Page 1

NYT BYNET

Linje 33 i Nyt Bynet

Ny køreplan for linje 33

Rådhuspladsen St. 10

10

31

37

2A

23

250S

2A

5C

Stormgade (kun mod Rådhuspladsen) 68

5C

Weidekampsgade 68

Isafjordsgade

77

Is

d lan

Amagerfælled Skole

s

yg Br

ge

St

77

Hørgården

.

Grønjords Kollegiet 78 Tingvej 78 Englandsvej (kun mod Rådhuspladsen) 78 Irlandsvej (kun mod Dragør Stationsplads) Dyvekeskolen Sundbyvestervej

18

34

Englandsvej/Vejlands Allé

Vejlands Allé/Røde Mellemvej Gårdfæstevej

18

34

Toskiftevej Kanadavej Kongelundsvej/Slusevej 18

500S

35

Ørestad St.

Foldbyvej Otto Baches Allé/Kongelundsvej

34

34

34 34 36

Pilegård Allé Ryumgårdsvej Kollundvej Oliefabriksvej 36

35

Ugandavej

Tunisvej Alkmaar Allé Haarlem Allé Nøragersmindevej 34 36 36

Dr Ko agør ng ev Kirke eje n ( (kun ku n m mod Rå od Dragør Stationsplads Rå dhu dh sp 35 l u 35 250S 35 a 35 s d F. J pla s D. ds en) B. Nor . Ma en Dir dre ds 35 ) K chs Ta en HF Ma Mag øjev ens ngveVej ng leb æn All j l eb y T get é 35 Dr ag Slø ylun orv ør rve d Rå j dh us 0S

Vestamager St.

36

35

25

36

Goudavej Frieslandsvej Westland Allé Kongelunden

r ej ten n yn lejre ente dsv tp n es unds MU-Cenlu v d l Sy nge TA Ros Ko

25

0S

Sto Co re M pe a nh gleb ag en y St ra Ca Fæ mp ndv lle ing ej dv ej

Kalvebodvej/ Skovvej Rosenlund, Sandagergård

Søndergade Fasanvænget Gåsevænget

250S

Bachersmindelejren Sølyst (kun mod Dragør Stationsplads) Søvang, Kalvebodvej

K Sk Birk Søva asta n ole e n ve lund g, R ieve j øn j ne ve j

Gyldig fra 13.10.2019


mandag - fredag

dh us pl ad Is la se nd n sB ry Irl gg an e ds St ve . j En gl an ds ve Ør j es ta d St Ve . st am ag Ot er to St Ba . ch Nø es ra Al ge lé rs m Sy in dv de es ve tp j yn Sø te v a (R n n øn g ne v Dr ej) ag ør Rå D. dh B. us Di rc hs Dr en ag sA ør llé St at io ns pl ad s

33

— 5.09 5.39 6.09 6.37 6.51 7.04 7.18 7.33 7.48 8.03 8.18 8.36 8.48 9.03 9.18 9.33 9.48 10.03 48 03 18 33 13.03 13.18 13.33 13.48 14.02 14.17 14.31 14.46 15.01 15.16 15.31 15.46 16.01 16.16 16.31 16.47 17.02 17.17 17.32 17.47 18.03 18.19 18.34 18.54 19.14 19.35 19.55 35 55 15 23.15 23.35 23.55 0.15 — — —

— 5.16 5.46 6.16 6.45 6.59 7.13 7.27 7.42 7.58 8.13 8.28 8.45 8.57 9.12 9.27 9.42 9.57 10.12 57 12 27 42 13.12 13.27 13.42 13.57 14.12 14.27 14.41 14.56 15.11 15.26 15.42 15.57 16.12 16.27 16.42 16.58 17.13 17.28 17.42 17.57 18.13 18.28 18.43 19.03 19.23 19.43 20.03 43 03 23 23.23 23.43 0.03 0.23 — — —

— 5.21 5.51 6.21 6.50 7.04 7.19 7.33 7.48 8.04 8.19 8.34 8.51 9.03 9.18 9.33 9.48 10.03 10.18 03 18 33 48 13.18 13.33 13.48 14.03 14.18 14.33 14.47 15.02 15.17 15.33 15.49 16.04 16.19 16.34 16.49 17.04 17.19 17.34 17.48 18.03 18.19 18.33 18.48 19.08 19.28 19.48 20.08 48 08 28 23.28 23.48 0.08 0.28 — — —

— 5.25 5.55 6.25 6.54 7.09 7.24 7.38 7.53 8.09 8.24 8.38 8.55 9.07 9.22 9.37 9.52 10.07 10.22 07 22 37 52 13.22 13.37 13.52 14.08 14.23 14.38 14.52 15.07 15.22 15.38 15.54 16.09 16.24 16.39 16.54 17.09 17.24 17.39 17.53 18.08 18.23 18.37 18.52 19.12 19.32 19.52 20.12 52 12 32 23.32 23.52 0.12 0.32 — — —

4.50 5.29 5.59 6.29 6.59 7.14 7.29 7.43 7.58 8.14 8.29 8.43 9.00 9.12 9.27 9.42 9.57 10.13 10.28 13 28 43 58 13.28 13.43 13.58 14.14 14.29 14.44 14.58 15.13 15.28 15.44 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 17.45 17.59 18.14 18.28 18.42 18.57 19.17 19.37 19.57 20.17 57 17 37 23.37 23.57 0.17 0.37 0.50 50 3.50

4.52 5.31 6.01 6.31 7.01 7.16 7.31 7.45 8.00 8.16 8.31 8.45 9.02 9.14 9.29 9.44 9.59 10.15 10.30 15 30 45 00 13.30 13.45 14.00 14.16 14.31 14.46 15.00 15.15 15.30 15.46 16.02 16.17 16.32 16.47 17.02 17.17 17.32 17.47 18.01 18.16 18.30 18.44 18.59 19.19 19.39 19.59 20.19 59 19 39 23.39 23.59 0.19 — 0.52 52 3.52

4.54 5.33 6.03 6.33 7.04 7.19 7.34 7.48 8.03 8.19 8.33 8.47 9.04 9.16 9.31 9.46 10.01 10.17 10.32 17 32 47 02 13.32 13.47 14.03 14.19 14.34 14.49 15.03 15.18 15.33 15.49 16.05 16.20 16.35 16.50 17.05 17.20 17.35 17.49 18.03 18.18 18.32 18.46 19.01 19.21 19.41 20.01 20.21 01 21 41 23.41 0.01 0.21 — 0.54 54 3.54

5.00 5.39 6.09 6.39 7.10 7.25 7.40 7.54 8.09 8.25 8.39 8.53 9.10 9.22 9.37 9.52 10.08 10.24 10.39 24 39 54 09 13.39 13.54 14.10 14.26 14.42 14.57 15.11 15.26 15.41 15.57 16.13 16.28 16.43 16.58 17.13 17.28 17.43 17.56 18.10 18.25 18.39 18.53 19.07 19.27 19.47 20.07 20.27 07 27 47 23.47 0.07 0.27 — 1.00 00 4.00

5.09 5.48 — 6.48 7.19 — 7.49 — 8.18 — 8.48 — — — 9.46 — — — 10.48 — 48 — — 13.48 — 14.19 — 14.52 — 15.21 — 15.51 — 16.23 — 16.53 — 17.23 — 17.53 — 18.20 — 18.49 — — 19.36 — — 20.36 — 36 — — — — — 1.09 09 4.09

5.14 5.54 — 6.54 7.25 — 7.55 — 8.24 — 8.54 — — — 9.52 — — — 10.53 — 53 — — 13.53 — 14.24 — 14.58 — 15.27 — 15.57 — 16.29 — 16.58 — 17.28 — 17.58 — 18.25 — 18.54 — — 19.41 — — 20.41 — 41 — — — — — 1.14 14 4.14

— 6.02 — 7.02 7.34 — 8.04 — 8.33 — 9.03 — — — 10.01 — — — 11.02 — 02 — — 14.02 — 14.33 — 15.07 — 15.36 — 16.06 — 16.38 — 17.07 — 17.37 — 18.07 — 18.33 — 19.02 — — 19.49 — — 20.49 — 49 — — — — — — — —

— 6.06 — 7.07 7.39 — 8.08 — 8.38 — 9.08 — — — 10.06 — — — 11.07 — 07 — — 14.07 — 14.38 — 15.12 — 15.41 — 16.11 — 16.43 — 17.12 — 17.42 — 18.12 — 18.37 — 19.06 — — 19.53 — — 20.53 — 53 — — — — — — — —

— 6.08 — 7.09 7.41 — 8.10 — 8.40 — 9.10 — — — 10.08 — — — 11.09 — 09 — — 14.09 — 14.40 — 15.14 — 15.43 — 16.13 — 16.45 — 17.14 — 17.44 — 18.14 — 18.39 — 19.08 — — 19.55 — — 20.55 — 55 — — — — — — — —

DOT - Din Offentlige Transport / dinoffentligetransport.dk / Kundecenter 70 15 70 00

Gyldig fra 13.10.2019


lørdag

dh us pl ad Is la se nd n sB ry Irl gg an e ds St ve . j En gl an ds ve Ør j es ta d St Ve . st am ag Ot er to St Ba . ch Nø es ra Al ge lé rs m Sy in dv de es ve tp j yn Sø te v a (R n n øn g ne v Dr ej) ag ør Rå D. dh B. us Di rc hs Dr en ag sA ør llé St at io ns pl ad s

33

— 5.09 5.39 6.09 6.39 6.59 7.19 7.39 7.59 8.19 8.39 8.56 9.11 9.26 9.41 26 41 56 11 15.41 15.56 16.13 16.33 16.53 17.14 17.34 17.54 18.14 18.34 18.55 19.15 19.35 15 35 55 23.15 23.35 23.55 0.15 — — —

— 5.16 5.46 6.16 6.46 7.06 7.26 7.46 8.06 8.26 8.46 9.04 9.19 9.34 9.49 34 49 04 19 15.49 16.04 16.21 16.41 17.01 17.22 17.42 18.02 18.22 18.42 19.03 19.23 19.43 23 43 03 23.23 23.43 0.03 0.23 — — —

— 5.21 5.51 6.21 6.51 7.11 7.31 7.51 8.11 8.31 8.52 9.10 9.25 9.40 9.55 40 55 10 25 15.55 16.10 16.27 16.47 17.07 17.28 17.48 18.08 18.28 18.48 19.09 19.28 19.48 28 48 08 23.28 23.48 0.08 0.28 — — —

— 5.24 5.54 6.24 6.54 7.14 7.34 7.54 8.14 8.34 8.56 9.14 9.29 9.45 10.00 45 00 15 30 16.00 16.15 16.32 16.52 17.12 17.32 17.52 18.12 18.32 18.52 19.13 19.32 19.52 32 52 12 23.32 23.52 0.12 0.32 — — —

4.50 5.28 5.58 6.28 6.58 7.18 7.38 7.58 8.18 8.38 9.01 9.19 9.34 9.51 10.06 51 06 21 36 16.06 16.21 16.38 16.58 17.18 17.38 17.58 18.18 18.38 18.58 19.19 19.37 19.57 37 57 17 23.37 23.57 0.17 0.37 0.50 50 3.50

4.52 5.30 6.00 6.30 7.00 7.20 7.40 8.00 8.20 8.40 9.03 9.21 9.36 9.53 10.08 53 08 23 38 16.08 16.23 16.40 17.00 17.20 17.40 18.00 18.20 18.40 19.00 19.21 19.39 19.59 39 59 19 23.39 23.59 0.19 — 0.52 52 3.52

4.54 5.32 6.02 6.32 7.02 7.22 7.42 8.02 8.22 8.42 9.05 9.23 9.38 9.55 10.10 55 10 25 40 16.10 16.25 16.42 17.02 17.22 17.42 18.02 18.22 18.42 19.02 19.23 19.41 20.01 41 01 21 23.41 0.01 0.21 — 0.54 54 3.54

5.00 5.38 6.08 6.38 7.08 7.28 7.48 8.08 8.28 8.48 9.11 9.29 9.45 10.02 10.17 02 17 32 47 16.17 16.32 16.49 17.09 17.28 17.48 18.08 18.28 18.48 19.08 19.29 19.47 20.07 47 07 27 23.47 0.07 0.27 — 1.00 00 4.00

5.09 5.47 — 6.47 — 7.37 — — 8.37 — — 9.38 — — — — — 42 — — 16.42 — — 17.37 — — 18.37 — — 19.38 — — — — 36 — — — — 1.09 09 4.09

5.14 5.52 — 6.52 — 7.42 — — 8.42 — — 9.44 — — — — — 48 — — 16.48 — — 17.42 — — 18.42 — — 19.43 — — — — 41 — — — — 1.14 14 4.14

— 6.00 — 7.00 — 7.50 — — 8.50 — — 9.53 — — — — — 57 — — 16.57 — — 17.50 — — 18.50 — — 19.51 — — — — 49 — — — — — — —

— 6.04 — 7.04 — 7.54 — — 8.54 — — 9.57 — — — — — 01 — — 17.01 — — 17.54 — — 18.54 — — 19.55 — — — — 53 — — — — — — —

— 6.06 — 7.06 — 7.56 — — 8.56 — — 9.59 — — — — — 03 — — 17.03 — — 17.56 — — 18.56 — — 19.57 — — — — 55 — — — — — — —

DOT - Din Offentlige Transport / dinoffentligetransport.dk / Kundecenter 70 15 70 00

Gyldig fra 13.10.2019


søn- og helligdage

dh us pl ad Is la se nd n sB ry Irl gg an e ds St ve . j En gl an ds ve Ør j es ta d St Ve . st am ag Ot er to St Ba . ch Nø es ra Al ge lé rs m Sy in dv de es ve tp j yn Sø te v a (R n n øn g ne v Dr ej) ag ør Rå D. dh B. us Di rc hs Dr en ag sA ør llé St at io ns pl ad s

33

— 5.25 6.15 6.45 7.15 7.45 8.15 8.35 8.55 9.15 9.33 9.53 10.13 10.33 10.53 11.13 11.33 11.53 12.13 53 13 33 16.13 16.33 16.53 17.13 17.33 17.53 18.13 18.33 18.55 19.15 19.35 15 35 55 23.15 23.35 23.55 0.15 — — —

— 5.32 6.22 6.52 7.22 7.52 8.22 8.42 9.02 9.22 9.40 10.00 10.20 10.40 11.00 11.20 11.40 12.01 12.21 01 21 41 16.21 16.41 17.01 17.21 17.41 18.01 18.21 18.41 19.03 19.23 19.43 23 43 03 23.23 23.43 0.03 0.23 — — —

— 5.37 6.27 6.57 7.27 7.57 8.27 8.47 9.07 9.27 9.45 10.05 10.25 10.45 11.05 11.25 11.45 12.07 12.27 07 27 47 16.27 16.47 17.07 17.27 17.47 18.07 18.27 18.47 19.09 19.28 19.48 28 48 08 23.28 23.48 0.08 0.28 — — —

— 5.40 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 8.50 9.10 9.31 9.49 10.09 10.29 10.49 11.09 11.29 11.50 12.12 12.32 12 32 52 16.32 16.52 17.12 17.31 17.51 18.11 18.31 18.51 19.13 19.32 19.52 32 52 12 23.32 23.52 0.12 0.32 — — —

4.50 5.44 6.34 7.04 7.34 8.04 8.34 8.54 9.14 9.36 9.54 10.14 10.34 10.54 11.14 11.34 11.56 12.18 12.38 18 38 58 16.38 16.58 17.18 17.37 17.57 18.17 18.37 18.57 19.19 19.37 19.57 37 57 17 23.37 23.57 0.17 0.37 0.50 50 3.50

4.52 5.46 6.36 7.06 7.36 8.06 8.36 8.56 9.16 9.38 9.56 10.16 10.36 10.56 11.16 11.36 11.58 12.20 12.40 20 40 00 16.40 17.00 17.20 17.39 17.59 18.19 18.39 18.59 19.21 19.39 19.59 39 59 19 23.39 23.59 0.19 — 0.52 52 3.52

4.54 5.48 6.38 7.08 7.38 8.08 8.38 8.58 9.18 9.40 9.58 10.18 10.38 10.58 11.18 11.38 12.00 12.22 12.42 22 42 02 16.42 17.02 17.22 17.41 18.01 18.21 18.41 19.01 19.23 19.41 20.01 41 01 21 23.41 0.01 0.21 — 0.54 54 3.54

5.00 5.54 6.44 7.14 7.44 8.14 8.44 9.04 9.25 9.47 10.05 10.25 10.45 11.05 11.25 11.45 12.07 12.29 12.49 29 49 09 16.49 17.09 17.28 17.47 18.07 18.27 18.47 19.07 19.29 19.47 20.07 47 07 27 23.47 0.07 0.27 — 1.00 00 4.00

5.09 — 6.53 — 7.53 — 8.53 — — 9.57 — — 10.55 — — 11.55 — — 12.59 — 59 — 16.59 — 17.37 — — 18.36 — — 19.38 — — — — 36 — — — — 1.09 09 4.09

5.14 — 6.58 — 7.58 — 8.58 — — 10.03 — — 11.01 — — 12.01 — — 13.05 — 05 — 17.05 — 17.42 — — 18.41 — — 19.43 — — — — 41 — — — — 1.14 14 4.14

— — 7.06 — 8.06 — 9.06 — — 10.11 — — 11.09 — — 12.09 — — 13.13 — 13 — 17.13 — 17.50 — — 18.49 — — 19.51 — — — — 49 — — — — — — —

— — 7.10 — 8.10 — 9.10 — — 10.15 — — 11.13 — — 12.13 — — 13.17 — 17 — 17.17 — 17.54 — — 18.53 — — 19.55 — — — — 53 — — — — — — —

— — 7.12 — 8.12 — 9.12 — — 10.17 — — 11.15 — — 12.15 — — 13.19 — 19 — 17.19 — 17.56 — — 18.55 — — 19.57 — — — — 55 — — — — — — —

DOT - Din Offentlige Transport / dinoffentligetransport.dk / Kundecenter 70 15 70 00

Gyldig fra 13.10.2019


33

Rute

Rådhuspladsen H.C. Andersens Boulevard Klaksvigsgade Njalsgade

Zone Stoppesteder

1

Amagerfælledvej Peder Lykkes Vej Englandsvej Vejlands Allé Røde Mellemvej Kongelundsvej

3

Slusevej Ørestads Boulevard Otto Baches Allé Kongelundsvej

Skovvej Kalvebodvej

Skydebanevej Fælledvej

Bachersmindevej Møllevej Møllegade Kirkevej Hartkornsvej Nordre Dragørvej Stationsvej Dragør Stationsplads

4

Rådhuspladsen Rådhuspladsen St. Weidekampsgade Isafjordsgade Islands Brygge St. Amagerfælled Skole Hørgården Grønjords Kollegiet Tingvej Irlandsvej Dyvekeskolen Sundbyvestervej Englandsvej Vejlands Allé Gårdfæstevej Toskiftevej Kanadavej Kongelundsvej Ørestad St. Vestamager St. Foldbyvej Otto Baches Allé Pilegård Allé Ryumgårdsvej Kollundvej Oliefabriksvej Ugandavej Tunisvej Alkmaar Allé Haarlem Allé Nøragersmindevej Goudavej Frieslandsvej Kongelunden Skovvej Rosenlundsvej TAMU-Center Kongelundslejren Sydvestpynten Kongelundslejren TAMU-Center Rosenlundsvej Kalvebodvej Rosenlund, Sandagergård Skolevej Birkelund Søvang, Rønnevej Kastanievej Søvang, Kalvebodvej Sølyst Bachersmindelejren Fælledvej Copenhagen Camping Store Magleby Strandvej Gåsevænget Fasanvænget Søndergade Dragør Rådhus Slørvej HF Maglebylund Magleby Torv Køjevænget D. B. Dirchsens Allé Nordre Tangvej F.J. Madsens Vej Dragør Stationsplads

DOT - Din Offentlige Transport / dinoffentligetransport.dk / Kundecenter 70 15 70 00

Gyldig fra 13.10.2019


mandag - fredag

— — — — — — 6.08 — — 6.44 — 7.16 — 7.47 — 8.21 — 8.51 — 9.21 — 21 — — — 13.21 — — — 14.14 — 14.43 — 15.13 — 15.43 — 16.14 — 16.48 — 17.18 — 17.49 — 18.28 — 19.12 — — — — 13 23.13 — — — —

ne

Sy vej) dv es tp yn Nø te ra n ge rs m Ko in ng de el ve un j ds Ve ve st j am ag Ør er es St ta . d St Rø . de M el le En m gl ve an j ds ve Is la j nd sB ry Rå gg dh e us St pl . ad se n

ør St at D. io B. ns Di pl rc ad hs Dr s e ag ns ør Al Rå lé Sø dh v us (R an øn g

Dr ag

33

— — — — — — 6.10 — — 6.47 — 7.19 — 7.50 — 8.24 — 8.54 — 9.24 — 24 — — — 13.24 — — — 14.17 — 14.46 — 15.16 — 15.46 — 16.17 — 16.51 — 17.21 — 17.52 — 18.31 — 19.15 — — — — 15 23.15 — — — —

— — — — — — 6.14 — — 6.52 — 7.24 — 7.55 — 8.29 — 8.59 — 9.28 — 28 — — — 13.28 — — — 14.21 — 14.51 — 15.21 — 15.51 — 16.22 — 16.56 — 17.26 — 17.56 — 18.35 — 19.19 — — — — 19 23.19 — — — —

4.16 — 5.16 — — — 6.22 — — 7.01 — 7.33 — 8.04 — 8.38 — 9.08 — 9.37 — 37 — — — 13.37 — — — 14.30 — 15.00 — 15.30 — 16.00 — 16.31 — 17.05 — 17.35 — 18.05 — 18.44 — 19.28 — — — — 27 23.27 — 0.16 16 3.16

4.21 — 5.21 — — — 6.27 — — 7.06 — 7.38 — 8.09 — 8.43 — 9.13 — 9.42 — 42 — — — 13.42 — — — 14.36 — 15.06 — 15.36 — 16.06 — 16.37 — 17.10 — 17.40 — 18.10 — 18.49 — 19.33 — — — — 32 23.32 — 0.23 23 3.23

4.30 4.59 5.30 5.49 6.04 6.19 6.36 6.48 7.00 7.16 7.30 7.48 8.00 8.19 8.32 8.53 9.03 9.23 9.34 9.52 34 52 04 19 13.34 13.52 14.03 14.17 14.31 14.46 14.59 15.16 15.29 15.46 15.59 16.16 16.29 16.47 17.00 17.20 17.33 17.50 18.03 18.20 18.38 18.59 19.21 19.42 20.01 20.21 01 21 41 23.41 0.01 0.32 32 3.32

4.36 5.05 5.36 5.55 6.11 6.26 6.43 6.56 7.08 7.25 7.39 7.57 8.09 8.28 8.40 9.01 9.11 9.31 9.42 10.00 42 00 12 27 13.42 14.00 14.11 14.25 14.39 14.54 15.07 15.24 15.37 15.54 16.07 16.24 16.37 16.55 17.07 17.27 17.40 17.57 18.10 18.27 18.45 19.06 19.28 19.49 20.08 20.28 08 28 48 23.48 0.08 0.38 38 3.38

4.38 5.07 5.38 5.57 6.13 6.28 6.45 6.58 7.10 7.27 7.41 7.59 8.11 8.30 8.42 9.03 9.13 9.33 9.44 10.02 44 02 14 29 13.44 14.02 14.13 14.27 14.41 14.56 15.09 15.26 15.39 15.56 16.09 16.26 16.39 16.57 17.09 17.29 17.42 17.59 18.12 18.29 18.47 19.08 19.30 19.51 20.10 20.30 10 30 50 23.50 0.10 0.40 40 3.40

4.40 5.09 5.40 5.59 6.15 6.30 6.47 7.00 7.12 7.29 7.44 8.02 8.14 8.32 8.44 9.05 9.15 9.35 9.46 10.04 46 04 16 31 13.46 14.04 14.15 14.29 14.43 14.58 15.11 15.28 15.41 15.58 16.11 16.28 16.41 16.59 17.11 17.31 17.44 18.01 18.14 18.31 18.49 19.10 19.32 19.53 20.12 20.32 12 32 52 23.52 0.12 0.44 44 3.44

4.45 5.14 5.45 6.04 6.20 6.35 6.52 7.05 7.18 7.35 7.51 8.09 8.21 8.38 8.50 9.11 9.21 9.41 9.52 10.10 52 10 22 37 13.52 14.10 14.21 14.35 14.49 15.04 15.17 15.34 15.47 16.04 16.17 16.34 16.47 17.05 17.17 17.36 17.49 18.06 18.19 18.36 18.54 19.15 19.37 19.58 20.17 20.37 17 37 57 23.57 0.17 — — —

4.49 5.18 5.49 6.08 6.24 6.40 6.57 7.10 7.24 7.41 7.57 8.15 8.27 8.43 8.55 9.16 9.26 9.46 9.57 10.15 57 15 27 42 13.57 14.15 14.26 14.40 14.54 15.10 15.23 15.40 15.53 16.10 16.23 16.40 16.53 17.10 17.22 17.41 17.54 18.11 18.24 18.41 18.59 19.20 19.42 20.02 20.21 20.41 21 41 01 0.01 0.21 — — —

4.54 5.23 5.55 6.14 6.30 6.46 7.03 7.17 7.31 7.49 8.05 8.23 8.35 8.51 9.02 9.23 9.32 9.52 10.03 10.21 03 21 33 48 14.03 14.21 14.32 14.46 15.00 15.16 15.29 15.46 15.59 16.16 16.29 16.46 16.59 17.16 17.28 17.47 18.00 18.17 18.30 18.47 19.05 19.25 19.47 20.07 20.26 20.46 26 46 06 0.06 0.26 — — —

5.00 5.29 6.02 6.21 6.37 6.54 7.11 7.26 7.41 8.00 8.16 8.34 8.46 9.01 9.12 9.31 9.40 10.00 10.11 10.29 11 29 41 56 14.11 14.29 14.40 14.55 15.11 15.27 15.40 15.57 16.10 16.27 16.40 16.57 17.10 17.26 17.38 17.55 18.08 18.25 18.38 18.55 19.12 19.32 19.53 20.13 20.32 20.52 32 52 12 0.12 0.32 — — —

DOT - Din Offentlige Transport / dinoffentligetransport.dk / Kundecenter 70 15 70 00

Gyldig fra 13.10.2019


lørdag

Sy evej) dv es tp yn Nø te ra n ge rs m Ko in ng de el ve un j ds Ve ve st j am ag Ør er es St ta . d St Rø . de M el le En m gl ve an j ds ve Is la j nd sB ry Rå gg dh e us St pl . ad se n

ør St at D. io B. ns Di pl rc ad hs Dr s e ag ns ør Al Rå lé Sø dh v us (R an øn g

— — — — — 6.24 — — 7.24 — — 8.15 — — — 9.15 — — — 10.15 — — — — — 14 15.14 — — 16.04 — — 17.07 — — 18.11 — — 19.12 — — — — 12 23.12 — — — —

n

Dr ag

33

— — — — — 6.26 — — 7.26 — — 8.18 — — — 9.18 — — — 10.18 — — — — — 17 15.17 — — 16.07 — — 17.10 — — 18.14 — — 19.15 — — — — 14 23.14 — — — —

— — — — — 6.30 — — 7.30 — — 8.22 — — — 9.22 — — — 10.22 — — — — — 21 15.21 — — 16.11 — — 17.14 — — 18.18 — — 19.19 — — — — 18 23.18 — — — —

4.16 — 5.18 — — 6.38 — — 7.38 — — 8.30 — — — 9.30 — — — 10.30 — — — — — 30 15.30 — — 16.20 — — 17.22 — — 18.26 — — 19.27 — — — — 26 23.26 — 0.16 16 3.16

4.23 — 5.23 — — 6.43 — — 7.43 — — 8.35 — — — 9.35 — — — 10.35 — — — — — 35 15.35 — — 16.25 — — 17.27 — — 18.31 — — 19.32 — — — — 31 23.31 — 0.23 23 3.23

4.32 5.02 5.32 6.02 6.32 6.52 7.12 7.32 7.52 8.11 8.31 8.44 9.01 9.16 9.31 9.45 10.01 10.16 10.31 10.45 11.00 11.15 00 15 30 45 15.45 16.00 16.15 16.35 16.55 17.17 17.37 17.58 18.19 18.41 19.01 19.21 19.41 20.01 20.21 01 21 40 23.40 0.01 0.32 32 3.32

4.38 5.08 5.38 6.08 6.38 6.58 7.18 7.38 7.58 8.17 8.38 8.51 9.08 9.23 9.38 9.52 10.08 10.23 10.38 10.52 11.08 11.23 08 23 38 53 15.53 16.08 16.23 16.43 17.03 17.25 17.44 18.05 18.26 18.48 19.08 19.28 19.48 20.08 20.28 08 28 47 23.47 0.08 0.38 38 3.38

4.40 5.10 5.40 6.10 6.40 7.00 7.20 7.40 8.00 8.19 8.40 8.53 9.10 9.25 9.40 9.54 10.10 10.25 10.40 10.54 11.10 11.25 10 25 40 55 15.55 16.10 16.25 16.45 17.05 17.27 17.46 18.07 18.28 18.50 19.10 19.30 19.50 20.10 20.30 10 30 49 23.49 0.10 0.40 40 3.40

4.44 5.12 5.42 6.12 6.42 7.02 7.22 7.42 8.02 8.21 8.42 8.55 9.12 9.27 9.42 9.56 10.12 10.27 10.42 10.56 11.12 11.27 12 27 42 57 15.57 16.12 16.27 16.47 17.07 17.29 17.48 18.09 18.30 18.52 19.12 19.32 19.52 20.12 20.32 12 32 51 23.51 0.12 0.44 44 3.44

— 5.17 5.47 6.17 6.47 7.07 7.27 7.47 8.07 8.26 8.47 9.00 9.17 9.32 9.47 10.01 10.17 10.32 10.47 11.01 11.18 11.33 18 33 48 03 16.03 16.18 16.33 16.53 17.13 17.35 17.54 18.15 18.36 18.58 19.17 19.37 19.57 20.17 20.37 17 37 56 23.56 0.17 — — —

— 5.21 5.51 6.21 6.51 7.11 7.31 7.51 8.11 8.30 8.51 9.05 9.22 9.37 9.52 10.06 10.22 10.37 10.52 11.06 11.23 11.38 23 38 53 08 16.08 16.23 16.38 16.58 17.18 17.40 17.59 18.20 18.41 19.03 19.22 19.42 20.01 20.21 20.41 21 41 00 0.00 0.21 — — —

— 5.26 5.56 6.26 6.56 7.16 7.36 7.56 8.16 8.35 8.56 9.11 9.28 9.43 9.58 10.12 10.28 10.43 10.58 11.12 11.29 11.44 29 44 59 14 16.14 16.29 16.44 17.04 17.24 17.46 18.05 18.26 18.47 19.08 19.27 19.47 20.06 20.26 20.46 26 46 05 0.05 0.26 — — —

— 5.32 6.02 6.32 7.02 7.22 7.42 8.02 8.22 8.42 9.03 9.19 9.36 9.51 10.06 10.20 10.36 10.51 11.06 11.21 11.38 11.53 38 53 08 23 16.23 16.38 16.52 17.12 17.32 17.53 18.12 18.33 18.54 19.14 19.33 19.53 20.12 20.32 20.52 32 52 11 0.11 0.32 — — —

DOT - Din Offentlige Transport / dinoffentligetransport.dk / Kundecenter 70 15 70 00

Gyldig fra 13.10.2019


søn- og helligdage

— — — 6.12 — — 7.27 — — 8.27 — — 9.25 — — 10.25 — — — — 23 — 15.23 — — 16.23 — — 17.26 — 18.10 — — 19.12 — — — — 12 23.12 — — — —

ne

Sy vej) dv es tp yn Nø te ra n ge rs m Ko in ng de el ve un j ds Ve ve st j am ag Ør er es St ta . d S Rø t. de M el le En m gl ve an j ds ve Is la j nd sB ry Rå gg dh e us St pl . ad se n

ør St at D. io B. ns Di pl rc ad hs Dr s e ag ns ør Al Rå lé Sø dh v us (R an øn g

Dr ag

33

— — — 6.14 — — 7.29 — — 8.29 — — 9.27 — — 10.27 — — — — 26 — 15.26 — — 16.26 — — 17.29 — 18.13 — — 19.15 — — — — 14 23.14 — — — —

— — — 6.18 — — 7.33 — — 8.33 — — 9.31 — — 10.31 — — — — 30 — 15.30 — — 16.30 — — 17.33 — 18.17 — — 19.19 — — — — 18 23.18 — — — —

4.16 5.16 — 6.26 — — 7.41 — — 8.41 — — 9.39 — — 10.39 — — — — 39 — 15.39 — — 16.38 — — 17.41 — 18.25 — — 19.27 — — — — 26 23.26 — 0.16 16 3.16

4.23 5.21 — 6.31 — — 7.46 — — 8.46 — — 9.44 — — 10.44 — — — — 44 — 15.44 — — 16.43 — — 17.46 — 18.30 — — 19.32 — — — — 31 23.31 — 0.23 23 3.23

4.32 5.30 6.10 6.40 7.10 7.35 7.55 8.15 8.35 8.55 9.15 9.35 9.54 10.15 10.35 10.54 11.14 11.34 14 34 54 15.34 15.54 16.14 16.34 16.53 17.15 17.36 17.56 18.17 18.40 19.00 19.21 19.41 20.01 20.21 01 21 40 23.40 0.01 0.32 32 3.32

4.38 5.36 6.16 6.46 7.16 7.41 8.01 8.21 8.41 9.01 9.22 9.42 10.01 10.22 10.42 11.01 11.21 11.41 21 41 01 15.41 16.01 16.21 16.41 17.00 17.22 17.43 18.03 18.24 18.47 19.07 19.28 19.48 20.08 20.28 08 28 47 23.47 0.08 0.38 38 3.38

4.40 5.38 6.18 6.48 7.18 7.43 8.03 8.23 8.43 9.03 9.24 9.44 10.03 10.24 10.44 11.03 11.23 11.43 23 43 03 15.43 16.03 16.23 16.43 17.02 17.24 17.45 18.05 18.26 18.49 19.09 19.30 19.50 20.10 20.30 10 30 49 23.49 0.10 0.40 40 3.40

4.44 5.40 6.20 6.50 7.20 7.45 8.05 8.25 8.45 9.05 9.26 9.46 10.05 10.26 10.46 11.05 11.25 11.45 25 45 05 15.45 16.05 16.25 16.45 17.04 17.26 17.47 18.07 18.28 18.51 19.11 19.32 19.52 20.12 20.32 12 32 51 23.51 0.12 0.44 44 3.44

— 5.45 6.25 6.55 7.25 7.50 8.10 8.30 8.50 9.10 9.31 9.51 10.10 10.31 10.51 11.11 11.31 11.51 31 51 11 15.51 16.11 16.31 16.51 17.10 17.32 17.53 18.13 18.34 18.57 19.16 19.37 19.57 20.17 20.37 17 37 56 23.56 0.17 — — —

— 5.49 6.29 6.59 7.29 7.54 8.14 8.34 8.54 9.14 9.35 9.55 10.15 10.36 10.56 11.16 11.36 11.56 36 56 16 15.56 16.16 16.36 16.56 17.15 17.37 17.58 18.18 18.39 19.02 19.21 19.42 20.01 20.21 20.41 21 41 00 0.00 0.21 — — —

— 5.54 6.34 7.04 7.34 7.59 8.19 8.39 8.59 9.19 9.40 10.00 10.20 10.41 11.01 11.22 11.42 12.02 42 02 22 16.02 16.22 16.41 17.01 17.20 17.42 18.03 18.23 18.44 19.07 19.26 19.47 20.06 20.26 20.46 26 46 05 0.05 0.26 — — —

— 6.00 6.40 7.10 7.40 8.05 8.25 8.45 9.05 9.26 9.47 10.07 10.27 10.48 11.09 11.30 11.50 12.10 50 10 30 16.10 16.30 16.48 17.08 17.27 17.49 18.10 18.30 18.51 19.13 19.32 19.53 20.12 20.32 20.52 32 52 11 0.11 0.32 — — —

DOT - Din Offentlige Transport / dinoffentligetransport.dk / Kundecenter 70 15 70 00

Gyldig fra 13.10.2019


33

Rute

Zone

Dragør Stationsplads Linde Allé Stationsvej Nordre Dragørvej Hartkornsvej Kirkevej Møllegade Møllevej Bachersmindevej Fælledvej

Skydebanevej Fælledvej

4

Kalvebodvej

Tømmerupvej

Kongelundsvej

Otto Baches Allé Ørestads Boulevard Kongelundsvej

3 Vejlands Allé Englandsvej Peder Lykkes Vej Amagerfælledvej Njalsgade

1 Klaksvigsgade H.C. Andersens Boulevard Rådhuspladsen

Stoppesteder Dragør Stationsplads Dragør Kirke Kongevejen F.J. Madsens Vej Nordre Tangvej D. B. Dirchsens Allé Køjevænget Magleby Torv HF Maglebylund Slørvej Dragør Rådhus Søndergade Fasanvænget Gåsevænget Store Magleby Strandvej Copenhagen Camping Fælledvej Bachersmindelejren Søvang, Kalvebodvej Kastanievej Søvang, Rønnevej Birkelund Skolevej Rosenlund, Sandagergård Søvang, Rønnevej Kastanievej Søvang, Kalvebodvej Skovvej Rosenlundsvej TAMU-Center Kongelundslejren Sydvestpynten Kongelundslejren TAMU-Center Rosenlundsvej Møllevangstien Rågård Maglegård Ullerupstræde Fægårdsvej Viberup, Nøragersmindevej Nøragersmindevej Haarlem Allé Alkmaar Allé Tunisvej Ugandavej Oliefabriksvej Kollundvej Ryumgårdsvej Pilegård Allé Kongelundsvej Foldbyvej Vestamager St. Ørestad St. Ørestad St. Slusevej Kanadavej Toskiftevej Gårdfæstevej Røde Mellemvej Vejlands Allé Sundbyvestervej Dyvekeskolen Englandsvej Tingvej Grønjords Kollegiet Hørgården Amagerfælled Skole Islands Brygge St. Isafjordsgade Weidekampsgade Stormgade Rådhuspladsen

DOT - Din Offentlige Transport / dinoffentligetransport.dk / Kundecenter 70 15 70 00

Gyldig fra 13.10.2019

Profile for Movia2019

NYT BYNET med kort | 33 | Rådhuspladsen - Dragør Stationsplads | Gyldig 13~10~19 | MOVIA  

NYT BYNET med kort | 33 | Rådhuspladsen - Dragør Stationsplads | Gyldig 13~10~19 | MOVIA

NYT BYNET med kort | 33 | Rådhuspladsen - Dragør Stationsplads | Gyldig 13~10~19 | MOVIA  

NYT BYNET med kort | 33 | Rådhuspladsen - Dragør Stationsplads | Gyldig 13~10~19 | MOVIA

Profile for movia2019
Advertisement