Page 5

SADRAJ Suradnje / Co-operations FlyOnLine Web check-in Novosti / News Objašnjenje znakova / Explanations of signs Red letenja / Timetable Zemljovid odredišta / Map of destinations Flota / Fleet Vama na usluzi / At your service Miles & More English – Croatian Short Phrase Dictionary Prodajni zastupnici / Sales representatives Zraène luke / Airports Adrese / Addresses

CONTENTS 2 4 6 7 8 9 28 33 34 43 48 50 56 pogledajte unutar korica see inside cover

Ovo prvo izdanje reda letenja “ZIMA 2011/12” sadri stanje podataka na dan 1. listopada 2011. Zadravamo pravo izmjene reda letenja bez prethodne obavijesti. Preporuèujemo putnicima da sve odlazne i povratne rezervacije provjere u najblioj poslovnici Croatia Airlinesa, na telefon 062 500 505 (za pozive iz Hrvatske) ili +385 1 66 76 555 (za pozive iz inozemstva), ili u lokalnoj putnièkoj agenciji. This first edition of Timetable “WINTER 2011/12” presents schedule data available on 1st October 2011. We retain the right to make changes to the flight timetable without prior notice. Therefore we recommend that passengers check all their departure and return reservations by phoning at +385 1 66 76 555, in the nearest Croatia Airlines’ sales office or in a local travel agency. Izdavaè / Publisher: CROATIA AIRLINES, Zagreb, Buzin, Bani 75b Sastavila Sluba upravljanja i distribucije reda letenja i Sluba promotivnih aktivnosti Prepared by Schedule Planning and Distribution Department and Promotion Dept Distribuciju reda letenja obavlja / Distributed by: Sektor marketinga / Marketing Dept. – Sluba promotivnih aktivnosti / Promotion Dept. Zagreb, Buzin, Bani 75b, tel. (+385-1) 616-00-09, fax (+385-1) 616-01-52 i / and: Sektor putnièke prodaje / Passengers Sales Dept., Berislaviæeva 1, fax (+385-1) 616-02-70, e-mail: sales@croatiaairlines.hr Dizajn / Design: Ivana Ivankoviæ-Prliæ, Tisak / Printed in Croatia by Narodne novine d.d. Vaša putnièka agencija / Your travel agency

1

Red letenja 2011 zima  

Red letenja 2011 zima

Red letenja 2011 zima  

Red letenja 2011 zima