Page 1

QÜESTIONARI D’AVALUACIÓ:

S’han complert les vostres expectatives envers l’assessorament?

81% 19%

Considera adequat el material utilitzat (presentació, llibret, vídeos, lectures...)?

64% 36%

Li semblen útils i pràctiques les orientacions i pautes d’actuació rebudes?

91% 9%

L’assessorament l’ha fet reflexionar sobre l’educació del seu fill/a?

73% 27%

Li ha semblat interessant la temàtica de l’assessorament?

91% 9%

Valora positivament les activitats pràctiques de les dinàmiques de grup?

73% 27%

Avalua la persona que ha fet la xerrada com a bona comunicadora?

91% 9%

 Què ha après de la sessió en grup? -

Reflexionar sobre com actuem davant les situacions.

-

Escoltar els nostres fills i ser constants.

-

Conductes per millorar actituds amb els fills.

-

Que altres persones tenen els mateixos problemes i interessos.

-

Posar-nos al lloc del nostre fill i pensar més en com se sent.

-

La comunicació i la relació familiar és molt important.

-

Compartir.

 Quins temes no li han quedat clars? Per què? Cap.

Gens

Poc

Bastant

Molt

Marqui amb una creu atenent el seu grau de satisfacció


 Afegiria algun tema? Quins? -

Com actuar davant dels conflictes.

-

TDA-H

-

Educació nens 3-5 anys.

-

Adolescència.

 Eliminaria algun tema? Quins? Cap.  Quina tècnica li ha resultat més interessant i té intenció d’aplicar-la? -

El role-playing.

-

La resolució de baralles entre germans.

-

La intel—ligència emocional.

-

Pautes diàries.

-

Posar-se al lloc de l’altre per resoldre conflictes.

-

Explicar-los les nostres emocions.

 Li interessaria assistir a més sessions d’assessorament familiar?  si Sobre quina temàtica? -

Dèficit d’atenció.

-

Tot allò relacionat relacionat en educació dels fills.

-

Com educar els fills.

-

Comportaments i reaccions.

 no

Resultats qüestionari satisfacció pares 1a xerrada  

Resultats del qüestionari de satisfacció dels pares de l'assessorament familiar de l'etapa 5 - 8 anys.