{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 40

КЪСОМЕТРАЖНА ПРОГРАМА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН

DANCE SHORT SCREENING EXPERIMENTAL

20.10 11:00

City Art Gallery Varna

’’

7.57

FROM THE CENTRE

FROM THE CENTRE

Режисьор - Пипа Самая и Тара Джейд Самая С участието на Тара Джейд Самая Оператор и монтажист - Пипа Самая

Director - Pippa Samaya & Tara Jade Samaya Key Cast - Tara Jade Samaya Cinematographer & Editor - Pippa Samaya

От сърцевината на червената земя на тази плаваща страна до самия център на нашето собствено същество, в този проект ние пътуваме навътре. Свещена церемония на човечността; циклична, жива, сурова. Чрез филм и изпълнение на живо разширяваме времето навън към по-голямата картина; изследваме концепцията за безкрайно превъплъщаващото се същество. Тялото на изпълнителя поема архетипните черти на човечността от технологично към животинско, от фобия към дзен.

From the red earth heart centre of this floating country to the very centre of our own being, in this project, we are travelling inwards. A sacred ceremony of humanness; cyclical, animated and raw. Through film and live performance, we expand time outwards towards the bigger picture; exploring the concept of an infinitely reincarnating being. The body of the performer taking on archetypal traits of humanness from technological to animal and phobic to zen. Journeying through time and space, past and present.

Съпругите Самая се събират в живота и в творчеството, за да изследват многото цветове и тонове на това какво означава да живеем на тази земя. Samaya Wives сa устремени към равенство, мъдрост, състрадание и автентична връзка. Една част танцьор, една част фотограф - артистичната среда помежду им, която е визуалното изразяване на вътрешния свят на човешката емоция. Последните им постижения включват двукратна победа в международния конкурс 60 second dance film (Финландия и Дания), най-добрия филм на FAD film festival в Северна Каролина - САЩ, най-добър танцов филм на Australian Dance Awards (2017) и най-добър музикален филм на наградите NIMA за 2016 г. The Samaya Wives come together in life and in creation to explore the many colours and tones of what it means to be alive on this earth. They strive towards equality, wisdom, compassion and authentic connection. One part dancer, one part photographer - an artistic medium is found between the two that brings a visual expression to the internal world of human emotion. Recent appreciations include two time winner of the international 60 second dance film competition (Finland and Denmark), winner of best film in the FAD film festival in North Carolina- USA, Winner of Best dance on film at the Australian Dance Awards (2017), winner of best music film clip in the 2016 NIMA awards.

Profile for Moving body festival

DANCE SHORT SCREENING PROGRAM OF MOVING BODY'19  

Moving Body Short Dance Screening will offer films from distinct corners of the world, in six exciting categories, in two autumn days. You w...

DANCE SHORT SCREENING PROGRAM OF MOVING BODY'19  

Moving Body Short Dance Screening will offer films from distinct corners of the world, in six exciting categories, in two autumn days. You w...

Advertisement