Page 30

jować świat”. Na piedestał wynosi się niezależność i możliwość podejmowania samodzielnych decyzji. Niewielu zaskakuje entuzjastyczne podejście do coraz liczniejszych i częstszych rozwodów. Rodzina bowiem ukazywana jest czasami jako nadmierny balast, niepotrzebne problemy, „piąte koło u wozu”. Rozbite rodziny nie należą niestety do rzadkości. Podobnie jak rodziny, w których zamiast miłości, ciepła i szacunku do drugiego człowieka, panuje alkohol, awantury i pogoń za pieniędzmi, karierą czy sławą. Przypomnijmy sobie jakże często ogólnopolskie serwisy informacyjne podają wiadomości o nieodpowiedzialnym zachowaniu rodziców, pozostawianiu potomstwa samemu sobie czy stosowaniu przemocy wobec dzieci. Choć informacje te są przedstawiane czasem w sposób nader

przesadny i nastawione są na wzbudzenie sensacji w społeczeństwie, to jednak pozostają faktami. Myślę, że skłania to do podjęcia refleksji i w efekcie do konkluzji, że rodzina jest bardzo ważnym fundamentem dla naszego przyszłego życia. Doceniając rolę rodziny w kształtowaniu naszego życia, musimy dostrzec, że to, w jakim miejscu się znajdujemy, po części zależy od tego, w jaki sposób zostaliśmy wychowani, czego nauczeni. Nie chcę mówić o jakiejkolwiek formie determinizmu, ale o współzależności wielu czynników. Nie żyjemy w próżni. Wszystko, co nas otacza, wywiera na nas wpływ, w jakiś sposób oddziałuje. Z całą pewnością najsilniejsze wpływy odczuwamy w dzieciństwie. Jest to bowiem czas kształtowania naszej osobowości i charakteru. Rodzice, jako osoby posta-

wione na drodze naszego życia już na samym jego początku, chcąc nie chcąc, czasem nawet nieświadomie, oddziałują na nas. Nazbyt ryzykowne jest stwierdzenie, że z rodziną dobrze wychodzimy jedynie na zdjęciach. Rodzina, nie tylko ta najbliższa, ma bowiem fundamentalne znaczenie dla człowieka. Jeżeli tylko wzajemne relacje i więzi oparte są na zaufaniu, miłości i szacunku, to w innych członkach możemy odnaleźć wsparcie, pocieszenie i zrozumienie. Człowiek do życia potrzebuje innych osób. Nie ma jednostek autarkicznych, samowystarczalnych. Każdy, aby przeżyć, musi bratać się z innymi. To właśnie rodzina umożliwia przetrwanie nawet najcięższych chwil i najtrudniejszych momentów w życiu. 

źródło: www.pixabay.com

30

Moze cos wiecej nr 5 / 2015 (31)  

Może coś Więcej o SILE RODZINY

Moze cos wiecej nr 5 / 2015 (31)  

Może coś Więcej o SILE RODZINY

Advertisement