Page 1

VÝROČNÁ SPRÁVA ZELENEJ HLIADKY 2011

“…smelý začiatok“


INDEX

1. Prečo sme vznikli, sme tu a naďalej budeme? 2. Aktivity v roku 2011 3. Naše najväčšie úspechy 4. Rok 2011 v číslach …čo nás čaká v roku 2012? I. Za účasť na naších akciách ďakujeme… II. Zelená hliadka v médiách III. Malá prosbička na záver


ÚVODNÝ PRÍHOVOR V roku 2011 začalo v Bratislave niečo čo tu ešte nebolo. Vznikla malá smelá dobrovolná iniciatíva s myšlienkou zbaviť bratislavské ulice odpadkov a svojou činnosťou vstúpiť do svedomia všetkých znechutených, sklamaných obyvateľov, ktorí už zlomili palicu nad našimi verejnými priestormi a prestali veriť, že raz sa dožijeme čistých ulíc v našom meste. Táto iniciatíva si dala meno Zelená hliadka a rok 2011 je prvý rok jej činnosti. Tento dokument zachytáva čo všetko dokázala Hliadka počas tohto roka. Berte tento dokument nielen ako obyčajný zoznam aktivít, ale ako pozvánku zapojiť sa do našej činnosti a pomôcť nám pri napĺňaní nášho sna o čistých uliciach pre naše rodiny, deti, kamošov, kamošky či iných známych a každého jedného obyvateľa nášho mesta. Nasledujúce strany sú zároveň inšpiráciou ako možno nielen snívať o krajšom či čistejšom meste, ale ako sa môže každý jeden z nás stať hlavnou postavou pri realizácií tohto sna!

Prajeme príjemné čítanie. Matúš Čupka a Ondrej Čupka Zakladatelia Zelenej hliadky


1. Preco sme vznikli, sme tu a nadalej budeme? Zelená hliadka vznikla ako sen o skupine ľudí, ktorí už majú plné zuby všadeprítomných odpadkov a budú ochotní investovať napríklad dve hodiny týždenne v prospech svojho vlastného okolia. Počas týchto hodín sa stretnú vo vytipovanej lokalite a zbavia ju odpadkov. Následne


ju odovzdajú obyvateľom bývajúcim v lokalite, ktorí ju budú udržiavať a pokiaľ by sa ulica opäť dramaticky znečistila, tak Hliadka priloží ruku k dielu. Ako bude Hliadka ďalej rozšírovať vyčistené ulice, parky či cesty, tak bude mesto krajšie a prívetivejšie voči svojím obyvateľom či návštevníkom. Tu sme sa báli dvoch problémov. Či nájdeme dostatok ochotných ľudí a či budú samotní obyvatelia ochotní sa o svoje vlastné okolie starať. Nebol však dôvod čakať a preto Hliadka v roku 2011 vznikla ako myšlienka dvoch bratov. Tí sa už ďalej odmietali prizerať množstvu odpadkov hromadiacom sa v ich okolí, ktoré nikto neupratoval. Preto sme si nakúpili pomôcky a vrhli sa do čistenia naších ulíc. Dali sme si trošku námahy navyše a začali sme rozprávať príbeh našej dobrovoľníckej iniciatívy prostredníctvom sociálnych sietí. Nuž a čuduj sa svete...našli sme množstvo ľudí, ktorí mali tiež plné zuby odpadkov. Tí začali chodiť upratovať spolu s nami, alebo sledujú naše aktivity s tým, že: „Raz keď budem mať čas, prídem ich pozrieť a pomôžem.“ Títo ľudia sú hlavným dôvodom prečo tu zotrváme aj v roku 2012. Jednoducho cítiť, že obyvatelia tohto mesta sa už nedokážu prizerať ďalšiemu znečisťovaniu našich ulíc. Nechcú sa hanbiť za toto mesto nielen pred návštevami zo zahraničia, ale aj z iných častí Slovenska. Preto chceme v budúcom roku posunúť naše aktivity na novú úroveň. Dať o sebe naplno vedieť v tomto meste a získať čo najširší okruh aktívnych i pasívnych podporovateľov. Ako to dosiahneme? Nechajte sa prekvapiť, alebo si otvorte kapitolu o plánoch na rok 2012 ;-)


2. Aktivity v roku 2011 Počas roku 2011 sme uskutočnili viacero nami organizovaných akcií v jednotlivých lokalitách, na ktoré sme sa zameriavali. Zároveň sme sa zúčastnili aj podujatí organizovaných inými spriaznenými organizáciami a tiež sme sa zúčastnili jedného veselého študentského festivalu. 2.1. Čistenie Bratislavy pred MS v hokeji Hliadka vznikla v období, kedy sa Bratislava pripravovala na Majstrovstvá sveta v hokeji. Bolo to obdobie viacerých akcií v prospech čistenia mesta. Vznikla silná iniciatíva „Upraceme si Bratislavu pred MS sami“, ktorá nás povzbudila pri našej snahe založiť iniciatívu s dobou trvanlivosti aj po MS. Zároveň bolo mesto veľmi aktívne pri stimulácií dobrovoľníckych iniciatív. Jednoducho priaznivá doba byť dobrovoľníkom a tak trošku aj lokálpatriotom. V rámci čistenia mesta sme sa zúčastnili upratovania hlavnej železničnej stanice, kde sme 2.5 hodiny pomáhali pri upratovaní električkového obratiska a jeho okolia od nánosou špiny, odpadkov či drevín. S podporou mesta sme zrealizovali upratovanie okolia Autobusovej stanice Nivy, kde sme vyzbierali 10 vriec odpadkov. Zúčastnili sme sa tiež upratovacej akcie iniciatívy „Upraceme si Bratislavu pred MS sami“ a vyzbierali štyri vrecia odpadkov na Šancovej medzi Karpatskou a Račianským mýtom. V rámci ďalšej akcie sme vyčistili úsek medzi Račianskym mýtom a Zimným štadiónom. Tým sme vyčistili úsek, ktorý prekonávali fanúšikovia medzi železničnou stanicou a zimným štadiónom. Ako bonus sme ešte vyčistili ulice Páričková, Budovateľská, Velehradská, Mojmírová a Rastislavova, z ktorých zmizli štyri vrecia odpadkov.


2.2. Nami organizované akcie. V roku 2011 sme uskutočnili niekoľko typov nami organizovaných akcií. Medzi najdôležitejšie patrí organizácia upratovacích akcií, ktoré viedli k vyčisteniu nasledujúcich lokalít: • lokalita – Trnavská cesta-Bajkalská-Záhradnícka-Jégého • lokalita – Šancová-Žabotová-Dobšinského-Smrečianska • lokalita – Trnavská cesta-Bajkalská-Vajnorská V rámci týchto lokalít sme vyčistili ulice, dvory a malé skládky odpadu (ohniská odpadu). Po skončení MS v hokeji zostalo v areáli ZŠ Kalinčiaková, kde bola jedna z fanúšikovských zón, obrovské množstvo odpadkov. V rámci upratovania po MS sme vyzbierali v areáli školy 3 vrecia hlavne plastových fliaš a plechoviek. Na Deň Zeme, ktorý bol dňa 22/4/11 sme zorganizovali upratovanie v zanedbanom parku na Trnavskej ceste a vyzbierali tam 2 vrecia odpadkov. Podobne sme 17.11.2011 zorganizovali „Deň boja za slobodu od odpadkov“ a vyzbierali päť odpadkov v stredových pásoch na Trnavskej ceste a Bajkalskej ulici. V rámci čistenia 3. lokality sme pripravili akciu „Smeťobranie v areáli ZŚ Kalinčiakova“, na ktorú sme pozvali prostredníctvom riaditeľa školy zamestnancov a žiakov školy. Akcie sa zúčastnili štyria členovia Hliadky, ktorí vyzbierali v areáli školy šesť vriec odpadkov. Na záver roku 2011 sme zorganizovali prvý ročník „Zelenej besiedky“, ktorej sa zúčastnilo 5 členov Hliadky. Pri domácom cateringu sme sa vrátili k predchádzajúcim akciám z roku 2011 a zozbierali myšlienky či nápady na rok 2012.


2.3. Ohniská odpadu Počas našich akcií sme narazili aj na neuveriteľné znečistené lokality, ktoré si vyžadovali buď samostatnú akciu, alebo výrazne vyššie množstvo času na vyzbieranie množstiev odpadku. V troch pokrytých lokalitách sme postupne vyzbierali odpadky v presne 10 ohniskách odpadu. Tie sa často nachádzali v menej dostupných lokalitách a bývali často miestom, kde sa zhromažďovali bezdomovci, alebo mládež. Museli sme však týmto lokalitám venovať špeciálnu pozornosť, keďže sa jedná o najvýznamnejšie zdroje náletových odpadkov. • Prvá lokalita 3 ohniská • Druhá lokalita 5 ohnísk • Tretia lokalita 2 ohniská


2.4. Akcie, na ktorých sme sa zúčastnili V roku 2011 sme dali o sebe vedieť aj v rámci rôznych verejných akcií. Zúčastnili sme sa FSEV fest-u, kde sme okoloidúcim vysvetlovali našu činnosti a prečo robíme čo robíme. Nadviazali sme spoluprácu s občianským združením Cyklokoalícia, na ktorého webe sme zverejnili niekoľko článkov o našej činnosti. Tiež sme sa zúčastnili sadenia kvietkov organizovaného Pressburg Embassy na Kamennom námestí, Šafárikovom námestí a na nábreží pred Slovenskou národnou galériou. Naše najväčšie úspechy • Úspešne sme vyčistili tri lokality od odpadkov. • Vytvorili sme úzku komunitu obyvateľov, ktorí sa neboja aktívne zabojovať za čistejšie mesto. • Dostali sme problematiku čistoty verejných priestorov do povedomia obyvateľov. • Vytvorili sme precedens, kedy sa malá skupina obyvateľov bez financovania či podpory samosprávy rozhodne aktivizovať v prospech svojho mesta. • Objavili sme sa v médiách, ktoré o túto problematiku prejavili záujem. • Prerazili sme na sociálnej sieti a dostali sa tak do povedomia stoviek obyvateľov mesta. • A hlavne! Upútali sme práve Vás


Rok 2011 v císlach 1 – vyčistený školský dvor 3 – vyčistené lokality 10 – priamo zapojených dobrovoľníkov 21.3 – kilometrov vyčistených ulíc 59 – likes na facebook-u 64.5 – vyzbieraných 80l vriec 117 – odpracovaných hodín v uliciach mesta 45 000 – obyvateľov žije v čistejšom prostredí 450 000 – obyvateľov mesta, pre ktorých tu sme


…co nás caká v roku 2012? • • • • • • • •

Plánujeme vyčistiť minimálne ďalších šesť vytipovaných lokalít. Príprava novej web stránky Hliadky. Rozšírenie kapacít Hliadky, aby sme mohli čistiť väčšie nelegálne skládky. Práca s témou, ktorú si obyvatelia vybrali ako najurgentnejšiu v hlasovaní prostredníctvom sociálnych sietí. Nadviazanie spolupráce so samosprávami v prípade väčších skládok. Kooperácia pri čistení lokalít so spriaznenými eko-iniciatívami. Rozšírenie našich aktivít aj do odľahlejších lokalít a lesov. *Zapojenie práve teba do našich aktivít


Za úcast na naších akciách dakujeme… Danici Čupkovej, Soni Orthovej, Lukášovi Laurovi, Jurajovi Holecovi, Ivanovi Jurčovi, Martinovi Vargovi, Veronike Holecovej, Denise Slávovej, Márií Havašovej a Andrejovi Petrusovi.


Zelená hliadka v médiách, rok 2011 Kristína Hudeková: Dobrovoľníci upratujú aj po majstrovstvách. Sme.sk. 18.11.2011 http://bratislava.sme.sk/c/6141397/dobrovolnici-upratuju-aj-po-majstrovstvach.html Kristína Hudeková: Zelená hliadka upratala novomestské sídlisko. Sme.sk. 16.12.2011 http://bratislava.sme.sk/c/6184488/zelena-hliadka-upratala-novomestske-sidlisko.html Týždeň v obraze. TV Ružinov. 15.12.2011 http://www.youtube.com/watch?v=kcRMkBevacc&feature=related


Malá prosbicka na záver Rok 2011 znamenal pre Bratislavu mnoho zmien v spoločnosti. Vzniklo viacero dobrých iniciatív, mnoho dobrovoľníckych, ktoré sa rozhodli zobrať zodpovednosť do vlastných rúk. Mnohé z nich však stroskotali na nezáujme samospráv, neochote podporovať dobrovoľníkov zo strany nielen štátnych inštitúcií, ale aj etablovaných mimovládnych organizácií a často aj kvôli nezáujmu obyvateľov sa zapojiť. Aktivizovať sa v prospech Hliadky je pritom strašne jednoduché! Môžete sa aktívne zapojiť do našich akcií, alebo sa stať členom Hliadky pasívne. Stačí si povedať: „Tentoraz zahodím tu cigaretovú krabičku do najbližšieho koša!“ Pomôžete tým nielen životnému prostrediu či mestu, ale hlavne budete môcť každý deň zaspávať s hrejivým pocitom pri srdiečku


Š zelena hliadka 2011 - 2012 peciar.info design is seeking orders ;)

Zelená hliadka - výročná správa 2011  

Zelená hliadka - prvá výročná správa 2011, naše aktivity.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you