Page 47

czeństw, jednak inne miejsce nie wchodzi w grę, a Stolica Apostolska zaakceptowała tę lokalizację. Aczkolwiek wojewoda małopolski, Jerzy Plich, jako warianty zastępcze sugeruje Błonia z okolicami (które jednak mają dużo mniejszą pojemność) albo lotnisko w Balicach, co jednak wyłączyłoby je z funkcjonowania na miesiąc. Ale według bp. Damiana Muskusa, koordynatora generalnego Komitetu Organizacyjnego, „planu B nie ma”.

ź r ó d ł o : w w w . p i x a b ay . c o m

WOLONTARIUSZE Niepokojący jest również brak wolontariuszy. Organizatorzy określili optymalną ich liczbę na 25 tysięcy. Zapisy, mające trwać do końca marca, zostały jednak przedłużone o miesiąc. Oficjalnie z powodu wzmożonego zainteresowania. Faktem jest jednak, że dotychczas na wolontariat zgłosiło się ok. 15 tysięcy osób, mimo że od 2 lat w parafiach całej Polski przedstawiciele Biura Organizacyjnego zachęcają wiernych do włączenia się w organizację. Ostatecznie końcem marca wciąż brakowało 10 tysięcy wolontariuszy. Warto zauważyć, że owe 25 tysięcy dotyczy spotkania w Krakowie. Jednak oprócz tego ŚDM poprzedzony jest „tygodniem w diecezjach”. Tam również potrzebni są wolontariusze – w skali całego kraju liczeni w dziesiątkach tysięcy. Jednak nie można być jednocześnie wolontariuszem w diecezji i podczas „właściwego” ŚDM w Krakowie, ponieważ gdy trwają te pierwsze, wówczas wolontariusze „centralni” odbywają kilkudniowe szkolenia w Krakowie. Zaangażowanie młodych ludzi rozbija się z resztą na bardzo różne inicjatywy związane z ŚDM. Miasto Świętych, Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji, Wincentyńskie Dni Młodych, działania podejmowane przez poszczególne ruchy i wspólnoty młodzieżowe. Do tego w każdej krakowskiej parafii działa komitet organizacyjny, który również potrzebuje wolontariuszy, aby móc rozlokować piel-

[ 47 ]

Może coś Więcej nr 8 / 2016 (60)  

Może coś Więcej... O PRACY

Może coś Więcej nr 8 / 2016 (60)  

Może coś Więcej... O PRACY

Advertisement