Page 1

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

Vrijwilligerscentrale Nederland telt 260 vrijwilligerscentrales. In deze themakrant vertellen vijf centrales wat zij voor jou kunnen betekenen. Ben je benieuwd naar een vrijwilligerscentrale bij jou in de buurt? Kijk dan op www.vrijwilligerswerk.nl

Vrijwilligers zijn overal…

GENOMINEERDEN

Vrijwilligers knappen samen met cliënten van zorggroep Sherpa het tuinmeubilair op bij een woongroep tijdens NLdoet

Maar liefst 42 procent van alle Nederlanders boven de 18 doet weleens vrijwilligerswerk. Niet zo gek als je nagaat hoeveel werk er verricht moet worden. Er is geen branche of sector die draait zonder de inzet van vrijwilligers. Denk er maar eens over na. De barman in de voetbalkantine, maatjes in de zorg, je buurvrouw die een buurtbarbecue organiseert, het zijn allemaal vrijwilligers. Zij maken ook jouw omgeving mooier en beter. En de vrijwilliger geeft niet alleen, hij krijgt ook. Behalve energie ook een goed gevoel, een nieuw netwerk en inspiratie. En wat denk je van al die extra levenservaring? Het is niet voor niets dat 70 procent van de vrijwilligers altijd met plezier aan de slag gaat!

Genomineerden Meer dan handen vrijwilligersprijzen

De kracht van vrijwilligerszorg

Uit ruim 250 inschrijvingen zijn 24 vrijwilligersprojecten, burgerinitiatieven, gemeenten en bedrijven genomineerd voor de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2012. Op vrijdag 7 december (Internationale Vrijwilligersdag) reikt Martin van Rijn, staatssecretaris van VWS, in Madurodam de prijzen uit in vier categorieën: innovatie, verbinding, competentie en de samenwerkingsprijs. De VriendenLoterij stelt prijzengeld van 5.000 euro per categorie beschikbaar. In deze special stellen we de 24 genomineerden aan je voor.

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen is voor veel mensen een ideaal. Zo’n 80 procent van alle zorg in Nederland wordt thuis gegeven. Door mantelzorgers, maar ook door vrijwilligers. Dat is de kracht van vrijwilligerszorg. Meer dan 25.000 van deze vrijwilligers worden ondersteund door Mezzo, de landelijke vereniging die hun belangen behartigt. Als zorgvrijwilliger zijn er verschillende mogelijkheden. Zo is er buddyzorg. Een buddy geeft steun, praat over de emoties van het ziek zijn en helpt een sociaal netwerk op te bouwen. Als vriendendienst steun je mensen met psychische problemen die zich wat minder eenzaam willen voelen. Mensen met een chronische ziekte kunnen een beroep doen op vrijwillige thuiszorg. Voor een praktisch klusje of een praatje kunnen mensen die door ouderdom of handicap hulp nodig hebben, een beroep doen op georganiseerde burenhulp. Op pagina 7 vind je een mooi voorbeeld van een van deze vrijwilligers die zich belangeloos inzet voor mensen die zorg en aandacht nodig hebben.

COLUMN

www.vrijwilligerswerk.nl

We doen het goed, maar het kan makkelijker! Nederland staat aan de top van de wereld wat betreft vrijwilligerswerk. Maar liefst 42 procent van de volwassenen doet eraan mee. Zeker in tijden van crisis, waar het met de financiën allemaal wat minder gaat, is dat belangrijk. Je zou zeggen dat iedereen het vrijwilligerswerk zo makkelijk mogelijk wil maken. Toch is dat niet zo. De overheid maakt het soms moeilijk om vrijwilligerswerk te organiseren. Bijvoorbeeld door ingewikkelde vergunningsprocedures voor evenementen, of door het opleggen van strenge normen die ook voor het bedrijfsleven gelden. De regering wil dat we ons met z’n allen inzetten voor de mensen om ons heen en onze leefomgeving, maar maakt dat niet altijd aantrekkelijk. Neem de ingewikkelde regels rondom belastingaftrek van giften of het wegbezuinigen van de ondersteuning van vrijwilligers. Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is de belangenorganisatie van het vrijwilligerswerk en vindt dat elke overheid moet nadenken over hoe vrijwilligerswerk makkelijker kan. Dat geldt trouwens ook voor bedrijven: faciliteiten voor werknemers om vrijwilligerswerk te doen maakt hen aantrekkelijker. Op die manier maken we Nederland sterker en mooier!

Marius Ernsting, voorzitter Vereniging NOV Meer weten over belangenbehartiging en vrijwilligerswerk? Kijk eens op www.nov.nl

Benieuwd of zorgvrijwilliger iets voor jou is? Ga dan naar www.mezzo.nl/vrijwilligerszorg


2

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

“Het

Verrijk je leven

is gewoon

met vrijwilligerswerk

belangrijk om iets te doen voor een ander”

Lucille Werner presenteert morgen de uitreiking van de Meer dan handen vrijwilligersprijzen. Wat heeft zij zelf met vrijwilligerswerk?

ineerd?

Innovatie

nen een podium Kinderen verdie k. Ongeacht delen met publie en nn ku n ge rin erva eren letterlijk waarop ze levens nd geeft de kind 52 io ud St . ijd eft le omen van kindeafkomst, religie of n, angsten en dr ge rin va er de t em buddy’s en de een podium en ne van persoonlijke g in id le ge be én op-é eren overwinnen ren serieus. Eénn centraal. Kind aa st nd ki t he et m evolgd door een persoonlijke band orstellingen op. G vo n hu ts tro et m en. angsten en voeren hun zelfvertrouw en een boost voor s au pl ap d en di welver

Foundation Wat voor impact vrijwilligerswerk kan hebben op zowel individuen als hele groepen mensen, ziet Lucille terug bij haar eigen Lucille Werner Foundation, waarmee ze door middel van mediaprojecten enerzijds mensen met een handicap in hun kracht wil zetten en anderzijds hun integratie in de samenleving hoopt te bevorderen. Iets terug doen Dat aan vrijwilligerswerk het imago kleeft dat dit alleen door ouderen

'Vrijwilligersspecial’ is een publicatie van Metro Custom Publishing.

lingsbeek ntelijk besluit om de bibliotheek in Vierlingsbeek te sluiten, zorgde ee n groep vrijwilligers ervoor dat de bibliotheek open bl ee f. Met sponsoring uit het dorp en de inzet van ru im 40 vrijwilliger is De Bibliobeek s inmiddels veel m eer dan alleen ee bibliotheek. n

Wat? Na het gemee

Waarom geno

mineerd? De Bibl iobeek is een voorbeeldprojec t voor platteland sgemeenten waa voorzieningen dr r eigen te verdwijn en. Met de steun van gedreven vrijw als tientjeslid blee ill igers en nagenoeg f de bibliotheek, het hele dorp en inmiddels on inwoners van he tmoetingsplek, be t dorp worden be sta an . tro D e 2.600 kk en ten en activiteite bij jongerenactiv n voor geestelijk iteiten, culinaire minder valide jo w andeltochfunctie van traditi ngeren. Daarnaa onele bibliotheek st is de vertrouw voor zo’n 4500 m de ensen gebleven.

Repair Café uit Amsterdam Wat? De Stichting Repair Café ondersteunt vrijwilligers-

groepen in heel Nederland bij het opstarten van een Repair Café. Mensen ontmoeten elkaar op een locatie om hun kapotte spullen te (laten) repareren. Vrijwilligers met kennis daarover helpen hen daarbij. Waarom genomineerd? De vrijwilligers die in Amsterdam begonnen zijn, hebben inmiddels 50 Repair Cafés in Nederland helpen realiseren. Ieder café telt gemiddeld 15 vrijwilligers. En er komen maandelijks zo’n 35 bezoekers per café. Dat maakt de Repair Cafés goed voor zo’n 2.500 klanten per maand. Het gewaardeerde concept zorgt niet alleen voor onderling contact in de buurt. Het repareren is ook nog eens duurzaam en milieuvriendelijk. De Repair Cafés brengen repareren – iets wat vroeger heel normaal was – op een moderne manier terug in de lokale samenleving.

Colofon

wordt gedaan, is volgens de presentatrice niet terecht. “Natuurlijk hebben oudere mensen wat meer vrije tijd om handen om zich belangeloos voor anderen in te zetten, maar er doen juist ook veel jongeren vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld op festivals en tijdens evenementen. Onderschat dat niet! Niet alleen doe je zo leuke sociale contacten op, je geeft ook terug aan de samenleving door iets nuttigs te doen. Dat maakt dat je zelf je leven ook verrijkt. Daarom is het van belang dat zowel burgers, bedrijven als de overheid zich blijven inzetten voor vrijwilligerswerk.”

Bibliobeek uit Vier

Sales Manager: Robin Jahshan Project Manager: Jeffrey Faraco Editorial Manager: Jessica van Leeuwen Eindredactie: Marianne Wenneker Redactie: Eline Lubberts, Claudia Coenen Grafische Vormgeving: Lydia Hotting Beeld: Colourbox, e.a.

Verbinding

Waarom genom

ligers doen en inspireert het hopelijk ook anderen. Ik hoop dus zeker dat deze prijsuitreiking jaarlijks blijft terugkeren.

Innovatie

msterdam kansarme wijWat? Kinderen uit hrijven een sc ken in Amsterdam va sis n een eigen toneelstuk op ba ijke schrijfbudverhaal. Persoonl e theatermakers dies en vrijwillig en met het helpen de kinder eren van hun schrijven en opvo toneelstuk.

Studio 52nd uit A

Competentie

Genomineerden 'Meer dan handen vrijwilligersprijzen'

“Vrijwilligers zijn onlosmakelijk met de samenleving verbonden en het is essentieel dat we hun goede werk op de kaart blíjven zetten. Dat heeft me doen besluiten ‘ja’ te zeggen toen ze me vroegen om dit jaar de uitreiking van de Meer dan handen vrijwilligersprijzen te presenteren,” vertelt Lucille Werner. Dat verschillende vrijwilligersorganisaties tijdens de uitreiking behoorlijk in het zonnetje worden gezet, vindt de presentatrice dan ook een meer dan goede zaak. “Op ludieke en krachtige wijze wordt het belang van vrijwilligerswerk benadrukt en de te winnen prijzen stimuleren mensen om met hun goede werk door te gaan. Bovendien geeft een uitreiking zoals deze inzicht in het werk dat vrijwil-

Oisterwijk 800

uit Oisterwijk Wat? In 2009 begon een onafhankelijke stichting met de organisatie van Oisterwijk 800 om het 800-jarig bestaan van Oisterwijk te vieren. Maar liefst 500 betrokken vrijwilligers werkten intensief samen en organiseerden in het jubileumjaar ruim 130 nieuwe evenementen. Waarom genomineerd? In drie jaar tijd heeft stichting Oisterwijk 800 ruim 500 vrijwilligers aan de stichting verbonden. Van hen heeft 70 procent al aangegeven in 2013 ook weer klaar te staan voor de stichting. De stichting realiseerde door de evenementen verbinding tussen de inwoners van de gemeente. Maar ook een nieuwe, enthousiaste en duurzame vrijwilligersorganisatie.

Voor meer informatie over Metro Custom Publishing of als u zelf een idee heeft voor een uitgave kunt u contact opnemen met Robin Jahshan, 020-5114027 of robin.jahshan@metronieuws.nl


3 Competentie

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

Vrijwilligers koken een maaltijd voor daklozen tijdens NLdoet in Amsterdam. © Oranje Fonds – Bart Homburg

"Zorg voor elkaar"

StudioGonz

uit Gouda

Wat?

StudioGonz is een opstappodium voor regionale artiesten en kunstenaars. Door feestavonden, jamsessies en optredens te organiseren, promoot Stud ioGonz muzikanten en andere podiumkunsten aars. Voor het publiek een leuke, laagdrempelig e uitgaansgelegenheid met een open en relaxte sfee r. Waarom genomineerd? Door een slim me organisatie en het onuitputtelijk enth ousiasme van 60 vrijwilligers is StudioGonz zonder subsidie al 90 jaar actief. Zelfs voordat veel subs idiekranen dichtgedraaid werden, bewees StudioGo nz al dat culturele podia in Nederland best aansrecht hebben. Van schoonmaak en bardiens t tot en met het programmeren en dagelijks bestuur van de stichting: StudioGonz bestaat enkel en alleen door de inzet van vrijwilligers.

Ronald van der Giessen, directeur van het Oranje Fonds, vertelt graag over de een betere samenleving.

Veel animo Met NLdoet komen er veel mensen in beweging. Ik vind het een enorm feest om iedereen aan de slag te zien. Het is net een groeiende golf die zichzelf versterkt, steeds meer mensen melden zich per jaar aan. Ik ben blij te merken dat

“Wij helpen organisaties graag aan vrijwilligers, ook als ze een grote groep mensen nodig hebben. Er zijn namelijk bedrijven en (studenten)verenigingen die graag een kinderboerderij helpen opknappen of met een doelgroep een uitstapje willen maken. Zeg nou zelf, als je mensen blij hebt gemaakt, dan blijft dat je toch langer bij dan zo maar een uitstapje?”

Verbinding

Margriet de Leeuw, Vrijwilligers Netwerk Veenendaal www.vrijwilligersveenendaal.nl

Competentie

Vrijwilligerscentrale

er zoveel animo is om vrijwilligerswerk te doen. Ook de bijdragen van ons beschermpaar prins Willem-Alexander en prinses Máxima hebben een positief effect.

Schoolverlaters We zijn nu bezig met een groot project rondom het probleem van schoolverlaters, zowel in Nederland als op de Nederlandse Antillen. Uit onderzoek blijkt dat coaching en mentoring het beste werkt om dit hardnekkige probleem aan te pakken. Per jaar verlaten tussen de 20.000 en 30.000 leerlingen zonder diploma de school. Met de inzet van vrijwilligers kunnen we een substantieel aan een diploma helpen. Dat weet ik zeker.”

aard Scoutinggroep Ruw e iss van Putten uit Spijken rs in Spij-

willige en en jongeren er kenisse bieden kind iten, zoals dat bij uitdagende activite isaties in Nedermeer scoutingorgan r in Spijkenisse gaat land gebeurt. Maa een leuke vrijetijds het niet alleen om d ar ggroep de Ruwa besteding. Scoutin gemeente. is verweven met de rd? VrijwilWaarom genominee n. De 33 tte ep Ruwaard van Pu el voor Scoutinggro ve lid zijn van en e en di tek en be er s nd er ki lig r voor de 80 aa kl n ee all et ni ast het begeleiden vrijwilligers staan or de gemeente. Na vo k oo r aa m , en innedag en het de scoutinggroep ganiseren ze Koning or ts, ou sc de or vo ges, het meehelpen van activiteiten maatschappelijke sta k Oo e. iss en ijk Sp meente hebben de Vliegerfestival in olproject van de ge ho sc sis ba n ee en met evenementen jk gemaakt. vrijwilligers mogeli

Bantsiliek

uit Bant Wat? Het voormalig Roomskatholieke kerkgebouw De Bantsiliek is door een groep enthousiaste l vrijwilligers omgevormd tot een multifunctionee r, centrum. Trouwen, concerten, beurzen, theate receptie, uitvaart, wedstrijden en voorstelling; alles is er mogelijk.

Waarom genomineerd? Het multifunctionele

centrum had negen jaar geleden niet kunnen ontstaan en overleven zonder de 50 zeer gemotiveerde en gepassioneerde vrijwilligers. Maar liefst 1 op de 26 inwoners, variërend in leeftijd van 20 tot 80 jaar, maakt deel uit van deze intergenerationele vrijwilligersclub.

Wat? De scoutingvrij

Buurt Aan Zet Groot Lochter uit Nijverdal Wat? Buurt Aan Zet is een initiatief van diverse organisaties en vrijwilligers

uit de wijk Groot Lochter. Het project zorgt voor activiteiten waarin bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waarin de buurt groen, veilig en schoon blijft. Resultaat? Al 955 huishoudens doen mee aan de verschillende activiteiten. Succesvol is het reis- en eetcafé waarin wijkbewoners hun verhalen vertellen onder het genot van bijpassend eten. De ruim 100 vrijwilligers uit de wijk Groot Lochter maken de activiteiten mogelijk door samen te werken met veel verschillende organisaties. Iedere organisatie kan op een andere manier bijdragen aan de organisatie. Zo werken de vrijwilligers en organisaties efficiënt samen aan de sociale verbondenheid tussen bewoners.

Samenwerking

“Sociale binding, positiviteit, consequent en oplossingsgericht. Dat is het Oranje Fonds ten voeten uit. We maken ons hard als het gaat om lokaal draagvlak. Het Oranje Fonds vindt het zorgen voor elkaar belangrijk. Actief burgerschap is een term die we veel gebruiken. Het draait om de betrokkenheid van burgers die zich inzetten voor een betere samenleving.

Verbinding

projecten van het fonds en alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor

Platform Maatschappelijk Ondernemen uit

Groningen

Wat?

Bedrijven die menskracht, faciliteiten en ma terialen aanbieden aan vrijwilli gers- en maatschappe lijke organisaties zijn er in Nederland steeds me er. Het samenbrengen van vra ag en aanbod gebeur de tot nu toe altijd door een bemiddelende pa rtij. In de provincie en stad Groningen is dat niet me er nodig. Op www.degron ingsebeursvloer.nl ku nn en partijen voortaan zel f matches maken. Waarom genomineerd ? Dit is de eerste website die op deze interactiev e manier maatschappe lijk betrokken ondernem en stimuleert. Bedrijv en, maatschappelijke en vrijwilligersorganisati es kunnen zelf hun aanbod of vraag plaatsen. He t gratis uitwisselen van diens ten is vervolgens makk elijk te realiseren. Bedrijv en en maatschappelijk e organisaties kunnen sin ds 1 september 2012 online met elkaar matchen. Het platform hoopt dit jaar de vraag en het aanb od van 50 bedrijven en 60 organisaties te kunnen plaatsen.


4

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

Unieke

“Een maaltijd voor anderen is geld waard”

tafelgasten

voor een ander Etentje voor een Ander is een nieuw initiatief van het Oranje Fonds. Organiseer een etentje voor vrienden en familie en vraag een financiële bijdrage van je gasten. Dit geld doneer je aan het Oranje Fonds, dat er op zijn beurt initiatieven mee steunt waar anderen – voor wie samen eten niet vanzelfsprekend is – ook van een gezellige maaltijd kunnen genieten.

Roads Tafelgasten is een nieuw eetproject voor mensen met een psychiatrische achtergrond in de regio Amstelveen, Haarlemmermeer en Amstelland. Esther van Ruiten, PR-medewerker, vertelt meer over het initiatief. Wat is zo belangrijk aan samen eten? Veel mensen eten elke avond alleen. Terwijl dit dagelijkse ritueel veel houvast kan bieden. Mensen met psychiatrische achtergrond snakken vaak naar sociale contacten. Een maaltijd met anderen is goud waard. Waar komt het idee vandaan? Voor deze doelgroep bestaat al het Maatjesproject. Een vaste vrijwilliger gaat dan regelmatig op pad met een vast maatje. Helaas zijn er meer aanvragen dan we vrijwilligers hebben. Voor veel vrijwilligers is dit te intensief. Daarom hebben we dit alternatief. Iemand met een psychiatrische achtergrond schuift nu eenmaal per maand aan bij de vrijwilliger om samen te lunchen of dineren. Hoe werkt het? Iedereen kan zich als vrijwilliger aanmelden. Op basis van een intakegesprek wordt een vrijwilliger aan een of meerdere deelnemers gekoppeld om samen een

eetgroepje te vormen. We vinden het ook belangrijk dat er een klik is. Tijdens zo’n etentje moet er wel wat te bespreken zijn. Eenmaal per maand komt het eetgroepje samen en wordt er bij de vrijwilliger(s) thuis gegeten. In ieder geval voor een jaar.

Wat is zo speciaal aan dit project? We merken dat veel mensen openstaan voor deze aanpak: een maaltijd in de maand is goed te organiseren. Daarnaast is het voor beide kanten een prachtig initiatief. Zo ervaren mensen met een psychiatrische achtergrond hoe het is om welkom te zijn. Terwijl vrijwilligers meer begrip voor de doelgroep krijgen. Hoe verloopt het? We bestaan nu vier maanden en we zijn goed op weg. De aanmeldingen komen binnen en de eerste diners zijn al geweest. Maar meer vrijwilligers zijn nog steeds zeer welkom!

Kijk voor meer informatie op www.roadstafelgasten.nl

Etentje voor een Ander. © Oranje Fonds – Bart Homburg

“Ik vond het direct een leuk initiatief. Het is altijd gezellig om met vrienden te eten en door er een goed doel aan te koppelen, wordt het nog Kirsten Drenth een tikje leuker.” Aan het woord is Kirsten Drenth. Binnenkort gaat zij koken voor haar vriendinnen. “Dat doe ik wel vaker. Maar dan nemen ze een flesje wijn, het dessert of een bos bloemen mee. Ik heb ze deze keer gevraagd die thuis te laten en in plaats daarvan een financiële bijdrage te leveren voor Etentje voor een Ander. En daar reageerden mijn vriendinnen positief op.”

Samen is niet alleen Veel mensen, bijna een miljoen, eten dagelijks alleen. Gelukkig zijn er talloze sociale initiatieven die een hand naar hen uitsteken. Daar is geld voor nodig. Het Oranje Fonds wil deze initiatieven financieren met etentjes zoals Kirsten en vele anderen die organiseren. “Ik eet ook praktisch elke avond alleen als single. Zelf heb ik daar geen moeite mee. Ik heb een drukke baan en ben eerlijk gezegd blij met ’s avonds wat rust. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het voor veel mensen wel vervelend is. Zeker als niet je eigen keuze is of als je door omstandigheden na jaren opeens alleen moet eten. Als ik daar wat in kan betekenen, dan doe ik dat graag.” www.etentjevooreenander.nl


5

– soms laatste – wensen van ernstig zieke mensen. Of ze nu 19 of 91 zijn, wensen worden vervuld voor alle leeftijden. De stichting maakt de glimlach mogelijk waardoor zieke mensen voor even hun problemen vergeten en kracht opdoen voor hun soms onzekere toekomst. Waarom genomineerd? Met ruim 100 vrijwilligers heeft De Wensstichting Oppepper4all sinds 2006 al 200 wensen in vervulling laten gaan. De stichting krijgt honderden aanvragen per jaar krijgt die, vanwege financiën, niet allemaal gerealiseerd kunnen worden. Maar het motto van de gepassioneerde vrijwilligers blijft: gewoon DOEN. Met structurele sponsors zoals een attractiepark en een autoverhuurder en dagsponsors zoals een metamorfoseteam en bekende Nederlanders, komen vele dromen uit. De vrijwilligers worden warm van iedere glimlach.

Gemeente Breda met Wijkdeal Wat? De Gemeente Breda houdt wijken schoon en leefbaar op

Vrijwilligerscentrale "Vrijwillig en onbetaald iets voor elkaar doen, daar draait vrijwilligerswerk om. Een andere definitie stelt als extra voorwaarde dat er geen relatie is. Maar hoe heet het dan als je bij je sportvereniging helpt? Of boodschappen doet voor de buurvrouw? Dit is voor ons allemaal vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk moet je in eerste instantie voor jezelf doen. Je moet dat zoeken wat bij je past.” Moniek van der Velden, Breda-Actief www.breda-actief.nl

Competentie

basisniveau. Buurtbewoners kunnen daar een schepje bovenop doen in het project Wijkdeal. Buurtgenoten die samen een goed idee hebben en de handen uit de mouwen steken, sluiten een Wijkdeal. Voor scholieren met opgeruimde initiatieven zijn er Klassedeals. En als je als bewoner zelfstandig iets wilt doen, word je Opgeruimde Bredanaar. De gemeente stelt met deze groepen overeenkomsten op waarin afspraken voor alle partijen worden vastgelegd. Waarom genomineerd? Wijkdeal is een voorbeeld van een project waarin de gemeente samen met bewoners werkt op basis van gelijkwaardigheid. Een nieuwe verdeling van rollen tussen burgers en overheid. Inmiddels zijn er 1.500 mensen actief in Opgeruimd Breda: 80 Wijkdeals, 1 Klassedeal en 50 Opgeruimde Bredanaars.

Vrijwilliger coacht Vrijwilliger uit Amste rdam

Wat? Op IJburg en da arbuiten bemiddelt Stichtin g ViiA tussen vrijwilligers en openstaande vrijwillige rsvacatures in organisaties. Da arnaast begeleiden 30 vrijw illige coaches zo’n 150 vr ijwilligers in het zelfstandig do en van klu ssen in de wijk. Waarom genominee rd? Stichting ViiA m aakt het voor ieder mogelijk vrijwillige een rswerk te doen. Ve el of weinig tijd, lic beperkt of niet, dr hamelijk empels worden be slecht om vrijwillige behouden. De vrijw rs te illigers werken zove el mogelijk zelfstan Gaat dat niet – om dig. wat voor reden da n ook – dan zijn er coaches om hen te vr ijw illige helpen.

Innovatie

Wat? Och als ik nog eens… Wensstichting Oppepper4all vervult ultieme

Van Prokkel naar Prokkelen

uit Apeldoorn

Wat? Prokkelen

laat mensen kennismaken met de mogelijkheden van mensen met een verstandelijke bepe rking. Inmiddels he bben duizenden, met en zonder verstandelijke hand icap, op 270 plekken in het land meegedaan aan ac tiv iteiten. Waarom genominee rd? In 2008 werd er op 40 plaatsen in het land ‘geprokkeld’: prikkelende ontmoetingen. In 2012 zijn dat er al 270. Prokkelen blijk een succesvolle en laagdrempelige methode voor ontmoetingen door middel van th eater of muziek maken, sporten , eten, koken of een workshop social media volge n. Alle activiteiten worden door duizenden vrijwill igers georganiseerd en uitgevoerd. Het mooiste is dat er onder die vrijwill igers steeds meer mensen met een verstandelijke beperking zijn. Hun mogelijkhede n zijn eindeloos.

Samenwerking

Verbinding

Wensstichting Oppepper4all uit Abcoude

Samenwerking

Genomineerden 'Meer dan handen vrijwilligersprijzen'

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

Gemeente Den Bosch met Citytrainers Wat? Wie weet

nou beter waar jongeren in de wijk op zitten te wachten dan jongeren zelf? Met die gedachte startte de gemeente Den Bosch het project Citytrainers. Nu organiseren maar liefst 80 getrainde Citytrainers vrijwillig sportevents en activiteiten vol adrenaline in de stad, samen met hun vrienden. Waarom genomineerd? De jongeren worden uitgedaagd om hun sportieve en creatieve talenten in te zetten. Dat levert hen meer zelfvertrouwen en soms een opstap naar werk of studie op. Het aantal activiteiten in de stad is spectaculair toegenomen en het aantal deelnemers stijgt per keer. Bovendien is de afstand tussen de gemeente en jongeren veel kleiner geworden. Het project is zo succesvol dat het inmiddels ook gestart is in Tilburg, Dordrecht, Amersfoort, Breda en Helmond.

Gezellig aan tafel en tegelijkertijd iets goeds doen? De feestdagen komen er weer aan! Zou het niet mooi zijn om tijdens al die gezelligheid ook iets goeds te doen voor een ander? Organiseer een etentje voor uw vrienden, familie of collega’s en vraag uw gasten om een bijdrage. Dit doneert u aan het Oranje Fonds. Zo steunt u hartverwarmende initiatieven voor eenzame mensen. Meld nu uw etentje aan op etentjevooreenander.nl Alvast hartelijk dank!


6

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

Is jouw kind

in veilige handen? Vrijwilligers die van je project of activiteit een succes maken, heel belangrijk! Maar het veiligheidsaspect verdient ook aandacht. Jij wilt je kind toch ook veilig achter kunnen laten bij de sportvereniging? Op de website van In veilige handen staat hoe je dat doet. neer dat elke organisatie zich bewust moet zijn van de mogelijke risico’s.”

Stappenplan In veilige handen ontwikkelde een stappenplan. “Dit stappenplan begint bij het bespreekbaar maken van het onderwerp en eindigt bij het informeren van alle betrokkenen. Elke vrijwilligersorganisatie kan daarmee aan de slag. Op deze wijze kun je aan de buitenwereld laten zien dat je hier serieus mee omgaat en dat het bespreekbaar is.” Volgens Daru helpt openheid: “Ik zou als ouder ook willen weten hoe de organisatie reilt en zeilt. Door de openheid kan ik er naar vragen, zonder dat het wantrouwen uitstraalt.”

“Wij regelen veel maatschappelijke stages voor scholieren. Als leerlingen eenmaal aan de slag gaan met vrijwilligerswerk, zijn ze heel positief. Ze leren een andere kant van de maatschappij kennen. Én 10 procent blijft als vaste vrijwilliger aan de vrijwilligerscentrale verbonden. Wij houden die stages er graag in.”

Innovatie

Henriette Nauta, Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere www.vmca.nl

Amsterdam underground uit Amsterdam Wat? De ervaringsdeskundige gidsen van Amsterdam

Underground vertellen tijdens een rondleiding op een persoonlijke, openhartige en spannende manier over hun leven op straat. Er zijn momenteel zes gidsen. Het doel van Amsterdam Underground is om dit aantal flink uit te breiden. Waarom genomineerd? Bij Amsterdam Underground snijdt het mes aan meerdere kanten. De gidsen, (ex-)daklozen die normaal gesproken niet zo gauw een baan krijgen, vinden een dagbesteding waarbij zij hun kwaliteiten en ervaringen mogen inzetten. De gidsen worden zoveel mogelijk betrokken bij de organisatie van de wandelingen, zodat ze nieuwe talenten bij zichzelf kunnen ontdekken. Daarnaast hoopt Amsterdam Underground de negatieve beeldvorming rondom daklozen bij te stellen. Er is altijd een reden waarom mensen dakloos worden en daar staan mensen vaak niet bij stil.

Innovatie

Wisse de Vries, De Vrijwilligerscentrale Zaanstad www.welsaen.nl

www.inveiligehanden.nl of www.nov.nl

Vrijwilligerscentrale

Genomineerden 'Meer dan handen vrijwilligersprijzen'

“In regionale kranten verschijnen dankzij ons regelmatig goede artikelen over vrijwilligerswerk. We laten zien dat er veel verschillende klussen zijn. En dat we flexibel zijn en maatwerk bieden. De meeste mensen gaan voor uitvoerend werk, zoals onderhoudsklussen. Maar ook mentorwerk als Nederlandse taallessen of op stap gaan met iemand die dat nodig heeft, heeft veel animo.”

Samenwerking

Je oma, je kinderen of een verstandelijk gehandicapte kennis, je wilt alle zekerheid dat ze goed worden behandeld. Ook tijdens activiteiten waarbij vrijwilligers worden ingezet. De campagne In veilige handen van Vereniging NOV richt zich op de preventie van seksueel misbruik. Dit is een breed begrip. Het kan variëren van dubbelzinnige opmerkingen en seksueel getinte grappen tot aanranding en verkrachting. Het kan overal voorkomen: van kerk tot individuele zorg. “Gelukkig komt dit niet heel veel voor binnen vrijwilligersorganisaties, maar het is een maatschappelijk probleem en vrijwilligerswerk maakt deel uit van de samenleving. En dus een onderwerp dat we serieus moeten behandelen.” Aan het woord is Saskia Daru van In veilige handen. “Ons doel is de veiligheid te waarborgen van de vrijwilligersorganisatie, dus grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Het komt erop

Vrijwilligerscentrale

Kaaijk Metaalbewerking en Ameco met de Vogelopvang Krommenie

Wat? De toekomst zag er niet goed uit voor Vogelopvang Krommenie, de verblijfplaats van de ruim 4.000 vogels. Door de enorme inspanning van Kaaijk en Ameco hielpen 20 bedrijven en scholen me e om de Vogelopvang te redden.

Waaro

m genomineerd? Een dagje vrij willigerswerk van de altijd al maatschappel ijk betrokken bedrijven Kaaijk en Ameco mondde uit in iets veel groters. De hopeloze situatie van de Vogelop vang werd omgebogen door het vinden van partners in omliggende gemeenten. Door nieuwsbrieven, de krant en social media in te zetten werden belanghebbenden, raa dsleden en wethouders bereikt. De Gemeentes Heemsk erk en Zaanstad dragen nu meer geld bij en de begeer de vergunning is inmiddels binnen. De opvang bloeit als nooit tevoren.

Oudernetwerk Jeugdzorg uit Wageningen Wat? Wanneer een gezin te maken krijgt met Jeugdzorg, kan dat een ingrijpende gebeurtenis zijn. De ervaringsdeskundige vrijwil-

ligers van Oudernetwerk Jeugdzorg helpen ouders, grootouders en tienermoeders wegwijs maken en de eigen regie in de nieuwe situatie te behouden. Waarom genomineerd? Met een helpdesk, maatjesprojecten en bijeenkomsten ondersteunt het Oudernetwerk Jeugdzorg in heel Nederland zo’n 1.200 ouders, grootouders en tienermoeders die te maken krijgen met Jeugdzorg. De vrijwilligers willen, ondanks en dankzij hun eigen ervaringen met Jeugdzorg, anderen helpen. Zo geven ze een positieve impuls aan de soms moeilijke situaties die met Jeugdzorg te maken hebben.


7

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

wil graag uitgedaagd worden, “

Vrijwilligerscentrale “De een reageert op een specifieke vacature, de ander wil wat doen maar weet niet wat. Met iedereen die zich bij ons meldt hebben we een adviesgesprek. Deze oriëntatie is voor zowel de toekomstige vrijwilliger als voor ons leerzaam. We willen achterhalen waar de vrijwilliger enthousiast van wordt en bij welke werkzaamheden en doelgroep hij aansluit.”

Verbinding

José van Duin, Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Vrijwillige Vervoersdienst Woej uit

Verbinding

LeidschendamVoorburg Wat? Al ruim 25 jaar heeft illige VervoersVrijw een g rbur Leidschendam-Voo eigen dienst. Vrijwilligers verzorgen met hun tsilitei mob met eren oud auto het vervoer van problemen. ffeurs Resultaat? De in totaal 80 vrijwillige chau 00 16.0 tot 00 en receptionisten rijden jaarlijks 15.0 eren oud gen ritten voor zo’n 1.500 klanten. Ze bren met hulp bij van deur tot deur, zonder omwegen, en tegen een het instappen, persoonlijke aandacht act is de cont gunstig tarief. Door het persoonlijk bijvoornet, vang vervoersdienst tevens een sociaal ers illig vrijw beeld voor andere hulpvragen. De g aan teru deze signaleren problemen en koppelen erk. ijnsw welz de ouderenadviseur van het lokale

nieuwe dingen leren Jan Hulsegge ging na zijn pensioen aan de slag als zorgvrijwilliger en vrijwillige netwerkcoach. Hij wordt zelf blij van dit vrijwilligerswerk, maar ook van de mensen die hij helpt

met sociale, emotionele of praktische zaken. Janny Broekhuis van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel koppelde Jan aan iemand in een kwetsbare positie die behoefte heeft aan extra aandacht. “Ik heb jaren gewerkt in de weg- en waterbouw. Na mijn pensioen wilde ik echt wat anders. Iets uitdagends. Toen ben ik begonnen als zorgvrijwilliger en netwerkcoach.” Jan Hulsegge besteedt gemiddeld een dag per week aan zijn vrijwilligerswerk. Hij gaat dan bij iemand thuis langs om te praten over hoe je sociale contacten kunt uitbreiden of om samen wat te ondernemen. Nooit gaat hij met tegenzin aan de slag. Janny Broekhuis: “Wanneer iemand bijvoorbeeld eenzaam is, gaan wij op zoek naar een vrijwilliger die past bij deze persoon. In een gesprek met de zorgvrager krijgen wij goed zicht op wat deze nodig heeft, In een uitgebreid gesprek met de vrijwilliger vragen we naar interesses, hobby’s, voorkeuren en beschikbare tijd. Wij kennen al onze vrijwilligers en begeleiden hen, ook nadat ze zijn gekoppeld aan een maatje.” Onze vrijwilligers hebben 1 op 1 contact met mensen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen. De aanvragen verschillen: af en toe hulp bij de administratie, elke week een uurtje zwemmen, iemand gezelschap houden of gastouder zijn. De mantelzorger tijdelijk ontlasten van de zorg (respijtzorg) komt ook veel voor.

Extra bagage “Om aan de slag te gaan als vrijwilliger kon ik eerst een basisopleiding volgen. Erg fijn, want het geeft de extra bagage die je nodig hebt. Daarnaast wilde ik graag uitgedaagd worden, nieuwe dingen leren,” vertelt Jan. Janny: “Het is een hoogwaardige cursus, ontwikkeld door Mezzo, ook voor mensen die geen zorgachtergrond hebben. Daarnaast organiseren we – om up-to-date te blijven – thema-avonden speciaal voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers. De laatste keer ging het bijvoorbeeld over de ziekte van Parkinson. Ik ken vrijwilligers voor wie de bagage die ze bij ons meekrijgen een aanvulling is op hun cv.” De netwerkcoaches hebben met elkaar intervisie-momenten.

uit Den Haag Wat? Elkaar begrijpen, helpen waar nodig en van elkaar leren. Dat staat centraal tijdens de activiteiten die de vrijwilligers van Podium voor iedereen organiseren in Den Haag. Verschillende bevolkingsgroepen maken contact en generaties worden overbrugd. Doordat Podium zich concentreert op overeenkomsten tussen mensen, werken bewoners van Den Haag samen tegen verpaupering en sociaal isolement in hun buurt. Waarom genomineerd? In een jaar tijd is een groep van vijf enthousiaste vrijwilligers uitgegroeid tot wekelijkse bijeenkomsten van 50 tot 60 personen. De activiteiten, gericht op een thema, trekken wekelijks bewoners die interesses delen. Dans, theater, computerlessen, modeshows, zwemmen, fietsen en excursies om Nederland te leren kennen; soms ontvangt Podium voor iedereen wel 100 mensen per week.

Jan: “Dan bespreken we een situatie zodat we blijven leren.” Dat leren is voor Jan belangrijk aan zijn vrijwilligerswerk. Maar ook het nieuwe netwerk dat hij zelf opbouwde: “Ik leer mensen kennen waar ik voorheen niet mee in contact kwam. En ik heb nieuwe dingen om over te praten.” Wil jij ook eens kennis maken met vrijwilligerszorg? Zoek dan een adres bij jou in de buurt op www.mezzo.nl/adresindebuurt

Lekker sociaal

Podium voor iedereen

Contact leggen via social media is de manier om nieuwe mensen te leren kennen. Maar dit wil je natuurlijk wel in een veilige omgeving doen. Op Facebook en Twitter moet je je account goed afsluiten, als je niet wilt dat de hele wereld meekijkt. Daarom heeft Vriende ndiensten Deventer voor (ex-)GGZ leden een plek gecreëerd waar deelnemers en vrijwilligers elkaar kunnen opzoeken: VriendenNet. Hier kunnen sociaal kwetsbare mensen op een veilige manier met elkaar in contact komen, informatie delen en elkaar ondersteunen.

Meer info? Kijk op www.vriendendienstendeventer.nl/vrienden

net

Innovatie

“Ik

Stichting Veilig Online uit Den Haag Wat? Twee zeventienjarige studenten hebben in 2007 de Stichting Veilig Online

opgericht. Wekelijks geven ze vrijwillig voorlichting aan kinderen en ouders over de risico’s van computer- en internetgebruik. Anno 2012 ondersteund door 20 vrijwilligers verzorgen ze iedere week een voorlichting waar per keer 50 ouders of kinderen aanwezig zijn. Hun website heeft per maand duizenden bezoekers. Resultaat? Niet gedreven door het behalen van studiepunten, maar belangeloos en zelfstandig namen de jongeren het initiatief om zich vrijwillig in te zetten voor anderen. Ze zijn hierdoor een van de jongste stichtingsbestuurders van Nederland. Zelfs een stageplek voor een gehandicapte jongen werd geregeld bij Stichting Veilig Online.


8

Samenwerking

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

Het AA-team

in actie

VolkerWessels Academy met Samen voor Zeist

Wat? Elk initiatief telt! Met dit motto is het opleidingsprogramma van bouwbedrijf VolkerWessels een samenwerk ing aangegaan met Samen voor Zeist. Samen hebben ze vrijwilligerswerk structureel ing ebed voor medewerkers van VolkerWessels.

Waarom

Competentie

genomineerd? Jaarlijks gaa n 250 medewerkers aan de slag bij maatschappelijke organisaties om contact te leggen met kinderen en oudere mensen me t een beperking. De samenwerkingspartners hebben er in 2010 voor gezorgd dat het vrijwi lligerswerk een vast onderdeel is in het introd uctieprogramma van nieuwe managers. En inm iddels zijn daarop vervolgprogramma’s ontwi kkeld, zodat managers dit vrijwilligerswerk blijven doen. Terwijl de medewerkers ouderen en kinderen een fijne dag bezorgen, komen ze op de werkvloer terug met een indrukwekkend e, onvergetelijke en unieke ervaring.

Tijdens de nationale vrijwilligersactie NLdoet waren vele vrijwilligers bij de Stichting Assistentiehond aan het werk, toen ineens Koningin Beatrix kwam helpen. Vrijwilliger Hanneke: “Een complete verrassing, we hadden het niet zien aankomen.”

Samenwerking

NLdoet, een initiatief van het Oranje Fonds, is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Tijdens deze actie steken vele Nederlanders vrijwillig hun handen uit de mouwen voor wel duizenden organisaties. Instellingen en organisaties kunnen zelf klussen aanmelden. Afgelopen jaar waren 300.000 Nederlanders actief bij bijna 7.000 klussen. Stichting Assistentiehond in Molenschot kan altijd wel extra handen gebruiken, vertelt vaste vrijwilliger Hanneke Hagenaars. “Voor ons was dit dus een perfecte gelegenheid om ons aan te melden.” De stichting is gespecialiseerd in het opleiden van honden die mensen met

een motorische beperking helpen. Dankzij de honden kunnen deze mensen zelfstandiger functioneren.

Koninklijke hekken Op deze zestiende maart hadden zestien vrijwilligers zich aangemeld om klussen te klaren. De dag ging van start met een gezamenlijke kop koffie. Het was een enorme verrassing dat de directeur van het Oranje Fonds het woord nam om te vertellen dat er een speciaal AA-team kwam helpen. Hanneke: “De koningin kwam op bezoek! Noem me naïef, maar ik had het niet zien aankomen. Ook prinses Margriet, de prinsen Floris en Ber-

nard en hun echtgenotes Aimée en Annette kwamen mee.” Er was geen tijd om zenuwachtig of verlegen te worden, want iedereen wilde meteen aan de slag. “De koninklijke familie heeft hard meegewerkt. De koningin waste en borstelde de honden, de prinsen timmerden hekken en hokken en de prinsessen hielpen met het trainen van de honden. Het was echt een superspeciale dag.” Een dag bovendien die de stichting veel goeds heeft gebracht: veel publiciteit, extra sponsors, nieuwe vrijwilligers. En die kan de stichting goed gebruiken!

Gemeente Nijmegen met Gewoon meedoen in Dukenburg

Wat? Meedoen in de samenleving, en specifieker meedoen in je eigen wijk, is niet voor iedereen en vanzelfsprekend. Mensen met een beperking word on Gewo king. vaak vooral bekeken vanuit hun beper meedoen in Dukenburg maakt mogelijk dat alle . buurtbewoners kunnen meedoen aan activiteiten ners bewo buurt De talenten, interesses of hobby’s van staan centraal. Waarom genomineerd? Buurtbewoners kunnen is. allemaal meedoen omdat het aanbod heel divers om rbeeld bijvoo en, geslot es match erd, maar ook individuele Zo worden er nieuwe buurtactiviteiten georganise voor Daarnaast worden bestaande activiteiten opengesteld en. sport laten en iemand met een beperking te kunn ort rsepo Gelde MEE en jn Welzi em ing tussen de gemeente, Tand mensen met een beperking. Door de samenwerk en. ment evene van vrijwilliger en organisator doen mensen met een beperking nu mee, zelfs als

Competentie

Koningin Beatrix helpt de vrijwilligers tijdens NLdoet bij Stichting Assistentiehond in Molenschot. Foto: © Oranje Fonds – Redmar Kruithof

Al Foras

uit Amsterdam Wat? Al Foras biedt vrouwen met roots in NoordAfrika een helpende hand om uit hun isolement te komen. Op een veilige plek kunnen ze, samen met hun kinderen, anderen ontmoeten en zich ontplooien in Amsterdam-Oost. Waarom genomineerd? Uit ervaring weten de 25 vrijwilligers hoe moeilijk het kan zijn om zelfstandig uit het sociale isolement te komen waarin veel vrouwen leven. In zelfhulpgroepen, kookworkshops, huiswerkgroepen, sportlessen en praatgroepen kunnen bijna 100 vrouwen en kinderen wekelijks werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. De aanpak werkt: de vrijwilligers die nu alle activiteiten organiseren, zijn begonnen als bezoeksters.

VoorleesExpress uit Utrecht

Wat? De vrijwilligers van de Voorlee sExpress laten taalarme en laaggeletterde gezinnen kennismaken met het voorleesritueel. Een vrijwilliger komt een half jaar lang, wek elijks, een uurtje bij gezinnen thuis om voo r te lezen aan kinderen. Ouders worden er stee ds meer bij betrokken. Gedurende het halfjaar nemen ze het voorlezen steeds meer over en hale n de ouders (bibliotheek)boeken in huis. Waarom genomineerd? Sinds de star t in 2006 hebben een kleine 3.000 gezi nnen deelgenomen. Alleen al in 2012 zullen er ruim 1.200 gezinnen deelnemen. De 3.450 vrij willigers van de VoorleesExpress helpen de gezi nnen met hun taalontwikkeling en geven ze lees plezier.

Metro Special Vrijwilligerswerk  

Metro Special Vrijwilligerswerk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you