{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 38

КЪСОМЕТРАЖНА ПРОГРАМА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН

DANCE SHORT SCREENING EXPERIMENTAL

20.10 11:00

City Art Gallery Varna

’’

5.10

NOW HERE// NOWHERE

NOW HERE// NOWHERE

Концепция и идея - Анастасия Дига (с безценната помощ на Вася Паспали и Василис Паспалис) Изпълнители - Анастасия Дига и Вася Паспали

Concept-idea - Anastasia Diga (with the priceless help of Vasia Paspali and Vasilis Paspalis)Performers Anastasia Diga & Vasia Paspali

Безкрайните усилия на човешкото съществуване в живота - точно като Сизиф - със или без сигурността на очакваната цел. Краят е началото, макар и без началото да води до определен край. Но все пак, стойността на усилието се крие в самото движение.

The endless effort of the human existence in life - just like Sisyphus - with or without the certainty of the expected aim. The end is the beginning, although without the beginning entailing a certain ending. After all, the value of the effort lies in the movement itself.

Анастасия Дига е танцьор, хореограф, професионален учител по танци, видео артист. Учи във Висшето професионално училище по танци Adromahi Kafantari. През 2010 г. тя основава компания за съвременен танц "TrickorTreat". Участвала е във фестивала на гръцките хореографи (Атина) и във фестивала за съвременен танц в Солун (Национален театър на Северна Гърция). През 2014 г. тя започва да се занимава динамично с видео танц. Видеото "desire and distance" участва в "On site Impromtus" в музея за съвременно изкуство в Тайван, а на Athens Video dance project Анастасия участва два пъти с проектите "Void" и "The rosetta mission vol. 1 ". С втория тя е част от няколко фестивала: Avayava contemporary dance festival, Pool dance film festival, Berlin, The dance on screen festival, Graz, Szerpentin dance film festival, Budapest и нашето издание преди две години - Moving body festival. Anastasia Diga is a dancer, choreographer, professional dance teacher, video artist. She studied at the Higher Professional School of Dance Adromahi Kafantari. In 2010 she founded the contemporary dance company "TrickorTreat". Anastasia has participated in the festival of Greek choreographers (Athens), in Thessaloniki's contemporary dance festival (National Theater of Northern Greece). In 2014 she began to engage dynamically with video dance. The video "desire and distance" took part in the international video dance "On site Impromtus" at the contemporary art museum in Taiwan and in Athens Video dance project Anastasia participated twice with the projects "Void" and "The rosetta mission vol. 1 ". With the second one she also participated in several festivals: Avayava contemporary dance festival, Pune, Pool dance film festival, Berlin, The dance on screen festival, Graz, Szerpentin dance film festival, Budapest and our very own Moving body festival, Varna.

Profile for Moving body festival

DANCE SHORT SCREENING PROGRAM OF MOVING BODY'19  

Moving Body Short Dance Screening will offer films from distinct corners of the world, in six exciting categories, in two autumn days. You w...

DANCE SHORT SCREENING PROGRAM OF MOVING BODY'19  

Moving Body Short Dance Screening will offer films from distinct corners of the world, in six exciting categories, in two autumn days. You w...

Advertisement