Page 47

PRIKUPLJANJE MILJA NA LETOVIMA CROATIA AIRLINESA COLLECTING AWARD MILES ON CROATIA AIRLINES FLIGHTS Odredište Destination

Razred putovanja Service class

Klasa knjienja Booking class

Milje Miles

Domaæi letovi u Hrvatskoj Domestic Croatian flights

Business Class Economy Class Economy Class Economy Class

C, D, Z B, Y A, F, G, H, J, K, M, O, Q, V E, L, P, S, T, U, W

1,500 750 500 125

Meðunarodni letovi u Europi International European flights

Business Class Economy Class Economy Class Economy Class

C, D, Z B, M, Y A, F, G, H, J, K, O, Q, S, V, W E, L, P, T, U

2,000 1,250 750 125

Cobrand kreditne kartice Cobranded credit cards Nagradne milje moete prikupljati i za vašu svakodnevnu potrošnju korištenjem cobrand kreditnih kartica. Na hrvatskom trištu Croatia Airlines i Miles & More nude kreditne kartice koje se izdaju u suradnji s Erste Card Clubom i PBZ Cardom. Nagradne milje prikupljate kupovinom na svim prodajnim mjestima koja prihvaæaju te kartice, kupnjom goriva i podizanjem gotovine. Vaše nagradne milje ne istièu s Miles & More kreditnom karticom ako karticu koristite za kupnju barem jednom mjeseèno i za to dobijete milje te ako karticu koristite barem tri mjeseca. You can earn award miles for your everyday purchase by using one of the cobranded credit cards. On the Croatian market, Croatia Airlines and Miles & More are offering you cobranded credit cards issued in cooperation with our partners, Erste Card Club and PBZ Card. Our cobranded credit cards enable you to collect award miles for regular card use at all points of sale which accept those credit cards, including gasoline purchase and cash withdrawal. Your award miles don’t expire with the Miles & More Credit Card provided that you make a miles related purchase at least once a month and have held the Miles & More Credit Card for at least 3 months.

Zajednièka Diners Club Croatia Airlines kreditna kartica Cobranded Diners Club Croatia Airlines credit card Za 5 potrošenih i uredno plaæenih kuna preko ove kartice, dobit æete 1 nagradnu milju. Kupnja putnièkih aranmana i zrakoplovnih karata u Diners Club Travelu donosi dvostruke nagradne milje. Nagradne milje prikupljate i plaæanjem troškova. For 5 kn, spent via this card, you collect 1 award mile. Paying for package tours and flight tickets at Diners Club Travel brings you double award miles. You can collect award miles by paying electricity, water, 44

Red letenja 2011 zima  

Red letenja 2011 zima