{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 32

КЪСОМЕТРАЖНА ПРОГРАМА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН

DANCE SHORT SCREENING EXPERIMENTAL

20.10 11:00

City Art Gallery Varna

’’

, 8.38

PEOPLE DOING MOVES

PEOPLE DOING MOVES

Режисьор - Нилс Лофке и Taet Vremya Kollektiv

Director - Nils Löfke & Taet Vremya Kollektiv

Движенията, които правим в ежедневието си често са толкова познати, че едва ги възприемаме съзнателно. Чрез повторение и отдалечаване, нашата работа е опит да направим привидно познатите движения непознати (и обратното), водени от въпроса: "Кой всъщност контролира кого?" В people doing moves, група младежи извършват кратки движения. Те използват телата си по необичайни и остроумни начини, формирайки индивидуални и социални скулптури в пространството. Видеото представлява нещо като архив и натрупване на възможности за движение.

The movement of everyday life is often so familiar to us that we barely consciously perceive it. Through repetition and alienation, our work is an attempt to make the seemingly familiar movements unfamiliar (and vice versa), driven by the question: "Who actually controls whom?" In the video "people doing moves,", a group of young men perform short movements. They use their bodies in unusual and witty ways, forming individual and social sculptures in space. The video is, in a way, an archive and accumulation of movement possibilities.

Taet Vremya е международна артистична група, създадена през февруари 2014 г. Тя обединява творци от различни жанрове, направления и идеи. Те се застъпват за физическото възприятие на живота и се интересуват от изкуство и движение. Целта им е да реализират проекти (филми, пърформанси, театър, изложби), да посещават и създават събития, да обменят знания за тялото и да комбинират стилове и подходи към движението на тялото. Taet Vremya is an international art group formed in February 2014. The group unites artists from different genres, directions and ideas. They advocate for the physical perception of life and are interested in art, movement and mediation. The aim is to realize projects (film, performance, theatre, exhibition), drive and create (to) events, exchange body knowledge and combine styles and approaches to body movement.

Profile for Moving body festival

DANCE SHORT SCREENING PROGRAM OF MOVING BODY'19  

Moving Body Short Dance Screening will offer films from distinct corners of the world, in six exciting categories, in two autumn days. You w...

DANCE SHORT SCREENING PROGRAM OF MOVING BODY'19  

Moving Body Short Dance Screening will offer films from distinct corners of the world, in six exciting categories, in two autumn days. You w...

Advertisement