Page 1

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.

3D View 16

PROSJEKT:

SKISSEPROSJEKT 8089 Bodø, tlf. 75 56 51 20

E-mail: post@unikus.no

TEGN, INNHOLD:

Unnamed

MÅLESTOKK: BYGGHERRE:

Postboks 4104, Terminalveien 10,

FLERBRUKSHALL I LOVUND KYSTINKUBATOREN AS

TEGN:

PROSJEKT NR: DATO:

Sara Ezeta ( Tove Ovesen), Siv. ark.

REV.DATO:

27.02.12

TEGN.NR: REV:

10 195 09.12 A 2

perspektiv 1 og 2 etg  
perspektiv 1 og 2 etg  

FLERBRUKSHALL I LOVUND 10 195 09.12 A 2 PROSJEKT NR: TEGN.NR: Sara Ezeta ( Tove Ovesen), Siv. ark. 27.02.12 BYGGHERRE: REV.DATO: MÅLESTOKK:...

Advertisement