Page 1


Paslaugų teikimas viešbutyje

Magency Ukmergė 2015


TURINYS

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras Modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas, modulinių mokymo priemonių išbandymas (mokymo vykdymas) viešbučių ir restoranų sektoriuje Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-026 Sudarė Birutė Markevičiūtė, Palmyra Norvaišienė

© Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, 2015 ISBN 978-609-8169-02-7

ĮVADAS _______________________________________________________ 3 PAGRINDINĖS VIEŠBUČIŲ PASLAUGOS __________________________ 6 I. APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS _______________________6 1. Apgyvendinimo įmonių rūšys ________________________________6 1.1. Apgyvendinimo įmonių tipologija pagal Pasaulinio Turizmo organizaciją _______________________________________________________ 6 1.2. Lietuvos apgyvendinimo įmonių tipologija _______________7 2. Viešbučių grupavimas pagal strategiją, dydį, buvimo vietą, klases, priklausomybės formas ir kt. _______________________________________ 27 2.1. Viešbučių grupavimas pagal strategiją (kelionės tikslą) _____ 28 2.2. Viešbučių grupavimas pagal dydį ______________________ 65 2.3. Viešbučių grupavimas pagal vietą ______________________67 2.4. Viešbučių grupavimas pagal klases _____________________74 2.5. Viešbučių grupavimas pagal eksploatavimo režimą ________ 78 2.6. Viešbučių grupavimas pagal nuosavybės ir valdymo formas _ 83 3. Viešbučių tinklai Lietuvoje ir pasaulyje _______________________ 89 3.1. Tarptautiniai viešbučių tinklai pasaulyje _________________89 3.2. Tarptautiniai viešbučių tinklai Lietuvoje _________________90 3.3. Lietuviški viešbučių tinklai __________________________ 106 4. Viešbučių klasifikavimo sistemos ___________________________ 118 4.1. Pasaulio valstybių viešbučių klasifikavimo sistemos _______118 4.2. Lietuvos viešbučių klasifikavimo sistema _______________ 122 II. MAITINIMO ORGANIZAVIMAS VIEŠBUČIUOSE ______________124 1. Viešbučio svečių maitinimas ______________________________ 127 1.2. Valgiaraščių sudarymo principai _____________________ 129 1.3. Aptarnavimo ypatumai _____________________________ 140 1.4. Lobby baras _____________________________________ 142 1.5. Vyno barai ______________________________________143 1.6. Viešbučio restoranų ypatingi pasiūlymai _______________ 152 2. Pusryčių organizavimas viešbučiuose _______________________160 2.1. Pusryčių pateikimo formos __________________________161 2.2. Pusryčių rūšys ____________________________________166 3. Kitos maitinimo organizavimo formos _______________________175 3.1. Grupių maitinimas ________________________________175 3.2. Konferencijų, seminarų dalyvių maitinimas ____________ 176 3.3. Pobūvių aptarnavimas _____________________________ 177 PAPILDOMOS PASLAUGOS ____________________________________181 1. Verslo centrai ____________________________________________181 2. Viešbučio saugumą užtikrinančios priemonės ___________________202

1.


3. Paslaugos į kambarius _________________________________________207 4. Buitinės paslaugos ____________________________________________ 236 5. Informacijos suteikimo būdai ___________________________________ 256 6. Laisvalaikio galimybės _________________________________________ 291 7. Medicinos paslaugos __________________________________________ 314 8. Susisiekimo priemonės ________________________________________ 322 9. Finansinės paslaugos __________________________________________ 332 10. Kitos papildomos paslaugos, teikiamos viešbučiuose _________________335 PAPILDOMOS UŽDUOTYS _____________________________________ 346 TERMINŲ ŽODYNAS __________________________________________ 363 LITERATŪROS SĄRAŠAS _______________________________________ 366 PRIEDAI _____________________________________________________ 369 1 PRIEDAS. Lietuvos Turizmo įstatymas (santrauka) ________________369 2 PRIEDAS. Apgyvendinimo rūšių aprašas ________________________378 3 PRIEDAS. Kaimo turizmo sodybų vertinimo kriterijai ______________380 4 PRIEDAS. Hotelstars Union Criteria 2015-2020 (santrauka) __________397 5 PRIEDAS. Svečių namų klasifikavimo reikalavimai _________________398 6 PRIEDAS. Daiktų saugojimas viešbučiuose. LR CK 6.865 straipsnis ___404

2.

Įvadas

Svečias yra pats svarbiausias asmuo viešbučio versle. Visada svarbu tinkamai aptarnauti viešbučių svečius, kadangi jų nuomonė apie viešbutį, viešbučio teikiamas paslaugas, darbuotojus gali būti lengvai perduodama potencialiems viešbučio klientams. Viena iš dažniausiai pasitaikančių priežasčių, dėl kurių viešbučiai netenka savo klientų - blogai suteikta paslauga bei blogas aptarnavimas. Visumoje viešbučio aptarnavimo sėkmę apsprendžia trys pagrindiniai elementai: • Teikiamas produktas – apgyvendinimo patogumai. • Personalo elgesys – tai personalo elgesys svečiui nuo pirmos susitikimo akimirkos iki atsisveikinimo. • Viešbučio aplinka - pastatas, interjeras, atmosfera. Viešbutyje viskas turi būti daroma svečių labui. Svečių poreikių patenkinimas yra svarbiausia sėkmingo verslo dalis. Nuo to, kaip viešbučiui pavyksta patenkinti svečių poreikius, priklauso jo klestėjimas ir plėtra bei išlikimas rinkoje. Viešbutis turi stengtis patenkinti tiek esamus, tiek numatomus svečių poreikius. Dar geriau, kai viešbutis sugeba pranokti vartotojų lūkesčius ir teikti tokias geras paslaugas, kokių jie nesitikėjo. Svečio lūkesčius galima pranokti teikiant jiems aukštesnės kokybės paslaugas, nei viešbutis privalo teikti pagal nustatytus standartus. Bet koks viešbutis, praradęs savo svečius, tampa nereikalingas ir nustoja egzistuoti. Prekė yra beveik visiems suprantamas ir apčiuopiamas dalykas. Kas kita yra paslauga. Paslaugos sąvoka turi daugelį reikšmių, apimančių veiklą nuo asmeninės paslaugos iki paslaugos, kaip produkto sudedamosios dalies. Šiandien rinkoje siūlomos prekės – paslaugos paketas – priartina paslaugą prie fizinės prekės ir tiesiogine, ir perkeltine prasme. Dažniausiai akcentuojama, kad paslauga – tai veikla arba veikimo procesas; paslauga neapčiuopiama; paslauga – tai santykiai tarp teikėjo ir vartotojo, tam tikras jų tarpusavio kontaktas (Bagdonienė, Hopenienė, 2005). Viešbučio paslaugos - žmonių sukurtas produktas sėkmingai veiklai vykdyti. Jos, kaip ir prekės, atneša pajamas: yra sukuriamos, realizuojamos bei vartojamos. Paslaugų ypatumas tas, kad paslaugos sukūrimas neatskiriamas nuo realizavimo bei vartojimo. Viešbučių paslaugų verslas labai sudėtingas: dėl sezoniškumo paslaugų vartojimas labai svyruoja ir viešbučiams sunku prisitaikyti prie kintančios paklausos. Ne visada paklausa viešbučiams ir jų teikiamoms paslaugoms yra patenkinama. Tuo tarpu paslaugų kaupti nevalia. Neužimta vieta viešbutyje ar nepasinaudota paslauga duoda tik nuostolius. Viešbučio teikiamos paslaugos yra nematerialios, jų negalima apčiuopti, paslaugas galima įvertinti jomis pasinaudojus ar įvertinus vartotojams, jų pasitenkinimo ar nepasitenkinimo laipsnį. Be to, paslaugų kokybė skiriasi nuo žmonių poreikių ar kultūrinių skirtumų. Tokia pati paslauga skirtingose šalyse, skirtingų žmonių suvokiama skirtingai. Norint informuoti viešbučių paslaugų vartotojus apie paslaugas, sudaryti galimybę rinktis ir gauti pageidaujamo lygio paslaugas, viešbučiams taikomos klasifikavimo sistemos, dažniausiai suteikiant žvaigždutes.

3.


Atsižvelgiant į anksčiau išvardintus paslaugų ypatumus, šis metodinis vadovėlis sudarytas taip, kad palengvintų mokymosi procesą mokiniams, kurie mokosi viešbučių ir turizmo verslo subtilybių. Vadovėlio tikslas – supažindinti mokinius su viešbučiuose teikiamomis paslaugomis. Tam, kad geriau suprastų paslaugų teikimą, pirmiausiai mokiniams pateikiama išsami informacija apie viešbučių skirstymą, atsižvelgiant į tam tikrus požymius. Pateikiama informacija apie viešbučių tinklus, kadangi tinkliniuose viešbučiuose paslaugų teikimui neretai yra taikomi papildomi reikalavimai. Vadovėlio struktūrą sudaro dvi pagrindinės dalys: • Pagrindinė paslauga – patenkina pagrindinį svečio poreikį. • Papildomos paslaugos – pagrindinės paslaugos papildiniai, padidinantys bendrąją paslaugos vertę arba yra būtini teikiant pagrindinę paslaugą, t.y. paslaugos, be kurių pagrindinės paslaugos suteikimas neįmanomas bei kurios padeda viešbučiui išsiskirti iš konkurentų. Pagrindinės visų kategorijų viešbučių paslaugos yra nakvynė ir maitinimas. Svečias nori žinoti, kokio tipo kambaryje jis apsistos, kokioje lovoje miegos, kokio maisto gali tikėtis. Tačiau kiekvienas viešbutis visada turi savo, dažniausiai jam vienam būdingų paslaugų paketą, kuris apsprendžia svečių pasiskirstymą. Pagrindinė viešbučio paslauga – nakvynė, nėra tiesiog lova kambaryje, tačiau ir visa, kas priklauso tam kambariui: spinta ar drabužinė kur svečias galėtų susidėti daiktus, stalas ir kėdė, švari patalynė, šviesos nepraleidžiančios užuolaidos, dušas, rankšluosčiai, gabaliukas muilo, stiklinė kiekvienam svečiui, veidrodis, pusryčiai kiekvieną rytą, gražus vaizdas pro langą ir pan.. Priklausomai nuo viešbučio kategorijos, maitinimo paslauga taip pat gali būti priskiriama prie pagrindinės viešbučio paslaugos. Papildomos paslaugos – papildo pagrindinę paslaugą. Jų buvimas padidina pagrindinės paslaugos patrauklumą : sauna, mini baras, gabenimas iš/į oro uostą ir pan.. Papildomos paslaugos suteikia viešbučiui patrauklumo, ypač kai yra didelė konkurencija. Būtina pažymėti, kad dėl konkurencijos papildomos paslaugos, tokios, kaip televizorius kambaryje ar internetas, buvusios išskirtiniu viešbučio veiklos požymiu, gali pereiti į pagrindinės paslaugos elementų kompleksą ir priešingai, padidinta paklausa gali paskatinti susiaurinti pagrindinės paslaugos sampratą atmetant kai kurias papildomas paslaugas (Vengrienė, 2006). Tuo tikslu vadovėlyje papildomos viešbutyje teikiamos paslaugos yra suskirstytos pagal jų rūšį (verslo centras, apsauga, informacijos suteikimo būdai, laisvalaikio galimybės, medicinos centras, paslaugos į kambarį, susisiekimo priemonių nuoma, finansinės paslaugos, buities paslaugos bei kitos viešbučių teikiamos papildomos paslaugos). Paslaugos, kurios yra teikiamos, priklauso nuo viešbučio kategorijos, vietos (viešbučiai kurortuose siūlo daugiau pramogų), pasirinkto vartotojų segmento. Padidėjus verslo tikslais keliaujančių žmonių, daugelyje viešbučių teikiamos tokios papildomos paslaugos kaip verslo centras, kuriame svečias gali naudotis internetu, konferencinių salių bei konferencinės įrangos nuoma, skalbimo ir valymo paslaugomis. Keliaujantiems

4.

poilsio tikslais siūlomos sporto, laisvalaikio, pramogų paslaugos. Kuo toliau, tuo labiau auga vartotojų poreikiai: kai kurie pageidauja gyventi nerūkomajame kambaryje, kiti atvyksta su gyvūnais ir jiems reikia specialios priežiūros. Kadangi vaikai yra laikomi būsimaisiais viešbučio vartotojais, jų poreikius taip pat stengiamasi patenkinti – įrengiami įvairūs vaikų žaidimo kampeliai, o jų tėvai gali viešbutyje rasti ir auklės paslaugą. Stengdamiesi išsilaikyti konkurencinėje rinkoje viešbučiai, teikdami svečiams paslaugas, siūlo ir tokias neeilines, išskirtines paslaugas, kurios išskirtų juos iš bendros rinkos. Pvz.: ,,pagalvių meniu” – tai galimybė pasirinkti įvairaus dydžio ir formos pagalves; kompiuteriai kiekviename kambaryje; aromatas – viešbutį galima atpažinti pagal išskirtinį kvapą aptarnavimo zonuose ir pan.. Specialios viešbučio paslaugos yra teikiamos tam, jog būtų patenkinti visų svečių poreikiai. Šios paslaugos gali būti pateikiamos kaip viešbučių specialūs pasiūlymai. Dauguma viešbučių taiko šiuos principus. Šie pasiūlymai dažniausiai taikomi savaitgaliams ar švenčių dienomis, į kuriuos įeina nakvynė, maitinimas (pasirinktinai tik pusryčiai ar kitas variantas), priklausomai nuo pasiūlymo kainos. Taip pat siūlomas masažas, laisvalaikio centras, garažas ar saugoma vieta automobiliui, vėlyvas išvykimas – t.y. svečias už tam tikrą mokestį perka visą paslaugų paketą. Tokiu būdu viešbučiai užsitikrina didesnę paslaugų pardavimo galimybę. Visos paslaugos, priklausomai nuo apmokėjimo, g.b. mokamos ir nemokamos. Mokymo priemonė sudaryta naudojant įstatymų, nuostatų medžiagas, įvairias viešbučių instrukcijas, remiantis viešbučių reklamine informacine medžiaga internete. Pavyzdžiams pasirinkta geriausių viešbučių vaizdinė medžiaga. Kad geriau mokiniai suprastų paslaugų darbo organizavimą arba paslaugų įvairovę panaudota daug vaizdinės medžiagos, kuri leis skaitytojams patiems suprasti kai kurių sferų veiklos principus. Medžiagos įtvirtinimui, geresniam supratimui pateiktos nesudėtingos užduotys, kurias atlikus bus lengviau medžiagą įsiminti.

5.


PAGRINDINĖS VIEŠBUČIŲ PASLAUGOS I. APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS Pagrindinė apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės paskirtis – keliaujantiems asmenims, verslininkams, turistams, taip pat ir kitiems svečiams suteikti laikiną pastogę. Žmonės keliauja įvairiais tikslais ir atsižvelgiant į tai - svečių poreikiai skirtingi. Apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių, tame tarpe ir viešbučių paskirtis - atitikti ir patenkinti skirtingų svečių poreikius. Ypatingai tai svarbu pagrindinės teikiamos paslaugos – apgyvendinimo požiūriu. Šio skyriaus tikslas - supažindinti su pagrindiniais apgyvendinimo paslaugų teikimo vertinimo kriterijais. Svečias, prieš gaudamas apgyvendinimo paslaugą, nori žinoti kaip ta paslauga bus suteikta. Tuo tikslu apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės yra skirstomos į atitinkamus tipus, kurie gali skirtis prikausomai nuo šalies, kurioje tos paslaugos teikiamos, priimtų įstatymų, reikalavimų ar kitų aspektų. Daugelyje pasaulio šalių viešbučiai yra klasifikuojami pagal įvairius požymius ar tam tikrus standartus, siekiant informuoti svečius ir sudaryti galimybes pasirinkti pageidaujamo lygio apgyvendinimo paslaugas - apie tai ir bus rašoma pateiktame knygos skyriuje. Šiuolaikinių apgyvendinimo įmonių yra daug ir labai įvairių. Jas klasifikuojant, grupuojant nustatomi apgyvendinimo įmonių tipai ir jų paslaugų teikimo kokybė. Apgyvendinimo paslauga – savarankiška, už užmokestį atliekama ekonominė veikla, kuria sudaromos sąlygos tenkinti nakvynės ir higienos poreikius ( LR turizmo įstatymas, 2011, 2 str., 1 PRIEDAS). Apgyvendinimo rūšis – tam tikros apgyvendinimo infrastruktūros (specialiai suplanuota teritorija, pastatai ar jų dalys, jų įranga) ir apgyvendinimo organizavimo sąlygų visuma, reikalinga teikti apgyvendinimo paslaugas ( LR turizmo įstatymas, 2011, 2 str., 1 PRIEDAS).

1. APGYVENDINIMO ĮMONIŲ RŪŠYS 1.1.Apgyvendinimo įmonių tipologija pagal Pasaulio Turizmo organizaciją Pagal Pasaulio Turizmo organizacijos (PTO) rekomendacijas, apgyvendinio įmonės grupuojamos į klases ir kategorijas, remiantis įrangos kokybe bei teikiamų paslaugų ypatumais. Pasaulio Turizmo organizacija pateikia standartinę apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių klasifikaciją, kurioje viešbučių tipo įmonės sudaro vieną iš keturių stambių grupių ( Jakovlev T.A., 2005):

6.

1. Viešbučiai ir analogiškos įmonės:

• Viešbučiai – teikiamos nakvynės, maitinimo ir poilsio poreikių paslaugos. • Moteliai – viešbučio tipo apgyvendininmo įmonės, skirtos autoturistams, teikiančios nakvynės, maitinimo, poilsio bei transporto priemonių priežiūros paslaugas. • Pensionai - įmonės su standartinėmis ir ribotomis paslaugomis, kurios teikiamos tik gyvenantiems svečiams. • Svečių namai – teikiamos apgyvendinimo paslaugos, nors g.b. teikiamos ir maitinimo bei kitos paslaugos. • Kurortiniai viešbučiai - viešbučiai, siūlantys platų paslaugų pasirinkimą. Papildomai teikiamas specialus mediciniis aptarnavimas. • Klubų viešbučiai – viešbučiai, dažniausiai priimantys ir aptarnaujantys tik svečius, priklausančius tam tikriems klubams.

2. Komercinės ir visuomeninės apgyvendinimo įmonės: • Turizmo bazės – dažniausiai sezoninio tipo, kuriuose gyvenama palapinėse,

nameliuose ar pan.. • Jaunimo viešbučiai – teikia pigias bendrabučio tipo paslaugas jaunimui. • Turistiniai viešbučiai - teikiantys minimalų paslaugų asortimentą. • Bungalai – nedideli statiniai, naudojami turistų apgyvendinimui. • Kaimo turizmas. • Socialinio turizmo įstaigos.

3. Specialiosios apgyvendinimo įmonės: • Gydyklos – skirtos apsistoti poilsiui ir rekreacijos tikslais. • •

Darbo ir poilsio stovyklos. Boteliai – nedideliame laive įrengti viešbučiai.

4. Privačios apgyvendinimo įmonės: • Antrieji namai. • • •

Nuomojami butai. Nuomojami kambariai. Draugų, giminių namai. Apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių įvairovė yra didelė, kas leidžia svečiams pasirinkti labiausiai atitinkančią jų poreikius, priklausomai nuo siūlomų paslaugų asortimento, dislokacijos vietos, kainos ar pan..

1.2. Lietuvos apgyvendinimo įmonių tipologija Lietuvoje apgyvendinimo įmonių suskirstymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 11 straipsnis (http://www.infolex.lt/ ta/64687#Xa6678441d4ef41ebb1a52cacdf3e0314, 1 PRIEDAS). Pagal apgyvendinimo paslaugų teikimo organizavimą, pastatų naudojimo paskirtį ir apgyvendinimui skirtų kambarių skaičių apgyvendinimo paslaugas

7.


teikiančios įmonės Lietuvoje yra grupuojamos į dvi pagrindines grupes: 1gr. - kolektyvinio apgyvendinimo paslaugų teikėjai: 1) viešbučiai, 2) moteliai, 3) svečių namai, 4) kempingai; 2 gr. - privataus apgyvendinimo paslaugų teikėjai: 1) gyvenamosios paskirties patalpos, jų grupė, 2) sodyba, vasarnamis, 3) turistinė stovyklavietė. Visiems apgyvendinimo paslaugų teikėjams LR turizmo įstatymas numato tam tikras būtinas sąlygas. Kolektyvinio apgyvendinimo paslaugų teikėjas privalo registruotis teisės aktų nustatyta tvarka, atitikti saugumo ir higienos normų reikalavimus, reikalavimus pastatui, teritorijos įrengimui ir pan.: 1) turi turėti penkis ar daugiau kambarių (numerių) arba specialiai įrengtų aikštelių, skirtų turistams apgyvendinti palapinėse, kemperiuose ar kilnojamuosiuose arba stacionariuose nameliuose; 2) turi turėti bendro naudojimo patalpas, skirtas apgyvendinimui organizuoti, poilsio ir (ar) specialioms paslaugoms teikti, higienos poreikiams tenkinti; 3) turi būti organizuotas užsakymų priėmimas ir aptarnavimas kambariuose (numeriuose) ir teikiama informacija apie apgyvendinimą ir t.t.. Privataus apgyvendinimo, kaip ir kolektyvinio apgyvendinimo, paslaugų teikėjas privalo registruotis teisės aktų nustatyta tvarka, atitikti apgyvendinimo saugumo ir higienos normų reikalavimus, bei atitikti šiuos reikalavimus: 1) turėti ne daugiau kaip 20 atskirų kambarių (numerių) arba nuomojamų turistinės stovyklavietės aikštelių ir bendro naudojimo patalpų, skirtų apgyvendinimui organizuoti, poilsio ir higienos poreikiams tenkinti; 2) turistams pateikti tikslią ir teisingą informaciją apie apgyvendinimo paslaugų teikimo vietą, klasę, teikiamas paslaugas ir apgyvendinimo paslaugų kainą. Kiti papildomi reikalavimai yra numatomi apgyvendinimo paslaugas teikiančioms įmonėms: 1. Kaimo turizmo paslaugos (ūkininko sodyboje arba kaimo turizmui skirtuose pastatuose) gali būti teikiamos kaimo gyvenamojoje vietovėje ar mieste, kuriame: • gyvena ne daugiau kaip 3 000 gyventojų, • bendras turistams apgyvendinti skirtų kambarių skaičius yra ne didesnis kaip 20, • apgyvendinimo vietų skaičius - ne daugiau kaip 50 vietų. 2. Nakvynės ir pusryčių paslaugos gali būti teikiamos gyvenamosiose patalpose,

8.

jų grupėje, sodyboje, kai bendras šioms paslaugoms teikti naudojamų kambarių (numerių) skaičius yra ne didesnis kaip 10. 3. Turistinės stovyklos paslaugos gali būti teikiamos turistinėje stovyklavietėje, kurioje yra maisto ruošimo, higienos poreikių tenkinimo, atliekų surinkimo ir kita trumpalaikiam poilsiui organizuoti reikalinga įranga. Priėmus įstatymą dėl apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių grupavimo, buvo priimtas ir patvirtintas Valstybinio turizmo departamento įsakymas dėl apgyvendinimo rūšių aprašo (2011m. lapkričio 21 d., 2 PRIEDAS ) (http://www3. lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=412478&p_query=&p_tr2=2). Išskiriamos šios apgyvendinimo rūšys : 1. Apartamentų viešbučio apgyvendinimo paslauga 2. Liukso viešbučio apgyvendinimo paslauga 3. Kempingo apgyvendinimo paslauga 4. Motelio apgyvendinimo paslauga 5. SPA viešbučio apgyvendinimo paslauga 6. Viešbučio apgyvendinimo paslauga 7. Apartamentų komplekso apgyvendinimo paslauga 8. Kaimo turizmo paslauga 9. Nakvynės namų apgyvendinimo paslauga 10. Nakvynės ir pusryčių paslauga 11. Poilsio namų apgyvendinimo paslauga 12. Svečių namų apgyvendinimo paslauga 13. Turistinio laivo apgyvendinimo paslauga 14. Turistinės stovyklos paslauga Toliau pateikiama medžiaga, leidžianti suprasti apgyvendinimo paslaugų rūšių skirtumus ir panašumus: 1. Apartamentų viešbučio apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama viešbutyje, kuriame apgyvendinimas teikiamas tik apartamentuose. Apartamentas – atskiras būstas, kuriame yra miegamasis, svetainė ir virtuvėlė.

9.


3. Kempingo apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama suplanuotoje aikštelėmis ir įrengtoje teritorijoje, kurioje turistai apgyvendinami palapinėse, mobiliuose ar stacionariuose nameliuose, ir yra sudarytos sąlygos transporto priemonėms statyti.

2. Liukso viešbučio apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama viešbutyje, turinčiame tik liukso numerius. Liukso numeris: atskiras būstas, kurį sudaro du atskiri, bet tarpusavyje sujungti kambariai, miegamasis ir svetainė.

4. Motelio apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama kartu užtikrinant nakvynės, higienos, maitinimo ir poilsio poreikių tenkinimą. Teikiant motelio apgyvendinimo paslaugas, turi būti sudarytos sąlygos transporto priemonėms saugoti ir teikiamos minimalios transporto priemonių priežiūros paslaugos.

10.

11.


5. SPA viešbučio apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama viešbutyje, kuriame taip pat yra speciali infrastruktūra sveikatingumo paslaugoms teikti.

12.

13.


7. Apartamentų komplekso apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama atskiruose apartamentuose, paprastai neturint priimamojo, bendro naudojimo patalpų ir dažniausiai neteikiant maitinimo, skirta ilgesnio laikotarpio apgyvendinimui. Kitos paslaugos (pvz., valymas) teikiamos rečiau nei viešbutyje. Dažniausiai apartamente yra virtuvėlė.

6. Viešbučio apgyvendinimo paslauga – kolektyvinio apgyvendinimo paslauga, teikiama įmonės, kur teikiamos apgyvendinimo kambariuose (numeriuose) paslaugos, įskaitant kasdienę nuomojamų kambarių priežiūrą (valymą, tvarkymą, lovų klojimą) ir aptarnavimą kambariuose.

14.

15.


8. Kaimo turizmo paslauga – savarankiška, už užmokestį turistams kaimo gyvenamojoje vietovėje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 3 000 gyventojų, teikiama apgyvendinimo paslauga, kai kartu sudaromos sąlygos tenkinti maitinimo, poilsio, pramogų ar renginių organizavimo poreikius. Kaimo turizmo paslaugos gali būti teikiamos ūkininko sodyboje arba kaimo turizmui skirtuose pastatuose, kai bendras turistams apgyvendinti skirtų kambarių (numerių) skaičius yra ne didesnis kaip 20 ir juose yra ne daugiau kaip 50 vietų. Kaimo turizmo sodybų vertinimo kriterijai pateikiami 3 PRIEDE (http://www.atostogoskaime.lt/lt/lkta/mokesciai).

TAI ĮDOMU !

Kaimo turizmo sodybų paslaugos Lietuvoje Tikslu svečiams ir lankytojams suteikti išsamesnę informaciją apie teikiamas paslaugas, kaimo turizmo sodybos Lietuvoje nuo 1997m. yra klasifikuojamos, joms suteikiant išskirtinį ženklą – gandriuką. Sudaryta remiantis: http://www.atostogoskaime.lt/lt/lkta/mokesciai

Sodyba dirba ištisus metus. Nameliai: visi patogumai (karštas vanduo, dušai). Svečių maitinimas – pusryčiai privalomi. Virtuvėje visi reikalingi vienodos stilistikos indai, šaldytuvas, kriauklė, viryklė arba nuolat veikianti maitinimo įstaiga (kavinė, restoranas, smuklė). Patalpa poilsiui su baldais, židiniu, vaizdo ir garso aparatūra. Kambariai: vienviečiai - dviviečiai, spintelės ir apšvietimas prie lovų, spinta rūbams, minkšti baldai poilsiui, stalas, kėdės, langų užtamsinimas, veidrodis, televizorius. Numeryje vieninga baldų stilistika, vienoda patalynė. Rankšluosčiai trijų dydžių. Skystas arba vienkartinis muilas. Patalpų tvarkymas – kiekvieną dieną. Patalynė ir rankšluosčiai keičiami ne rečiau kaip kas tris dienas arba svečiams pasikeitus. Skalbimo ir lyginimo paslaugos. Turizmo informacijos paslaugos. Privaloma pirtis. Vieta automobiliams

Sodyba dirba ištisus metus. Nameliai: visi patogumai (karštas vanduo, dušai). Mini virtuvė. Virtuvėje visi reikalingi vienodos stilistikos indai, šaldytuvas, kriauklė, viryklė

16.

17.


arba teikiama maitinimo paslauga. Patalpa poilsiui su baldais, židiniu, televizoriumi. Sudarytos sąlygos užsisakyti maitinimą. Kambariai: vienviečiai - dviviečiai, spintelės ir apšvietimas prie lovų, spinta rūbams, minkšti baldai poilsiui, stalas, kėdės, langų užtamsinimas, veidrodis, televizorius. Numeryje vieninga baldų stilistika, vienoda patalynė. Rankšluosčiai trijų dydžių. Skystas arba vienkartinis muilas. Patalpų tvarkymas – kiekvieną dieną. Patalynė ir rankšluosčiai keičiami ne rečiau kaip kas tris dienas arba svečiams pasikeitus ar reikalaujant. Galimybė skalbti ir lyginti. Turizmo informacijos paslaugos. Privaloma pirtis. Vieta automobiliams.

Minimaliai 10 poilsiautojų stacionarus sanitarinis mazgas su dušu. Bendras gyvenamasis pastatas. Numeriai, virtuvė bendro naudojimo. Virtuvėje karštas, šaltas vanduo, kriauklė, viryklė, šaldytuvas. Kambariuose - geros būklės baldai bei įrenginiai, skirti miegui, drabužių ir asmeninių daiktų laikymui, poilsiui ir higienai. Kiekvienam poilsiautojui - švarus čiužinys, antčiužinis, švari patalynė, antklodė, pagalvė, lovatiesė ir du rankšluosčiai. Patalynė keičiama kartą per savaitę arba svečiams pasikeitus. Tvarkinga aplinka, ugniavietė (lauko židinys, laužavietė, kepsninė).

Karštas vanduo, dušas. Ne mažiau kaip vienas sanitarinis mazgas dviems kambariams. Mini virtuvė. Virtuvėje yra indai, šaldytuvas, kriauklė, viryklė arba teikiama maitinimo paslauga. Poilsiautojams skirta namo dalis (pirmas ar antras aukštas). Atskita patalpa poilsiui su baldais. Sudarytos sąlygos užsisakyti maitinimą. Kambariai: vienviečiai - keturviečiai, spintelės prie lovų, vieta rūbams, batams, kėdės, veidrodis. Numeryje vieninga baldų stilistika, patalynė iš vieno komplekto. Rankšluosčiai dviejų dydžių. Kambariai tvarkomi kas tris dienas. Patalynė keičiama ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę arba svečiams pasikeitus.

9. Nakvynės namų apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama dažniausiai daugiavietėse bendrabučio tipo patalpose, kai higienos poreikių tenkinimui skirta įranga gali būti bendrai naudojama keliems kambariams, teikiant arba neteikiant ribotas maitinimo paslaugas.

Patogumai neprivalomi. Minimaliai dešimčiai poilsiautojų vienas dušas, sanitarinis mazgas. Kambariai turi atitikti minimalias higienos normas. Saugi tvarkinga aplinka.

Su daliniais patogumais, įvestas šaltas vanduo, kriauklė.

18.

19.


10. Nakvynės ir pusryčių paslauga – savarankiška, už užmokestį turistui teikiama apgyvendinimo paslauga, kai kartu su nakvyne teikiami ir pusryčiai. Nakvynės ir pusryčių paslaugos gali būti teikiamos gyvenamosiose patalpose, jų grupėje, sodyboje, kai bendras šioms paslaugoms teikti naudojamų kambarių (numerių) skaičius yra ne didesnis kaip 10.

20.

11. Poilsio namų apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama bendrai valdomose statiniuose, jų grupėje ar kambariuose, sudarant sąlygas ir teikiant įrangą maisto gaminimui ir poilsiui organizuoti.

21.


12. Svečių namų apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama patalpose su infrastruktūra nakvynės ir higienos poreikiams tenkinti, kuomet maitinimo ir poilsio paslaugos gali būti teikiamos specialiai įrengtose bendro naudojimo patalpose kartu neteikiant viešbučiuose teikiamų papildomų paslaugų, kurioms reikalinga speciali infrastrukūra (pvz.: konferencijų salė, sporto klubas pan.).

13. Turistinio laivo apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama nuolatos prieplaukoje stovinčiame laive, kartu sudarant sąlygas higienos poreikių tenkinimui. 14. Turistinės stovyklos paslauga – savarankiška, už užmokestį turistams teikiama paslauga, kai turistinėje stovyklavietėje išnuomojama aikštelė palapinei, kemperiui ar kilnojamajam nameliui statyti. Turistinės stovyklos paslaugos gali būti teikiamos turistinėje stovyklavietėje, kurioje yra maisto ruošimo, higienos poreikių tenkinimo, atliekų surinkimo ir kita trumpalaikiam poilsiui organizuoti reikalinga įranga.

22.

23.


TAI ĮDOMU ! Apartamentinis viešbutis Dzūkija **** Druskininkai

16 prabangių apartamentų, kamerinė aplinka, puiki galimybė tiems, kurie trokšta apsistoti privačioje erdvėje su puikiu vaizdu ant Nemuno ir Ratnyčėlės santakos kranto, o tuo pačiu mėgautis visomis Grand SPA Lietuva paslaugomis ištisus metus. Svečių pasirinkimui siūloma vieno arba dviejų miegamųjų apartamentai su pilnai įrengta virtuve ir jaukia svetaine. Privatumo lygis pagal kiekvieno poreikius: teikiamos visos maitinimo paslaugos - pusryčiai, pietūs, vakarienės, aptarnavimas į kambarius, arba yra galimybė viską gamintis patiems. Visi šviesūs viešbučio “Dzūkija“ apartamentai yra su balkonais, išskirtinė kiekvieno kambario apdailos detalė - originali tapyta ant sienų augalų motyvų ornamentika. Viešbučio svečių patogumui: • Visą parą dirba registratūra. • Darbuotojų, mokančių kelias kalbas,paslaugos. • Nemokamas belaidis interneto ryšys visame viešbutyje. • Paėmimo ir nuvežimo į oro uostą paslauga. • Kambarių aptarnavimas. • Skalbimas, lyginimas ir cheminis valymas.

24.

• Žadinimo paslauga. • Nešiko paslaugos. • Bagažo saugojimas. • Kopijavimas, faksogramų siuntimas ir gavimas. • Saugoma automobilių stovėjimo aikštelė. • Liftas. • Suvenyrų pardavimas. • Lygintuvas, lyginimo lenta (pagal pageidavimą). • Papildomi rankšluosčiai, patalynė, (pagal pageidavimą). • Galima atsiskaityti kortelėmis: „Visa“, „MasterCard“, “Maestro”„American Express“. • Pristatomos lovos ir kūdikių lovelės. • Ekskursijų užsakymas. • Automobilių nuoma. • Bilietų užsakymas į koncertus, parodas, kino teatrus. • Dviračių, rogučių nuoma. • Auklės paslauga (reikia užsisakyti). • Svečiams su negalia paslaugos į kambarį. Visuose kambariuose yra: • Plokščiaekraniai televizoriai. • Oro kondicionieriai. • Nemokamas bevielis internetinis ryšys. • Mini baras. • Kabelinė TV. • Telefonas. • Mini seifai. • Vonia. • Chalatai ir šlepetės.

25.


2. Viešbučių grupavimas pagal strategiją, dydį, buvimo vietą, klases, priklausomybės formas ir pan. Apgyvendinimo paslaugų rinkoje didžiausias lyginamasis svoris apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių tarpe (viešbučiai, moteliai, svečių namai ir kempingai) atitenka viešbučiams. Norint vykdyti sėkmingą veiklą daugiau galimybių turi tie viešbučiai, kurie sugeba gerai pažinti svečius, jų poreikių kitimo tendencijas, ypatingai susijusias su paslaugomis, bei tinkamai į tai reaguoti. Viešbučių paskirtį lemia trys pagrindiniai dalykai: 1) svečiai, 2) buvimo vieta ir 3) paslaugų pasiūla. Atsižvelgiant į tai, jie gali būti skirstomi ir grupuojami labai įvairiai: pagal dydį, pagal buvimo vietą, pagal nuosavybės ir valdymo formas, pagal teikiamas paslaugas. Pagal svečių poreikius jie gali būti skirstomi: teikiantys tik apgyvendinimo ir pusryčių paslaugas, poilsiniai, teikiantys konferencines paslaugas ir pan.. Pagrindiniai viešbučių grupavimo kriterijai pateikiami 1pav.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI 1. Kokios keliamos privalomos sąlygos, norint teikti apgyvendinimo paslaugas? 2. Ką reiškia akronimas PTO? 3. Į kokias pagrindines grupes skirstomos apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės pagal PTO? 4. Kuo skiriasi viešbučiai ir svečių namai? 5. Kuo skiriasi Lietuvos ir PTO rekomenduojamos apgyvendinimo įmonių tipologijos? 6. Koks dokumentas reglamentuoja Lietuvos apgyvendinimo įmonių suskirstymą? 7. Kas t.y. kolektyvinio apgyvendinimo paslaugų teikėjas, remiantis Lietuvos turizmo įstatymu? 8. Kokias apgyvendinimo rūšis Lietuvoje išskiria Valstybinis turizmo departamentas? 9. Kuo skiriasi/nesiskiria apartamentų viešbučio, liukso viešbučio ir apartamentų komplekso apgyvendinimo paslauga? 10. Kokia populiariausia apgyvendinimo paslaugų rūšis Lietuvoje?

1pav. Viešbučių grupavimo pagrindiniai kriterijai

26.

27.


2.1. Viešbučių grupavimas pagal strategiją (kelionės tikslą) Prekė/paslauga, pateikta vartotojams, turi atitikti jų keliamiems reikalavimams. Tačiau reikia nepamiršti, kad klientai yra skirtingi, todėl norint atitikti jų poreikius, būtina pritaikyti prekę/paslaugą tam tikram rinkos segmentui. T.y. dažniausiai viešbučiai orientuojasi į tikslinę rinkos dalį arba tikslinį klientą. Rinkos segmentai susidaro pagal skirtingus požymius. Viešbučių versle vienas iš svarbiausių tokių požymių yra kelionės tikslas. Pagal kelionės tikslą viešbučiai skirstomi taip: • Verslo viešbučiai. • Ekonominiai viešbučiai. • Kurortiniai viešbučiai. • Moteliai. • Apartamentiniai viešbučiai. • Konferenciniai viešbučiai. • Pilių viešbučiai. • Specifiniai viešbučiai. Verslo viešbučiai

Skirti individualiems verslo keliautojams. Verslo viešbutis teikia apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas. Verslo reikalais atvykę svečiai apsistoja trumpam laikotarpiui. Dažnai jie atvyksta pirmadieniais ir išvyksta penktadieniais. Verslo viešbučiai susiduria su problema – nedidelis viešbučių užimtumas savaitgaliais. Verslo viešbučių vieta - netoli verslo, valstybinių įstaigų. Tokiame viešbutyje dauguma kambarių turi būti vienviečiai. Viešbutyje turi būti patalpos skirtos verslo susitikimams.

28.

29.


Kiekvienas kambarys turi būti pritaikytas darbui. Kambaryje turi būti: darbo stalas, geras apšvietimas, kompiuterio prijungimo galimybė, telefonas, internetas.

Verslo klasės viešbutyje yra teikiamos šios papildomos paslaugos: • Skalbimo; • Cheminio valymo; • Kopijavimo; • Fakso; • Pasitikimo / išlydėjimo; • Automobilių nuomos; • Sauna; • Baseinas; • Treniruoklių salė. Ekonominiai viešbučiai

30.

31.


Skirti turistams, atvažiuojantiems pažintiniais tikslais, dažniausiai statomi prie automagistralių, netoli istorinių, kultūrinių miesto vietų. Tai maži ar vidutiniai viešbučiai su ribotu paslaugų skaičiumi, patogiu privažiavimu, didelėmis stovėjimo aikštelėmis. Ekonominiai viešbučiai gali būti bet kokios klasės. Ekonominiai viešbučiai gali neturėti saunų, baseinų, treniruoklių salių. Bet visi kambariai privalo būti švarūs ir tvarkingi. Kambariuose paprastai būna dvi lovos arba viena dvigulė lova. Restoranai gali teikti tik pusryčių paslaugą. Priimant grupes, reikia pagalvoti apie greitą ir paprastą jų priėmimą. Tokiame viešbutyje vestibiulis turi būti gana erdvus. Kurortiniai viešbučiai

32.

33.


Skirti poilsiui. Nuo kitų viešbučių jie skiriasi tuo, kad turi erdvesnius kambarius ir pageidaujama, kad visi kambariai būtų su balkonais.

34.

Kurortiniuose viešbučiuose paslaugų kainų sistema yra lanksti, t.y. taikomos įvairios nuolaidos. Šių viešbučių svečiai apsistoja ilgesniam laikui ir tikisi daug laisvalaikio pramogų. Kurortiniuose viešbučiuose ypač didelis dėmesys skiriamas svečių amžiui. Visi kurortiniai viešbučiai teikia/siūlo pilną maitinimo kompleksą. Svečiai dažniausiai yra maitinami tris kartus per dieną. Viešbučiai, skirti poilsiui su vaikais, turi pasirūpinti vaikišku maistu, vaikiškomis kėdutėmis, o gal net ir atskiru stalu. Kurortinių viešbučių pasirinkimą įtakoja įvairūs veiksniai. Svečiai, pasirinkdami poilsio vietą, atsižvelgia į: • Gamtos grožį ir vietinių žmonių geranoriškumą. • Poilsio ir pramogų patogumus. • Paslaugų kainą. • Kelionės trukmę. • Vietinių įžymybių, kultūrinių paminklų gausą. • Siūlomas vandens pramogas. • Naktinių pramogų gausą. • Galimybę apsipirkti. Labai svarbus faktorius, lemiantis kurortinio viešbučio pasirinkimą – geras oras. Kurortiniai viešbučiai g.b. skirstomi į tokius tipus: • Vasaros kurortiniai. • Žiemos kurortiniai. • Sanatorijos.

35.


Moteliai

moteliai, teikiantys visas reikalingas paslaugas. Moteliai yra statomi pakelėse, užmiesčiuose, nors dabar jų galima rasti ir didelių miestų centre. Tipiškas motelis skiriasi nuo viešbučio. Motelių svečiai paprastai būna pavargę po dienos, praleistos už vairo, todėl jie nori gerai pailsėti, išsimiegoti. Išskirtinis motelio bruožas – visi svečiai atvažiuoja su automobiliu, kurį reikia kur nors pastatyti. Šalia motelio privalo būti įrengta patogi bei erdvi automobilių stovėjimo aikštelė.

Atsirado JAV 1920 metais. Tuomet tai buvo paprasti vieno ar dviejų aukštų pastatai su minimaliu įrengimu ir aptarnavimu. Šiuo metu yra ir penkių žvaigždučių

36.

37.


Apartamentiniai viešbučiai

Daugiausiai yra paplitę JAV. Tai viešbučiai skirti nuolatiniam gyvenimui. JAV jie yra vadinami rezidentiniais viešbučiais (angl. Residental hotel). Viešbučiuose, skirtuose ilgalaikiam gyvenimui, svečiai gyvena mėnesius ar net metus. Visi kambariai yra erdvūs ir turi nedidelę virtuvę.

38.

39.


Į tokį numerį galima atsivežti ir savo baldus. Tokiuose viešbučiuose maitinimo paslaugos yra ribotos.

TAI ĮDOMU !

10 įspūdingų viešbučių, kurie gali didžiuotis savo neįtikėtina prabanga Viešbutis „Park Hyatt“ (Sidnėjus, Australija). Kaina: 15 000 dolerių už naktį

40.

41.


Viešbutis „Schweizerhof “ (Bernas, Šveicarija). Prezidentinio liukso kaina: 4200 dolerių už naktį

Kurortinis viešbutis „The Dolder Grand“ (Ciurichas, Šveicarija). Liukso numerio kaina: 18 800 dolerių už naktį

Viešbutis „President Wilson“ (Ženeva, Šveicarija). Priklausomai nuo komplektacijos karališko penthauso kaina gali siekti 65 000 dolerių už naktį.

42.

43.


Viešbutis „Marina Bay Sands“ (Singapūras). Liukso numerio kaina: 17 000 dolerių.

Penkių žvaigždučių viešbutis „The Intercontinental Hong Kong“ (Honkongas). Viena naktis prezidentiniame kambaryje kainuos 13000 dolerių.

44.

Viena naktis prezidentiniame viešbučio „Kempinski“ kambaryje Ndžamenoje, Čadas, kainuos 6 000 dolerių.

45.


„Ritz Carlton“ (Tokijas, Japonija) Kaina: 25 000 dolerių už prezidentinį kambarį

46.

„Ritz Cartlon“, Maskva. Vieno numerio kaina gali siekti 16 400 dolerių už naktį

47.


Viešbutis „Epic Sana Luanda“ (Luanda, Angola). Prezidentinio numerio kaina siekia pakankamai nedaug: 3 000 dolerių

48.

Pilių viešbučiai

49.


Viešbučiai skirti labai turtingiems svečiams. Tokie viešbučiai Europoje sudaro savotišką viešbučių grandinę. Tai rekonstruoti rūmai ir dvarai, dabar naudojami kaip viešbučiai. Tokiuose viešbučiuose, skirtingai negu kituose, dirba daugiau darbuotojų. Tokių viešbučių restorane vieną svečių stalą dažniausiai aptarnauja keli padavėjai. Kambarių apdailai naudojamos tik kokybiškos ir brangios medžiagos. Svečių poreikiams tenkinti paslaugų asortimentas labai platus ir įvairus.

50.

51.


Specifiniai viešbučiai – viešbučiai, teikiantys specifines paslaugas ir atitinkantys tam tikro svečių segmento poreikius. • Viešbučiai dalykinėms moterims. Šie viešbučiai skirti moterims, kurios keliauja vienos arba su drauge, bet be vyrų. Todėl iškyla ypatingo saugumo klausimas. Įrenginėjant viešbučio kambarį, didelis dėmesys skiriamas vonios kambariui: didelis veidrodis, daug lentynų kosmetikai, patikimos durų spynos, akutės duryse. • Bungalo – tai mažas vieno aukšto pastatas, skirtas apgyvendinti turistus. Labai populiarus jaunimo turizmo centruose.

• Rotelis – mobilus viešbutis ant ratų, įrengtas nameliuose, kuriuose yra vienas ar keletas miegamųjų, bendra virtuvė su šaldytuvu, tualetas.

52.

53.


• Flotelis – didelis viešbutis–laivas ant vandens, kuris plaukioja. Turistams siūlomi prabangūs numeriai ir daug aktyvaus ir pasyvaus poilsio paslaugų.

54.

55.


56.

57.


• Botelis – mažas plaukiojantis su viešbučio patogumais laivas, skirtas apgyvendinti turistus.

58.

„Akvatelis“ - viešbutis , įrengtas nebeeksploatuojamame laive.

59.


• Flyhotel – prabangus viešbutis, skirtas turistams atskrendantiems nuosavomis oro transporto priemonėmis.

„Plaukiojanti daržinė“ Švedija, Malarean ežeras, Vasteras uostas, 1km, švedų menininko projektas “Uteer Inn”: 3 m po vandeniu. Dvivietis 4oo-55o eurų. Telefono linija su krantu. Valtis . Virtuvėlė. Valgomasis. Terasa aplink namą.

TAI ĮDOMU !

Svečiams kartais norisi, ko nors išskirtinio, tada jie renkasi „kitokius“ viešbučius. Viešbutis “Tramvajus” Hudvudo miestas, Olandija. Jo įkūrėjai Irma ir Frankas Appelsai, restauravo tikrus tramvajus, kažkada važinėjusius Vokietijos ir Olandijos gatvėmis ir pavertė juos puikiu B&B tipo viešbučiu. Šio viešbučio kambariuose įrengta: dvivietės lovos, dušai, tualetai ir net maitinimas (užkandžiai ir gėrimai).

Huilo viešbutis , Čilė. Šis unikalaus dizaino viešbutis turi 55 kambarius. Viešbutis išsiskiria tuo, jog nuo jo viršaus teka vanduo. Šiltuoju metų laiku ant viešbučio sienų žydi gėlės. Kambarį galima išsinuomuoti už 200 – 450 dolerių už parą. Viešbutyje yra SPA, kuriame

60.

61.


viešbučio gyventojai gali mėgautis profesionalių darbuotojų atliekamais masažais ir įvairiomis grožio procedūromis.

Muzikos ir Gyvenimo Būdo viešbutis Berlyne. Europos pirmasis muzikos viešbutis ant Spree upės kranto. Muzikos epicentras, mados ir kūrybos scena – tai naujo gyvenimo būdo viešbutis. Vienintelis viešbutis pasaulyje, kuris siūlo dvi profesionalias muzikos studijas. Restoranas. Baras. Galerija. Konferencijų centras. Verslo centras. Sporto ir sveikatingumo centras. Nemokamas bevielis internetas viešose vietose. Oro kondicionavimas bendrose patalpose ir kambariuose. Liftai. Viskas pritaikyta ir neįgaliesiams. Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė. Automobilių stovėjimo aikštelė priešais viešbutį. Viešbutyje teikiamos paslaugos: visą parą Jus priims viešbučio darbuotojai. Visą parą veikiančios kambarių paslaugos. Konsjeržo paslaugos. Apsauga. Kambarys, skirtas gitaroms bei pianinams, jų muzikos kūrimui. Pusryčių bufetas. Skalbimo ir sauso valymo paslaugos. Limuzino paslaugos. Pažadinimas telefonu. Bagažo saugykla. Portje. Parkavimo ir kurjerių paslaugos. Masažai. Dviračių nuoma.

Viešbutis kapsulė, Olandija, Haga. Naftos platformų gelbėjimo priemonė. Skersmuo - 4.25m, triviečiai, 50-150 eurų, cheminis tualetas, tinkliniai hamakai su kailiu, svyruoja.

62.

63.


2.2.Viešbučių grupavimas pagal dydį

Viešbutis MARQUÉS DE RISCAL, Ispanija. Šis architektūros šedevras savaime traukte traukia turistus. Viešbutį suprojektavo Frank Gehry, atidarytas 2006m. Skirtingos viešbučio fasado spalvos simbolizuoja tekantį vyną bei flamenko šokėjas. Marques de Riscal sujungia modernų dizainą ir prabangą, taip sukurdamas unikalią komfortišką atmosferą su nuostabiu vaizdu į miestą. Viešbutis siūlo 43 svečių kambarius , įskaitant vienuolika apartamentų , taip pat restoraną, laisvalaikio centrą ir SPA.

64.

Viešbučių grupavimas pagal dydį įvariose valstybėse/žemynuose yra skirtingas. Dažniausiai tam įtakos turi tos valstybės dydis, šalies specifika, turizmo išsivystymo lygis. Europoje viešbučiai pagal dydį grupuojami į tris pagrindines grupes: • Maži viešbučiai – iki 100 kambarių. • Vidutiniai viešbučiai – 100–200 kambarių. • Dideli – daugiau 200 kambarių. JAV viešbučiai grupuojami pagal apgyvendinimo vietų skaičių į: • Mažus viešbučius – mažiau nei 100 vietų. • Vidutinius viešbučius – nuo 100 iki 500 vietų. • Didelius viešbučius – virš 500 vietų. Lietuvos statistikos departamentas, atsižvelgdamas į viešbučių rinką, pagal kambarių skaičių išskiria penkias grupes (iki 10 kambarių, 10-29 kambariai, 30 – 49 kambariai, 50 – 99 kambariai, 100 ir daugiau kambarių). Dažniausiai Lietuvoje viešbučių grupavimas pagal dydį yra toks: • Maži viešbučiai – iki 25 kambarių. • Vidutiniai viešbučiai – 25-100 kambarių. • Didesni nei vidutiniai – 100 – 200 kambarių. • Dideli – daugiau 200 kambarių.

65.


7.

Disney‘s All-Star Resort

Las Vegas

4 734

8. 9. 10.

Shinagawa Prince Hotel Hilton Hawaiian Village Marina Bay Sands

Tokyo Honolulu Singapore

3 680 3 386 2 561

11.

Hilton San Francisco Union Square Le Meridien Etoile Park Plaza Westminster Bridge Park Inn Alexanderplatz Frankfurt am Main

San Francisco Paris London

1 908

Berlin Frankfurt am Main

1 012 1008

12. 13. 14. 15.

Kaip matome, viešbučių priskyrimas didelių ar mažų viešbučių grupei yra sutartinis ir sąlyginis: mažas vienoje šalyje, kitoje viešbutis gali būti laikomas dideliu.

TAI ĮDOMU !

Viešbučiai ir jų dydis. Iš viso pasaulyje yra apie 180 viešbučių, turinčių daugiau kaip 1000 kambarių. Daugiausia didelių viešbučių – Las Vegas mieste.

Viešbučio pavadinimas 1. 2.

The Palazzo Resort Hotel&Casino Mecca Clock Tower

3. 4. 5. 6.

66.

Miestas Las Vegas

Kambarių skaičius 8 108 8 000

Izmailovo Hotel MGM Grand Las Vegas First World Hotel

Saudo Arabia Moscow Las Vegas Malaysia

Disney‘s All-Star Resort

Orlando

5 524

7500 6 852 6 118

45/48 aukštai, 2 pastatai 7 pastatai 55 aukštai, 3 pastatai 46 aukštai

1 025 1 021 41 aukštas 8 aukštai

2.3.Viešbučių grupavimas pagal vietą Tikslu suteikti svečiams informaciją renkantis viešbutį, jie grupuojami pagal vietą, kurioje randasi: • Miesto centro viešbučiai – tokie viešbučiai dėl savo geografinės padėties būna skirti tiek verslo svečiams, tiek turistams. Šie viešbučiai gali būti įvairūs pagal aptarnavimo lygį – nuo ekonominių iki liukso klasės, skirti tiek trumpalaikiam apsistojimui, tiek ilgesniam. Miesto centro viešbučiuose yra teikiamos įvairios paslaugos.

Aukštų/pastatų skaičius

52, 37 ir 14 aukštų (3 pastatai) 4 pastatai 30 aukštų 24/ 28 aukštai, 2 pastatai 30 pastatų

67.


• Oro uostų viešbučiai – šie viešbučiai dažniausiai pasižymi dideliu užimtumu, nes per didžiuosius oro uostus vyksta dideli svečių srautai. Šie viešbučiai būna vidutinio dydžio, teikiantys pilno aptarnavimo paslaugas visą parą. Visuose šio tipo viešbučiuose, jeigu jie yra ne oro uosto teritorijoje, nuvežimo į oro uostą ar į viešbutį transporto paslaugos yra nemokamos arba imamas nežymus mokestis. Svečiai, kurie nori išvengti miesto transporto kamščių ir negaišti laiko, renkasi būtent tokius viešbučius.

68.

69.


• Viešbučiai prie magistralinių kelių – jie išpopuliarėjo JAV 1950 metais. Šie viešbučiai dažniausia būna įrengti mažuose pastatuose, su patogiu privažiavimu, paprasta registracija ir kambariais. Šie viešbučiai būna ekonominio lygio, pigesni nei kitų tipų viešbučiai.

70.

71.


• Kurortiniai viešbučiai – kurie statomi už miesto ribų, į šiuos viešbučius viliojama natūraliais arba žmogaus sukurtais turistų lankomais objektais, atrakcijomis. Dažniausiai šie viešbučiai, įsikūrę prie jūros, salose, kalnuose, kaimo vietovėse ar priemiesčiuose, suteikia savo svečiams specialias rekreacines paslaugas.

• Plaukiojantys viešbučiai – tai viešbučiai įrengti prie upės, jūros kranto, ant plaukiojančio pagrindo, kurį reikalui esant galima plukdyti. Tokie viešbučiai būna įrengti vaizdingose vietose, netoli turistų lankomų vietų.

Grupavimą pagal vietą galima pratęsti, atsižvelgiant į svečių poreikius.

72.

73.


2.4. Viešbučių grupavimas pagal klases Pagal kokybės lygį, paslaugų asortimentą ir kainą viešbučiai yra grupuojami į: • Ekonominės klasės viešbučius – šie viešbučiai teikia minimumą paslaugų ir vidutinio lygio aptarnavimą, dažniausiai yra maži arba vidutiniai pagal dydį, statomi netoli automagistralių. Jiems yra būdingas paprastas ir greitas aptarnavimas. Šiuos viešbučius renkasi grupėmis keliaujantys turistai arba atsotogautojai.

74.

• Vidutinės klasės viešbučius - jie gali būti tiek dideli, tiek maži. Jie teikia maitinimo bei dalykinių susitikimų paslaugas. Šiuos viešbučius mėgsta verslo žmonės, individualūs keliautojai arba šeimos.

75.


• Liukso (aukštos) klasės viešbučius – jie teikia visapusiškas paslaugas ir pasižymi itin aukštu aptarnavimo lygiu. Jais naudojasi dideles pajamas turintys svečiai, įtakingi politikai ar pramogų verslo žvaigždės. Šie viešbučiai išsiskiria ištaigingu interjeru, restoranais, dideliais kambariais, antikvarinais baldais. Jiems būdingos ypač didelės bendro naudojimo patalpos: barai, kazino, parduotuvės, suvenyrų parduotuvės. Greitas, bei nepriekaištingas aptarnavimas: vienam svečiui aptarnauti dažnai skiriami keli darbuotojai. Šio tipo viešbučiai daugiausiai būna maži ar vidutinio dydžio, statomi miesto centre.

TAI ĮDOMU !

Pigi apgyvendnimo paslauga – nakvynės namai (hostelis) Keliautojai nakvynės namuose, arba kitaip vadinamuose hosteliuose, apsistoja pirmiausia dėl ekonomikos ir smagios kompanijos. Nakvoti bendrame kambaryje su dar keletu nepažįstamų žmonių dažnai yra keliskart pigiau, nei viešbučio kambaryje. Tačiau ne tik taupymas veda keliautojus į nakvynės namus – juose dažnai sava dvasia ir bendraminčiai. Juose tiesiog smagu. „Rua Reidh“, Škotija Ne visi keliauja tam, kad aplankytų, kuo daugiau muziejų ir nusifotografuotų su įžymiomis statulomis. Daugelis turistų keliauja tam, kad pamirštų žemiškus darbus ir vargus, pailsėtų nuo rutinos ir kaip reikiant pasilinksmintų. Kiti keliauja tam, kad priartėtų prie gamtos ir atrastų ramybę bei harmoniją. Būtent šią galimybę visiems norintiems siūlo veikiančio „Rua Reidh“ švyturio komanda: šis neįprastas hostelis su vaizdu į jūrą yra atokioje šiaurės vakarų Škotijos pakrantėje. Iki artimiausios gyvenamosios vietos – keletas kilometrų. Vieta bendrame kambaryje čia kainuoja 16 eurų, o dviviečiame – 45 eurai. „Burg Altena“, Altenas (Vokietija) Kas pasakė, jog nakvynė hostelyje neverta pagyrų ar senovinių atributų? Net keliose Europos valstybėse yra tokių pigių nakvynės namų, kurie įsitaisę viduramžių pilių sienose. Prie tokių priskiriama ir „Burg Altena“ – 900 metų pilis vokiečių Alteno mieste. Be kita ko, šis senovinis pastatas žymus ne tik savo didinga praeitimi ir storomis akmeninėmis sienomis: būtent čia 1912-aisiais mokyklos mokytojas Richardas Shirmannas įkūrė pirmąją pasaulio hostelį keliautojams. Šiandien pailsėti pirmajame pasaulio hostelyje ar pasijausti hercogu jums kainuos apie 20 eurų už naktį.

76.

77.


„AmicitiA“, Amsterdamas Amsterdamas garsėja ne tik savo kavos parduotuvėlėmis, dviračiais, tulpėmis, bet ir namais – valtimis, ramiai linguojančiomis šio miesto vandens kanaluose. „AmicitiA“ hostelis leidžia savo svečiams pasinerti į vandens gyvenimo buitį. Naktis žmogui šių linguojančių namų dvivietėje kajutėje kainuos apie 20 eurų. Iš viso laivas vienu metu talpina 36 svečius. „Jail Hostel“, Otava Šių „kalėjimo“ nakvynės namų šūkis gana dviprasmiškai skelbia „A great place to hang“. Jį galima būtų versti kaip „Puiki vieta pasilinksminti“ ir kaip „Puiki vieta pasikarti“. Iki pat 1972-ųjų šis pastatas buvo naudojamas kaip pagrindinis Otavos miesto kalėjimas. Keletą kartų šiame kalėjime net buvo vykdytos mirties bausmės – itin pavojingi nusikaltėliai buvo čia pakarti. Tačiau dabar vietoj nuteistųjų po siaurus koridorius vaikštinėja smagūs šių nakvynės namų svečiai, o susiraukusius prižiūrėtojus pakeitė draugiškas personalas. Vienos dienos įkalinimas daugiavietėje kameroje čia žmogui kainuoja apie 22 eurus.

2.5.Viešbučių grupavimas pagal eksploatavimo režimą Pagal eksploatavimo režimą viešbučiai skirstomi į: • Universalius, veikiančius visais metų sezonais. • Sezoninius, veikiančius tam tikru sezonu.

78.

79.


TAI ĮDOMU !

Vasaros viešbučiai šunims Daug žmonių pasaulyje susiduria su problema, kur palikti savo mylimus augintinius – šuniukus – atostogų metu. Šią problemą išspręsti gali padėti šunų viešbučiai... Priklausomai nuo šeimininko galimybių, šuniukams viešbutyje gali būti pasiūlyti

... bei atskira vietelė bendrame koridoriuje...

individualūs nameliai...

Visą dieną augintiniai bus užimti: bendravimas su kitais šunimis, maudynės, baseinai, aromoterapija, manikiūras/pedikiūras, „bendras stalas“ ar asmeniškai parinktas meniu, medicininė pagalba ir dresavimo pamokėlės, šukuosena prieš išvykstant namo, nuotraukos bei jų patalpinimas Facebook tinklalapyje, asmeninis vairuotojas parveš namo po atostogų viešbutyje... ... atskiri ar “dviviečiai“ numeriai...

80.

81.


2.6. Viešbučių grupavimas pagal nuosavybės ir valdymo formą Viešbučiai , pagal nuosavybės ir valdymo formas yra skirstomi į: • Nepriklausomus privačius viešbučius, kuriuos valdo vienas ar keli akcininkai ar privačios kompanijos. • Priklausančius vietiniam ar tarptautiniam viešbučių tinklui (plačiau žr. 3 poskyrį). Pasaulyje labiausiai paplitusios šios viešbučių valdymo formos: 1. Savininko valdomas viešbutis. 2. Viešbučio nuoma. 3. Valdymo sutartis. 4. Franšizė. Toliau pateikiama medžiaga, leidžianti suprasti viešbučių valdymo formų ypatumus: 1. Savininkas, valdydamas savo viešbutį, realiai atlieka generalinio direktoriaus vaidmenį. Jis pats kontroliuoja piniginius srautus, paskirsto pelną. Ši valdymo forma labiau taikytina mažiems viešbučiams. 2. Viešbučio nuoma kaip valdymo forma tapo populiari 1950 – 1960 metais. Šiuo metu ši valdymo forma pasitaiko rečiau. Nuomos esmę sudaro susitarimas, kada viešbutis išnuomojamas tam tikram laikotarpiui už sutartą procentą nuo pardavimo (paprastai nuo 20 % iki 50 %). Pavyzdžiui, JAV viešbučių ekspansija į užsienį prasidėjo kai „Hilton“ tinklas išsinuomojo pirmą viešbutį San Chuane (Puerto Rikas). 3. Valdymo sutartis – tai rašytinis susitarimas tarp viešbučio savininko ir valdytojo arba įmonės, kuri specializuojasi ir turi viešbučių valdymo patirties. Valdymo įmonė valdo viešbučio turtą savininko vardu ir siekia maksimalaus pelno. Savininkas periodiškai gauna viešbučio valdymo ataskaitą ir užsako auditą. Į valdymo sutarties turinį paprastai įeina šie pagrindiniai momentai: • Valdymo įmonei suteikiama teisė valdyti viešbutį. Savininkas netenka teisės dalyvauti valdymo procese. • Savininkas prisiima finansinę ir valdymo riziką, susijusią su jo nuosavybės teisėmis. • Valdymo sutarties galiojimo laikotarpis. Paprastai sutartis galioja penkis, dešimt ar dvidešimt metų. • Valdymo mokestis, kuris mokamas valdymo įmonei. Dažniausiai jis sudaro nuo 2 % iki 4,5% nuo viešbučio apyvartos ir pelno. • Sutarties pratęsimo sąlygos. • Sutarties nutraukimo sąlygos. Valdymo sutartis yra viena iš populiariausių viešbučių valdymo formų pasaulyje, tačiau ji turi savo privalumus ir trūkumus, kurie išvardinti 1 lentelėje.

82.

83.


1 lentelė. Valdymo sutarties privalumai ir trūkumai Valdymo sutarties privalumai

Valdymo sutarties trūkumai Savininkui Valdymo įmonė neturi teisių į viešbučio Netenka teisės dalyvauti valdymo proturtą cese Savininkas gali pasirinkti valdymo Ribotos galimybės iš anksto nutraukti įmonę savo nuožiūra sutartį Galimybė investuoti į viešbutį Maksimali finansinė rizika nepriklausomai nuo valdymo įmonės nuomonės Maksimalus pelnas atėmus valdymo Privalomas valdymo mokesčio mokėmokestį jimas Valdymo įmonei Valdymo įmonės plėtra Valdymo mokesčio ribotas dydis Pajamų didinimas minimaliomis Priklausomybė nuo savininko finansąnaudomis sinės būklės Nėra jokių mokesčių savininkui Veiklos nutraukimas, darbo netekimas pasibaigus ar nutraukus sutartį, jei sutartis nėra pratęsiama 4. Franšizė – sutartis, pagal kurią franšizės davėjas už piniginį atlygį suteikia ilgalaikę teisę franšizės gavėjui (verslo savininkui) naudoti franšizės davėjo firmos vardą, logotipą, technologijas, vadybos metodus, veiklos bei sprendimų žinias ir paslaptis. Kitaip tariant, franšizės davėjas suteikia franšizės gavėjui sėkmingo verslo modelį, kuris įgyvendinamas ir vystomas pagal griežtus reikalavimus ir standartus. Už teisę naudotis šiuo verslo modeliu franšizės gavėjas sumoka pradinį franšizės mokestį ir reguliarų mokestį, priklausantį nuo apyvartos ir pelno. Franšizės valdymo modelis taip pat turi savo privalumus ir trūkumus (žr. 2 lentelę).

2 lentelė. Franšizės privalumai ir trūkumai Franšizės sutarties privalumai Franšizės sutarties trūkumai Franšizės gavėjui ( viešbučio savininkui) 1 2 Pagalba veiklos pradžioje ( planai, Privalomi franšizės mokesčiai specifikacija, standartai) (pradinis, reguliarus) Reklama per visą šalį, pasaulį

84.

Griežtas franšizės standartų laikymasis

2 lentelės tęsinys 1 Centralizuota rezervavimo sistema

2 Pavojus įgauti negatyvų įvaizdį, jei franšizės davėjas susigadina pasaulinę reputaciją

Galimybė naudotis nuolaidomis, perkant įrangą Franšizės davėjui Galimybė sparčiai plėsti verslą su mini- Pajamos tik iš franšizės mokesčio maliomis investicijomis Papildomos pajamos iš franšizės Pavojus įgauti neigiamą įvaizdį, jei mokesčio gavėjas nesilaiko nustatytų standartų Nepaisant trūkumų, valdymo sutartis ir franšizė yra vienos perspektyviausių viešbučių valdymo formų. Sėkmingo verslo modelis gali būti dauginamas ir plečiamas įvairiose šalyse ir rinkose (Kabuškin, Bondarenko, 2001).

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI 1. Kokiais kriterijais remiantis yra grupuojami viešbučiai? 2. Kaip skirstomi viešbučiai, atsižvelgiant į svečių kelionės tikslą? 3. Kaip skiriasi paslaugų teikimas viešbučiuose, priklausomai nuo svečių segmento (individualūs, verslo svečiai, turistai, šeimos su mažais vaikais ir pan.)? 4. Kas tai yra ekonominės klasės viešbučiai? Kokie jų skiriamieji bruožai? 5. Kaip skirstomi, priklausomai nuo metų laikotarpio, kurortiniai viešbučiai? 6. Kokiomis paslaugomis išsiskiria kurortiniai viešbučiai? 7. Kuo skiriasi motelis nuo viešbučio? Kelintais metais ir kur atsirado pirmieji moteliai? 8. Kokiam svečių segmentui skirti apartamentiniai ir pilių viešbučiai? 9. Ką reiškia žodžiai: bungalo, flotelis, rotelis, botelis? 10. Kokius žinote specifinius viešbučius (be anksčiau išvardintų)? 11. Kuo skiriasi/nesiskiria viešbučių skirstymas, priklausomai nuo dydžio įvairiose pasaulio šalyse? 12. Kaip skirstomi viešbučiai Lietuvoje, priklausomai nuo dydžio? 13. Kaip skirstomi viešbučiai, priklausomai nuo vietos, kurioje jie randasi? Kodėl reikalingas/nereikalingas toks grupavimas? 14. Apibūdinkite šių klasių viešbučius: ekonominė, vidutinė, liukso? Išvardinkite konkrečius Lietuvos viešbučius, atitinkančius šias kategorijas? 15. Kas tai yra viešbučių grupavimas priklausomai nuo eksploatavimo režimo? 16. Kokias žinote viešbučių valdymo formas? Apibūdinkite ir išskirkite privalumus/trūkumus.

85.


PRAKTINĖS UŽDUOTYS

Remiantis pateiktais paveikslėliais, apibūdinkite ir parašykite: 1. Kokiam svečių segmentui skirti paveikslėliuose pavaizduoti viešbučiai? 2. Kokios paslaugos gali būti siūlomos šiuose įdomiuose viešbučiuose?

86.

87.


3. Viešbučių tinklai Lietuvoje ir pasaulyje Atsižvelgiant į anksčiau pateiktą medžiagą galima daryti išvadą, kad viešbučiai savo veikloje stengiasi ne tik kaip galima geriau patenkinti svečių poreikius, bet ir derina savo veiklą, teikdami įvairias paslaugas. Tai yra, esant tam tikroms aplinkybėms negalėdami išlikti rinkoje , viešbučiai priversti jungtis, konsoliduotis. Ilgainiui viešbučių konsolidacijos/jungimosi procesas taip išplito, jog peržengė sienas ir tapo globalus. Toks viešbučių globalizacijos proceso rezultatas – tarptautinių tinklų atsiradimas. Viešbučių tinklas – tai kelių viešbučių susivienijimas į kolektyvinį verslą, vykdomą esant: • vieningam vadovavimui, • turint bendrą paslaugos vystymosi koncepciją, • bendrą individualiai atpažįstamą prekybinį ženklą.

3.1.Tarptautiniai viešbučių tinklai pasaulyje Pirmasis viešbučių tinklas pradėjo veikti Europoje. Tai buvo C.Ritz viešbučiai. Sparčiausiai viešbučių tinklai kūrėsi JAV. Pirmieji buvo Hilton ir Sheraton viešbučių tinklai, vėliau atsirado Holiday Inn, Marriott, Radisson SAS, InterContinental, Le Meridien ir kiti. Pasaulyje ir Europoje daug viešbučių priklauso vienam ar kitam viešbučių tinklui. Tinklo viešbučiai pasižymi griežtu firmos vertybių ir paslaugų pavadinimų laikymusi, aukšta teikiamų paslaugų kokybe, pastatų ir interjerų dizaino architektūrine vienove. Visame pasaulyje viešbutyje, priklausančiam tinklui – teikiamos paslaugos turi būti vienodos. Tinklo viešbučiai gali priklausyti skirtingoms įmonėms ir organizacijoms, turėti skirtingus pavadinimus, bet privalo laikytis bendrų veiklos principų bei naudotis vienoda rezervavimo sistema. Tinkliniuose viešbučiuose didelis dėmesys skiriamas darbuotojų aptarnavimo kokybei, jų mandagumui, svečių saugumui, maitinimo galimybėms. Ekspertų komisijos kiekvienais metais atlieka šių viešbučių patikrinimus, inspektuodami ir tikrindami, ar viešbučiai aprūpinti taip, kad savo tinklo reikalavimus vienodai atitinka bet kuriame pasaulio mieste. Statistika rodo, kad viešbučiai, kurie jungiasi į viešbučių tinklus ar asociacijas, turi daugiau pajamų ir dažniau yra apgyvendinti nei nepriklausomos įmonės. Tarptautinis vardas kelia pasitikėjimą viešbučio svečiams. Priklausymo tarptautiniam tinklui pranašumai: • vardas žinomas visame pasaulyje • galimybė naudotis centralizuota rezervavimo sistema • centralizuotas personalo mokymas • centralizuotas rėmimas ir reklama

88.

89.


centralizuoti pirkimai

Priklausymo tarptautiniam tinklui trūkumai: • stojamasis mokestis • procentai nuo parduotų kambarių ar konferencijų salių skaičiaus • reklamos išlaidos • mokami procentai už rezervuotus per tarptautinį tinklą kambarius Tarptautiniams tinklams priklausantys viešbučiai turi vieningą valdymą, unifikuotą struktūrą, standartizuotas paslaugas ir vienodus reikalavimus įrangai. Jie skiriasi tik šalies, kurioje įsikūrę, specifika, vaišingumo tradicijomis ar klimato sąlygomis.

3.2.Tarptautiniai viešbučių tinklai Lietuvoje

Radisson BLU Astorija

Radisson BLU Hotels & Resorts

Pirmas viešbučių tinklas, atėjęs į Lietuvą, buvo „Radisson SAS“ . Šiuo metu šis pavadinimas yra pakeistas į „Radisson BLU“. „Radisson BLU Hotels & Resorts“ tinklas vienija 200 viešbučių 62 šalyse. Kompanija yra vienintelė „Radisson BLU Hotels & Resorts Worldwide“ franšizės pardavėja Europoje, Vidurio Rytuose ir Šiaurės Afrikoje. Radisson Blu priklauso „Carlson Rezidor Hotel Group“ viešbučių tinklui. Grupės portfelyje yra daugiau kaip 1.320 veikiančių ir ruošiamų veiklai viešbučių daugiau kaip 80 šalių. „Carslon Rezidor“ priklauso „Radisson Blu“, „Radisson“, „Park Plaza“, „Park Inn by Radisson“, „Country Inns & Suites by Carlson“ prekiniai ženklai bei plėtojami nauji „Quorvus Collection“ ir „Radisson Red“ viešbučiai. Pagrindinė šio tinklo strategija – aptarnauti svečius, keliaujančius verslo reikalais ir laisvalaikio metu. „Radisson BLU Hotels & Resorts“ tinklui Lietuvoje priklauso: • Radisson BLU Astorija - http://www.radissonblu.com/hotel-vilnius • Radisson BLU Lietuva Hotel - http://www.radissonblu.com/lietuvahotelvilnius • Radisson BLU Hotel, Klaipėda - http://www.radissonblu.com/hotel-klaipeda

Radisson BLU Lietuva Hotel

Radisson BLU Hotel, Klaipėda

90.

91.


TAI ĮDOMU !

Pirmąjį „Radisson“ viešbutį 1909 metais įkūrė Edna Dikreson (Edna Dickerson) Mineapolio mieste, Minesotos valstijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Jis pavadintas prancūzų pirklio ir tyrinėtojo Pierre-Esprit Radisson (1636–1710) garbei. Vėliau, 1962 metais, šį viešbutį nupirko Kurtas Karlsonas (Curt Carlson, 1914–1999). Kurto Karslono įkurta apgyvendinimo bei maitinimo paslaugų bendrovė „Carlson Company“, ir Skandinaviško kapitalo „Rezidor Group“, priklausiusi „Radisson SAS“ (Scaninavian Airlines System) apsijungė į „Carlson & Rezidor Hotel Group”, kuri iki šiol yra „Radisson“ viešbučių tinklo savininkė. Park Inn by Radisson

Park Inn by Radisson viešbučiai yra valdomi „Rezidor Hotels Group“ tinklo. Park Inn turi apie 140 viešbučių Europoje, Artimuosiuose Rytuose, Afrikoje, Šiaurės Amerikoje. Park Inn by Radisson tinklui Lietuvoje priklauso: • Park Inn by Radisson Kaunas Hotel • Park Inn by Radisson Vilnius

Park Inn by Radisson Vilnius

Park Inn by Radisson Kaunas Hotel

92.

Park Inn by Radisson Klaipėda

93.


Crowne Plaza

PREFERRED HOTELS GROUP Bendrovės „Villon“ valdomas viešbutis „Le Méridien Vilnius“ nuo 2014m. spalio pakeitė pavadinimą į „Vilnius Grand Resort“ ir prisijungė prie PREFERRED HOTELS GROUP, SUMMIT Hotels & Resorts. „Preferred Hotel Group“ įkurta 1968 metais Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šiandien PHG jungia daugiau nei 700 nepriklausomų prabangių viešbučių ir kurortų 85 šalyse. „Preferred Hotel Group“ žinoma kaip viena pažangiausių kompanijų sparčiai plėtojanti verslą Europos svetingumo rinkoje. „Preferred Hotel Group“ prabangų poilsį siūlančių viešbučių rinkoje per pastaruosius 5 metus užima lyderiaujančią poziciją. „Vilnius Grand Resort“ – apgyvendinimo, maitinimo, konferencijų, SPA, laisvalaikio ir pramogų paslaugas teikiantis kompleksas, savo veiklą pradėjo 1993 m., kaip viešbutis „Villon“. Vilnius Grand Resort: https://preferredhotelgroup.com/summit/destinations/ lithuania/vilnius/vilnius-grand-resort?src=26019841

Vilnius Grand Resort

94.

„Crowne Plaza“ tinklą valdo antras pagal dydį tarptautinis viešbučių operatorius „Six Continents Hotels“, kuriam priklauso tokie tinklai kaip „Crowne Plaza“, „Holiday Inn“, „Holiday Inn Express“, „Staybridge Suites“ ir „InterContinental Hotels and Resorts“. Pastarasis viešbučių operatorius jungia daugiau nei 3,2 tūkst. pasaulio viešbučių. Tai pirmos klasės viešbučiai. „Crowne Plaza“ tinklui Lietuvoje priklauso: • Crowne Plaza Vilnius - http://www. cpvilnius.com/

aCrowne Plaza Vilnius

95.


Holiday Inn

ACCOR

„Holiday Inn“ – vienas didžiausių pasaulinių tinklų pagal viešbučių skaičių. Jam priklauso daugiau kaip 1800 vidutinio lygio viešbučių daugiau nei 100 pasaulio šalių. Tinklas įkurtas 1952 metais JAV. Tinklas yra „InterContinental Hotels Group“ narys, kurį valdo antras pagal dydį tarptautinis operatorius „Six Continents Hotels“. „Holiday Inn“ tinklui Lietuvoje priklauso: • Holiday Inn Vilnius - http://www.holidayinnvilnius.lt/

„Accor“ – tai Prancūzijos viešbučių tinklas. „Accor“ kontroliuoja vieną iš didžiausių viešbučių tinklų Europoje ir pasaulyje. Bendrovė turi apie 4200 viešbučių 140 šalių. „Accor“ tinklui priklauso viešbučiai: „Sofitel“, „Atria“, „Novotel“, „Mercure“, „Ibis“, „Formulė 1“. Svečiams siūlomi ekonominiai ar prabangūs viešbučiai, daug įvairių specialių paslaugų ir patogumų verslininkams, individualiems keliautojams ir šeimoms. „Accor“ tinklui Lietuvoje priklauso: • Hotel Novotel Vilnius Centre - http://www.novotel.com/gb/hotel-5209novotel-vilnius-centre/index.shtml • Ibis Kaunas Centre - http://lt.hotels.com/ho404694/ibis-kaunas-centrekaunas-lietuva/ • Mercure Marijampole - http://www.mercure.com/gb/hotel-9570-mercuremarijampole/index.shtml Hotel Novotel Vilnius Centre

Holiday Inn Vilnius

96.

97.


Ibis Kaunas Centre

Summit Hotels & Resorts „Summit Hotels & Resorts” – prabangių nepriklausomų viešbučių tinklas, įkurtas 1991 metais, kurį valdo JAV korporacija “Intercorp”. Tinklas turi daugiau nei 160 viešbučių, esančių didžiausiuose miestuose bei labiausiai lankomose pasilinksminimų vietose, 45 pasaulio šalyse. „Summit Hotels & Resorts“ patenka į geriausių pasaulio viešbučių dešimtuką. Šis tinklas siūlo tik aukšto lygio, prabangias, kokybiškas ir išskirtines paslaugas išrankiems svečiams. „Summit Hotels & Resorts“ tinklui Lietuvoje priklauso: • Viešbutis „Narutis“ - http://www.narutis.com/index.php?lang=lt

Mercure Marijampole

98.

99.


Best Western „Best Western“ – vienas didžiausių tarptautinių viešbučių tinklų, vienija per 4000 viešbučių daugiau nei 80 šalių. „Best Western“ buvo įkurtas JAV, Fenikse, Arizonoje, 1946 metais viešbutininko M.K.Guertin, kuris turėjo 23 metų patirtį aptarnavimo srityje. Šiuo metu 63 proc. viešbučių JAV ir Kanadoje turi 3 deimantų įvertinimus, netoli 80 proc. Europos viešbučių – 3-4 žvaigždutes. Viešbučiai siūlo patogumus ir paslaugas verslo ir laisvalaikio keliautojams. „Best Western“ tinklui Lietuvoje priklauso: • Best Western Vilnius - http://vilniushotel.eu/LT/Vilnius • Best Western Santaka – http://santakahotel.eu/LT/Kaunas • Best Western Central - http://centralhotel.eu/LT/Druskininkai

Best Western Santaka, Kaunas

RAMADA

Best Western Central, Druskininkai

“Ramada” viešbučių tinklas priklauso Wyndham viešbučių grupei. „Ramados“ tinklui priklauso daugiau negu 900 viešbučių visame pasaulyje. “Ramada” tinklui Lietuvoje priklauso: • Viešbutis Ramada Vilnius Hotel - http://www.ramadavilnius.lt/lt/hotelvilnius.html

Best Western Vilnius

100.

101.


Relais & Chateaux „Relais & Chateaux“ yra išskirtinis 520 pirmaujančių žavingų viešbučių ir gurmaniškųjų restoranų daugiau kaip 60 šalių tinklas. 1954 metais Prancūzijoje įsteigtas „Relais & Chateaux“ plėtoja išskirtinį art de vivre visame pasaulyje pasirinkdamas unikalumu išsiskiriančius objektus. „Relais & Chateaux“ taip pat yra įvairia patirtimi besiremianti viešbučių savininkų ir virtuvės šefų grupė, kuri, sujungusi aistrą savo profesijai ir asmeninius įsipareigojimus, gali pasiūlyti nepamirštamą jausmingą šventę. „Relais & Chateaux“ siekia aukščiausios kokybės, kas atsispindi šio tinklo šūkyje: „Po visą pasaulį, unikalūs pasaulyje“. „Relais & Chateaux“ tinklui Lietuvoje priklauso: • Stiklių viešbutis, Vilnius: http://www.stikliaihotel.lt/

102.

Nordic Choice Hotels

„Nordic Choice Hotels“ pagal „Choice Hotels International“ pagrindinę franšizės sutartį, šiuo metu valdo 170 viešbučių Skandinavijos ir Baltijos šalyse „Comfort“, „Quality“ ir „Clarion“ pavadinimais. „Choice Hotels International“ priklauso daugiau nei 6 tūkstančiai viešbučių 35 šalyse. „Nordic Choice Hotels“ tinklui Lietuvoje priklauso: • „Comfort Hotel LT“: http://comforthotel.lt/lt/

103.


Kempinski Hotels

Įkurta 1897 m., „Kempinski Hotels“ yra seniausia Europoje prabangių viešbučių grupė. „Kempinski“ išsiskiria savo nepriekaištingu asmeniniu aptarnavimu ir aukščiausios klasės svetingumu, kurį papildo išskirtinė viešbučių aplinka. „Kempinski“ šiuo metu valdo 76 penkių žvaigždučių viešbučius 30 šalių ir toliau vykdo savo tinklo plėtrą Europoje, Vidurio Rytų regione, Afrikoje ir Azijoje. Tinklas vienija istorinio paveldo pastatus, aukščiausius apdovanojimus pelniusius miesto viešbučius, išskirtinius kurortus ir prestižines rezidencijas. Kiekvienas viešbutis pasižymi aukščiausia kokybe, kurios svečiai tikisi iš „Kempinski“ vardo, o kartu įkūnija vietinės kultūros tradicijas. „Kempinski“ yra Tarptautinio viešbučių aljanso („Global Hotel Alliance“) – didžiausio pasaulyje nepriklausomų viešbučių aljanso – vienas iš įkūrėjų. „Kempinski Hotels“ tinklui Lietuvoje priklauso: • „Kempinski Hotel Cathedral Square“: http://www.kempinski.com/lt/vilnius/ hotel-cathedral-square/welcome/

104.

Louvre Hotels Group

Campanile Vilnius Airport Hotel - ekonominės klasės viešbutis, priklausantis sparčiai besiplečiančiai tarptautinei Louvre Hotels grupei. Louvre Hotels Group 42 pasaulio šalyse valdo daugiau nei 1 tūkst. viešbučių tinklą. Grupei priklauso 6 prekės ženklai: „Premiere Classe“, „Campanile“, „Kyriad“, „Tulip Inn“, „Golden Tulip“ ir „Royal Tulip Luxury Hotels“, kurie valdo viešbučius nuo vienos iki penkių žvaigždučių. Campanile tinklui šiuo metu priklauso 380 viešbučių devyniose Europos šalyse, daugiausia jų – Prancūzijoje. Louvre grupę valdo JAV investicijų bendrovė „Starwood Capital Group“. • Campanile Vilnius Airport Hotel, http://www.campanile.com/en/hotels/ campanile-vilnius-airport

105.


3.3.Lietuviški viešbučių tinklai Be tarptautinių viešbučių tinklų sparčiai plečiasi ir lietuviški viešbučių tinklai. Šiuo metu Lietuvoje veikia šie lietuviški tinklai: • Group Europa Hotels • Centrum • MIKOTELGROUP • Amberton • City hotels

“Europa Royale” viešbučiai nedideli, todėl kiekvienam svečiui galime pasiūlyti individualų sprendimą ( http://www.groupeuropa.com/europa_royale/): • 2001 m. viešbutis “Europa Royale Vilnius” • 2006 m. viešbutis “Europa Royale Riga ” • 2006 m. viešbutis “Europa Royale Druskininkai ” • 2008 m. viešbutis “Europa Royale Kaunas ” • 2010 m. viešbutis “Europa Royale Bucharest“

Group Europa Hotels

UAB ”Europa Group” yra sparčiai auganti tarptautinė kompanija, kurios centrinė būstinė įsikūrusi Vilniuje, Lietuvoje. Kompanijos pagrindinės veiklos kryptys yra viešbučių tinklo franšizės plėtojimas ir prekyba nekilnojamuoju turtu. “Europa Group Hotels” viešbučių tinklui priklauso 9 viešbučiai Pabaltijo regione. Sukurta unikali viešbučių tinklo koncepcija, kuri leidžia maksimaliai patenkinti, kaip pavienių verslo turistų, taip ir didelių turistinių grupių poreikius. “Europa Group” jungia: Europa Royale – verslo klasės viešbučius, Europa City - turistinės klasės viešbučius bei Europa Stay - biudžetinės klasės viešbučius. Pagal “Europa Group” franšizės modelį viešbučių gaunama parama leidžia maksimaliai padidinti pelną. “Europa Group” nariams siūlomos įvairios viešbučių rezervavimo, rinkodaros, pardavimo ir personalo mokymo paslaugos. „Europa Group Hotels“ – tai kelių skirtingų prekinių ženklų viešbučių grupė.

“Europa Royale” - verslo klasės viešbučiai įsikūrę senamiesčiuose, istoriniuose pastatuose, rekonstruotuose pagal tarptautinius viešbučių standartus. Šie viešbučiai turi iki 100 klasikinio stiliaus kambarių, prabangius restoranus, barus, konferencijų sales bei verslo centrus. “Europa Royale” pagrindinė idėja: “Padėsime nuveikti daugiau” (angl. “We’ll take care of the rest”) - pažįstame savo svečius, todėl žinome, kaip padėti jiems sutvarkyti reikalus ir už viešbučio sienų.

106.

107.


“Europa City” - turistinės klasės viešbučiai įsikūrę miesto centre, naujuose pastatuose arba pastatuose, rekonstruotuose pagal tarptautinius standartus. Šie viešbučiai turi iki 300 šiuolaikiškai įrengtų kambarių, nebrangius restoranus, 4-5 konferencijų sales, verslo centrus. “Europa City” pagrindinė idėja: “Miesto privalumas” (angl. “The City privilege”) - gera vieta, standartizuotas aptarnavimas, patraukli kaina, paprastumas ir efektyvumas. 3* „Europa City“ viešbučių paslaugų apimtis beveik prilygsta keturių žvaigždučių viešbučiui. • 2003 m. viešbutis “Europa City Vilnius” 3* • 2008 m. viešbutis “Europa City Amrita” 4* (Liepoja)

“Centrum Hotels“ grandinės viešbutis Rygoje - „Monika Centrum Hotels“. Šie trys pastarieji viešbučiai priklauso ,,Centrum Hotels“ grandinei. • Artis Centrum Hotels - http://www.artis.centrumhotels.com/lt/ • Ratonda Centrum Hotels - http://www.ratonda.centrumhotels.com/lt/ • Monika Centrum Hotels - http://www.monika.centrumhotels.com/lt/

“Europa Stay” - draugiški biudžetinės klasės viešbučiai, įsikūrę ramiose bei tyliose miesto vietose, turintys puikų susisiekimą viešuoju transportu bei nemokamą automobilio aikštelę. Šie viešbučiai turi iki 300 šiuolaikiškai įrengtų kambarių, nebrangius restoranus, konferencijų sales. „Europa Stay“ konceptas yra „Draugiškas viešbutis“ - tai ne tik draugiškas personalas bei kaina, bet ir viešbučio atmosfera. • 2009 m. viešbutis “Europa Stay Vilnius” 3* Centrum Hotels

UAB „Centrum“- tai viena pirmųjų ir didžiausių kompanijų, pradėjusi viešbučių verslą Lietuvoje. UAB „Centrum“ viešbučiai išsiskiria ne tik teikiamomis paslaugomis, bet ir lankstumu, svečių supratimu, kurį pavyko pasiekti per 10 metų darbo, tobulinant viešbučių paslaugų kokybę. Pirmasis viešbutis „Centrum“ atidarytas Vilniuje 1995m.. 2011 m. rugsėjo mėnesį šis viešbutis buvo pervadintas į „Gratą“. Po 4 metų atidarytas dar vienas viešbutis – „Ratonda Centrum Hotels“ pačiame Vilniaus centre, netoli Lietuvos parlamento, o 2001 metais duris atvėrė viešbutis “Artis Centrum Hotels” įsikūręs pačioje Vilniaus širdyje - senamiestyje. Sparčiai plėtojantis verslui ir didėjant paklausai, 2005–ųjų metų rudenį buvo atidarytas naujausias

108.

Artis Centrum Hotels

109.


Ratonda Centrum Hotels

110.

Monika Centrum Hotels

111.


Mikotelgroup

AB „MIKOTELGROUP“ valdo tris ekonominės klasės viešbučius Vilniuje: • „Panorama“: http://www.mikotelgroup.com/lt/panorama. • „Comfort Vilnius“: http://www.mikotelgroup.com/lt/comfort. • „Mikotel“ - http://www.mikotelgroup.com/lt/panorama. „MIKOTELGROUP“ viešbučiai yra Vilniaus senamiestyje, nutolę vienas nuo kito vos per 5 minutes kelio pėsčiomis ir savo išsidėstymu sudaro trikampį: • „Panorama“- viešbutis, pastatytas 1965m. ir per savo egzistavimo laikotarpį išgyveno daug pokyčių. 2004 m. viešbutis rekonstruotas ir pavadintas „Panorama“. • „Mikotel“ - viešbutis yra įsikūręs pačioje senamiesčio širdyje, apsuptas unikalių istorinių, architektūrinių paminklų, įtrauktų į UNESCO kultūros paveldo sąrašą. • „Comfort Vilnius“- tai 3-jų žvaigždučių viešbutis, įsikūręs pačiame Vilniaus senamiestyje, vos kelios minutės pėsčiomis nuo miesto Rotušės ir Aušros Vartų.

Amberton viešbučių grupė 4 žvaigždučių viešbučių tinklas AMBERTON šiuo metu gali pasiūlyti 3 viešbučius Lietuvoje: po vieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Viešbučiai, anksčiau vadinęsi KLAIPĖDA, nuo 2010 metų pradžios perėjo į naujai sukurtą viešbučių grupę AMBERTON. Viešbučių grupė AMBERTON yra valdoma energingų, entuziastingų ir jaunų viešbutininkų kompanijos UAB Hoteliers Co. • 4 * viešbutis AMBERTON Vilniuje http://www.ambertonhotels.com/vilnius • 4 * viešbutis AMBERTON COZY Kaune - http://www.ambertonhotels.com/ kaunas • 4 * viešbutis AMBERTON KLAIPĖDA - http://www.ambertonhotels.com/ klaipeda

AMBERTON Vilniuje

112.

113.


AMBERTON COZY Kaune

114.

AMBERTON Klaipėda

115.


City hotels

City hotels-Rūdninkai

„Ogmios grupės“ valdoma įmonė „City hotels“ sukūrė viešbučių tinklą, kuriam priklauso viešbučiai City Hotels Rūdninkai ir City hotels Algirdas. City Hotels Rūdninkai įsikūręs Vilniaus senamiestyje: unikali senovinė Vilniaus gynybinė siena jungiasi su viena iš viešbučio sienų, kuri supa vidinį kiemą. Trijų žvaigždučių viešbutis City Hotels Algirdas įsikūręs ramioje Vilniaus Naujamiesčio vietoje. • City hotels-Algirdas - www.cityhotels.lt/algirdas • City hotels-Rūdninkai - www.cityhotels.lt/rudninkai City hotels-Algirdas

116.

117.


4. Viešbučių klasifikavimo sistemos Viešbučių klientai yra asmenys, keliaujantys savo malonumui ar verslo reikalais, turintys laisvo laiko ir finansinių galimybių, ar tiesiog norintys ir ieškantys patogumo ir komforto. Tam, kad pasirinktų savo poreikius atitinkančius viešbučius, jie iš anksto nori žinoti viešbučių siūlomas paslaugas. Kaip matėme iš anksčiau pateiktos medžiagos, viešbučių įvairovė yra plati. Kad būtų lengviau klientams atskirti viešbučius pagal jų kokybę ir teikiamas paslaugas, buvo sukurtos viešbučių klasifikavimo sistemos. Tokios viešbučius suskirstančios sistemos dažniausiai nustatomos šalies vyriausybės, tam tikrų nevyriausybinių organizacijų ar pačių viešbučių asociacijų. Kiekviena valstybė turi savus kriterijus, klasifikuojant viešbučius pagal komforto lygį. Kartais tie kriterijai net toje pačioje šalyje skiriasi.

4.1. Pasaulio valstybių viešbučių klasifikavimo sistemos Daugiausiai paplitusios ir naudojamos viešbučių klasifikavimo sistemos pagal komforto lygį yra šios : • žvaigždučių sistema (Prancūzijoje, Austrijoje, Vengrijoje, Kinijoje, Rusijoje, Belgijoje, Olandijoje, Lietuvoje ir t.t.) • raidžių sistema (Graikijoje), • karūnų arba raktų sistema (Didžiojoje Britanijoje), • klasių (kategorijų) sistema (JAV, Vokietijoje). Nepriklausomai nuo klasifikavimo sistemų įvairovės, klasifikuojant viešbučius pagal komforto lygį, dažniausiai įvertinamos apgyvendinimo sąlygos ir aptarnavimo lygis: kambarių įrengimas, inventorius, maitinimo paslaugos ir patalpos, viešbučio pastato būklė ir teritorijos aplinka, privažiavimas, aprūpinimas informacinėmis ir techninėmis priemonėmis, papildomų paslaugų pasiūla, personalo kvalifikacija. Skirtingose valstybėse šie reikalavimai yra skirtingi: 1. Prancūzijoje dažniausiai sutinkama Prancūzų nacionalinė klasifikacija: viešbučiai skirstomi į kategorijas nuo 1 iki 5 žvaigždučių, kur 5 žvaigždučių viešbučiai įvardijami kaip liukso klasės, o viena žymima viešbučių kategorija be žvaigždučių (riboto aptarnavimo viešbučiai). Viešbučiai, kurie nori būti klasifikuoti, turi atitikti bent minimalius reikalavimus: kambarių skaičius, bendrosios patalpos, viešbučio įrengimas, gyvenimo komfortiškumas, aptarnavimas, atitikimas neįgaliesiems ir asmenims su judėjimo negalia. 2. Graikijoje yra populiari raidžių (A, B, C, D) klasifikavimo sistema, nors šalia galima sutikti ir žvaigždutes. Aukščiausios klasės viešbučiams suteikiama „deluxe“ klasė, atitinkamai A, B, C, D turi 4, 3, 2, 1 žvaigždutes. 3. Didžiosios Britanijos klasifikavimo sistema pakankamai sudėtinga: gali būti žvaigždutės, karūnos. Teisingiausia laikoma Britų kelionių agentūrų asociacijos

118.

pasiūlyta sistema: • Aukščiausios kategorijos viešbučiai atitinka 5 žvaigždučių reikalavimus (labai aukštas aptarnavimo lygis ir puikios nakvynės sąlygos). • Pirmos klasės viešbučiai – 4 žvaigždučių reikalavimus (puikus aptarnavimo lygis ir labai geros nakvynės sąlygos). • Vidutinės klasės viešbučiai – 3 žvaigždučių reikalavimus (pakankamai aukštas aptarnavimo lygis ir geros nakvynės sąlygos). • Turistinės klasės - 2 žvaigždučių reikalavimus (yra restoranas ir baras). • Biudžetiniai viešbučiai - 1 žvaigždutės reikalavimus (minimalūs patogumai, įsikūrę centrinėje miesto dalyje). 4. Italijoje pagal priimtas normas viešbučiai klasifikuojami į tris kategorijas, kurių kiekviena dar gali būti skirstoma smulkiau: pirma kategorija atitinka 4 žvaigždutes, antra - 3 žvaigždutes, trečia - 2 žvaigždutes. 5. Viešbučių klasifikacija Egipte yra gana įdomi: nors daugumoje viešbučių naudojama 5 žvaigždučių klasifikavimo sistema, pagal šalyje nustatytus standartus žvaigždutės yra padidintos 1-1,5 žvaigždutės, palyginus su Europiniais standartais. Egipte galima rasti ir ypatingai prabangių viešbučių, kurie įvardija turintys net 7 žvaigždutes. Egipte bei Graikijoje viešbučių kategorijos nustatymai susiję su mokesčiais. Pasaulyje gerai žinomi, dideli viešbučių tinklai savo sistemos ribose dažniausiai yra įsivedę tam tikrus klasifikavimo reikalavimus, taikomus tik tai grandinei. Pvz.: prancūzų „Accor“ viešbučių tinklas (jungiantis daugiau kaip 4 tūkst. viešbučių 140 pasaulio šalių), atsižvelgiant į teikiamų paslaugų kokybės lygį savo viešbučiams yra net priskyręs skirtingus pavadinimus: „Sofitel“ – 5 žvaigždučių viešbučiai, „Novotel“ - 4 žvaigždučių, „Mercury“ – 3 žvaigždučių, „Ibis“- 2 žvaigždučių, „Etap Hotel“ - 1 žvaigždutės bei „Formulė 1“- turistinės klasės viešbučių grandinė. Visiškai nesvarbu, kokioje pasaulio šalyje yra tinklui priklausantis viešbutis: jis privalo laikytis savo tinklo standarto. Panašiai yra ir JAV - šioje šalyje viešbučių komforto lygį dažniausiai nusako priklausymas atitinkamam viešbučių tinklui: „Hilton“, „Holiday Inn“ ir t.t., nors šalia gali būti įvardijamas ir žvaigždučių atitikmuo. Reikia pažymėti, kad JAV viešbučiai komforto atžvilgiu lenkia Europos viešbučius (3 žvaigždučių viešbučiai JAV yra geresni negu 4 žvaigždučių Europoje). Kai kurios Europos šalys ( Italija, Ispanija, Olandija, Portugalija ir kt.) turi griežtą viešbučių vertinimo sistemą, apibrėžtą tos šalies įstatymais. Dalyje valstybių viešbučius vertina ir klasifikuoja kiekvienos šalies Viešbučių asociacijos ir suteikia kategorijas: 1 žvaigždutė – turistinė klasė, 2 žvaigždutės – standartinė klasė, 3 žvaigždutės – komforto klasė,

119.


4 žvaigždutės – pirmoji klasė, 5 žvaigždutės – liukso klasė. Klasifikuojamuose viešbučiuose keliami ir konkretūs reikalavimai, kuriuos būtina išpildyti, nepriklausomai nuo viešbučio klasės: priėmimo tarnybos darbas, pusryčių paslaugos, maitinimo paslaugos, telefonas numeryje, minimalus kambarių plotas, apstatymas ir aprūpinimas, numerių apartamentų buvimas, skalbimo ir lyginimo paslaugos, seifai, galimybė atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis, dovanų svečiams teikimas, restoranų ir barų kiekis ir darbo laikas, papildomų paslaugų pasiūla. Pavyzdžiui, liukso klasės viešbučiams privaloma teikti 270 papildomų paslaugų, pirmos klasės - 120, komforto klasės - 70, standartinės - 25, turistinės klasės viešbučiai neteikia papildomų paslaugų. Įdomu yra tai, kad Vokietijoje, Ispanijoje ir kai kuriose kitose šalyse, šalia žvaigždučių/klasių galima rasti žodžius „superior“ arba „moderate“. Jeigu šie žodeliai prirašyti prie liukso klasės (5 žvaigždučių) viešbučių, atitinkamai reiškia „prestižiniai“(„prabangiausi“) ir „mažiau prabangūs“. Jeigu prirašyti prie pirmos klasės (4 žvaigždučių) viešbučių, atitinkamai reiškia „aukštesnio nei vidutinis lygis“ ir „tipiškas“ pirmos klasės viešbutis. Dažniausiai žvaigždutės nurodo tokias viešbučių ypatybes ir juose teikiamas paslaugas: 1. Vienos žvaigždutės viešbutis - tai priimtinos kokybės, teikiantis pagrindines būtinas paslaugas viešbutis, patenkinantis būtiniausius keliautojo poreikius. Tokie viešbučiai dažniausiai įkurti netoli pagrindinių turistų lankymo bei atrakcijų vietų. Juose visada rasite švarius, jaukius kambarius su minimaliomis paslaugomis bei įranga. Apie 75% kambarių turės vonios kambarius su rankšluosčiais. Dažnai tokio tipo viešbučiuose siūlomi pusryčiai bendroje svečių maitinimo patalpoje. 2. Dviejų žvaigždučių viešbučiai, kaip ir vienos - nedideli, dažniausiai privatūs pastatai, tačiau čia siūlomos geresnės bei patogesnės patalpos, gražesnė kambarių apdaila, geresnės kokybės baldai bei įranga. Visuose kambariuose bus vonios kambarys su asmeninės higienos priemonėmis. Siūlomi pusryčiai, g.b. siūloma ir vakarienė, mažiausiai 5 dienas per savaitę. 3. Trijų žvaigždučių viešbutis - formalesnio tipo pastatas, dažniausiai didesnis nei vienos ar dviejų žvaigždučių. Taip pat siūlo daugiau paslaugų bei įrangos. Visuose kambariuose komfortabilūs minkšti baldai, vonios kambariai, dušo įranga, asmeninės higienos reikmenys, personalo paslaugos. Restoranas veikia 7 dienas per savaitę. Didelis dėmesys maistui bei gėrimams, patiekiami pusryčiai. 4. Keturių žvaigždučių viešbutyje - dar aukštesnės kokybės ir platesnio asortimento paslaugos. Minkšti baldai, televizija, telefonai, interneto ryšys, rašomasis stalas, vonios kambarys su visomis reikalingomis priemonėmis, laisvalaikio praleidimo paslaugos (baseinai, sporto kambariai, biliardas, tenisas). Paslaugų suteikimui bei jų kokybei skiriamas itin didelis dėmesys. Uniformuotas personalas visada pasiruošęs padėti. Restoranas atviras 7 dienas per savaitę. Platus maisto bei

120.

gėrimų pasirinkimas, baro paslaugos, mini baras kambaryje, kambarių tarnyba ištisą parą. 5. Penkių žvaigždučių viešbučiuose paslaugos, aptarnavimas bei patalpos itin aukštos kokybės. Erdvios vonios bei viešųjų zonų patalpos. Maistas ir gėrimai labai geros kokybės, platus laisvalaikio pramogų pasirinkimas. Teikiamos konferencijų paslaugos. Aukštos kvalifikacijos profesionalus personalas, teikiantis išskirtines, iš anksto numatytas paslaugas. Prabangus interjeras, individualaus užsakymo baldai, išplėtota paslaugų sistema: suvenyrų parduotuvės, vaikų priežiūra, šunų priežiūra, kirpykla, sauna su baseinu, kambariai su kondicionieriais, didesnis kambarių plotas, mini baras, individualūs seifai ir pan.. Bandymas suvienodinti viešbučių klasifikavimo reikalavimus Europos mąstu buvo 2009 gruodžio 17d. Prahoje įvykęs susitikimas, kurio metu 7 Europos šalių viešbučių asociacijos įkūrė viešbučių klasifikavimo sąjungą - Hotelstars Union. Tai reiškia, kad šių šalių asociacijų nariai viešbučiai naudos vieningą klasifikavimo sistemą, vieningus klasifikavimo kriterijus: kriterijai buvo parengti atlikus tyrimus, kurie padėjo nustatyti svečių lūkesčius ir reikalavimus. Viešbučių klasifikavimo kriterijai remiasi kokybės vadyba, svetingumu ir miego komfortu. Prie vieningos klasifikavimo sistemos taikymo iš karto sutiko prisijungti Austrija, Čekija, Vokietija, Vengrija, Švedija, Olandija ir Šveicarija. Šiose šalyse yra daugiau nei 17 000 viešbučių. Nuo 2011m. prie Hotelstars Union (Europos harmoningos viešbučių ir restoranų asociacijos) klasifikavimo sistemos prisijungė ir trys Pabaltijo respublikos (Lietuva, Latvija, Estija) ir Liuksemburgas, 2012 m. – Malta, 2013m. – Belgija, Danija ir Graikija (2 pav.), (http://www.hotelstars.eu/) .

2 pav. Hotelstars Union valstybės narės

121.


4.2. Lietuvos viešbučių klasifikavimo sistema Lietuvoje nuo 2013m. gegužės mėn. 1d. visi viešbučiai klasifikuojami vadovaujantis Europos harmoningos viešbučių ir restoranų asociacijos klasifikavimo sistemos reikalavimais. Numatoma Lietuvoje šią sistemą diegti palaipsniui, iki 2015 m. gruodžio 1 d.. Naujoji klasifikavimo sistema (http://www.lvra.lt/index.php?4028182606, 4 PRIEDAS) turi 270 bendrų kriterijų (nuo 2015m. taikoma nauja - pakoreguota 2015-2020m. skirta klasifikavimo sistema). Jų atitikimas yra vertinamas taškais: reikia surinkti tam tikrą taškų skaičių norint gauti įvertinimą atitinkamos žvaigždutės klasifikacijai gauti (3 pav.)

2. 3. 4. 5. 7. 8.

Kaimo turizmo paslauga Nakvynės namų apgyvendinimo paslauga Nakvynės ir pusryčių paslauga Poilsio namų apgyvendinimo paslauga Turistinio laivo apgyvendinimo paslauga Turistinės stovyklos paslauga

Pastarosios kolektyvinio ar privataus apgyvendinimo paslaugos gali būti klasifikuojamos savanoriškai, jeigu rinkodaros tikslais apgyvendinimo kokybei nurodyti paslaugų teikėjas naudoja žvaigždutes.

PRAKTINĖS UŽDUOTYS

1. Į lentelę surašykite valstybes, prisijungusias prie Europos harmoningos viešbučių ir restoranų asociacijos. Vėliava

3 pav. Viešbučių ir motelių klasifikavimo vertinimo skalė Naujojoje klasifikavimo reikalavimų sistemoje naudojama penkių žvaigždučių vertinimo skalė – 5*, 4*, 3*, 2*, 1* viešbučiams ir moteliams. Papildomai prie kiekvieno įvertinimo gali būti pridedamas ženklas „+“ („Plius“), reiškiantis aukštesnės kokybės (labai gerus) viešbučius ir motelius, kurių įvertinimas gerokai viršija jų kategorijai nustatytą reikiamą įvertinimą. Lietuvoje nuo 2013 m. lapkričio 1 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska. showdoc_l?p_id=404344) (1 PRIEDAS) privalomai klasifikuojami : 1. Viešbučiai. 2. Kempingai. 3. Moteliai. 4. Svečių namai (nuo 2014 11 01). Neklasifikuojamos apgyvendinimo paslaugų teikėjų teikiamos apgyvendinimo paslaugos: 1. Apartamentų komplekso apgyvendinimo paslauga

122.

Šalis 1.

Vėliava

Šalis 9.

2.

10.

3.

11.

4.

12.

5.

13.

6.

14.

7.

15.

8.

123.


2. Žemėlapyje pažymėkite valstybes, prisijungusias prie Europos harmoningos viešbučių ir restoranų asociacijos, parašydami šalies eilės numerį, pateiktą ankstesnėje lentelėje.

restoraną turėtų būti atskiras įėjimas iš gatvės ar iš kiemo pusės, kad galėtų apsilankyti svečiai ir iš miesto. Pagrindinės maitinimo įmonių taisyklės: sugalvoti koncepciją, kuri gerai tiktų pagal pasirinktą tikslinę rinką ir įgyvendinti ją, taip, kad būtų galima tapti pranašesniems už konkurentus. Reikia sėkmingai pasirinkti: vietą, aplinką, maitinimo formą ir meniu. Labai svarbu yra aptarnavimo kokybė, kaina, bendravimas. Viešbučio restorano darbo specifika skiriasi nuo įprasto restorano darbo. Viešbučio restorano darbo laikas yra toks, kad patenkintų viešbučio svečių poreikį, net jeigu kai kuriomis darbo valandomis restorano pelningumas yra mažas. Tuo tarpu iki 70 proc. viešbučio svečių nepietauja ir nevakarieniauja viešbučiuose. Geras maitinimo organizavimas viešbučiuose, kartu su kitų paslaugų darbo organizavimu užima labai svarbią vietą formuojant viešbučio įvaizdį. Maitinimo paslaugos turi tenkinti vietinių ir kitų šalių svečių poreikius. Įmonėse maistas turėtų būti natūralus, šviežias, įvairus. Viename viešbutyje gali būti net kelios maitinimo įmonės Pvz.: Viešbučio Radisson Blu Hotel Lietuva, Vilnius maitinimo įmonės: 1. Restoranas Riverside:

II. MAITINIMO ORGANIZAVIMAS VIEŠBUČIUOSE

• • •

Pusryčių bufetas Pietums Vakarienei

Kiekvienam viešbučio svečiui svarbu surasti ne tik šiltą, jaukų, saugų būstą, bet ir gerą maistą. Žmonės į restoraną ateina ne tik pavalgyti, bet pailsėti, susitikti su draugais, praleisti laiką. Maitinimo įmonės gali būti labai įvairios pagal savo eksterjerą, interjerą, virtuvę bei paslaugų teikimo lygį. Salės dekoras turi pabrėžti restorano savitą aplinką, kuri viliotų ir viešbučio svečius ir kitus klientus. Į viešbučio

124.

125.


2. Skybar • • •

Miesto vaizdų fone praleisti vakarą, grožėtis Vilniumi Mėgautis taure vyno, alumi ir užkandžiais Susitikti su draugais

MALONIOS AKIMIRKOS

„Vieną dieną aptarnavau į restoraną atėjusius svečius. Po pietų paklausiau, ar jie nenotrėtų kavos ar arbatos puodelio. Jie atsakė, kad negalėtų užmigti, jei taip vėlai išgertų kavos ar arbatos. Paaiškinau, kad kava be kofeino jiems nepakenktų, bet jie atsisakė. Tuomet pasiūliau svečiams mėtų arbatos. Pasakiau, kad ši arbata ramina ir padeda užmigti. Svečiai susidomėjo mano pasiūlymu ir galiausiai nusprendė išbandyti siūlomos arbatos poveikį. Kitą vakarą svečiai atėjo į restoraną prieš pat jam uždarant ir paprašė mėtų arbatos. „ „Malonios akimirkos“ Tai labai gražus paslaugumo pavyzdys, kai kurie darbuotojai nepagalvoja apie tokią galimybę pasiūlyti svečiui tokias paslaugas.

1. Viešbučio svečių maitinimas

3. Lobby Bar • • •

Ideali vieta atsipalaiduoti po kelionės ir mėgautis gėrimu. Susitikti su draugais ar kolegomis prie karšto gėrimo taurės ir ar užkandžių. Pasinaudoti bevieliu internetu, televizija, tarptautinių laikraščių skaitymu.

126.

Viena iš pagrindinių viešbutyje teikiamų paslaugų - maitinimo organizavimas. Kartais viešbučiams atneša didelį pelną ne nuomojami kambariai, o teikiamos maitinimo paslaugos. Dažnai svečių nuomonė apie viešbutį susidaro pagal aptarnavimą restorane, bare ar kavinėse. Viešbučiuose svečiai dažniausiai pusryčiauja, nes kartais ir, užsakant kambarį, sutariama, kad pusryčių kaina įskaičiuojama į kambario kainą. Taip pat viešbučio restorane gali papietauti, pasirenkant patiekalus iš restorano meniu. Meniu turi būti keičiamas kas 4 – 6 savaites, ir svečias, atvažiavęs po trijų mėnesių, neturėtų rasti meniu tų pačių patiekalų sąrašo. Patiekalų sąrašas neturėtų būti ilgas, nes svečiui gali kilti įtarimas, kad čia maistas nešviežias. Grupės maitinamos pagal atskirą meniu iš anksto užsakytą ir suderinus datą, laiką, žmonių skaičių, tautybę, aptarnavimo klasę. Svečiams maistas gali būti pristatomas į numerį, taip pat numeriuose yra mini barai. Svečiams gali būti rengiami vakarėliai. Viešbučio restoranas – tai maitinimo įstaiga, kurioje siūlomas platus patiekalų ir gėrimų asortimentas, tarp jų ir firminių patiekalų, reikalaujančių ypatingo paruošimo. Restoranuose aukštą aptarnavimo lygį užtikrina kvalifikuoti virėjai, padavėjai, ypatinga aplinka ir patiekalų kokybė. Viešbučio restoranas dažnai yra universalus, t.y. jame iš ryto yra patiekiami pusryčiai, dieną – dienos pietūs, o vakare – patiekalai iš restorano a la carte meniu. Organizuojant maitinimo paslaugas viešbučio restorane paprastai siūlomi šie maitinimo variantai: • Viskas įskaičiuota (ang. All inclusive- AI), t.y. be pagrindinio maitinimo tris kartus per dieną (pusryčiai, pietūs, vakarienė) papildomai visą dieną siūlomas didelis asortimentas užkandžių, alkoholinių gėrimų ir kt.; • Pilnas maitinimas (angl. Full Board - FB), t.y. tris kartus per dieną (pusryčiai, pietūs, vakarienė), dažniausiai švediškas stalas, alkoholiniai gėrimai už papildomą mokestį.

127.


• Maitinimas du kartus per dieną (angl. Half Board – HB) – yra siūlomi pusryčiai ir pietūs arba vakarienė, dažniausiai švediškas stalas, alkoholiniai gėrimai už papildomą mokestį. • Pusryčiai – (Bed and Breakfast – BB)- pusryčiai (švediškas stalas), arbata, kava, vanduo. • Be maitinimo – (angl. RO - Room only). Galimi ir kiti, papildomi maitinimo tipų viešbučiuose ženklinimai. Viešbučio administracija gali nustatyti ir savo maitinimo tipus: FB+(Full Board Plus), UAI (Ultra All Inclusive), AI+(All Inclusive plus), SAI (Superior All Inclusive), EXTAI (Extended All Inclusive), ELGAI (Elegance All Inclusive), VIPAI (VIP All Inclusive), FSAI (Fame Style All Inclusive), DAI (Deluxe All inclusive). HB+(Half Board Plus) – pusryčiai ir vakarienė, nemokami gėrimai: tirpi kava, arbata (arba kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) pusryčių metu. Viešbutis savo nuožiūra gali teikti tam tikras papildomas paslaugas arba nuolaidas. Vakarienės metu dažniausiai siūlomi vietinės gamybos alkoholiniai ir/arba gaivieji gėrimai (pvz., alus, vynas, vanduo); HBS (Half Board Superior) – pusryčiai ir vakarienė, šampanas atvykus; pusryčiai, vėlyvieji pusryčiai (švediškas stalas, šviežiai išspaustos sultys, arbata, kava); priešpiečiai (lengvi užkandžiai, kava, arbata); vakarienė (švediškas stalas pagrindiniame restorane ir restorane a lacarte, ribotas alkoholinių ir gaiviųjų vietinės gamybos gėrimų kiekis); vėlyva vakarienė. UAI (Ultra All Inclusive) = SAI (Superior All Inclusive) = EXTAI (Extended All Inclusive) = ELGAI (Elegance All Inclusive) = VIPAI (VIP All Inclusive) – viskas įskaičiuota. Importiniai alkoholiniai gėrimai ir papildomos paslaugos administracijos nuožiūra. Importinių alkoholinių gėrimų asortimentą nustato viešbučio administracija. Kai kuriuose viešbučiuose kava, ledai, šviežiai spaustos sultys gali kainuoti papildomai. FB+ (Full Board Plus) = EXTFB (Extended Full Board) – pusryčiai, pietūs ir vakarienė (švediškas stalas), valgio metu – nemokami gėrimai. HCAI (High Class All Inclusive) = DAI - (Deluxe All Inclusive) – viskas nemokamai, išskyrus: parduotuves, telefoną, gydytojo ir kirpyklos paslaugas, kai kurias vandens sporto rūšis ir povandeninį nardymą. Pagal sistemas AI, UAI ir AI luxe visi gėrimai patiekiami tik tokiais kiekiais, kurie yra skirti vienkartiniam vartojimui (stiklinėse). Jei norima su savimi pasiimti butelį vyno ar panašiai – reikia sumokėti papildomai. Viešbučiuose dažniausiai teikiamos šios maitinimo paslaugos : • Maitinimas viešbučio restoranuose • Maitinimas viešbučio baruose, lobby baras • Maitinimas viešbučio kavinėse • Verslo pietūs

128.

kt.

• • • • • •

Konferencijų dalyvių maitinimas Užsakomieji vakarėliai Grupių maitinimo organizavimas Maitinimas į numerį Mini baras numeryje Maitinimo organizavimas pagal svečių norus: lauke, prie baseino, terasoje ar

1.1. Valgiaraščių sudarymo principai Viešbučio restorane vyksta įvairaus pobūdžio renginiai, todėl kiekvienam iš jų yra sudaromas atskiras meniu. Viešbučio restorane yra sudaromi šie meniu variantai: • pusryčių meniu; • dienos pietų meniu; • konferencijų meniu; • grupių meniu; • a la carte meniu; • furšetų meniu; • banketų meniu ir pan. Viešbučio restorano asortimentas turi būti parinktas pagal užsienio šalių virtuvių receptus. Restorano meniu turėtų būti įvairių šalių nacionalinių patiekalų arba bent tų šalių, iš kurių daugiausia lankosi svečiai. Pavyzdžiui, amerikiečiai valgo mažai, daugiausia sausus pusryčius, renkasi ne natūralius lietuviškus produktus, o atvežtus. Svečiai iš Rusijos mėgsta gausius kaloringus patiekalus. Prancūzai, vokiečiai labiau vertina žuvį nei mėsą, dažniausiai renkasi vegetarišką maistą. Siūloma į meniu įtraukti kuo mažiau mėsos patiekalų. Viešbučio virtuvės darbuotojai turi būti savo srities aukštos klasės specialistai. Maisto gaminimo procesas prasideda nuo valgiaraščio sudarymo. Viešbučio valgiaraščiai yra sudaromi įvairioms progoms: nuo pietų, trunkančių apie 2val. iki šventinių pobūvių besitęsiančių ilgiau. Iškilmingomis progomis į meniu rekomenduojama įtraukti ne mažiau kaip aštuonių pavadinimų patiekalus, kuriuos sudaro gausus šaltųjų patiekalų asortimentas (skaičiuojant vienam svečiui po 1/2, 1/3 ar 1/4 porcijos). Gali būti sriuba (jei pietūs), karštasis užkandis, karštasis patiekalas (gali būti du karštieji patiekalai po 1/2 porcijos kiekvienam), desertas, vaisiai, karštasis gėrimas. Prie karštųjų gėrimų pasiūloma ir konditerijos gaminių, kurie nebūtinai turi būti patiekiami kiekvienam. Į valgiaraštį reikėtų įtraukti kuo daugiau patiekalų pagamintų iš vietos produktų.

129.


Svarbu atkreipti dėmesį ir į patiekalų kainas. Vieną dieną patiekalai gali būti brangesni, kitą pigesni, jei pagrindinio patiekalo kaina aukšta, tai deserto gali būti mažesnė. Valgiaraštis – tai visų patiekalų, ruošiamų įmonėje sąrašas, kuriame patiekalai suskirstyti pagal: • paruošimo ir patiekimo būdą (šaltieji ir karštieji užkandžiai, šaltieji patiekalai, sriubos, karštieji patiekalai, desertai ir t.t.); • pagrindinių produktų grupes (daržovių patiekalai, kiaušinių pat., žuvies ir jūros gėrybių pat., paukštienos pat., sūriai ir pan.). Valgiaraščiai skirstomi: • pagrindinis (didysis, a‘la carte) – tai gausus, ilgesnį laiką nesikeičiantis patiekalų asortimentas. Svečias patiekalus išsirenka pats; • dienos raciono (d‘note) – dienos patiekalai, kompleksiniai pietūs, verslo pietūs ir pan.; • specialusis – bistro, baro, užkandžių, pusryčių, sezoniniai, dietiniai, teminiai, valgiaraščiai vaikams, pobūviams ir pan.

Užsienio svečių maitinimo ypatumai Kiekviena tauta turi savo nacionalinę virtuvę, kuriai būdingi savi, skiriantys ją nuo kitų šalių nacionaliniai patiekalai. Kiekviena nacionalinė virtuvė, naudodama maisto gaminimui tuos pačius produktus, naudoja skirtingą jų ruošimo technologiją. Geografinė įvairių šalių padėtis ir klimatas lemia skirtingą maisto produktų patiekalams gaminti panaudojimą.

Kadangi kiti maitinimo įmonėje parduodami produktai – gėrimai, tabako gaminiai, gėlės, žaislai ir pan. nėra valgiai, todėl juos įtraukus į valgiaraštį teisingiau jį būtų pervadinti kainoraščiu. Visiems priimtinesnis ir kalbininkų nedraudžiamas valgiaraščio ar kainoraščio pavadinimas yra meniu. Meniu - tinkamai parinktų ir suderintų patiekalų ir gėrimų vienoms vaišėms seka. Meniu – vienas iš svarbiausių restorano rinkodaros įrankių ir daug kūrybiškumo reikalaujantis darbas. Jis turėtų būti meniškai apipavidalintas, išlaikant viešbučio stilistiką, patiekalai ir gėrimai surašomi keliomis užsienio kalbomis. Įvairioms progoms galima parengti įvairaus dizaino meniu.

130.

131.


Užsienio svečių mitybos įpročiai Rekomenduojami patiekalai ir maisto produktai pagal šalis iš kurios atvyksta turistai, rekomenduojami patiekalai:

Čekija, Slovakija

Anglija

Natūralios mėsos patiekalai – mėsos gabaliukai iš viršaus apkepę, o viduje sultinga, rožinė mėsa. Nacionalinis valgis faršas. Gausiai vartoja veršieną, jautieną, avieną, naminius ir medžiojamus paukščius. Anglų virtuvės pasididžiavimas – rostbifas ir apkepta aviena. Veršiukų ar jaučių inkstus valgo vos ne kasdien. Garsūs angliški pudingai. Mėgsta daržoves, uogas, žalumynus. Mėgsta gėlųjų vandenų ir jūrų žuvį, jūros gėrybes, vėžius, omarus, krabus.

Artimųjų rytų šalys (Turkija, Jordanija, Libanas, Izraelis) Pagrindinis maistas aviena ir ryžiai, naudojama daug prieskonių, ypač daug figų, razinų, lazdyno riešutų. Bulgarija

Mėgsta avieną, jautieną, medžiojamus paukščius, žuvį. Patiekalai aštrūs ir aromatingi. Valgo šašlykus, liulekebabus, čechochbilį iš avienos ir veršienos. Mėgstami pieno, daržovių patiekalus, labai populiarus produktas – sūris. Nacionalinis patiekalas – piemenų mėsa ant iešmo.

132.

Vyrauja kiaulienos ir jos produktų patiekalai, mėgstami jautienos, veršienos, paukštienos, medžiojamų paukščių, pieno produktai, populiarūs kiaušinių patiekalai. Šaltieji patiekalai ir užkandžiai uždaromi majonezu.

Indija

Dažnai pagedaujama vegetariškų patiekalų, mėgsta vaisius, daržoves, košes. Labai paplitę ryžiai, žirniai, kukurūzai, lęšiai, ankštiniai patiekalai. Vartoja daug prieskonių, ypač karį. Sriubos aštrios ir tirštos, iš mėsos valgo avieną, paukštieną, ožkieną. Mėgstamiausias patiekalas – plovas. Mėgstami saldumynai.

ItalijA

Vartojama daug makaronų ir ryžių. Nacionalinis patiekalas – spageti iš ryžių – rizotto, iš kukurūzų kruopų – polenta.

133.


Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada

Ypač paplitę pusgaminiai, konservai. Nacionaliniai užkandžiai: sumuštiniai ir dešrelės, visų rūšių mėsa, daržovės, ryžiai, avižos, kukurūzų dribsniai.

Indokinijos šalys (Korėja, Vietnamas, Tailandas)

Naudoja ryžius, daržoves, žuvį ir miltų produktus. Vienas iš visuotinai žinomų korėjiečių virtuvės išskirtinumų yra ypatingas aštrumas, dėl ko korėjiečiai vadinami Azijos meksikiečiais. Šią šlovę pelnė ypač gausus raudonųjų pipirų ir česnako vartojimas.

Japonija

Pagrindiniai virtuvės produktai yra ryžiai, žuvis ir daržovės. Japonų virtuvė neįsivaizduojama be sojų padažo, sojų pastos miso, imbiero ir česnakų, saldaus ryžių vyno mirin, be sojų varškės tofu, žuvies sultinio dasi ir be įvairių dumblių. Per pietus geria ryžių degtinę – sakę ir alų. Mėgstamiausias gėrimas žalioji arbata.

134.

Lenkija

Lenkų patiekalai sotūs, tiršti, maistingi, rieboki, rūgštūs ir aštrūs. Mėgstami veršienos, jautienos, kiaulienos, paukštienos, medžiojamų paukščių patiekalai, žuvis, kiaušiniai, miltiniai patiekalai daržovės ir subproduktai. Lenkų mėgstamiausias raugintų kopūstų troškinys bigosas yra nacionalinis patiekalas, kitas populiarus patiekalas Varšuvos flaki, gaminamas iš skrandžių. Populiarūs grybų, žuvies, troškinti mėsos patiekalai, miltiniai konditerijos gaminiai. Lotynų Amerikos šalys (Argentina, Brazilija, Čili, Peru)

Beveik visuose regionuose gaminami valgiai iš jautienos, mėsa dažniausiai kepama virš karštos ugnies, grilis populiariausias maisto ruošimo būdas.

Prancūzija

Išskirtinė maitinimosi ypatybė – natūralaus sauso ir pusiau sauso vyno naudojimas patiekalams gaminti. Valgo daug baltos skrudintos duonos, naudoja daug prieskoninių augalų maisto gamyboje. Maistą gamina iš jautienos, veršienos, avienos, naminių ir medžiojamų paukščių. Mėgstamiausi patiekalai – keptas sūris su

135.


keptomis bulvėmis, kepta plekšnė. Iš sūrio gaminamos sriubos. Labai mėgsta: austres, langustus, omarus, varlių šlauneles, vėžiagyvius, paštetus, salotas iš įvairių vaisių ir daržovių. Sūriai – nacionalinis prancūzų valgis, populiariausias „Rokforas“. Labiausiai vertinamas putojantis vynas iš Šampanės provincijos.

Skandinavijos šalys ( Norvegija, Suomija, Švedija

Pagrindinis produktas žuvis ir jūros gėrybės. Patiekalams būdingas saldžiarūgštis skonis, mėgsta naudoti daug cukraus. Vartojama daug pieno ir jo gaminių, sūrius, kruopas, ankštines daržoves, vaisius, uogas.

Kinija

Vengrija

Vartojama daug kiaulienos taukų, svogūnų, raudonųjų pipirų, raudonoji saldžioji paprika, grietinės, grietinėlės. Mėgsta šaltus užkandžius pagamintus iš gėlųjų vandenų žuvies, patiekalus drebučiuose, kumpį su krienais, vegetarišką dešrą „Saliami“. Vartoja daug gėrimų.

Vokietija

Mėgsta ikrus, paršiuką su krienais, dešras, dešreles. Daug vartoja patiekalų iš kiaulienos, jautienos, veršienos, paukštienos, medžiojamų paukščių. Daug vartoja daržovių, šparagų. Mėgsta rūkytą mėsą, raugintus kopūstus. Vienas populiariausių saldumynų – marcipanas. Patiekalai riebūs, bet neaštrūs. Labai mėgsta sumuštinius su sviestu, marmeladu, žuvies delikatesais, dešra, sūriu. Alus – vokiečių nacionalinis gėrimas.

Latvija Mėgstamiausi produktai ryžiai, kruopos, miltai, šviežios ir konservuotos daržovės, kiaušiniai ir kiauliena, paukštiena, bambukų ūgliai, lotosai. populiarūs jūros produktai – švieži, džiovinti, virti ir vytinti. Nacionalinė kinų virtuvė turi egzotiškų mėgstamų patiekalų: ryklio pelekai, kregždžių lizdeliai, lotosų šaknys. Mėgstama ryžių degtinė.

136.

Mėsos patiekalai, daržovės, pieno produktai, silkė. Populiarios sriubos: rūgšti pieniška sriuba, duonos sriuba, tiršta putra, kopūstienė.

137.


3 lentelė. Nerekomenduojami patiekalai Eil. Šalis, iš kurios Nr. atvyko turistai 1. Anglija Estija 2.

Patiekalai iš rugių, žirnių, kviečių, pieno ir rūgusio pieno produktai, kopūstai su kiauliena ir kruopomis, kraujinė dešra, kukuliai, kiaulienos, žuvies patiekalai.Iš saldumynų populiariausia estiška mielinė pynė.

Austrija

3. 4. 5. 6. 7.

Gamindami maistą vartoja daug įvairių prieskonių. Firminiai patiekalai – tirolietiška sriuba su lašinukais, jautienos, veršienos, kiaulienos, avienos guliašas, Vienos šnicelis. Labai mėgsta miltinius konditerijos gaminius. Nerekomenduojami patiekalai ir maisto produktai

8. 9. 10. 11. 12.

138.

Nerekomenduojami patiekalai

Žuvienė, maltos mėsos patiekalai, kruopų ir makaronų patiekalai bei garnyrai, riebios kiaulienos kepsniai, blynai, koldūnai, raudonieji ikrai. Retai naudoja virtos mėsos patiekalus, labai retai troškintos Artimųjų rytų šalys Kiaulienos patiekalai ( Turkija, Jordanija, Libanas, Izraelis) Bulgarija Pieniškos ir riebios, grietine paskanintos sriubos. Juoda duona, kruopų patiekalai, išskyrus ryžius, nepopuliari kiauliena. Čekija, Slovakija Maltos mėsos patiekalai, riebios, grietine paskanintos sriubos, virtos žuvies patiekalai, avienos patiekalai Indija Jautienos, veršienos patiekalai, mineralinis vanduo, nepatartina siūlyti kiaulienos, nevalgo kiaušinių patiekalų. Italija Maltos mėsos patiekalai, riebios kiaulienos kepsniai,jautiena, juoda duona Jungtinės Amerikos Riebios kiaulienos patiekalai, kruopų ir makaronų Valstijos, Kanada garnyrai, riebios, grietine paskanintos sriubos, žuvies konservai, patiekalai drebučiuose, patiekalai iš kopūstų. Indokinijos šalys Mineralinis vanduo, juoda duona, pieno produktai, (Korėja, Vietnamas, bulvių patiekalai bei garnyrai, rūkyta dešra, kumpis. Tailandas) Japonija Mineralinis vanduo, maltos mėsos patiekalai, maistas neturi būti persūdytas, sūrus Lenkija Maltos mėsos patiekalai, nelabai mėgsta avienos Lotynų Amerikos šalys (Argentina, Brazilija, Čili, Peru) Prancūzija

Patiekalai su majonezu, grietine. Paniruoti džiūvėsėliuose žuvies ir mėsos patiekalai. Gali tsisakyti sriubos. Maltos mėsos patiekalai, rečiau naudoja kiaulieną.

139.


13.

Skandinavijos šalys (Norvegija, Suomija, Švedija)

Makaronų patiekalai bei garnyrai, varškė ir patiekalai iš varškės, nevalgo skrudintų bulvių.

14.

Kinija

15.

Vengrija

16. 17.

Vokietija Estai

Avienos patiekalai, pienas, pieno produktai, ikrai, silkės patiekalai, sviestas, bulvių patiekalai ir garnyrai, mineralinis vanduo. Nemėgsta, kai patiekalai skaninami lauro lapais. Raudoni ikrai, sūdyta žuvis, silkės patiekalai, maltos mėsos patiekalai, juoda duona, su sviestu keptų patiekalų. Avienos patiekalai, juoda duona Grikių kruopų

1.2. Aptarnavimo ypatumai Restoranų verslas turi savo specifiką, kuri skiriasi nuo apgyvendinimo verslo. Todėl pasaulyje yra paplitęs modelis, kai viešbučio restoranas su visa įranga yra išnuomojamas kitai įmonei. Jei restoranas priklauso viešbučiui, jis priskiriamas maisto ir gėrimų skyriui ( angl. Food and Beverage Department). Šiam skyriui vadovauja vadovas, kuris yra tiesiogiai pavaldus viešbučio direktoriui. Svečių maitinimo procese dalyvauja keletas atsakingų asmenų: vieni organizuoja, kiti jį ruošia, treti aptarnauja. Maistą gaminant taip pat didžiausia atsakomybė tenka virtuvės šefui. Kiekvienas darbuotojas savo ruoštu turi gerai atlikti savo darbą, kad būtų patenkintas svečias. Tik visos komandos darnus darbas padės patenkinti svečio norus.

140.

Restorano vadovui yra pavaldūs: • Virtuvės gamybos vadovas. Jis yra atsakingas už gamybos procesą, virėjų darbo koordinavimą, įvairių patiekalų ir meniu kūrimą, maisto kokybės ir kainos valdymą. • Restorano administratorius yra atsakingas už maisto pardavimo ir patiekimo procesą, padavėjų darbo koordinavimą, aptarnavimo kokybę, restorano pajamų valdymą. • Banketų/konferencijų vadovas – atsako už banketų organizavimą, aptarnavimo kokybę, restoranų ir konferencijų centro darbuotojų darbo koordinavimą, banketų bei konferencijų centro įrangą bei inventorių. Gamybos vadovas • privalo būti geras virėjas, • ieškantis naujovių, • organizuoti darbą visuose virtuvės skyriuose, • turėti pakankamai profesinių žinių, būti kūrybingas, • dalyvauti sudarant naują valgiaraštį, • kurti ir siūlyti naujus patiekalus, • taisyti virėjų padarytas klaidas, • dalyvauti aptarnavimo organizavime, • dirbti komandoje su kitais padaliniais. Administratorius • privalo vykdyti visus vadybininko nurodymus, • pasisveikina su svečiais ir palydi juos prie staliuko, • jei padavėjas negali iš karto prieiti prie svečio – administratorius privalo prieiti ir paduoti meniu arba pasiteirauti, ar svečiui ko nors netrūksta. • vadovauja padavėjams ir tikrina, kaip jie aptarnauja klientus, • padeda spręsti iškilusius nesusipratimų tarp svečių ir padavėjų, apie šiuos nesusipratimus praneša restorano vadybininkui. • tikrinti padavėjų darbo grafikus, • atsako už stalų bei kėdžių būklę, • prieš atidarant restoraną, jis turi viską apžiūrėti, patikrinti, kaip padengti stalai, paaiškinti padavėjams, kaip teisingai tarti patiekalų pavadinimus, • privalo švariai rengtis, būti budrus, malonus ir mandagus, • turėtų įsidėmėti nuolatinius lankytojus, • turi atidžiai stebėti salę, matyti, ar yra laisvų stalų, • kai svečiai išeina, atsisveikinti su jais, sužinoti, ar svečiams patiko valgis, ar jie buvo gerai aptarnaujami, ar nekilo kokių nors nesusipratimų.

141.


Padavėjai Įžengę į restoraną, mes tikimės maloniai praleisti laiką. Padavėjas privalo pateisinti mūsų lūkesčius. Nuo jo dėmesio, paslaugumo ir gabumų priklausys aptarnavimo kokybė: • padavėjas turi laikyti save šeimininku; • maloniai bendrauti su klientais; • jeigu svečias skuba, jį aptarnauti reikia greitai; • mokėti trumpai apibūdinti užsakytą patiekalą; • žinoti nacionalinių patiekalų ypatumus; • požiūris į darbą – nuoširdus, mandagus, supratingas; • niekada nesiginčyti su svečiais; • uniforma turi būti švari; • žinoti patiekalų paruošimo laiką; • nepamiršti šypsotis.

tik viešbučio svečiai, bet ir miestelėnai, gerdami rytinės kavos puodelį ir vartydami laikraščius Viešbučio baras „Lobby“ kviečia svečius pasišnekučiuoti, pasinerti į apmąstymus, kavos arba arbatos pertraukėlei arba tiesiog pabūti tylioje ir ramybės kupinoje atmosferoje – tarp siūlomų užkandžių ir gėrimų rasite sau tai, ko labiausiai trokštate. Baras gali būti pritaikytas ir nedideliems privatiems pietums, verslo pietums arba vakarienei.

1.4. Vyno barai

Didžiuosiuose viešbučiuose yra įrengti vyno barai, kuriuose galima pasimėgauti vyno taure bei užkandžiais. Kai kuriuose viešbučiuose yra įrengti barai parduotuvės.

Pagrindinės aptarnavimo taisyklės: • visi patiekalai patiekiami iš kairės; • visi gėrimai patiekiami iš dešinės; • visų pirma aptarnaujamos moterys, vyresni žmonės, vaikai; • indai nurenkami iš dešinės; • negalima krauti lėkščių priešais svečius; • jeigu grupė mišri, pradėkite aptarnauti nuo asmens, sėdinčio šeimininko (užsakovo) dešinėje ir tęskite pagal laikrodžio rodyklę.

1.3. Lobby baras

Viešbučiuose yra priėmimo ir poilsio patalpa (lobby). Ši patalpa dažniausiai yra viešbučio vestibiulyje ir joje būna įrengtas baras. Nuo pat ryto čia šurmuliuoja ne

142.

Tokiuose baruose pravartu turėti gerą vynų ekspertą, somelje. Vyno baruose idealiai tinka organizuoti trumpus susitikimus, atsipalaiduoti po sunkios darbo dienos,

143.


mėgautis magiška vyno barų atmosfera, aromatais. Svečiai gali užsisakyti privačią vakarienę mažoms grupėms ar poroms. Organizuojamos vyno ir sūrio degustacijos, kuriuose viešbučio bei miesto svečiai gali paragauti vynų iš rinktinių vynų kolekcijų. Skambant klasikinei muzikai, ragaujant gurmaniškų patiekalų bei gurkšnojant išskirtinių vynų iš kruopščiai atrinktų vyno gamintojų kolekcijų – galima pasijausti išskirtinai pakylėtai. Vynams reikalingos ypatingos laikymo ir saugojimo salės. Nemažai viešbučių vyno sales, parduotuves įrengia rūsiuose, vynai saugomi specialiose vyno spintose su temperatūrine korekcija atskirai baltajam ir raudonajam vynui. Vynas taurėmis pilstomas specialiu aparatu, neleidžiančiu vykti oksidacijos procesams. Vyno barai Lietuvos viešbučiuose El Gaucho Sano (Atrium****) (VILNIUS)

Svečių namai ir vyno rūsys „Akmuo ant Akmens“ (Šventoji)

„Stiklių“ viešbučio vyno rūsys ( Vilnius)

144.

145.


TAI GALI PRAVERSTI

Daugelis poilsiautojų vis labiau domisi vynu, tad sudarinėdami kelionių maršrutus į juos būtinai įtraukia vyno kelius, kuriais pasukę ne tik grožisi įspūdingu gamtovaizdžiu ar miestais, bet ir mėgaujasi puikaus gėrimo taure, kurioje telpa, rodos, viso pasaulio kvapai ir skoniai. Lietuvoje populiari pažintinė kelionė į Anyksčius - pažintinę programą „Vyno kelias Lietuvoje“. Programa, kurią sudaro ekskursija po vyno gamyklą ir „Anykščių vyno“ produkcijos degustacija. „Vyno kelio“ lankytojai, dalyvaudami šioje programoje keliauja dviem kryptimis - savo akimis išvysta vaisiaus ar uogos virsmą vynu ir tuo pačiu susipažįsta su lietuviško vyno tradicijų kaita, kurią nulėmė besikeičiantys laikmečiai ir požiūris į lietuvišką vyną. Lankytojus supažindina su įmonės istorija, gėrimų sudėtimi, aromato ir skonio ypatumais, ragavimo kultūra.

TAI ĮDOMU ! Kitose šalyse

Daugelis Prancūzijos, Italijos, Ispanijos ar Vokietijos šiuolaikinio vyno regionų išliko dar iš Romos imperijos laikų. Šios šalys yra vienos didžiausių vyno gamintojų ir eksportuotojų, tačiau jas sparčiai vejasi Naujoji Zelandija, Pietų Afrikos Respublika, JAV, į jų gretas taikosi ir Kinija, kurioje vynininkystės verslas dar tik pradedamas. Vyndarystės regionai skatina ir turizmą, juk turistams rengiamos ekskursijos po vyno ūkius ir begalinius rūsių labirintus, kuriuose išsamiai papasakojama ir demonstruojama, kaip gimsta vynas, siūlomos įvairios degustacijos. Vyno regionai rengia derliaus skynimo šventes, įvairius vyno festivalius, priviliojančius būrius turistų. Vyno keliai yra ikikarinė Vokietijos idėja, turėjusi populiarinti vietinį produktą ir skatinti vartojimą. Vokietijos pavyzdžiu pasekė ir kitos šalys, tad turistai, norintys ne tik pamaloninti savo gomurį bei skrandį, bet ir susipažinti su lankomos šalies kultūra, istorija, tikrai turi iš ko rinktis: dauguma Europos vyno kelių vingiuoja pro istorinius miestus, senovines pilis ir prabangius rūmus. Na, o keliautojai, ištroškę egzotikos, gali rinktis ir keliones į kitus žemynus. Tuo pačiu nuomodami vietas viešbučiuose.

146.

Populiariausias vyno maršrutų dešimtukas atskleidžiantis tiek tauriojo gėrimo, tiek kultūrinių, istorinių ir gamtos paminklų įvairovę: 1. Miniatiūrinis Mozelio slėnis

Mėgstantiems vokišką vyną ir fachverkinius miestelius būtų pravartu užsukti į Mozelio slėnį. Keliautojus čia žavi statūs, vynmedžiais apsodinti šlaitai, ant kurių pūpso nedidelės viduramžių pilys, o apačioje prigludę nedideli romantiški miesteliai, tarsi pastatyti geriausio lėlių namų meistro. Tikrai norėsis paklaidžioti BernkastelioKuso ar Kochemo gatvelėmis ir pasigrožėti ypatinga šių miestų architektūra, o vyninėje paskanauti rislingo, kvepiančio obuoliais. Keliauti Mozelio slėniu galima įvairiai: aktyvaus sporto gerbėjai rinksis žygį dviračiais, komforto mėgėjai sės į automobilį ar plauks laivu. Nebūtina ieškoti kokio nors ypatingo, brangaus vyno, nes ir nedidelėje vyninėje galima paragauti pigaus, tačiau skanaus ir kokybiško gėrimo. 2. Toskanos miestuose susipina dabartis ir viduramžių dvasia

Toskana džiugina tarp alyvmedžių giraičių ir vynuogynų įsikūrusiais kaimeliais ar sodybomis, į kurias veda kiparisais apsodintas kelias, o ant kalvų stūkso gerai įtvirtintos nedidelės pilaitės, primenančios neramų istorinį laikotarpį. Na, o peizažas

147.


čia nuolat kinta – Alpių kalnus keičia banguojančios Kjančio kalvos. Ši sritis išgarsėjo to paties pavadinimo raudonuoju vynu. Toskanoje yra ką veikti ir istorijos bei menų gerbėjams – miestai (Florencija, Piza, Siena ir kt.) vienas už kitą gražesni ir pilni kultūrinių objektų. Na, o važiuojant pro Montalčino miestelį derėtų prisiminti čia gaminamą puikųjį “Brunello” vyną ir nepraleisti progos aplankyti žinomiausius šio vyno gamintojus – “Barbi”, “Santa Giulija” ir kitus. 3. Šampanė – prabangiojo gėrimo gimtinė Keliauti po Šampanę galima ratu, o kelionę vertėtų pradėti ir baigti Reimse. Miesto centre į dangų šauna įspūdingų matmenų, tačiau be galo grakštūs bokštai gotikinės katedros, kurioje būdavo karūnuojami Prancūzijos karaliai. Reimse architektūros mėgėjai nepraleis progos pasigėrėti Šv. Remigijaus bazilika ir Marso Vartų triumfo arka. Apsilankius karalių mieste ir šalimais esančiuose šampano namuose, galima keliauti Epernės link, pakeliui verta stabtelėti prie Louvois, kurio pilies sodas sutvarkytas pagal Versalio pavyzdį. Į Epernę tiesiog būtina užsukti bent į vienus pasaulinio garso šampano namus – “Moet&Chandon”, “Mercier” ar kitus, su būreliu turistų paklajoti po nesibaigiančius šampano rūsius ir pasimėgauti taure išskirtinio gėrimo. 4. Naujosios Zelandijos vyno sąsiauriai ir iškyšuliai Sakoma, kad įspūdingiausi gamtos vaizdai ir puikiausias vynas yra Pietinėje saloje, Marlboro rajone, prie Vairau. Įspūdingų vaizdų ir adrenalino mėgėjams būtina pasivažinėti 40 km ilgio Karalienės Šarlotės keliu, vedančiu iš Piktono Haveloko link. Nuo kelio atsiveria kvapą gniaužiančios įlankos ir miškais apaugę kalnai, nepamirštamų įspūdžių suteiks kelio serpantinai. Na, o Šiaurinėje saloje įdomu pasivažinėti po aplink Oklandą įsikūrusias vyno įmones, tarp kurių žymiausios – “Montana” ir “Villa Maria”. Vyno ūkiuose rengiamos degustacijos, per kurias verta paragauti skirtingo derliaus

148.

“Sauvignon Blanc” vyno ir palyginti, kaip įvairūs metai daro įtaką skoniui ir kvapui. 5. PAR vyno regionai – ištroškusiems egzotikos

Per PAR sostinę Keiptauną veda trys pagrindiniai vyno keliai – Perlo (Paarl), Stelenboso (Stellenbosch) ir Franšoko (Franschoek). Dažname ūkyje vynuogynai driekiasi aplink kelių amžių senumo kalkėmis balintus dvarų pastatus, o laukuose kai kur vis dar tarp dviejų bokštų siūbuoja varpas, kadaise kartą per dieną kviesdavęs iš laukų vergus. Na, o vyninėse verta paragauti “Pinotage” vynuogių vyno. “Pietų Afrikoje labai kokybiškas aptarnavimo sektorius, be to, palyginti su Europa, nebrangu. Galima apkeliauti visus geriausius vyno regionus, kurie aplink Keiptauną išsidėstę daugiau nei 100 km spinduliu. 6. Čilės vyne susilieja vandenyno šėlsmas ir kalnų galia Čilę garsina “Carmenere” vynuogės, kilusios iš Bordo regiono Prancūzijoje, tačiau ten itin retai sutinkamos. Vynas, pagamintas iš šių vynuogių, pasižymi švelnesniais nei “Cabernet Sauvignon” taninais. Ypatingą klimatą, tinkamą vynuogynams, lemia šaltoji Humbolto srovė. “Čilė – kitoks vyno pasaulis. Vandenynas ir kalnai sukuria be galo gražų peizažą, į kurį puikiai įsikomponuoja vyninės su vynuogynais bei vynu, restoranai ir viešbučiai”. Čilėje atstumai labai dideli, tačiau keliautojai gali aplankyti vyno daryklas, per daug nenutoldami nuo sostinės Santjago – užsukti į Maipo, Kasablankos ar San Antonijaus upių slėnius.

149.


7. Vynas – dabartinis Kalifornijos auksas

Kalifornijoje pirmuosius vynuogynus XVIII a. pasodino vienuoliai. Vynuogienojams šių vietų klimatas puikiai tiko, tad steigėsi vis nauji ūkiai. Tiesa, sausasis įstatymas, JAV veikęs nuo 1919 iki 1933 m., vynininkystės plėtrą pristabdė, tačiau dabar tai vienas svarbesnių JAV turizmo traukos centrų. Kaliforniečiai giriasi, kad pagal turistų srautus Napos slėnis užima antrą vietą po Disneilendo atrakcionų parko. Pakrančių rūkas, vėjai ir kaitri saulė sukuria ypatingą mikroklimatą, kuris ir lemia išskirtinį šių vietovių tauriojo gėrimo skonį bei kvapą. “Kalifornijoje labai išplėtota vyno kelių sistema. Vyninės pasirengusios priimti be galo daug žmonių, turi personalą, dirbantį su turistais. Kalifornijoje verta paragauti puikaus “Cabernet Sauvignon”, “Pinot noir”, “Chardonnay”, “Merlot” vynuogių vyno. 8. Andalūzijos cherese slypi flamenko aistra Ispanijoje gausybė regionų, kuriuose gaminamas vynas, tad ir vyno kelio maršrutų čia daugybė. Tačiau retas turistas, nors truputį besidomintis vynu ir istorija, neužsuks į Andalūziją, kurios kraštovaizdis kinta nuo Almerijos dykumų iki snieguotų kalnų, puikių paplūdimių ir baltų kaimelių, įsikūrusių kalnų šlaituose ir vainikuotų žaviomis pilimis. O kur dar istoriniai miestai – Kordoba, Sevilija, Granada! Na, o vyno gerbėjai visų pirma skuos Cheres de la Fronteros link, Sankular

150.

de Baramedos ir Santa Marijos perėjos miestų, kurių trikampyje puoselėjami vynuogynai ir iš “Polomino” vynuogių gaminamas stiprus, įvairaus skonio bei kvapo cheresas. 9. Portugališkas vynas – smaližių džiaugsmas Nukeliavus į Portugaliją tiesiog būtina aplankyti Doro upės slėnį – žmogaus ir gamtos sukurtą stebuklą. Šis slėnis įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Portugalai didžiuojasi, kad tai seniausias pasaulyje vyndarystės regionas, kuriame oficialiai kontroliuojama vyno kokybė. Stačiuose uolėtuose šlaituose buvo sukurtos specialios terasos, kuriose vynuogienojai brandina vynuoges. Čia pagamintas vynas buvo upe plukdomas į Portą. Smalsuoliai, norintys nukeliauti visą portveino kelią, taip pat turėtų apsilankyti šiame margaspalviame mieste. 10. Elzaso vynas – vokiško kruopštumo ir prancūziško subtilumo derinys

Elzasas dažnai nepelnytai pamirštamas, žinovus šis regionas traukia vyno įvairove, čia gaminami puikus nemaišytas atskirų “Risling”, “Pinot Gris”, “Pinot Blanc” ir kitų vynuogių derliaus vynas. Lankytojus traukia idiliškas Kolmaro senamiestis ir šalia viduramžiško Ribovilė esantys pilių griuvėsiai.

151.


Regiono kulinarinės tradicijos primena laikus, kai dėl Elzaso kovojo Vokietija ir Prancūzija, kad įsitikintum tuo, tereikia paragauti dešrelių su raugintais kopūstais ir mielinių pyragėlių su razinomis.

1.5. Viešbučio restoranų ypatingi pasiūlymai Viešbučiai organizuoja įvairius teminius vakarėlius, kad juose galėtų dalyvauti ir viešbučio, ir miesto svečiai. Populiaru artėjant įvairioms tradicinėms šventėms pakviesti tokį vakarą praleisti restorane, paklausyti muzikos, pabendrauti su draugais ar viešbučio gyventojais. Svečiams pagal pageidavimus gali organizuoti pobūvius (vestuves, jubiliejus, organizacijų renginius ir vakarėlius). Apie vakarėlius pranešama: - vieša reklama - informacija skelbiama internete ( el. paštuose, facebooke) - viešbučio reklaminiuose lankstinukuose ir pan. Vakarėlių teminių meniu pavyzdžiai

Tarptautinė Moters diena International Women‘s Day 08/03-13 ************************ Šviežiai marinuotos lašišos salotos Ridikėliai / smidrai / agurkai / garstyčių padažas Freshly marinated Salmon Salad Radishes / Asparagus / Cucumbers / Mustard sauce ************************* Lėtai kepta antienos krūtinėlė Bazilikų košė / kepti porai / ankštinių žirnelių trio Slow cooked Duck Breast Basil Puree / roasted Leeks / Snap Peas trio ************************* “Mille-Feuille” Braškės/baltas šokoladas Mille-Feuille Strawberries/ white Chocolate ************************* Kava/arbata Coffee/tea Taurė vyno/Glass of wine

152.

153.


Vestuvių organizavimas viešbutyje prie viduržemio jūros. ( Malta iš asmeninio albumo) Ceremonijai ruošiamas stalas ir pavėsinė

2013 02 14 Valentino dienos meniu/ Special for Valentine day Putojančio vyno taurė/ Glass of sparkling wine Šaltas užkandis/Starter Tuno Tataki marinuoti žolelėse su juodųjų ridikų ir Wasabi spagečiais, sojos drebučiais ir laimų putele Tuna Tataki marinated with herbs Served with Radish and Wasabi Spaghetti, Soy jelly and Lime foam Pagrindinis patiekalas/Main

Sunešami visi stalo dekoro elementai

Ant grotelių kepta veršienos nugarinė su lengvai troškintais Briuselio kopūstais, sidabriniais svogūnėliais, Enoki grybais, šalavijų Velouté ir Cheresu Grilled Loin of Veal, Brussels sprout Choucroute, silver skins, golden needle Mushroom, Sage Velouté and Jerez Jus Desertas/Dessert Saldus kiaušinių kremas su avietėmis, padengtas traškia degintos karamelės plūtele Crème Brûlée with Raspberries

154.

155.


Serviruojamas stalas stalo dekoro elementais, taurėmis

Jauniesiems pagamintas tortas

Stalas puošiamas gėlių puokšte

Repetuoja muzikantas

156.

157.


Dekoruojamas pagrindinis stalas

Viešbutyje vestuvių puotos organizuojamos viešbučio salėse ir paplūdimyje

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI

Pavėsinė paruošta vestuvėms

1. Kokie matinimo variantai viešbučiuose gali būti siūlomi svečiams? 2. Kaip skirstomi valgiaraščiai? 3. Kokia tai maitinimo aptarnavimo forma - a‘la carte? 4. Nuo kokių darbuotojų priklauso geras maitinimo organizavimas viešbučiuose? 5. Kuo galima pasivaišinti viešbučio loby bare? 6. Kaip galima suorganizuoti vestuvių ceremonijas viešbučiuose?

UŽDUOTIS

Atvyksta jaunavedžiai ceremonijai

1. Sukurkite šventinį meniu. Pasinaudokite šiuo valgių surašymo eiliškumu. 1. Šalti užkandžiai 2. Sriuba 3. Karšti užkandžiai 4. Žuvies patiekalai 5. Antrieji patiekalai 6. Desertai.

2. Vyno kelias. Surasikite lietuvišką „Vyno kelio“ pristatymą. Pristatykite tautinio vyno paveldą, apibūdinkite vynų rūšis, vyno ir maisto derinimo taisykles.

158.

159.


2. PUSRYČIŲ ORGANIZAVIMAS VIEŠBUČIUOSE Visuose viešbučiuose ypatingas dėmesys yra skiriamas pusryčiams. Tai svarbi svečių maitinimo paslauga, privaloma beveik visų rūšių ir kategorijų viešbučiuose. Nuo pusryčių prasideda svečių diena ir nuo pusryčių patiekimo bei asortimento priklauso, ar svečio diena bus gera. Skirtingai nuo pietų ir vakarienės pusryčiauti ateina beveik visi viešbučio svečiai. Pusryčių tiekimo laikas būna skirtingas. Kiekvienas viešbutis nustato pusryčių tiekimo valandas pagal savo svečių kontingentą: • Nuo 7.00 iki 10.00 val.; • Nuo 6.30 iki 10.30 val.. Savaitgaliais pusryčiai būna tiekiami vieną valandą vėliau. Pusryčiai viešbučiuose gali būti įskaičiuoti į kambario kainą arba galima užsisakyti ir mokėti atskirai. Viešbučių restoranuose turėtų būti siūlomas bent standartinis pusryčių meniu. Maistiniai javai, pjaustyti vaisiai, šviežios sultys, pyragaičiai turi atitikti kontinentinių pusryčių sampratą. Kiaušiniai, kumpis ir dešrelės – būtinas karštasis maistas ant pusryčių stalo. Visi produktai bei patiekalai turėtų būti įdomiai patiekti. Kodėl nepasiūlius bent kelių skirtingų rūšių kumpio ar dešrelių? Kokybiškesni ir įvairesni pusryčių valgiai turi didelės įtakos vertinant viešbučio restorano virtuvę. Priklausomai nuo viešbučio užimtumo, būtų galima pasiūlyti a la Minute patiekalų, pavyzdžiui, restorane šviežiai kepamų blynelių ar vaflių. Lankytojas tokį maistą tikrai įvertins. Karštieji gėrimai, visų pirma, turi būti karšti, švieži ir kokybiški. Termosuose patiekta kava ne visada būna skani ir kokybiška. Geriausias „žadintuvas“ jūsų svečio kūnui, ko gero, būtų puodelis nuostabios Espresso ar Cappuccino kavos. Tik atsižvelgę į kliento poreikius būsite netradiciniai, išskirtiniai ir ilgam įsimenantys. Gal net tokie, pas kuriuos norėsis sugrįžti... Pagrindinė taisyklė pateikiant gėrimus: karštus gėrimus patiekti pašildytuose induose, šaltus – šaltuose. Gaivusis gėrimas turėtų būti atšaldytas maždaug iki 8-10°C. Bet visuomet derėtų patikslinti, ar gaivaus gėrimo svečias nenorės kambario temperatūros. Šiltuoju metų laiku rekomenduojama prie sulčių patiekti ledo. Jis patiekiamas atskirai: salotiniame indelyje ar ledo kibirėlyje su žnyplėmis ledui. Jei prie gėrimo patiekiama citrina, tai jos griežinėliai (be kauliukų) – lėkštutėje su įrankiu citrinai. Prie kai kurių natūralių sulčių gali būti patiekiami prieskoniai. Prie morkų sulčių rekomenduojama patiekti augalinių riebalų, kad pagerintume vitamino A įsisavinimą. Natūralios sultys patiekiamos stiklinėje su polėkšte, ant kurios dedama servetėlė ir šaukštelis sultims išmaišyti. Jei pridedamas šiaudelis, jis turėtų būti nelankstomas, kad natūraliose sultyse esantys minkštimo gabaliukai jo neužkimštų.

160.

2.1. Pusryčių pateikimo formos Pusryčių pateikimo formos gali būti: • Švediškas stalas • A la carte ( aptarnaujami salėje, patiekalai išsirenkami iš meniu) • Pusryčiai į kambarius. (Skaityti skyriuje “ Paslaugos į kambarius”) Švediškas stalas

Švediškas stalas gali būti rengiamas restoranuose, kavinėse, viešbučių restoranuose, per įvairias šventes. Kitaip šis aptarnavimo tipas dar vadinamas bufetu. Gali būti įvairių švediškų stalų – šaltųjų užkandžių, salotų, žuvies, šventinis, karštųjų

161.


patiekalų, įvairių patiekalų, pusryčių. Populiariausias – švediškas pusryčių stalas. Šio tipo stalas dengiamas ilga staltiese (5-10 cm iki grindų), puošiamas masyviomis gėlių puokštėmis. Staltiesės gali būti baltos, spalvotos ar net languotos. Švediškas stalas statomas visiems gerai prieinamoje vietoje, gali turėti kelis paaukštinimus. Stalus galima statyti keliais būdais, formų pavyzdžiai pateikti 4 pav.:

4 pav. Stalų sustatymo formos Pirmame ir antrame paveikslėlyje pavaizduotos paprasčiausios švediško stalo formos iš įprastų stalų. Trečiame ir ketvirtame paveikslėliuose rodomiems stalams sustatyti reikia papildomų elementų. Norint vaišes patiekti ant ketvirtojo tipo stalo, reikia iš anksto gerai pasirengti, nes vėliau papildyti bus daug sudėtingiau. Be to, karštieji patiekalai gali būti pateikiami tik tuo atveju, jei naudojami nuolat šilumą išlaikantys indai.

162.

163.


Ant švediško stalo krūvelėmis sudedamos lėkštės, kavos puodeliai, įrankiai, stiklinaitės gėrimams. Karštieji patiekalai patiekiami specialiuose šilumą laikančiuose induose, sultys, pienas ar vaisvandeniai – ąsočiuose ar didelėse tam skirtose talpyklose. Kava, arbata atnešamos dideliuose termosuose. Taip aptarnauti svečius – patogu, greita ir nereikia daug personalo. Be to, aptarnauti švedišką stalą gali ir jauni, darbo patirties neturintys padavėjai. Virtuvės darbuotojai gali pasiūlyti gausų patiekalų asortimentą, svečiai renkasi patys, ko nori, nesugaištama laiko užsakymui priimti. Svečiai patys įsideda užkandžių ir patiekalų, įsipila šaltųjų ar karštųjų gėrimų. Švediško stalo valgiaraštis labai įvairus: įvairių rūšių dribsniai, sūriai, uogienės, džemai, kiaušinių, žuvies, mėsos šaltieji ir karštieji patiekalai, sultys, pieno produktai, vaisiai ir t.t. Rengiant švedišką stalą, gali būti patiekiami ir labai dideli patiekalai ant didelių pjaustymo lentų. Prie kiekvieno patiekalo turi būti padedami specialūs įrankiai pjaustyti ir įsidėti maisto. Tokiu atveju didelis patiekalas gali būti šiek tiek papjaustytas, svečias jo gali atsipjauti pats arba tai gali atlikti nuolat stalą stebintis virėjas arba padavėjas. Prie kiekvieno patiekalo galima padėti užrašą su patiekalo pavadinimu. Svečias tuomet žinos, ar patiekalas jam tikrai tinka, po to įsidėti ir eiti valgyti prie minimaliai serviruotų staliukų. Patiekalų valgymo eiliškumo galima nesilaikyti.

A la carte A la carte reiškia „pagal meniu“.

„Švediško stalo“ privalumai lankytojams: • Gausus patiekalų bei gėrimų pasirinkimas. • Svečias gali pasiimti tai, ko pageidauja ir kiek pageidauja. • Nereikia laukti aptarnavimo, todėl sugaištama mažiau laiko. • Nereikia valgyti priešpiečių, už kuriuos tektų mokėti. „Švediško stalo“ privalumai įmonei: • Svečias padeda reklamuoti įmonę. • Įmonė gali pasinaudoti pagalbiniais darbuotojais. • Geriau patenkinami lankytojų poreikiai. • Sumažėja darbo aptarnaujančiam personalui, nereikia tiek daug padavėjų. • Virtuvė dirba ramiau, nes nėra specialių užsakymų. „Švediško stalo“ nepatogumai svečiui: • Dažniausiai tenka apsitarnauti pačiam. • Patalpoje daugiau triukšmo ir žmonių. • Kartais per maža vietos ant pusryčių stalo. • Ką nors užmiršęs, turi nueiti atsinešti pats. • Brangesni atskiri patiekalai, aukštesnė ir bendra kaina.

164.

Prancūzų frazė „a la carte“ pažodžiui reiškia „iš kortelės“, ji nurodo, kad pasirenkami patiekalai iš išvardintų patiekalų meniu. Svečias pats nusprendžia ką jis valgys. Turbūt įprasčiausi yra pusryčiai pagal meniu, kai individualų valgiaraštį pagal skonį, norą ar galimybes susidaro pats svečias. Aptarnavimą pusryčių metu palengvins atskiras pusryčių meniu, kuriame gausu greitai paruošiamų, nesudėtingų patiekalų bei įvairių karštų ir šaltų gėrimų. Į pusryčių meniu rekomenduojama įtraukti oranžinės spalvos gėrimų, t.y. obuolių, apelsinų ar morkų sultis. Mokslininkų teigimu, oranžinė spalva labiausiai skatina virškinimą, gerina apetitą. Pusryčiaujantį svečią galėtume priskirti skubančio svečio kategorijai, todėl jį reikėtų aptarnauti greitai ir gerai. Pusryčių metu padavėjas turėtų stengtis serviruoti visus užsakytus patiekalus iš karto, nesilaikydamas klasikinio eiliškumo, ir sąskaitą atnešti svečiui dar valgant. Už tai tikrai sulauks ne priekaištų, o dėkingumo. Juk rytas – skubėjimo metas, kai brangi kiekviena minutė.

165.


2.2. Pusryčių rūšys

Pusryčiai pateikiami kiekvieną dieną. Reikalavimai pusryčiams viešbučiuose, moteliuose ir svečių namuose pagal Lietuvoje galiojančias apgyvendinimo įstaigų klasifikavimo taisykles: („Valstybės žinios“, 2005-12-17, Nr. 147-5383)

4 lentelė. Reikalavimai pusryčiams viešbučiuose Minimalūs reikalavimai pusryčiams Pusryčiai pateikiami kiekvieną dieną, kontinentiniai: šviežia duona, sviestas (margarinas), džemas, virtas kiaušinis, kava ir arbata, vienos rūšies sultys. Kontinentiniai pusryčiai ir vienas karštasis patiekalas. Kontinentiniai pusryčiai ir šaltieji bei karštieji patiekalai. Aptarnavimas – savitarna ir pagal užsakymus.

166.

Kokios kategorijos viešbučiams Privaloma visų kategorijų viešbučiams.

Privaloma 2 žvaigždučių. apgyvendinimo įstaigoms. Privaloma 3–4 žvaigždučių. apgyvendinimo įstaigoms. Privaloma 5 žvaigždučių. apgyvendinimo įstaigoms.

Pagal valgiaraščio įvairovę ir patiekalų asortimentą pusryčiai skirstomi: • paprastus • kompleksinius • kontinentinius (tradicinius, Vienos, išplėstinius). Kitos pusryčių rūšys: • angliški arba amerikietiški pusryčiai • kviestiniai pusryčiai • vėlyvi pusryčiai.

Paprasti pusryčiai Patiekiamas puodelis gėrimo ir bandelė ar ragelis. Prancūzijoje patiekama café simple (parasta kava), prie kurios valgomas croissant (ragelis). Tokiems pusryčiams ir serviruotė paprasta: prieš svečią dedama desertinė lėkštutė su bandele, dešinėje – puodelis su gėrimu, kairėje – servetėlė, serviruotės viršuje – cukrus.

167.


Kompleksiniai pusryčiai Pusryčiams patiekiama porcija rytinio gėrimo, pvz., kavos, arbatos, kakavos, šokolado, pieno, porcija sviesto, marmelado arba medaus ir kepinių. Kontinentiniai pusryčiai Kontinentiniai pusryčiai (angl.Continental Breakfast) – labiausiai yra paplitę Europoje. Šių pusryčių asortimentas gana ribotas. Patiekiama porcija pusryčių gėrimo, porcija sviesto, marmelado, medaus, ne mažiau kaip dvi bandelės. Stalo serviruotei reikės užkandinės lėkštutės, dešinėje jos dedamas peilis užkandžiams, puodelis su polėkšte ir šaukšteliu. Kairėje svečio pusėje patiekiamos bandelės duoninėje lėkštutėje, virš jos – lėkštutė su sviestu, virš užkandinės lėkštės – cukrus, jo dešinėje – uogienė, medus. Jų indeliuose turi būti bendro naudojimo įrankiai. Sviesto gabalėliai gali būti patiekiami ant ledo. Kontinentiniai pusryčiai yra teikiami kiekvienam svečiui atskirai.

Vienos pusryčiai Tai kontinentiniai pusryčiai, per kuriuos be uogienės, bandelių, stiklinės vandens, sviesto, dar patiekiamas minkštai virtas kiaušinis. Serviruotė kaip kontinentinių pusryčių, tik papildoma dėkliuku kiaušiniui ir šaukšteliu jam valgyti. Dar galima pridėti specialias žirkles kiaušinio viršūnėlei nupjauti. Jei jų nėra – viršūnėlė nupjaunama užkandiniu peiliu.

Išplėstiniai pusryčiai Tai kontinentinių pusryčių asortimentas, papildytas dešra, sūriu, jogurtu, sultimis. Serviruotė kaip kontinentinių pusryčių, tik šiek tiek papildyta: prieš svečią padedama užkandinė lėkštė su įrankiais užkandžiams. Jei dešra ir sūris bus patiekiami asmeninio naudojimo lėkštutėje, tai užkandinės lėkštės išankstinėje serviruotėje nereikia.

168.

169.


Angliški arba amerikietiški pusryčiai Angliški pusryčiai (angl. English Breakfast) – populiariausi yra Jungtinėje Karalystėje. Ir Anglijoje, ir Amerikoje įprasti gausūs, sotūs pusryčiai, kurių metu gali būti patiekiama košė, sausi pusryčiai (avižų, miežių, kviečių, kukurūzų dribsniai), kiaušiniai ir jų patiekalai, mėsa, sūris, jogurtas, karšti žuvies ar mėsos patiekalai, karšti gėrimai, sultys (vaisių ir daržovių), vanduo, vaisiai. Šių pusryčių rūšys labai panašios, skiriasi tik tai, kad angliškųjų metu geriama arbata su pienu, o amerikietiškųjų – kava, prie kurios patiekiama vandens su ledu. Jei valgoma plėšyta kiaušinienė ar omletas, peilio galima nedėti: šiuos patiekalus patogu valgyti vien šakute. Jei patiekiamas pusiau perpjautas greipfrutas, tai jis dedamas ant lėkštutės su servetėle ir paduodamas citrusinių vaisių šaukštelis. Jei jo nėra – arbatinis šaukštelis. Galima pasiūlyti ir miltinio cukraus. Marmeladu vadinamas tik apelsinų marmeladas. Jei jame yra nesuvirusių vaisių, tai jau džemas, o jei vaisiai trinti, tai drebučiai. Serviruojant angliškus pusryčius galima dėti ir įrankius žuviai. Anglijoje šaukštas košėms dažnai dedamas už lėkštės, kotu dešinė.

Kviestiniai pusryčiai Šio tipo pusryčiai priskiriami prie oficialių priėmimų ir rengiami dažniausiai savaitgalį. Jų laikas 12-15 val. Dažniausiai kviestiniai pusryčiai rengiami apie 12 val. ir trunka apie 1,5 val. Tokių pusryčių progos dažniausiai tapatinamos su šalies tradicijomis ir jie organizuojami kitą rytą po svarbios šventės ar įvykio, pavyzdžiui, Velykų sekmadienį, antrą Naujųjų metų dieną ir t.t. Svečius kviestinių pusryčių tinka pakviesti prieš keletą dienų, užtenka paskambinti telefonu. Kviestinių pusryčių meniu nėra gausus: vienas ar du šaltieji užkandžiai, pagrindinis patiekalas ir desertas. Po pusryčių geriama arbata ar kava. Svaigiųjų gėrimų galima ir nesiūlyti, o vietoj aperityvo geriamos sultys. Jei vis tik svečias nusprendė pusryčius paįvairinti svaigiais gėrimais, tuomet jam derėtų pasiūlyti balto, rožinio ar raudono vyno. Vėlyvi pusryčiai arba švediškas priešpiečių stalas (angl. Brunch) Šie pusryčiai paprastai teikiami sekmadieniais arba šventinėmis dienomis nuo 10.00 iki 14.00 val. Teikiamų patiekalų asortimentas yra labai platus – nuo pusryčių iki pietų asortimento: karšti ir gaivinantys gėrimai, duona ir bandelės, sviestas, džemas, šaltieji patiekalai, sūriai, sriubos, karštieji patiekalai, desertai. Šie pusryčiai paprastai yra mokami. Į jų kainą neįeina alkoholiniai gėrimai. Pusryčių valgiaraščio asortimentas Kava, tirpi kava, arbata, kakava, šokoladas, pienas, sviestas Vienos dešra, sūris, uogienė, medus Apelsinų, greipfrutų, pomidorų arba slyvų sultys Jogurtas Troškintos slyvos Avižinė košė su grietinėlė Kukurūzų dribsniai su pienu Švieži vaisiai 1virtas kiaušinis Kiaušinienė iš 2 kiaušinių 2 kepti kiaušiniai ant skrudintos duonos riekės

170.

171.


Plakta kiaušinienė Plakta kiaušinienė su kumpiu Kiaušinienė su kumpiu Kiaušinienė su lašinukais Natūralus omletas Šaltas užkandis Virtas kumpis Vestfališkas kumpis Kepti lašinukai Šalta vištiena Įvairus sūriai Šviežios salotos Bircherio avižiniai dribsniai Pusryčių patiekimo taisyklės

TAI ĮDOMU !

Pusryčių salė viešbučio restorane

172.

173.


KLAUSIMAI SAVITIKRAI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kokias žinote pusryčių pateikimo formas viešbučiuose? Kokiu laiku viešbučiuose valgomi pusryčiai? Kaip paruošiamas stalas pusryčiams „Švediškas stalas“ ? Kokia tai aptarnavimo forma „A La Carte“? Koks yra paprastų pusryčių asortimentas? Kokie yra kontinentinių pusryčių ypatumai? Kuo išsiskiria „Vienos pusryčiai“? Kada įprastai teikiami vėlyvieji pusryčiai? Kviestinių pusryčių organizavimo ypatumai.

3. KITOS MAITINIMO ORGANIZAVIMO FORMOS VIEŠBUČIUOSE 3.1. Grupių maitinimas

Viešbučių svečių maitinimas suteikia daug galimybių restorano vadovui bei padavėjams. Kiekviena nauja diena atneša galimybę puikiai aptarnauti svečius ir patenkinti jų lūkesčius. Ypatingą vietą užima bei daug dėmesio reikalauja grupių meniu sudarymas. Dauguma grupių viešbutyje apsistoja vidutiniškai dvi paras. Ir, kaip taisyklė, pirmą atvykimo vakarą vakarieniauja viešbučio restorane. Grupės maitinamos pagal atskirą meniu, suderinus datą, laiką, žmonių skaičių, tautybę, aptarnavimo klasę. Grupių meniu yra sudaromas iš anksto ir yra siunčiamas kelionių agentūroms, kaip priedas prie sutarties. Kelionių agentūrų atstovai siunčia jau pasirinktą meniu variantą, t.y. pietų ar vakarienės, užsakymo lape nurodo vakarienės laiką bei tikslų svečių skaičių. Sudarant meniu grupėms, labai svarbu pateikti, kuo įvairesnį asortimento pasirinkimą, nes grupės keliauja per eilę miestų bei valstybių ir tikrai svečiai nenori valgyti vien vištienos visos kelionės metu. Taip pat labai svarbu ruošiant maistą grupei, atsižvelgti į tai, kad paskutiniu metu atsirado daug vegetarų ir veganų. Labai svarbu, kad restorano darbuotojai sužinotų apie tai iš anksto ir paruoštų atitinkamus patiekalus. Jeigu apie tai virtuvės darbuotojai sužinos vakarienės metu – bus labai ilgas pasiruošimo procesas ir svečiai liks nepatenkinti. Taip pat yra daug žmonių sergančių diabetu bei alergiškų kai kuriems maisto produktams. Viešbučio restoranas išlaikys aukštą aptarnavimo lygį bei gerą savo vardą, jeigu visada bus pasiruošęs šiems iššūkiams. Užsakant grupėms maitinimą svarbu žinoti: • iš kokios šalies atvyksta grupė

174.

175.


• • • • • • •

atvykimo data, laikas maitinimo trukmė pinigų suma vienam asmeniui ar reikalingi atskiri meniu ( vegetarams, alergiškiems ir pan.) maitinimo tradicijas, iš kurios atvyksta svečiai vyraujančią religiją svečių amžių.

Vakarienei patiekiamos: salotos, karštas patiekalas – dažnai galima pasirinkti iš dviejų siūlomų karštų patiekalų (mėsos arba žuvies), desertas, kava arba arbata, gaivieji gėrimai bei patiekiami alkoholiniai gėrimai: vynas, alus arba brendis. Labai svarbu, ruošiantis konferencijų dalyvių maitinimui sužinoti ar tarp konferencijų dalyvių nėra žmonių sergančių cukriniu diabetu, alergiškų kokiam nors maistui arba vegetarų. Taip pat yra labai svarbu žinoti tikslų dalyvių skaičių bei maitinimosi laiką. Jei konferencijų dalyviai valgo pagal kompleksinį valgiaraštį, tai paruošti maitinimo patalpą yra patogiau, tai pagreitina aptarnavimą. Prieš atvykstant svečiams galima paserviruoti stalus, sudėti šaltuosius patiekalus, įpilti gaiviųjų gėrimų ar vandens ir pan. Konferencijų dalyvių aptarnavimui reikia gerai pasiruošti ir būtina žinoti: • dalyvių skaičių • sudėtį • maitinimo rėžimą • aptarnavimo formą • patiekalų asortimentą • raciono sumą • atsiskaitymo tvarką Aptarnavimo sėkmė priklauso nuo: • gero pasiruošimo • darbo pasidalijimo • padavėjų kvalifikacijos

3.3. Pobūvių aptarnavimas

3.2. Konferencijų, seminarų dalyvių maitinimas

Kaip ir grupių maitinimas, taip ir konferencijų dalyvių maitinimas užima labai svarbią vietą viešbučio svečių lojalumui ugdyti. Konferencijų dalyvių atsiliepimai apie skanų maistą bei gerą aptarnavimą leidžia viešbučio vadovybei tikėtis, kad įmonė, užsakanti konferencijas ar seminarus, vėl sugrįš. Labai svarbu yra ne tik tinkamai paruošti konferencijų sales, bet ir pamaitinti konferencijų dalyvius. Konferencijų, seminarų dalyviai dažniausiai pietauja pagal suderintą kompleksinį valgiaraštį. Konferencijų dalyvių maitinimas susideda iš: • Kavos pertraukėlių; • Pietų; • Vakarienės. Kavos pertraukėlės metu būna patiekiama: kava arba arbata, cukrus, pienas, citrina, sausainiai, bandelės, vieno kąsnio sumuštiniai. Pietums patiekiamos: salotos, sriuba, karštas patiekalas, desertas, kava arba arbata, vanduo su citrina.

176.

Pobūvis banketas - tai iškilmingi kviestiniai pietūs arba vakarienė, kurio nors asmens arba įvykio garbei.

177.


Banketai skirstomi: kurį pilnai aptarnauja padavėjas ir dalinai aptarnauja padavėjas. Dalinis aptarnavimas - tai labiausiai paplitusi šeimos ir kitokių švenčių proga rengiamų pobūvių aptarnavimo rūšis. Užkandžiai ir šalti patiekalai sudedami ant stalo iš anksto t.y. prieš 30 min. Į meniu įtraukiamas platus užkandžių asortimentas. Be šaltų patiekalų ir užkandžių į meniu įtraukiami karšti užkandžiai ir karšti patiekalai bei desertas, vaisiai, kava. Vienas padavėjas aptarnauja 8-16 svečių. Dėliojant patiekalus ir užkandžius laikomasi tam tikros tvarkos. Jie dedami tam tikrais intervalais viena ar dviem eilėmis kas 6 – 10 aptarnavimo vietų. Pirmiausia dedami užkandžiai: daržovių, mėsos, žuvies. Užkandžiai aukštose vazose ar salotinėse aukštais kraštais dedami arčiau stalo centro. Į kiekvieną indą dedami įrankiai, skirti patiekalams ar užkandžiui įsidėti. Buteliai su gėrimais statomi grupėmis, vienodais intervalais per visą stalą, etiketėmis į svečius. Jei ant stalo yra nedaug vietos, dalį butelių su gėrimais galima statyti ant pagalbinio stalo. Vėliausiai ant duonos lėkščių yra sudedama duona. Svečius pasitinka padavėjai – jie padeda jiems atsisėsti. Rekomenduojama įpilti gėrimą (gaivinantį ar alkoholinį), o taip pat įdėti vieną šaltą užkandį. Toliau svečiai vaišinasi patys. Vaišių eigoje, padavėjas keletą kartų turi pasiteirauti svečių, ar jie nieko nepageidauja; nurenka nešvarias lėkštes bei įrankius, taip pat tuščius bendro naudojimo indus. Karšti patiekalai yra atnešami karštų patiekalų lėkštėse. Ant stalo gali likti užkandžiai, kurių gali prireikti teikiant karštus patiekalus (šviežios ar marinuotos daržovės ir t.t.).Restorano administratorius turi iš anksto susitarti su užsakovu, kuriuo laiku pateikti karštus patiekalus. Prieš pateikiant desertą, reikia nuvalyti nuo stalo trupinius. Ant stalo gali likti tik gėlės. Banketai su pilnu aptarnavimu paprastai būna organizuojami

178.

oficialiems asmenims. Stalas yra serviruojamas lėkštėmis, taurėmis bei įrankiais pagal iš anksto suderintą meniu. Valgiai ir gėrimai ant stalų nėra dedami. Jie patiekiami pagal patiekalų padavimo eilę kiekvienam svečiui individualiai. Svečius pasitinka ir sodina prie stalo restorano administratorius arba padavėjas. Garbingiausia vieta yra šeimininkės dešinėje, antra pagal garbingumą – šeimininko dešinėje ir t.t. Banketuose, kuriuose pilnai aptarnauja padavėjai, dažnai prieš sodinant svečius prie stalo, laukimo salėje paduodamas aperityvas. Banketo aptarnavimui reikalingas kruopštus pasiruošimas – aptarnaujant svečius, reikia dirbti ritmiškai – kartu prieiti ir nueiti nuo stalo. Vienas padavėjas pilnai gali aptarnauti 6 – 8 svečius. Pobūvis furšetas Viešbučiuose dažnai organizuojami pobūviai furšetai. Furšetas (pranc. fourchette - „šakutė“) - pobūvis, organizuojamas įvairiomis progomis: po seminarų, konferencijų, oficialių pasitarimų, jubiliejų ir kitų švenčių proga. Furšeto metu svečiai, naudodamiesi vieninteliu įrankiu - šakute, vaišinasi stovėdami prie stalo patys. Tokio tipo pobūviams, trunkantiems maždaug dvi valandas, parenkami kiek aukštesni (90-100 cm) stalai. Jų plotis turėtų būti iki 1,5 m, kad būtų galima sudėti kuo daugiau užkandžių ir juos būtų patogu pasiekti. Stalai gali būti pastatomi keliais būdais, žr. į 5 pav. . Tarp stalo ir sienos turi būti ne mažesnis kaip 1,5 m tarpas, kad svečiai galėtų laisvai vaikščioti. Reikia žinoti, kad furšeto metu prie stalo vienam svečiui turi būti skiriama maždaug 30 cm, tačiau stalas neturi būti ilgesnis nei 10 metrų. Furšetiniai stalai dengiami specialiomis staltiesėmis beveik iki žemės. Ant furšetinio stalo privalo būti vienkartinių servetėlių. Furšetinis stalas gali būti dekoruojamas aukštesnėmis detalėmis, žvakidėmis. Furšetinis stalas turi būti gausus, bet neperkrautas. 5 pav. Stalų sustatymo formos Apskaičiuota, kad, rengiant furšetą, vienam svečiui turi būti skiriamos 2-3 rūšių taurės, 1 taurė gaivinamiesiems gėrimams, 1-1,5 užkandžių lėkštutės, 1 desertinė lėkštutė, 1-1,5 užkandžių šakutės, 1 desertinė šakutė ar šaukštelis. Užkandžių lėkštutės dedamos krūvelėmis viena ant kitos (maždaug po 15 vnt.). Tarp jų gali būti įdedamos vienkartinės servetėlės. Lėkščių krūvelės statomos maždaug

179.


20-25 cm nuo stalo krašto maždaug kas 1,5-2 m. Jei stalas dengiamas iš abiejų pusių, lėkščių krūvelės dedamos simetriškai. Lėkštučių dešinėje pusėje dedamos šakutės (kaire ranka svečias laikys lėkštę, o į dešinę paims šakutę).

įrankių: šaukštų, šakučių. Jei patiekalui įsidėti reikia ir šaukšto, ir šakutės, šakutė dedama danteliais žemyn, o ant jos – šaukštas. Įrankių kotai turėtų būti dešinėje patiekalo pusėje.

KLAUSIMAI SAVITIKRAI 1. 2. 3. 4. 5.

Kas svarbu žinoti organizuojant maitinimą grupėms? Kaip organizuojamas maitinimas konferencijose? Kokie gal būti organizuojami pobūviai viešbučiuose? Kaip skirstomi banketai pagal aptarnavimą? Koks tai pobūvis – furšetas?

III. PAPILDOMOS PASLAUGOS 1. VERSLO CENTRAI

Ant pagrindinio furšeto stalo turėtų būti dedami tik užkandžiai. Jei pobūvio metu numatyta pateikti karštąjį patiekalą, tai maždaug po 25-30 min. nuo pobūvio pradžios padavėjai jį gali įnešti ant padėklų. Karštieji patiekalai ar užkandžiai turi būti patiekiami taip, kad svečiui būtų patogu valgyti stovint: tai įvairūs maži maltinukai, mažos dešrelės ir t.t. Karštas užkandėles galima pateikti kaistuvėliuose. Po kaistuvėliu turi būti lėkštutė, servetėlė, šalia – šaukštelis ar šakutė. Kaistuvėlius nuo padėklų siūlo padavėjai. Karštus patiekalus jau iš anksto galima sudėti ant stalo specialiai tam skirtuose marmituose. Nuo pobūvio pradžios praėjus 20-30 min., jie atidengiami ir svečiai toliau patys vaišinasi. Gėrimams ir taurėms turėtų būti dengiamas atskiras stalas – baras arba gėrimus padavėjai turėtų siūlyti pasiimti nuo padėklų. Tačiau dėl vietos stokos kartais gėrimai bei taurės statomi ant užkandžių stalo. Jei pobūviui rengti skiriamos kelios patalpos, kitoje patalpoje gali būti dengiami alaus ir deserto stalai. Vaisiai patiekiami taip, kad svečiui būtų patogu paimti: vynuogės sukarpomos po dvi tris uogas, melionai, obuoliai, kriaušės, mandarinai padalijami ir sudedami į tam skirtus indus – vazas ant kojelių ar kelių aukštų lėkštes. Galima patiekti ir įvairių vaisių vėrinukų. Gražiai patiekti vaisiai gali būti ne tik puikus patiekalas, bet ir stalo puošmena. Visuose induose, kuriuose patiekiamas maistas, turi būti bendrai naudojamų

180.

Vienuose viešbučiuose yra įrengiami verslo centrai su keliomis transformuojamomis konferencijų salėmis ir posėdžių kambariais, kituose gali būti įrengiama tik viena posėdžių patalpa ar nedidelė konferencijų salė. Verslo viešbučiai dažniausiai kuriasi miesto centruose ar verslo centru vadinamuosiuose miesto rajonuose. Netoli būna įvairių valstybinių ir verslo įstaigų, prekybos pasažų. Pasaulio turizmo organizacijos duomenimis, konferencijų turizmas yra dalykinio turizmo dalis, pastaraisiais dešimtmečiais yra sparčiausiai auganti turizmo šaka, kuriai daugiausia naudojamos viešbučių paslaugos. Pastaraisiais metais viešbučiuose didėja konferencijų salių skaičius, sparčią plėtrą skatina auganti konferencijų turizmo paslaugų paklausa, ribota pasiūla bei palankios dalykinio turizmo augimo prognozės.

181.


Pagrindinės sąvokos Verslo turizmas – kelionės verslo reikalais ir susijusios su komerciniu turizmu. Verslo kelionių metu lankomasi objektuose, kurie susiję su verslo aplinka – derybomis, realizavimo rinkų, tiekėjų paieškomis ir pan. Verslo turistai kelia pakankamai aukštus reikalavimus aptarnavimui ir yra pasiruošę mokėti už paslaugas. Konferencijų ir susitikimų turizmas - turizmo rūšis, apimanti konferencijų, seminarų, parodų ir dalykinių susitikimų organizavimą, suteikiant specialią įrangą, patalpas ir priėmimo bei vadybos paslaugas susitikimams organizuoti. Konferencijų turizmo sąvoka naudojama, kai kalbama apie specialias patalpas, būtiną įrangą, informacines tarnybas ir papildomą programą konferencijų dalyviams. Konferencijų centrai – tai įvairios profesinio tobulinimo ir kvalifikacijos kėlimo kursus, paskaitas ir konferencijas organizuojančios įstaigos, savo klausytojams teikiančios ir apgyvendinimo paslaugas.

apšvietimas, kai reikia apsaugoti salę nuo tiesioginių saulės spindulių ar visiškai užtemdyti. • Garso ir apšvietimo sistemos. Konferencijų salės viešbučiuose: reklaminiai lankstinukai Užsakymai Konferencijų dalyviams viešbučiuose gali būti užsakomos tik konferencijų patalpos, bet gali būti užsakomi ir kambariai nakvynei, maitinimas. Kad tarp renginio užsakovo ir atsakingo už konferencijos organizavimą viešbutyje nekiltų probleminių klausimų turėtų būti sudaryta paslaugų teikimo sutartis, kurioje

MALONIOS AKIMIRKOS

Konferencijos organizatoriai pamiršo nupirkti gėlių puokštę prezidiumo stalui papuošti. Pasiūliau savo pagalbą. Tačiau buvo ankstus rytas ( prieš 8.00 val.), todėl artimiausia gėlių parduotuvė dar nedirbo. Taip atsitiko, kad tą rytą į darbą anksčiau nei visada atėjo direktoriaus pavaduotoja ir ji pasiūlė padėti. Ji nuėjo į gėlių turgų, nupirko nuostabią gėlių puokštę ir laiku sugrįžo atgal. Organizatoriai be galo džiaugėsi ir buvo labai dėkingi už mūsų rūpestį ir pastangas atlikti net ir tokį smulkų darbelį“ Konferencijų salės Svarbūs rodikliai konferencijų centrams/salėms: • Skoninga aplinka (kokybiškos apdailos medžiagos, patraukli spalvinė gama). • Salės turėtų būti daugiafunkcionalios – tinkamos konferencijoms, pobūviams, banketams, parodų organizavimui ir pan.. • Natūralus ir dirbtinis apšvietimas, kiekvienu momentu pritaikytas tinkamas

182.

183.


bus numatyti visi su konferencija susiję reikalavimai (salių paruošimas su visa reikiama įranga ir aptarnavimu, maitinimo formos, apgyvendinimo sąlygos ir pan.). Priimant konferencijai ar kitam renginiui užsakymą būtina suderinti: • Konkrečią datą ir laiką. • Dalyvių skaičių. • Renginio tipą. • Anuliavimo sąlygas. • Konferencijai reikalingą visą techninę įrangą (daugialypiai projektoriai, sinchroninio vertimo bei diskusinė sistema, vaizdo ir garso aparatūra, modernios garsinimo bei apšvietimo sistemos, bevielis internetas ir kt.). • Maitinimo organizavimą. • Apgyvendinimo klausimus. • Organizacinio pasiruošimo konferencijai planavimas bei koordinavimas (techninis aprūpinimas, muzika, kt.; vertėjų paieška; rėmėjų ir organizatorių reklaminės medžiagos eksponavimas ir kt.). • Kitos papildomos paslaugos pagal individualų kliento pageidavimą (rūbinė, parkavimo galimybės ir pan.) • Apsauga. Renginio metu reikia atlikti šias funkcijas: • Dalyvių registraciją (pasitikimas, dalyvio kortelės bei konferencijos medžiagos įteikimas ir t.t.) . • Techninės įrangos paruošimas ir priežiūra renginio metu. • Renginio eigos koordinavimas. • Patalpų priežiūra.

• Ant stalų pagal užsakymą išdėstomas rašomasis popierius (arba bloknotai su firmos, organizuojančios seminarą, ar viešbučio logotipu). • Gali būti padėti rašikliai. • Vanduo. • Prieš patį seminarą salė vėdinama, išplaunama, patikrinamas ventiliacijos, kondicionierių veikimas. • Būtina patikrinti visą techninę įrangą. Konferencijos dalyvių galimi susodinimo variantai ( pagal galimą susodinti dalyvių skaičių): • Susėdimas “U – Forma” stiliumi; • Susėdimas “Klasės” stiliumi; • Susėdimas “Teatro” stiliumi; • Susėdimas “Kvadrato” stiliumi; • Susėdimas “Teatro” su pakyla stiliumi; • Susėdimas “Konferencijos” stiliumi; • Susėdimas “Banketo” stiliumi; • Galimi ir kiti variantai. Konferencijų dalyvių galimi susodinimo variantai

Ryšys su konferencijos užsakovu yra palaikomas ir pasibaigus konferencijai. Visada būtina pasiteirauti, ar renginys praėjo sklandžiai ir ar klientas yra patenkintas suteiktų paslaugų kokybe. Susodinimo stiliai Renginių dalyvių susodinimas ir stiliai aptariami su užsakovu iš anksto. Susodinimo planai atspausdinami. Stalai gali būti užtiesiami staltiesėmis. Kėdės turi būti lengvos, transformuojamos bei pritaikytos rašyti. Salės paruošimas: • Salė gali būti dekoruojama, puošiama gėlėmis ir pan..

,,Teatro stilius”

184.

185.


TAI ĮDOMU!

Lietuvos viešbučių konferencijų salės Viešbučio „BEST WESTERN Vilnius“ konferencijų salės Vandens salė Nedidelė ir šviesi salė, kurios langai žiūri į jaukų, ramų vidinį viešbučio kiemelį.

,,U – Formos” stilius

,,Konferencijos” stilius;

Gintaro salė Jauki, šiltų spalvų, šviesių tonų salė. Stumdomąja pertvara ją galima padalyti į dvi mažesnes sales A ir B, kuriose patogu dirbti grupėmis. Salėje yra skaitmeninė sinchroninio vertimo įranga. Stiklo salė Didžiausia viešbučio salė. Jos erdvę stumdomosiomis pertvaromis galima padalyti į dvi sales – Stiklo A ir Stiklo B.Salė jungiasi su žiemos sodu – tai puiki vieta kavos pertraukoms, pabendrauti. Stiklo salėje ir žiemos sode patogu rodyti įvairias renginių programas, švęsti vestuves, gimtadienius ar kitus pobūvius. Posėdžių kambarys Dešimties vietų jaukus kambarys su apskritu stalu. Čia tinka rengti nedidelius posėdžius, pasitarimus ar dirbti su grupe.

,,Klasės“ stilius

186.

Granito salė Originali, savito stiliaus salė. Į ją galima įeiti ir iš gatvės. Salėje yra skaitmeninė sinchroninio vertimo įranga, įrengta atskira drabužinė. Keičiant salės apšvietimą, sukuriama vis kitokia aplinka, todėl čia tinka rengti teminius vakarus ar kitas šventes.

187.


Įranga konferencijoms Garso įrangos sistemos Garso įrangos asortimentą, užtikrinantį kokybišką garso sklaidą renginio metu.

Marmuro salė Nedidelė ir jauki salė. Ji ypač tinka pasitarimams, mokymams ar uždariems posėdžiams. Į ją galima įeiti ir iš gatvės.

Mikrofonai (Laidiniai, belaidžiai , lankeliniai , prisegami).•

Paslaugos, teikiamos konferencijų metu Įranga

Šiuolaikiniai konferencijų, posėdžių ar darbo kambariai/salės privalo turėti: • telefoninį ir internetinį ryšį, • radijo ir paprastų mikrofonų sistemas, • video projektorius, karuselinius ir paprastus projektorius, • televizorius, • video grotuvus, • multimedia projektorius, • kompiuterius, • ekranus, • rašymo lentas, • vaizdo kameras, • audio įrašų įrangą, • skaitmeninę sinchroninio vertimo paslaugą, • diskusijų įrangą.

188.

Akustinės sistemos (garso kolonėlės, ausinės)

Garso stiprinimo įranga

Diskusinės sistemos (mobilios, įmontuojamos)

Kai diskusijoje aktyviai dalyvauja daug dalyvių, darosi sunku nuosekliai bendrauti,

189.


ar išgirsti kolegas, todėl reikalinga diskusinė sistema. Taip dalyviai gali aiškiai, organizuotai, nepertraukdami vieni kitų, dalintis mintimis, o esant reikalui daromas kokybiškas diskusijos audio įrašas.

Balsavimo sistemos •

Dokumentų kameros

Įvairių konfigūracijų vertėjų kabinos

• Gido sistemos bei sistemų komponentai Gido sistema užtikrina puikų gido kalbos girdimumą, garso kokybę bei dalyvio komfortą visos konferencijos metu

Vaizdo instaliacijai reikalinga įranga

• Sinchroninio vertimo įranga • Sinchroninio vertimo sistemos užtikrina kokybišką vertimo transliavimą klausytojams, bei patogią darbo vietą vertėjams.

190.

Vertėjų pultai su ausinės

Renginiams, kuriuose gausu vaizdinės medžiagos pateikiamos žiūrovams (prezentacijos, pristatymai, apdovanojimai ir kt.), siūloma įvairių galingumų vaizdo projektorių, platų projekcinių ekranų bei plazminių ar LCD televizorių pasirinkimą. Konferencijoms siūloma ir papildomų vaizdo įrangos komponentų, reikalingų nepriekaištingai vaizdo instaliacijai paruošti, nuo elementarių laidų, šakotuvų, vaizdo matricų iki profesionalių vaizdo kamerų. • Televizoriai bei monitoriai

191.


Interaktyvi lenta •

Vaizdo projektoriai

Projekciniai ekranai • Vaizdo projektorių laikikliai

Popierius ir popieriaus priemonės

Magnetukai ir magnetinė lenta

Drožtukai •

• Vaizdo kameros

Raštinės reikmenys •

Korektoriai, flomasteriai, pieštukai, rašikliai

192.

Gumytės

193.


Išsegikliai, sąsagėlės, segikliai

Skylamušiai •

Smeigtukai, spaustukai

Trintukai •

• Kempinėlės drėkinimui, lupos

Klijai •

Liniuotės •

Vokų peiliai

Sąvaržėlės • Žirklės

Koreguoklis su juostele, korekcinis pieštukas, skystis Įrangos ir kitų priemonių užsakymo lapo pavyzdys

Lipnios juostelės ir laikikliai

194.

• • • • • • • • • • •

Popieriaus lapai Automobilių stovėjimo aikštelė Bevielis mikrofonas CD grotuvas DVD grotuvas Kompiuteris Laidinė interneto jungtis Lektoriaus tribūna Mikrofonas Programinė įranga: Microsoft Office 2003 Projektoriaus ekranas

195.


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Rašomoji lenta Sinchroninis vertimas ir priedai Skaidruolių projektorius Telefono linija Vaizdo kasečių grotuvas Video kamera Apgyvendinimas Bevielio interneto zona Bloknotai Dienos šviesa Faksimilinis ryšys Kopijavimas Lazerinė ekrano rodyklė Maitinimas Oro kondicionierius Programinė įranga: Microsoft Office 2007 Rašikliai lentai Scenos pakyla (podiumas) Skaidrių projektorius Spausdintuvas Televizorius Vėdinimas Videokonferenciniai priedai

Maitinimo formos konferencijų metu: 1. Pilnas maitinimas ( pusryčiai, pietūs, vakarienė)

MALONIOS AKIMIRKOS

„Viešbutyje vyko įmonės konferencija. Tą dieną švietė skaisti saulė ir pasislėpti nuo jos spindulių salėje esančių užuolaidų nepakako. Todėl svečiams buvo labai sunku matyti ekrane rodomą medžiagą. Techninio skyriaus darbuotojai labai greitai išsprendė šią problemą pakabindami virš langų juodą dangą! “

Maitinimas

Būtina detaliai išsiaiškinti maitinimo ypatumus ir formas, suderinti valgiaraštį, laiką ir apmokėjimą.

196.

197.


2. Tik kavos pertraukėlės: Kavos pertraukėlė I kava/arbata, pienas, citrina, stalo vanduo

Kavos pertraukėlė II Kava/arbata, pienas, citrina, sausainiai, stalo vanduo

Kavos pertraukėlė III Kava/arbata, pienas, citrina, sausainiai, trikampis suvožtinis su kumpiu ir sūriu, stalo vanduo

198.

199.


MALONIOS AKIMIRKOS

Grupė suorganizavo didelį renginį – jame dalyvavo 200 svečių. Organizatoriai netikėtai pasiteiravo ar būtų įmanoma surengti kavos pertraukėlę visiems renginio dalyviams. Pertrauką jie norėjo daryti, kuo greičiau. Kreipiausi pagalbos į mūsų techninius darbuotojus, virtuvėje dirbančius žmones ir netgi į mūsų indų plovėjus! Bendromis pastangomis pertraukėlę suorganizavome per 15 min. organizatoriai apstulbinti! Jiems mes pasirodėme paslaugūs, greiti ir lankstūs. 3. Kokteiliai, konferencijos sutikimo/atsisveikinimo priėmimai

MALONIOS AKIMIRKOS

„Konferencijos organizatoriai paprašė padengti stalą ir patiekti vietinių patiekalų. Mes ne tik pasirūpinome vietiniais patiekalais, kurie atrodė pritrenkiančiai, bet ir papuošėme stalą, nuo kurio akių negalėjo atplėšti net spaudos atstovai – jie fotografavo vieną stalą! Organizatoriai buvo sužavėti”

KLAUSIMAI SAVITIKRAI

1. Kokiuose viešbučiuose gali būti organizuojamos konferencijos, seminarai? 2. Kaip priimami užsakymai konferencinėms paslaugoms? 3. Kokie galimi variantai konferencijų salėse baldų išdėstymui? 4. Kokias paslaugas turi teikti viešbučiai jei juose planuojama įrengti verslo centrą? 5. Kokias žinote maitinimo formas organizuojamas renginių, konferencijų metu? 6. Kokia techninė įranga reikalinga konferencijų salėse? 7. Kokia techninė įranga ir IT reikalingos verslo centro patalpose?

UŽDUOTIS

Apibūdinkite konferencijų dalyvių susodinimo būdus:

TAI ĮDOMU !

200.

201.


2.VIEŠBUČIO SAUGUMĄ UŽTIKRINANČIOS PRIEMONĖS APSAUGOS SKYRIAUS VIETA UŽTIKRINANT VIEŠBUČIO SAUGUMĄ Vienas iš pagrindinių reikalavimų, keliamų bet kuriam viešbučiui, yra viešbučio svečių, viešbučio ir visų darbuotojų saugumas. Apsaugos skyriaus/tarnybos pagrindinė funkcija ir yra šių reikalavimų užtikrinimas. Apsaugos tarnyba viešbutyje gali būti dviejų tipų: • Samdoma apsaugos įmonė. • Viešbučio personalas. Dažnai viešbučių apsaugai pasirenkama samdoma apsaugos įmonė, kurios darbuotojai budi viešbutyje pagal nustatytą tvarką, sudarytą grafiką. Mažesni viešbučiai nepajėgūs samdyti apsaugos darbuotojų, kurie pastoviai budėtų viešbutyje, todėl sudaro sutartis su apsaugos įmonėmis: tokiu atveju įrengiama speciali iškvietimo signalizacija/ryšys, kuria viešbučio darbuotojas, esant reikalui, gali pasinaudoti. Tokiuose viešbučiuose yra įrengiamos atitinkamose vietose stebėjimo kameros, o jų stebėjimo funkciją dažniausiai atlieka viešbučio administratorius. Finansiniu atžvilgiu pajėgesni viešbučiai patys samdo darbuotojus apsaugai: tokiu atveju tie darbuotojai yra viešbučio personalas. Nepriklausomai nuo to, kokia forma yra samdomi apsaugos darbuotojai, šio skyriaus personalas: • stebi viešbučio teritoriją, įskaitant visus aukštus, patalpas, • saugo viešbučio turtą, tame tarpe priskiriama ir viešbučio reputacija, • saugo viešbučio svečių, lankytojų bei darbuotojų nuosavybę, • kontroliuoja stebėjimo įrangą. Kokios bebūtų šiuolaikinės saugumą užtikrinančios priemonės, jos nebus veiksmingos, jeigu darbuotojas neturės tam darbui reikalingų savybių ir įgūdžių. Apsaugos darbuotojui keliami tokie reikalavimai: • Ramus • Susitvardantis • Žinantis savo darbo specifiką • Žinantis įstatymus, susijusius su darbu ir viešbučio veikla • Gyventojų moralė neturi dominti apsaugos darbuotojų. Pagrindinės apsaugos darbuotojų funkcijos: • Tiesiogiai pavaldūs direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui • Darbo metu privalo vilkėti tvarkingą kostiumą, būti pasitempę • Gali būti ginkluoti, turi ryšio priemones • Esant reikalui gali panaudoti apsaugos priemones • Nuolat būna darbo vietoje

202.

• Visomis galimomis priemonėmis siekia užtikrinti personalo, svečių, jų automobilių ir kt. turto saugumą • Pašalina žmones (pvz., neblaivius), kurie trukdo svečiams ir personalui • Apie incidentus nedelsiant praneša tiesioginiam viršininkui • Reikalui esant, iškviečia policiją • Nuolat stebi viešbučio teritoriją, mašinų stovėjimo aikštelę (pvz.: naktį tikrina kas 30 min.) • Mandagiai elgiasi su personalu ir svečiais • Be reikalo nebūna svečių kambariuose • Darbo vietą palieka pasibaigus pamainai ir atėjus pakeisti kitam darbuotojui. Pasirašo budėjimo žurnale • Visus įvykius fiksuoja ir registruoja nustatytos formos žurnale • Fiksuoja ir aprašo įtartinus skambučius • Budėjimo metu nekviečia ir neįsileidžia į viešbutį pašalinių žmonių • Vadovauja apsaugai patikėtiems darbuotojams (durininkai ir pasiuntinukai gali būti pavaldūs apsaugai) • Nesidalina su pašaliniais asmenimis informacija apie viešbučio apsaugą, personalą ir pan. • Ruošia ataskaitas apie įvykius ir siūlo galimas prevencines priemones. Viešbučio saugumo užtikrinimas - ne tik konkretaus viešbučio garbės reikalas. Blogi atsiliepimai apie neramų miegą, dingusius daiktus, apiplėštą ar net dingusį automobilį, kitus nepatogumus, greitai sklinda ir menkina viso krašto įvaizdį, kurį vėliau pataisyti būna gana sudėtinga. Todėl yra labai svarbu, kad visas viešbučio personalas savo geru darbu ir pastangomis padėtų užtikrinti svečių ir viso viešbučio saugumą. Viešbučio patalpų stebėjimas taip pat reikalingas tam, kad būtų užkirstas kelias gaisrui. Apsaugos tarnybos darbuotojai stebi pagrindinį ir tarnybinį įėjimą, kad į viešbutį nepatektų pašaliniai asmenys. Šio skyriaus darbuotojai privalo išskirti įtartinus asmenis ir priimti atitinkamus veiksmus, siekiant apsaugoti viešbučio svečius ir jų turtą, prireikus bendradarbiauti su policija. Apsaugos darbuotojai neturi teisės apklausti, apieškoti įtartinų asmenų. Todėl apsaugos skyriaus darbuotojai turi gerai žinoti visus įstatymus, susijusius su jų darbu ir viešbučio veikla. Vienas iš tokių įstatymų yra Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 6.865 straipsnis „Daiktų saugojimas viešbučiuose“, 6 PRIEDAS, http://en.infolex.lt/ta/12755:str6.865. Tam, kad būtų užtikrintas svečių ir viešbučio saugumas, apsaugos skyrius rengia viešbučio saugumo sistemos projektą. Saugumo sistemos projektas apima: • saugumo tarnybos funkcijas; • saugumo tarnybos santykius su kitais padaliniais; • techninių saugumo užtikrinimo priemonių sistemą; • viešbučio darbuotojų veiksmus kritinėse situacijose.

203.


TECHNINĖS PRIEMONĖS, UŽTIKRINANČIOS VIEŠBUČIO SAUGUMĄ

1. Raktų sistemos: •

Šių laikų kompiuterinės technologijos leidžia naudotis ir kitais durų spynų atidarymo modeliais. Pvz.: mobiliaisiais telefonais, pridėjus pirštą ar pan..

Įprastinė raktų sistema.

Naudojantis paprastais raktais, įsiregistravusiems į viešbutį svečiams, išduodama svečio kortelė, kurioje nurodoma pagrindinė svečio informacija (vardas, pavardė, viešnagės trukmė ir pan.). Saugumo sumetimais išduodamas tik vienas kambario raktas, nepriklausomai, kiek svečių gyvena numeryje. Svečiui išeinant iš viešbučio, rekomenduojama raktą palikti priėmimo tarnyboje. Grįžęs į viešbutį, svečias turi pateikti svečio kortelę, norėdamas gauti raktą. Išvykstant svečiui, raktas būtinai turi būti grąžinamas. Raktui dingus, saugumo sumetimais keičiama spyna. Raktų dublikatai yra saugomi apsaugos tarnyboje. • Elektroninė raktų sistema Elektroninė raktų sistema - tai durų užraktų kompiuterizuotas valdymas iš priėmimo tarnybos. Svečiui įsiregistravus viešbutyje specialaus įrenginio pagalba svečiavimosi laikotarpiui yra užprogramuojama plastikinė kortelė, kuri atrakina numerio duris iki svečio išvykimo dienos 12 val. Svarbu yra tai, kad naudojantis elektronine raktų sistema, apsaugos darbuotojai gali matyti kada ir kiek kartų buvo įeita į konkretų numerį.

204.

205.


2. Seifai Seifai gali būti numeriuose ir šalia priėmimo tarnybos, skirti ypač vertingiems svečių daiktams, pinigams ir pan. saugoti. Seifai, įrengti numeriuose, dažniausiai užkoduojami tik svečiui žinoma skaičių kombinacija, o seifai, esantys šalia priėmimo tarnybos, rakinami dviem raktais: vienas atiduodamas svečiui, kitas – lieka priėmimo tarnyboje.

4. Aliarmo sistemos:

Vidinė aliarmo sistema įspėja viešbučio apsaugos skyrių apie pavojų. Ji skirta apsaugoti viešbučio teritoriją, restoraną, konferencijų sales, treniruoklių salę ir pan. Išorinė aliarmo sistema apie pavojų įspėja gaisrinę, policiją ir saugo priėmimo tarnybą, viešbutyje įrengtus kasos aparatus, apsaugos darbuotojų postą ir pan.

KLAUSIMAI SAVITIKRAI

1.Kokia apsaugos skyriaus pagrindinė funkcija viešbutyje? 2.Ar gali viešbučio apsaugos darbuotojas apklausti, apieškoti įtartinus asmenis? 3.Kokią maksimalią sumą gali gauti svečias už vieno daikto praradimą, trūkumą ar sugadinimą viešbutyje? 4.Kokios pagrindinės viešbučio saugumą užtikrinančios priemonės? 5. Kokie reikalavimai keliami apsaugos darbuotojui?

UŽDUOTIS 3. Stebėjimo kameros Stebėjimo kameros skirtos viešbučio prieigų ir patalpų stebėjimui. Vaizdas įrašomas ir saugomas tam tikrą laiką.

Sudarykite mažo viešbučio saugumo programą.

3. PASLAUGOS Į KAMBARIUS Žadinimas Svečio žadinimas atliekamas: • skambinant asmeniškai • skambinant automatizuotai Svečiui skambinama telefonu arba per televiziją. Ruošiantis svarbiai kelionei ar ankstyvam susitikimui, svečiui svarbu nepavėluoti. Pažadinimas laiku jiems yra labai svarbu. Svečią pažadinti galima telefono skambučiu, sutartu laiku arba telefoninėje paslaugoje įvedamas ankstaus ryto pažadinimo

206.

207.


skambutis. Šioje sistemoje svečias gali nustatyti laiką, dieną ir pažadinimo skambutį. Pažadinimo iš miego skambutis turi šias įjungimo/ išjungimo funkcijas - wake on / wake off. Galima nustatyti pakartotinį signalą kas 10 minučių ar dar vėliau. Taip pat galima nustatyti garsą, vibraciją, garsas + vibracija ir garsas gali būti pasirinktas kaip telefono skambėjimo garsų rinkinys. Kai kurių viešbučių telefoninėje sistemoje galima rasti žymę „Netrukdyti“.

Maisto užsakymas į kambarį

Numeriuose viešbučio svečiai aptarnaujami tada, kai iš anksto užsisako ar išsikviečia padavėją. Kiekviename numeryje gali būti pusryčių užsakymo kortelė, kurioje galima užsisakyti pusryčius į kambarį, gali būti a la carte meniu skirtas pusryčiams ir kitiems maitinimams. Dažniausiai šio meniu kainos būna didesnės nei restorane, tik sergantiesiems gali būti atnešamas maitinimas nemokamai. Maitinimą į kambarį galima užsisakyti: • užsakymo kortele, iš vakaro reikia užpildyti kortelę ir užkabinti ant durų rankenos koridoriuje ar perduoti atsakingam viešbučio darbuotojui iki 6 val. ryto. • užsisakyti per registratūrą, • tiesiogiai skambinant į restoraną, (kambaryje nurodytas restorano užsakymo telefono Nr.). Priimant užsakymus telefonu labia svarbu teisingai juos priimti . Priėmus užsakymą, būtina jį pakartoti svečiui ir įsitikinti ar užsakymą gerai suprato ir priėmė. • išsikviečiamas padavėjas. Svečias telefonu gali išsikviesti padavėją, kad jis ateitų į kambarį ir priimtų užsakymą. Padavėjas atsineša valgiaraštį ir pagal jį priima užsakymą. Aptarnavimo į kambarius skyrius paprastai dirba visą parą.

SITUACIJA

„Svečias nesulaukė automatinio pažadinimo skambučio! Dėl šios priežasties jis nespėjo į lėktuvą. Išsiaiškinus paaiškėjo, jog telefoninis ryšys buvo sutrikęs jau visą savaitę. Viešbučio vadovybė nupirko svečiui kitą lėktuvo bilietą. Svečias liko nustebintas. Vėliau svečias visada rezervuodavo ir apsigyvendavo tik šitame viešbutyje. Pamąstykite Ar viešbučio darbuotojai nerizikavo tokia kompensacija? Kokią galėtumėte pasiūlyti jūs kompensaciją svečiui? Ar jūs galite prisiimti atsakomybę didesnei nei 100 lt. kompensacijai?

208.

Pusryčiai į kambarius gali būti pateikti ryte nuo 06.00 iki 10.30 val.; Pietūs į kambarius gali būti nuo 12.00 iki 15.00 val.; Popiečio užsakymai į kambarius gali būti nuo 15.00 iki 19.00 val.; Vakarienė į kambarius gali būti užsakomi iki 24.00 val.; Naktiniai valgiai gali būti užsakomi nuo 24.00 iki 06.00 val. Kai kuriems maitinimams numeriuose serviruotė paruošiama iš vakaro. Iš anksto apskaičiuojama, kiek reikės padėklų. Padėklas gali būti serviruojamas, taip, kad atnešus į kambarį jis gali būti panaudojamas, kaip stalas ir galėtų nuo jo valgyti. Arba taip, kad atnešus į kambarį nuo padėklo nuimami valgiai ant serviruoto stalo. Stalą gali serviruoti iš anksto iki atnešant patiekalus. Taip pat gali būti serviruojamas vežimėlis. Patiekalai į kambarius visada turi būti nešami uždengtuose induose. Jei yra galimybė naudojami šildymo prietaisai. Padavėjas pats pagal užsakymą turi nuspręsti, kaip bus serviruojamas stalas. Susideda reikalingus serviravimo reikmenis ant padėklo, eina į numerį, užtiesia stalą staltiese ar servetėlėmis ir serviruoja. Galima iš anksto atnešti mineralinio

209.


vandens, vaisių. Vežant ar nešant užsakymą reikia patikrinti, ar viskas sudėta, ar yra prieskoniai. Jei užsakyta daugiau patiekalų gali aptarnauti ir du padavėjai. Aptarnaujant viešbučio numeryje, reikia labia gerai padavėjui apgalvoti darbo eigą. Negalima palikti nereikalingų indų klambaryje ar prie numerio koridoriuose. Indus nurenka ar išsineša padavėjas tik pakviestas. Maitinimo kambaryje formos: 2.1. Užsakoma pusryčiai / ar kitas maitinimas 2.2. Mini baro paslauga 2.3. Virdulys, kava, arbata, vanduo. Pusryčių užsakymas

A LA CARTE meniu

Norint užsisakyti pusryčius kambaryje reikia užpildyti užsakymo kortelę: Kortelėje yra pažymima: • Kambario numeris • Asmenų skaičius • Svečio pavardė • Valanda, kurią nori pusryčiauti • Pasirenkama asortimentas. Pusryčius galima užsisakyti: • Iš pusryčių kortelės, pažymint norimus patiekalus • Iš pusryčių meniu a la carte. • Užsakymas į kambarius

210.

PUSRYČIŲ meniu

211.


Dienos meniu į kambarį Į aptarnavimo dienos metu valgiaraštį įtraukiama keletas salotų, šaltųjų ir karštųjų patiekalų, sriuba, desertas.

Pusryčių užsakymas kortelėje

Dienos meniu pavyzdys Mini baro paslauga

Viešbučio kambariuose beveik visada yra įrengti mini barai ( MB). Jie skirti svečiui atsigaivinti, pasivaišinti saldumynais ir pan. Mini baruose, galima rasti alkoholinių, gaiviųjų gėrimų bei užkandžių. Žemesnės klasės viešbučiuose galite rasti ir tuščią barą. Tokiu atveju jis gali būti papildomas už nustatytą mokestį bei pageidaujant. Beveik visi viešbučių kambariuose esantys mini barai yra mokami. Viešbutis privalo pateikti mini baro įkainius, tačiau pasitaiko, kad kainyno nebūna. Todėl reikia kreiptis į viešbučio administraciją, kuri informuos, ar mini baras yra mokamas, ar ne. Už mini baro paslaugas paprastai atsiskaitoma išvykstant iš viešbučio, bet kartais gali paprašyti užstato už naudojimąsi mini baru.

212.

213.


Prie mini baro asortimento arba kambario informaciniame aplanke rasite mini baro kortelę, kurioje bus atžymima kiek buvo sunaudota gėrimų ar užkandžių.

Virdulys, kava, arbata, vanduo

Kai kuriuose viešbučiuose galima atsigaivinti vaisvandeniais, mineraliniu vandeniu arba gali atvykimo dieną rasti kavos ar arbatos, kurie yra įskaičiuoti į nakvynės kainą, nes gali būti, kad visą kitą laikotarpį kurį praleisite viešbutyje šios gėrimų atsargos nebus papildomos, bet apie tai visada bus papildomai pateikta informacija kambaryje esančiame paslaugų aprašymo aplanke. Gali būti palikta tik virdulys ir puodeliai, tuomet svečias gali virti savo kavą ar arbatą. Vandens iš čiaupo gerti taip pat nepatartina, mat kai kuriose šalyse jis gali būti užterštas bakterijomis. Paprastai viešbučiai yra atsakingi už tai, kad vanduo, tiekiamas į viešbutį atitiktų higienos normos reikalavimus, tačiau atsargumo sumetimais vandens iš čiaupo

gerti nerekomenduojama. Kava ir arbata dažnai teikiama nemokamai verslo klasės kambariuose, apartamentuose ir kituose aukštesnės klasės viešbučių kambariuose. Kava ir arbata, cukrus, grietinėlė padedama ant padėklo, pastatomi du puodeliai, stiklinės vandeniui ir virdulys. Šis padėklas sutvarkomas rytais ir atėjus paruošti kambario nakčiai. Šios klasės kambariuose kava ir arbata būna papildoma kiekvieno tvarkymo metu. Ypatingiems svečiams (VIP, CIP) gali būti ant stalo ar ant lovos padedama: • Vaisių krepšelis

Mini baro kainoraštis

214.

215.


Šampanas

Sultys ir vanduo

Virtuvės kambariuose Viešbučio numeriuose gali būti įrengtos virtuvėlės, kuriose svečias gali pats pasigaminti maistą. Tai dažniausiai tinka tiems svečiams, kurie apsistoja su vaikais, ilgesniam laikui, ar norint sudaryti atmosferą artimą namų aplinkai. Svečiams, kurie dažnai užsisako maistą į kambarius, patinka valgyti virtuvėlėse. Tokiose virtuvėlėse yra įrengti barai, kuriuose yra rinkinys indų, įrankių, taurių. Taip pat juose būna kava, arbata, cukrus. Jose taip pat yra virdulys, šaldytuvas, kartais elektrinė viryklė ar mikrobangų krosnelė.

Kabelinė TV ir koduoti kanalai Jau beveik visų viešbučių kambariuose rasite televizorių. TV būna pritaikyti pagal kambarį, atitinkamo dydžio spalvotas televizorius su distanciniu valdymu ir programų nustatymu, televizijos programa. Juose yra vietiniai ir tarptautiniai televizijos kanalai. Taip pat būna ir mokami kanalai arba mokami filmai. Kad jie būtų įjungti reikia užsisakyti registratūroje. Telefono paslauga Daugumoje viešbučių yra 24 val. per parą veikiantis vietinis ir tarptautinis telefoninis ryšys.

216.

217.


Šis ryšys naudojamas perduodant visus gaunamus skambučius svečiui. Viešbutyje telefoninė sistema turi tiesioginį paskirstymą į svečių kambarius. Tiesioginis ryšys gali būti vietinių ar tarptautinių skambučių. Telefono, fakso, telefakso žinutės priimamos telefonisto arba priimamojo skyriaus darbuotojo, laiku registruojamos ir informacija padedama į svečio skyrelį. Jei svečio telefonas yra sujungtas su žinučių indikatoriaus šviesomis, tai jos yra įjungiamos, kad praneštų svečiui apie gautą žinutę. Kai kurių viešbučių telefoninėje sistemoje yra žymė „Netrukdyti“ ar „Paskambinti vėliau“. Be telefoninės paslaugos siūlo, kad svečiams būtų įvedamas ankstyvaus ryto „Žadinimo“ skambutis. Skambindami į kitą šalį ar miestą, už pokalbį teks sumokėti viešbučio nustatytais tarifais. Skambinant viešbučio teritorijoje skambučiai nemokami. Kambaryje yra pateiktas viešbučio tarnybų telefonų sąrašas, paaiškinimai kaip skambinti. Skambinimo instrukcijas su šalių bei miestų kodais taip pat galima rasti kambaryje informaciniame reklaminiame aplanke. Jei kambaryje telefono nėra, tuomet tikrai jį rasite vestibiulyje. Už telefono paslaugas atsiskaitoma išsiregistruojant iš viešbučio. Seifo paslauga Pagal daugelio šalių teisinę sistemą viešbutis neatsako už vertingus daiktus paliktus kambaryje. Dažniausiai viešbutis neatsako ir už seifuose laikomus brangius dirbinius ar dideles pinigų sumas, nes dingimo atveju bus padengta tik tam tikra nuostolių suma. Seifai viešbučiuose gali būti įrengti specialiame skyriuje registratūroje arba kambariuose. Dažniausiai ši paslauga yra mokama, o įkainių lygis priklauso nuo viešbučio kategorijos. Išduodant seifo raktą kartais gali paprašyti užstato. Patartina visuomet išsinuomoti seifą ir jame laikyti svarbius dokumentus: pasą, bilietus, kelialapius, pinigus ir kitus vertingus daiktus.

218.

TAI ĮDOMU !

Interaktyvi viešbutinė TV sistema Tikslu suteikti svečiams pasirinkimo galimybę ir taip sustiprinti svečių ir viešbučio santykius, viešbučių kambariuose yra diegiamos interaktyvios TV sistemos. Šios sistemos tampa svarbia vieta viešbučio kambaryje, kaip pagrindinis kambario pramogų ir papildomos informacijos šaltinis. Kiekvienas viešbutis, o tuo labiau svečias nori, kad paslaugos, teikiamos viešbutyje, būtų pritaikytos jų poreikiams. Vienas iš pagrindinių reikalavimų - visapusiškas informavimas, kad svečiai galėtų greitai gauti reikiamą informaciją, paslaugas reikiamu laiku. Svečio pasveikinimas jam atvykus į kambarį (galimybė pasirinkti kalbą)

Interaktyvi viešbutinė TV sistema apima sekančius informacijos paketus: 1. Daugiafunkcinė informacija 2. Informacija svečiams 3. Paslaugos 4. Laisvalaikio galimybės

219.


1. Daugiafunkcinė informacija Nemokama televizija: • nemokamų TV kanalų paketas • tame tarpe gali būti: • viešbučio informavimo • bei meniu kalbos pasirinkimas

Video filmų pasirinkimas iš katalogo: • mokama paslauga - yra galimybė pasirinkti kalbą ir videokontrolės galimybė: pauzė ir pan.. Taip pat galimas Audio įrašų pasirinkimas

Mokami televizijos kanalai

2. Informacija svečiams Įvairi informacija: • žadinimas, • žinučių siuntimas/gavimas, • viešbutinės sąskaitos peržiūra, • orų prognozė ir pan.

220.

221.


3. Viešbučio paslaugos Galimybė pasirinkti viešbučio teikiamas paslaugas: • darbo laikas, • užsakymo galimybės ir t.t.

Žadinimas – galimybė pasirinkti pažadinimui klasikinę ar modernią muziką

222.

4. Laisvalaikio galimybės Ką pasirinkti ir kaip organizuoti savo laisvalaikį: • teatrai ir jų repertuaras • koncertai ir jų repertuaras • restoranai • naktiniai klubai • parduotuvės ir pan.

223.


Kambarių aptarnavimo tarnyba Visuose viešbučiuose teikiama kambarių aptarnavimo paslauga. Tačiau vienuose viešbučiuose veikia visą parą, o kituose ne. Visą parą kambarių tarnybos paslauga veikia aukštos klasės viešbučiuose, o kartais ši tarnyba priklauso tik kai kuriems numeriams. Pasaulinio lygio viešbučiuose liokajus dažniausiai stovi prie apartamento durų. Jis visada pasiruošęs patenkinti svečio pageidavimą.

Kambario paruošimas nakčiai Ne visuose viešbučio kambariuose atliekamas vakarinis tvarkymas. Dažniausiai jis atliekamas verslo klasės kambariuose, apartamentuose, kituose kambariuose, kurių svečiai pageidauja šios paslaugos. Aukštos klasės viešbučiuose, tai įprasta paslauga. Vakarinio tvarkymo metu atliekami šie darbai: • išnešamos šiukšlės; • išvalomos peleninės; • užtraukiamos užuolaidos; • įjungiamas naktinis apšvietimas; • šlapius rankšluosčius pakeičia sausais; • jei reikia papildomai padedama muilo ar šampūno, tualetinio popieriaus; • sutvarkomi arba išnešami nešvarūs indai; • tvarkingas lovos paruošimas nakčiai - atklojama lovatiesė; • kambarys paruoštas nakčiai, svečio poilsiui.

224.

225.


TAI ĮDOMU !

Technologinių naujovių (paslaugų) taikymo viešbučių sektoriuje seka. 1846 m.

1859 m.

226.

1881 m.

elektros šviesa

1907m.

telefonai kambariuose

1927m.

radijo imtuvai kambariuose

centrinis šildymas

mechaniniai liftai

227.


1940m.

oro kondicionieriai

1958m.

nemokama televizija

1950m.

elektriniai liftai

1964m.

kambari킬 rezervavimo sistema

228.

229.


1970m. elektroninis grynųjų pinigų registravimas, nuolaidų taškų sistemos ir berakčio užrakto atsiradimas, spalvotos televizijos standartizavimas

1965m.

230.

šviesos indikatorių panaudojimas telefonuose

231.


1983m. personalinių kompiuterių diegimas kambariuose, skambučių apskaita

1973m.

nemokami filmai kambariuose

1990m. video komandos (populiariems filmams), interaktyvūs video žaidimai, interaktyvus svečių kambarių užsakymas, paslaugų užsakymai internetu

1980m. nuosavybės valdymo sistemos, svečių išregistravimo iš kambario sistemos įvedimas

232.

233.


2000m.

bevielio tinklo užsakymai

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kokios paslaugos gali būti teikiamos viešbučio kambariuose? Kaip vykdoma žadinimo paslauga? Kokios maitinimo formos galimos užsakymams į kambarius? Kaip reikia užsisakyti pusryčius “kortele”? Koks yra įprastas pusryčių meniu? Kaip naudotis mini baro paslauga? Kada svečias atsiskaito už pasinaudotas mini baro paslaugas? Ar seifo paslauga teikiama viešbučio kambaryje yra mokama? Kokius darbus atlieka viešbučio darbuotojas ruošdamas kambarį nakčiai?

UŽDUOTIS

Papasakokite kaip teikiamos šios paslaugos:

234.

235.


4. BUITINĖS PASLAUGOS Kambarių valymas ir tvarkymas

• • • •

Analizuojant viešbučių pasirinkimą, tiriant viešbučio veiklą dauguma svečių į klausimus, kas nulėmė, kad buvo pasirinktas tas pats viešbutis ir į kokius kriterijus daugiausiai svečiai atkreipia dėmesį ieškant informacijos apie pasirinktą viešbutį išaiškėja, kad didžiausias dėmesys skiriamas švarai. Todėl kambarių tvarkymui viešbučiuose skiriamas ypatingas dėmesys. Pirmiausiai viešbučiuose turi dirbti darbštūs, sąžiningi, komunikabilūs darbuotojai. Kiekvienas darbuotojas turi stengtis, kad viešbutyje būtų švara ir tvarka. Nuo kambarių būklės priklauso viešbučio pajamos, populiarumas. Viešbučio svečiams stengiamasi:

sukurti malonią atmosferą, sukurti saugią, komfortišką aplinką, sukurti gerą aptarnavimą, malonų, taktišką bendravimą, palaikyti švarą ir tvarką viešbučio patalpose ir kambariuose.

Viešbučio darbuotojai atsakingi už patalpų švarą ir tvarką turi laikytis etikos ir išvaizdos reikalavimų: • Darbo metu privaloma laikytis administracijos nurodymų, įsakymų, pareigybinės instrukcijos reikalavimų. • Į darbą ateiti laiku. Negalima palikti darbo vietos, kol neatėjo pamaina, iš darbo išeiti, tik baigus pamainą. • Dirbti su tarnybine apranga, kuri turi būti tvarkinga. • Didelį dėmesį skirti asmeninei išvaizdai, plaukai, veidas, nagai ir rankos visada turi būti švarūs, tvarkingi, o kūnas malonaus kvapo. • Negalima kramtyti kramtomosios gumos. • Negalima būti svečių kambariuose ne darbo reikalais. • Valyti ir tvarkyti viešbučio kambarius, užtikrinti kambariuose tvarką, sukurti juose šiltą ir jaukią atmosferą. • Mokėti naudotis inventoriumi, buitine technika. Darbus atlikti tyliai ir tvarkingai.

236.

• Išvykus gyventojui, kontroliuoti, ar užrakintas numeris. • Saugoti patikėtas materialines vertybes. • Mokėti suteikti pirmąją pagalbą ligoniui. • Mokėti taisyklingą valstybinę kalbą bei nors vieną užsienio kalbą. • Būti paslaugiam viešbučio svečiams. Suteikti svečiui informaciją apie viešbutyje teikiamų paslaugų įvairovę. • Darbo metu palaikyti ryšį su priėmimo tarnyba. • Dėmesingai išklausyti, rodyti, kad suprantate ir užjaučiate, gerbti svečio nusiskundimą, • Niekada nekaltinti kito žmogaus ar kito skyriaus darbuotojo, pasižymėti pastabas, informuoti svečią, ką galima padaryti, kad jo skundas būtų patenkintas ir ko negalima padaryti. Nežadėti to, ko neįmanoma padaryti ar kas ne Jūsų galimybių ribose. Viešbučiuose kambariai dažniausiai tvarkomi kiekvieną dieną. Kai kuriuose viešbučiuose ir kai kuriose šalyse gali būti pasirinktas, toks kambarių priežiūros variantas: • nuo 1 – 2 žvaigždučių viešbučiuose kambariai gali būti tvarkomi 1 – 2 kartus per savaitę, • 3 žvaigždučių – 1- 3 kartus per savaitę, • 4 - 5 žvaigždučių viešbučiuose kambariai tvarkomi kiekvieną dieną.

Kambarių valymo tvarka Viešbučiuose pasirenkama tokia kambarių tvarkymo seka: 1. Kambariai ant kurių durų kabo kortelė „Prašau sutvarkyti“ 2. Išvykusių svečių kambarių valymas. 3. Gyvenančių svečių kambarių valymas. Tačiau vien tokio pasirinkimo neužtenka. Kad kambariai laiku būtų sutvarkyti ir nekiltų pretenzijų, reikia darbus suplanuoti. Todėl viešbučiuose yra nustatoma kambarių būklė. Viešbučio darbuotojas pradėdamas darbą gauna ataskaitą apie kambarių būklę ir eina tvarkyti tą kambarį, į kurį pirmiausiai turi atvykti svečias. Kambario būklė ( statusas) 1. Tuščias/ sutvarkytas kambarys ( Vacant/ Clean); 2. Tuščias/ nesutvarkytas kambarys ( Vacant/Dirty); 3. Užimtas/ sutvarkytas kambarys ( Occupied/ Clean); 4. Užimtas/ nesutvarkytas kambarys ( Occupied/ Dirty);

237.


5. Išvykstančiojo kambarys ( Departure); 6. Nenaudojamas kambarys ( Out – of – order); 7. Blokuotas kambarys ( Blocked). Viešbučio kambarių valymai pagal kambario būklę ( statusą) • Kambario valymas, iš kurio išvyko svečias, ir į kurį turi atvykti. • Kambario valymas, iš kurio išvyko svečias, ir kuris nėra užsakytas. • Tarpinis kambario valymas, į kurį turi atvykti svečias. • Apgyvendinto kambario valymas su kortele “Sutvarkyti“ • Apgyvendinto kambario valymas. • Tarpinis kambario valymas, kuris šiandien nėra užsakytas. • Generalinis kambario valymas. • Generalinis kambario valymas po remonto. Kambarių valymo eiliškumas Ar gerai sutvarkytas kambarys turi mokėti įvertinti viešbučio ekonomė ar vyr. kambarinė, viešbučio administratorė. Atvykę į viešbutį svečiai daugiausiai laiko praleidžia kambariuose ir jiems labai svarbu geras poilsis. Prie gero poilsio prisideda kambario tvarka ir švara. Gerai išvėdintame, tvarkingame kambaryje svečiai geriau pailsės nei netvarkytame. Kambarių tvarkytojoms reikia susiplanuoti darbus taip, kad nebūtų pamiršta visos smulkmenos. Reikia ne tik išvalyti kambarį, bet patikrinti visą įrangą, TV, mini barus ir visus kitus reikmenis. Todėl kambarius tvarkantys darbuotojai turi laikytis kambario tvarkymo reikalavimų, tuomet atliks visus darbus. Kambarių tvarkymui reikia nusistatyti eiliškumą: 1. Kambarinė pagal kambarių būklės lapą susiplanuoja, kuriuos kambarius tvarkyti pirmiausia. 2. Pasitikrinti ar pilnai sukomplektuotas darbo vežimėlis. 3. Į kambarį eiti prieš tai pasibeldus ir pasakius „Kambarių tarnyba“ (“Housekeeping“) ir įsitikinus, kad kambaryje nėra svečio. Kambarinė turi žinoti įėjimo į kambarį tvarką. 4. Atitraukti naktines užuolaidas ir atidaryti langą. 5. Jei tai kambarys, iš kurio išvykęs svečias, patikrinti ar svečias nieko neužmiršo. Jei ką nors randame, pranešame vyr. kambarinei arba elgiamės pagal nustatytą viešbučio tvarką. 6. Surinkti visas šiukšles ir išvalyti peleninę. 7. Sugrįžus į kambarį, patikrinti Mini Barą. Jei ko nors trūksta, reikia pasižymėti į savo MB apskaitos formą ir uždarius duris nueiti pasiimti reikiamą MB prekių kiekį. 8. Tvarkoma lova pagal viešbučio standartus. Lovos klojamos su lovatiese, dalinai užtiesus lovatiesę, be lovatiesės, lovos klojamos papuošiant jas su įvairiais aksesuarais, rankšluosčiais, kitomis mielomis dovanėlėmis. Ypatingai stengiamasi papuošti jaunavedžių, jubiliatų, įžymybių lovas.

238.

239.


9. Sutvarkomos nešvarios stiklinės ir taurės. 10. Išmėtytus laikraščius, žurnalus gražiai padedami ten kur ir buvo. 11. Svečio dokumentai, kompiuteris ir kt. svarbūs jo dokumentai - neliečiami. 12. Sutvarkomas stalas: jei yra kokie nors buteliai, juos gražiai padedame ant stalo kampo, pakrovėjo laidai gražiai suvyniojami, trūkstamas užrašų knygutes, šratinukus ir kitus daiktus vėl padedama pagal viešbučio standartus ir t.t. 13. Toliau valomos dulkės kambaryje. Geriausiai jas valyti pagal laikrodžio rodyklę, kad nieko nepraleisti. 14. Sutvarkius visą kambarį jį reikia išsiurbti. 15. Toliau tvarkomas vonios kambarys. 16. Sutvarkius vonios kambarį, uždaromas kambario langas, pataisomos ir dieninės ir naktinės užuolaidos. Užuolaidos turi būti tvarkingai atitrauktos. 17. Pasižymėti savo darbo užduočių lape, kad kambarys yra švarus. 18. Dar kartą apžiūrėti visą kambarį. 19. Savo užduočių lape prie sutvarkyto kambario parašome rastas pastabas. 20. Pranešti, kad kambarys sutvarkytas.

IŠSPRĘSKITE SITUACIJĄ

Svečias atvyko į viešbutį 15val. Gyvenęs svečias prieš tai išvyko 10.30. Administratorė registruoja svečią ir suteikia kambarį. Nuvykęs iki kambario svečias randa jame dirbančią kambarinę. Svečias nepatenkintas. Išanalizuokite: • kas kaltas dėl šios situacijos? • paaiškinkite, kokie darbai buvo neatlikti iki svečio atvykimo.

pagalves galima užsisakyti pagal savo poreikius. Vieni mėgsta miegoti ant pūkinių pagalvių, kiti ant minkštų ar kietų, treti dėl sveikatos gali miegoti tik ant priešalerginių pagalvių. Visuose kambariuose ant lovos dažniausiai būna standartinė pagalvė – sintetinė, vidutinio minkštumo. Todėl viešbučiuose siūloma paslauga - pasirinkti pagalvę. Dėl pagalvės galima susitarti rezervuojant kambarį arba atvykus į viešbutį reikia paskambinti į registratūrą ir pagalvė bus atnešta. Pagalvių meniu gali būti toks: • sintetinė, vidutinio minkštumo pagalvė, • sintetinė, priešalerginė, vidutinio minkštumo pagalvė, • sintetinė, priešalerginė, kieta pagalvė, • natūrali pūkų/plunksnų, vidutinio minkštumo pagalvė, • natūrali pūkų/plunksnų, kieta pagalvė.

MALONIOS AKIMIRKOS

„ Svečias pasakė, kad jam labai patinka mūsų pagalvės, ir pasiteiravo jas

gaminančios įmonės pavadinimo. Jam nepavyko rasti šių pagalvių vietos parduotuvėje, todėl buvo nusiminęs. Pasikalbėjau su savo vadovu ir mes nusprendėme suteikti jam galimybę įsigyti pagalvių iš mūsų viešbučio. Svečias liko patenkintas“ Papildomas rankšluostis, chalatas, šlepetės

Papildoma pagalvė, rankšluostis, chalatas, šlepetės.

Papildoma pagalvė Visuose viešbučiuose galima gauti papildomą pagalvę. Daugumoje viešbučių papildoma pagalvė yra įvelkama į maišelį ir padedama spintos lentynoje. Tačiau

240.

241.


Paprastai kiekviename viešbutyje svečiui yra skiriamas nemokamai veido ir dušo rankšluostis. Priklausomai nuo viešbučio tipo, paslaugų teikimo, gali būti teikiama nemokamai: • rankšluosčiai prie baseino, • pirties rankšluosčiai, • paplūdimio rankšluosčiai, • vonios chalatas, • vienkartinės šlepetės ir pan. Toks pasirinkimas dažniausiai būna viešbučiuose, kuriuose yra saunos, baseinai, teikiamos įvairios SPA paslaugos ar viešbučiuose prie jūros, ežero, kito vandens telkinio. Svečiai, kurie gyvena aukštesnės klasės viešbučiuose apartamentuose, prezidentiniuose, jaunavedžių numeriuose visada gali rasti chalatą ir šlepetes. Svečiui pageidaujant papildomo rankšluosčio, chalato ar šlepečių galima gauti už papildomą mokestį. Viešbučiuose, kurių kambariuose svečias neras chalato ar šlepečių gali nuomotis chalatą ar nusipirkti vienkartines šlepetes.

TAI ĮDOMU !

Kaip padaryti gėlę iš dviejų rankšluosčių? Ši instrukcija paaiškins Jums, kaip galima padaryti gėlę iš dviejų rankšluosčių. Ši gėlė gali būti ir be kotelio: tokiu atveju užteks ir vieno rankšluosčio. Taip pat galima panaudoti du skirtingo dydžio rankšluosčius: padarius dvi gėles uždėti mažesnę ant didesnės ir pan. Galimi skirtingi variantai: viskas priklauso nuo Jūsų vaizduotės! Pabandykite! Tai tikrai įdomu!

1. Rankšluostis patiesiamas. Lenkiami ilgieji rankšluosčio kampai į rankšluosčio vidurį (laikantis vienodų atstumų) Jeigu ant rankšluosčio yra etiketė – ji lieka viršuje (žr. pav.)

2. Paimkite už rankšluosčio kampų ir ištempkite, kaip parodyta paveikslėlyje

3. Rankšluosčio vidurį sulankstykite mažomis klostėmis

4. Ši nuotrauka paaiškina, kaip turi atrodyti rakšluostis, atlikus tris lankstymus

5. Pakelkite rankšluosčio kampus (parodyta prieš tai buvusiame pav.), laikykite ir išverskite, kad pasidarytų lapelis. Taip atlenkus visus keturis kampus, susiformuos gėlė. 6. Norint padaryti gėlėi kotelį – pasinaudokite kitu rankšluosčiu. Atlenkus vieną rankšluosčio kampą (parodyta pav.), susukite kotelį ir iš likusio nesusukto kampelio suformuokite lapelį

242.

243.


7. Jeigu norite, kad gėlė atrodytų gražiau – panaudokite du skirtingo dydžio rankšluosčius (didesnį ir mažesnį), suformuokite dvi gėles ir mažesniąją uždėkite ant didesnės. Asmens higienos reikmenys

Kiekviename viešbutyje paprastai būna, nors minimalios asmens higienos priemonės. Nuo 1 iki 3 žvaigždučių viešbučiuose gali būti svečiui padėta: • šampūnas, • muilas, • dušo kepurėlė. Svarbu žinoti, kad radus muilo vonios kambaryje bei jį sunaudojus, jo atsargos nebūna papildomos. Ši taisyklė negalioja itin aukštos klasės viešbučiams, kuriuose stengiamasi kuo geriau ir paslaugiau aptarnauti čia viešinčius svečius. 4 – 5 žvaigždučių viešbučiuose asmens higienos priemonių būna labai įvairai. Čia jau priklauso nuo viešbučio, kuriam tarptautiniam tinklui priklauso, komforto ir aptarnavimo lygio, nuo pasirinktų priemonių gamintojų. Gali būti pasirinkta standartiniai viešbučiams teikiamų priemonių gamintojai, bet gali būti ir firminės, vardinės priemonės. Šiuose viešbučiuose gali būti pateikta: • šampūnas, • dušo žele, • kūno losjonas, • muilas,

244.

• dušo kepurėlė, • kremas, • skutimosi peiliukai, • dantų pasta su šepetėliu, • nagų dildė, • higieninės servetėlės, • vatos pagaliukai, vatos pagalvėlės, • siuvimo reikmenų paketas pagal pageidavimą (vietoj siuvimo reikmenų paketo pagal pageidavimą gali būti siūloma ir siuvimo paslauga. Kai kuriuose viešbučiuose šias priemones: skutimosi reikmenis, dantų šepetėlį su dantų pasta ir pan. galima įsigyti už papildomą mokestį. Dabar beveik visuose viešbučio kambariuose galima rasti ir plaukų džiovintuvą. Jis gali būti įrengtas stacionariai arba gali būti padėtas vonios kambario spintelėje. Prieškambario arba kambario spintoje svečias gali rasti batų priežiūros priemones: • batų valymo kempinėlę, • batų šaukštą

batų blizginimo pirštinę

batų šepetį.

245.


Pristatoma lova arba vaiko lovelė

Viešbučiuose daugiausiai yra vienviečių, dviviečių kambarių. Dviviečiuose kambariuose svečiai gali paprašyti papildomos lovos trečiam asmeniui arba triviečiame kambaryje – ketvirtam asmeniui. Šeimoms apsigyvenančioms su vaikais viešbučiuose daromos nuolaidos, vaikui iki 6 metų dažniausiai visai nereikia mokėti už vietą, jei nereikia atnešti lovos. Viešbučiai gali pasiūlyti vaikišką lovą arba pristatomą lovą. Suaugę taip pat gali pageidauti papildomos lovos kambaryje ir jei viešbutyje teikiama papildomos lovos paslauga tuomet gali patenkinti svečio norą. Užsakius vietą trečiajam ar ketvirtajam asmeniui, dviviečiame kambaryje pastatoma papildoma lova (gali būti sulankstomoji lova), sofa arba sulankstomas fotelis. Jiems dažniausiai lovos nuoma yra mokama, tačiau mažesniu tarifu nei stacionarios lovos kaina kambaryje. Papildoma lova pristatoma tik tuose kambariuose, kuriuose pakankamai vietos. Skalbimo ir lyginimo paslaugos

246.

Svečiams viešbutyje už papildomą mokestį yra teikiama skalbimo, lyginimo, cheminio valymo paslauga. Kambaryje svečiui yra padėtas maišelis, į kurį reikia sudėti savo skalbinius ir užsisakyti paslaugą užpildant prie maišelio prisegtą užsakymo važtaraštį. Reikia nurodyti kiekvieno drabužio kiekį ir norimą paslaugą. Maišelį gali paimti kambarinė arba administratorė. Dažniausia užsakymai priimami ryte ir grąžinami tą pačią dieną. Tačiau gali būti ir skubių, neplanuotų atvejų, kai viešbučio administracija neatsako svečio norams ir įvykdo jų užsakymus. Pavyzdžiui,

pasaulinio lygio viešbučiuose visos viešbučio paslaugos teikiamos visą parą. Galimi darbo laiko variantai: • Skalbiniai priimami pirmadieniais – penktadieniais 08.00 – 22.00 • Šeštadieniais ir sekmadieniais 08.00 – 14.00 • Cheminis valymas 08.00 - 18.00 Užsakymų įvykdymo terminai: • Skalbinius atidavus tą pačią dieną iki 10.00 val. grąžinami tą pačią dieną, • Skalbinius atidavus tą pačią dieną po 10.00 val. grąžinami tą pačią dieną arba iki 12 val. kitą dieną. • Skubios paslaugos atliekamos per 4 val. • Išlyginimas per 1val. Dideli viešbučiai turi įrengtas savo skalbyklas, mažesni yra sudarę sutartis su netoli esančiomis skalbyklomis ir naudojasi jų paslaugomis. Skalbyklose yra įrengtos mažos skalbimo, džiovinimo mašinos, kurios skirtos tik svečių drabužių priežiūrai. Jokiu būdu negali skalbti svečio drabužių kartu su personalo drabužiais, patalynės skalbiniais ar pan. Viešbutis dažniausiai neprisiima atsakomybės dėl atsiradusių defektų, tokių, kaip spalvos išblukimas ar susitraukimas, taip pat už paliktus daiktus kišenėse, sulūžusius užtrauktukus ar sagas. Jei drabužis būtų pamestas ar sugadintas dėl skalbyklos kaltės, viešbutis kompensuotų daugiausiai penkių drabužio valymų kartų sumą ar pan. Kad nekiltų nesusipratimų, skalbyklos darbuotojams svarbu atkreipi dėmesį į svečio drabužio audinio priežiūros simbolius. Tuomet laiku galima perspėti svečią apie negalimą atlikti paslaugą, jei taip atsitiktų. Ne tik skalbyklos darbuotojams, bet ir kambarinėms svarbu žinoti audinių priežiūros simbolių reikšmes. Audinio priežiūros simboliai (žr. 5 lentelę) Peržiūrėkite, ką reiškia simboliai priežiūros etiketėje. Sutartinių ženklų žymėjimus bei paaiškinimas: • Skalbinius surūšiuokite pagal spalvą - spalvotus ir baltus skalbkite atskirai. • Sutartiniuose ženkluose nurodyta temperatūra rodo aukščiausią leidžiamą skalbimo temperatūrą. • Po ženklu esantis brūkšnelis rodo, kad reikia skalbti programa, kurios mechaninis poveikis yra mažesnis, nei paprastos programos. Mechaninis poveikis bus mažesnis, jei vienu metu skalbsite mažiau skalbinių didesniame vandens kiekyje ir gręšite mažesniu greičiu. • Cheminio valymo ženklai etiketėje valyklai nurodo, kokį skiediklį ir valymo būdą naudoti. • Spalvoti skalbiniai mažiau bluks ir velsis, jeigu skalbsite išverstus.

247.


5 lentelė. Audinių priežiūros simboliai SKALBIMAS VANDENYJE Paprasta skalbimo programa. Skalbti ne aukštesnėje, kaip 95o C vandenyje

Švelnus cheminis valymas vandeniu (naudojant emulsijas)

BALINIMAS

Švelnus skalbimas. Skalbti ne aukštesnėje kaip 95o C vandenyje Paprasta skalbimo programa. Skalbti ne aukštesnėje, kaip 60o C vandenyje Švelnus skalbimas. Skalbti ne aukštesnėje, kaip 60o C vandenyje Paprasta skalbimo programa. Skalbti ne aukštesnėje, kaip 40o C vandenyje Švelnus skalbimas. Skalbti ne aukštesnėje, kaip 40o C vandenyje Leidžiama skalbti tik rankomis Skalbimas vandenyje draudžiamas (nerekomenduojamas) CHEMINIS VALYMAS Cheminis valymas tetrachloretanu Švelnus cheminis valymas tetrachloretanu

Balinti deguonies balikliu Balinti draudžiama (nerekomenduojama)

DŽIOVINIMAS DŽIOVYKLĖJE Įprastas džiovinimas džiovyklėje (džiovinimas aukštoje temperatūroje) Švelnus džiovinimas džiovyklėje (džiovinimas žemoje temperatūroje) Džiovinti džiovyklėje draudžiama (nerekomenduojama)

LYGINIMAS

Cheminis valymas angliavandeniliais

Lyginimo temperatūra iki 200o C

Švelnus cheminis valymas angliavandeniliais

Lyginimo temperatūra iki 150o C

Cheminis valymas draudžiamas (nerekomenduojamas) Cheminis valymas vandeniu (naudojant emulsijas)

248.

Balinti galima

Lyginimo temperatūra iki 110o C Lyginimas draudžiamas (nerekomenduojamas)

249.


250.

251.


Labai svarbu atkreipti dėmesį ar ant svečio drabužių nėra ryškių dėmių. Jas būtina išvalyti prieš skalbimą, o po to išskalbti įprastu būdu visą rūbą. Kartais šios paslaugos svečias gali paprašyti bet kurio viešbučio darbuotojo, nes kartais galima išvalyti dėmę nenešant į skalbyklą. Todėl įprasta, kad viešbučiuose kambarinių ruošos kambaryje yra reikiamų priemonių su kuriomis lengva išvalyti dėmes. Jei atpažįstame dėmės kilmę ir valome iš karto, dėmei neįsisenėjus, tada galima ją išvalyti ir be cheminio valiklio konkrečiai dėmei valyti. Svarbu žinoti: Dėmės valymo technologiją • Dėmę valyti iš karto. • Atpažinti dėmės kilmę. • Atpažinti audinio rūšį. • Dėmės nusausinimui naudoti popierinius rankšluosčius ar kempines. • Nepilti tiesiai ant audinio cheminio valiklio. • Negalima dėmės įtrinti į audinį. • Valyti sukamaisiais judesiais iš dėmės krašto į vidų. Bendros valymo taisyklės • Iškart nevalykite dėmės dideliu vandens kiekiu — dėmė išsiplės ir susidarys negražūs pakraščiai. • Po valoma dėme padėkite baltą medžiagos skiautę, sulankstytą kelis kartus, kad ji sugertų drėgmę. • Karštas vanduo gali sutvirtinti bet kokią dėmę. Todėl ir merkti drabužį prieš skalbimą reikia į šaltą vandenį ir šaltu vandeniu suvilgyti dėmę vatos tamponu, jei negalima skalbti viso daikto. • Karštas lygintuvas taip pat įtvirtina dėmę, padaro ją atsparią valymo priemonėms. Todėl jei dėmė nepašalinta iki galo, jokiu būdu negalima drabužio lyginti. Visada reikėtų turėti šių priemonių: („greitoji pagalba“) • amoniakas • vandenilio peroksidas • glicerinas • muilas su tulžimi • mineralinis vanduo • druska • actas • sugeriamas popierius (servetelė)

252.

Lyginimo paslaugos Lyginimo paslaugos teikiamos kiekvieną dieną. Viešbučio aukštuose gali būti įrengti kambariai, kuriuose svečiai drabužius gali išsilyginti patys. Pagal pageidavimą nuomojamas lygintuvas, lyginimo lenta. Kambariuose gali būti kelnių lyginimo presas. Kelnių presas Viešbučio kambaryje svečio patogumui gali būti elektrinis kelnių lyginimo presas, svečias pats gali išsilygint kelnių kantą ar pan. Kelnių preso naudojimosi instrukcija turėtų būti viešbučio informaciniame reklaminiame aplanke. Kelnių raukšles galima išlyginti nuo 15min. iki 45min. Viešbučio kambaryje yra svarbi kiekviena interjero detalė, todėl kiekvienas papildomas daiktas neturi atrodyti, kaip nereikalingas ar paliktas trumpam. Lyginimo presas turi atitikti kambario interjero reikalavimus, gerai įmontuotas prie sienos ar padėtas tinkamoje vietoje. Lyginimo presas gali atlikti ir kabyklos paskirtį.

253.


Elektros srovė – elektros konverteris Kai kuriuose viešbučiuose, ypač pietų šalių viešbučiuose pasitaiko elektros srovės sutrikimų. Ne visur vienoda elektros srovės įtampa ( 120V arba 220V), todėl visada reikia atkreipti savo dėmesį į aprašymus viešbučio aplanke ar vonios kambaryje. Elektros srovės lizdai gali būti nevienodos formos, todėl naudojantis savais prietaisais reikia naudoti „tarpininką“ - elektros įtampos keitiklį - elektros konverterį. Oro kondicionieriai Kambariuose turi būti gaivus, tyras oras. Dažniausiai oras kambariuose šviežinamas atidarius langus arba padarius skersvėjį. Nereikėtų ilgai vėdinti vėjuotą dieną. Be to jau beveik visuose naujuose viešbučiuose yra įrengtos šiuolaikinės vėdinimo sistemos. Viešbučiuose būna įrengtas vietinis arba centrinis oro kondicionierius. Kambariai su centrine reguliuojama oro kondicionavimo sistema ar su individualiai reguliuojama oro kondicionavimo sistema. Žemesnės klasės viešbučiuose gali būti ši paslauga teikiama už papildomą mokestį. Centrinis oro kondicionierius reguliuojamas viešbučio darbuotojų arba kažkiek gali būti valdoma ir kambaryje. Oro kondicionieriai, kuriuos valdo iš viešbučio pulto gali veikti visą parą arba įjungiamas tik nustatytoms kelioms valandoms dieną ar naktį. Grafikus nustato viešbučio administracija. Vietinį oro kondicionierių valdo pats svečias. Oro kondicionieriaus pultas gali būti išduodamas registratūroje už papildomą užstatą, kuris turi būti grąžinamas išvykstant. Svečiams nebūnant kambariuose tiek centriniai, tiek vietiniai oro kondicionieriai automatiškai išsijungia. Kondicionierių visuomet rasite keturių - penkių žvaigždučių viešbučiuose. Tačiau dar yra nemažai viešbučių, kambariuose nėra kondicionavimo sistemos, net jei tai ir šiltų kraštų šalis. Šiose patalpose oras gaivinamas natūraliu būdu atidarius langą ar oro gaivikliais. Oro gaivikliai turi būti nealergiški, neutralaus kvapo, kad nepakenktų svečio sveikatai. Kartais reikia naudoti oro gaiviklius, kurie naikina nemalonius kvapus, pvz., tabako, prakaito, kito svečio kvepalų kvapus. Oro gaiviklį galima palikti svečio numeryje ir jam prireikus galės pasinaudoti.

UŽDUOTYS

1. Pagal pateiktus paveikslėlius apibūdinkite paslaugas ir papasakokite jų darbo organizavimą.

2. Vadovaudamiesi žemiau pateiktomis nuorodomis, sulankstykite gėlę iš rankšluosčio. Reikalingas kvadrato formos rankšluostis (galima pasinaudoti ir popieriaus lapu): 1) Visi keturi kampai atlenkiami į rankšluosčio vidurį (1 pav.) 2) Dar kartą lenkiame keturis kampus į rankšluosčio vidurį (2 pav.) 3) Apverčiame rankšluostį (3 pav.) 4) Vėl lenkiame keturis kampus į rankšluosčio vidurį (4 pav.) 5) Ranka prilaikydami viduryje atlenktus kampelius, iš apačios ištraukiame kampelius – fomuojame lapelius (5 pav.) 6) Ištraukus tarp lapelių mažesnius kampelius – gėlė suformuota (6 pav.)

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI

1. Išvardinkite buitines paslaugas. 2. Kokie reikalavimai keliami darbuotojams teikiantiems viešbutyje buitines paslaugas? 3. Koks gali būti „Pagalvių meniu“? 4. Kokios paslaugos svečiui priklauso prie asmens higienos reikmenų? 5. Kokia tvarka kambariuose pristatoma papildoma lova? 6. Kokia tvarka teikiamos skalbimo, lyginimo paslaugos? 7. Kas yra elektros konverteris ir kodėl jis reikalingas kai kuriuose viešbučiuose?

254.

255.


3. Surašykite, kokiems svečiams ir kada galimas toks rankšluosčių pateikimas viešbučio kambaryje. Sugalvokite, kaip dar galima paįvairinti išlankstytą gėlę/ rankšluostį. Eil. Nr.

Pateikite atvejus, kai svečiams rankšluosčiai gali būti padėti kambaryje sulankstyti kaip gėlė

1. 2. 3. 4. 5.

5. INFORMACIJOS SUTEIKIMO BŪDAI Kiekvienas viešbučio darbuotojas turi teikti svečiui informaciją jiems rūpimais klausimais. Vienus svečius domina tik viešbutyje teikiamos paslaugos, o kitiems svečiams rūpi aplankyti miestą, susipažinti su papročiais, tradicijomis, gyvenimo būdu, kultūra. Todėl jiems reikia pasiūlyti aplankyti miesto įžymias vietas, renginius ir pan. Vieni svečiai nori miestą apžiūrėti dieną, kiti naktį. Darbuotojai turėtų gerai mokėti valstybinę kalbą, kitas užsienio kalbas, iš kurių dažniausiai atvyksta svečiai. Lietuvoje reikėtų mokėti anglų, rusų, lenkų kalbas. Tačiau gali būti viešbutyje darbuotojų, kurie padėtų bendrauti su svečiais iš Japonijos, Prancūzijos, Vokietijos ar kitų šalių. Išsamiausią informaciją viešbučiuose teikia priėmimo tarnybos darbuotojai, tačiau bet kuris darbuotojas užkalbintas viešbučio patalpose turėtų padėti svečiams rūpimais klausimais.

Darbuotojai, kurie dažniausiai sutinkami svečio viešėjimo kelyje viešbutyje: • durininkas; • apsaugos tarnybos darbuotojai; • nešikas; • portje; • administratorius; • kambarių tarnybos darbuotojai. • kitų paslaugų teikėjų darbuotojai ( konferencijų organizatoriai, restoranų darbuotojai, valiutos keitimo punkto darbuotojai ir kt. ) • Paslaugų įvairovė viešbutyje, apie kurių darbo organizavimą turi žinoti dauguma darbuotojų: • apgyvendinimas; • maitinimas; • smulkių pirkinių pristatymas; • konferencijų organizavimas; • informacijos teikimas, • bilietų užsakymas; • ekskursijų organizavimas; • autotransporto nuoma; • skalbimo, cheminio valymo, lyginimo; • sporto salės, baseinai, saunos; • valiutos keityklos; • spaudos ir suvenyrų kioskai; • saugojimo seifai; • interneto ir kitos ryšio paslaugos; • grožio salonai. Informacija teikiama: • apie viešbutyje teikiamas paslaugas • apie mieste teikiamas paslaugas ir lankytinas vietas. Informacija svečiui gali būti pateikta: • žodžiu gyvai, telefonu • nuorodos internete • bukletai, lankstinukai, knygelės, atvirukai. Lankstinukai, bukletai, knygelės, atvirukai gali būti teikiamos: • mokamai • nemokamai. Svečiui patogu, kai visą informaciją gali rasti viešbučio kambaryje. Viešbučio kambaryje dažniausiai yra informacija apie viešbutyje teikiamas paslaugas, jų tarifus ir naudojimosi galimybes. Ši informaciją būna sudėta į gražiai apipavidalintą

256.

257.


reklaminį aplanką su viešbučio atributika. Viešbučio kambariuose svečias randa reklaminį informacinį aplanką, kuriame lietuvių, anglų ar kitomis kalbomis pateikta informacija. Dažniausiai aplanke yra: • reklaminis informacinis viešbučio lankstinukas; • kambarių tarifų lapelis; • viešbučio vizitinė kortelė su kitoje pusėje pažymėta viešbučio buvimo vieta miesto teritorijoje; • TV kanalų sąrašas, mokamų kanalų tarifai ir prisijungimo galimybės; • informacija apie prieigą prie interneto; • mini baro paslaugų tarifai; • skalbimo, cheminio valymo užsakymo kortelė ir kainos; • telefonų numeris su priėmimo tarnyba; • tarptautiniai miesto kodai; • paslaugų sąrašas ir naudojimosi sąlygos; • rašymo priemonės (pieštukas/rašiklis, popieriaus lapas, užrašų knygelė) su viešbučio rekvizitais; • pusryčių užsakymo kortelė; • a la carte meniu / restorano meniu; • papildomos paslaugos ir naudojimosi galimybės. Svečias viešbutyje informaciją gali rasti: Kambaryje informaciniame reklaminiame aplanke viešbučio reklaminis lankstinukas

258.

Viešbučio aplinka

Viešbučio istorija

259.


Viešbučio buvimo vieta miesto teritorijoje

Viešbučio maitinimo patalpos

Viešbučio kambariai

Konferencijų ir kitos paslaugos

260.

261.


Konferencijų salių įkainiai

262.

Viešbučio kambarių įkainia

Popieriaus lapas užrašams, vokas

263.


264.

265.


KortelÄ—s kambariĹł tanybai

266.

267.


Ypatingi pasiūlymai

268.

Anketa svečiui

269.


Informacijos pateikimas viešbučių lankstinukuose

270.

Viešbučio vizitinės kortelės pavyzdys

informaciniuose - žurnaliukai apie miestą, pvz., „Vilnius in your pocket“ • žemėlapiuose. Dažnai viešbučio darbuotojui žemėlapiuose tenka pažymėti svečiui rūpimą kelio atkarpą nuo viešbučio iki lankytino objekto ir atgal. Reikėtų svečiui siūlyti praeiti tuo keliu, kad pamatytų ir aplankytų daugiau lankytinų objektų. Negalima svečio klaidinti, o jei svečias skuba siūlyti patį artimiausią kelią.

271.


Dienos apžvalgos laikraščiuose

• Botanikos sodai • Zoologijos sodai • Įžymios vietovės, paminklai • Parduotuvių lankymas • Šalia esančius viešbučius • Panašaus lygio viešbučius • Restoranus, barus, cacino Siūlant svečiams aplankyti muziejus, parodas ir pan., reikia svečiui pranešti, kada muziejai sumažina kainas, kokiomis dienomis nemokamas įėjimas, kokių reikia dokumentų, kad svečiams mažiau kainuotų paslaugos.

UŽDUOTIS

Pasirengti papasakoti pasirinktomis temomis: • Lietuvos muziejai • Žymiausi miesto lankytini objektai • Apžvalginė ekskursija po miesto senamiestį

MALONIOS AKIMIRKOS

Viešbučiuose priėmimo tarnybos vietoje galima įsigyti spaudos: respublikinius laikraščius, o taip pat ir iš kitų Europos šalių atkeliauja spauda. Svečiui informacija svarbi apie mieste bei netolimuosiuose miestuose esamus lankytinus objektus, vykstančius renginius, todėl svarbu susigrupuoti informaciją ir ją greitai surasti bei mokėti pasiūlyti svečiui: • Apžvalginės ekskursijos • Muziejai • Parodos • Galerijos • Teatrai • Koncertai • Parkai, atrakcionai

272.

Mūsų viešbutyje kelias dienas viešėjo verslo reikalais atvykęs asmuo. Svečias neturėjo laiko turistinėms ekskursijoms, tačiau jis apsilankė mūsų viešbučio viršutiniame aukšte įsikūrusiame bareTuo metu neturėjau jokių kitų svečių, todėl pasiūliau jam išgerti, o po to surengėme „ekskursiją“, žiūrėdami pro baro langus: aš papasakojau jam apie visus matomus pastatus ir apžvelgiau miesto istoriją. Svečias buvo sužavėtas ir sakė, kad visiems savo draugams rekomenduos apsilankyti šiame bare“. Kiekvienas darbuotojas turi domėtis savo krašto istorija, kultūra, lankytinais objektais. Informacijos paieška internete Vis dažniau informacijos apie viešbutį, teikiamas paslaugas, miesto lankytinas vietas stengiasi plačiai pateikti internetiniuose puslapiuose. Nes lankstinukai ne visada būna po ranka, o kompiuterius ir prieigą prie interneto galima rasti bet kurioje įstaigoje bei telefonuose. Todėl visą informaciją, kurią galima rasti viešbučio kambariuose, ar kituose informaciniuose leidiniuose, svečiai randa internete.

1 Pavyzdys

Internetiniuose puslapiuose galite surasti daug informacijos apie viešbučius. B8tina suvesti kokį nors pasirinktą raktinį žodį ir rasite informaciją, pvz: Lietuvos viešbučiai, viešbučiai lt, vilniaus viešbučiai ir pan. http://sana.spa-vilnius.lt/viesbutis/

273.


SPA Vilnius SANA Druskininkai Kontaktai SPA Vilnius SANA Druskininkai Telefonas: +37031353811 Svetainė: http://sana.spa-vilnius.lt/viesbutis/ Adresas: K. Dineikos g. 1, LT-66165 Druskininkai Žemėlapis

Šiame puslapyje galima rasti šią informaciją: • Titulinis • Naujienos • Viešbutis - Kainos - Vienvietis (Single) - Dvivietis (Double / Twin) - Mini liuksas (Junior Deluxe) - Liuksas (Deluxe) - Studija (Studio) - Mini apartamentai (Junior Suite) - Šeimyninis apartamentas (Family Suite) - Apartamentai (Suite) • SPA procedūros • SPA ir gydymo programos • Maitinimas • Konferencijų centras • Galerija • Apie SPA Vilnius SANA

274.

• •

Renginiai Kontaktai

Pagrindinis viešbučio apibūdinimas: Viešbutis SPA Vilnius SANA 4* viešbutis įsikūręs labai gražioje kurorto vietoje – šalia parko, prie Ratnyčėlės upelio, o iki miesto centro – vos keli žingsniai pėsčiomis. Svečiai čia pasitinkami jaukių namų šiluma, kur paslaugūs darbuotojai jus apgaubia dėmesiu ir neįkyriu rūpestingumu, rodos, iš anksto atspėdami jūsų poreikius ir norus. Aštuonių aukštų viešbutis įrengtas santūriai elegantišku ir funkcionaliu skandinavišku stiliumi: interjere daug natūralių medžiagų, o vyraujančios pastelinės spalvos, išsklaidytas apšvietimas kuria ramią atpalaiduojančią atmosferą. Jei esate didelis romantikas ar Rytų egzotikos mėgėjas – tuomet rinkitės originalaus ir savito interjero apartamentus. Viešbutyje rasite visus Europos Sąjungos šalių 4* viešbučiams įprastus patogumus. Iš viso viešbutyje yra 177 numeriai: iš jų – 25 vienviečiai, 94 dviviečiai, 10 mini liuksų, 3 liuksai, 14 studijų, 22 mini apartamentai, 7 apartamentai ir 2 šeimyniniai apartamentai. Didžioji dalis kambarių yra labai funkcionaliai įrengti, tad juose patogu apsigyventi ir šeimoms su vaikais. Pro visų kambarių langus atsiveria nuostabūs žaliojo Druskininkų kurorto vaizdai. SPA Vilnius SANA viešbutyje svečiai su gyvūnais neapgyvendinami. SPA Vilnius SANA viešbutyje veikia bevielis internetas 1 € / para. Įsiregistravimas nuo 14 val. (sekmadieniais nuo 17 val.) Išsiregistravimas iki 12 val. (grupėms iki 11 val.) Daugiau informacijos: tel. 8 313 53811, el. paštas info@spa-vilnius.lt

Viešbučio darbuotojas turi mokėti rasti informaciją, kokius objektus galima aplankyti ir kaip pasirinkti maršrutą. Populiariausi maršrutai miestuose yra ekskursijos po miesto centrą, senamiestį, užmiestį

275.


2 pavyzdys

Turistinis maršrutas po Vilniaus senamiestį Kaip galite surasti informaciją apie turistinius maršrutus pavyzdys pateikiamas šiame skyrelyje. http://mytrips.lt/Marsrutai/Vilniaus-marsrutas-Vilniaus-rumu-istorija/27 VILNIAUS RŪMŲ ISTORIJA • patalpinta: 2010-03-29 • Lietuva (Vilnius) Komentarai (0) Spausdinti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikus ir garsias Pacų, Radvilų, Sapiegų, Chodkevičių gimines bei jų darbus mena senamiestyje išlikę rūmai. Čia buvo įsikūręs Lietuvos didikų elitas.

276.

1. Radvilų rūmai (Vilniaus g. 22) Tel. +370 5 262 0981, darbo laikas: II–VI 12.00–18.00, VII 12.00–17.00 Vietoj XVI a. čia stovėjusių Mikalojaus Radvilos Juodojo medinių rūmų Vilniaus vaivada Jonušas Radvila pastatydino pirmąją ankstyvojo baroko rezidenciją. Palazzo tipo rūmai buvo pastatyti pagal Liuksemburgo rūmų (Palais Luxemburg) Paryžiuje pavyzdį, su penkiais triaukščiais paviljonais ir nuos-tabiomis salėmis. Garsi buvo ir čia sukaupta dailės kolekcija – flamandų ir olandų dailininkų darbai. 1984 m. restauruotas rūmų vakarinis paviljonas, kuriame šiuo metu parodas rengia Lietuvos dailės muziejus. 2. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus (Vilniaus g. 41/9) Tel. +370 5 2622406, darbo laikas: II–V 12.00–18.00, VI 11.00–16.00 Tai XVI a. Radvilų giminės rūmai, kurie rekonstrukcijos metu iš trijų pastatų sujungti į vieną. Rūmus paeiliui valdė katalikiškos Radvilų atšakos. Mykolas Kazimieras Radvila, įtakingas magnatas ir LDK maršalka, aktyviai dalyvavęs vidaus politikoje ir gebėjęs deramai demonstruoti savo politines ambicijas, mėgo prabangą ir gyvendavo gana ištaiginguose dvaruose. Manoma, kad būtent šis didikas ypač prisidėjo prie rūmų rekonstravimo renesanso stiliumi. Rūmų architektūra turi renesanso ir baroko požymių, o kiemo fasadas išsiskiria unikalia dviaukšte galerija. Rūmuose 1796–1810 m. veikė Vilniaus miesto teat-ras. Šiuo metu čia įsikūręs teatro, muzikos ir kino muziejus. 3. Tyzenhauzų rūmai (Vokiečių g. 28/17) XVIII a. antroje pusėje šioje vietoje buvusį pastatą rekonstravo LDK didikas Antanas Tyzenhauzas. Vėliau rūmų savininkai tapo kunigaikščiai Fitinhofai ir juos rekonstravo architektas M. Knakfusas. Sidabrinė rūmų salė buvo vienas iš XIX a. pradžios Vilniaus, kaip universitetinio miesto ir saloninės kultūros, centrų. 4. Pociejų, Zavišų ir Gureckių rūmai (Dominikonų g. 11, 13, 15) Dominikonų gatvė – viena seniausių ir puošniausių Vilniaus gatvių, nes savo rezidencijas čia turėjo garsios LDK giminės: Pociejai, Gureckai, Zavišos, Sapiegos. Jau XVI a. ši gatvė buvo visiškai užstatyta mūriniais pastatais, kurių dalis jau gaudavo vandenį mediniu vamzdynu iš Vingrių šaltinio. Pociejų rūmai (Dominikonų g. 11) išplėsti po 1748 m. gaisro. Rūmų fasaduose yra ankstyvojo baroko elementų – raitelių bareljefai, dviaukštė arkų galerija ir ankstyvajam barokui būdinga spalvinė konfigūracija. Zavišų rūmai (Dominikonų g. 13) perstatyti XVIII a. pabaigoje. Čia dominuoja ankstyvojo klasicizmo stilius su griežtai simetrišku fasadu. Išlikę renesansiniai rūsiai. Gureckių rūmai (Dominikonų g. 15). XV–XVI a. čia stovėjęs dviejų aukštų gotikinis pastatas, XVIII a. pabaigoje rekonstruotas ankstyvojo klasicizmo stiliumi. 5. Pacų rūmai (Šv. Jono g. 3) Pastato istorija siekia XVI a., tačiau rūmai išgarsėjo XVII a., kai juos įsigijo Pacų giminė. Ypatingą vizualinę vertę rūmai įgavo XVIII a. pabaigoje, kai jie priklausė LDK kancleriui Aleksandrui Mykolui Sapiegai. 1831 m., numalšinus sukilimą, carinė

277.


valdžia rūmus konfiskavo ir juose įkurdino gubernatoriaus valdybą. 6. Bžostauskų rūmai (Universiteto g. 2/18) Čia XVI a. stovėję namai minėtini dėl išlikusių gotikinių sienų. XVII a. pabaigoje Trakų vaivada, diplomatas K. P. Bžostauskas namus sujungė į vientisą rūmų kompleksą, kurį dekoravo M. Knakfusas. 7. Prezidento rūmai (S. Daukanto a. 3) XIV a. rūmai minimi kaip didikų Goštautų rezidencija. Lietuvai atsidūrus Rusijos sudėtyje rūmai tapo laikina rusų imperatoriaus, kunigaikščių ir kitų didikų buveine. Ano meto puošniausiuose ir solidžiausiuose rūmuose gyveno caras Pavelas I, viešėjo būsimasis Prancūzijos karalius Liudvikas XVIII. XIX amžiuje rūmai tapo oficialia Rusijos generalgubernatoriaus buveine. 1812-aisiais rūmuose buvo apsistoję rusų caras Aleksandras I ir prancūzų imperatorius Napoleonas. Nuo 1997 m. rūmai pritaikyti Prezidento rezidencijai. 8. De Reusų rūmai (S. Daukanto a. 2) Rūmai rekonstruoti XVIII a. pabaigoje. Keturių kolonų portiką, manoma, pristatė architektas M. Knakfusas. Rūmų savininkai buvo grafai de Reusai, Plateriai ir kiti. 9. Lopacinskių rūmai (S. Skapo g. 4) Rūmai klasicizmo stiliumi pagal M. Knakfuso projektą perstatyti XVIII a. pabaigoje ir priklausė Lopacinskių bei Sulistrovskių giminėms. 10. Olizarų rūmai (Bernardinų g. 8/8) XVIII a. antroje pusėje namą įsigijo M. Lopacinskis, kurio užsakymu architektas Jonas Kristupas Glaubicas perstatė jį į puošnius rūmus. Vėliau rūmus valdė grafo Olizaro šeima. 11. Vilniaus paveikslų galerija (Didžioji g. 4) Tel. +370 5 212 4258, darbo laikas: II–VI 12.00–18.00, VII 12.00–17.00 Rūmų istorija prasidėjo XVII a. pradžioje, kai didikai Chodkevičiai įsigijo čia buvusius pastatus ir pavertė juos savo rezidencija. Šiuo metu čia veikia Vilniaus paveikslų galerija, vyksta įvairūs renginiai. 12. Pacų rūmai (Didžioji g. 7) XVII a. antroje pusėje etmonas Mykolas Kazimieras Pacas pastatė puošnius rūmus, kuriuose lankėsi karalius J. Sobieskis, caras Aleksandras I, imperatorius Napoleonas. 13. Rotušė (Didžioji g. 31) Rotušė įkurta karaliaus Jogailos privilegija miestui XIV a. pabaigoje kaip savivaldos teisių (Magdeburgo) suteikimo simbolis. XVI a. pabaigoje – XVII a. pradžioje Rotušė buvo gotikinė. XVIII a. viduryje pastatą rekonstravo Jonas Kristupas Glaubicas ir Tomas Ruselis. Vėliau Rotušė perstatyta klasicistiniu stiliumi pagal architekto Lauryno Gucevičiaus projektą. Jame buvo laikomi ginklai, rūsiuose buvo kalėjimas. Rotušės viduje išlikusios Didžioji ir kitos salės, gotikiniai bei vėlesnio laikotarpio rūsiai. Šiuo metu Rotušėje vyksta reprezentaciniai renginiai, koncertai ir parodos. Nuo Rotušės portiko į vilniečius yra kreipęsi Lietuvoje viešėję garbingi svečiai – JAV prezidentas Džordžas Bušas, Didžiosios Britanijos karalienė Elžbieta II.

278.

14. Tiškevičių rūmai (Trakų g. 1/26) XV a. statytą namą rekonstravo architektas Laurynas Gucevičius, vėliau – T. Tišeckis. XIX a. viduryje N. Čaginas pristatė portalą su atlantų statulomis. Carinei valdžiai uždarius Vilniaus universitetą tai buvo savotiškas švietimo židinys. 15. Umiastovskių rūmai (Trakų g. 2) Rūmai stovi priešais Tiškevičių rūmus, kartu for-muodami žavų kompleksą. Rūmai statyti XVIII a. antroje pusėje. Šioje vietoje buvo miesto sienos Trakų vartai (sienos atkarpa matoma iš kiemo pusės). Į Pylimo gatvę žvelgiančioje nišoje, kur iki Antrojo pasaulinio karo stovėjo Vilniaus globėjo Šv. Kristoforo statula, 1973 m. pastatyta „Sargybinio“ statula (skulpt. S. Kuzma). 16. Kęsgailos rūmai (Šv. Ignoto g. 7) Stanislovo Jonaičio Kęsgailos namas yra vienas seniausių didikų rūmų Vilniuje. Atidengus gotikines sienas Kęsgailos namas atgavo pirmykštį pavidalą. 17. Vileišių rūmai (Antakalnio g. 4) XX a. pradžioje rūmus pasistatydino žymus Lie-tuvos visuomenės ir kultūros veikėjas, inžinierius Petras Vileišis. Rūmų statyboje panaudotos tada dar retos Lietuvoje statybinės medžiagos – betonas, cementas, gelžbetonio perdangos. Pamatams akmenys užsakyti Suomijoje, kokliai krosnims parsisiųsdinti iš Olandijos. Stogas buvo padengtas švino plokštelėmis, panašiomis į žvynus. Visuose trijuose pastatuose yra elektros šviesos įrenginiai, vandens įvadas ir kana-lizacija su biologiniu filtru. Vilniaus turizmo informacijos centras Adresas: Vilniaus g. 22, LT-01119 Vilnius Telefonas: +370 5 262 9660, Faksas: +370 5 262 8169 El. paštas: tic@vilnius.lt Svetainė: http://www.vilnius-tourism.lt

3 pavyzdys

Turistinis maršrutas po Vilniaus apylinkes http://www.mytrips.lt/Marsrutai/Puckoriu-pazintinis-takas/21 Pūčkorių pažintinis takas • patalpinta: 2011-05-10 • Lietuva (Vilnius) Mėgstančiuosius gamtą ir išsiilgusius ramybės laukia Pavilnių regioninis parkas. Čia galėsite pasigrožėti Vilnios slėniu. Šioje vietovėje palei upę nusidriekiantis Pūčkorių pažintinisistorinis takas leis pajusti gamtos dvelksmą.

279.


2. Pūčkorių gamybinis kompleksas

Pūčkorių pažintinio tako schema 1. Pūčkorių geologinė atodanga (S. Batoro g.) Tai viena įspūdingiausių ir aukščiausių atodangų Lietuvoje – puikus pradinis taškas gamtiniam-pažintiniam žygiui. Šis unikalus gamtos objektas 1974 m. buvo paskelbtas geologiniu gamtos pamink¬lu. Atodangos aukštis – 65 metrai, plotis – 260 metrų. Pūčkorių atodangą suformavo paskutinieji ledynai ir Vilnios upės srovė. Prie jos atvykstama per Belmon¬to pušyną, kuriame XIX a. rinkdavosi slaptų filaretų ir filomatų draugijų, besipriešinančių carizmui, nariai. Prie pat atodangos – keli lenkų statyti bunkeriai, XX a. buvusios gynybinės Vilniaus sistemos dalis.

280.

Tai Pūčkorių dvaro (palivarko) dalis, šiuo atveju patogiau pasiekiama įrengtu taku nuo Prancūziškojo malūno. Ties Pūčkorių atodanga didelė ir gerai įrengta patrankų liejykla su aušinamaisiais tvenki¬niais bei parako malūnais buvo pastatyta XVI a. Dėl šios priežasties iki XVIII a. vidurio dvaras priklausė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausybės iždui, patrankų gamykla buvo Artilerijos vadovybės

281.


žinioje. Pūčkorių liejykloje buvo liejamos įvairaus dydžio patrankos – grėsmingas ginklas tuomet kėlė didelį susidomėjimą. Liejykla turėjo savo pabūklų bandymo poligonus, artileristų mokymo laukus. Joje savo patrankas remontavo ir įranga naudojosi švedų, rusų (Petro I), prancūzų (Napoleono) armijų daliniai. Pūčkorių (Puškarnios) dvare XIX a. pradžioje veikė vienas didžiausių ir gražiausių Lietuvoje malūnų, kuriame buvo net dvylika girnų. Vėliau dalis malūno pritaikyta popieriaus fabrikui. 1905 m. Puškarnia buvo minima kaip medžio malimo fabrikas, o 1909 m. jame jau buvo gaminamas kartonas, celiuliozė, rašomasis popierius, taip pat medžio žaliava Kučkuriškių popieriaus fabrikui. Pastatai labiausiai nukentėjo pasaulinių karų metu. Šiandien regime išlikusį senąjį vandens kanalą, užtvankas, vandens malūno liekanas. 3. Vilnios slėnis Nuo Pūčkorių atodangos atsiveria nuostabus Vilnios slėnis. Vilnios upė vinguriuoja centrine Pavilnių regioninio parko ašimi. Vilnios slėnio šlaitai čia labai įvairūs, sudėtingi, pasipuošę stačiais skardžiais ir atodangomis, glaudžiantys senuosius piliakalnius ir pilkapynus. Vilnia – kairysis Neries intakas, kurios ilgis siekia 80 kilometrų. Žemiau Naujosios Vilnios ji įteka į Pavilnių regioninio parko teritoriją, o ties Ge¬dimino kalnu – į Nerį. Šioje atkarpoje primena sraunią kalnų upę, o į jos vandenis neršti atplaukia lašišinės žuvys. Vilnios slėnis buvo Vilniaus pramonės lopšys, pagrindinis energijos šaltinis. Čia kūrėsi pirmosios miesto amatininkų dirbtuvės, malūnai, plytinės. Netoli viena kitos išlikusios net trys seno¬sios vandens užtvankos: Kučkuriškių popieriaus fabriko, Pūčkorių malūno bei popieriaus fabriko ir Prancūziškojo malūno vandens užtvanka. 4. Prancūziškasis malūnas (Belmonto malūnas)

282.

Puikiame Vilnios vingyje išlikusios Prancūziškojo malūno senosios užtvankos liekanos, virš kurios bu¬vusio kelio vietoje įrengtas patogus pėsčiųjų lieptas. Visai netoliese pastatytas bezdžionių tiltas - tikra atrakcija mažiesiems tako lankytojams. Mūrinį vandens malūną Leoniškių palivarko žemėse XIX a. pr. pastatė prancūzas Karolis Devimas. Dalyje pagalbinių pastatų savininkas įrengė smuklę, nors Vilniaus miesto dūma tokiam ketinimui ir nepritarė. Laikui bėgant, malūnas su pagalbiniu pastatu ir žemės sklypu atitekdavo vis kitiems šeimininkams, tačiau malūno funkcijos nebuvo pakeistos, jame buvo malama ir po Antrojo pasaulinio karo, o žmonių atmintyje išliko pirmąjį savininką menantis malūno pavadinimas – Prancūziškasis. Šiuo metu malūno teritorija neatpažįstamai pasikeitusi, čia įsikūrė pramogų ir poilsio centras. 5. Žemutinis Pavilnys Pažintinis takas tęsiasi palei geležinkelį ir tampa aišku, kad su Vilnios šlaitais glaudžiai yra susijusi ir Lietuvos geležinkelių istorijos pradžia. 1851 m. carinės Rusijos vyriausybei priėmus nutarimą dėl Sankt Peterburgo–Varšuvos geležinkelio tiesimo, 1858 m. buvo pradėta tiesti Daugpilio–Vilniaus–Kauno–Virbalio (Kybartų) atkarpa, kirtusi ir Pavilnio kalvas. O jau 1862 m. kovo 15 d. pro Pavilnį Vilniaus stoties link pradundėjo pirmasis traukinys. Nutiestas plieno kelias ir jais pūškuojantys garvežių traukiami sąstatai lėmė Žemutinio ir Aukštutinio Pavilnio – geležinkelį aptarnavusių darbuotojų ir jų gyvenviečių kūrimąsi. Vilniaus geležinkeliečiai, susibūrę į Gyvenamųjų namų statybos susivienijimą, buityje tiesiog vadintu Kolonija, 1911 m. dabartiniame Pa¬vilnyje įsigijo 80 ha žemės sklypą prie geležinkelio. Žemutinėje terasoje jis buvo suskirstytas į 20 sklypų, aukštutinėje – į 180, kuriuose buvo pradėta statyti namus. „Dirbk mieste, gyvenk Kolonijoje“ – toks buvo Vilniaus geležinkeliečių

283.


Kolonijos organizatorių devizas. 6. Tvenkiniai Vilnios senvagėje nuo piliakalnio Pūčkorių palivarko link gyvenamosios zonos tęsiasi seniai įrengtų tvenkinių sistema, maitinama gausių šaltinių. Pūčkorių tvenkiniuose įkurtame pagalbiniame ūkyje buvo augi¬nami karpiai, veisiami lynai, karosai, lydekos ir kitos žuvys. Pūčkorių tvenkinius pamėgo laukinės antys, vištelės, laukiai. Vidurvasary čia žvejoja garniai su savo jaunikliais, aplink juos varlinėja gandrai, ratus suka plėšrieji paukščiai. Tvenkiniuose gyvena ūdros, bebrai, ondatros. 7. Šaltiniai

8. Pūčkorių piliakalnis

Pūčkorių piliakalnis ir netoli jo rastos senovinės gyvenvietės liekanos mena seniausius Vilnios slėnio istorinius laikus. Archeologiniai radiniai byloja, kad šiose apylinkėse žmonių gyventa jau akmens amžiuje. Piliakalnį iš trijų pusių supa Vilnios slėnis, rytinėje dalyje jis atskirtas dauba, pietryčių pusėje su pagrindiniu kalvynu jungiasi ožnugariu. Pusės metro storio kultūriniame sluoksnyje rasta lipdytos, nežymiai brūkšniuotos keramikos šukių, geležinis pjautuvas, akmeninio grindinio liekanos. Pūčkorių piliakalnis gynybos tikslams buvo naudojamas nuo pirmųjų mūsų eros amžių ir nenustojo savo svarbos iki XIII – XIV a. Jis gali būti siejamas su Vilniaus gynybiniu ruožu ir garsia kunigaikščių Alšėniškių pavarde. 9. Saulės laikrodis Pūčkorių pažintiniame take gausu ramių ir jaukių vietų, tinkamų trumpam atokvėpiui. Viena tinkamiausių yra Vilnios slėnio pieva, kurioje stovi saulės laikrodis su išvaizdžiu mediniu stulpu ir akmeniniais stulpeliais, žyminčiais valandas. Nuo čia iki pat Pūčkorių piliakalnio veda gražuolių ąžuolų takas. 10. Pūčkorių palivarkas Vilnius įspūdingas savo kraštovaizdžiais, turtingas požemio vandens šaltinių, maitinančių senąjį miestą. Dėl palankios sostinės apylinkių geologinės raidos susidarė ne vienas šaltinis. Vilnios slėnyje vyrauja ledynų sujaukti moreniniai priesmėliai ir priemoliai, kai kur pasitaiko didelių vandeningų tarpsluoksninių intarpų. Iš tų vandeningų nuogulų ir išsilieja požeminio vandens šaltiniai, jų gausu kairėje Vilnios pusėje. Šios versmės papildo šalia esančius tvenkinius, Vilnios upę, o kadaise padėjo sukti Pūčkorių malūno vandens ratus.

284.

285.


UŽDUOTIS Kalbos problema Svečias atvyksta į registratūrą, tačiau Jūs nesuprantate jo kalbos. Kaip Jūs pasielgsite šioje situacijoje? Kaip sužinosite ko svečias pageidauja, ko jam reikia? Informacijos suteikimas Svečias labai nuobodžiauja viešbutyje. Prieina prie registratūros ir pasako, ko norėtų ir ką galėtų nuveikti. Suteikite visą svečiui informaciją apie viešbučio paslaugas ir aptarnavimą, įtraukiant pramogas viešbutyje ir aplink jį. Apibūdinkite maršrutus po Vilnių

Archyviniai šaltiniai byloja, kad atodangos papėdėje Pūčkorių (Puškarnios) dvaras gyvavo jau XIV a., tačiau iki šių dienų išliko tik XVIII a. ir XIX a. pradžios pali¬varko pastatų kompleksas, išsidėstęs abipus Vilnios: kluonas, svirnas, tvartas, buvęs kumetynas. Šiuo metu puošniai atrodo suremontuotas pagrindinis gyvenama¬sis namas ir sutvarkytas vaismedžių sodas. Pastaba: Kelionę taku taip pat patogu pradėti ir užbaigti prie Belmonto pramogų ir laisvalaikio centro. Netoliese jo yra erdvi automobilių stovėjimo aikštelė. Čia rasite kelias jaukias lauko ir uždaras kavinukes, gražius parkus ir suolelius atokvėpiui. Pūčkorių pažintinis takas prasideda tuojau pat už malūno tilto. Jis puikiai sužymėtas akmeninėmis ir metalinėmis rodyklėmis. Šalia tako įrengtose poilsio aikštelėse su suoliuokais, stovi informaciniai stendai.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kokiu būdu viešbučiuose gali būti teikiama informacija? Kokią informaciją galima rasti viešbučio kambaryje? Kokio pobūdžio yra informacija? Kokiomis kalbomis viešbučiuose teikiama informacija? Apibūdinkite informaciojos teikimą internetiniuose puslapiuose. Pasiūlykite turistinį maršrutą jūsų mieste.

286.

287.


1. Raskite informaciją apie šiuos lankytinus objektus ir apibūdinkite pateiktą maršrutą.

5. Pasiūlykite svečiui aplankyti šiuos Vilniaus objektus. Mokėkite apibūdinti ir nurodykite buvimo vietą. 6. Sudarykite panašią lentelę pagal savo miesto lankomus objektus NR.

OBJEKTAi

OBJEKTO PAVADINIMAS, VIETA VILNIUJE

Nuotraukų pvz.

2. Meniškasis Vilnius Raskite informaciją apie šiuos statinius. 3. Lietuvos žemėlapyje pažymėkite miestus, kuriuose galima pasiūlyti slidinėjimo išvykas. 4. Pasiūlykite svečiams viešbučius ar kitas apgyvendinimo įmones tuose miestuose.

288.

Nr. 1 Nr. 2

289.


6. LAISVALAIKIO GALIMYBĖS Šių viešbučių tikslas aptarnauti svečius, kurie keliauja savo malonumui, rekreacijos, sveikatos atstatymo tikslais. Šiems viešbučiams labai svarbi vieta: paprastai jie įkuriami pajūryje, kalnuose, prie mineralinių šaltinių, regionuose, kurie siūlo gamtinės rekreacijos sąlygas tokioms sporto šakoms kaip slidinėjimas, banglenčių sportas, jodinėjimas. Viešbučiai turi būti apsaugoti nuo miesto triukšmo ir užterštumo, bet lengvai pasiekiamas automobiliu, lėktuvu, traukiniu. Didelis dėmesys turi būti teikiamas kambarių dizainui ir erdvei. Kurortiniuose viešbučiuose turi būti puikiai suplanuotos pasilinksminimo paslaugos, laisvalaikis ir maistas. SPA paslaugos Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5

Nr. 6 Nr. 7

Nr. 8 Nr. 9

Nr. 10 Nr. 11

290.

SPA viešbučiai priklauso kurortinių viešbučių tipui. Juose stengiamasi sukurti jaukią namų atmosferą, numatomas SPA/dietinis maitinimas, statomi tokie viešbučiai arčiau vaizdingų mikrorajonų, prie jūrų ar kitų vandens šaltinių, gražios gamtos prieglobstyje. Tokio viešbučio svečias pasiturintis, besirūpinantis savo sveikata. Naujų Europos šalių priėmimas į ES paskatino SPA turizmo atgimimą, SPA augimas prognozuojamas ir ateityje. Tai bendras piliečių gyvenimo standartų gerėjimas bei didėjantis rūpinimasis sveikata, sveikatos ir socialinės gerovės stiprinimas. Turizmo produktų sėkmės pavyzdžiu šiuo metu laikoma SPA. SPA sistemos reikšmė sveikatai vertinama taip: • praleistų dėl ligos dienų skaičius sumažėjo; • sumažėjo vaistų suvartojimas ir tai reiškia mažesnį šalutinį poveikį žmogaus organizmui ir mažesnes išlaidas gydymui; • sutaupyta ligoms gydyti išleistų eurų; • užkertamas kelias per ankstyvam išėjimui į pensiją. Šiuolaikinis SPA yra antikinių maudymosi terminiuose ir mineraliniuose šaltiniuose tradicijų tąsa. Kai kas mano, jog žodis „SPA“ kilo nuo karštųjų mineralinių šaltinių Belgijos miestelyje Spau, savo terminių šaltinių dėka, žinomų jau romėnų laikais. Kiti mano, kad tai lotyniškos frazės „salus per aquae“ akronimas, kuriam iki šiol nėra surasta kito atitikmens. Ir kol Europa SPA suvokia tik kaip gydymą ir sveikatą, Amerika SPA traktuoja, kaip sveiką gyvensenos būdą, apimantį treniravimąsi, svorio kontrolę, poilsį, rekreaciją, atsipalaidavimą ir pasilepinimą. Tačiau išlieka tvirta tendencija - vandens procedūros yra Europos SPA sektoriaus širdis. Žmonės renkasi SPA siekdami pagerinti: • fizinę būklę, • mažinti stresą,

291.


• minties ramybę, • pasilepinimo ir malonumo galimybes, • poilsio ir relaksacijos paslaugas. SPA svarba ir populiarumas pasaulyje sukūrė specialias priemones: • Džiakuzi - sūkurinė vonia, viena iš pagrindinių daugelio modernių SPA traukos objektų, • vandens terapijos vonios, • šveicariški dušai, • škotiškos „kelnės“ • Vichy dušai Siekiant patenkinti įvairius klientų poreikius, SPA siūlo gausų paslaugų ir priemonių pasirinkimą – nuo tradicinių iki modernių, vakarietiškų ir rytietiškų ar švediškų, siūlo japonišką Šiatsu, Tailando ir Europietišką veido masažus, akupunktūrą, kūno valymą Negyvosios jūros druska, mauriškas purvo antklodes, jūros terapiją, kvapų terapiją, refleksologiją, odos mikrovalymą, endermologiją, Reiki, Auros atvaizdavimą, Vatsu, Rasul, hipnozinę terapiją, valgymo, meditacijos, jogos ir Tai Chi pamokas, naujus fitneso metodus su asmeniniais treneriais ir dar daug kitų paslaugų. Dešimt sudėtinių SPA sektoriaus elementų: 1. Vanduo 2. Maistas, maistingos medžiagos, dieta ir mityba 3. Judėjimas, pratimai ir fitnesas 4. Masažas ir kūno procedūros 5. Protas, kūnas, siela 6. Estetika, odos rūpyba, natūralios grožio priemonės 7. Erdvė, klimatologija, globalinė ekologija 8. Socialiniai ir kultūriniai renginiai, menas ir vertybės, SPA kultūra 9. Vadyba, rinkodara ir įgyvendinimas 10. Laikas ir ciklai. Analizuojant ir apibrėžiant SPA, sveikatingumą ir sveikatinimą, būtina įvertinti: ISPA (angl.International SPA Association) ir ESPA (angl. European SPA Association) asociacijų svarbą bei reikalavimus, kadangi Lietuvoje kurortų savivaldybės ar įstaigos yra minėtų asociacijų nariai. Tarptautinės SPA asociacijos narė yra Nacionalinė SPA asociacija, o Europos SPA

292.

asociacijos narės yra Birštono savivaldybė, Palangos miesto savivaldybė ir Neringos savivaldybė, taip pat įkūrusios Nacionalinę kurortų asociaciją. Šiame sektoriuje dirba ir viešoji įstaiga Kurortologijos tyrimų centras. Baltijos šalių SPA korporacija (angl. Baltic Sea Spas) pagrindiniai W-H-D kriterijai ir reikalavimai: • Išvaizda, komfortas, svetingumas • Gamtoje esančios ramios vietovės • Aplinkai draugiška • Nerūkymo zonos • Energiją suteikianti virtuvė • Sveikatingumo (angl. wellness) ir Spa zonos • Sveikatingumo instruktoriai • Užimtumo ir švenčių programos: susidomėjusiems svečiams siūlomos veiklos, tokios kaip: - vaikščiojimas, šiaurietiškas vaikščiojimas, - ekskursijos, - kultūros objektų lankymas, - organizuojamos šventės. Lietuvoje šiuo metu veikia kelios SPA veiklą/paslaugas reglamentuojančios organizacijos: - VšĮ Kurortologijos tyrimų centras. Įkurtas 2006 m. Įstaigos veiklos tikslas: tirti įvairaus amžiaus sveikų ir sergančių asmenų sveikatą ir jos sąsają su gamtiniais gydomaisiais veiksniais, sukurti mokslu pagrįstas priemones ir metodus sveikatai stiprinti bei atstatyti kurortuose. - Nacionalinė SPA asociacija. Įsteigta 2007 m. Asociacijos steigėjai yra trys privačios įmonės: UAB Femina Bona, SPA Vilnius ir UAB Harmoningos asmenybės institutas. - Nacionalinė kurortų asociacija. Įsteigta 2007 m. Asociacijos steigėjai – Birštono, Neringos ir Palangos miestų savivaldybės Įsipareigojimas laikytis kokybės standartų: viešbučiai–nariai pasirašo sutartį, laiduojančią sveikatingumo programų kokybės gerinimą. Tarptautinės SPA asociacijos siūlomi apibrėžimai: Vietovės SPA – tai įstaiga, kurios pagrindinė veikla aptarnauti SPA lankytojus, lavinant jų sveikus įpročius. Per 7 dienų viešnagę šis gyvenimo būdo pokytis pasiekiamas plačios paslaugų programos, apimančios SPA paslaugas, kūno kultūrą (angl. physical fitness), sveikatingumo (angl. wellness) edukacinę veiklą, sveiką maistą ir specifinių poreikių sąrašo sudarymą.

293.


Gydomasis SPA – tai nuolatinės priežiūros institucija, kurioje diplomuoti sveikatos priežiūros specialistai pirmiausiai teikia modernias gydymo ir sveikatingumo rūpybos paslaugas, apimant SPA pasiūlą bei tradicinius ir/ar alternatyvius gydymo metodus bei procedūras. Institucijos veiklos apimtys priklauso nuo personalo įgūdžių, kurie gali būti tiek Estetikos/Kosmetologijos, tiek Prevencijos/Sveikatingumo procedūrų ir paslaugų srityse. Mineralinių išteklių SPA – tai SPA, siūlanti vandens procedūras toje vietovėje esančių mineralinių, terminių ar jūros vandens išteklių pagrindu. Kurortų/Viešbučių SPA – tai SPA, esantis kurorte ar viešbutyje, priklausantis jam irteikiantis specialistų kontroliuojamas SPA, dalinai fitneso ir sveikatingumo (angl.wellness) paslaugas bei SPA virtuvės meniu pasirinkimo galimybėmis. Greta poilsiautojų, tai puiki vieta keliaujantiems ir verslo klausimais, norintiems pasinaudoti SPA paslaugomis komandiruočių metu. Dienos SPA - vienos dienos trukmės SPA paslaugos, teikiamos profesionalių specialistų , neteikiant apgyvendinimo paslaugų, dienos SPA, tik dienos metu siūlo eilę grožio ir fitneso procedūrų, pagristų vandens naudojimu. Dienos SPA taip pat žinoma kaip tikslinės vietovės SPA (angl. Destination SPA). SPA ištekliai - fizinės procedūros, tokios kaip masažas, purvo ir gydomųjų žolių kaukės, psichoterapija, inhaliacijos, Kneipp terapija, balneo-fizinės procedūros, ypatingą dėmesį skiriant vietiniams gydomiesiems resursams. Viešbučio Spa: tai Spa, įkurti prie viešbučių, kaip papildoma paslauga viešbučio gyventojams. Jie gali pasiūlyti visas paslaugas, kurias galima rasti dienos ir /ar sporto klubo Spa. Svečiai gali pirkti vieną procedūrą, bet gali čia praleisti ir visą dieną. Lietuvos SPA siūlo: Dienos SPA – tokiuose SPA gali rinktis vieną procedūrą ir/ar praleisti visą dieną pasirinkęs procedūrų komplektą. Tačiau šie SPA neturi galimybės suteikti tau apgyvendinimo paslaugos. Dienos SPA turi būti ne mažiau kaip 3 SPA procedūrų kabinetai. Mini dienos SPA – tai dienos SPA, kuriuose yra mažiau nei 3 SPA procedūroms skirti kabinetai. Viešbučio SPA – tai SPA, įkurti prie viešbučių, kaip papildoma paslauga viešbučio gyventojams. Siūlomos visos dienos ir/ar sporto klubo SPA teikiamos paslaugos. Viešbučio SPA gali pirkti vieną procedūrą, bet gali jame praleisti ir visą dieną. Sveikatingumo SPA – SPA, kur gali užsisakyti įvairių SPA procedūrų, tačiau ten dirbantis personalas neturi medicininio išsilavinimo, neatliekamos jokios gydomosios arba chirurginės operacijos. Gydomasis SPA yra licencijuotos institucijos, kurių pagrindinis tikslas – teikti medicininės priežiūros ir reabilitacijos paslaugas (taip pat gali būti atliekamos įvairios plastinės operacijos). Tokiose įstaigose dirba gydytojai. Tai SPA, kur teikiamos įvairios medicininės paslaugos.

294.

Sveikatingumo ir gydomasis SPA – įstaiga, kurioje dirba ir gydytojai, ir SPA specialistai, kartu atliekamos medicininės priežiūros ir SPA procedūros. Viešbučių SPA

http://www.spalietuva.lt/apie-spa/ Dauguma Lietuvos viešbučių, kurie teikia SPA paslaugas priklauso Lietuvos SPA Nacionalinei asociacijai. Lietuvos SPA Nacionalinė asociacija yra oficialus ISPA narys. SPA įkurti prie viešbučių, kaip papildoma paslauga viešbučio gyventojams. Siūlomos visos dienos ir/ar sporto klubo SPA teikiamos paslaugos. Viešbučio SPA gali pirkti vieną procedūrą, bet gali jame praleisti ir visą dieną. SPA procedūros suteikia daug malonumo, pagerina fizinę savijautą, subalansuoja vidinę būseną. Tai grožio, ramybės, vidinės pusiausvyros bei netikėtų atradimų pasaulis. SPA procedūros: • Estetinės chirurgijos paslaugos • Grožio procedūros • Gydymo procedūros ir tyrimai • Kineziterapija ir fizioterapija • Kūno ir veido Spa procedūros • Masažai • Vandens procedūros • Autorinės procedūros Lietuvos viešbučiai, kuriuose teikiamos SPA procedūros: Viešbutis Pušynas, Druskininkai Tai pirmasis SPA centras Druskininkų kurorte, kuris savo svečiams pasiūlė pasimėgauti Negyvosios jūros vandens vonia! Čia kvalifikuotų specialistų pagalba atliksite įvairias kūno ir veido priežiūros procedūras (SPA centre dirba specialistai, turintys medicininį išsilavinimą). Kokybiškai pailsėsite ir atgausite jėgas garinės pirties ir sūkurinės vonios komplekse, sušilsite dirbtinės saulės vonioje

295.


Amber Palace, Palanga Sveikatos centras „Energetikas“ plečia veiklą ir 2013 metais atidaro naują SPA viešbutį „Amber Palace“, tai arčiausiai Baltijos jūros esantis viešbutis Lietuvoje. Nuo viešbučio iki jūros vos 100 metrų. Subtili prabanga, nepakartojamas vaizdas į jūrą, gaivinantys SPA malonumai. Sanatorija „Belorus“, Druskininkai Sanatorija “BELORUS” yra Lietuvos Respublikos pietuose esančio kurorto – Druskininkai centrinėje dalyje, miško-parko zonoje prie Nemuno upės. Raminanti tyla, gaivus ir tyras pušų miško oras, mineraliniai šaltinių vandenys, grožio ir sveikatingumo procedūros. Tai puiki vieta pailsėti, atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą. SPA Vilnius DIA, Vilnius SPA Vilnius DIA - dienos pertrauka pačiame Vilniaus centre. Subtilios prabangos prieglobstyje palepinkite save maloniais masažais, kūno puoselėjimo ir vandens ritualais. Jūsų pojūčių malonumui siūlome net 126 skirtingas procedūras. „Tulpės“ sanatorija, Birštonas Birštono kurorto parke šalia vaizdingojo Nemuno vingio įsikūrusi ,,Tulpės“ sanatorija yra pirmoji sanatorija įsikūrusi Birštone, turinti ilgametes gydymo mineraliniu vandeniu ir gydomuoju purvu tradicijas. Sanatorija apjungia tradicinį kurortinį gydymą su SPA idėjomis.

296.

Eglės sanatorija, Druskininkai ,,Eglės”sanatorija - tai gilias gydymo tradicijas puoselėjantis gydymo ir reabilitacijos centras su mineralinio vandens ir gydomojo purvo gydykla, gydomaisiais ir diagnostiniais kabinetais, mineralinio vandens biuvete. Grand SPA Lietuva, Druskininkai Įsikūręs pačiame Druskininkų kurorto centre, ant Nemuno ir Ratnyčėlės upių santakos šlaito, sveikatos ir poilsio centras „Grand SPA Lietuva“ įtraukia į kitokį – pojūčių kupiną pasaulį. SPA Vilnius SANA, Druskininkai SPA Vilnius SANA – tai: gydomasis ir poilsio SPA centras, įsikūręs seniausiame Lietuvos kurorte – Druskininkuose, siūlantis įvairias SPA ir sveikatinimo procedūras su mineraliniu vandeniu ir gydomuoju purvu; SPA centras, siūlantis daugiau nei 370 gydymo ir sveikatinimo procedūrų bei per 50 skirtingų masažo rūšių; 4* viešbutis; restoranas. Viešbutis Vanagupė, Palanga “Vanagupės” Spa – tai poilsio, sveikatos ir kūno priežiūros centras, kuriame propaguojama sveika gyvensena bei šiuolaikiškas rūpestis savo sveikata, grožiu ir vidine harmonija. Viešbutis „Palanga SPA“, Palanga Stilingas 5 žvaigždučių viešbutis „Palanga Spa“ yra ramioje vietoje, pušyne, tik 200 metrų nuo paplūdimio. Visi viešbučio kambariai yra su balkonais. Viešbutyje yra didelis lauko baseinas.

297.


Lietuvos kurortų asociacija http://www.kurortuasociacija.lt/ sanatorijos Lietuvoje yra aštuoni kurortai ir kurortinės teritorijos: Anykščiai, Birštonas, Druskininkai, Ignalina, Neringa, Palanga, Trakai ir Zarasai. Tai gilias istorines tradicijas ir savitą kultūrą sukūrę kurortai. Juose ramus poilsis natūralios gamtos apsuptyje derinamas su sveikatinimo paslaugomis. Du iš šių kurortų – Druskininkai ir Birštonas yra Lietuvos pietuose, kur trykšta mineralinio vandens šaltiniai, o Neringa ir Palanga yra vakariniame Lietuvos pakraštyje, prie Baltijos jūros. Kuršių Nerijos pusiasalį iš vienos pusės skalauja Baltijos jūra, iš kitos – Kuršių marios. Nors Neringa ir Palanga yra labiau žinomos ne kaip sveikatinimo, o kaip poilsio vietos, čia rasite sanatorijų, reabilitacijos ir SPA centrų. Asociacijos vieni iš veiklos tikslų yra : bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio partneriais bei dalyvauti rengiant ir įgyvendinant tarptautines programas socialinėje, sporto bei kultūrinėje sferose, suteikti galimybę naudoti visus natūralius išteklius gyventojų sveikatai tausoti bei gerinti, didinti Lietuvos kurortų kultūros ir gamtos vertybių patrauklumą Lietuvos gyventojams, vietiniams ir užsienio turistams, skatinti gamtos išteklių pritaikymą ir panaudojimą poilsio ir sveikatinimo tikslams.

Birštono savivaldybė www.visitbirstonas.lt

Druskininkų savivaldybė info.druskininkai.lt

Neringos savivaldybė www.visitneringa.lt

Anykščių rajono savivaldybė www.antour.lt

Palangos savivaldybė www.palangatic.lt

298.

299.


Ignalinos rajono savivaldybė www.ignalinatic.lt

Sportinės paslaugos Sveikata ir fitnesas

Trakų rajono savivaldybė www.trakai-visit.lt

Zarasų rajono savivaldybė www.zarasai.lt

UŽDUOTIS Lietuvos kurortai. 1. Pažymėkite kurortinius miestus Lietuvos žemėlapyje.

300.

Sportiniai renginiai skatina žmones ne tik užsiiminėti patiems sportu, bet ir keliauti, lankytis sportinėse varžybose, su sportu susijusiose parodose ir pan. Viešbučiuose ypač populiarūs būna savaitgalio paketai norintiems sportuoti. Tai skirta svečiams, kurie nori užsiimti aktyvia veikla. Viešbučiuose galima sportuoti savarankiškai arba užsisakyti trenerį, kuris gali sukurti programą, kuri padės pagerinti kūno formas bei gyvenimo būdą. Užsiėmimus su asmeniniu treneriu reikia rezervuoti iš anksto. Viešbučiuose taip pat apsistoja įvairi sporto komandų rinka. Labai dažnai apsistoja sportininkų komandos (futbolo, krepšinio ir pan.), kuriuos domina viešbučio vieta, kambarių ir sporto įranga. Jie pageidauja, kad būtų sporto salės, saunos, baseinai, patalpos komandos daiktams saugoti, bendrų poilsio kambarių. Viešbučiams norintiems priimti krepšininkus reikia pagalvoti ir apie lovų ilgį ar jų prailginimą. Viešbučiai, kurie nori išlaikyti sportininkų segmentą siūlo įvairias nuolaidas. Kartais su nuolaidomis priima ir komandų sirgalius. Viešbučių sportinio pobūdžio paslaugos • Sporto salės Jose yra treniruokliai, svarmenys, kamuoliai, vieta gimnastikai.

301.


• Baseinai Daugumoje viešbučių teikiamos baseinų, saunų paslaugos. Viešbučio svečiai nustatytomis valandomis šiomis paslaugomis, dažniausiai, gali naudotis be papildomo mokesčio. Baseinai viešbučiuose gali būti įrengti viešbučio teritorijoje atviri ir uždari viešbučio patalpose.

žaidėjams, ir vaikams, o labiau patyrę tobulina žaidimo įgūdžius. Vilnius Grand Resort viešbutyje yra įrengtas golfo aikštynas Profesionalus 18 duobučių „The V Golf Club“ aikštynas, įrengtas pagal Amerikos golfo asociacijos standartus, juos atitinkančiomis vejomis, smėliu grįstomis kamuoliuko lėkimo aikštelėmis (fairways), − vienintelis PGA („Professional Golfers Association“) dizaino golfo aikštynas Baltijos šalyse. Įspūdingame aikštyne dera golfo aikštyno kategorijos „Scottish Links“ ir Amerikos golfo dizaino bruožai, o pats aikštynas visada parengtas varžyboms. Banguotos kalvos, natūralūs ežerai ir juos jungiantys upeliai golfo žaidėjams sukuria papildomų kliūčių ir iššūkių. Aikštynas driekiasi per beržynėlį aplink ežerą, o salelėse esančios ridenimo aikštelės –išbandymas netgi patyrusiems žaidėjams.

• Teniso aikštynai Įrengiami atviri ir po stogu teniso kortai, kuriuose galima žaisti tenisą, skvošą. Vilniuje „Karolinos“ viešbutis siūlo pažaisti lauko tenisą keturiose atvirose lauko teniso aikštelėse.

• Boulingas Kai kuriuose viešbučiuose įrengiami boulingo takai.

Golfo aikštynai

302.

Vis populiarėja golfo žaidimas. Visada atsiras žmonių grupė, kuri pasirinks viešbutį tą, kuriame galės žaisti golfą. Viešbučiai, kurie yra įsikūrę gražiose apylinkėse ir turintys nemažai vietos prie viešbučio įrengia golfo aikštynus, trumpo žaidimo, riedinimo aikšteles kuriuose galima žaisti ir pradedantiesiems golfo

303.


Pasivažinėjimas dviračiais

Populiarėja pasivažinėjimo dviračiais paslauga. Viešbučiai, kurie yra įsikūrę gražiose gamtinėse apylinkėse, poilsiautojams prie jūros, ežerų siūlo dviračių nuomą arba ekskursijas dviračiais. Skatinant poilsiautojus aktyviai leisti laisvalaikį įrengiamos naujos dviračių trasos. Pastaraisiais metais dviračių turizmas sparčiai populiarėja pajūryje.

• Slidinėjimas Tai dažniausiai žiemos kurortinio tipo viešbučiai. Tokie viešbučiai yra statomi netoli slidinėjimų trasų, kalnuose, kalnų papėdėse įsikuria kalnų kurortų miesteliai. Viešbučiai statomi nedideli su mažais kambariais, nedidelė prabanga, minimalus komfortas. Čia svarbiau, kad būtų papildomos patalpos inventoriui, patalpa džiovinti aprangą. Žiemos kurortinių viešbučių užimtumas labai priklauso nuo oro sąlygų. Europoje populiariausi žiemos viešbučiai, kuriuose daugybė slidinėjimo trasų yra - Austrijoje, Bulgarijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Italijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Prancūzijoje. Šiose šalyse slidinėjimo sezono įkarštis nuo gruodžio iki kovo mėnesio. Šveicarijoje, Norvegijoje ir Suomijoje slidinėjama nuo gruodžio iki vasario mėnesio pabaigos. Austrijoje slidinėjimo trasos

304.

Lietuvoje Lietuvoje nėra populiaru įkurti tik žiemos paslaugas teikiančius viešbučius. Slidinėjimo trasos yra įrengtos Vilniuje, Anykščiuose, Druskininkuose, Ignalinoje, Birštone. Todėl netoli esantys viešbučiai siūlo galimybę naudotis slidinėjimo paslauga. Slidinėjimo trasose veikia keltuvai, įrengtos atskiros trasos pradedantiesiems ir pažengusiems, atidaromi snieglenčių parkai. Lietuvoje didžiausia problema yra oro temperatūra ir atodrėkiai. Tuomet reikia trasas padaryti iš naujo, tenka pūsti sniegą. Labai svarbu, kad būtų gera sniego danga. Trūkumas Lietuvos kalnams ar kalvoms – jų trumpumas. Visose trasose dirba instruktoriai. Siūloma slidžių ir kitų slidinėjimui reikalingų reikmenų nuoma. Druskininkai Trasos po stogu

305.


Anykščiai Gera sniego kokybė

Birštonas Labai puiki danga

Šiaurietiškas ėjimas

Vilnius Liepkalnio stačios kalvos

Šiaurietiškas ėjimas - ėjimas su lazdomis. Tai fizinis užsiėmimas, kurio pagrindas vaikščiojimas su specialiomis lazdomis. Lazdos yra lengvos, gaminamos iš aliuminio, stiklo ir anglies pluošto mišinio arba tik iš anglies pluošto. Jos gali būti tiek fiksuoto ilgio, tiek sustumiamos. Labai svarbi lazdos dalis yra ergonominė rankena ir priderinamo dydžio dirželis, jie turi būti patogūs ir nevaržyti judesių. Labai paprasta, tačiau itin efektyvi sveikatingumo priemonė, tinka visiems: jauniems, vidutinio amžiaus žmonėms ir senjorams. Pagrindiniai šiaurietiško ėjimo tikslai: • svorio ir įtampos valdymas; • gera savijauta ir fizinis stovis; • taisyklinga laikysena; • reabilitacija; • motyvacijos didinimas; • darbuotojų sveikatos ir imuniteto stiprinimas; Viešbučiuose, kuriuose apsistoja turistai galima organizuoti šiaurietiško ėjimo žygius. Dažniausiai suburiama grupė svečių ir kartu su instruktoriais išvyksta į žygį. Lietuvoje nėra labai populiari paslauga viešbučiuose, tačiau kitose šalyse jau seniai nusistovėjusias tradicijas turinti paslauga.

306.

307.


Kazino, lošimo namai Lošimo namų viešbučiai: Viešbučiai, kurie veikia kaip pelno centras kartu su azartiniais lošimais, loterijomis, arklių ar šunų lenktynėmis, pagrindinis viešbučių akcentas kazino. Šie viešbučiai siūlo liukso kambarius, didelį restoranų bei kokteilio barų pasirinkimą, pokylių sales, dalykinių susitikimų kambarius, pasilinksminimų, sveikatingumo klubų bei rekreacijos paslaugas, pritraukiančius klientus ir papildančias iš kazino gaunamas pajamas. Viešbučiai, kuriuose yra lošimo namai, gali būti skiriami į atskirą grupę – lošimo namų viešbučiai. Kadangi pagrindinės pajamos šiuose viešbučiuose iš kazino, todėl taikomos nuolaidos nakvynės, kambarių aptarnavimo paslaugoms, maitinimo paslaugoms. Šiuose viešbučiuose turėtų būti sustiprinta saugos tarnybų darbas. Čia gausu pramogų tiek mažiems, tiek ir dideliems yra: atrakcionų, vandens parkų, kino centrų, zoologijos sodų, gausybė teatrų, koncertų salių, filharmonija ir daugybė panašių pramogų. Garsiausi pasaulio viešbučiai teikiantys kazino paslaugas yra Las Vegase, Baden – Badene, Monake. Lošimų centrais garsėja Karibai, Londonas, Nica, Rio de Žaneiras, Makao. Las Vegasas Las Vegaso svečius labiausiai žavi žemos prabangių viešbučių kainos.

308.

Prie viešbučių būna atkurtos įžymiausios pasaulio vietos

Lietuvoje kazino viešbučiai. Lietuvoje viena iš garsiausių lošimo vietų yra Olympic Casino, kuris įkurtas Radisson BLUE Hotel Lietuva viešbutyje.

309.


Naktiniai klubai, diskotekos Pramogos būna viena pagrindinių traukos jėgų atostogų metu. Viešbučiai savo svečiams turėtų siūlyti naktinius klubus, varjete programas savo restoranuose, organizuoti įvairius šou, koncertus. Svečius linksmina efektingi šokiai, muzika. Laikas , skirtas ne tik valgymui ir gėrimui, tačiau ir įdomiems susitikimams su draugais, naujoms pažintims, jaukiems pašnekesiams ir muzikai. Kartais svečiai tampa programų dalyviai: šoka ir dainuoja, dalyvauja karaoke vakaruose.

Kaimo turizmo sodybų siūlomos paslaugos

Miesto žmonės pavargę nuo miesto gyvenimo, šurmulio vis dažniau ieško atsipalaidavimo gamtos apsuptyje. Turistas teikiamos paslaugos ir poilsio formos kaime: • iškylavimas pėsčiomis, dviračiais, valtimis • jodinėjimas žirgais • gamtos stebėjimas • darbas soduose, daržuose • sveikatos stiprinimas • dalyvavimas šventėse • uogavimas, grybavimas, vaistažolių rinkimas • žvejyba, medžioklė • kultūrinė veikla • žaidimai, sportinė veikla Kaimo turizmo pramogos

310.

311.


UŽDUOTIS

Papasakokite, kokias teikia paslaugas kaimo turizmo sodybos. Pasiūlykite savo sodybas, į kurias galėtų nuvykti svečiai.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

312.

Kokias žinote laisvalaikio paslaugas? Kodėl daugėja SPA teikiančių įmonių? Kokios yra SPA paslaugos? Kokius žinote Lietuvos viešbučius, kuriuose teikiamos SPA paslaugos? Išvardinkite su sportu susijusias paslaugas. Išvardinkite Lietuvoje esančias slidinėjimo trasas. Kokie svečiai lankosi viešbučiuose, turinčius kazino? Kokie jų poreikiai? Kokias paslaugas teikia kaimo turizmo apgyvendinimo įmonės?

313.


7. MEDICINOS PASLAUGOS Medicinos paslaugos: Pirmoji pagalba vaistais ir medicininiais tvarsčiais. Greitosios pagalbos ir/ar gydytojo iškvietimas Sveikata ir patalpų švara Viešbučio svečiams visada būtina suteikti pirmąją medicininę pagalbą. Svečiui gali atsitikti netikėta nelaimė, pvz. susižeisti įsipjovus, paslydus, taip pat svečią kelionėje gali užklupti rimta liga. Todėl visi darbuotojai privalo žinoti, kur yra pirmosios pagalbos vaistinėlė ir mokėti suteikti pagalbą. Svečiams suteikiama: • pirmoji pagalba vaistais ir medicininiais tvarsčiais; • greitosios pagalbos ir/ar gydytojo iškvietimas; • pagalba vykstant į medicinos įstaigą. Net ir gražiausi miestai, kalnai nublanks, neįvyks svarbūs sandoriai jei svečiui suskaus dantį, pakils temperatūra, ar atsiras nuospaudų. Nors ir atrodo nesudėtingi nusiskundimai, bet jie gali svečiui sugadinti nuotaiką, svečias taps priekabus, nepatenkintas. Labai gerai, kai svečiui galima suteikti nesudėtingas medicinines paslaugas, kurios gali pakeisti svečio nuomonę ne tik apie viešbutį, bet ir apie visą šalį. Apie svečių sveikatą negalima skleisti informacijos, būtina elgtis diskretiškai.

MALONIOS AKIMIRKOS

Paslaugumas „Vieną dieną po darbo užsukau apsipirkti parduotuvėje. Čia pamačiau užsieniečių porelę, kuri buvo apsistojusi mūsų viešbutyje. Supratau, kad jie ieško vaistinės. Nusprendžiau jiems padėti ir prisistačiau. Jie buvo labaio nustebinti. Palydėjau juos į vaistinę. Išsiregistruodami jie pasakė, kad visuomet prisimins mūsų puikią šalį ir geriausiai iki šiol sutiktą Europoje viešbučio personalą“.

• Širdies lašai • Vaistai mažinantys karščiavimą ( peršalus, nuo žarnyno infekcijos, ūminio apsinuodijimo ar perkaitimo saulėje). • Vaistai mažinantys skausmą. (nuo gerklės skausmo, slogos ar malšinantys kosulį). • Vaistai nuo nudegimų • Vaistai nuo pykinimo • Vaistai nuo virškinamojo trakto sutrikimų (nuo viduriavimo, virškinimo fermentų, rėmens). • Įvairūs tepalai, gydomieji pleistrai kojoms. • Preparatai nuo vabzdžių įkandimų. • Antialerginiai vaistai (organizmas gali sureaguoti į maistą, augalus ar vabzdžių įkandimus) • Priemonės apsaugai nuo saulės. • Sumušimų ir patempimų( gydančių tepalų ar šaldomųjų aerozolių). • Dezinfekciniai vaistai, dezinfektantas rankoms Pagrindinės priemonės reikalingos suteikiant pirmąją medicininę pagalbą: • Vienkartinės latekso ar sintetinės pirštinės • Pleistras • Bintai – sterilios marlės bintai, elastiniai • Vata, sterili vata • Žirklės • Termometras • Pompa ar švirkštas žaizdų plovimui

Pirmoji pagalba vaistais ir medicininiais tvarsčiais Pirmosios pagalbos vaistinėlė viešbučiuose turi būti visiems darbuotojams žinomoje vietoje, nuolat tikrinama ir papildoma trūkstamais vaistais. Tik svečiui sutikus vaistus gali pasiūlyti viešbučio darbuotojai ir tik suaugusiems svečiams. Vaistinėlėje turėtų būti: • Jodas • Amoniakas • Vandenilio peroksidas • Dantų lašai

314.

315.


TAI GALI PRAVERSTI Vykdamas į kelionę, svečias taip pat turi pagalvoti apie pasirūpinimą vaistais sau.

• Kelionės į mažiau civilizuotas šalis. Keliaujant į tokias šalis visų pirma būtina pasidomėti, kokie skiepai yra privalomi keliaujant į šią šalį. Ši informacija pateikiama Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje bei Pasaulio sveikatos organizacijos tinklapyje. Skiepais nuo tokių pavojingų ligų, kaip hepatitai A ir B, difterija ar vidurių šiltinė, maliarija, būtina pasirūpinti iš anksto. Nors šie skiepai nėra pigūs, tačiau jų poveikis išlieka ne vienerius metus. Svečiui svarbu žinoti apie šias ligas

Kokių vaistų viešbučiuose turi būti pirmosios pagalbos vaistinėlėse priklauso ir nuo viešbučio tipo, kokias jie teikia paslaugas, nuo vietos, kurioje yra viešbutis ir pan. svečiui labai svarbu pajusti, kad juo rūpinamasi, kad jis svarbus. Gerai, kai viešbučiai pirmajai pagalbai turi būtinų priemonių ar preparatų priklausomai, kokias jie teikia paslaugas. Kai kurio tipo viešbučiuose gali būti ir medicinos darbuotojai. Jei viešbučiai teikia: • Paplūdimio atostogas - būtina pasirūpinti apsauginiais kremais nuo saulės, priemonėmis lūpų apsaugai, apsaugai nuo saulės faktorių (SPF), balzamo, skirto nudegimams nuo saulės gydyti. • Nardymo paslaugas teikiantiems viešbučiams. Padidėjęs slėgis panėrus po vandeniu gali sukelti neigiamą poveikį svečio organizmui. Galimi ausų, sinusų, plaučių audinių pažeidimai. • Slidinėjimo paslaugas teikiantiems viešbučiams. Aukštyje, kur įrengtos slidinėjimo trasos, oras yra gerokai retesnis, dažnai kenčiama nuo vadinamosios kalnų ligos, kuri pasireiškia galvos skausmu ar svaigimu. Apsaugai nuo saulės ir šalčio ūtina turėti specialių kremų, lūpų balzamų. Slidinėjant kojoms tenka neįprastas krūvis, tad vakare gali prireikti atpalaiduojančių, skausmą mažinančių tepalų, gelių. • Žygius žiemą organizuojantys viešbučiai. Vaistų nuo peršalimo bei odos nuožvarbų. Kur kas pavojingesnis odos pažeidimas yra nušalimas.

316.

M a l i a r i j a - liga , kuria gali užsikrėsti keliaujantys žmonės. Maliarija plačiai paplitusi Afrikos, Azijos , Lotynų Amerikos žemynuose. Ligą sukelia uodai. Uodai užsikrečia, įkandę sergantį žmogų ir kartu su krauju prisisiurbę maliarijos sukėlėjų. Kuo aukštesnė aplinkos temperatūra, tuo greičiau maliarijos parazitai vystosi uodo organizme ir uodas tampa pavojingas žmogui. Uodai puola saulei kylant ir leidžiantis. Pasireiškia: • karščiavimu ( 40 – 41 C ) • šalčio krėtimu • stipriais galvos skausmais, • kartais pykina, vemiama, • troškinama, • kartais atsiranda traukulių • imama kliedėti, • oda pasidaro sausa, karšta, • veidas parausta, • ligonis gausiai prakaituoja , • jaučia silpnumą. Pirmoji pagalba – būtina kreiptis į gydytoją. Naudojant vaistus pasveikstama per keletą dienų, nesigydant galima ir numirti. Profilaktika – reguliariai vartoti vaistus. Vykstant į tas šalis, kuriose galima užsikrėsti maliarija, vaistai turi būti pradedami gerti vieną savaitę prieš išvykstant. Juos reikia vartoti visą buvimo laiką ir dar keturias savaites grįžus. Vaistus reikia vartoti su maistu ir gausiai užgeriant vandeniu. Prieš išvykstant į kelionę, patartina pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Būtina: • vengti vaikščioti tamsiu paros metu , • patartina dėvėti drabužius ilgomis rankovėmis, • nešioti skraistes, pirštines, galvos gaubtus, • nakvynei pasirinkti apsaugotas nuo uodų patalpas, atvirus langus, duris uždengti tinklais. • patalpų durys ir langai turi būti uždaromos prieš saulėlydį, • būtina gerai išpurkšti preparatais: tamsius patalpų kampus, palovius, pastales,

317.


po kėdėmis, už užuolaidų, • negalima miegoti ant stogų, denių, po atviru dangumi, • nėščioms moterims ir vaikams nepatartina vykti į šias šalis. C h o l e r a - pavojinga gyvybei liga , ūmi žarnyno infekcija, kurią sukelia choleros vibrionai. Pasireiškia - vandeningu viduriavimu, vėmimu. Profilaktika : • gerti tik virintą arba chloru dezinfekuotą vandenį, • nevartoti ledo, • valgyti tik gerai termiškai apdorotą maistą, • nevartoti žalių maisto produktų, netgi daržovių ar jūros gėrybių, • nepasterizuotą pieną prieš vartojimą užvirinti, • nepatartina pirkti užkandžių iš gatvių prekeivių.

G r y b e li n ė s ligos Labiausiai paplitusios grybelinės ligos yra – pėdų ir plaštakų grybeliai, mikrosporija, trichofitija. Pėdų ir plaštakų grybeliu užsikrečiama: • pirtyse, • dušuose, • baseinuose. Požymiai: • kamuoja tarpupirščių niežėjimas, • pleiskanoja padų ir plaštakų oda, • atsiranda pūslelės, iššutimai,

318.

• pakinta kojų ir rankų pirštų nagai. Profilaktika : • griežtai laikytis asmens higienos reikalavimų, • vonios, dušų bendro naudojimo dušų, saunų, baseinų pastovi dezinfekcija, švaros palaikymas, • dezinfekuoti patalynę, rankšluosčius virinant.

Greitosios pagalbos ir/ar gydytojo iškvietimas Svečiui susirgus rimčiau, būtina padėti iškviesti greitąją pagalbą ir įsitikinti, kad svečiu pasirūpinta. Sudėtingos ligos atveju, svečiui sutikus,yra guldoma į ligoninę ir už naudojimąsi numeriu svečias turėtų apmokėti pagal viešbučio reikalavimus. Viešbučio atsakingi darbuotojai sutaria su svečiu dėl tolimesnio apgyvendinimo ir apmokėjimo sąlygų viešbutyje. Svečiui gali būti paliktas kambarys iki tol, kol grįš iš ligoninės ir svečias sutinka mokėti už numerį sutartą kainą. Taip pat galima sutarti taip, kad svečio daiktai būtų surinkti ir nunešti į saugojimo kambarį saugojimui iki jis pasveiks. Tokiu atveju už numerį svečias dažniausiai nemoka.

319.


Sveikata ir patalpų švara Viešbučiai nuolat turi rūpintis patalpų švara ir tvarka, kad svečiai neužsikrėstų parazitinėmis užkrečiamomis ligomis. Patalpose nuolat turi būti atliekama profilaktinis patikrinimas, dezinfekcija. Ypač didelį dėmesį būtina atkreipti į: • kasdieninę patalpų švarą; • patalynės, čiužinių švarą; • vabzdžių, paukščių senų lizdų pašalinimą. Prevencija Tam, kad išvengtume užkrato išplitimo labai svarbu laiku pastebėti požymius, įrodančius, kad patalpoje esama parazitų ir kenkėjų. Atliekant patalpų inspekciją galima rasti parazitų požymių: • Dažniausiai miegamuosiuose kambariuose; • Lovos medinėse konstrukcijose; • Čiužinių klostėse ir raukšlėse; • Už lovos galvūgalio lentos; • Prie grindjuosčių ar kilimų pakraščių; • Balduose.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kokia tvarka viešbučiuose pasirūpinama svečio sveikata? Ar visada svečias turi mokėti už kambarį, jei jis paguldomas į ligoninę? Nuo kokių negalavimų turi būti vaistų pirmosios pagalbos vaistinėlėse? Pagrindinės medicininės priemonės. Kokias žinote pavojingas užkrečiamas ligas? Ar patalpų švara turi įtakos svečių sveikatai ir savijautai?

UŽDUOTIS

1. Apgalvokite kokių vaistų ir kitų medicininių priemonių reikėtų turėti teikiant svečiams šias poilsio paslaugas: • saunose ir baseinuose; • keliaujant pėsčiomis; • paplūdimyje. Kokių medicininių priemonių reikia turėti Eil. nr. Sveikatos problema problemai pašalinti?

2. Apibūdinkite šias medicinines paslaugas iš paveikslėlių ir paaiškinkite ar visas paslaugas svečiams gali suteikti viešbučio darbuotojai.

320.

321.


8. SUSISIEKIMO PRIEMONĖS Viešbučiuose esamos transporto priemonės ir viešbučių nuomojamas transportas Svečių patogumui viešbučiuose teikiamos įvairios transporto paslaugos. Kai kurie viešbučiai turi savo transportą, kitais atvejais viešbučiai gali svečiui išnuomoti iš nuomos įmonių. Taip pat svečias jau iki atvykimo gali būti užsisakęs tokią paslaugą savarankiškai. Transporto paslaugos viešbučiuose yra mokama paslauga. Paslaugos teikiamos iš anksto, pranešus apie paslaugos tarifus. Jei organizuojamos ekskursijos transporto paslaugos kaina būna įskaičiuota į ekskursijų įkainius. Panorus užsisakyti transporto priemonę reikia tik pranešti registratūroje ir svečio pageidavimas bus įvykdytas. Su transportu susijusios viešbučio paslaugos: • Autobusai svečių pasitikimui (parvežti iš oro uosto, autobusų, geležinkelio stoties) ir nuvežti į oro uostą ( autobusų, geležinkelio stotis). • Mikroautobusai svečių patogumui parvežti iš oro uosto ( autobusų, geležinkelio stoties) ir nuvežti į oro uostą ( autobusų, geležinkelio stotis). • Viešbučio mikroautobusai maršrutiniai ( vežantys į miesto centrą, išvežiojantys darbuotojus vėlai po darbo ar anksti ryte atvežantys į darbą). • Taksi paslaugos • Transportas ekskursijų pravedimui • Garažo nuoma • Uždara automobilių aikštelė • Automobilių priežiūros ir remonto darbų paslauga • Limuzinų ir kitų transporto priemonių nuoma renginiams ( vestuvėms, teminiams pobūviams, konferencijų ir kt. ) Autotransporto priemonės svečiai gali išsinuomoti valandai, keletui valandų ar visam viešnagės laikui. Kai kurias transporto priemones galima užsisakyti su vairuotoju. Viešbučiuose būna įrengti garažai, kur svečiai gali laikyti savo automobilius. Viešbučio teritorijoje būna įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės. Jos turi būti uždaros, apsaugomos visą parą ir apšviestos nakties metu. Nes turistų grupės, jei atvyksta naktį ir tik vienai nakvynei kartais palieka savo lagaminus autobuse. Kai kurie viešbučiai teikia paslaugas automobilių priežiūros ir remonto darbams atlikti. Jei svečias pageidauja viešbučio atsakingas darbuotojas pasirūpina, kad svečio automobilis būtų sutvarkytas laiku.

reikiamą plovyklą. Todėl, norėdamas pagelbėti svečiui, šokau į savpo automobilį ir palydėjau svečią iki plovyklos. Čia dar atlikau vertėjo vaidmenį. Svečias buvo nepaprastai patenkintas. Jam pavyko sutvarkyti ir verslo reikalus. „ Tai ne tik maloni akimirka, bet ir didelė pagalba svečiui. Autobusai • Nuvežimui į oro uostą ar iš jo • Ekskursijų pravedimui • Nuvežimui į renginius, sporto varžybas

Mikroautobusai • Nuvežimui į oro uostą ar iš jo • Ekskursijų pravedimui • Nuvežimui į renginius, konferencijas, parodas

MALONIOS AKIMIRKOS

„Vienas mūsų svečių užsiima automobilių prekyba. Vieną dieną jis atvyko mikroautobusu. Prieš susitikdamas su vietos partneriais, jis paklausė, kur galėtų nuplauti savo automobilį. Aš žinojau, kad ne visos automobilių plovykllos priima mikroautobusus, be to, suvokiau, kad būtų labai sudėtinga paaiškinti, kaip rasti

322.

323.


Taksi paslaugos • Svečiui paprašius iškviečiamas. • Viešbučio užsakymams. Viešbučiai sudaro sutartis su konkrečia taksi firma ir naudojasi jų paslaugomis reikalui esant visą parą.

Automobilių nuoma • Svečiui gali užsakyti viešbutis šią paslaugą. • Svečias gali užsisakyti asmeniškai prieš atvykstant į viešbutį. • Automobilį galima išsinuomoti visam buvimo laikui ar tik vienai dienai, valandai ir pan. Džipų nuoma ar ekskursijos džipais

324.

Kemperių nuoma

Kitos transporto priemonės ypatingoms šventėms Viešbučiuose apsistoja svečiai, kurie nori atšvęsti vestuves, gimtadienį, šventinius vakarėlius organizuoja įvairios įmonės, įstaigos, kurioms pokylio metu reikia įvairių transporto paslaugų. Šiuo metu renkantis paslaugas, dažnai svečiai nori išbandyti prabangias ar netradicines transporto priemones. Viešbučio darbuotojai gali pasirūpinti, kad būtų išnuomotos norimos transporto priemonės. Pvz.: Limuzinų nuoma Limuziną galima išsinuomoti kelioms valandoms, todėl darosi populiaru išsinuomoti trumpam pasivažinėjimui po miestą, atvykimui į klubą ar tiesiog nuvykimui iki oro uosto pasitikti atvykstančių svečių, taip parodant jiems didelę pagarbą. Limuzinų nuoma užtikrina, kad klientai keliaus prabangiai ir stilingai. Labai svarbu atkreipti dėmesį tai, kad limuzinus nuomojančios firmos jums pasiūlys profesionalius vairuotojus, todėl kelionė limuzinu bus saugi ir maloni.

325.


Karietų nuoma Karieta - tai senovinė transporto priemonė tempiama vieno ar kelių žirgų. Karietos dažniausiai nuomojamos vestuvių ir kitų švenčių progomis. Karietos būna iki kelių sėdimų vietų, bei papildoma vieta vadeliotojui.

Garlaivių nuoma Siūloma gerai praleisti laiką plaukiojant po įvairius vandens telkinius

Burinių laivų nuoma

326.

327.


Sraigtasparnių nuoma Kas bent retkarčiais nepasvajoja atsiplėšti nuo žemės ir į viską pažvelgti kitomis akimis iš aukštybių? Profesionalų lydimas skrydis virš gražiausių Lietuvos kampelių leis pamiršti visus rūpesčius ir mėgautis maloniu vėjo kutenimu bei saulės spinduliais. Apžvalginiai skrydžiai Romaniški apžvalginiai skrydžiai Akrobatiniai skrydžiai Parodomieji akrobatiniai skrydžiai Reklaminės juostos ar jūsų sugalvoto užrašo skraidinimas

Oro balionų nuoma Skrydis oro balionu trunka maždaug 1 val., o visa pramoga — apie tris valandas. Po skrydžio išrašomas diplomas, vyksta įšventinimo į oreivius ceremonija, vaišinamasi putojančiu vynu. Visi skrydžių keleiviai yra apdrausti specialiu aviaciniu draudimu.

TAI GALI PRAVERSTI

GERIAUSIOS AUTOMOBILIŲ NUOMOS http://www.rentalcars.com/ Automobilio nuomos paieška Šalis ...................................................... Miestas ................................................ Vieta .................................................... Grąžinti automobilį ten pat Paėmimas Data:................................. Laikas:................................................ Gražinamas Data: ............................ Laikas: ............................................... Vairuotojo amžius tarp 25 -70 ? Geriausios nuomos kompanijos, didelės santaupos

Parasparnių nuoma Tai laisvės pojūtis tikriems ekstremalams, nes parasparniu pakilsite net į 1 000 m aukštį! Norite išbandyti sąvo drąsą ir patirti nepaprastų potyrių? Pirmyn!

Populiariausios vietos, kuriose nuomojamasi automobilius Cagliari Italija - Sardinija nuo 17,96 EUR per dieną Bergamo Italija nuo 21,14 EUR per dieną

328.

329.


Trapani

BMW

5 Kaune

Mercedes

14 Vilniuje

BMW

3 Kaune

Italija - Sicilija Nuo 17,38 EUR per dieną Tenerife Ispanija - Kanarų salos nuo 20,85 EUR per dieną Mallorca Ispanija - Balerikė salos nuo 19,40 EUR per dieną Frankfurtas

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI

Vokietija nuo 30 EUR per dieną

UŽDUOTIS

Surasikte transporto priemones išsinuomoti svečiui automobilį: Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje Automobilis

Dienos kaina

Dienų skaičius

Limuzinas

1 Vilniuje

VW Golf

2 Klaipėdoje

330.

1. 2. 3. 4. 5.

Kokios viešbutyje gali būti teikiamos susisiekimo priemonės? Kokiu tikslu nuomojami automobiliai? Kaip galima užsisakyti norimą išsinuomoti automobilį? Kokią ypatingą transporto priemonę galima užsisakyti vestuvių šventei? Kas apmoka transporto paslaugas?

UŽDUOTIS

Pasiūlykite vaizdingą maršrutą po jūsų miestą ir/ar apylinkes vienai dienai automobiliu. Sudarykite ekskursijos organizavimo planą: • Informacija apie stovėjimo aikšteles • Vaizdingas maršrutas po miestą ir jo apylinkes • Naudinga informacija vairuotojams • Apgyvendinimo vietos • Maitinimo įstaigos • Laisvalaikio praleidimo vietos

331.


9. FINANSINĖS PASLAUGOS Atsiskaitymas už viešbučio suteiktas paslaugas Finansinių paslaugų apskaitos ciklas vykdomas, atsižvelgiant į atskirus svečio viešėjimo viešbutyje etapus (6 pav.).

iki jo atvykimo. Negarantuotas užsakymas – šiuo atveju viešbutis įsipareigoja apgyvendinti svečią, jeigu jis atvyksta iki nurodyto konkretaus laiko (pvz.: iki 16val.): svečiui neatvykus iki nurodyto laiko, kambarys gali būti parduotas kitiems svečiams. Tradicinė atsiskaitymo už paslaugas procedūra gali būti suskirstyta į kelis etapus: 1) Sąskaitos sukūrimas. Šis etapas g.b. jau atliktas iki svečiui atvykstant į viešbutį, jeigu svečias iš anksto apmoka už viešbutį. Dažniausiai sąskaita sukuriama (pradedama formuoti) svečiui atvykus ir jį įregistravus: viešbutinė kompiuterinė sistema tai daro automatiškai. Kai kuriuose viešbučiuose šiame etape svečiui g.b. nustatyta tam tikra pinigų suma (šią sumą, kuri vadinama kreditu, kiekvienas viešbutis nusistato individualiai), kurią viršijus svečio prašoma apmokėti susidariusą sumą. 2) Sąskaitos įrašų papildymas suteiktomis paslaugomis svečiavimosi laikotarpiu. Šio etapo metu stebima, ar svečias neviršijo prieš tai nustatyto kredito limito (jeigu toks buvo nustatytas). Sąskaitoje daromi įrašai pateikiami:

DEBETO ĮRAŠAI

Finansinių paslaugų apskaitos ciklas viešbutyje Finansinių paslaugų – sąskaitų formavimo vykdymo pradžia priklauso nuo viešbučio rezervavimo būdo. Yra išskiriami du pagrindiniai rezervavimo būdai: • Garantuotas. • Negarantuotas. Garantuotas užsakymas – svečias finansiškai garantuoja, kad užsakytas kambarys bus apmokėtas, nepriklausomai nuo to, ar atvyks ir gyvens, ar neatvyks ir negyvens. Neatvykimo atveju yra paimamas apmokėjimas už vieną parą, nepriklausomai nuo to, kelioms paroms svečias buvo rezervavęs kambarį. Kambario užsakymas gali būti garantuojamas keliais būdais: − Pateikiant kreditinės kortelės numerį ir galiojimo datą. − Iki atvykimo padarius išankstinį apmokėjimą (apmokamas visas laikotarpis ar bent viena para, nepriklausomai nuo to, kelioms dienoms rezervuojamas kambarys). Išankstinis apmokėjimas g.b. atliekamas įvairiais būdais. − Pateikiant įmonei garantinį raštą su visais sutarčiai reikalingais rekvizitais: dažniausiai toks apmokėjimas pagal garantinius raštus priimamas iš įmonių, su kuriomis viešbutis yra pasirašęs sutartis. Jeigu viešbutis nėra pasirašęs sutarties – net ir pateikus garantinį raštą, gali būti reikalaujama apmokėti už svečio apgyvendinimą

332.

Apmokėjimas už kambarį. Restorano, kavinės, baro sąskaitos. Telefoninės sąskaitos. Skalbyklos sąskaitos. Kitos paslaugos (verslo centras, transportas ir kt.).

KREDITO ĮRAŠAI

Išankstiniai apmokėjimai. Daliniai apmokėjimai. Pataisymai sąskaitoje. Nuolaidos. Galutinis atsiskaitymas. 3) Sąskaitos uždarymas – svečiui apmokėjus visas sąskaitas. Prieš sąskaitos apmokėjimą svečio papildomai reikia perklausti ar jis nesinaudojo kitomis paslaugomis, kurios nebuvo išvardintos sąskaitoje (mini baru, restoranu ir kt.). Svečiui patvirtinus, kad išlaidos suskaičiuotos teisingai, sąskaita apmokama. Sąskaitą pilnai apmokėjus ji gali būti uždaryta.

SĄSKAITĄ APMOKA FIZINIS ASMUO

• Formuojama folio suminė sąskaita. Spausdinamos dvi sąskaitos: viena svečiui, kita – administratoriui. • Tvirtinamos svečio ir administratoriaus parašais. • Svečias gali mokėti grynais ir/ar mokėjimo kortele ir pan.

SĄSKAITĄ APMOKA JURIDINIS ASMUO

• Išrašoma sąskaita faktūra, kurios pirmas lapas yra atiduodamas įmonei, kuri moka, o antrasis lieka viešbutyje.

333.


• Per nustatytą laikotarpį įmonė reikiamą sumą perveda į viešbučio sąskaitą. • Laikotarpis, per kurį įmonė turi atsiskaityti, dažniausiai nustatomas sudarant sutartis. Svečio atsiskaitymo su viešbučiu būdai: • Grynieji pinigai • Kreditinės kortelės • Kelioniniai čekiai • Asmeniniai čekiai • Pavedimu • Mišrus (gali atsiskaityti keliais būdais: grynaisiais ir viena, dviem ir t.t. skirtingomis kreditinėmis kortelėmis ar pan.). Viešbučiai naudoja ir kitus atsiskaitymo būdus. Vienas jų - ekspresinis atsiskaitymas. Svečio išvykimo išvakarėse arba išvykimo dienos rytą sąskaita kartu su specialiu blanku, kurį reikia užpildyti, pateikiama svečiui į kambarį. Svečias šį blanką užpildo, nurodo kreditinės kortelės numerį ir pasirašo. Jeigu svečias sutinka su pateikta sąskaita, išeidamas turi užpildytą blanką grąžinti admnistratoriui. Toks atsiskaitymo būdas dažniausiai taikomas nuolatiniams ir svarbiems svečiams. Valiutos keitimas, bankomatai Šalia mokestinių atsiskaitymų su viešbučiu, svečiams yra siūlomos ir kitos finansinės paslaugos. Viena iš jų yra valiutos keitimas. Ši paslauga gali būti atliekama viešbučio darbuotojų arba viešbutis nuomoja patalpas bankui, kuris ir užtikrina šios bei kitų bankinių paslaugų atlikimą svečiams. Valiutos keitimo paslauga dažniausiai suteikiama tik aukštesnės kategorijos viešbučiuose. Svečiai labai noriai naudojasi bankomatų paslaugomis, norėdami išsigryninti atitinkamos šalies pinigų. Lietuvoje bankomatai, priklausomai nnuo viešbučio kategorijos, turi būti viešbutyje arba netoli jo.

10. KITOS PAPILDOMOS TEIKIAMOS VIEŠBUČIUOSE PASLAUGOS

Concierge paslaugos • Concierge • Durininkai/šveicoriai • Bagažo nešikai, pasiuntinukai ar kurjeriai • Vairuotojai, automobilių parkuotojai, liftininkai

TAI ĮDOMU !

334.

Terminas Concierge kilo iš prancūzų kalbos - Konte Des Cierge pažodžiui reiškia „žvakių saugotojas“. Senovėje tai būdavo žmogus, kilmingų asmenų namuose atlikdavęs liokajaus pareigas, o viduramžiais netgi vykdęs karaliaus teisinius pavedimus. Viduramžiais concierge reiškė artimą karaliaus patikėtinį ir oficialų valstybės pareigūną, kuriam kartu su pavaldžiais padėjėjais buvo netgi suteiktos galios vykdyti ypatingą funkciją – teisingumą. Pats terminas „concierge“ išsivystė iš ankstyvųjų viduramžių Prancūzijoje žinotos „Comte De Cierge“ sąvokos, simboliškai reiškiančios įtakingą žvakes laikantį asmenį, kuris ne tik diskretiškai vykdė atsakingiausias karaliaus užduotis, bet taip pat rūpinosi ir rūmuose apsistojusiais didikais bei kitais itin garbingais svečiais. Vėliau šį unikalų ir tik karaliui skirtą servisą modifikavo bei pritaikė prabangūs viešbučiai ir svečių namai, kuriuose nuolat paslaugas teikiantis

335.


concierge rūpinasi įvairiais klientų poreikiais, pavyzdžiui: rekomenduoja lankytinas vietas, rezervuoja bilietus į įvairius renginius, išnuomoja automobilius bei vykdo kitus klientų nurodymus. Svarbu pastebėti, jog ir šiais laikais concierge nėra vien tik ypatingų svečių viešbutyje asistentas, vykdantis įvairias klientų užduotis. Concierge sėkmingai išsaugojo savo karališkąją viduramžių koncepciją, todėl ir šiandien asocijuojasi su asmeniu, iš kurio tikimasi gauti tai, kas neįmanoma. Būtent concierge, turėdamas platų asmeninių ryšių tinklą, gali rasti unikalų sprendimą bet kurioje gyvenimo situacijoje. Rašytiniuose šaltiniuose Concierge terminas jau randamas nuo XII amžiaus, nors pradžioje buvo naudojamas terminas cumcerge (1192m.) ir šiek tiek vėliau, nuo 1220m. - Concierge. Concierge tarnyba – tai uniformuotų tarnautojų paslaugų tarnyba, sutinkanti svečius prie pat viešbučio ir teikianti savo paslaugas viešbučio viduje. Šios tarnybos vadovas – Concierge pareigas atliekantis darbuotojas. Concierge Tai viešbučio darbuotojas, kuris prisiima svečių rūpesčius, reikalaujančius daug pastangų ir brangaus laiko. Kartais sutinkamas ir kitas šias pareigas atliekančio darbuotojo pavadinimas – portje. Pagrindinė darbo vieta – viešbučio foje/holas, kurioje yra įrengta speciali vieta, turinti savo skiriamąjį ženklą.

336.

337.


TAI ĮDOMU !

Concierge - senovėje buvo durininkai, saugoję karalių pilis. Jie rūpinosi karalių saugumu ir lydėdavo juos kelionių metu. Į karalių keliones išvykdavo daug anksčiau, organizuodavo vizitus, tikrindavo karalių apgyvendinimo ir maitinimo sąlygas. Todėl ir dabar kartais ši pareigybė tapatinama su durininko darbu. Šiandien šios pareigos viešbčiuose labai reikalingos ir garbingos. Concierge pareigybė viešbučiuose atsirado 1936m.. Iki to laiko tai buvo nepriklausomi darbuotojai, kurie sudarydavo sutartis su viešbučiais tam, kad galėtų teikti savo paslaugas viešbučio teritorijoje. Pagal susitarimą su viešbučiu jie mokėdavo nustatyto dydžio mokesčius.

7 pav. Concierge ženkliukai Šias pareigas užimantis darbuotojas privalo turėti tam darbui reikalingų žinių ir kompetencijų. Specialus išsimokslinimas ir kelios kalbos – pagrindiniai reikalavimai, keliami į Concierge pareigas pretenduojančiam darbuotojui. Atsižvelgiant į išsilavinimo lygį, yra skiriamos dvi concierge kategorijos: pirmoji ir antroji (žr. 6 lentelę).

PIRMOJI KATEGORIJA Aukštasis arba vidurinis išsilavinimas Dvi užsienio kalbos

6 lentelė. Concierge kategorijos ANTROJI KATEGORIJA Vidurinis išsilavinimas Viena užsienio kalba

Concierge privalo žinoti: • Dokumentų įforminimo, svečių apgyvendinimo ir atsiskaitymo tvarką • Kambarių ir paslaugų kainas • Kambarių kiekį, apstatymą • Visapusišką informaciją apie visas viešbutyje teikiamas paslaugas • Buitinių tarnybų, prekybos įstaigų adresus ir darbo laiką • Miesto lankomus objektus • Puikiai orientuotis mieste (kaip nueiti, nuvažiuoti ir pan.) • Gerai žinoti elgesio ir etiketo normas, bendravimo su svečiais ypatumus

1929m. Paryžiuje buvo įkurta pirmoji Concierge asociacija – Auksiniai raktai (pranc. Les Clefs d‘Or). Jos įkūrėjas - Ferdinand Gillet, pats ilgą laiką dirbęs concierge. Ir šiandien už nuopelnus ir pasižymėjimą darbe tarptautinė asociacija Les Clefs D’Or išduoda Concierge sertifikatus ir auksinius ženkliukus: tai ypatingas ir prestižinis apdovanojimas (7 pav.).

338.

339.


Viešbučiuose, kuriuose nėra concierge pareigybės, visas išvardintas funkcijas atlieka viešbučio administratorius, t.y. realiai concierge yra administratoriaus tiesioginis pagalbininkas, „pavaduotojas“ informacijos suteikimo klausimais. Concierge privalo : • Atsiskaityti viešbučio administratoriui (jeigu viešbučio pareigybinėse ar darbo instrukcijose nenurodyta kitaip) • Koordinuoti ir kontroliuoti foje/holo darbuotojų darbą • Išduoti raktus svečiams • Suteikti pagalbą nenumatytais atvejais (iškviesti gydytoją, teisininką, notarą ir pan.) • Užsakyti papildomas paslaugas ir kontroliuoti vykdymą • Vykdyti asmeninius svečių pageidavimus • Priimti korespondenciją, skirtą svečiams ir ją perduoti adresatui ir pan. • Pasirūpinti bilietų užsakymu į teatrus, muziejus, užsakyti staliuką restorane • Suorganizuoti ir pasirūpinti svečių atvykimu iš/į oro uostą ar kitas vietas • Suorganizuoti automobilio ar kitų daiktų/įrangos nuomą viešbučio svečiams • Spręsti su poilsio paslaugomis susijusias problemas • Teikti/suorganizuoti kitas svečių pageidaujamas paslaugas Be tiesioginių savo pareigų – įvairios informacijos teikimo, concierge vadovauja ir koordinuoja kitų viešbučio foje/holo darbuotojų (durininkų/šveicorių, bagažo nešikų, pasiuntinukų, liftininkų, vairuotojų ir kt.) darbą. Reikia atkreipti dėmesį, kad įvairių šalių viešbučiuse gali būti skirtingai suprantamas ir naudojamas portje pareigybių pavadinimas. Vienuose viešbučiuose portje pareigybė suprantama kaip durininko (išvertus iš prancūzų kalbos „porte“ reiškia „durys“), kituose viešbučiuose – portje pareigybė tapatinama su prieš tai aprašyta concierge pareigybe.

TAI ĮDOMU !

Kai kuriuose pasaulio viešbučiuose šiandien Concierge pareigybę ir jo darbines funkcijas padeda atlikti specialiai tam sukurti elektroniniai terminalai (pvz.: terminalas Navigator). Šių terminalų pagalba svečiai savarankiškai gali susirasti juos dominančią informaciją. Tačiau, reikia pažymėti, kad konservatyvesni svečiai vis dėlto daugiau vertina ir prašo konkretaus žmogaus - Concierge – pagalbos! Priežastis - elektroniniai terminalai nepatars kokį muziejų aplankyti, kokio restorano siūlomas meniu geriausiai atitinka svečio norus ir pan.. Durininkai/šveicoriai Durininkų/šveicorių pareigos nereikalauja specialaus išsilavinimo. Pagrindiniai reikalavimai keliami šios profesijos darbuotojams: • geros manieros,

340.

• etiketo žinojimas, • amžius, • blogų įpročių neturėjimas ir t.t.. Nežiūrint į gana nedidelius šios profesijos atstovams keliamus reikalavimus, atskiruose viešbučiuose gali būti reikalaujamos ir užsienio kalbos žinios, kad suprastų svečių poreikius.

DURININKŲ (šveicorių) pareigos: • Sveikintis su svečiais ir visiems atidaryti duris, padėti išlipti • Padėti pakrauti/iškrauti bagažą iš/į automobilį • Palydėti svečius iki registratūros • Prižiūrėti tvarką viešbučio prieigose, koordinuoti eismą prie viešbučio • Reikalui esant iškviesti taksi ar pastatyti automobilį į aikštelę • Įsiminti svečių pavardes, sudaryti svečiams ypatingą įspūdį, suteikti informaciją Dar viena pareigybė – pasiuntinukas/bagažo nešikas. Pasiuntinukas, bagažo nešikas Jo darbo vieta – šalia priėmimo tarnybos ar foje prieigose, stebėti, matyti ir vykdyti concierge, administratoriaus nurodymus, sveikintis su svečiais bei vykdyti nedidelius jų prašymus. Kai kuriuose viešbučiuose yra reikalajama, kad pasiuntinukai turėtų vidurinį išsilavinimą ir gebėtų susikalbėti bent viena užsienio kalba (pvz.: anglų). Būtina žinoti tarptautinio etiketo ir elgesio normas, svečių aptarnavimo etikos pagrindus, tvarkingai atrodyti ir dėvėti uniformą, laikytis bendrų viešbučio darbuotojams keliamų reikalavimų,

341.


žinoti kaip elgtis, iškilus nenumatytoms aplinkybėms ar konfliktinėms situacijoms. Ypatingas dėmesys skiriamas šių darbuotojų paslaugumui, norui ir gebėjimui padėti svečiams. BAGAŽO NEŠIKŲ/pasiuntinukų pareigos: • Saugiai pristatyti bagažą į/iš kambario • Informuoti svečius apie viešbutį • Aprodyti svečiams kambarį • Svečiams paprašius, nunešti bagažą į saugią vietą • Pristatyti svečiams į kambarį laikraščius ir žurnalus, nunešti į skalbyklą ar valyklą svečių drabužius, nupirkti cigarečių ir pan. • Esant reikalui, padėti valyti viešbutį, pakrauti/iškrauti bagažą, atlikti kitus smulkius pavedimus. Vairuotojai, parkuotojai, liftininkai Ne mažiau reikšminga vieta, aptarnaujant ir teikiant paslaugas, tenka vairuotojams. Dažnai tai būna viešbučio darbuotojai, kurie sutinka svečius, o tai reiškia – ir turi galimybę sudaryti pirmąjį įspūdį apie viešbutį. TRANSPORTO darbuotojų pareigos: • Svečių sutikimas ir išlydėjimas • Mokama arba nemokama paslauga Vairuotojas privalo reprezentuoti viešbutį : • Savo elgesiu ir apranga • Rūpintis svečiu • Vairuoti saugiai • Laikytis konfidencialumo • Negirdėti svečių pokalbių • Visą dėmesį sutelkti į vairavimą. Panašiai kaip ir vairuotojas, parkuotojas taip pat priklauso uniformuotų patarnautojų skyriui ir reprezentuoja viešbutį, greitai, mandagiai ir paslaugiai aptarnaudamas svečius. Viena ypatingai svarbi detalė parkuojant automobilį – įvairių kategorijų automobilių vairavimo įgūdžiai. Liftininkas tiesiogiai aptarnauja viešbučio svečius, iškviesdamas, nuvešdamas ir net kartais palydėdamas svečius iki numerio.

342.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI

1. 2. 3. 4. 5. 6. • • • •

Kokias funkcijas atlieka Concierge tarnyba viešbutyje? Kokių pareigybių darbuotojai priklauso Concierge tarnybai? Kokiomis savybėmis turi pasižymėti pasiuntinukas? Išvardinkite durininkams keliamus reikalavimus? Ką žinote apie Concierge ženkliukus? Kuo skiriasi/nesiskiria šios pareigybės ir jų teikiamos paslaugos: Concierge Portje Šveicorius Durininkas

UŽDUOTIS

Iš žemiau pateiktų paveikslėlių išrinkite tą/tuos, kurie nepriskirtini durininko darbui. Apibūdinkite išrinkto/ų paveikslėlių darbuotojų pareigas ir teikiamas paslaugas.

1.

2.

3.

4.

343.


PAPILDOMOS UŽDUOTYS 1. Viešbučio paslaugos Apibūdinkite paslaugas teikiamas viešbučio kambariuose. Pakartokite skyrelį „Paslaugos į kambarius“ ir pabaikite sakinius: 1. Ar aš galiu paprašyti, kad .............................mane 7.00 val. ryte. 2. Norėčiau, kad .........................būtų įskaičiuota į bendrą sąskaitą. 3. Ar kambaryje yra .............................paslauga, ar reikia užsisakyti papildomai? 4. Kaip užsisakyti ......................kanalų paslaugas? 5. Ar aš galėsiu ..........................į Vokietiją iš kambario? 6. Norėčiau gauti ...................raktą? 7. Manome, kad galėsime Jums padėti, nes mūsų viešbutyje veikia ................. paslauga 24 val. Raktiniai žodžiai 1. Paskambinti 2. Mini baras 3. Pusryčiai 4. Pažadinimas 5. Seifas 6. Kambarių tarnyba 7. Pay TV

2. Lankytini objektai Pagilinkite žinias „Informacijos suteikimas“. Paruoškite prezentacijas. 1. Žymiausi pasaulio muziejai. 2. Populiariausi Lietuvos muziejai. 3. Populiariausi turistų lankomi objektai pasaulyje.

344.

3. Viešbučio pasirinkimas Pasirinkite kelis skirtingus Jūsų miesto viešbučius pagal skirtingas buvimo vietas, tipą, ir pristatykite jį pagal pateiktas grafas lentelėje. Eil. Keliautojo tipas Viešbutis Pasirinkimo priežastys Nr. 1. 3* 1. 2. 3. .... 2. 3* 1. 2. 3. .... 3. 4* 1. 2. 3. .... 4. 5* 1. 2. 3. ....

4. Svečių lepinimo būdai Sukurkite įvairiausių situacijų, kaip Jūs galėtumėte pradžiuginti viešbučio svečią. Pakartokite skyrius „Paslaugos į kambarius“, „Buitinės paslaugos“........ 1. .......................................................................................... 2. .......................................................................................... 3. .......................................................................................... 4. .......................................................................................... 5. .......................................................................................... 6. ........................................................................................... 7. .......................................................................................... 8. 9. 10.

345.


5. Laisvalaikio galimybės Pagal svečių poreikius pasiūlykite užsiėmimo formas ar paslaugas, apgyvendinimo įmonės tipus. Pakartokite skyrelį „Laisvalaikio galimybės“ Svečio poreikiai Jūsų siūlomos paslau- Apgyvendinimo tipas gos ar užsiėmimai Poilsis ir atsipalaidavimas Sveikata Nuotykiai Istorinis Politinis Mokslinis/techninis Menas Religija Komercinis

7. Sukurkite savitą viešbučio interjerą Pavyzdys

Grįžtame į praeitį - originalus viešbučio interjeras

Šiais metais turistus Berlyne pasitinka nedidelis viešbutis, kitaip tariant, pensionas neįprastu, primenančiu komunizmo laikus interjeru. Visi kambariai įrengti retrokomunistiniu Rytų Vokietijos stiliumi. Baldai ir kiti objektai atgabenti iš individualių namų ir antikvariatų. Pradedant vaizdu už lango ir baigiant mažiausia detale kambaryje, dizaineriai stengėsi kuo tiksliau atkartoti tų laikų gyvenamąją patalpą. Nežiūrint į tai, kad visi baldai ir interjero detalės buvo atnaujintos, sutaisytos ir net pagerinta jų būklė - nostalgiški tų laikų pavadinimai simbolizuoja jų autentiškumą. Viešbutyje galima įsigyti buities ir interjero suvenyrų, išlikusių nuo Vokietijos Demokratinės Respublikos laikų.

6. Sukurkite reklaminį lankstinuką apie įsivaizduojamąjį viešbutį Sugalvokite viešbučio pristatymui šūkį, pvz.: “Tiesiog puiku“, „Prašom ilgam“, „Prisiminkite mus“, „Poilsis prie jūros“, „Taip, mes galime“ ir pan. Akcentuokite šiuos elementus: 1. Reklaminio skelbimo sudedamąsias dalis: grafika, reklaminis šūkis, informacija apie produktą. 2. Teksto aiškumą. 3. Kokiai vartotojų grupei rašote reklaminį skelbimą. 4. Koks reklamos tikslas.

346.

347.


8. IŠSPRĘSKITE SITUACIJAS 1.

Viešbutyje nėra daug laisvų vietų ir nedidelis prabangių kambarių pasirinkimas. Atvyksta svečias, kuris norėtų gyventi liukso kambaryje su vaizdu į parką ir moka pagal viešbučio pateiktą tarifų sąskaitą. Toks kambarys yra užimtas. Jame apsistojęs nuolatinis viešbučio svečias. Šis nuolatinis viešbučio svečias yra nekaprizingas, niekada nesiskundžia blogu aptarnavimu ar nekokybiškom paslaugomis. Svečias nuolat viešbutyje apsistoja mėnesiui, todėl jis moka už kambarį su nuolaida. Viešbučio darbuotojas - administratorius nepasitaręs su vyresniuoju viešbučio administratoriumi pats nusprendžia perkelti nuolatinį viešbučio svečią į kitą kambarį ir naujai atvykusiam svečiui suteikia pagal jo pageidavimus atitinkantį kambarį. 1. Ar gerai pasielgė viešbučio administratorius? 2. Ar nereikėjo kreiptis į vyresnį administratorių? 3. Ar visada reikia pildyti svečio pageidavimus?

4.

Svečias atvyko į viešbutį 15val.. Gyvenęs svečias prieš tai išvyko 10.30 val.. Administratorė registruoja svečią ir suteikia kambarį. Nuvykęs iki kambario svečias randa jame dirbančią kambarinę. Svečias nepatenkintas. Išanalizuokite, kas galėjo būti kaltas dėl šios situacijos. Paaiškinkite, kokie darbai buvo neatlikti iki svečio atvykimo.

9. Valgiaraštis pobūviui Vadovaujantis skyriumi „Maitinimo organizavimas viešbučiuose“ sukurkite meniu konkrečiam pobūviui. 1. Numatykite šventinį pobūvį. 2. Apibūdinkite svečių grupę. (šalis, svečių amžius, maitinimo tradicijos ir papročiai, religiniai ypatumai). 3. Nutarkite, kokia tai bus aptarnavimo forma. 4. Įtraukite svečių norus ir pageidavimus dėl nacionalinio, vegetariško maisto ar pan.. 5. Sukurkite meniu, laikantis patiekalų surašymo sekos.

2.

Viešbutyje beveik visi kambariai užimti. Viešbučio registratūroje padaryta klaida registruojant. Svečias atvykęs į viešbutį supranta, kad jo kambaryje jau gyvena kitas svečias. Vienam kambariui tuo pačiu metu buvo rezervuoti du užsakymai. Svečias, kuris atvyko vėliau, užsisakęs dvivietį standartinį kambarį su dviem atskirom lovom, nes atvyko su draugu. Svečias iš anksto sutartos apmokėjimo kainos nenori keisti. Viešbutyje yra keli dviviečiai standartiniai kambariai, kuriuose gyvena svečiai po vieną, taip pat yra laisvi apartamentai. Kaip turi pasielgti viešbučio administratorius? Išspręskite šią problemą.

3.

Svečias išvyko nesumokėjęs sąskaitos už skalbimo ir lyginimo paslaugas. • Kaip pasielgsite šiuo atveju? • Kas turėtų sumokėti už neapmokėtas paslaugas? • Kokios viešbučio tarnybos neatliko gerai savo pareigų? • Paaiškinkite, kaip turėtų elgtis viešbučio darbuotojai, kad neliktų neapmokėtų mokesčių.

348.

349.


10. Mandagus aptarnavimas Ar tinkamos šios frazės bendraujant su restorano lankytojais. Vietoj netinkamų atsakymų pasiūlykite savo variantus. Paaiškinkite, kodėl nederėtų taip atsakyti svečiui. 1. „Apgailestauju, bet direktorė dar pietauja“ ................................................................................................................................... ....... ............................................................................................................................................. ............................................................................. ...............................................................

11. Paslaugos suteikimas. Koferencijų salės paslauga Sudarykite veiksmų planą. • Seminare dalyvaus 50 žmonių • Pedagogai • Dalyviai klausys bendrų pranešimų ir dirbs pogrupiais. • Trukmė 2 dienos po 6 val. Išsiaiškinkite, kokių paslaugų reikės seminaro pravedimui ir pasiūlykite kitas paslaugas, kurias Jūs galite organizatoriams pasiūlyti Jūsų viešbutyje. Prieš tai pakartokite skyrelį „Verslo centrai“.

2.„Šį patiekalą galėsite užsisakyti rytoj“ ................................................................................................................................... ....... ............................................................................................................................................. ............................................................................. ............................................................... 3.„Ko jūs laukiate“? ................................................................................................................................... ....... ............................................................................................................................................. ............................................................................. ............................................................... 4. „Visos kainos surašytos“ ................................................................................................................................... ....... ............................................................................................................................................. ............................................................................. ............................................................... 5. „Apsispręskite, ko jūs norite“ ................................................................................................................................... ....... ............................................................................................................................................. ............................................................................. ............................................................... 6. „Jūs trukdote man dirbti“

12. Užsienio kalbos įgūdžiai Žodyno ar interneto pagalba taisyklingai išverskite viešbučiuose naudojamus angliškus terminus: Room service Room key Key card Doorman Air conditioning Dining room Swimming room Duty manager Breakfast Lunch Lobby Pay TV All inclusive Full Board Half Board Bed and Breakfast Tea tray Sheets Pillow Towels

............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................

350.

351.


13. Svečių poreikiai 1. Pasižiūrėkite į tris pateiktas skirtingų viešbučių nuotraukas. Kuris viešbutis labiausiai tiktų: • svečiui Nr. 1 ………….?. • svečiui Nr. 2 …………..? • svečiui Nr. 3...................? Pagrįskite savo pasirinkimą

1 viešbutis

2. Išvykę svečiai parašė padėkos laiškus. Perskaitykite šiuos padėkos laiškus ir atsakykite, apie kokius svečius kalbama, kokiuose viešbučiuose jie gyveno? 1. Manėme, kad mūsų šeimai poilsis kaime, tai teisingiausias pasirinkimas atostogoms. Saugus vandens šaltinis netoli viešbučio, kuriame vaikai galėjo maudytis, buvimas gryname ore, pasivaikščiojimai po apylinkes, gerai įrengtos žaidimų aikštelės leido atsipalaiduoti nuo įprasto gyvenimo mieste. 2. Dėkojame, kad mūsų medaus mėnesį padėjote praleisti taip puikiai. Visi Jūsų darbuotojai buvo labai malonūs ir visada pagelbėdavo pasiūlant mums paslaugas ir maistą. Manome, kad mūsų pasirinkimas atvykti į šį viešbutį buvo teisingas. Puikiai matėsi jūra iš mūsų balkono, o baseinas viešbučio teritorijoje buvo nuostabus. 3. Rašau norėdamas pasakyti, kaip aš vertinu veiksmingą ir draugišką aptarnavimą Jūsų viešbutyje. Buvo labai puiku kai kuriuos mūsų firmos susitikimus pravesti Jūsų verslo centre. Puikus aptarnaujantis personalas: aš tikrai kitą kartą pasirinksiu šį viešbutį, kai būsiu šiame mieste.

3 viešbutis

2 viešbutis

1

352.

2

3

353.


14. Laisvalaikio paslaugos

15. Paslaugos

Apibūdinkite paslaugas: kokiu būdu jos organizuojamos viešbučiuose ir kokio tipo viešbučiuose turėtų būti teikiamos šios paslaugos.

1. Pagal paveikslėlius nuspręskite kokias turite teikti paslaugas savo viešbutyje.

Apibūdinkite jų darbo organizavimą.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

354.

355.


2. Apibūdinkite viešbučiuose teikiamas paslaugas

16. APGYVENDINIMAS Pakartokite I skyrių „APGYVENDINIMAS“ ir užpildykite praleistas frazes ar žodžius.

3. Pažiūrėkite į paveikslėlius ir papasakokite, ką žinote šia tema. Temas papasakokite išsamiai.

356.

1. Apgyvendinimo paslauga – savarankiška, už mokestį atliekama ekonominė veikla, kuria sudaromos sąlygos tenkinti .....................ir ....................poreikius. 2. ..........................paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama kartu užtikrinant nakvynės, higienos, maitinimo ir poilsio poreikių tenkinimą. Teikiant ...............apgyvendinimo paslaugas, turi būti sudarytos sąlygos transporto priemonėms saugoti ir teikiamos minimalios transporto priemonių priežiūros paslaugos. 3. SPA viešbučio apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama viešbutyje, kuriame taip pat yra speciali infrastruktūra.............................. paslaugoms teikti. 4. ........................................................viešbučiai gali neturėti saunų, baseinų, treniruoklių salių. Bet visi kambariai privalo būti švarūs ir tvarkingi. 5. Tinklas vienija istorinio paveldo pastatus, aukščiausius apdovanojimus pelniusius miesto viešbučius, išskirtinius kurortus ir prestižines rezidencijas. Kiekvienas viešbutis pasižymi aukščiausia kokybe, kurios svečiai tikisi iš..........................., o kartu įkūnija vietinės kultūros tradicijas. 6. Visame pasaulyje viešbutyje, priklausančiam tinklui – teikiamos paslaugos turi būti .......... . 7. Be tarptautinių viešbučių tinklų sparčiai plečiasi ir lietuviški viešbučių tinklai. Šiuo metu Lietuvoje veikia šie lietuviški tinklai: • ............. • ............. • ............. • ............. • ............. 8. AB „MIKOTELGROUP“ valdo tris ekonominės klasės viešbučius Vilniuje: • .......... • .......... • .......... 9. Lietuvoje viešbučiai klasifikuojami .................................. . 10. Viešbučių ..............................kriterijai remiasi kokybės vadyba, svetingumu ir miego komfortu.

357.


17. Viešbučio paslaugos Viešbučiuose teikiama pagrindinė paslauga – apgyvendinimas – patenkina pagrindinį svečio/kliento poreikį. Papildomos paslaugos – pagrindinės paslaugos papildiniai, padidinantys bendrąją paslaugos vertę arba yra būtinos teikiant pagrindinę paslaugą. Papildomos paslaugos, teikiamos viešbutyje, yra skirstomos pagal jų rūšį: laisvalaikio, finansinės, apsaugos ir t.t. Be šio skirstymo, papildomos paslaugos dar yra skirstomos į dvi pagrindines grupes: 1. Palengvinančias - paslaugos, be kurių pagrindinės paslaugos suteikimas neįmanomas. 2. Palaikančias - paslaugos, kurios padeda viešbučiui išsiskirti iš konkurentų.

19. Darbuotojai Pagalvokite ir surašykite, kokiomis asmeninėmis savybėmis turi pasižymėti darbuotojai, tiesiogiai bendraujantys su svečiais paslaugų teikime.

Sugalvokite, kokias palaikančias paslaugas galite rekomenduoti teikti svečiams išvardintuose viešbučiuose. Motyvuokite savo pasirinkimą:

1. 3 žvaigždučių viešbutis, viešbučio vieta – naujas rajonas, mieste gyvena 400 tūkst. gyventojų, viešbučio dydis – 100 kamb.. 2. 4 žvaigždučių viešbutis, viešbučio vieta – miesto centras, mieste gyvena 450 tūkst. gyventojų, viešbučio dydis – 120 kamb.. 3. 5 žvaigždučių viešbutis, viešbučio vieta – senamiestis, mieste gyvena 400 tūkst. gyventojų, viešbučio dydis – 90 kamb.

18. Paslaugų teikimas Surašykite veiksnius, kurie daro netiesioginę įtaką teikiant paslaugas svečiams. Pagrįskite savo pasirinkimą.

358.

359.


20. Darbuotojai Pagalvokite ir surašykite, kokie pagrindiniai viešbučio darbuotojui keliami reikalavimai? Pagrįskite savo nuomonę, atsakydami į klausimą KODĖL? 1. Nuoširdžiai domėtis kitu žmogumi 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

21. Paslaugų teikimas Pagal pateiktą pavyzdį sukurkite savo viešbučio pasiūlymą su palaikančiomis (nestandartinėmis) paslaugomis. Pristatykite savo siūlomas paslaugas taip, kad visi norėtų atvažiuoti... Pvz.: Jungtinėse Amerikos Valstijose yra išskirtinis viešbutis, turintis išskirtinį kambarį - Godiva Chocolate Suite.

360.

„Godiva“ - tai garsi šokolado gamintojų firma nuo pat 1926 metų. Kambarį sukūrė - Larry Abel, interjerą - Jonathan Adler: • Šis kambarys būna atidaromas kiekvienais metais Valentino dienos proga. • Kainos jokios nėra, tereikia įsigyti „Godiva“ prekių daugiau nei už 23 dolerius ir Jūs jau dalyvaujate loterijoje, kurioje Valentino dienos proga gausite galimybę apsilankyti šiame kambaryje, taip pat vakarienę aukščiausios klasės NYC restorane bei šokoladų rinkinį dovanų. • Kuo išskirtinis šis kambarys? – jis visas iš ŠOKOLADO!!! • Pasiūlymas - stengtis padaryti šį kambarį užsakomu, kad kiti klientai turėtų galimybę taip pat pasinaudoti šio nuostabaus kambario ypatybėmis ir, žinoma, paragauti kokios žvakidės ar židinyje esančios malkos kampą!

361.


22. Svečių tipai Europiečiai, bendraudami tarpusavyje, pirmiausiai dėmesį kreipia į akis ir burną. Teikiant paslaugas svečiams labai svarbu numatyti, nuspėti svečių nuotaikas. Pagal pateiktas nuotraukas, apibūdinkite kiekvieno svečio nuotaiką, kai suteikta/ nesuteikta paslauga atitiko/neatitiko svečio poreikius...

23. Svečių lepinimo būdai

Sugalvokite ir parašykite, kaip galima pradžiuginti (jauną porą su mažu vaiku, pagyvenusį poną, studentą, jaunavedžių porą ar pan.) apsistojusius viešbutyje.

24. Turizmo nauda Pagalvokite ir parašykite kelis teiginius - kokią teigiamą įtaką šaliai daro turizmo nauda:

Kultūrai:

1........................................................................................................................... 2...........................................................................................................................

Ekonomikai:

1........................................................................................................................... 2...........................................................................................................................

Aplinkai:

1........................................................................................................................... 2...........................................................................................................................

Bendravimui, socialinei aplinkai:

1........................................................................................................................... 2...........................................................................................................................

25. Turizmo įtaka Pagalvokite ir parašykite kelis teiginius - kokią neigiamą įtaką šaliai daro turizmo plėtojimas:

Kultūrai:

1........................................................................................................................... 2...........................................................................................................................

Ekonomikai:

362.

1........................................................................................................................... 2...........................................................................................................................

Aplinkai:

1........................................................................................................................... 2...........................................................................................................................

Bendravimui, socialinei aplinkai:

1........................................................................................................................... 2...........................................................................................................................

26. Svečių poreikių tenkinimas

Svečias nori suorganizuoti vakarėlį viešbučio kieme, šalia baseino. Jūs niekada neorganizavote tokio renginio. Argumentuokite, kodėl turėtumėte priimti/nepriimti užsakymo? Surašykite, kaip aptarsite (jeigu priimsite užsakymą) organizavimo detales, kokių tarnybų pagalbos reikės?

27. TURIZMO VERSLAS 1. Surašykite 8 sektorius, susijusius su turizmo verslu

TERMINŲ ŽODYNAS Apartamentas (angl. apartment)=atskiras gyvenamasis būstas, kuriame yra miegamasis, svetainė ir virtuvėlė. Apgyvendinimas (angl. accommodation; location)=nakvynės suteikimas ir sąlygų tenkinti higienos poreikius sudarymas. Apgyvendinimo paslaugos (angl. accommodation services) = 1) visi patarnavimai, kurių reikia turistams apgyvendinti; 2) ekonominė veikla, kuria tenkinami nakvynės ir higienos poreikiai. Apgyvendinimo paslaugų klasifikacija (angl. accommodation rating, grading scheme)= apgyvendinimo paslaugų kokybės įvertinimas siekiant informuoti ir sudaryti galimybes pasirinkti pageidaujamo lygio apgyvendinimo paslaugas. Aptarnavimas kambariuose (angl. room service)= maitinimo ir kitų paslaugų teikimas svečių gyvenamuosiuose kambariuose. A la carte – patiekalai, kuriuos galima užsisakyti iš restorano meniu. Banketas (angl. banquet)=specialioje patalpoje rengiami iškilmingi kviestiniai pietūs ar vakarienė kurio nors asmens ar įvykio garbei. Banketų salė (angl. banqueting room)=viešbučio ar maitinimo įstaigos patalpa, skirta banketams rengti. Dalykinis turizmas (angl. business tourism, meetings tourism)=turizmo rūšis, kai keliaujama darbo ar profesiniais reikalais, įgyti profesinių žinių, jas papildyti ar

363.


pagilinti. Tai konferencijų, seminarų, parodų, sporto ir kitų renginių lankymas. Dienos SPA – Tokiuose SPA gali rinktis vieną procedūrą ir/ar praleisti visą dieną pasirinkęs procedūrų komplektą. Tačiau šie SPA neturi galimybės suteikti tau apgyvendinimo paslaugos. Dvivietis kambarys (angl. double room)=gyvenamoji patalpa dviem žmonėms, turinti vieną dvigulę ar dvi suglaustas viengules lovas. Ekskursija – trumpiau kaip parą trunkantis objektų ar vietovių lankymas pagal nustatytą maršrutą, kai dalyvauja gidas. Gidas – teisės aktų nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis fizinis asmuo, kuris suteikia specialią informaciją apie lankomus muziejus, meno galerijas, gamtos, kultūros, mokslo, parodų ar kitus objektus arba vietoves. Franšizė (angl. franchise)=1) draudimo sutartyje numatyta draudėjo nuostolių dalis, kurios draudimo bendrovė neatlygina; 2) įmonių bendradarbiavimo forma, kai už atlyginimą (vienkartinį ar nuolatinį) viena įmonė įgyja galimybę tiksliai apibrėžtomis sąlygomis naudotis tam tikromis kitos įmonės teisėmis (pvz., teise naudoti įmonės pavadinimą, prekių ar paslaugų ženklą, jos sukauptą komercinę ir gamybinę informaciją, technologijas ir kt.). Grupė (angl. group)=visuma asmenų, turinčių bendrų interesų, tikslų. Grupės kaina (angl. group rate)=specialioji kaina turistų grupei už kelionę ar apgyvendinimą. Kaina (angl. price)=prekės ar paslaugos vertės piniginė išraiška. Kambarys (angl. room)=specialiai įrengta patalpa apgyvendinimui skirtame pastate, kurią paslaugų teikėjas siūlo nuomotis kaip nedalomą visumą. Klientas (angl. client)=aptarnaujamas asmuo, paslaugos užsakytojas. Konferencijų turizmas (angl. conference tourism)=kelionių rūšis, susijusi su konferencijų, seminarų, parodų lankymu ir dalykiniais susitikimais. Maitinimas (angl. catering)=maisto tiekimo paslauga. Maršrutas numatytas vykimo kelias, kelionės planas: Autobuso m. Žygio m. Tai iš anksto suplanuotas turisto vykimo kelias tam tikroje vietovėje, nuoseklus turisto judėjimo iš vieno punkto į kitą aprašymas. Motelis=įstaiga, teikianti klientų apgyvendinimo bei automobilių stovėjimo paslaugas bei turinti papildomą įrangą kitoms paslaugoms teikti. Nakvynės ir pusryčių paslauga (angl. bed and breakfast)=apgyvendinimo ir rytinio maitinimo paslauga. Jos teikėjai privalo turėti turistams apgyvendinti pritaikytas patalpas ar atskirus kambarius, kurių skaičius gali būti ribotas. Nuolaidos (angl. discounts; concessions)=nuo pradinės kainos nuleidžiama suma. Personalas (angl. staff)=1) visi darbuotojai, įdarbinti organizacijoje ar verslo įmonėje; 2) įmonės administracijos padalinys, kurio paskirtis – darbuotojų paieška ir įdarbinimas. Registratūra (angl. front desk, registration desk)=viešbučio patalpa, kurioje registruojami į viešbutį atvykę klientai, įteikiami raktai, korespondencija ir

364.

atsiskaitoma už paslaugas. Reklama (angl. advertising)=užsakovo apmokamas neasmeniškos informacijos apie idėjas, prekes, įmones ar paslaugas skleidimas pasirinktai auditorijai siekiant užsakovo numatytų tikslų. Rekreaciniai ištekliai – gamtinės ar kultūrinės aplinkos savybės, tinkamos žmonių visaverčiam fiziniam bei dvasiniam poilsiui organizuoti. Restoranas (angl. restaurant)=viešojo maitinimo įstaiga, turinti didelę maisto ir gėrimų pasiūlą bei teikianti aukštos klasės aptarnavimo ir nustatytas taisykles atitinkančio serviravimo paslaugas. Sertifikavimas (angl. certification)=procedūra, kuria sertifikavimo įstaiga patvirtina, kad produktas ar paslauga atitinka nustatytus reikalavimus. SPA paslaugos – tai kvalifikuotų specialistų specialiai įrengtose patalpose atliekamos ir/ar prižiūrimos procedūros, kurių atlikimui gali būti naudojamas vanduo ir kurios skirtos fizinės ir psichinės sveikatos gerinimui, atsipalaidavimui, geros savijautos skatinimui, kūno gražinimui ir lepinimui. Gydomasis SPA yra licencijuotos institucijos, kurių pagrindinis tikslas – teikti medicininės priežiūros ir reabilitacijos paslaugas (taip pat gali būti atliekamos įvairios plastinės operacijos). Tokiose įstaigose dirba gydytojai. Tai SPA, kur teikiamos įvairios medicininės paslaugos. Struktūra (angl. structure)=sistemos ar reiškinio sandara, jos dalių tarpusavio išdėstymas ir ryšys. Sutartis (angl. agreement)=kliento ir paslaugos teikėjo sutarimas dėl tam tikros paslaugos (pvz., organizuotos turistinės kelionės) teikimo. Svečias (angl. guest)=atvykęs asmuo, kuris pagal svetingumo taisykles ir ritualus laikinai priimamas į socialinę aplinką. Svečių aptarnavimas (angl. hospitality)=atvykusiųjų priėmimas ir jų reikmių tenkinimas apgyvendinimo ir maitinimo įstaigoje. Svečių namai=įstaiga, teikianti klientų apgyvendinimo paslaugas bei turinti papildomą įrangą kitoms paslaugoms teikti. Sveikatingumo paslauga - sveikatos stiprinimo paslauga, kurią teisės aktų reikalavimus atitinkančiose patalpose teikia specialistas, teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs reikiamą kvalifikaciją. Sveikatingumo SPA – SPA, kur gali užsisakyti įvairių SPA procedūrų, tačiau ten dirbantis personalas neturi medicininio išsilavinimo, neatliekamos jokios gydomosios arba chirurginės operacijos. Sveikatingumo ir gydomasis SPA – įstaiga, kurioje dirba ir gydytojai, ir SPA specialistai, kartu atliekamos medicininės priežiūros ir SPA procedūros. Svetingumas (angl.,,hospitality”) yra pagrindinė turizmo produkto vartotojiška savybė, kuri teikiant apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas klientams, padeda pajusti, kad jie yra vertinami, gerbiami ir nuolat laukiami. Turistas – fizinis asmuo, kuris pažintiniais tikslais, profesiniais – dalykiniais,

365.


etniniais, kultūriniais, rekreaciniais, sveikatingumo, religiniais, ar specialiais tislais keliauja po šalį ar į kitas šalis ir apsistoja bent vienai nakvynei, tačiau ne ilgiau kaip vienerius metus už savo nuolatinės gyvenamosios vietos ribų, jei ši veikla nėra mokymasis ar apmokamas darbas lankomoje vietovėje. Turizmo paslauga – fizinių ir juridinių asmenų veikla, kuria tenkinami turistų kelionės organizavimo, apgyvendinimo, maitinimo, vežimo, informacijos, pramogų ir kiti poreikiai. Valdymas (angl. management)=privačios ar valstybinės organizacijos darbuotojų, finansų, materialinių ir informacinių išteklių planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės procesas. Viešbučio administravimo programa (angl. property management system)=kompiuterinė viešbučio valdymo sistema. Viešbučio SPA – tai SPA, įkurti prie viešbučių, kaip papildoma paslauga viešbučio gyventojams. Siūlomos visos dienos ir/ar sporto klubo SPA teikiamos paslaugos. Viešbučio SPA gali pirkti vieną procedūrą, bet gali jame praleisti ir visą dieną. Viešbučių tinklas (angl. Chain Hotels)=to paties pavadinimo viešbučių grupė, priklausanti tam pačiam valdytojui. Viešbutis (angl. hotel)=įstaiga, teikianti klientų apgyvendinimo, dažniausiai ir maitinimo paslaugas bei turinti papildomą įrangą kitoms paslaugoms teikti.

LITERATŪROS SĄRAŠAS 1. Baležentis A. Žuromskaitė B. Turizmo vadyba. Mykolo Romerio universitetas. Vilnius, 2012. 2. Grecevičius P. ir kt. Turizmas. Kauno kolegijos leidybos centras, 2002.3. Jakučiūnaitė – Kubertavičienė R. Kelionių sudarymas. Agora. Vilnius, 2005. 4. Jonikienė M., Mikulskienė A. Viešbučių verslo pagrindai, Vilnius: Homo liber, 2007. 5. Miknius R. Viešbučio valdymas“, Vilnius: UAB „Kelionių magija“, 2007. 6. Stulpinaitė J. Turizmo pagrindai. Šiaulių valstybinė kolegija, Šiauliai, 2012. 7. Svetikienė I. Turizmo marketingas, Vilnius: Vilniaus kolegija, 2002. 8. Turizmo sektorių reglamentuojantys teisės aktai, Vilnius 2004. 9. Vveinhardt J., K. Kigaitė Viešbučių darbo organizavimas. Šiaulių valstybinė kolegija, Šiauliai, 2012. 10. Juknelienė R. Pardavimų organizavimas viešbučių versle, 2010. 11. Pohl A. Hotel and catering, 2007. 12. Rudenko – Navickienė A. Viešbučių darbo organizavimo pagrindai, 2010. 13. Astroff M.T. Convention management and services, 2006. 14. Bardi J. Hotel Front Office Management, 2007. 15. Bagdonienė, L. Hopenienė, R. Paslaugų marketingas ir vadyba, 2005. 16. BiržakoV M., B., Vvedenije v turizm, 2001.

366.

17. Boella M. Human resource management in the hospitality industry: an introductory guide, 2005. 18. Bondarenko G.A. Gostiničnoje i restorannoje chozjajstvo, 2001. 19. Clarke A., Chen W. International hospitality management, concepts and cases, 2009. 20. Gray W. and Liguori C. S. Hotel and Motel Management and Operations, 1994. 21. Hayers David K., Ninemeier Jack D. Hotel operations management, 2007. 22. Jakovlev T.A. Ekonomika gostinichnogo hoziajstva, 2005. 23. Kabuškin, Bondarenko. Menedžment gostinic i restoranov, 2001. 24. Kindurys V. Paslaugų marketingas, 2003. 25. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.865 straipsnis „Daiktų saugojimas viešbučiuose“ . 26. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas ( Lietuvos Respublikos Seimas/ Aktuali redakcija/VIII-667/2005/07/05). 27. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 2,19, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Lietuvos Respublikos Seimas/Įstatymas/X-308/2005/07/05/ Valstybės žinios/2005/Nr.88-3285). 28. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-2397). 29. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo, 2011m. sausio 27d. Nr.V-82, Vilnius, Valstybės žinios, 2011-02-08, Nr.16-773. 30. Lietuvos turizmo asociacija, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija. Turizmo paslaugų tiekimo teisinio reglamentavimo problemų studija: reglamentavimas Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse. Vilnius 2006. 31. Mullins L.J. Hospitality Management and organizational behaviour, 2007. 32. Ninemeier J.D. Management of food and beverage operations, 2005. 33. Norvaišienė P. Viešbučiai ir jų patalpų priežiūra, 2003. 34. Patronski John. Professional Meeting Management, Comprehensive Strategies for Meetings Conventions and Events, 2006. 35. Pizam A. International dictionary of hospitality management, 2008. 36. Powers T. Introduction to the hospitality industry, 2006. 37. Raghubalan G. and Raghubalan S. Hotel Housekeeping Operations and Management, 2008. 38. Ransley J. Developing hospitality properties and facilities, 2004. 39. Robbins Stepens P. Organizacinės elgsenos pagrindai, 2007. 40. Rutherford D. G., Hotel management and operations, 2007. 41. Savickienė J., Svetingumo industrija, 2008. 42. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских

367.


комплексах, 2007. 43. Stutts A.T., Wortman J.F. Hotel and Lodging Management, 2008. 44. Vallen G.K., Vallen J.J. Check-In and Check-out, 2008. 45. Valstybinio turizmo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos direktoriaus 2003 m. kovo 26 d. įsakymo Nr.22-V“ „Dėl Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, 2005-12-18, Valstybės žinios:2005-12-17 Nr.147-5384;.46. Vengrienė B. Paslaugų vadyba, 2006. 47. Woods R.H. Leadership and management in the hospitality industry, 2002. 48. LR turizmo įstatymas. 1998 m. kovo 19 d. Nr. VIII-667 Vilnius http://www3. lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404344 . Nauja įstatymo redakcija nuo 2011 m. rugsėjo 1 d., 11 ir 12 straipsniai įsigalioja 2011 m. rugpjūčio 1 d. 49. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo, 2011m. sausio 27d. Nr.V-82, Vilnius, Valstybės žinios, 2011-02-08, Nr.16-773. 50. Valstybinio turizmo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl Valstybinio turizmo departamento direktoriaus 2011 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. V-136 “ „Dėl Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. 51. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-28 „Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. V-136 „Dėl Viešbučių ir motelių klasifikavimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 19899). 52. Hotelstars Union klasifikavimo reikalavimai, http://www.lvra.lt/index. php?4028182606 53. http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Ataskaitos/BPD_ vertinimo_ataskaitos/UM_39_SPA_studija.pdf 54. World Trade Organization, http://www.unwto.org. 55. http://www.lvra.lt/index.php?4028182606 56. http://www.turizmas.lt/ 57. www.travel.lt 58. http://www.shutterstock.com/ 59. http://www.dreamstime.com 60. http://www.istockphoto.com/ 61. http://www.lvra.lt/index.php?85852707 62. http://www.accorhotels.com/ 63. http://www.bestwestern.com/ 64. http://www.choicehotels.com/

368.

65. http://www.crowneplaza.com/ 66. http://www.green-key.org/ 67. http://www.hilton.com/ 68. http://www.holidayinn.com/ 69. http://www.lvra.lt/ 70. http://www.mkg-hospitality.com/ 71. http://www.radissonblu.com/ 72. http://www.ramada.com/ 73. http://www.starwoodhotels.com/ 74. http://www.tourism.lt/ 75. http://www.tourism-review.com/ 76. www.vilnius-tourism.lt/ 77. http://www.webster-dictionary.net/ 78. Hotels. The Magazine of the Worldwide Hotel Industry. 2013. 79. Hotel Management International. Magazine. 2013.

PRIEDAI 1 PRIEDAS Įstatymas skelbtas: Žin., 1998, Nr. 32-852 Neoficialus įstatymo tekstas. REDAKCIJA NUO 2014-11-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS TURIZMO ĮSTATYMAS (SANTRAUKA) 1998 m. kovo 19 d. Nr. VIII-667 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis Šis įstatymas nustato turizmo verslo organizavimo principus, reikalavimus turizmo paslaugų teikimui ir turistų teisių apsaugai, valstybės ir savivaldybių institucijų kompetenciją turizmo srityje. 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 1. Apgyvendinimo paslauga – savarankiška, už užmokestį atliekama ekonominė veikla, kuria sudaromos sąlygos tenkinti nakvynės ir higienos poreikius. 2. Apgyvendinimo rūšis – tam tikros apgyvendinimo infrastruktūros (specialiai suplanuota teritorija, pastatai ar jų dalys, jų įranga) ir apgyvendinimo organizavimo sąlygų visuma, reikalinga teikti apgyvendinimo paslaugas. 3. Atvykstamasis turizmas – užsienio valstybių gyventojų kelionės po Lietuvos Respubliką.

369.


4. Ekskursija – trumpiau kaip parą trunkantis objektų ar vietovių lankymas pagal nustatytą maršrutą, kai dalyvauja gidas. 5. Gamtiniai sveikatos veiksniai – specifinėmis fizinėmis, cheminėmis, biologiškai aktyviomis savybėmis pasižymintys moksliškai ištirti ir pripažinti natūralūs mineraliniai vandenys, jūros vanduo, peloidai (durpinis purvas, sapropeliai, molis ir kiti), taikomi sveikatos stiprinimo ir sveikatos atstatymo tikslais teisės aktų nustatyta tvarka. 6. Gidas – teisės aktų nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis fizinis asmuo, kuris ekskursijų metu suteikia specialią informaciją apie lankomus muziejus, meno galerijas, gamtos, kultūros, mokslo, parodų ar kitus objektus arba vietoves. 7. Įplaukos – visos už organizuotas turistines keliones gaunamos piniginės lėšos, neatsižvelgiant į tai, ar per ataskaitinį laikotarpį jos pripažįstamos pajamomis, ar jomis nelaikomos. 8. Išvykstamasis turizmas – turistų kelionės po užsienio valstybes. 9. Jūrinio turizmo infrastruktūra – stacionarūs ar laikini statiniai ir įrenginiai (hidrotechniniai statiniai ir įrenginiai su jų priklausiniais, skirti turistinių, kruizinių, pramoginių ir keleivinių laivų aptarnavimui; automobilių keliai, turistų transporto priemonių stovėjimo aikštelės ir jų įrenginiai; pėsčiųjų (dviračių) takai, specialiai suplanuota teritorija turistams, pastatai, jų dalys, įranga, informacijos, higienos ir atliekų surinkimo, lankytojų aptarnavimo ir poilsio bei kiti panašios paskirties objektai), skirti atvykstamojo, išvykstamojo ir vietinio jūrinio turizmo poreikiams tenkinti Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse ir jų prieigose esančiuose jūrinio turizmo infrastruktūros objektuose. 10. Jūrinio turizmo paslauga – savarankiška, už užmokestį turistams teikiama kelionių laivu organizavimo paslauga, kuriai reikalinga tam tikra infrastruktūra (pritaikytos krantinės, automobilių keliai, pėsčiųjų (dviračių) takai, specialiai suplanuota teritorija turistams, pastatai, jų dalys, įranga ir kiti panašios paskirties objektai) atvykstamojo, išvykstamojo ir vietinio turizmo poreikiams tenkinti Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse ir jų prieigose esančiuose jūrinio turizmo infrastruktūros objektuose. 11. Kaimo turizmo paslauga – savarankiška, už užmokestį turistams kaimo gyvenamojoje vietovėje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 3 000 gyventojų, teikiama apgyvendinimo paslauga, kai kartu sudaromos sąlygos tenkinti maitinimo, poilsio, pramogų ar renginių organizavimo poreikius. 12. Kambarys (numeris) – apgyvendinimui skirtame pastate specialiai įrengta patalpa ar jų grupė, apgyvendinimo paslaugų teikėjo siūloma asmenims nuomotis kaip nedalomas vienetas. 13. Kelionių agentas – turizmo paslaugų teikėjas fizinis asmuo, priimantis užsakymus ir sutartiniais pagrindais tarpininkaujantis parduodant organizuotas turistines keliones ir (ar) atskiras turizmo paslaugas vartotojams, teikiantis jiems su parduodamomis turizmo paslaugomis susijusią informaciją. Redakcija nuo 2014-11-01: 13. Kelionių pardavimo agentas – turizmo paslaugų teikėjas, priimantis užsakymus ir sutartiniais pagrindais tarpininkaujantis parduodant organizuotas turistines keliones ir (ar) atskiras turizmo paslaugas vartotojams, teikiantis jiems su parduodamomis turizmo paslaugomis susijusią informaciją. 14. Kelionių agentūra – turizmo paslaugų teikėjas juridinis asmuo, priimantis užsakymus ir sutartiniais pagrindais tarpininkaujantis parduodant organizuotas turistines keliones ir (ar) atskiras turizmo paslaugas vartotojams, teikiantis jiems su parduodamomis turizmo paslaugomis susijusią informaciją. Netenka galios nuo 2014-11-01. 15. Kelionių organizatorius – turizmo paslaugų teikėjas, rengiantis organizuotas turistines keliones, teikiantis kitas turizmo paslaugas ir parduodantis jas turizmo paslaugų vartotojams tiesiogiai arba per kelionių agentūras ar kelionių agentus. Redakcija nuo 2014-11-01:

370.

15. Kelionių organizatorius – turizmo paslaugų teikėjas, reguliariai rengiantis organizuotas turistines keliones, teikiantis ir (ar) parduodantis kelionių organizavimo paslaugas turizmo paslaugų vartotojams tiesiogiai arba per kelionių pardavimo agentus ir (ar) teikiantis ir (ar) parduodantis kitas turizmo paslaugas. 16. Kelionių organizavimo paslauga – savarankiška, už užmokestį atliekama ekonominė veikla, apimanti turistinių kelionių rengimą, reklamą ir (ar) jų pardavimą tiesiogiai arba per kelionių agentūras ar kelionių agentus. Redakcija nuo 2014-11-01: 16. Kelionių organizavimo paslauga – savarankiška, už užmokestį atliekama ekonominė veikla, apimanti organizuotų turistinių kelionių rengimą ir (ar) jų pardavimą. 17. Kelionių vadovas – fizinis asmuo, kuris suteikia kelionės informaciją ir lydi turistus šalyje ir užsienyje. 18. Kolektyvinio apgyvendinimo paslaugos – apgyvendinimo paslaugos, kai teikiama nakvynė kambaryje arba kitoje atskiroje patalpoje ir nakvynei suteikiamų vietų skaičius yra didesnis negu nustatytas minimalus vietų skaičius, o visoms vietoms taikomas bendras komercinio pobūdžio valdymas. 19. Kurortas – įstatymu suteiktas statusas gyvenamajai vietovei, kurioje yra moksliškai ištirtų ir pripažintų gydomaisiais gamtinių gydomųjų veiksnių (mineralinių vandenų, gydomojo purvo, sveikatai palankus mikroklimatas, rekreacinių želdinių, vandens telkinių) ir išplėtota speciali infrastruktūra naudoti šiuos veiksnius gydymo, sveikatinimo, turizmo ir poilsio reikmėms. 20. Kurortinė teritorija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės suteiktas statusas gyvenamajai vietovei arba jos daliai (gyvenamosioms vietovėms arba jų dalims), kurioje yra gamtinių išteklių, galinčių turėti gydomųjų savybių, ir speciali infrastruktūra naudoti šiuos išteklius sveikatinimo, turizmo ir poilsio reikmėms. 21. Lietuvos Respublikos turizmo paslaugų teikėjas – siūlantis arba teikiantis turizmo paslaugas valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – turizmo paslaugų teikėjas fizinis asmuo), arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar jo padalinys, taip pat valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigti (įregistruoti) Lietuvos Respublikoje (toliau – turizmo paslaugų teikėjas juridinis asmuo). Redakcija nuo 2014-11-01: 21. Lietuvos Respublikos turizmo paslaugų teikėjas – siūlantis arba teikiantis turizmo paslaugas valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turintys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – turizmo paslaugų teikėjas fizinis asmuo), arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar jo padalinys, taip pat valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje (toliau – turizmo paslaugų teikėjas juridinis asmuo). 22. Nakvynės ir pusryčių paslauga – savarankiška, už užmokestį turistui teikiama apgyvendinimo paslauga, kai kartu su nakvyne teikiami ir pusryčiai. 23. Organizuota turistinė kelionė – iš anksto už bendrą kainą parengtas arba siūlomas įsigyti turizmo paslaugų rinkinys, kurį sudaro ne mažiau kaip dvi ilgesnės kaip 24 valandų bendros trukmės turizmo paslaugos (apgyvendinimo, vežimo, kita pagrindinę kelionės dalį sudaranti turizmo paslauga, nesusijusi su apgyvendinimu ar vežimu) arba į kurį yra įtraukta nakvynė. 24. Paplūdimys – sausumos ir su ja besiribojančio vandens telkinio dalis, skirta poilsiui organizuoti. 25. Privataus apgyvendinimo paslaugos – tam tikros apgyvendinimo paslaugos, teikiamos gyvenamosios paskirties patalpose, turinčiose šioms paslaugoms teikti nustatytą ne daugiau kaip didžiausią kambarių (numerių) skaičių. Privataus apgyvendinimo paslaugoms priskiriama ir aikštelių turistams apgyvendinti įrengtoje stovyklavietėje nuoma.

371.


26. Rekreacinė teritorija – vietovė, turinti gamtinių, kultūrinių, aplinkos savybių ir sąlygų žmonių visaverčiam fiziniam ir dvasiniam poilsiui organizuoti. 27. Rekreaciniai ištekliai – gamtinės, kultūrinės aplinkos savybės, tinkamos žmonių visaverčiam fiziniam ir dvasiniam poilsiui organizuoti. 28. Sveikatingumo paslauga – sveikatos stiprinimo paslauga, kurią teisės aktų reikalavimus atitinkančiose patalpose teikia specialistas, teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs reikiamą kvalifikaciją. 29. Turistas – fizinis asmuo, kuris pažintiniais, profesiniais dalykiniais, etniniais, kultūriniais, rekreaciniais, sveikatinimo, sveikatingumo, religiniais ar specialiais tikslais keliauja po savo šalį ar į kitas šalis ir bent vienai nakvynei, tačiau ne ilgiau kaip vienus metus apsistoja ne savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, jeigu ši veikla nėra mokymasis ar mokamas darbas lankomoje vietovėje. 30. Turistinė stovyklavietė – specialiai įrengta teritorija, kurioje aikštelės nuomojamos turistams nakvoti palapinėse, kemperiuose ar kilnojamuosiuose nameliuose. 31. Turistinės stovyklos paslauga – savarankiška, už užmokestį turistams teikiama paslauga, kai turistinėje stovyklavietėje išnuomojama aikštelė palapinei, kemperiui ar kilnojamajam nameliui statyti. 32. Turizmo informacijos centras – juridinis asmuo, kurio veikla apima informacijos apie turizmo išteklius ir turizmo paslaugas rengimą, teikimą ir (ar) skleidimą. Redakcija nuo 2014-11-01: 32. Turizmo informacijos centras – juridinis arba fizinis asmuo, kurio veikla apima informacijos apie turizmo išteklius ir turizmo paslaugas rengimą, teikimą ir (ar) skleidimą. 33. Turizmo ištekliai – objektai ar vietovės, dominantys turistus ar skirti jų reikmėms. 34. Turizmo paslauga – savarankiška, už užmokestį turistams teikiama kelionių organizavimo, apgyvendinimo, maitinimo, vežimo, turistų informavimo, pramogų ar kita paslauga. 35. Turizmo paslaugų teikimo sutartis – rašytinis susitarimas, kuriuo viena šalis – kelionių organizatorius įsipareigoja už atlyginimą kitai šaliai – turistui užtikrinti organizuotą turistinę kelionę, o turistas įsipareigoja kelionių organizatoriui sumokėti už suteiktas paslaugas. 36. Turizmo trasa – keliauti poilsio ar turizmo tikslais suplanuotas, įrengtas ir specialiais trasos ženklais vietovėje paženklintas vientisas turizmo ir poilsio infrastruktūros objektas. 37. Valstybė narė – Europos Sąjungos valstybė narė, Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybė. 38. Vandens turizmo paslaugos – paslaugos, apimančios jūrinio turizmo ir vidaus vandenų turizmo paslaugas. 39. Vidaus vandenų turizmo paslauga – savarankiška, už užmokestį turistams teikiama kelionės vidaus vandenų trasomis ir vandens telkiniuose organizavimo paslauga, kuriai reikalinga tam tikra infrastruktūra ar jos dalis vandens turizmo poreikiams tenkinti šalies vidaus vandenų trasose ir vandens telkiniuose. 40. Viešbutis – kolektyvinio apgyvendinimo paslaugas teikianti įmonė, kur teikiamos apgyvendinimo kambariuose (numeriuose) paslaugos, įskaitant kasdienę nuomojamų kambarių priežiūrą (valymą, tvarkymą, lovų klojimą) ir aptarnavimą kambariuose. Pagal teikiamų paslaugų kokybę ir įvairovę viešbučiams suteikiamos kategorijos ir klasės. Redakcija nuo 2014-11-01: 40. Viešbutis – turizmo paslaugų teikėjas, teikiantis apgyvendinimo kambariuose (numeriuose) paslaugas, įskaitant kasdienę nuomojamų kambarių priežiūrą (valymą, tvarkymą, lovų klojimą) ir aptarnavimą kambariuose. 41. Viešoji turizmo ir poilsio infrastruktūra – nuosavybės teise valstybei ar savivaldybėms priklausantys stacionarūs ar laikini statiniai ir įrenginiai, kiti objektai (turizmo trasos, pėsčiųjų (dviračių) takai, poilsio, apžvalgos ar stovėjimo aikštelės, stovyklavietės ir jų įrenginiai, paplūdimių įrenginiai, informacijos, higienos ir atliekų surinkimo, kiti renginių, lankytojų aptarnavimo ir poilsio objektai), skirti rekreacinių teritorijų ir turistinių objektų lankymui ir (ar) poilsio organizavimui. 42. Vietinis turizmas – Lietuvos Respublikos gyventojų kelionės po Lietuvos Respubliką.

372.

Papildoma nuo 2014-11-01: 43. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme ir kituose įstatymuose. Straipsnio pakeitimai: Nr. XII-873, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-05-21, i. k. 2014-05577 3 straipsnis. Turizmo paslaugų rūšys Turizmo paslaugų rūšys: 1) kelionių organizavimo paslaugos; 2) turistų informavimo paslaugos; 3) apgyvendinimo paslaugos; 4) sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugos; 5) vežimo, maitinimo, pramogų, konferencijų organizavimo, vandens ir kitos turizmo paslaugos. KETVIRTASIS SKIRSNIS APGYVENDINIMO PASLAUGOS 11 straipsnis. Apgyvendinimo paslaugų teikėjai 1. Apgyvendinimo paslaugas gali teikti Lietuvos Respublikos turizmo paslaugų teikėjai. Redakcija nuo 2014-11-01: 1. Apgyvendinimo paslaugas gali teikti: 1) Lietuvos Respublikos turizmo paslaugų teikėjai; 2) valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, juridinio asmens ar kitos organizacijos padaliniai, turintys teisę teikti apgyvendinimo paslaugas valstybėje narėje; 3) valstybės narės piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir turi teisę teikti apgyvendinimo paslaugas valstybėje narėje. 2. Pagal apgyvendinimo paslaugų teikimo organizavimą, pastatų naudojimo paskirtį ir apgyvendinimui skirtų kambarių skaičių yra skiriami: 1) kolektyvinio apgyvendinimo paslaugų teikėjai; 2) privataus apgyvendinimo paslaugų teikėjai. 3. Kolektyvinio apgyvendinimo paslaugų teikėjas, teikdamas apgyvendinimo paslaugas, turi turėti teisės aktų nustatyta tvarka registruotus ir pagal statinio naudojimo paskirtį (viešbučio ar poilsio) bei apgyvendinimo saugumo ir higienos normų reikalavimus specialiai suplanuotus ir įrengtus viešojo naudojimo pastatą, šių pastatų grupę ir (ar) specialiai apgyvendinimui įrengtą teritoriją, kur yra: 1) penki ar daugiau kambarių (numerių) arba specialiai įrengtų aikštelių, skirtų turistams apgyvendinti palapinėse, kemperiuose ar kilnojamuosiuose arba stacionariuose nameliuose; 2) bendro naudojimo patalpos, skirtos apgyvendinimui organizuoti, poilsio ir (ar) specialioms paslaugoms teikti, higienos poreikiams tenkinti; 3) organizuotas užsakymų priėmimas ir aptarnavimas kambariuose (numeriuose) ir teikiama informacija apie apgyvendinimą; 4) bendras kambarių (numerių) komercinis valdymas. 4. Privataus apgyvendinimo paslaugų teikėjas, teikdamas apgyvendinimo paslaugas, turi turėti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas gyvenamosios paskirties patalpas, jų grupę ar sodybą, vasarnamį ar turistinę stovyklavietę, atitinkančius turistų apgyvendinimo saugumo ir higienos normų reikalavimus, kur: 1) yra ne daugiau kaip 20 atskirų kambarių (numerių) arba nuomojamų turistinės stovyklavietės aikštelių ir bendro naudojimo patalpų, skirtų apgyvendinimui organizuoti, poilsio ir higienos poreikiams tenkinti;

373.


2) užsakymai priimami, informacija apie apgyvendinimą teikiama ir turistai registruojami šio įstatymo 12 straipsnio nustatyta tvarka. 5. Kaimo turizmo paslaugos gali būti teikiamos kaimo gyvenamojoje vietovėje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 3 000 gyventojų, esančioje ūkininko sodyboje arba kaimo turizmui skirtuose pastatuose, kai bendras turistams apgyvendinti skirtų kambarių (numerių) skaičius yra ne didesnis kaip 20 ir juose yra ne daugiau kaip 50 vietų. 6. Nakvynės ir pusryčių paslaugos gali būti teikiamos gyvenamosiose patalpose, jų grupėje, sodyboje, kai bendras šioms paslaugoms teikti naudojamų kambarių (numerių) skaičius yra ne didesnis kaip 10. 7. Turistinės stovyklos paslaugos gali būti teikiamos turistinėje stovyklavietėje, kurioje yra maisto ruošimo, higienos poreikių tenkinimo, atliekų surinkimo ir kita trumpalaikiam poilsiui organizuoti reikalinga įranga. 8. Apgyvendinimo paslaugų teikėjai privalo pasirinkti tokią Apgyvendinimo rūšių apraše nurodytą apgyvendinimo rūšį, kurią pagal esminius požymius visiškai atitinka jų turima apgyvendinimo paslaugoms teikti reikalinga infrastruktūra ir apgyvendinimo organizavimo sąlygos. 9. Apgyvendinimo rūšių aprašą tvirtina Valstybinis turizmo departamentas. Straipsnio pakeitimai: Nr. XII-873, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-05-21, i. k. 2014-05577 12 straipsnis. Apgyvendinimo paslaugų teikimo bendrieji reikalavimai 1. Apgyvendinimo paslaugų teikėjas, prieš pradėdamas savo veiklą, privalo pateikti Valstybiniam turizmo departamentui nustatytos formos pranešimą apie apgyvendinimo paslaugų teikimą. Apgyvendinimo paslaugų teikėjas, per 30 dienų nuo pranešimo pateikimo dienos negavęs atsakymo dėl pranešime pateiktų duomenų, gali viešai naudoti pranešime nurodytą apgyvendinimo rūšies pavadinimą. Nutraukus (sustabdžius) apgyvendinimo paslaugų teikimą ar pasikeitus pranešime pateiktiems duomenims (pasikeitė paslaugų teikėjas, jo teisinė forma, teisinis statusas, adresas ar kiti duomenys), apgyvendinimo paslaugų teikėjas privalo per 10 darbo dienų nuo to momento, kai ši informacija tapo ar turėjo tapti jam žinoma, buvusį pranešimą patikslinti pateikdamas pasikeitusius duomenis. Redakcija nuo 2014-11-01: 1. Apgyvendinimo paslaugų teikėjas, prieš pradėdamas savo veiklą, privalo pateikti Valstybiniam turizmo departamentui nustatytos formos pranešimą apie apgyvendinimo paslaugų teikimą. Apgyvendinimo paslaugų teikėjas, per 30 dienų nuo pranešimo pateikimo dienos negavęs neigiamo Valstybinio turizmo departamento atsakymo dėl pranešime pateiktų duomenų, gali viešai naudoti pranešime nurodytą apgyvendinimo rūšies pavadinimą. Nutraukus (sustabdžius) apgyvendinimo paslaugų teikimą ar pasikeitus pranešime pateiktiems duomenims (pasikeitė paslaugų teikėjas, jo teisinė forma, teisinis statusas, adresas ar kiti duomenys), apgyvendinimo paslaugų teikėjas privalo per 10 darbo dienų nuo to momento, kai ši informacija tapo ar turėjo tapti jam žinoma, buvusį pranešimą patikslinti pateikdamas pasikeitusius duomenis. Pasikeitusius pranešime pateiktus duomenis galima viešai naudoti, jeigu per 30 dienų nuo pranešimo apie pasikeitusius pranešime pateiktus duomenis pateikimo dienos apgyvendinimo paslaugų teikėjas negauna neigiamo Valstybinio turizmo departamento atsakymo dėl pranešime pateiktų pasikeitusių duomenų. 2. Apgyvendinimo paslaugų teikėjai privalo turistams pateikti tikslią ir teisingą informaciją apie apgyvendinimo paslaugų teikimo vietą, klasę, teikiamas paslaugas ir apgyvendinimo paslaugų kainą. 3. Užsakymo priėmimo metu nurodyta apgyvendinimo paslaugų paros kaina negali būti didinama turisto atsiskaitymo už apgyvendinimo paslaugas metu. 4. Išankstinius apgyvendinimo paslaugų užsakymus (rezervavimą) apgyvendinimo paslaugų teikėjai turi registruoti. Turisto pageidavimu apgyvendinimo paslaugų užsakymas turi būti patvirtintas raštu. 5. Apgyvendinimo paslaugų teikėjai privalo užtikrinti, kad apgyvendinami valstybių narių ir kitų

374.

valstybių piliečiai, išskyrus kartu su jais atvykusius jų sutuoktinius ar nepilnamečius vaikus, taip pat kelionės grupių narius, asmeniškai užpildytų ir pasirašytų registracijos korteles ir patvirtintų savo tapatybę pateikdami galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 6. Užpildytos šio straipsnio 5 dalyje nurodytos registracijos kortelės įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi būti saugomos 5 metus, kad jas prireikus (grėsmei pašalinti, baudžiamosioms byloms tirti arba asmenų dingimo aplinkybėms ir (ar) nelaimingų atsitikimų aukoms nustatyti) būtų galima pateikti teisėsaugos institucijoms. 7. Apgyvendinamų valstybių narių ir kitų valstybių piliečių registravimo tvarką, įskaitant registracijos kortelių tvarkymą, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. 8. Duomenys apie apgyvendinimo paslaugų teikėjus yra skelbiami Lietuvos turizmo informacijos sistemoje. Redakcija nuo 2014-11-01: 8. Duomenys apie apgyvendinimo paslaugų teikėjus skelbiami Valstybinio turizmo departamento interneto svetainėje. Straipsnio pakeitimai: Nr. XII-873, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-05-21, i. k. 2014-05577 13 straipsnis. Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimas 1. Siekiant informuoti turistus (paslaugų vartotojus) apie apgyvendinimo paslaugų kokybę ir sudaryti galimybę jiems pasirinkti ir gauti pageidaujamo lygio paslaugas, apgyvendinimo paslaugos yra klasifikuojamos. 2. Kolektyvinio apgyvendinimo paslaugų teikėjų: viešbučių, motelių ir kempingų klasifikavimas yra privalomas. Kitos kolektyvinio ar privataus apgyvendinimo paslaugos gali būti klasifikuojamos savanoriškai, jeigu rinkodaros tikslais apgyvendinimo kokybei nurodyti apgyvendinimo paslaugų teikėjas naudoja žvaigždutes. Redakcija nuo 2014-11-01: 2. Kolektyvinio apgyvendinimo paslaugų teikėjų – viešbučių, svečių namų, motelių ir kempingų – klasifikavimas yra privalomas. Pagal teikiamų paslaugų kokybę ir įvairovę viešbučiams, svečių namams, moteliams ir kempingams suteikiamos kategorijos ir klasės. Kitos kolektyvinio ar privataus apgyvendinimo paslaugos gali būti klasifikuojamos savanoriškai, jeigu rinkodaros tikslais apgyvendinimo kokybei nurodyti apgyvendinimo paslaugų teikėjas nenaudoja žvaigždučių. 3. Apgyvendinimo paslaugos klasifikuojamos laikantis atitinkamai apgyvendinimo rūšiai taikomos 5 arba 4 žvaigždučių klasifikavimo reikalavimų sistemos, pagal kurią žemiausios klasės apgyvendinimo paslaugos žymimos viena žvaigždute. Klasifikavimo reikalavimai turi apimti kiekybinius ir kokybinius kriterijus, pagal kuriuos įvertinama apgyvendinimo paslaugoms teikti turimų statinių architektūra, teritorijos, gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų suplanavimas ir techninės charakteristikos, kambarių (numerių) ir bendro naudojimo patalpų įrengimas ir įrangos kokybė, turistų priėmimo sąlygos, galimybė pasirinkti kitas teikiamas paslaugas, darbuotojų profesinis pasirengimas (kvalifikacija), aptarnaujančių darbuotojų skaičiaus ir apgyvendinimo vietų skaičiaus santykis, ir kitus bendros teikiamų apgyvendinimo paslaugų kokybės kriterijus. Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo reikalavimus, klasių suteikimo, panaikinimo, paslaugų atitikties nustatytai klasei kontrolės tvarkos aprašą ir apgyvendinimo paslaugų klasę patvirtinančio pažymėjimo formą tvirtina Valstybinis turizmo departamentas. 4. Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimą vykdo Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisija. Ši komisija sudaroma iš turizmo paslaugų verslo asociacijų, Valstybinio turizmo departamento, vartotojų teisių apsaugos ir savivaldybių institucijų atstovų. Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos sudėtį, nuostatus tvirtina ir šios komisijos veiklos priežiūrą atlieka Valstybinis turizmo departamentas. 5. Teikiamų apgyvendinimo paslaugų klasę (suteiktų žvaigždučių skaičių) patvirtinantis pažymėjimas privalo būti priėmimo patalpoje, turistams matomoje vietoje.

375.


Straipsnio pakeitimai: Nr. XII-873, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-05-21, i. k. 2014-05577 Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

VALDAS ADAMKUS

Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo priedas ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI 1. 1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva Nr. 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 10 tomas, p. 132). 2. 1995 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 95/57/EB dėl statistinės informacijos turizmo srityje rinkimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 15 tomas, p. 419). 3. 1998 m. gruodžio 9 d. Komisijos sprendimas dėl Tarybos direktyvos 95/57/EB dėl statistinės informacijos turizmo srityje rinkimo įgyvendinimo tvarkos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 16 skyrius, 1 tomas, p. 30). 4. 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL 2006 L 376, p. 36). Pakeitimai: 1. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Nr. IX-239, 2001 04 05, Žin., 2001, Nr. 34-1128 (2001 04 20) TURIZMO ĮSTATYMO 18 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Nr. IX-1211, 2002-12-03, Žin., 2002, Nr. 123-5507 (2002-12-24) TURIZMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS Šis Įstatymas, išskyrus šio Įstatymo 4 straipsnį, įsigalioja nuo 2003 m. balandžio 1 d. Nauja įstatymo redakcija 3. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Nr. IX-1854, 2003-11-25, Žin., 2003, Nr. 114-5119 (2003-12-05) TURIZMO ĮSTATYMO 14 IR 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS 4. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Nr. IX-2476, 2004-10-12, Žin., 2004, Nr. 156-5689 (2004-10-26) TURIZMO ĮSTATYMO 2 IR 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

376.

5. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Nr. X-308, 2005-07-05, Žin., 2005, Nr. 88-3285 (2005-07-21) TURIZMO ĮSTATYMO 2, 19, 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS Šis įstatymas įsigalioja nuo 2006 m. sausio 1 d. 6. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Nr. XI-1496, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 85-4138 (2011-07-13) TURIZMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS Nauja įstatymo redakcija Šis įstatymas, išskyrus 3 straipsnį ir 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnio nuostatas dėl galiojančių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentų ir 11, 12 straipsnius, įsigalioja 2011 m. rugsėjo 1 d. Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 11 ir 12 straipsniai įsigalioja 2011 m. rugpjūčio 1 d. Kelionių organizatoriai, kelionių agentūros ir kelionių agentai prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą privalo įsigyti iki 2011 m. rugpjūčio 1 d. Kelionių organizatoriai, kelionių agentūros ir kelionių agentai šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 4 straipsnyje nustatytus prašymus privalo pateikti iki 2011 m. rugpjūčio 1 d. arba pasibaigus Valstybinio turizmo departamento išduotų pažymėjimų, patvirtinančių, kad kelionių organizatorius, kelionių agentūra ar kelionių agentas atitinka nustatytus reikalavimus, ir suteikiančių teisę teikti atitinkamas turizmo paslaugas, galiojimui, jeigu jų galiojimo terminas baigiasi iki 2011 m. rugpjūčio 1 d. Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 11 ir 12 straipsniai įsigalioja 2011 m. rugpjūčio 1 d. 7. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Nr. XII-873, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-05-21, i. k. 2014-05577 LIETUVOS RESPUBLIKOS TURIZMO ĮSTATYMO NR. VIII-667 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 STRAIPSNIŲ, SEPTINTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 4-1 STRAIPSNIU IR 20 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 5 dalį ir 19 straipsnį, įsigalioja 2014 m. lapkričio 1 d. Vykdant procedūras, pradėtas iki šio įstatymo įsigaliojimo, šio įstatymo nuostatos taikomos toms teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda šiam įstatymui įsigaliojus, ir procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus. Šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodyti asmenys, iki šio įstatymo įsigaliojimo įgiję teisę teikti kelionių organizavimo paslaugas, atitinkantys iki šio įstatymo įsigaliojimo jiems nustatytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, po šio įstatymo įsigaliojimo laikomi nepriekaištingos reputacijos, jeigu po šio įstatymo įsigaliojimo neatsiranda aplinkybių, nustatytų šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 3 punkte. Įsigaliojus šiam įstatymui, kelionių agentūrų ir kelionių agentų pažymėjimai netenka teisinės galios. Kelionių organizatoriai šio įstatymo 7 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnyje nustatyto dydžio prievolių įvykdymo užtikrinimą privalo įsigyti iki 2014 m. lapkričio 1 d.

377.


Kelionių organizatoriui, neįsigijusiam šio įstatymo 7 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnyje nustatyto dydžio prievolių įvykdymo užtikrinimo, kyla šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 4 straipsnyje nustatytos pasekmės.

2 PRIEDAS VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO PRIE ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL APGYVENDINIMO RŪŠIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-141 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 32-852; 2011, Nr. 854138) 11 straipsnio 9 dalimi bei 12 straipsnio 1 dalimi, 1. T v i r t i n u Apgyvendinimo rūšių aprašą ir Pranešimo apie apgyvendinimo paslaugų teikimo formą (pridedami). 2. N u s t a t a u: 2.1. Pranešimo apie apgyvendinimo paslaugų teikimo formą Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos (toliau – Valstybinis turizmo departamentas) privalo pateikti apgyvendinimo paslaugų teikėjai, kurie pradeda teikti apgyvendinimo paslaugas po šio įsakymo įsigaliojimo, bei tie apgyvendinimo paslaugų teikėjai, kuriems savivaldybių institucijų išduotų kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių ar turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimų galiojimo terminas yra pasibaigęs šio įsakymo įsigaliojimo dieną. 2.2. Apgyvendinimo paslaugų teikėjai, kurių savivaldybių institucijų išduotų kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių ar turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimų galiojimo terminas šio įsakymo įsigaliojimo dieną nėra pasibaigęs, Pranešimo apie apgyvendinimo paslaugų teikimo formą Valstybiniam turizmo departamentui pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių ar turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimo galiojimo termino pabaigos. 2.3. Apgyvendinimo paslaugų teikėjai, kuriems Valstybinis turizmo departamentas yra išdavęs viešbučio, motelio, kempingo, svečių namų ar poilsio namų klasifikavimo pažymėjimą, Pranešimo apie apgyvendinimo paslaugų teikimo formą Valstybiniam turizmo departamentui pateikia likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki klasifikavimo pažymėjimo galiojimo termino pabaigos. DIREKTORĖ RAIMONDA BALNIENĖ __________________ PATVIRTINTA Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-141 APGYVENDINIMO RŪŠIŲ APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

378.

1. Apgyvendinimo rūšių aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja apgyvendinimo paslaugų rūšis, pranešimo apie apgyvendinimo paslaugų teikimą (toliau – Pranešimas) pateikimo tvarką ir formą. 2. Apgyvendinimo paslaugų teikėjai, prieš pradėdami teikti apgyvendinimo paslaugas, privalo pateikti Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos (toliau – Valstybinis turizmo departamentas) Pranešimą. Pranešime apgyvendinimo paslaugų teikėjai privalo nurodyti teikiamos apgyvendinimo paslaugos rūšį. 3. Apgyvendinimo paslaugų teikėjai privalo pasirinkti tokią Apraše nurodytą apgyvendinimo rūšį, kurią pagal esminius požymius visiškai atitinka jų turima apgyvendinimo paslaugoms teikti reikalinga infrastruktūra ir apgyvendinimo organizavimo sąlygos. 4. Nutraukus (sustabdžius) apgyvendinimo paslaugų teikimą ar pasikeitus Pranešime pateiktiems duomenims (pasikeitė paslaugų teikėjas, jo teisinė forma, teisinis statusas, adresas ar kiti duomenys), apgyvendinimo paslaugų teikėjas privalo per 10 darbo dienų nuo to momento, kai ši informacija tapo ar turėjo tapti jam žinoma, Pranešimą patikslinti pateikdamas pasikeitusius duomenis Valstybiniam turizmo departamentui. 5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 32852; 2011, Nr. 85-4138) (toliau – Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas) vartojamas sąvokas. II. APGYVENDINIMO RŪŠYS 6. Teikdamas Pranešimą, apgyvendinimo paslaugų teikėjas privalo nurodyti tik vieną iš žemiau pateikiamų apgyvendinimo paslaugų rūšių: 6.1. Apartamentų viešbučio apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama viešbutyje, kuriame apgyvendinimas teikiamas tik apartamentuose. Apartamentas – atskiras būstas, kuriame yra miegamasis, svetainė ir virtuvėlė. 6.2. Liukso viešbučio apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama viešbutyje, turinčiame tik liukso numerius. Liukso numeris: atskiras būstas, kurį sudaro du atskiri, bet tarpusavyje sujungti kambariai, miegamasis ir svetainė. 6.3. Kempingo apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama suplanuotoje aikštelėmis ir įrengtoje teritorijoje, kurioje turistai apgyvendinami palapinėse, mobiliuose ar stacionariuose nameliuose, ir yra sudarytos sąlygos transporto priemonėms statyti. 6.4. Motelio apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama kartu užtikrinant nakvynės, higienos, maitinimo ir poilsio poreikių tenkinimą. Teikiant motelio apgyvendinimo paslaugas, turi būti sudarytos sąlygos transporto priemonėms saugoti ir teikiamos minimalios transporto priemonių priežiūros paslaugos. 6.5. SPA viešbučio apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama viešbutyje, kuriame taip pat yra speciali infrastruktūra sveikatingumo paslaugoms teikti. 6.6. Viešbučio apgyvendinimo paslauga – kolektyvinio apgyvendinimo paslauga, teikiama įmonės, kur teikiamos apgyvendinimo kambariuose (numeriuose) paslaugos, įskaitant kasdienę nuomojamų kambarių priežiūrą (valymą, tvarkymą, lovų klojimą) ir aptarnavimą kambariuose. 6.7. Apartamentų komplekso apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama atskiruose apartamentuose, paprastai neturint priimamojo, bendro naudojimo patalpų ir dažniausiai neteikiant maitinimo, skirta ilgesnio laikotarpio apgyvendinimui. Kitos paslaugos (pvz., valymas) teikiamos rečiau nei viešbutyje. Dažniausiai apartamente yra virtuvėlė. 6.8. Kaimo turizmo paslauga – savarankiška, už užmokestį turistams kaimo gyvenamojoje vietovėje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 3 000 gyventojų, teikiama apgyvendinimo paslauga, kai kartu sudaromos sąlygos tenkinti maitinimo, poilsio, pramogų ar renginių organizavimo poreikius. Kaimo turizmo paslaugos gali būti teikiamos ūkininko sodyboje arba kaimo turizmui skirtuose pastatuose, kai bendras turistams apgyvendinti skirtų kambarių (numerių) skaičius yra ne didesnis kaip 20 ir juose yra ne daugiau kaip 50 vietų.

379.


6.9. Nakvynės namų apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama dažniausiai daugiavietėse bendrabučio tipo patalpose, kai higienos poreikių tenkinimui skirta įranga gali būti bendrai naudojama keliems kambariams, teikiant arba neteikiant ribotas maitinimo paslaugas. 6.10. Nakvynės ir pusryčių paslauga – savarankiška, už užmokestį turistui teikiama apgyvendinimo paslauga, kai kartu su nakvyne teikiami ir pusryčiai. Nakvynės ir pusryčių paslaugos gali būti teikiamos gyvenamosiose patalpose, jų grupėje, sodyboje, kai bendras šioms paslaugoms teikti naudojamų kambarių (numerių) skaičius yra ne didesnis kaip 10. 6.11. Poilsio namų apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama bendrai valdomose statiniuose, jų grupėje ar kambariuose, sudarant sąlygas ir teikiant įrangą maisto gaminimui ir poilsiui organizuoti. 6.12. Svečių namų apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama patalpose su infrastruktūra nakvynės ir higienos poreikiams tenkinti, kuomet maitinimo ir poilsio paslaugos gali būti teikiamos specialiai įrengtose bendro naudojimo patalpose kartu neteikiant viešbučiuose teikiamų papildomų paslaugų, kurioms reikalinga speciali infrastrukūra (pvz.: konferencijų salė, sporto klubas pan.). 6.13. Turistinio laivo apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama nuolatos prieplaukoje stovinčiame laive, kartu sudarant sąlygas higienos poreikių tenkinimui. 6.14. Turistinės stovyklos paslauga – savarankiška, už užmokestį turistams teikiama paslauga, kai turistinėje stovyklavietėje išnuomojama aikštelė palapinei, kemperiui ar kilnojamajam nameliui statyti. Turistinės stovyklos paslaugos gali būti teikiamos turistinėje stovyklavietėje, kurioje yra maisto ruošimo, higienos poreikių tenkinimo, atliekų surinkimo ir kita trumpalaikiam poilsiui organizuoti reikalinga įranga. 7. Aprašo 6.1– 6.6 punktuose nurodytas apgyvendinimo paslaugas gali teikti tik kolektyvinio apgyvendinimo paslaugų teikėjai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje. III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 8. Viešbučiai, liukso viešbučiai, apartamentų viešbučiai, spa viešbučiai, kempingai ir moteliai yra privalomai klasifikuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, todėl šių paslaugų teikėjai kartu su Pranešimu privalo pateikti paraišką klasifikuoti viešbutį, motelį ar kempingą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą įgyvendinančiuose teisės aktuose numatyta tvarka (viešbučių, motelių ir kempingų klasifikavimo reikalavimai, klasifikavimo anketos ir kiti susiję teisės aktai skelbiami Valstybinio turizmo departamento interneto svetainėje www.tourism.lt).

3 PRIEDAS

Lietuvos kaimo turizmo asociacija (LKTA)

Klasifikaciniai reikalavimai LKTA nariams, užsiimantiems kaimo turizmo verslu Galioja nuo 2011 02 15 Redaguota 2012 09 11

380.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS Darbo grupės siūloma vertinimo tvarka: 1. Sodybos vertinamos: a) stojant į LKTA; b) sodybos savininko prašymu, norint pakeisti turimą klasifikacinę kategoriją; c) jei LKTA gavo per metus dviejų klientų skundus, kad sodyba teikia nekokybiškas paslaugas ar deklaruojamų paslaugų neteikia visai. 2. Vertinamos sodybos savininkas vertinimo komisijai pateikia: a) teikiamų paslaugų deklaraciją (vertinimo lentelę); b) dokumentus, įrodančius teikiamų paslaugų kokybę (pvz. ūkininko pažymėjimą, transporto priemonių techninius pasus, pastatų inventorizacines bylas ir pan.). 3. Sodybas vertina LKTA vertinimo komisija, kurios nariai yra asociacijos prezidentas, LKTA Tarybos pirmininkas ir teritorinio skyriaus atstovas (be balsavimo teis s). 4. Vertinimo komisija aplanko vertinamą sodybą ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo savininko prašymo ar antro skundo gavimo datos ir įvertina realios pad ties atitikimą pateiktai teikiamų paslaugų deklaracijai. 5. Galutinį sprendimą dėl klasifikacin s kategorijos suteikimo priima vertinimo komisija. Sodybos savininkas gali kreiptis į LKTA Tarybą, nesutikdamas su vertinimo komisijos išvadomis. 6. Visos LKTA priklausančios sodybos turi būti vertinamos nerečiau kaip kas 5 metai. 1. PRIVALOMOS PASLAUGOS 1.1. Penkių gandrų sodyba

1. Sodybos šeimininko kvalifikacija kaimo turizmo versle. Poilsio kaime (kaimo turizmo) organizatoriaus kvalifikacija arba atitinkama kvalifikacija turizmo srityje, arba 2 metų kaimo turizmo verslo patirtis. 2. Apgyvendinimas. Sodyba dirba ištisus metus. Nameliai: visi patogumai: karštas vanduo, dušai prie miegamųjų kambarių, sanitarinis mazgas, mini virtuvė – visi reikalingi vienodos stilistikos indai, šaldytuvas, kriauklė , viryklė arba teikiama maitinimo paslauga. Bendras gyvenamasis pastatas. Pastatai privalo būti vieningos architektūrinės stilistikos, atitinkančiosetnografiniam regionui būdingą statinių struktūrą, išplanavimą, tradicines statybines medžiagas. Poilsiautojams skirta namo dalis arba visas pastatas, bet ne mažiau 8m² žmogui bendrojo ploto. Taip pat atskira patalpa poilsiui, kurios plotas ne mažiau kaip 2 m² žmogui, su baldais, židiniu, vaizdo ir garso aparatūra. Privalo būti Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje įregistruota virtuvė. Numeriai: kambariai vienviečiai - dviviečiai, spintelės ir apšvietimas prie lovų, spinta rūbams, minkšti baldai poilsiui, stalas, kėdės, langų užtamsinimas, veidrodis, televizorius. Numeryje vieninga baldų stilistika, vienoda patalyn . Rankšluosčiai trijų dydžių. Skystas arba vienkartinis muilas. Kaimo turizmo verslininko biuras. 3. Paslaugos: Svečių maitinimas – pusryčiai privalomi. Sodyboje nuolat veikianti maitinimo įstaiga

381.


(kavinė, restoranas, smuklė). Patalpų tvarkymas – tvarkoma kas dieną, patalynė ir rankšluosčiai keičiami ne rečiau kaip kas tris dienas arba svečiams pasikeitus. Skalbimo ir lyginimo paslaugos. Turizmo informacijos paslaugos. Vieta automobiliams. 4. Pramogos: Papildomas paslaugos vertinamos ne mažiau kaip 100 balų. Pirtis privaloma. 5. Aplinka: teritorija turi būti tvarkinga, apželdinta, nušienauta, būti apšviesta tamsiu paros metu, sistemingai valoma, saugi, joje turi būti dėžės buitinėms atliekoms. Teritorijos plotas mažiausiai 3 arai vienam poilsiautojui. Privalo būti vieninga architektūrinė sodybos ir aplinkos stilistika, atitinkanti etnografiniam regionui būdingą statinių struktūrą, išplanavimą, tradicines statybines medžiagas. 6. Saugumo reikalavimai. Privalo atitikti galiojančius norminius aktus. 1.2. Keturių gandrų sodyba

1. Sodybos šeimininko kvalifikacija kaimo turizmo versle. Poilsio kaime (kaimo turizmo) organizatoriaus kvalifikacija arba atitinkama kvalifikacija turizmo srityje, arba 2 metų kaimo turizmo verslo patirtis. 2. Apgyvendinimas. Sodyba dirba ištisus metus. Nameliai: visi patogumai: karštas vanduo, dušas prie miegamųjų kambarių, sanitarinis mazgas, mini virtuvė – visi reikalingi vienodos stilistikos indai, šaldytuvas, kriauklė, viryklė arba teikiama maitinimo paslauga. Bendras gyvenamasis pastatas: poilsiautojams skirta namo dalis arba visas pastatas, bet ne mažiau 8m2 žmogui bendrojo ploto, atskira patalpa poilsiui su baldais ir židiniu, televizorius. Sodyboje sudarytos sąlygos užsisakyti maitinimą. Numeriai: kambariai vienviečiai - dviviečiai, spintelės ir apšvietimas prie lovų, vieta rūbams, baldai poilsiui, stalas, langų užtamsinimas, veidrodis. Numeryje vieninga baldų stilistika, vienoda patalynė. Rankšluosčiai trijų dydžių. Skystas arba vienkartinis muilas. 3. Paslaugos: Svečių maitinimas - sodyboje sudarytos sąlygos užsisakyti maitinimą. Patalpų tvarkymas – tvarkoma kas dieną, patalynė ir rankšluosčiai keičiami ne rečiau kaip kas tris dienas, svečiams pasikeitus ar reikalaujant. Galimybė skalbti ir lyginti. Turizmo informacijos paslaugos. Vieta automobiliams. 4. Pramogos: Papildomas paslaugos vertinamos ne mažiau kaip 50 balų. Pirtis privaloma. 5. Aplinka: Teritorija turi būti tvarkinga, apželdinta, nušienauta, būti apšviesta tamsiu paros metu, sistemingai valoma, saugi, joje turi būti dėžės buitinėms atliekoms. Teritorijos plotas turi sudaryti mažiausiai 2 arus vienam poilsiautojui. Privalo būti vieninga architektūrinė sodybos

382.

ir aplinkos stilistika. 6. Saugumo reikalavimai. Privalo atitikti galiojančius norminius aktus 1.3. Trijų gandrų sodyba

1. Sodybos šeimininko kvalifikacija kaimo turizmo versle. Poilsio kaime (kaimo turizmo) organizatoriaus kvalifikacija arba atitinkama kvalifikacija turizmo srityje, arba 2 metų kaimo turizmo verslo patirtis. 2. Apgyvendinimas. Nameliuose: karštas vanduo, dušas, ne mažiau kaip 1 sanitarinis mazgas dviem kambariams. Mini virtuvė, kurioje yra indai, virykl , kriaukl , šaldytuvas, arba sodyboje teikiama maitinimo paslauga. Bendras gyvenamasis pastatas – poilsiautojams skirta namo dalis (pirmas ar antras aukštas), atskira patalpa poilsiui su baldais. Numeriai: kambariai numeryje vienviečiai – keturviečiai. Lovos (ne sofos), vieta rūbams, batams, prie lovos spintelės, kėdės, bent 1 veidrodis numeryje. Numeryje vieninga baldų stilistika, patalynė iš vieno komplekto. Patalynė keičiama ne rečiau kaip kartą per savaitę arba svečiams pasikeitus. Kambariai tvarkomi kas tris dienas. Rankšluosčiai dviejų dydžių. 3. Aplinka: saugi, tvarkinga aplinka. Teritorija turi būti tvarkinga, apželdinta, nušienauta, sistemingai valoma, joje turi būti dėžės buitinėms atliekoms. Ugniavietė (lauko židinys, laužaviete, kepsninė), poilsio zona su pavėsine ir lauko baldais. 4. Pramogos: papildomos paslaugos vertinamos ne mažiau kaip 30 balų. 5. Saugumo reikalavimai. Privalo atitikti galiojančius norminius aktus 1.4. Dviejų gandrų sodyba

1. Sodybos šeimininko kvalifikacija kaimo turizmo versle. Poilsio kaime (kaimo turizmo) organizatoriaus kvalifikacija arba atitinkama kvalifikacija turizmo srityje, arba 2 metų kaimo turizmo verslo patirtis. 2. Apgyvendinimas. Nameliai: su daliniais patogumais, įvestas šaltas vanduo, kriauklė, minimaliai dešimčiai poilsiautojų 1 stacionarus sanitarinis mazgas su dušu. Bendras gyvenamasis pastatas: numeriai, virtuvė bendro naudojimo. Virtuvėje karštas, šaltas vanduo, kriauklė, viryklė, šaldytuvas. Numeriai: kambariuose turi būti geros būklės baldai bei įrenginiai, skirti miegui, drabužių ir asmeninių daiktų laikymui, poilsiui ir higienai.

383.


Kiekvienam poilsiautojui turi būti švarus čiužinys, antčiužinis, švari patalynė, antklodė, pagalvė, lovaties ir du rankšluosčiai. Patalynė keičiama kartą per savaitę arba svečiams pasikeitus. 3. Aplinka: saugi tvarkinga aplinka, ugniavietė (lauko židinys, laužavietė, kepsnin ). 4. Pramogos: papildomas paslaugos vertinamos ne mažiau kaip 20 balų. 5. Saugumo reikalavimai. Privalo atitikti galiojančius norminius aktus. 1.5. Vieno gandro sodyba

2.3

Svečiai apgyvendinami atskirame pastate atskirai nuo šeimininkų, kitų svečių

3

2.4

Pastatai pakankamai nutolę viens nuo kito (minimaliai per pastato perimetrą)

2

2.5

Maksimalus svečių skaičius sodyboje - iki 20

1

2.6

Sodyboje nerengiami triukšmingi renginiai, draudžiama garsi muzika

2

2.7

Mini virtuvė kiekviename numeryje

2 Iš viso:

15

0

3. Pažintinio poilsio sodyba. Etnografinė sodyba 3.1

1. Sodybos šeimininko kvalifikacija kaimo turizmo versle. Poilsio kaime (kaimo turizmo) organizatoriaus kvalifikacija arba atitinkama kvalifikacija turizmo srityje, arba 2 metų kaimo turizmo verslo patirtis. 2. Apgyvendinimas. Patogumai neprivalomi, minimaliai dešimčiai poilsiautojų 1 dušas, sanitarinis mazgas. Kambariai turi atitikti minimalias hiegienos normas. Pramogos: Papildomas paslaugos vertinamos ne mažiau kaip 10 balų. 3. Aplinka: saugi tvarkinga aplinka.

Išlaikytas tradicinis etnografinio regiono sodybos išplanavimas, architektūrinė etninio regiono statinių struktūra, tradicinės medžiagos, būdinga vidaus ir išorės apdaila, dydžiai, apželdinimas

3

3.2

Baldai iš tradicinių medžiagų (medis, metalas, pintiniai, natūrali oda)

2

3.3

Natūralaus pluošto patalynė , su tradiciniais puošybos elementais ir natūraliomis medžiagomis (plunksnomis, pūkais, šienu, šiaudais, grikių lukštais ir pan.) kimšti patalai, pagalvės ir čiužiniai

2

3.4

Etnografiniam regionui būdingais raštais iš tradicinių medžiagų austos lovatiesės, staltiesės, rankšluosčiai.

2

3.5

Tradiciniai dekoratyviniai dirbiniai (sodai, karpiniai ir kt.)

1

3.6

Indai ir įrankiai iš tradicinių medžiagų

1

3.7

Koplytstulpiai, kryžiai, būdingi atskiriems etniniams regionams

3

3.8

Etnografinių eksponatų saugojimas (muziejus, ekspozicija)

2

3.9

Etnografinio regiono tradicijas atitinkanti šeimininkų apranga

3

3.10

Galimybė šiltuoju sezonu miegoti kluone ant šieno

1

4. Saugumo reikalavimai. Privalo atitikti galiojančius norminius aktus. 2. PAPILDOMOS PASLAUGOS 2.1 Papildoomų balų lentelė Eil. Nr.

Pavadinimas

Balai

Vertinimas

1. Sodyba poilsiui su šeima 1.1

Vaikiškos lovelės numeriuose

1

1.2

Vaikų žaidimo aikštelė

2

1.3

Vaikams saugi maudymosi vieta

1

3.11

Sodyboje demonstruojami tradiciniai amatai

1

Tradicinių amatų dirbtuvės sodyboje

2

Tradicinių amatų sodyba

1.4

Dviračiai vaikams

2

3.12

1.5

Edukacinės programos

2

3.13

Organizuojamos tradicinių amatų mokymo programos

2

1.6

Organizuojamos vaikų poilsio stovyklos

3

3.14

1.7

Kėdutė vaikams montuojama ant dviračio

1

Sertifikuotas amatų kiemas (centras), kuriame dirba sertikfikuoti tradiciniai amatininkai

3

1.8

Kiti reikmenys vaikams (vonelė, liemenės ir pan.)

1

3.15

Sodyboje galima įsigyti tradicinių ir meno dirbinių

2

3.16

Sodybos šeimininkai groja muzikos instrumentais

1

3.17

Galimybė pasivažin ti bričkele, karieta

1

3.18

Galimybė pasivažinėti rogėmis

1

Iš viso:

13

2. Ramaus poilsio sodyba 2.1

Sodyba yra vienkiemyje

3

2.2

Sodyba yra nacionalinio parko, draustinio teritorijoje

2

384.

0

Meną puoselejanti sodyba

385.


3.19

Sodybos šeimininkai užsiima menine veikla

1

6.4

Minizoologijos sodas

3

3.20

Sodyboje rengiami plenerai

3

6.5

Pažintiniai gyvūnų takai, laukinių gyvūnų steb jimas

2

3.21

Sodyboje rengiami festivaliai

3

6.6

Aptvaruose laikomi laukiniai Lietuvos gyvūnai

3

3.22

Sodyboje yra vasaros estrada

2

3.23

Sodyboje yra skulptūrų parkas

3

6.7

Galimybė jodinėti

1

3.24

Sodyboje yra dailės galerija

3

6.8

Jojimo pamokos

2

3.25

Sodyboje yra meno objektų parkas

3

6.9

Uždaras maniežas

3

3.26

Sodyboje yra biblioteka

2

6.10

Atviras maniežas

2

53

6.11

Žygiai žirgais su vadovu

3

Iš viso:

Žirgininkystę puoselejanti sodyba

0

Augalų sodyba

4. Kulinarinio paveldo sodyba 4.1

Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje įregistruota virtuvė

1

4.2

Galimybė įsigyti natūralių (vietinės gamybos) produktų

1

4.3

Organizuojamos kulinarinio paveldo gaminimo demonstracijos ir mokymai

2

4.4

Sodyboje gaminami tradiciniai pieno produktai

2

4.5

Sodyboje gaminami tradiciniai mėsos produktai

2

4.6

Sodyboje gaminami tradiciniai žuvies patiekalai

2

4.7

Sodyboje gaminami tradiciniai patiekalai iš grūdų

2

4.8

Sodyboje gaminami tradiciniai daržovių patiekalai

2

4.9

Sodyboje gaminami tradiciniai saldumynai

2

4.10

Sodyboje gaminami medaus produktai

2

4.11

Sodyboje gaminami tradiciniai g rimai

2

4.12

Sodyba yra sertifikuota Kulinarinio paveldo fondo

3

4.13

Sodyboje yra rūkykla

1

4.14

Kiekvienam numeriui individuali kepsninė, kepimo įranga

1

Iš viso:

25

Sodybos šeimininkas yra ūkininkas

1

5.2

Galimybė įsigyti ūkyje išaugintų produktų

1

5.3

Galimybė dirbti tradicinius ūkio darbus

2

5.4

Demonstruojami tradiciniai sezoniniai ūkio darbai

1

5.5

Naminių gyvūnų veislių kolekcijos

2

5.6

Bitynas sodyboje

2 Iš viso:

9

6. Gamtą tausojanti sodyba. Gyvūnams draugiška sodyba 6.1

Galimybė atsivežti gyvūnus

1

6.2

Specialiai įrengtos patalpos svečių gyvūnams

3

6.3

Sodyboje laikomos kelios gyvūnų rūšys

2

386.

Aplinkos zonavimas, g lynai, želdiniai

1

6.13

Pažintiniai augalų takai

2

6.14

Teminės augalų kolekcijos

2

6.15

Parkas sodyboje

3 Ekologiška sodyba

6.16

Pastatai iš natūralių medžiagų

1

6.17

Vidaus apdaila natūraliomis medžiagomis

1

6.18

Balta patalynė lininė arba medvilninė

1

6.19

Patalai kimšti natūraliomis medžiagomis

1

6.20

Sodyba gamina sertifikuotą ekologišką produkciją

3

6.21

Sodyboje rūšiuojamos atliekos

1

6.22

Sodyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai

2

6.23

Valymo įrenginiai sodyboje

2 Gamtos gėrybių sodyba

0

5. Agroturizmo sodyba 5.1

6.12

0

6.24

Sodyboje galima žvejoti natūraliuose vandens telkiniuose

1

6.25

Sodyboje galima žvejoti įžuvintuose tvenkiniuose

2

6.26

Poilsiautojai aprūpinami žūklės įranga

1

6.27

Sodyboje sudarytos sąlygos apdoroti žūklės laimikį

2

6.28

Sodyboje organizuojamos medžioklės

2

6.29

Sodyboje organizuojami žūklės turai

2

6.30

Sodyboje ir jos apylinkėse galima grybauti

1

6.31

Sodyboje ir jos apylinkėse galima uogauti

1

6.32

Sodyboje ir jos apylinkėse galima rinkti vaistažoles

1 Iš viso:

58

0

7. Verslo renginių ir šeimos švenčių sodyba. Moderni sodyba. 7.1

Televizorius ir muzikos centras kiekviename numeryje

1

7.2

Palydovinė televizija

1

7.3

Bendroje poilsio zonoje yra internetas

1

7.4

Internetas kiekviename numeryje

2

387.


7.5

DVD grotuvas poilsio zonoje

1 Komfortiška sodyba

8.10

Burlentės

2

8.11

Jachta

3

7.6

Garso aparatūra poilsio zonoje

1

8.12

Pramoginis laivas

3

7.7

Šildomos grindys sanmazguose

1

8.13

Plaustas

1

7.8

Kondicionierius bendrose patalpose

2

8.14

Baidarių nuoma

2

7.9

Kondicionieriai kiekviename numeryje

3

8.15

Lieptas į vandens telkinį

1

7.10

Plaukų džiovintuvas kiekviename numeryje

1

7.11

Individuali terasa (balkonas) kiekvienam numeriui

2

8.16

Dviračiai

1

7.12

Individuali pavėsinė kiekvienam numeriui

2

8.17

Riedučiai, riedlentės

1

7.13

Individualus seifas kiekviename numeryje

2

8.18

Aikštelė riedučiams, riedlentėms

2

8.19

Dviračių trasos

2

Sportinė sodyba

Konferencijų organizavimas 7.14

Konferencijoms skirti mobilūs stalai

2

8.20

Universali sporto aikštelė

2

7.15

Konferencijoms skirtos kėdės su išlankstomais staleliais

2

8.21

Teniso kortai

3

7.16

Atskira maitinimo patalpa

1

8.22

Krepšinio aikštelė

3

7.17

Konferencijoms skirtoje patalpoje yra DVD

2

8.23

Tinklinio aikštelė

3

7.18

Konferencijoms skirtoje patalpoje yra garso aparatūra

2

8.24

Futbolo aikštė

3

7.19

Konferencijoms skirtoje patalpoje yra multimedijos projektorius

2

8.25

Petankės aikštelė

2

7.20

Konferencijoms skirtoje patalpoje yra televizorius

1

8.26

Smiginys

1

7.21

Konferencijoms skirtoje patalpoje yra ekranas

1

8.27

Kroketas

2

7.22

Konferencijoms skirtoje patalpoje yra rašymo lenta

1

8.28

Minigolfas

3

7.23

Konferencijoms skirtoje patalpoje yra kompiuteris

2

8.29

Šaudymas iš lanko

1

7.24

Galimybė sinchroniniam vertimui

3

8.30

Šaudykla

3

7.25

Konferencijoms skirtoje patalpoje yra kompiuterinis tinklas

2

8.31

Šaudymas pneumatiniu šautuvu

1

7.26

Konferencijoms skirtoje patalpoje yra internetas

1

8.32

Pramogų parkas

3

7.27

Nauja periodinė spauda

1

8.33

Kirvių svaidymas

1

7.28

Nauja periodinė spauda užsienio kalba

1

8.34

Dažasvydis

2

8.35

Žiemos sporto inventorius

Iš viso:

44

8. Aktyvaus laisvalaikio sodyba. Motorizuota sodyba. 8.1

Kartingai

2

8.2

Keturračiai

1

8.3

Vandens motociklai

3

8.4

Kateriai

3

8.5

Parasparniai

2

8.6

Sniego motociklai

3

8.7

Ekskursija džipais

3 Vandens pramogos

8.8

Valtis

1

8.9

Vandens dviračiai

1

388.

0

2 Turistinė sodyba

8.36

Galimybė gyventi palapinėse

1

8.37

Rengiami vandens žygiai arba apgyvendinami jų dalyviai

2

8.38

Rengiami dviračių žygiai arba apgyvendinami jų dalyviai

2

8.39

Sodyboje yra patalpa žygių inventoriui (dviračiams ir kt.)

2

8.40

Sodyboje yra laužavietės

1

8.41

Organizuojamos pažintinės ekskursijos

3

Pramogos patalpose 8.42

Stalo žaidimai

1

8.43

Biliardas

2

8.44

Stalo tenisas

2

8.45

Boulingas, kėgliai

3

389.


Iš viso

91

0

9. Sveikatingumo sodyba 9.1

Garinė pirtis

1

9.2

Lietuviška pirtis

2

9.3

Suomiška pirtis

2

9.4

Turkiška pirtis

2

9.5

Pirtis “jurta”

2

9.6

Kubilas

2

9.7

Ledo pirtis

2

9.8

Vantos klientams

1

9.9

Galvos apdangalai, chalatai, skalbiamos šlepetės

1

9.10

Įvairios žolelių arbatos, pirties meniu

1

9.11

Sodyboje auginamos žolelės procedūroms

3

9.12

Pirtininko paslaugos

3

9.13

Pirties sveikatingumo kursai

3

9.14

Pirties kvapai

1

9.15

Masažinė vonia

2

9.16

Atviras (lauko) baseinas

2

9.17

Uždaras baseinas

3

9.18

Individualūs gultai ir saulės skėčiai

1

3. Priedai 3.1.

Iš viso:

34

0

IŠ VISO:

342

0

Papildomų paslaugų paaiškinimai 1. Sodyba poilsiui su šeima 1.1 Bent 1/3 sodybos numerių aprūpinti vaikiškomis (kūdikių) lovelėmis. 1.2 Sodyboje įrengta vaikų žaidimo aikštelė (supynės, laipynės, smėlio dėžė). 1.3 Sodyboje įrengta vaikams saugi maudymosi vieta (atitverta ir plūdurais pažymėta negili vandens telkinio dalis). 1.4 Poilsiautojai gali naudotis vaikiškais dviračiais. 1.5 Sodybos šeimininkai nuolat rengia edukacines programas vaikams. 1.6 Sodyboje rengiamos vaikų poilsio stovyklos. 1.7 Sodyboje yra kedut tvirtinama prie dviračio skirta vaikui vežti. 1.8 Sodyboje yra kiti reikmenys, skirti vaikams: vonelė, pripučiamos liemenės ir pan. 2. Ramaus poilsio sodyba 2.1 Sodyba yra vienkiemyje. 2.2 Sodyba yra nacionalinio ar re gi o ni ni o parko, draustinio teritorijoje. Aplinkui nėra triukšmą keliančių objektų. 2.3 Sodybos svečiai apgyvendinami numeriuose, kurie yra atskiri pastatai. Viename pastate negali buti 2-jų numerių. 2.4 Numeriai (pastatai) sodyboje nutolę viens nuo kito b e n t per pastato perimetrą. 2.5 Sodyboje priimamų svečių skaičius ne didesnis kaip 20. 2.6 Sodybos teritorijoje (lauke) draudžiama garsi muzika, nerengiami triukšmingi renginiai.

390.

2.7 Kiekviename numeryje yra mini virtuvė . Joje būtini įrankiai, indai , virdulys. 3. Pažintinio poilsio sodyba Etnografinė sodyba 3.1 Projektuojant ir įrengiant sodybą išlaikyta etniniam regionui būdinga statinių stilistika, struktūra, išplanavimas. 3.2 Visi sodybos baldai pagaminti iš tradicinių medžiagų (mediniai, metaliniai – kaltiniai, pintiniai), išlaikant etnografinę stilistiką. Plastmasiniai ir medžio drožlių plokštės baldai negalimi. 3.3 Visa patalynė sodyboje yra natūralaus pluošto (lino, medvilnės) su tradiciniais puošybos elementais ir natūraliomis medžiagomis (plunksnomis, pūkais, šienu, šiaudais, grikių lukštais ir pan.) kimšti patalai, pagalv s ir čiužiniai. 3.4 Etnografiniam regionui būdingais raštais iš tradicinių medžiagų austos lovatiesės, staltiesės, rankšluosčiai. Tradiciniai dekoratyviniai dirbiniai (sodai, karpiniai ir kt.) 3.5 Sodybos interjerą puošia tradiciniai dekoratyviniai dirbiniai (sodai, karpiniai ir kt.) 3.6 Indai ir įrankiai iš tradicinių medžiagų (moliniai, mediniai, kaltiniai, pintiniai). Plastmasiniai ir vienkartiniai indai negalimi. 3.7 Sodyba papuošta mažosios architektūros elemantais (kryžiai, koplytstulpiai, koplytėlės, medžio raižiniai, tvoros ir t.t.), išlaikančiais etnografiniam regionui būdingą liaudies meno dirbinių stilistiką. 3.8 Sodyboje įrengtas etnografinių eksponatų muziejus (atskira ne mažiau kaip 30 m² patalpa) ar lauko ekspozicija (eksponuojama ne mažiau kaip 20 eksponatų). Eksponatai turi būti aprašyti, nurodant jų pagaminimo laiką, radimo (įsigijimo) vietą, naudojimo sritį. Sodybos šeimininkai sugeba papasakoti arba pademonstruoti, kaip eksponatai buvo naudojami. 3.9 Bendraudami su svečiais šeimininkai nuolat dėvi etnografiniam regionui būdingus kostiumus (gali būti stilizuoti). 3.10 Galimybė šiltuoju sezonu miegoti kluone ant šieno. Tradicinių amatų sodyba 3.11 Sodyboje demonstruojami tradiciniai amatai. Poilsiautojams pageidaujant į sodybą atvyksta tradicinių amatų amatininkai pademonstruoti (pamokyti) tradicinių amatų. Sodyboje tam sudarytos tinkamos sąlygos. 3.12 Sodyboje įrengtos vieno ar kelių tradicinių amatų dirbtuvės (kalvė, keramikos dirbtuvės, audimo staklės ir pan.) Svečiai dirbtuv se gali užsiimti tradiciniais amatais. Šeimininkai svečius aprūpina reikalingomis žaliavomis. 3.13 Sodybos šeimininkai yra įvaldę vieną ar kelis tradicinius amatus ir gali pamokyti poilsiautojus tradicinių amatų pradmenų. Sodyboje organizuojamos tęstin s tradicinių amatų mokymo programos. 3.14 Sodyboje yra sertifikuotas amatų kiemas (centras), kuriame dirba sertikfikuoti tradiciniai amatininkai. 3.15 Sodyboje svečiai gali įsigyti tradicinių suvenyrų, meno kūrinių, namų apyvokos rakandų ir kitų tautodailininkų ar vietos amatininkų sukurtų darbų. 3.16 Sodybos šeimininkai groja vienu ar keliais muzikos instrumentais, gali koncertuoti svečiams ir pamokyti juos grojimo pradmenų. 3.17 Sodyboje svečiai gali važin tis bričkele arba karieta. Sodyboje laikomi žirgai, yra techniškai tvarkinga bričkelė arba karieta, reikiami pakinktai. Sodybos šeimininkai teikia vadeliojimo paslaugas. 3.18 Sodyboje svečiai gali važinėti rogėmis (žiemos metu). Sodyboje laikomi žirgai yra techniškai tvarkingos rogės, reikiami pakinktai. Sodybos šeimininkai teikia vadeliojimo paslaugas. Meną puoselėjanti sodyba 3.19 Sodybos šeimininkai užsiima menine veikla (tapyba, keramika, drožyba, siuvinėjimas ir pan.). Demonstruoja svečiams savo dirbinius ir gali pamokyti juos meno pradmenų. 3.20 Sodyboje rengiami plenerai (tapybos, skulptūros, keramikos). Plenerai rengiami reguliariai (ne rečiau kaip kartą per metus). Sodyba papuošta plenerų dalyvių kūriniais. Sodybos svečiai gali stebĖti plenero dalyvių kūrybą. 3.21 Sodyboje rengiami festivaliai (muzikos, teatro ir pan.)

391.


Festivaliai rengiami reguliariai (ne rečiau kaip kartą per metus). Sodybos svečiai gali dalyvauti festivaliuose. 3.22 Sodyboje yra vasaros estrada, kurioje yra ne mažiau s dimų vietų nei poilsiautojų gali priimti sodyba. Vasaros estrada turi būti elektrifikuota ir apšviesta. 3.23 Sodyboje įrengtas skulptūrų parkas (ne mažiau kaip 10 skulptūrų). 3.24 Sodyboje įrengta dail s galerija – ne mažiau kaip 30m² atskira patalpa, kurioje eksponuojami dail s kūriniai. Ekspozicija turi būti keičiama ne rečiau kaip kartą per metus. Svečiams sudaroma galimybė įsigyti eksponuojamus kūrinius. 3.25 Sodyboje įrengtas meno objektų parkas (ne mažiau kaip 10 meno kūrinių). 3.26 Sodybos svečiai gali naudotis ne mažiau kaip 100 leidinių grožinės literatūros biblioteka. Knygos gali būti laikomos numeriuose arba sodybos šeimininkų naudojamose patalpose. Šiuo atveju numeriuose turi būti pateiktas knygų, kurias gali skaityti svečiai, sąrašas. 4. Kulinarinio paveldo sodyba 4.1 Sodybos virtuvė įregistruota Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje. 4.2 Sodyboje galima įsigyti natūralių aplinkiniuose ūkiuose auginamų ir gaminamų produktų. 4.3 Sodybos šeimininkai svečiams rengia kulinarinius pristatymus, mokymus (duonos kepimas, sūrio gaminimas, alaus degustacijos ir pan.). 4.4 Sodybos šeimininkai gamina tradicinius pieno produktus (sūrius, varškę, rūgpienį ir t.t.). Sodybos svečiai gali įsigyti šeimininkų gaminamų produktų. Produktų gaminimo sąlygos atitinka higienos normų reikalavimus. 4.5 Sodybos šeimininkai gamina tradicinius mėsos produktus (lašinius, dešras, skilandžius ir pan.) Sodybos svečiai gali įsigyti šeimininkų gaminamų produktų. Produktų gaminimo sąlygos atitinka higienos normų reikalavimus. 4.6 Sodybos šeimininkai gamina tradicinius žuvies patiekalus (žuvienė, rūkyta žuvis ir pan.). Sodybos svečiai nuolat gali įsigyti šeimininkų gaminamų produktų. Produktų gaminimo sąlygos atitinka higienos normų reikalavimus. 4.7 Sodybos šeimininkai gamina tradicinius grūdų gaminius (duoną, pyragus ir pan.). Sodybos svečiai gali įsigyti šeimininkų gaminamų produktų. Produktų gaminimo sąlygos atitinka higienos normų reikalavimus. 4.8 Sodybos šeimininkai gamina tradicinius daržovių patiekalus (daržovių troškinius, įvairius bulvių patiekalus ir pan.). Sodybos svečiai gali įsigyti šeimininkų gaminamų produktų. Produktų gaminimo sąlygos atitinka higienos normų reikalavimus. 4.9 Sodyboje gaminami tradiciniai saldumynai (šakotis, skruzd lynas, saldainiai ir pan.). Sodybos svečiai gali įsigyti šeimininkų gaminamų produktų. Produktų gaminimo sąlygos atitinka higienos normų reikalavimus. 4.10 Sodybos šeimininkai laiko bites ir gamina medaus produktus (bičių pienelį, bičių duonelę, bičių pikį, propolį, įvairių rūšių medų ir kt.). Sodybos svečiai gali įsigyti šeimininkų gaminamų produktų. Produktų gaminimo sąlygos atitinka higienos normų reikalavimus. 4.11 Sodybos šeimininkai gamina tradicinius gėrimus (alų, girą, sulą ir kt.). Sodybos svečiai gali įsigyti šeimininkų gaminamų produktų. Produktų gaminimo sąlygos atitinka higienos normų reikalavimus. 4.12 Sodyba yra sertifikuota Kulinarinio paveldo fondo. 4.13 Sodyboje yra rūkykla, kuria svečiai šeiminkui padedant gali naudotis. 4.14 Sodyboje kiekvienam numeriui yra skirta kepsninė bei kepimo įranga Kepsninių skaičius turi atitikti numerių skaičių. 5. Ūkininko sodyba 5.1 Sodybos šeimininkas yra ūkininkas, turintis ūkininko pažymėjimą ir į registravęs žemės ūkio valdą.

392.

5.2 Svečiai gali įsigyti sodyboje išaugintų (pagamintų) maisto produktų (daržovių, kiaušinių, pieno produktų, duonos ir kt.). 5.3 Sodyboje svečiai gali dirbti tradicinius ūkio darbus (šienapjūtė, malkų skaldymas, daržų ravėjimas ir pan.). Šeimininkai suteikia svečiams reikalingus įrankius ir apsaugos priemones. 5.4 Sodyboje poilsiautojams demonstruojami tradiciniai sezoniniai ūkio darbai (pvz. šienapjūtė, javapjūtė, avių kirpimas ir pan.). 5.5 Sodyboje laikomi naminiai gyvūnai: ne mažiau 3 skirtingų veislių, jei laikomi gyvuliai, ir ne mažiau 5 skirtingų veislių, jei laikomi paukščiai. Sodybos svečiams sudaromos galimybės susipažinti su laikomų gyvūnų veislių ypatybėmis, juos stebėti. 5.6 Sodyboje laikomas bitynas (ne mažiau kaip trys bičių šeimos). Sodybos svečiams sudaromos galimybės susipažinti su bičių gyvenimu, laikomų veislių ypatybėmis, jas stebėti, įsigyti bičių produktų. 6. Gamtą tausojanti sodyba Gyvūnams draugiška sodyba 6.1 Sodybos svečiams leidžiama atsivežti naminius gyvūnus (šunis, kates ir kt.) 6.2 Sodyboje yra specialiai įrengtos patalpos svečių naminiams gyvūnams (voljerai, narvai). Patalpos naminiams gyvūnams turi atitikti galiojančių teisės aktų reikalavimus. 6.3 Sodyboje yra laikomos kelios (ne mažiau negu trys) naminių gyvūnų rūšys. Sodybos svečiams sudaromos galimyb s susipažinti su naminių gyvūnų elgesiu, juos glostyti, šerti. 6.4 Sodyboje laikoma daugiau negu dešimt skirtingų naminių ir laukinių gyvūnų rūšių. Gyvūnų laikymo sąlygos atitinka galiojančius teisės aktus ir gyvūnų gerov s reikalavimus. Sodybos svečiams sudaromos galimyb s susipažinti su laikomų gyvūnų elgesiu, juos stebėti. 6.5 Iki 5 km atstumu įrengti pažintiniai takai laisvai gyvenančių gyvūnų steb jimui su nuorodomis, gyvūnų aprašymais, slėptuvėmis ir stebėjimo vietomis svečiams. Sodybos šeimininkai veda svečiams ekskursijas pažintiniais takais, moko stebėti gyvūnus. 6.6 Sodyboje aptvaruose laikomi ir veisiami L i e t u v o s laukiniai gyvūnai. Gyvūnų laikymo sąlygos atitinka galiojančius teisės aktus ir gyvūnų gerovės reikalavimus. Sodybos svečiams sudaromos galimybės susipažinti su laikomų gyvūnų elgesiu, juos stebėti. Žirgininkystės sodyba 6.7 Sodyboje svečiai gali jodinėti žirgais. Sodyboje laikomi žirgai, svečiai aprūpinami jojimo inventoriumi ir apsaugos priemonėmis. 6.8 Sodyboje laikomi žirgai. Sodybos šeimininkai, turintys tam reikalingą kvalifikaciją, teikia jojimo pamokas. Sodybos svečiai aprūpinami jojimo inventoriumi ir apsaugos priemonėmis. 6.9 Sodyboje įrengtas u žd a r a s jojimo maniežas (atskiras pastatas), atitinkantis turimą žirgų skaičių ir kitas sąlygas. 6.10 Sodyboje įrengtas atviras jojimo maniežas (jojimo aikštelė), atitinkanti turimą žirgų skaičių ir kitas sąlygas. 6.11 Sodyboje rengiami žygiai žirgais. Ž ygiuose svečius lydi sodybos šeimininkai, kurie turi turėti tam reikalingą kvalifikaciją. Augalų sodyba 6.12 Sodybos aplinka zonuojama želdinių pagalba. Sodyboje įrengti gėlynai. 6.13 Sodyboje įrengti pažintinai takai augalų stebėjimui su nuorodomis, augalų aprašymais ir stebėjimo vietomis svečiams. Sodybos šeimininkai veda svečiams ekskursijas pažintiniais takais, moko stebėti augalus. 6.14 Sodyboje auginamos teminės augalų kolekcijos (pvz. spygliuočių krūmų kolekcija, kardelių kolekcija ir pan.). Kolekcijoje turi būti ne mažiau kaip 20 augalų rūšių (veislių). Sodybos svečiams sudaromos galimybės susipažinti su auginamų augalų rūšių (veislių) ypatybėmis, juos stebėti.

393.


6.15 Sodyboje įrengtas ne mažiau kaip 1 ha ploto parkas - prižiūrimas natūralus arba ugdomas medžių ir krūmų želdynas poilsiui, su alėjomis, aikštėmis, takais, suoliukais ir poilsio aikštelėmis. Ekologiška sodyba 6.16 Ne mažiau kaip 2/3 sodybos pastatų pastatyti iš natūralių medžiagų. Sienos iš medžio, akmens, molio, šiaudų, grunto, stogai iš skiedrų, šiaudų, nendrių, velėnos. 6.17 Ne mažiau kaip 2/3 sodybos patalpų apdaila atlikta natūraliomis medžiagomis (medžiu, molio tinku, akmeniu, natūraliais audiniais). 6.18 Visa svečiams pateikiama balta (apvelkama) patalynė turi būti lininė arba medvilninė. Sintetinių priedų gali būti ne daugiau kaip 5 proc. 6.19 Visi svečių naudojami patalai kimšti natūraliomis medžiagomis (plunksnomis, pūkais, vilna, grikių lukštais, kokoso plaušais, šienu, šiaudais). 6.20 Sodyboje gaminama sertifikuota ekologiška produkcija 6.21 Sodyboje rūšiuojamos atliekos. 6.22 Sodyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (saulės kolektoriai, mažosios hidroelektrinės, biodujos ir kitas biokoras). Malkų naudojimas šildymui nevertinimas. 6.23 Sodyboje įrengti nuotekų valymo įrenginiai. Gamtos gėrybių sodyba 6.24 Svečiai gali žvejoti natūraliuose vandens telkiniuose, esančiuose (besiribojančiuose) sodybos teritorijoje. Sodyboje galima įsigyti reikiamus žūklės leidimus. 6.25 Svečiai gali žvejoti įžuvintuose tvenkiniuose, esančiuose sodybos teritorijoje. Tvenkiniai turi būti įžuvinti vertingomis žuvimis. 6.26 Sodyboje poilsiautojai aprūpinami žūklės įranga (meškerėmis) ir masalais. Žūklės įrankių tūri būti ne mažiau kaip ¼ nuo sodyboje galimų priimti poilsiautojų skaičiaus. 6.27 Sodyboje sudarytos sąlygos apdoroti žūklės laimikį (yra įrengta vieta laimikiui išdarinėti, atliekoms utilizuoti, mėsai ar žuviai kepti ir/ar rūkyti). 6.28 Sodyboje laikantis galiojančių medžioklės taisyklių, organizuojamos medžioklės. 6.29 Sodyboje organizuojami žūklės turai – tam pritaikytais laivais poilsiautojai nuplukdomi į žūklės vietą, aprūpinami žūklės įrankiais, masalais, sudaromos sąlygos išdoroti ir paruošti laimikį. 6.30 Ne toliau kaip 3 kilometrai nuo sodybos yra grybingos vietos, kuriose poilsiautojai gali grybauti. Sodybos šeimininkai palydi svečius į tokias vietas, supažindina su grybų rūšimis, sudaro sąlygas grybams apdoroti. 6.31 Ne toliau kaip 3 kilometrai nuo sodybos yra uogingos vietos, kuriose poilsiautojai gali uogauti. Sodybos šeimininkai palydi svečius į tokias vietas, supažindina su uogų rūšimis, sudaro sąlygas uogoms apdoroti. 6.32 Ne toliau kaip 3 kilometrai nuo sodybos yra vietos, kuriose poilsiautojai gali rinkti vaistažoles. Sodybos šeimininkai palydi svečius į tokias vietas, supažindina su vaistažolių rūšimis, sudaro sąlygas vaistažol ms džiovinti. 7. Verslo renginių ir šeimos švenčių sodyba Moderni sodyba 7.1 Kiekviename sodybos numeryje yra veikiantis, spalvotas, ne mažiau 30 cm. įstrižainės bent tris TV programas rodantis televizorius bei kiekviename sodybos numeryje yra muzikinis centras, kuriuo galima klausytis radijo transliacijų bei garso įrašų CD ir mp3 formatu. 7.2 Sodyboje įvesta palydovin televizija, kurią galima stebėti per visus sodyboje esančius televizorius. 7.3 Sodybos svečiai turi galimybę prisijungti prie interneto bendroje sodybos poilsio zonoje. 7.4 Sodybos svečiai turi galimybę prisijungti prie interneto kiekviename numeryje. 7.5 Sodybos bendroje poilsio patalpoje svečiai gali naudotis DVD grotuvu. Komfortiška sodyba

394.

7.6 Sodybos bendroje poilsio patalpoje svečiai turi galimybę naudotis muzikine įranga su stiprintuvu. 7.7 Sodyboje visų numerių sanmazguose įrengtos šildomos grindys. 7.8 Sodybos bendro naudojimo patalpose (pobūvių, konferencijų salėse) įrengta oro kondicionavimo sistema. 7.9 Sodyboje kiekviename numeryje įrengta kondicionavimo sistema. 7.10 Kiekviename sodybos numeryje yra plaukų džiovintuvas. 7.11 Kievienas numeris turi tur ti individualią terasą ar balkoną arba individualų kiemelį. 7.12 Kiekvienas numeris turi individualią pav sinę (numerių skaičius turi sutapti su pav sinių, esančių sodyboje, skaičiumi). 7.13 Kiekviename numeryje yra seifas. Konferencijų organizavimas 7.14 Sodyboje yra konferencijoms skirti mobilūs stalai, kuriuos galima sustatyti įvairiomis kofiguracijomis pagal svečių pageidavimus. 7.15 Sodyboje yra kėdės su išlankstomais staleliais. 7.16 Sodyboje yra atskiros patalpos konferencijų organizavimui ir svečių maitinimui. 7.17 Konferencijoms skirtoje patalpoje video arba DVD grotuvas. 7.18 Konferencijoms skirtoje patalpoje yra garso aparatūra (grotuvas, stiprintuvas, kolon l s, mikrofonai). 7.19 Konferencijoms skirtoje patalpoje sodybos svečiai gali naudotis multimedijos projektoriumi. 7.20 Sodyboje konferencijoms skirtoje patalpoje yra spalvotas televizorius ne mažiau kaip 50 cm įstrižainės. 7.21 Sodyboje konferencijoms skirtoje patalpoje yra baltas susukamas ekranas. 7.22 Sodyboje konferencijoms skirtoje patalpoje yra rašymo lenta ir jai skirtos rašymo priemonės. 7.23 Sodyboje konferencijoms skirtoje patalpoje yra kompiuteris su instaliuota operacine sistema ir MS windows programiniu paketu. 7.24 Sodyboje konferencijoms skirtoje patalpoje yra techninės sąlygos sinchroniniam vertimui. 7.25 Sodyboje konferencijoms skirtoje patalpoje yra įrengtas kompiuterinis tinklas. 7.26 Sodybos svečiai turi galimybę prisijungti prie interneto konferencijoms skirtoje patalpoje. 7.27 Sodybos svečiai gali skaityti bent vieną dienraštį lietuvių kalba. Dienraščiai laikomi bendro naudojimo sodybos patalpose ir kasdienė papildomi . 7.28 Sodybos svečiai gali skaityti bent vieną dienraštį užsienio kalba. Dienraščiai laikomi bendro naudojimo sodybos patalpose ir kasdien papildomi. 8. Aktyvaus laisvalaikio sodyba Motorizuota sodyba 8.1 Sodybos svečiams suteikiama galimybė važinėtis kartingais. Sodyboje įrengta kartingų trasa (-os). Svečiai aprūpinami reikiamomis apsaugos priemonėmis. Svečiai gali naudotis ne mažiau kaip dviem kartingais vienu metu. 8.2 Sodybos svečiams suteikiama galimybė važin tis keturračiais. Įrengta keturračių trasa (-os). Svečiai aprūpinami reikiamomis apsaugos priemonėmis. Svečiai gali naudotis ne mažiau kaip dviem keturračiais vienu metu. 8.3 Sodybos svečiams suteikiama galimybė važinėtis vandens motociklais. Svečiai aprūpinami reikiamomis apsaugos priemonėmis. Važinėjimas vandens motociklais neturi pažeisti sodybos teritorijoje ir apylinkėse taikomų gamtos apsaugos reikalavimų. 8.4 Sodybos svečiams suteikiama galimybė plaukioti kateriu (-iais). Svečiai aprūpinami reikiamomis apsaugos priemonėmis. Plaukiojimas kateriais neturi pažeisti sodybos teritorijoje ir apylinkėse taikomų gamtos apsaugos reikalavimų. 8.5 Sodybos svečiams suteikiama galimybė skraidyti motorizuotais parasparniais. Svečiai aprūpinami reikiamomis apsaugos priemonėmis.

395.


8.6 Sodybos svečiams suteikiama galimybė važinėtis sniego motociklais. Svečiai aprūpinami reikiamomis apsaugos priemonėmis. Svečiai gali naudotis ne mažiau kaip dviem sniego motociklais vienu metu. 8.7 Sodyboje rengiamos ekskursijos džipais. Ekskursijoms vadovauja sodybos šeimininkai. Svečiams suteikiama galimybė vairuoti džipus šeimininkams prižiūrint. Svečiai gali naudotis ne mažiau kaip dviem džipais vienu metu. Vandens pramogos 8.8 Sodyboje poilsiautojai gali naudotis bent viena valtimi. 8.9 Sodyboje poilsiautojai gali naudotis bent vienu vandens dviračiu. 8.10 Sodyboje poilsiautojai gali naudotis bent viena burlente. 8.11 Sodyboje poilsiautojai gali paplaukioti jachta. 8.12 Sodyboje poilsiautojai gali plaukioti sodybos šeimininkų vairuojamu pramoginiu laivu. 8.13 Sodyboje poilsiautojai gali plaukioti plaustu. 8.14 Sodybos šeimininkai poilsiautojams nuomoja baidares. 8.15 Sodybos teritorijoje yra saugus lieptas į vandens telkinį. Sportinė sodyba 8.16 Sodyboje poilsiautojai gali naudotis dviračiais. Svečiai aprūpinami reikiamomis apsaugos priemonėmis. Dviračių turi būti siūloma ne mažiau kaip 1/5 sodyboje galinčių apsigyventi poilsiautojų skaičiaus. 8.17 Sodyboje poilsiautojai gali važinėtis riedučiais ir (ar) riedlentėmis. Svečiai aprūpinami reikiamomis apsaugos priemonėmis. Svečiai gali naudotis ne mažiau kaip dviem riedučių ar riedlenčių komplektais vienu metu. 8.18 Sodyboje įrengta aikštelė su reikiama įranga važinėtis riedučiais ir riedlentėmis. 8.19 Sodybos teritorijoje ar ne daugiau kaip 1 km nuo sodybos įrengta ne mažiau kaip 5 km ilgio žym ta dviračių trasa. 8.20 Sodyboje įrengta sporto aikštelė, turintį reikiamą įrangą tinkliniui, krepšiniui, futbolui žaisti. 8.21 Sodyboje įrengti lauko teniso kortai, atitinkantys teniso taisyklių reikalavimus. 8.22 Sodyboje įrengta kietos dangos krepšinio aikštelė, atitinkanti krepšinio taisyklių reikalavimus. Poilsiautojai aprūpinami krepšinio kamuoliais. 8.23 Sodyboje įrengta tinklinio aikštelė, atitinkanti tinklinio taisyklių reikalavimus. Aikštelės danga gali būti speciali, žolės arba smėlio. 8.24 Sodyboje įrengta futbolo aikštė, atitinkanti reikalavimus. Poilsiautojai aprūpinami futbolo kamuoliais. 8.25 Petankė žaidžiama ant smėlio arba ant žvyro, bet galima žaisti ir ant žolės ar kitokio paviršiaus. Sodybos svečiai gali naudotis bent vienu petank s rutulių rinkiniu. Sodyboje yra įrengta tinkama aikštel petankei žaisti. Sodybos šeimininkai gali paaiškinti svečiams žaidimo taisykles. 8.26 Poilsiautojai gali naudotis bent vienu smiginio įrangos komplektu. Sodybos šeimininkai gali paaiškinti svečiams žaidimo taisykles. 8.27 Sodyboje yra kroketo žaidimui tinkama pievelė (veja) ir visas reikalingas inventorius. Sodybos šeimininkai gali paaiškinti svečiams žaidimo taisykles. 8.28 Sodyboje įrengta minigolfo aikštelė. Poilsiautojai gali naudotis visa reikiama įranga minigolfui žaisti. Sodybos šeimininkai gali paaiškinti svečiams žaidimo taisykles. 8.29 Sodyboje galima šaudyti lanku, yra įrengti taikiniai. Poilsiautojai gali naudotis lankais ir strėlėmis. Sodybos šeimininkai privalo pravesti šaudymo lanku instruktažą. 8.30 Sodyboje galima šaudyti šautuvu, yra įrengta saugumo reikalavimus atitinkanti šaudykla. Poilsiautojai aprūpinami šaudmenimis ir šautuvais. Sodybos šeimininkai privalo pravesti šaudymo instruktažą. 8.31 Sodyboje galima šaudyti pneumatiniu šautuvu, yra įrengti taikiniai arba tiras.

396.

8.32 Sodyboje įrengtas ne mažiau kaip 0,5 ha pramogų parkas su ne mažiau kaip trimis įvairaus sud tingumo trasomis ore, vandenyje ir pan. Svečiai aprūpinami reikiamomis apsaugos priemonėmis. Sodybos šeimininkai privalo pravesti instruktažą. 8.33 Sodyboje siūloma saugumo reikalavimus atitinkanti kirvių svaidymo pramoga. 8.34 Sodyboje įrengta ne mažiau kaip 0,5 ha teritorija dažasvydžiui žaisti su kliūtimis, priedangomis ir pan. Svečiai aprūpinami reikiamu inventoriumi ir apsaugos priemonėmis. Vienu metu yra galimyb žaisti ne mažiau kaip 5 poilsiautojams. Sodybos šeimininkai privalo pravesti žaidimo instruktažą. 8.35 Svečiams sudaryta galimybė nuomotis arba naudotis žiemos sporto inventorumi. Turistinė sodyba 8.36 Sodybos teritorijoje svečiai gali gyventi palapinėse. 8.37 Sodybos šeimininkai svečiams rengia vandens žygius (baidar mis, valtimis, plaustais) arba apgyvendina jų dalyvius. Šeimininkai sudaro žygio maršrutus, organizuoja svečių ir transporto priemonių nuvežimą ir parvežimą į/iš maršruto pradžios/ pabaigos vietą (-os). 8.38 Sodybos šeimininkai svečiams rengia žygius dviračiais arba apgyvendina jų dalyvius. Šeimininkai sudaro žygio maršrutus, organizuoja svečių ir transporto priemonių nuvežimą ir parvežimą į/iš maršruto pradžios/ pabaigos vietą (-os). 8.39 Yra patalpa žygių inventoriui (dviračiams ir kt.) 8.40 Sodybos teritorijoje yra laužaviečių, kuriomis gali naudotis sodybos svečiai. 8.41 Šeimininkai sodybos svečiams veda pažintinės ekskursijas. Sodybos šeimininkai turi turėti reikiamą gido kvalifikaciją. Pramogos patalpose 8.42 Sodybos svečiai gali naudotis stalo žaidimais. Turi būti bent vienas stalo žaidimo komplektas vienam numeriui. 8.43 Sodybos svečiai sodyboje gali žaisti biliardą. Biliardo stalas statomas bendro naudojimo patalpose. 8.44 Sodybos svečiai sodyboje gali žaisti stalo tenisą. Stalo teniso stalas statomas bendro naudojimo patalpose. 8.45 Sodybos svečiai sodyboje gali žaisti boulingą arba kėgliais. Turi būti įrengtas bent vienas boulingo ar kėglių takelis, atitinkantis žaidimo taisyklių reikalavimus. 9. Sveikatinimo sodyba 9.1 Sodyboje įrengta garin pirtis. 9.2 Sodyboje įrengta lietuviška pirtis. Temperatūra t u r i b ū t i ne daugiau 65oC, dr gm 60 proc., sienų karštis - 60oC. Naudojamos vantos iki 50 rūšių. Lietuviška pirtis gali būti garinė ir dūminė (balta ir juoda). 9.3 Sodyboje įrengta sausa (suomiška) pirtis. 9.4 Sodyboje įrengta turkiška pirtis. 9.5 Sodyboje įrengta pirtis „jurta“ – nestacionari pirtis, karčių karkasas apdengtas brezentu ar kitu apdangalu. 9.6 Sodyboje klientams pageidaujant veikia kubilas. 9.7 Sodyboje įrengta ledo pirtis – nestacionari pirtis statoma iš ledo žiemos metu. 9.8 Sodybos svečiams pirties procedūrų metu duodamos individualios vantos. 9.9 Sodybos svečiams pirties procedūrų metu duodami individualūs galvos apdangalai, chalatai, skalbiamos šlepetės. 9.10 Pirties procedūrų metu svečiai vaišinami žolelių arbatomis, specialiu pirties meniu. 9.11 Pirties procedūrų metu svečiai vaišinami arbatomis iš sodyboje užaugintų žolelių. 9.12 Pirtininkas teikia pirties paslaugas (vanojimą, masažą ir kt.). 9.13 Sodyboje teikiami pirties sveikatingumo apmokymo kursai, kuriuos atlieka sodybos šeimininkai. 9.14 Pirties procedūrų metu naudojami natūralūs pirties kvapai.

397.


9.15 Sodyboje įrengta masažin vonia, kuria gali naudotis visi sodybos svečiai. 9.16 Sodyboje įrengtas atviras (lauko) baseinas, ne mažesnis kaip 15 m ³ talpos. Baseinas atitinka higienos normų reikalavimus. 9.17 Sodyboje įrengtas uždaras baseinas, ne mažesnis kaip 9 m³ talpos. Baseinas atitinka higienos normų reikalavimus. 9.18 Sodyboje svečiai gali naudotis individualiais gultais ir s a u lės skėčiais. Gultų ir sk čių turi būti ne mažiau kaip 2/3 nuo maksimalaus sodyboje priimamų poilsiautojų skaičiaus.

4 PRIEDAS Hotelstars Union Criteria 2015-2020 (http://www.hotelstars.eu/index.php?id=criteria)

5 PRIEDAS VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO PRIE ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL SVEČIŲ NAMŲ KLASIFIKAVIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. V-229 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (2014 m. gegužės 8 d. įstatymo Nr. XII873 redakcija) 13 straipsnio 3 dalimi: 1. T v i r t i n u Svečių namų klasifikavimo reikalavimus (pridedama). 2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. lapkričio 1 d. L. e. direktoriaus pareigas

Juozas Raguckas

PATVIRTINTA Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-229 SVEČIŲ NAMŲ KLASIFIKAVIMO REIKALAVIMAI I SKYRIUS KLASIFIKAVIMO SISTEMA 1. Svečių namų klasifikavimo reikalavimai (toliau – Klasifikavimo reikalavimai) nustato kolektyvinio apgyvendinimo paslaugų teikėjų – svečių namų – klasifikavimo sistemą ir klasifikavimo vykdymą.

398.

399.


2. Klasifikavimo objektai yra veikiantys svečių namai. Klasifikavimo reikalavimų sistemoje naudojama keturių žvaigždučių vertinimo skalė. Aukščiausias svečių namų įvertinimas (klasė) yra keturios žvaigždutės, o žemiausias įvertinimas (klasė) – viena žvaigždutė. 3. Klasifikavimo sistemą sudaro atitinkami reikalavimai (kriterijai), nustatyti pagal žvaigždučių skaičių, patalpų suplanavimui, priėmimo (registravimo – išleidimo) sąlygoms, svečių kambariams (numeriams), higienos ir bendro naudojimo patalpoms, atitinkamos įrangos kiekiui ir kokybei, teikiamų paslaugų pasirinkimui ir kokybei. Reikalavimuose nustatomos privalomos teikti svečių namuose paslaugos, atsižvelgiant į svečių namų klasę. Vykdant klasifikavimą vadovaujamasi detaliu svečių namų klasifikavimo reikalavimų sąrašu, pateiktu Klasifikavimo reikalavimų priede. 4. Klasifikavimą vykdo Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu, šiais Klasifikavimo reikalavimais, Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymais patvirtintais Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos nuostatais, Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo ekspertų darbo organizavimo nuostatais ir kitais teisės aktais. 5. Klasifikavimo reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme vartojamas sąvokas. II SKYRIUS KLASIFIKAVIMO VYKDYMAS 6. Klasifikavimas pradedamas svečių namų atstovui pateikus paraišką Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijai. Paraiška pateikiama Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos nuostatų nustatyta tvarka. 7. Svečių namų klasifikavimas atliekamas etapais: 7.1. Pirmas klasifikavimo etapas. Remiantis klasifikavimo reikalavimų sąrašu, pateiktu Klasifikavimo reikalavimų priede, yra atliekamas visų patalpų ir įrangos surašymas, nustatant, ar patalpos, įranga ir teikiamos paslaugos atitinka klasifikavimo reikalavimų sąraše pateiktus kriterijus. Vertinimo rezultatai fiksuojami Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos patvirtintoje klasifikavimo (vertinimo) anketoje pažymint, ar klasifikuojamų svečių namų parametrai (charakteristikos) atitinka vertinimo kriterijus („taip“) ar neatitinka („ne“). Šiame etape patalpų ir įrangos bei teikiamų paslaugų surašymą gali atlikti klasifikuojamų svečių namų atstovas. 7.2. Antras klasifikavimo etapas. Remiantis atliktu surašymu ir vadovaujantis Klasifikavimo reikalavimais, įvertinamos patalpų ir įrangos bei paslaugų teikimo kokybinės charakteristikos. Šį vertinimą atlieka ekspertai – asmenys, įrašyti į Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo ekspertų sąrašą, patvirtintą Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu. Jeigu patalpų, įrangos ir teikiamų paslaugų kokybė atitinka Klasifikavimo reikalavimus (kriterijus) pagal žvaigždučių skaičių, svečių namams suteikiama apgyvendinimo paslaugų klasė. 8. Pagal pirmo klasifikavimo etapo gautus rezultatus, t.y. pretendavimą į atitinkamą klasę, paslaugų, aptarnavimo, įrangos bei patalpų kokybė vertinama taikant šiuos kriterijus: 8.1. viena žvaigždutė – patalpos ir įranga prižiūrimi ir tvarkingi, garantuotas nuolatinis kambarių ir aplinkos tvarkos, švaros bei saugumo palaikymas, sudarytos būtinos sąlygos nakvynės ir higienos poreikiams tenkinti; 8.2. dvi žvaigždutės – patalpos ir įranga prižiūrimi ir tvarkingi, siūlomi patogūs ir su geromis higienos poreikių tenkinimo sąlygomis kambariai, veikia aptarnavimo organizavimo sistema; 8.3. trys žvaigždutės – profesionaliai suformuota priėmimo bei bendro naudojimo patalpų erdvė ir kokybiška įranga, kambarių apstatymas ir įranga yra aukštos kokybės, derinami pagal formą ir spalvą, siūlomos ne tik su apgyvendinimu susijusios paslaugos; 8.4. keturios žvaigždutės – siūlomos įvairios aukštos kokybės paslaugos ir patogumai, kambarių apstatymas ir įranga yra aukštos kokybės, nuolat derinami pagal formą, spalvą ir medžiagas, visos patalpos erdvios, restoranas pasižymi profesionalia techniniu ir patiekalų ruošos požiūriu virtuve, aptarnavimą užtikrina pakankamas aukštos kvalifikacijos darbuotojų skaičius.

400.

9. Svečių namų apgyvendinimo paslaugų klasę (suteiktų žvaigždučių skaičių) patvirtina Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos išduotas klasifikavimo pažymėjimas. Klasifikavimo pažymėjimas privalo būti priėmimo patalpoje, turistams (paslaugų vartotojams) matomoje vietoje. 10. Svečių namų klasės suteikimo, panaikinimo bei priežiūros tvarką nustato Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtinti Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos nuostatai. 11. Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisija, taikydama klasifikavimo reikalavimus, gali savo sprendimu daryti neesmines išimtis, kurios iš esmės vertinant bendrą svečių namų veiklą negali sukelti turistų (paslaugų vartotojų) nepasitenkinimo dėl teikiamų paslaugų lygio ir jeigu tai yra kompensuojama papildomomis paslaugomis ar priemonėmis.

_______________ Svečių namų klasifikavimo reikalavimų priedas

SVEČIŲ NAMŲ KLASIFIKAVIMO REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS Šiuo „X“ ženklu pažymėta įranga ar paslaugos yra privalomi atitinkamai klasei gauti. Nr.

Vertinimo kriterijus

1*

2*

3*

4*

I. BENDRA INFORMACIJA 1.

Nepriekaištinga švara ir higiena yra esminės kiekvienos klasės sąlygos

X

X

X

X

2.

Visi mechanizmai ir įrengimai veikia ir yra nepriekaištingos būklės

X

X

X

X

3.

Visos paslaugos turi būti teikiamos kompetentingų, susipažinusių su vidaus tvarkos ir darbo taisyklėmis personalo darbuotojų

X

X

X

X

X

II. REGISTRATŪRA IR PASLAUGOS 4.

Vizualiai atskirta erdvė arba priimamasis, patogus svečių priėmimui, su įranga atvykstančių ir išvykstančių svečių aptarnavimui organizuoti

X

X

X

5.

Trijų dalių baldų komplektas

X

X

X

6.

Poilsio baldų komplektas

7.

Telefonas svečiams (viešam naudojimui)

X

X

X

X

8.

Bagažo saugojimo patalpa, įranga laikinam svečių daiktų saugojimui

X

X

X

X

9.

Liftas (privalomas, kai pastatas yra 3 ir daugiau aukštų)

10.

Bagažo paslaugos pagal pageidavimą

11.

Galimybė naudotis registratūros paslaugomis (susisiekti) telefonu iš vidaus ir išorės visą parą

12.

Registratūra veikia 14 valandų, personalas budi registratūroje visą parą, yra galimybė naudotis registratūros paslaugomis ir susisiekti su personalu telefonu ar asmeniškai iš vidaus ir išorės visą parą

13.

Personalas moka ne mažiau kaip 2 užsienio kalbas

14.

Personalas moka ne mažiau kaip 3 užsienio kalbas

X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

401.


15.

Higienos prekių pasiūla (pvz., dantų šepetėliai, dantų pasta, skutimosi reikmenys)

16.

Batų valymo įrenginys arba priemonės avalynei valyti kambariuose

17.

Seifas registratūroje arba seifas kambaryje

18.

Saugojimo galimybė registratūroje

19.

X

X

X X

43.

Šiukšliadėžė

X

X

X

X

44.

Veidrodis

X

X

X

X

45.

Telefonas kambaryje su instrukcija valstybine ir bent viena užsienio kalba

46.

Telefonas (mobilusis) su instrukcija valstybine ir bent viena užsienio kalba kambaryje pagal pageidavimą

X

47.

Televizorius su distanciniu valdymu

X

48.

Televizorius pagal pageidavimą

49.

Interneto prieiga kambaryje (pvz., plačiajuostis, „Wi-Fi“)

X

X

X

Atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis

X

X

20.

Transporto paslaugos

X

X

21.

Vietos informacinė medžiaga registratūroje

X

X

22.

Interneto prieiga viešoje erdvėje (pvz., plačiajuostis, „Wi Fi“)

X

X

50.

Rašymo priemonės ir blonknotas

23.

Kopijavimo/ skenavimo paslauga registratūroje

X

51.

24.

Skalbimo, lyginimo, cheminio valymo paslaugos

X

25.

Skalbimo, lyginimo priemonės pagal pageidavimą

Svečių namų informacija (nurodytas bent pusryčių, išsiregistravimo laikas, informacija apie teikiamas paslaugas)

52.

Lygintuvas su lyginimo lenta pagal pageidavimą

26.

Kasdienis kambarių valymas

53.

27.

Viengulės lovos 0,80 m x 1,90 m (mažiausios), dvigulės lovos 1,60 m x 1,90 m (mažiausios)

X

54.

Pagal šiuolaikines technologijas pagaminti ir tinkamai prižiūrimi čiužiniai

55.

X

X

X

X

X

X

X

X

Kasdienis rankšluosčių keitimas pagal pageidavimą

X

X

X

X

28.

Patalynės keitimas ne rečiau kaip kartą per savaitę

X

X

X

29.

Patalynės keitimas ne rečiau kaip du kartus per savaitę

X

30.

Kasdienis patalynės keitimas pagal pageidavimą

X

III. KAMBARIAI 31.

Visi kambariai su higienos patalpa (prausykle, tualetu, vonia ar dušu)

32.

Kambariai su higienos patalpa (prausykle, tualetu, vonia ar dušu). Ne daugiau kaip 30 proc. kambarių gali būti be tualeto ar vonios (dušo) patalpos, kai higienos patogumai tik aukštui.

33.

X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pagal šiuolaikines technologijas pagaminta ir tinkamai prižiūrima antklodė kiekvienam svečiui

X

X

X

X

56.

Pagal šiuolaikines technologijas pagaminta ir tinkamai prižiūrima pagalvė kiekvienam svečiui

X

X

X

X

57.

Papildoma pagalvė pagal pageidavimą

X

X

58.

Papildoma antklodė pagal pageidavimą

X

X

59.

Kabliukai drabužiams pakabinti

X

X

60.

Talpi drabužių spinta arba niša

X

X

61.

Speciali drabužių kabykla arba spinta

62.

Pakabos (mažiausiai 4 kiekvienam svečiui)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kambariai su higienos patalpa (prausykle, tualetu, vonia ar dušu). Ne daugiau kaip 50 proc. kambarių gali būti be tualeto ar vonios (dušo) patalpos, kai higienos patogumai tik aukštui.

X

34.

Galimybė užtemdyti kambarį (pvz., užuolaida)

X

X

X

X

63.

Dušas/ vonia su užuolaida/širma (pertvara)

35.

Tinkamas kambario apšvietimas

X

X

X

X

64.

Prausyklė

36.

Lempa prie lovos

X

X

X

65.

Veidrodis

37.

Staliukas/lentyna prie lovos

X

X

66.

Plaukų džiovintuvas

38.

Kištukinis lizdas kambaryje

X

X

67.

Tualetinis popierius (atsarginis)

X

X

X

X

39.

Kištukinis lizdas prie lovos

X

X

68.

Vonios reikmenų lentynėlė

X

X

X

X

40.

Stalas, rašomasis stalas arba darbo stalas

X

X

69.

Dantų šepetėlių stiklinė

X

X

X

X

41.

Kėdė kiekvienam svečiui atsisėsti

X

X

70.

Muilas prie prausyklės

X

X

X

X

42.

1 patogi vieta atsisėsti (minkšta kėdė/ kušetė)

X

X

71.

Kūno prausiklis arba dušo gelis vonioje (duše)

X

X

X

402.

X

X

IV. VONIOS PATALPOS

X

X

X

X

X X

403.


72.

Šampūnas

73.

Kosmetinės valymo servetėlės (popierinės)

74.

Po vieną vonios rankšluostį kiekvienam svečiui

75.

Po vieną rankų rankšluostį kiekvienam svečiui

76.

Skalbiamas vonios kilimėlis (kojų rankšluostis)

77.

Tinkamas apšvietimas prie prausyklės

78.

Kištukinis lizdas prie veidrodžio

79.

Skersiniai arba kabliukai rankšluosčiams pakabinti

80.

Šildymo sistema arba šildomi rankšluosčių skersiniai (laikikliai)

81.

Šiukšliadėžė

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

V. MAITINIMAS 82.

Restoranas arba kavinė

83.

Valgomasis/ pusryčių kambarys

X

X

84.

Kontinentiniai pusryčiai kiekvieną dieną (šviežia duona, sviestas (margarinas), džemas, virtas kiaušinis arba kiaušinienė, kava ir arbata, sultys)

X

X

85.

Švediškas stalas per pusryčius arba lygiavertė pusryčių meniu kortelė

X

86.

Pietūs ir vakarienė: kiekvieną dieną d’hote (kompleksas) ar a la carte (meniu)

X

87.

Maitinimo paslaugos į kambarius (restorano ar kavinės darbo laiku)

X

vienos nakvynės viešbutyje kaina, padauginta iš penkiasdešimties. 4. Viešbutis atsako ir jo civilinė atsakomybė neribojama pagal šio straipsnio 3 dalį, kai turtas buvo sugadintas, sunaikintas ar prarastas dėl paties viešbučio ar dėl asmens, už kurio veiksmus jis yra atsakingas, kaltės. 5. Viešbutis privalo priimti saugoti jame apsigyvenusių asmenų pinigus, brangenybes ir kitas vertybes, išskyrus daiktus, kurie kelia pavojų aplinkiniams arba dėl savo labai didelių gabaritų ar didžiulės vertės gali sudaryti didelių nepatogumų viešbučiui ir jo gyventojams. 6. Viešbutis, priimdamas saugoti pinigus ar kitas vertybes, turi teisę reikalauti, kad jie būtų tinkamai supakuoti ir pažymėti. 7. Gyvenantis viešbutyje asmuo privalo nedelsdamas pranešti viešbučio administracijai apie savo daiktų dingimą, trūkumą, sugadinimą ar žuvimą. Priešingu atveju viešbutis atleidžiamas nuo atsakomybės už daiktų neišsaugojimą. 8. Viešbutis neatsako, jeigu daiktai buvo neišsaugoti dėl daiktų savininko, jį lydinčių ar pasikviestų į viešbutį asmenų kaltės, nenugalimos jėgos arba dėl paties daikto savybių. Viešbutis taip pat neatsako už viešbutyje gyvenančių asmenų transporto priemonių, paliktų ne viešbučio saugomoje teritorijoje, juose esančių daiktų bei gyvūnų neišsaugojimą. 9. Šalių susitarimas arba vienašalis viešbučio pareiškimas, kad viešbutis neatsako už gyventojų daiktų saugumą arba kuriuo nustatoma viešbučio ribota atsakomybė, negalioja. Viešbučio ribota atsakomybė nustatyta šio straipsnio 3 dalyje. 10. Šio straipsnio taisyklės taip pat taikomos daiktų saugojimui moteliuose, poilsio namuose, pensionuose, sanatorijose ir kitose panašiose įstaigose.

6 PRIEDAS

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Šeštoji knyga. Prievolių teisė 6.865 straipsnis. 6.865 straipsnis. Daiktų saugojimas viešbučiuose 1. Viešbutis be specialaus susitarimo su viešbutyje apsigyvenusiu asmeniu atsako kaip saugotojas už šio asmens daiktų praradimą, trūkumą ar sugadinimą. Viešbutis turi teisę sulaikyti apsigyvenusio jame asmens daiktus tol, kol šis asmuo įvykdys savo prievoles viešbučiui, susijusias su atlyginimu už viešbučio suteiktas paslaugas. 2. Pagal šio straipsnio 1 dalį viešbutis atsako už daiktų praradimą, trūkumą ar sugadinimą, kurie: 1) asmens gyvenimo viešbutyje metu buvo viešbučio numeryje ar kitoje viešbučio vietoje; 2) buvo viešbutyje apsigyvenusio asmens patikėti viešbučio darbuotojams saugoti pačiame viešbutyje ar už jo ribų; 3) buvo viešbučio saugojami protingą terminą iki asmens apsigyvenimo viešbutyje ir po to, kai asmuo iš viešbučio išvyko. 3. Kai turtas nėra perduotas viešbučiui saugoti, išskyrus atvejus, kai viešbutis atsisakė priimti saugoti turtą, kurį jam privaloma priimti saugoti, civilinę atsakomybę už viešbutyje apsigyvenusio asmens daiktų praradimą, trūkumą ar sugadinimą riboja viešbutyje apsigyvenusio asmens vienos nakvynės viešbutyje kaina, padauginta iš šimto. Civilinę atsakomybę už viešbutyje apsigyvenusio asmens vieno daikto praradimą, trūkumą ar sugadinimą riboja viešbutyje apsigyvenusio asmens

404.

405.


Paslaugų teikimas viešbutyje/ [sudarė Birutė Markevičiūtė, Palmyra Norvaišienė]. – Ukmergė: Magency, 2015. – 408 p. ISBN 978-609-8169-02-7 Paslaugų teikimas viešbutyje UDK 640.4(075) Pa321

Paslaugų teikimas viešbutyje Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras Modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas, modulinių mokymo priemonių išbandymas (mokymo vykdymas) viešbučių ir restoranų sektoriuje Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-026 Sudarė Birutė Markevičiūtė, Palmyra Norvaišienė Tiražas 1000 egz. Išleido, maketavo ir spausdino IĮ „Magency“ Vytauto g. 30, Deltuva, Ukmergės raj. info@magency.lt, www.magency.lt


Profile for mpcentras

Paslaugų teikimas viešbutyje  

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras Modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas, modulinių mokymo priemonių i...

Paslaugų teikimas viešbutyje  

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras Modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas, modulinių mokymo priemonių i...

Profile for mpcentras
Advertisement