Page 1


Inhoudsopgave

Welkom .................................................................................................................................... 3 Even voorstellen ................................................................................................................... 4-7 Onze school ......................................................................................................................... 8-10 Met wie werken we samen .................................................................................................. 11-12 CLB ............................................................................................................................. 11 Scholengroep .............................................................................................................. 11 Internaat ..................................................................................................................... 11 Semi-Internaat ............................................................................................................. 11 OudercomitÊ ............................................................................................................... 12 GON ............................................................................................................................ 12 Inschrijvingsdata ...................................................................................................................... 12 Feest op school........................................................................................................................ 13 Klare afspraken‌ goede vrienden ...................................................................................... 14-19 Schoolkalender ........................................................................................................................ 20

2


Welkom

Ons onderwijs is er voor jongens en meisjes die om één of andere reden niet in het gewoon onderwijs terecht kunnen. We zijn dan ook “buitengewoon” in onze manier van werken. We begeleiden elk kind op zijn niveau en volgen zijn tempo. Daarom is bij ons het aantal kinderen in een groep veel kleiner. Niet alleen leerkrachten begeleiden je kind, maar ook opvoeders, kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen en medisch personeel. Zij gebruiken speciale leermiddelen, methodes en therapieën.

LAAT DE ZON MAAR SCHIJNEN!

Vriendelijke groeten, schoolteam en directie

3


Even voorstellen De begeleiding gebeurt door het schoolteam in samenwerking met alle betrokkenen: Directie, beheerder en hoofdopvoeder Semi Internaat (SI): 

Directeur: Veerle Hollevoet → veerle.hollevoet@mpizonneken.be

Beheerder internaat: Ina Steenwegen → ina.steenwegen@sgr17.net

Hoofdopvoeder SI: Nancy De Clippeleir → nancy.declippeleir@mpizonneken.be

Administratief personeel:

4

Annita Pauwels: personeelsadministratie → annita.pauwels@sgr17.net

Tina De Decker: boekhouding → tinadd@sgr17.net

Marijn De Keyzer: ICT-coördinatie/leerlingenadministratie → marijn.dekeyzer@mpizonneken.be

Carina Geeraert: opvolging afwezigheden leerlingen → aanwezigheden@mpizonneken.be


Psychologisch personeel, afdelingsverantwoordelijken: 

Magda Van Coillie

Lise Van Hemelryck

Rebekka Joye

Line Steels

Lotte Tettelin

Lobke Hautman

GON-Coördinator: 

Greet Michiels

5


Onderwijzend personeel:   

Kleuteronderwijzers Onderwijzers Bijzondere leermeesters:  Lichamelijke Opvoeding  Gelijke Onderwijskansen leerkracht  Katholieke Godsdienst / Islamitische Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer

Paramedisch personeel:      

Coördinator: Greet Michiels → Greet.michiels@mpizonneken.be Logopedisten Kinesitherapeuten Ergotherapeuten Verpleger Kinderverzorgers

Personeel internaat: 

Beheerder: Ina Steenwegen  Opvoeders  Kinderverzorgers

Personeel Semi-internaat: 

Hoofdopvoeder: Nancy De Clippeleir  Ergotherapeuten  Opvoeders  Psychologen

Medisch personeel:

6

Verplegers: Véronique Argeerts (vervangen door Veerle De Waele)

Els De Smet

Schoolarts: Dr. De Cauwer


Meester- vak- en dienstpersoneel en conciërge:        

Carine Trientpont Christel Verstraeten Luc Nicque Rudi Van De Perre Carla De Brucker Lieve De Graeve Marc De Bock Yaima Gomez Acosta

Schoolteam: juffen, meesters, team-verantwoordelijken, gon-medewerkers, paramedici, internaat, semi-internaat, secretariaat, mvd-personeel

7


Onze School

Zonneken 1

Eekhoornstraat 1, 9100 Sint-Niklaas Tel. 03-776 50 18

Eekhoorn-afdeling

Lager Onderwijs, type 1 en 4

Zonneken-afdeling

Lager Onderwijs, type 2 en 4

Auti-afdeling

Kleuter en Lager Onderwijs, type 1, 2 en 4

Internaat

Kleuter, Lager en Secundair Onderwijs, type 1, 2, 4 en 8

8


Zonneken 2

Breedstraat 194, 9100 Sint-Niklaas Tel. 03-766 67 63

Kleuter-afdeling

Kleuter Onderwijs, type 2

Zonneken 3

Zonneken 27a, 9100 Sint-Niklaas Tel. 03-776 54 16

Zonneken-afdeling

Lager Onderwijs, type 2 en 4

9


Schooluren

Hoofdschool

MAANDAG 09u00 15u45

DINSDAG 09u00 15u45

WOENSDAG 08u50 12u25

DONDERDAG 09u00 15u45

VRIJDAG 09u00 15u45

DINSDAG 09u00 15u30

WOENSDAG 08u50 12u15

DONDERDAG 09u00 15u30

VRIJDAG 09u00 15u30

Kleuterschool en A2

MAANDAG 09u00 15u30

10


Met wie werken we samen CLB (= centrum voor leerlingenbegeleiding)

03/776.02.16

Scholengroep

Internaat

CLB Waasland BO-team Dr. A. Verdurmenstraat 2 - 9100 Sint-Niklaas Mail: info@clbwaasland.be

De werking van de scholengroep bestaat uit verschillende organen: - Raad van Bestuur - College van directeurs - Schoolraad Theo De Deckerlaan 2 – 9140 Temse Tel. 03-790 18 83 Voor kinderen uit Buitengewoon Onderwijs type 1, 2, 4 en 8 vanaf 2,5 jaar. Ligt in een groene omgeving aan de rand van SintNiklaas. Inschrijven kan het hele jaar, bij voorkeur op afspraak. Het internaat is bereikbaar op het nummer: 03-780 97 38

Semi-internaat

Prijs per dag: - voor internen van MPI Zonneken: € 9,50 per dag - voor internen van SBSO Baken: € 11,00 per dag Opvang in vakanties: € 5 per dag 1ste week van de paasvakantie 1ste week van juli Laatste 2 weken van augustus (vanaf 16 augustus) Voor- en naschoolse opvang (semi-internaat): Ochtend: € 0,50 Avond: € 0,50 tot 17 u. - € 1,00 tot 18 u. Woensdagnamiddag: € 3,00 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

8.00u/8.30u 7.30u/8.30u 7.30u/8.30u 7.30u/8.30u 7.30u/8.30u

15.45u/18.00u 15.45u/18.00u 12.25u/18.00u 15.45u/18.00u 15.45u/18.00u

11


Oudercomité

Het oudercomité denkt mee na over activiteiten en werkt ze mee uit. Iedereen is welkom! Voorzitter: Karel Dierick Penningmeester: Bruno Van Bogaert Secretaris: Nico Van Camp Het oudercomité is dringend op zoek naar nieuwe leden. Hebt u zin om een handje toe te steken tijdens de feestelijkheden? Neem gerust contact op met voorzitter: dierick.karel@telenet.be

Gon

De school verzorgt GON-projecten binnen het gewoon basisonderwijs. De meeste kinderen binnen de GON hebben een type 4-attest of een type 7-attest. De aanvraag voor GON-ondersteuning gebeurt via het CLB. Er moet een attest buitengewoon onderwijs en een inschrijvingsverslag worden opgemaakt.

Inschrijvingsdata

Om naar het buitengewoon onderwijs te kunnen gaan, is een attest vereist dat uitgereikt wordt door een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Een attest wordt niet zomaar uitgereikt. Hiervoor is onderzoek en advies nodig. Neem dus tijdig contact op met het CLB dat de huidige school van je kind begeleidt. Samen met de school en het CLB wordt gezocht naar de beste oplossing voor je kind. In de scholen voor buitengewoon basisonderwijs van Sint-Niklaas zijn er deze inschrijvingsperiodes: Periode 1: Voorrang voor broers en zussen en kinderen van personeel Inschrijven kan van maandag 6 januari 2014 tot en met vrijdag 28 februari 2014. Inschrijvingen gebeuren in de school. Na deze periode vervalt het voorrangsrecht. Periode 2: Vrije inschrijvingen. Inschrijven kan vanaf maandag 10 maart 2014. Inschrijvingen gebeuren in de school. 12


Feest op school NOTEER NU AL IN JE AGENDA Zondag

24-11-2013 Woensdag

4-12-2013 Donderdag

5-12-2013

Pastamiddag op een zondag

Sinterklaasfeest Auti type2 Zonneken-kleuters

Vrijdag

6-12-2013

Zaterdag

Eekhoorn en auti type 1

22-02-2014

Muziekavond ZONNEKEN GOES COVERS

Zondag

Lopen voor MPIGO Zonneken TEN MILES ANTWERPEN 5 KM RUN KIDS RUN START TO RUN

27-04-2014

Zaterdag

21-06-2014

Schoolfeest : Thema: “ALLES OP TIJD�

Data van nog andere leuke evenementen volgen nog via brief! Het is leuk voor uw kind(eren) als er iemand van het gezin of de familie aanwezig is op feesten en open klasmomenten! Uiteraard is het ook voor de kinderen zelf uiterst belangrijk en leuk om er zelf bij te zijn op die momenten! Verjaardagen vieren we in klasverband. u mag een traktatie voor de klas voorzien; soms wordt die mee naar huis gegeven (wanneer het niet past binnen het gezondheidsbeleid van de school).

13


Klare afspraken‌ goede vrienden Algemeen en schooleigen schoolreglement Zie website

Gedrag op school De belangrijkste regels op school:

We zorgen voor elkaar, wij zijn vrienden.

We laten anderen meespelen.

We praten verzorgd Nederlands.

We luisteren naar alle juffen en meesters.

We houden de school en het materiaal netjes. We gebruiken de toiletten op een hygiĂŤnische, rustige en verstandige manier.

We schelden en roepen niet.

We doen niemand pijn.

14


We maken niets stuk.

We blijven bij de groep. We nemen een time-out wanneer dit nodig is. Een time-out betekent niet dat uw kind even aan de kant gaat. Het is een moment om even tot rust te komen en na te denken over wat er fout ging en hoe het beter kan. Uw kind leert hier uit.

15


Brengen en ophalen Parkeren kan altijd in de Eekhoornstraat. Te voet kan u de school betreden langs het hekje aan het zebrapad. Fietsers komen met de fiets aan de hand op het domein. Er is een fietsenstalling. 

opvang BRENGEN lagere school

kleuterschool

    

tussen 7u30 en 8u30 (maandag tussen 8u en 8u30) in het gebouw van de opvang tussen 8u30 en 9u op de speelplaats van de lagere school in de speelzaal bij regen vanaf 9u00: in de kleuterzaal in de Breedstraat

Het is fijn als iedereen op tijd is! OPHALEN (kleuters en lager)

om 15u45 na 16u00

 op de speelplaats  aan het gebouw van het secretariaat In het gebouw van de opvang

op woensdag om 12u25 na 12u30 * * *

In het gebouw van de opvang

Voor de veiligheid van de kinderen willen wij vragen dat er geen auto’s of bromfietsers op het domein rijden en er ook niet parkeren !!! Niet parkeren op gehandicaptenstrook. Afhalen en brengen op de speelplaats, niet in gangen, afscheid kort houden. Het schooldomein Het schooldomein is toegankelijk van 7u30-18u00. Op maandag vanaf 8u. Het is verboden te roken op het volledige schooldomein. We laten voor de veiligheid van de kinderen niet toe dat personen vreemd aan de school het domein als doorgang gebruiken. Sluit steeds de hekjes a.u.b., zo kunnen de kleintjes niet naar buiten! Respecteer a.u.b. de regels en afspraken van de school ook zelf wanneer u op school komt; dat is leuker voor de kinderen!

16


Centjes Er is elke middag verse soep te verkrijgen.

Soep met factuur

Er is elke middag een warme maaltijd te verkrijgen.

Middagmaal met factuur - Breedstraat + A2: - Alle andere klassen:

We hanteren de maximumfactuur. Spaargeld in de klas. Kleuters: max. € 25/jaar Lagere school: max. € 70/jaar

€ 0.50

€ 3.10 € 3.60

Tot dit bedrag behoren: zwemmen: € 0,75 / half uur zwemmen: € 1 / uur - 1-daagse uitstappen binnen het leerplan.

Turnen en zwemmen TURNEN EN ZWEMMEN

Als Uw kind zwemmen of turnen heeft en zich daarvoor moet omkleden, voorzie dan makkelijke kledij. Zo gaat het omkleden vlugger! Zie brief In de zwemzak:  Handdoek  Zwemgerief (aansluitende zwembroek of badpak)  Kam of borstel Uw kind heeft 1 of twee keer per week turnles in onze sportzaal.

In de turnzak:  Een korte broek/short  Een t-shirt  Sokken  Sportschoenen

17


Afwezigheden Het is fijn als u ons verwittigt wanneer uw kind niet op school kan zijn!

AFWEZIGHEIDSBRIEFJE OF DOKTERSATTEST

Voor leerplichtige leerlingen en kleuters (vanaf 6 jaar): Wie één, twee of drie opeenvolgende dagen ziek is, heeft geen doktersbriefje nodig, een briefje van de ouder(s) volstaat dan. u mag dit vier keer doen. U vindt zo’n briefje in het agenda. Vanaf vier opeenvolgende ziektedagen is een briefje van de dokter nodig. Bezorg het a.u.b. zo snel mogelijk aan de leerkracht of het secretariaat. Verwittig ook zeker de school als u verwacht dat uw kind lang ziek zal zijn, dan kunnen we eventueel voor onderwijs voor Uw ziek kind zorgen. Ook wanneer Uw kind niet kan sporten of zwemmen, moet u voor een briefje van de dokter zorgen. Uw kind krijgt op school dan een passende taak tijdens die lessen. Voor afwezigheden omwille van andere redenen dan ziekte (bv. begrafenis, persoonlijke redenen, sportevenement), is toestemming van de directie noodzakelijk. Let op: bij teveel dagen afwezigheid zonder briefje, kan u Uw schooltoelage verliezen (ook kleuters).

Het is mogelijk dat wij u opbellen wanneer Uw kind afwezig is en we niet weten hoe dat komt.

Soms is er een leerkracht afwezig; U leest dit in het agenda.

18


Nuttig om te weten Informatiebronnen voor ouders Agenda of heen- en weermapje van je kind

Bekijk het agenda en de brieven dagelijks en parafeer het regelmatig. Zo weten we dat u op de hoogte bent. Je mag zelf ook in het schriftje schrijven

Op onze website www.mpizonneken.be vindt u een hoop algemene informatie. Daarnaast is er een link naar de Website en verschillende klasblogs; de moeite waard! klasblog Picto’s worden overal gebruikt om de ouders en de leerlingen wegwijs te maken Picto’s

Uiteraard kan u ons steeds bellen of mailen.

MPIGO Zonneken Eekhoornstraat 1 9100 Sint-Niklaas Tel.: 03 – 776 50 18 Fax: 03 – 780 97 35 Mail: info@mpizonneken.be

Web:

19


VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 1ste SCHOOLDAG

maandag 2 september 2013

EERSTE TRIMESTER 1ste oudercontact Herfstvakantie Wapenstilstand Facultatieve vrije dag pedagogische studiedag 2de oudercontact Kerstvakantie

donderdag 19 september ‘13 maandag 28 oktober ‘13 t.e.m. zondag 3 november ‘13 maandag 11 november ’13 dinsdag 12 november ‘13 woensdag 13 november ’13 vrijdag 29 november ‘13 maandag 23 december ’13 t.e.m. zondag 5 januari ‘14

TWEEDE TRIMESTER Krokusvakantie Paasvakantie

maandag 3 maart ‘14 t.e.m. zondag 9 maart ‘14 maandag 7 april ’14 t.e.m. maandag 21 april ‘14 (paasmaandag 21 april ’14 )

DERDE TRIMESTER Dag van de arbeid Facultatief vrije dag Pedagogische studiedag Hemelvaart Brugdag Pinkstermaandag 3de oudercontact Laatste schooldag

donderdag 1 mei ‘14 vrijdag 2 mei ’14 woensdag 28 mei ‘14 donderdag 29 mei ‘14 vrijdag 30 mei ‘14 maandag 9 juni ‘14 donderdag 26 juni ‘14 vrijdag 27 juni ’14 (lessen stoppen om 12u)

INFO ALGEMEEN 1ste oudercontact 2de oudercontact 3de oudercontact SCHOOLFEEST 20

woensdag 28 augustus ’13 (internaat) donderdag 19 september ‘13 (dagschool) vrijdag 29 november ‘13 vrijdag 13 juni ’14 (internaat) donderdag 26 juni ’14 (dagschool) zaterdag 21 juni ‘14

Infoboekje 2013 2014  
Infoboekje 2013 2014  
Advertisement