Page 49

Hoteli i rent-a-car kuæe Hotels and car rental partners Nagradne milje moete prikupljati odsjedanjem u hotelima i iznajmljivanjem vozila onih tvrtki koje su partneri Miles & More programa. Da bi vam se milje ubiljeile, trebate navesti svoj èlanski broj pri rezervaciji. You can collect award miles by staying at the hotels and renting cars of those companies which are partners of the Miles & More programme. To ensure your miles are credited, please state your Miles & More membership number when making the reservation. TROŠENJE NAGRADNIH MILJA – NAGRADE SPENDING AWARD MILES – AWARDS Prikupljene nagradne milje moete zamijeniti za nagradne zrakoplovne karte, premještaj u viši razred putovanja (upgrade) ili upotrijebiti za plaæanje usluga partnerskih hotela i rent-a-car kuæa. Osim toga, program Miles & More nudi i razne druge moguænosti trošenja milja. Iznose nagradnih milja koje je potrebno zamijeniti za eljenu nagradu pogledajte na www.croatiaairlines.com i www.miles-and-more.com. Award miles that you have collected on your Miles & More accounts can be redeemed for award flight tickets or upgrades or can be used for paying for the services of partner hotels and car rentals. Besides, Miles & More programme offers a variety of possibilities to spend miles. The amount of miles that you need to exchange for the desired award you can find at www.croatiaairlines.com and www.miles-and-more.com. Letovi Flights Nagradne karte moete rezervirati telefonski i putem interneta. Ako kartu rezervirate putem interneta, putujete u jednom smjeru ili ako putuje dijete, za kartu treba utrošiti manji iznos nagradnih milja nego inaèe. U svakom sluèaju trebate pripremiti broj vaše èlanske kartice i PIN Miles & More programa. Za telefonsku rezervaciju nagradne karte nazovite Miles & More kontakt centar za hrvatsko trište na telefon 062/220 220. Putem interneta mogu se rezervirati jedino povratne karte i to na www.miles-and-more.com preko Surf & Save ili Fly Smart opcije. You can make a reservation for an award ticket by telephone or via internet. If you make a reservation via internet, you need to redeem less award miles if you fly one-way or if you book a ticket for a child. Anyway, you need to state your Miles & More membership number and PIN. For telephone reservation of an award ticket, please call the Miles & More contact center for the Croatian market by dialing 062/220 220. Via internet you can make a reservation only for return tickets by Surf and Save or Fly Smart options on the web page www.miles-and-more.com. 46

Red letenja 2011 zima  

Red letenja 2011 zima