Page 37

VAMA NA USLUZI

AT YOUR SERVICE Poštovani putnici! Vaše zadovoljstvo naša je prva i najvanija zadaæa. Stoga vas molimo da proèitate nekoliko uputa vanih za vaše putovanje. Dear Passengers,

Your satisfaction is our first and foremost concern. That is why you are kindly requested to read a few instructions important for your journey. Uvaavajuæi svjetske zdravstvene i ekološke trendove, od 31. svibnja 1996. Croatia Airlines uvela je nepušaèke letove na svim linijama. Zahvaljujemo vam što se pridruujete našim nastojanjima da svijet bude zdraviji, èistiji i ljepši. As of 31st May 1996, in accordance with health and environmental trends throughout the world, Croatia Airlines introduced non-smoking flights to all destinations. We thank you for joining us in our efforts in making the world a better, cleaner and healthier place. Rezervacije i otkaz rezervacije Mjesto za svoj let pravodobno osigurajte u putnièkoj agenciji ili u poslovnici Croatia Airlinesa. Ne iskoristi li se rezervirano mjesto, Croatia Airlines ima pravo otkaza svih sljedeæih veza i povratnih rezervacija. Napominjemo da su prema èlanku 10. Opæih uvjeta prijevoza, promjena ili otkaz rezervacije kao i povrat novca za putnu kartu moguæi samo u skladu s primjenjivim pravilima o prevoznini ili tarifi. Opæi uvjeti prijevoza Croatia Airlines objavljeni su na web stranici www.croatiaairlines.com. Prilikom rezervacija za: dijete bez pratnje, trudnicu, putnika s tjelesnim ošteæenjima, osobu stariju od 80 godina i/ili osobu koja sa sobom vodi ivotinju za društvo (psa, maèku...) molimo istaknite o kojoj je kategoriji putnika rijeè kako bi se osigurale odgovarajuæe usluge. Reservations and Cancellation Please make the reservation for your flight well in advance through your travel agent or Croatia Airlines sales office. In the event of a booked seat not being used, Croatia Airlines reserves the right to cancel all connecting and return bookings. Please note that according to General Conditions of Carriage, article 10, reservation changes or cancellation as well as ticket refund are only possible in accordance with the applicable fare rules or tariff. Croatia Airlines General Conditions of Carriage are published at www.croatiaairlines.com. If a reservation is being made for: an unaccompanied minor, a pregnant woman, a disabled person, a person over 80 years of age, or a person carrying a household pet, please state which of the above categories is involved, to ensure provision of the appropriate services. Prijevoz djece Djeca do navršene dvije godine mogu putovati besplatno, na svim domaæim redovitim letovima Croatia Airlinesa. Na meðunarodnim redovitim linijama Cro34

Red letenja 2011 zima  
Red letenja 2011 zima  

Red letenja 2011 zima