Page 1

Почитувани членови на МППС, Институтот за човекови права Лудвиг Болцман (БИМ-ФВ Скопје) во соработка со Македонската платформа против сиромаштија, организира дводневна обука на тема: ‘’Застапување и лобирање’’. Целта на обуката е запознавање на учесниците со застапувањето и лобирањето како битни компоненти за успешно вклучување во процесите на подготовка на законите како и начините и формите како да се подготви и поддржи успешна иницијатива за одредена политика/закон и нивно изменување или дополнување. Обуката ќе се спроведува на 28 и 29 Мај во Скопје. Не се предвидени финансиски средства за покривање на патните трошоци. Нацрт агендата за обуката на избраните учесници ќе Ви ја доставиме дополнително. Учесници на обуката би биле 25 претставници од НВОте членки на Македонската платформа против сиромаштија. Ги повикуваме членовите на МППС, кои имаат интерес да се пријават за учество на обуката со доставување на пријавата за учество и кратка биографија најдоцна до 22 Мај 2012 на e-mail info@mpps.org.mk За дополнителни телефонскиот број:

информации

слободно

02/2455 277; Контакт лица: Ивана Стојановска и Сашко Јованов

побарајте

не

на

pokana za obuka  

pokana za obuka zastapuvanje i lobiranje

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you