frågor. Hur många skolelever vet att också romerna utsattes för förintelsen? Som en del av Kulturhuvudstadsprogrammet kommer MR-dagarna därför titta närmare på rätten till kultur, samt kulturens möjligheter att främja mänskliga rättigheter. Ett arrangemang för alla Arrangemanget ska också så ett frö för människor att börja jobba med mänsk­ liga rättigheter, oavsett om du jobbar som tjänsteman på kommun eller som timavlönad, förklarar Trine Munkvold. – Det handlar om att lyfta frågorna och vi behöver institutionerna med oss. Det finns ett myller av engagemang från samhället och vi måste våga synliggöra konflikter och motsättningar, menar Ingvar Rönnbäck. – Vi vill att alla ska ha kunskaper om mänskliga rättigheter. De här frågorna ska in i hemmen och in i kommunerna, säger Trine Munkvold.   Post-it-lappar med förslag till programmet samlas ihop efter MR-dagarnas upptaktsmöte i Umeå i slutet av januari.

Vasaplan nr. 18

11

Intervju i Vasaplan 2014 nr 18 s 11-12  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you