{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 5

ЖУРИ

JURY СВЕТЛОЗАРА ХРИСТОВА Kултурулог и съосновател на Moving body Светлозара Христова е завършила Културология в Софийския университет с дипломен проект на тема "Театър на духовния архиетип - Театрална работилница Сфумато". По време на следването си тя специализира актьорско майсторство в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов". Участвала е като артистичен сътрудник и жури в различни експериментални проекти в сферата на съвременния танц и изкуство. Тя е инициатор на RADAR Festival Beyond Music и изпълнителен директор на Асоциацията на българските фестивали.

SVETLOZARA HRISTOVA Specialist in cultural studies and cofounder of Moving body Svetlozara Hristova graduated in Cultural Studies at Sofia University with a diploma project on the theme "Theater of the Spiritual Archetype - Sfumato Theater Laboratory". During her studies, she specialized in acting at the National Academy of Theater and Film Arts "Krustyo Sarafov". Svetozara has lasting interests and curiosities within performing arts, site-specific art, photography and poetry. She is the initiator of RADAR Festival Beyond Music and the executive director of the Bulgarian Festivals Association.

АНА-МАРИЯ СОТИРОВА Магистър по филмовии науки Ана-Мария Сотирова е бакалавър по филмовии науки от Университета в Рединг, след което получава и магистърска степен от Университета в Амстердам (2019), защитавайки дисертационна работа на тема „Скрийнденс: предложение за изграждане на език, произтичащ от симбиозата между киното и танца“. Тя използва опита си на любител танцьор в своите експериментални филмови студентски проекти, изучавайки преплитането на двете форми. Най-съкровено желае да се отдаде на кино и синергични арт дейности, по възможност в алтернативните им форми.

ANA-MARIA SOTIROVA МА in Film Ana-Maria Sotirova has a BA in Film from the University of Reading, and subsequently holds an MA from the University of Amsterdam (2019), with a thesis titled "Screendance: A Proposal for the Construction of a Language Rooted in the Symbiosis Between Film and Dance." She has used her experience as an amateur dancer in her experimental film student projects, exploring the interweaving of the two forms. Ana-Maria wishes to continue engaging in cinematic and synergistic art activities, preferably in their alternative forms.

Profile for Moving body festival

DANCE SHORT SCREENING PROGRAM OF MOVING BODY'19  

Moving Body Short Dance Screening will offer films from distinct corners of the world, in six exciting categories, in two autumn days. You w...

DANCE SHORT SCREENING PROGRAM OF MOVING BODY'19  

Moving Body Short Dance Screening will offer films from distinct corners of the world, in six exciting categories, in two autumn days. You w...

Advertisement