{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 39

КЪСОМЕТРАЖНА ПРОГРАМА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН

DANCE SHORT SCREENING EXPERIMENTAL

20.10 11:00

City Art Gallery Varna

’’

8.11

HORIZONTES

HORIZONTES

Режисьор, продуцент, изпълнител и дизайнер на апарата - Палома Лейтън Ментор и продукция - Софи Ласкомбс Конструкция на апарата - Алберто Фаврето

Director, Producer, Performer, Designer of the apparatus- Paloma Leyton Supervision and production - Sophie Lascombes Construction of the apparatus - Alberto Favretto

Horizontes е открит дебат за нестабилността. Търсенето на баланс и играта на напрежение, установена между тялото, неговата тежест и гравитацията, предназначени като перформативни принципи, стават видими с изобретяването на нов апарат. В пейзаж, който е обект на постоянна трансформация, единствената визуална константа е хоризонтът. Хоризонтът е основата на минимален танц, където интересът не е във впечатляваща акробатика, а в търсенето на баланс като нещо изключително.

Horizontes is an open debate about instability. The seek for balance and the tension game established between the body, its weight and gravity intended as performative principles become visible with the invention of a new apparatus. In a landscape that is subject to constant transformation, the only visual constant seems to be the horizon. The horizon is the base of a minimal dance where the interest does not rely on impressive acrobatics but on the seek of balance as an extraordinary thing.

Палома Лейтън е артист, изследовател и учител. Завършила е изобразително изкуство през 2015, както в University of Granada (Испания), така и в École Supérieure des Beaux-Arts of Nîmes (Франция) През 2018 завършва с отличие магистърската си степен по визуални изкуства в IUAV University във Венеция. Дъщеря на актьори-кукловоди, танцовите и цирковите изкуства винаги са били в основата на нейните интереси. Успоредно с обучението си, тя преследва кариера като акробат, изпълнител и учител, като досега е работила за няколко компании в Испания, Франция, Италия и Норвегия. От 2018 Палома е съосновател на компания за въздушни танци Aria Alta със седалище във Венеция. Paloma Leyton is an artist, a researcher and a teacher. She graduated in Fine Arts in 2015, both at the University of Granada (Spain) and the École Supérieure des Beaux-Arts of Nîmes (France). In 2018 she graduated cum laude from her MA in Visual Arts at the IUAV University in Venice. Daughter of actorpuppeteers, dance and circus arts have always been at the core of her interests. In parallel to her studies, she has pursued a career as an acrobat, a performer and a teacher, studying and working for several companies in Spain, France, Italy and Norway, so far. Since 2018 she is a co-founder of the aerial dance company Aria Alta, based in Venice.

Profile for Moving body festival

DANCE SHORT SCREENING PROGRAM OF MOVING BODY'19  

Moving Body Short Dance Screening will offer films from distinct corners of the world, in six exciting categories, in two autumn days. You w...

DANCE SHORT SCREENING PROGRAM OF MOVING BODY'19  

Moving Body Short Dance Screening will offer films from distinct corners of the world, in six exciting categories, in two autumn days. You w...

Advertisement