Page 17

7 Sprawdź swoje postępy w nauce!

Znajomość środków językowych egzamin – poziom rozszerzony

3 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą

lukę (1–5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. tell

one

build

show

bore

they

I was surfing the internet last night when I decided to check our family website. It 1 by my brother last year, and it contains mostly photos of us on holiday. You can imagine how I felt when I saw that it had been hacked! The front page just 2 a silly message, and all our pictures had gone! Why do some people ? I told my brother do that? What is wrong with 3 about it, and he said the 4 thing we have to do is change all of our passwords. What a 5 job!

co pierwsze. Użyj wyrazów napisanych wielkimi literami, ale nie zmieniaj ich form.

1 My dad designed this website. my dad. BY This 2 They'll take your photo at the entrance. BE Your at the entrance. 3 Who sings this song? by? SUNG Who 4 What do you think of speed cameras? OPINION What speed cameras? 5 Will they give us free tickets? WE Will free tickets?

Wypowiedź pisemna egzamin – poziom rozszerzony

5 Redakcja czasopisma naukowego poprosiła

czytelników o zgłaszanie propozycji do plebiscytu na najważniejszy wynalazek w historii. Napisz krótką wiadomość, w której: • krótko opiszesz proponowany przez ciebie wynalazek; • uzasadnisz swój wybór; • zachęcisz czytelników do głosowania na twoją propozycję.

Follow up

6 Think of an invention and write a short text

explaining why it is good in some ways and bad in other ways. You can use your ideas from Prepare A and B.

Unit 7

Strona,    ćwiczenie   

W zakresie umiejętności słuchania potrafię… …określać główną myśl tekstu.

s. 77, ćw. 5

…określać kontekst wypowiedzi.

s. 79, ćw. 8, s. 86, ćw. 1

…znajdować w tekście określone s. 83, ćw. 6 informacje. W zakresie umiejętności czytania potrafię… …znajdować w tekście określone s. 76, ćw. informacje. 1, 2; s. 80, ćw. 2; s. 82, ćw. 1 …określać główną myśl poszczególnych części tekstu.

Pre-Intermediate Student’s Book

4 Uzupełnij drugie zdanie tak, aby znaczyło to samo,

Jeśli potrzebujesz więcej ćwiczeń, wykonaj ponownie wskazane zadania.

19

egzamin – poziom rozszerzony

Po zakończeniu każdego rozdziału Exam Connections PreIntermediate zastanów się, czego się nauczyłeś/nauczyłaś. Zaznacz odpowiednie pola w tabeli.  = Potrzebuję więcej ćwiczeń.   = Czasami sprawia mi to trudność.    = To łatwe!

s. 78, ćw. 4; s. 86, ćw. 2

W zakresie umiejętności mówienia potrafię… …wyrażać i uzasadniać swoje opinie, poglądy i uczucia.

s. 76, Prepare; s. 83, ćw. 8

…opisywać doświadczenia swoje i innych osób.

s. 78, ćw. 5

W zakresie umiejętności pisania potrafię… …przedstawiać fakty z przeszłości. s. 77, ćw. 9 …relacjonować wydarzenia z przeszłości.

s. 77, Mini Project

…wyrażać i uzasadniać poglądy

s. 81, ćw. 9

…opisywać czynności.

s. 83, ćw. 9

…opisywać przedmioty.

s. 84, Project

W zakresie umiejętności reagowania językowego potrafię… …uzyskiwać informacje.

s. 77, ćw. 8

…prosić, zgadzać się lub odmawiać.

s. 79, ćw. 10, 11

…wyrażać swoje opinie, zgadzać się z lub nie z opiniami.

s. 81, ćw. 8

Nauka i technika • Znajomość środków językowych Dobieranie, Uzupełnianie luk • Wypowiedź pisemna Wiadomość

UNIT 7 PROGRESS

87

New Exam Connections  
New Exam Connections  

Uaktualnione wydanie, solidnego i sprawdzonego kursu dla gimnazjalistów, oferującego gruntowne przygotowanie do egzaminu na poziomie podstaw...

Advertisement