Page 1

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.

stiplet linje = 2,3 m. takhøyde. stiplet linje = 1,9 m. takhøyde

25.5 m

Teknisk rom 31.8 m²

korridor rømning 20.9 m²

20.0 m

Korps 42.8 m²

lager korps 7.4 m²

arbeidsbord bibliotek

TRIBUNER 47.9 m²

vestibyle/bibliotek 105.7 m²

heis

Åpent ned

Gjennomgående lys Bibliotek 95.8 m² Lys fra 1 etg Glassdør og vegg

PROSJEKT:

SKISSEPROSJEKT 8089 Bodø, tlf. 75 56 51 20

E-mail: post@unikus.no

TEGN, INNHOLD: MÅLESTOKK:

BYGGHERRE: Postboks 4104, Terminalveien 10,

FLERBRUKSHALL I LOVUND KYSTINKUBATOREN AS

TEGN:

2. ETASJE 1 : 200 Sara Ezeta ( Tove Ovesen), Siv. ark.

PROSJEKT NR: DATO:

27.02.12

TEGN.NR:

REV.DATO:

12.05.10

REV:

10 195 09.2 A 2

2 etasje  

Sara Ezeta ( Tove Ovesen), Siv. ark. 27.02.12 12.05.10 1 : 200 BYGGHERRE: REV.DATO: MÅLESTOKK: DATO: © Denne tegning må ikke kopieres eller...

Advertisement