{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 13

КЪСОМЕТРАЖНА ПРОГРАМА СОЦИАЛЕН

DANCE SHORT SCREENING SOCIAL

19.10 11:00

City Art Gallery Varna

’’

3.13

НИЛИДНА

NILYDNA

Режисьор - Жил Кровизиер Танцьор - Анди Лин Музика - Тиаго Бензинхо

Film and Movement direction - Jill Crovisier Dancer - Andy Lin Music - Tiago Benzinho

НИЛИДНА, Анди Лин изписано наобратно, е късометражен филм за половата идентификация. Като човеци, ние постоянно сме категоризирани и определяни според стереотипи. Много фактори са значими, когато замесена е идентичността. В този филм, виждате красотата и силата на млад мъж, който търси мястото си в свят от 7 милиарда души.

NILYDNA, Andy Lin in reverse, is a short dance film about gender identification. As humans, we are constantly confronted with being categorized and stereotyped. Many factors play importance when it comes to identity. In this film, you see the beauty and strength of a young man who tries to find his place in a world of 7 billion humans.

Жил Кровизиер е завършила балет и съвременен танц в музикалната консерватория в Еш/ Алзет (LU), преди да се присъедини със селекция към Китайската художествена школа в Пекин, организирана от Британския съвет на изкуствата през 2005 г. Тя е била член на танцовата компания Weis на 18-годишна възраст и продължава да учи танци по-късно във Франция, Ню Йорк, Израел и Индонезия. От 2013 г. Жил работи и в сферата на късометражните танцови филми, а от 2015 г. участва в проекти за танцова терапия. Тя е артистичен директор на продукцията на JC movement production със седалище в Люксембург. Jill Crovisier graduated in Ballet and Contemporary dance at the Conservatory of music in Esch/Alzette (LU) before joining by selection the China EU Art school in Beijing organized by the British Council of Arts in 2005. She was a member of the Weis dance people company at the age of 18 and continued to study dance later on in France, NYC, Israel and Indonesia. Since 2013 Jill works also in the production of short dance films and since 2015 she is involved in dance therapy projects. She is the artistic director of the JC movement production, based in Luxembourg.

Profile for Moving body festival

DANCE SHORT SCREENING PROGRAM OF MOVING BODY'19  

Moving Body Short Dance Screening will offer films from distinct corners of the world, in six exciting categories, in two autumn days. You w...

DANCE SHORT SCREENING PROGRAM OF MOVING BODY'19  

Moving Body Short Dance Screening will offer films from distinct corners of the world, in six exciting categories, in two autumn days. You w...

Advertisement