MQ 34

Page 30

vodenje

Kje podjetja izgubljamo milijone? Resnica je očem nevidna, pravi mali princ. A odgovor na naslovno vprašanje je vsem na očeh. Le nahaja se morda tam, kjer ga ne pričakujemo: raziskave odkrivajo, da ob nenačrtovanem nasledstvu prve dame ali moža podjetja njegovi lastniki izgubljajo – milijone!

mag. Natalie C. Postružnik

30

Menjave predsednika uprave oz. generalnega direktorja v podjetju so vedno tvegane. Če je bila prva dama ali prvi mož močan in dober vodja, se pojavljajo dvomi, kako bo naslednik prevzel krmilo in vodil podjetje. Če je bila dosedanja pot, po kateri je hodil vodja, napačna, lastnike skrbi, ali bo ’novinec’ dovolj močan in bo ladjo preusmeril na uspešnejšo pot. Eden izmed razlogov, zakaj je menjava tako tvegana, je, da – zgodovinsko gledano – nasledstvo ni bilo dobro upravljano.

Nasledstvo: 112 milijard dolarjev vredna težava Slabo načrtovanje sprememb v vodstvu podjetja drago stane. Raziskava Strategy&, dela skupine PwC, izvedena v 2.500 največjih podjetjih na svetu, je zelo nazorna: velika podjetja, ki se niso strateško ukvarjala z vprašanjem nasledstva in so bila posledično prisiljena v imenovanje svojega prvega moža ali dame ob odhodu predhodnika, bi v letu pred in po menjavi vodstva ustvarila za kar 112 milijard dolarjev višjo tržno vrednost.

odstotki izgube, kot kaže graf Stroški menjave prvega človeka podjetja, so bistveno manjši. Stroški menjave se začnejo že z odpravnino, svetovalnimi podjetji, pravnimi in komunikacijskimi strokovnjaki … Negotovost na vrhu se kmalu odraža na drugih ravneh skozi vso organizacijo, ovira rast pobud in inovativnosti, preprečuje zaključevanje najpomembnejših dogovorov in pogodb, nekateri najboljši zaposleni pa se začno ozirati za drugimi, bolj zanesljivimi delodajalci. Čeprav je včasih odločitev, da nadzorni svet oz. lastniki odpustijo direktorja, lahko pravilna, to delničarje precej stane: kar 1,8 milijarde dolarjev več izgubijo delničarji takih podjetij v primerjavi s podjetji, kjer zamenjavo oz. nasledstvo načrtujejo, pa najsi bo to z zunanjim ali notranjim kadrom, kažejo izsledki Strategy& od leta 2000 do 2014. Podatki skozi to obdobje so še pokazali, da je v podjetjih, ki slabše poslujejo, več prisiljenih zamenjav, imenovanj zunanjih

Raziskave kažejo, da je vsak peti novoimenovani direktor nabiral izkušnje samo v podjetju, kjer so ga imenovali za direktorja. Dejstvo je, da menjava podjetje vedno stane, a je strošek spremembe bistveno nižji, če so prehodi oz. menjave vodilne osebe načrtovani in vodstvo ni vanje prisiljeno zaradi nepredvidenega odhoda dosedanjega predsednika uprave oz. direktorja. Tudi v podjetjih, kjer je nasledstvo del strateškega načrtovanja, se vpliv menjave negativno odraža – toda

REVIJA

kadrov na prvo mesto podjetja in večkratnih nasledstev. Razveseljiva je novica, da se delež prisiljenih menjav skozi leta zmanjšuje: še leta 2000 je bilo takšnih kar 26 % zamenjav, leta 2014 le še 13 % zamenjav. Delež načrtovanih nasledstev je ostajal skoraj nespremenjen pri nekaj manj kot polovici podjetij do leta 2009, ko je začel naraščati: tako se je v 2014

Stroški menjave prvega človeka podjetja

-4,0 % načrtovano

-13,5 % prisiljeno

Stroški menjave so prikazani skozi srednjo vrednost donosa delničarjev za dveletno obdobje: eno leto pred in po nasledstvu (načrtovanim in prisiljenim) v primerjavi z relevantnim regionalnim borznim indeksom. Vir: Strategy&

že kar 78 % podjetij ukvarjalo z vprašanjem nasledstva. Toda ti podatki veljajo za največjih 2.500 podjetij po svetu. Kaj pa ostali? Raziskava, ki jo je leta 2013 v 34 državah sveta izvedlo podjetje InterSearch Worldwide, je pokazala, da ima le 45 % vseh podjetij nasledstveni načrt, v državah EMEA, kamor sodi tudi Slovenija, nasledstvo načrtujejo le v 38 %.

Žabji preskok: nov nasledstveni trend? Upravni odbori in nadzorni sveti vedno pogosteje segajo na tretji nivo managementa, kadar iščejo naslednike za prvega moža podjetja. Kot ocenjujejo v BCG,