Page 1

Medlemstidning för Miljöpartiet de gröna i Stockholmsregionen • nummer 2 2014

översvämningar hotar stockholmsregionen

I STOCKHOLMSREGIONEN GRÖNA MÖTESPLATSER MED EU-TEMA Lekplats, gatukonst och översvämning – Miljöpartiet EUvalkampanjar just nu på centralstationen.

4

BAR GRÖN I STOCKHOLMSREGIONEN – 2011-2014 Vi blickar tillbaka på tre år med den politiska och feministiska talkshowen Bar Grön i Stockholmsregionen.

5


INNEHÅLL

2 SIGNERAT

Ett humant, öppet och grönt Europa

4 GRÖNA MÖTESPLATSER

saMtALsTÄVlINg 2014

Samtalstävlingen fortsätter

5 Bar Grön: 2011 – 2014

4

6 TEMA KLIMAT

ÖVERSVÄMNINGAR HOTAR STOCKHOLMSREGIONEN

KANDIDATPRESENTATION

10

Stockholmsregionens toppkandidater till landstinget ADRESS: Grönt i Stockholmsregionen Pustegränd 1-3 118 20 Stockholm

ANSVARIG UTGIVARE: Anders Wallner anders.wallner@mp.se

MEDARBETARE I DETTA NUMMER: Mikael Carlsson, Henrik Karlsson, Mikael Sjöberg, Gabriel Liljenström, Malin Fijen Pacsay, Fredrik Hjerling

FORM: Henrik Karlsson henrik.karlsson@mp.se

INFO: Tidningen Grönt i Stockholmsregionen ges ut av Miljöpartiet de gröna i Stockholmsregionen och är en regional bilaga till tidningen Grönt.


SIGNERAT

Ett humant, öppet och grönt Europa – det påverkar dig i Stockholmsregionen Klimat- och miljöpolitiken är den viktigaste frågan för väljarna i EU-valet, enligt en Sifo-undersökning nyligen. Vi håller med. Om vi struntar i klimatförändringarna idag betyder det att vi skickar en dyr nota till barn och barnbarn. Miljöpartiet vill att EU ska ha ambitiösa klimatmål, som gör att näringslivet vågar investera i förnybar energi och energieffektivisering. Sådana mål påverkar inte minst de stora pensionsfonderna. Ska våra pensionspengar hjälpa bolag som investerar i mer kol och olja än vad vi kan förbränna om vi ska klara klimatet? Eller ska pengarna gå till smarta energilösningar som kan minska utsläppen och skapa hållbara jobb?

Genom att föra en grön politik i Bryssel och Strasbourg påverkar vi världspolitiken – men också vardagen för dig i Stockholmsregionen. Vi gröna går till val på klimatansvar för barnens framtid och ett mer öppet och humant Europa – mot miljöförstöring, högerextremism och begränsad rörlighet. Enligt opinionsundersökningar har vi alla chanser att göra ett bra val den 25:e maj. Så låt oss utnyttja den vind vi har i seglen och tillsammans lyfta fram vår politik till väljarna. Om vi alla lägger manken till så kan nästa mandatperiod i EU bli grön. Det vore bra för såväl Stockholmsregionen som hela Europa.

Alla är inte med på banan. Moderaterna säger nej till förändring. De har röstat emot både bindande mål för förnybar energi och energieffektivisering i EU-parlamentet och dessutom stoppat förslag som skulle öka priset på utsläpp. Grön EU-politik handlar om att göra det miljövänliga valet enklare och billigare. Vi vill använda denna princip till allt; från att göra det lättare att köpa ekologisk mat och att rensa upp bland gifterna i barnens vardag – till att skydda världshaven från plastskräp och att minska klimatutsläppen. Peter Eriksson, riksdagsledamot och kandidat till EU-parlamentet (Stockholm) Isabella Lövin, Europaparlamentariker (Värmdö)


GRÖNA MÖTESPLATSER MED EU-TEMA Den 12-18 maj (alltså just nu!) kampanjar Miljöpartiet på centralstationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har byggt upp gröna mötesplatser där vi träffar väljare och pratar om EU-politik. Detta med anledning av EU-parlamentsvalet 25 maj. En stor del av mötesplatsen är en lekplats där barn kan leka medan de vuxna pratar politik. Tillsammans med en gatukonstnär har vi gjort en fond till dessa lekplatser så att det ser ut som att de ligger under vatten – precis som i våra affischer för EU-valet. Vill du vara med på centralstationen och prata EU-politik med väljarna? Kontakta Christian Valtersson på christian.valtersson@mp.se om du bor i Stockholms stad eller Gabriel Liljenström på gabriel.liljenstrom@mp.se om du bor i någon av de andra kommunerna i Stockholmsregionen.

KONTAKTA KANSLIET

Samtalstävlingen fortsätter

Annica Hjerling Sedan en tid tillbaka pågår det en samtalstävling mellan Stockholmsregionens 26 kommunavdelningar.

Egentligen skulle den vara slut vid det här laget, men det är ju kul att prata med väljare! Så tävlingen fortsätter fram till EU-valet 25 maj. Allt du behöver göra är att samtala med väljare och sedan registrera dina samtal på samtal.mp.se. När du registrerar samtalet vill vi veta vilken kommunavdelning du till-

Kanslichef annica.hjerling@mp.se

Nina Larsson

Kanslisekreterare nina.larsson@mp.se

saMtALsTÄVlINg 2014 hör. Detta skriver du enkelt i rubrik eller i kommentarsfältet. Resten sköter sig självt. Den kommun som har flest registrerade samtal 25 maj per medlem vinner. Så sätt igång och prata grön politik – på stan, på Facebook eller var du vill. Lycka till!

4

Gabriel Liljenström

Valsamordnare gabriel.liljenstrom@mp.se

Malin Fijen Pacsay

Organisationsutvecklare malin.fijen.pacsay@mp.se

Henrik Karlsson

Kommunikatör henrik.karlsson@mp.se

Mikael Carlssom

Kommunikatör mikael.carlsson@mp.se


Se alla bilder från de gångna åren på www.flickr.com/photos/mpstockholmsregionen Foto: Fredrik Hjerling

Bar Grön i Stockholmsregionen – 2011-2014 Den 27 oktober 2011 slog vi för första gången upp dörrarna till Kägelbanan och Bar Grön i Stockholmsregionen. Vår idé var en politisk och feministisk talkshow som skulle få både våra egna sympatisörer och andra nyfikna att prata grön politik. Det har blivit många magiska kvällar på Kägelbanan och i Botkyrka, Nacka, Solna och Almedalen. Alltid med intressanta gäster, spännande samtal, grym musik och geniet Moa Svan som värd.

Den 23 april var det dags för sista Bar Grön i Stockholmsregionen för den här mandatperioden. Vad som händer framöver får vi se. Det är väl inte helt omöjligt att Bar Grön i Stockholmsregionen återkommer, kanske i ny skepnad. Tack för alla fina stunder. Hoppas vi ses!


TEMA KLIMAT

Översvämningar hotar Stockholmsregionen Stockholmsregionen ligger mitt emellan Östersjön och Mälaren. Det gör oss sårbara vid klimatförändringar. Hur stor är risken för översvämningar i Stockholmsregionen? Vad kan det få för konsekvenser? Och vad kan vi göra åt det?

TEXT: Mikael Carlsson

Från Länsstyrelsens riskkartor över Stockholmsregionen


Foto: Mikael Sjöberg/Expressen - Bilden är ett montage

Avtappning från Mälaren Om vattnet hade stigit lite till år 2000 så hade tunnelbanan kunnat slås ut. Dessutom hade el, tele- och datakommunikation, gas, fjärrvärme och vatten kunnat drabbas. Idag finns inte kapaciteten för att ta hand om alltför höga vattennivåer i Stockholmsregionen.

I december år 2000 höll det på att gå illa i Stockholm. Vattnet i Mälaren stod så högt att det svämmade över och trängde ner i Gamla stans tunnelbanestation. Lyckligtvis trängde det inte ner mer vatten än att det gick att pumpa ut. Men om vattnet hade stigit lite till så hade det kunnat få allvarliga konsekvenser. Och i samband med klimatförändringar blir det vanligare med extrema väder. Risken att det blir översvämning igen är alltså stor.

– Mälaren är en så kallad reglerad sjö, förklarar Anne-Marie Falk. Det innebär att det tappas ut vatten, ur Mälaren till Saltsjön. Denna tappning görs idag på fyra ställen – tre i Stockholm och ett i Södertälje. Men kapaciteten för avtappning är begränsad. Vi kan ibland inte tappa ut lika mycket som vi skulle behöva.

Vad var det som orsakade översvämningen år 2000? Anne-Marie Falk, politiskt oberoende sakkunnig, jobbar med risken för översvämningar på Enheten för Samhällsskydd och beredskap vid Länsstyrelsen i Stockholm. Hon förklarar:

– Vid översvämningen år 2000 tappade vi ut maximalt med vatten ur alla dessa fyra ställen under två månader, fortsätter Anne-Marie. Det reducerade vattennivån i Mälaren så att den blev hanterbar. Om vi inte hade gjort det så hade det inte gått lika bra vid översvämningen.

– Hösten det året var väldigt regnig. Det gjorde att tillrinningen till Mälaren ökade. Det kan för övrigt också inträffa i samband med vårflod, om vi har haft en vinter med mycket snö som sedan smälter på våren. Då rinner det ut mycket vatten i Mälaren och nivån kan höjas ordentligt. – Det är ofta våren och hösten som är de mest känsliga perioderna, berättar Tomas Eriksson, talesperson för miljö och ekonomi i Stockholms läns landsting. Regn eller snösmältning i kombination med hårda vindar kan ge stor påverkan på infrastrukturen.

Just kapaciteten att tappa ut vatten från Mälaren kommer väl att öka när Slussen byggs om? – Ja, då kommer vi kunna tappa av mer än dubbelt så mycket vatten som idag. Risken för översvämning i Mälaren minskar betydligt när Slussen är ombyggd och klar. b

7


TEMA KLIMAT Och detta oavsett hur den kommer att se ut ovanför vattenytan? – Precis. För vår del så intresserar vi oss bara för hur Slussen kommer se ut under vattennivån.

”Detta är ingen skrämselpropaganda eller science fiction.”

Dricksvattnet är hotat Men räcker det med att öka avtappningskapaciteten vid Slussen? Till år 2100 så förväntas havsnivån stiga med ungefär en meter globalt. Då kommer ytterligare åtgärder behövas. Ungefär två miljoner människor i Stockholmsregionen med omnejd får sitt dricksvatten från Mälaren. När havsnivån höjs så riskerar vattnet att bli odrickbart.

Moderaterna är emot en regionbildning. Varför? – De har många starka kommunala företrädare som oroar sig för att detta skulle minska deras kommunala självbestämmande. Men det är inte aktuellt att förändra något i ansvarsfördelningen mellan den kommunala nivån och den regionala nivån. Det vi framför allt ska göra är att plocka ner ansvarsområden från staten – i det här fallet i form av Länsstyrelsen – och göra den regionala nivån starkare. Inte försvaga den kommunala nivån.

– Hela Mälardalsregionen är beroende av Mälaren som vattentäkt, säger Tomas Eriksson. Inom 50 till 100 år så kommer vattennivån i Östersjön att höjas så mycket att vi riskerar omvända vattenflöden. Det vill säga att vatten från Östersjön börjar rinna in i Mälaren och att Mälaren då blir saltvattenfylld – så kallad saltvatteninträngning.

Framtiden? Så hur orolig ska man egentligen vara för kommande översvämningar? Riskerar vi katastrofer i framtiden?

– Då måste vi ha ytterligare barriärer, fortsätter Tomas. Då måste vi kanske bygga en barriär vid Oxdjupet vid Vaxholm för att skära av ökade vattennivåer redan där. Och detta är ingen skrämselpropaganda eller science fiction – detta är hämtat från Länsstyrelsens rapporter. Liknande barriärer finns till exempel i Rotterdam i Nederländerna.

– Det beror på vad det blir för väder, säger Anne-Marie Falk. När vi får en bättre avtappning från Mälaren så kommer risken minska mycket. Men fram till dess och under ombyggnadstiden behövs det andra åtgärder. Vi har tagit initiativ till ett digitalt prognossystem för Mälaren. Tack vare det kan vi ha en god kontroll över läget och därmed reglera tappningen ur Mälaren.

Region Stockholm Miljöpartiet vill bilda Region Stockholm för att ta ett samlat grepp på regionens utveckling. Liknande regioner finns i Västra Götaland och Skåne. Att ta hand om problemet med översvämningar och anpassa regionen till klimatförändringar är en viktig del i regionbildningen, förklarar Tomas Eriksson.

Den som vill fördjupa sig i vad Miljöpartiet vill göra åt översvämningsrisken kan läsa regionprogrammet för Stockholmsregionen. Det innehåller förslag på åtgärder för de hot mot infrastrukturen som klimatförändringarna innebär. Efter valet finns det förhoppningsvis utrymme att genomföra dessa åtgärder. Tomas Eriksson konstaterar:

– Politiskt innebär det att man samlar ihop Länsstyrelsens regionutvecklingsansvar med landstingets regionplaneringsansvar. Då kan vi få en bättre styrning och mer muskler i arbetet. Vi kan också få mer pengar så att vi kan initiera direkta projekt i samarbete med regionens kommuner.

– Vi tänker nästan inte på det i vardagen, hur beroende vi är av att infrastrukturen fungerar. J

8


DEBATT

Debatt: Gör Nacka till fristadskommun Mats Gerdau, moderat kommunstyrelseordförande i Nacka, är totalt ovillig att låta förföljda författare få fristad i Nacka. Det handlar om den helt ovärderliga yttrandefriheten, skriver Åsa Marnell, Språkrör för Miljöpartiet i Nacka. Kanske var det fler med mig som satte kaffet i vrångstrupen när det i somras gick att läsa i Expressen hur Nackas kommunstyrelseordförande, moderaten Mats Gerdau, uttalade sig om fristadsförfattare och varför Nacka inte har det!? Enligt Gerdau vill Nacka inte ha områden av typen fristaden Christiania i Köpenhamn där droger flödar. Det är helt uppenbart att kommunens starke man har fått det hela om bakfoten. Men vad betyder det då om en kommun tar emot fristadsförfattare? Jo, det handlar i grunden om yttrandefrihet, något som vi inom Miljöpartiet menar är helt ovärderligt. Alla människors rätt till fri åsiktsbildning värnar vi om. Här i Sverige tar vi det för givet, men vi har ett solidariskt ansvar gentemot de människor globalt som inte kan ta det för givet.

fristadsprogram för att hjälpa författare i behov av skydd. Kommunen förbinder sig att varje månad betala ut ett stipendium till fristadsförfattaren samt stå för författarens bostad. En kostnad som totalt brukar uppgå till ca 300 tkr/år. Fristadsarbetet går ut på att säkra yttrandefriheten och alla människors globala rätt att få sina synpunkter framförda i offentliga sammanhang. En viktig uppgift för fristaden är därför att ge möjligheten till arbetsro, kollegial och social gemenskap, översättningsmöjligheter och självständigt arbete fritt från påtryckningar och trakasserier. Helt i linje med Miljöpartiets politik! Därför har MP Nacka lämnat in en motion till KF (Kommunfullmäktige reds. anm.) där vi vill att Nacka kommun ska blir den sjunde fristadskommunen i Sverige. Vi vill välkomna författare till Nacka som är förföljda i sina hemländer och därmed få Nackas medborgare att känna en stolthet i arbetet för yttrandefrihet. Jag uppmanar alla kommuner i Stockholmsregionen att följa vårt exempel så att vi kan ta emot fler människor som inte får uttrycka sig fritt i sina hemländer. Har vi råd att inte gör det!?

Idag sitter mer än 700 författare, runt om i världen, i fängelse eller är under åtal för att de uttryckt sina åsikter offentligt. Yttrandefriheten, som har en central roll i vårt samhälle, är starkt begränsad i många länder. En fristadsförfattare är en person som bjudits in av en svensk kommun på grund av att hon eller han har förföljts i sitt hemland. I Sverige får författaren en fristad under två år för att kunna leva och fortsätta Åsa Marnell sitt skrivande arbete i trygghet. Språkrör för Miljöpartiet i Nacka Sex svenska kommuner, bl a Stockholm och Sigtuna, har anslutit sig till den internationella organisationen ICORN:s

Välkommen med ditt inlägg i debatten! Skicka det till stockholmsregionen@ mp.se (max 2500 tecken).

9


Lär känna dina

Toppkandidater till Stockholms landsting 2014 1. Vilket är ditt smultronställe i Stockholmsregionen? 2. Vilken politisk fråga kommer du att vilja jobba särskilt med under valrörelsen? 3. Vad ser du mest fram emot under valrörelsen?

valkrets Stockholms län 1. MALIN KARLSSON

2. susanne nordling

Täby

Solna

1. Kolonilottsområdet Gröna Hägern i Täby.

1. Området runt Råstasjön

2. Att fördubbla kollektivtrafiken i Stockholmsregionen och göra det enklare att resa. 3. Jag ser fram emot att möta väljare. Att sprida vår gröna politik.

2. Patientsäkerheten! Patientsäkerhetsperspektivet kan man använda i stort sett på alla frågor som har med hälsa och sjukvård att göra. 3. Samtalet med medborgarna!

3. amanda Palmstierna Järfälla

4. Thomas Bengtsson

1. Kallhällsbadet där jag bor; brukar hänga där med tvåårige sonen efter dagis. 2.Bättre miljö för en bättre hälsa. Giftfri vardag och att satsa på de gröna kilarna. 3. Mullret på valvakan när de säger att vi är i majoritet

Lidingö 1. Boule & Berså 2. Vi ska bilda Region Stockholm för att kunna utveckla länet socialt ansvarsfullt, miljömässigt hållbart och demokratiskt styrt, närmare medborgarna. 3. Jag längtar till förhandlingar om nästa majoritet, debatterna och alla samtal med väljare.

5. Malin Fijen Pacsay Vaxholm 1. Utan tvekan naturområdet Bogesundslandet i min hemkommun Vaxholm. Det har allt: hav, strand, vandringsleder, kulturlandskap, golfbana och slott. Och snart är det även naturreservat, väl värt att bevara för rekreation och artrikedom.

2. En hållbar Stockholmsregion i alla dess bemärkelser. Jag pratar ofta och mycket om hållbar och grön ekonomi i relation till våra miljö- och klimatutmaningar. I valrörelsen hoppas jag det finns mycket utrymme att prata om vad detta betyder för landstinget. 3. Jag ser otroligt mycket fram emot att möta väljare i samtal online och on tour!


valkrets Stockholms stad 1. Helene öberg

2. Tomas eriksson

1. Jag tycker om att ta med mig fika och gå med barnen till Bandängens parklek. Där finns djur, möjligheter att grilla, bara hänga, bada och leka.

1. Grimstaskogens kuperade löparspår

2. Att berätta om hur alliansen gjort sjukvården mycket sämre genom att underfinansiera den. Det finns inte tillräckligt med vårdplatser åt barn med cancer, och många äldre får vänta länge på vård eller skickas hem från sjukhuset innan de är redo.

2. Att skapa omställning för en klimatsmartare Stockholmsregion. Det betyder satsningar på mer förnyelsebar elproduktion, minskade fossila transporter och mer klimatsmart mat. 3. Jag älskar debatter. Så jag hoppas få tillfälle att diskutera angelägna framtidsfrågor med representanter från andra partier.

3. Det är underbart när politik diskuteras och engagerar så många fler, så som det blir i en valrörelse.

4. Tomas melin 3. Karin Michal

1. Hässelby torg. En plats där människor möts vars verklighet tyvärr ibland ligger alltför långt från politikers vardag.

1. Promenaden längs Årstaviken. 2. Ta krafttag mot den ökande psykiska ohälsan! Leg psykoterapeuter på vårdcentralerna gör samtalsterapi mer lättillgänglig. 3. Jag ser fram mot många väljarsamtal och diskussioner. Vilka är erfarenheterna av dagens sjukvård?

5. Helena Hellström Gefwert 1. Sjöstugan, ett fantastiskt litet hak på skärgårdsön Rögrund med en helt overklig solnedgång. Hit tar jag båten en varm sommarkväll och bara njuter.

2. Kulturpolitiken har varit den fråga jag arbetat med under mandatperioden och det hoppas jag kunna prata mycket om i valet också. 3. Kulturpolitiskt har jag lett processen med att ta fram ett regionalt kulturprogram, så jag ser fram emot att möta väljarna med en genomarbetad regional kulturpolitik!

2. För mig är en av de viktigaste frågorna att se till så att sjukvården är jämlik och att personalen har förutsättningar att göra sitt jobb. Det kan handla om höjda löner men också om en bra och trygg arbetsmiljö. 3. Den höga politiska pulsen och dagen efter valnatten då vi ska börja flytta in i landstingets styrande korridorer.


L채s mer om v책r politik p책 mp.se/stockholmsregionen

Grönt i stockholmsregionen nummer 2 2014  
Grönt i stockholmsregionen nummer 2 2014  

Medlemstidning för Miljöpartiet de gröna i Stockholmsregionen

Advertisement