Issuu on Google+

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.

FASADE 2

FASADE 4

-

2.1 m

1.9 m

3.7 m ---

snitt gjennom trapp PROSJEKT:

SKISSEPROSJEKT 8089 Bodø, tlf. 75 56 51 20

E-mail: post@unikus.no

TEGN, INNHOLD: MÅLESTOKK:

BYGGHERRE: Postboks 4104, Terminalveien 10,

FLERBRUKSHALL I LOVUND KYSTINKUBATOREN AS

TEGN:

FASADE 2 OG 4 1 : 200 Sara Ezeta ( Tove Ovesen), Siv. ark.

PROSJEKT NR: DATO:

27.02.12

TEGN.NR:

REV.DATO:

12.05.10

REV:

10 195 09.7 A 2


fasade 3 og 4 og snitt