Page 31

Małgorzata Różycka

W

spółczesny pracownik często doświadcza dysonansu poznawczego .

Z

jednej strony jest poddawany presji

wydajności na brutalnie realistycznym rynku pracy ,

z drugiej zaś słyszy , że powinien robić to , co kocha i

dążyć do samospełnienia . J ak pracować , żeby zarobić na życie i nie zwariować ?

A

jak po tym wszystkim jeszcze odpocząć ?

O

bserwując życie w różCo jakiś czas w mediach po- opracowują przepis na najlepnych miejscach tego jawiają się reportaże o ludziach, szy cydr. I chwała im za to, bo świata, często mam którzy porzucili zamożne życie takie produkty wyróżniają się przed oczami taki obrazek z w wielkim mieście, by osiedlić wybitną jakością na naszym kreskówki: postać przebierynku. Jednak takiej życiora bardzo szybko nogami, wej rewolucji nie przewokół niej powstaje chmuprowadza się bez powodu. ra pyłu drogowego, ludzik Pan Bóg już przy stworzeniu W poprzednim systemie dochodzi do granic swocoś musiało grozić śmierświata wykazał się inicjatywą, ich możliwości, w końcu cią lub kalectwem, skoro przeznaczając ostatni dzień potrzebna była aż tak rapada zmęczony… bieganiem w miejscu. Z pracą dykalna zmiana. Po przetygodnia na zasłużony bywa podobnie, nie tylko prowadzce na wieś ludzie odpoczynek. Przypomniał tą zawodową, ale także z cenią przede wszystkim o tym także w trzecim domowymi obowiązkami mniejsze (normalniejczy nauką. Trzy etaty, nad- przykazaniu. Nie bez powodu. sze?) tempo życia, spokój, godziny, siedzenie przy bliskość natury. Czy tego Tymczasem niedziela zatraciła biurku do późnych godzin brakuje w dużych miawieczornych albo w nieswój świąteczny charakter. stach? Po części tak, ale nie dzielę wydają się absolutjest to przecież sytuacja nie niezbędne, choć praca zero-jedynkowa. Wiele jeszcze często mieści się w się na wsi oraz zająć się rolproblemów ze znalezieniem kategorii zła koniecznego. Kie- nictwem. Prawnicy z wielkich właściwych relacji pomiędzy dyś trzeba jednak z niej wyjść międzynarodowych kancelarii pracą a odpoczynkiem, nai co wtedy? Wypadałoby odpo- hodują kozy i wyrabiają sery, a rzuconym tempem a własnym cząć. I to – o ironio- wydajnie niegdyś wysoko postawieni w usposobieniem nie wynika z czyli tak, by zadbać o ciało, korporacyjnej hierarchii ma- zewnętrznych zagrożeń, lecz umysł i ducha. nagerowie przycinają hektary z braku wewnętrznej integralKozy na lawendowym polu lawendowych krzewów, albo ności. Człowiek niepewny wła-

[ 31 ]

Może coś Więcej nr 8 / 2016 (60)  

Może coś Więcej... O PRACY

Może coś Więcej nr 8 / 2016 (60)  

Może coś Więcej... O PRACY

Advertisement