Page 1

NYT BYNET

Linje 26 i Nyt Bynet Store skiftesteder

Ny køreplan for linje 26 Bellahøj 68

250S 350S

Gyldig fra 13.10.2019

5C

Bellahøjhallen Ved Bellahøj Nord Hvidkildevej Rødkilde Skole Primulavej/Annebergvej

2A

10

Brønshøjvej 12 12

22

9A

Slotsherrensvej/Jyllingevej Jernbane Allé/Jyllingevej 22 10

22

31

142

21 10

71

Vanløse St.

9A

9A 10

71

Børglumvej

9A

31

1A 7A

Kilholmvej

7A

9A

10

37 21

142 31

Flintholm St.

9A 142

Jernbane Allé 21

10 10

21

21 22

22 7A

Langdraget

Peter Bangs Vej

Ålholm Plads 10

Vigerslevvej

18

72 71 18

1A

31

H.

37 Fre gosga C. Ørs 31 31 68 ted de de 7 1 V 7 rik /Fre s Ve 71 Væ 1 D est de j Fry sbe / r G rik ne et N erp l . r de nd g Al sber Kong dam y Te or t als gA St l ev sve ate . ve é St ej llé r j j .

C.F. Richs Vej (kun mod Bellahøj) 21

71

Kin

Frederiksberg Runddel 72

7A

Hovedbanegården, Tivoli

Kammasvej

10 23

Nakskovvej Skellet

G Bje r. F l. Jer rregå G gs ted asan nban rdsv Sø Lan åseb nd ve e j evej j re gga ækve et 4A All de j 18 é

St

.

18

250S 2A 31 37 68

Sd

Tin

Nyhavnsbroen Tordenskjoldsgade Holmens Kirke

De Små Haver 18

Sankt Annæ Plads

18

7A

7A 68 5C

5C

Polititorvet

23

Børsen (kun mod Bellahøj) Det Kongelige Bibliotek Mitchellsgade (kun mod Bellahøj)

2A

31

37


ds

år

t.

— 5.18 5.38 5.58 6.13 6.27 6.42 6.57 7.12 7.27 7.42 7.58 8.13 8.28 8.43 8.56 9.09 09 24 39 54 13.39 13.55 14.10 14.25 14.40 14.55 15.10 15.26 15.41 15.56 16.11 16.26 16.41 16.56 17.11 17.26 17.39 17.54 18.09 18.23 18.37 18.52 19.06 06 26 46 0.26 —

— 5.25 5.45 6.05 6.20 6.35 6.50 7.05 7.21 7.36 7.52 8.08 8.23 8.38 8.53 9.06 9.19 19 34 49 04 13.49 14.05 14.20 14.35 14.50 15.05 15.20 15.36 15.51 16.06 16.21 16.36 16.51 17.06 17.21 17.36 17.49 18.04 18.18 18.32 18.46 19.01 19.15 15 35 55 0.35 —

5.08 5.28 5.48 6.08 6.24 6.39 6.54 7.09 7.25 7.40 7.56 8.12 8.27 8.42 8.57 9.10 9.23 23 38 53 08 13.53 14.09 14.24 14.39 14.54 15.09 15.24 15.40 15.55 16.10 16.25 16.40 16.55 17.10 17.25 17.40 17.53 18.08 18.22 18.36 18.50 19.04 19.18 18 38 58 0.38 —

nk

— 5.08 5.28 5.48 6.03 6.17 6.31 6.46 7.00 7.15 7.29 7.43 7.58 8.13 8.28 8.43 8.57 57 12 27 42 13.27 13.43 13.58 14.13 14.28 14.43 14.58 15.14 15.29 15.44 15.59 16.14 16.29 16.44 16.59 17.14 17.28 17.43 17.58 18.12 18.26 18.41 18.55 55 15 35 0.15 0.35

(S

— — 5.23 5.43 5.58 6.12 6.26 6.41 6.55 7.09 7.23 7.37 7.52 8.07 8.22 8.38 8.52 52 07 22 37 13.22 13.37 13.52 14.07 14.22 14.37 14.52 15.07 15.22 15.37 15.52 16.07 16.22 16.37 16.52 17.08 17.22 17.37 17.52 18.07 18.21 18.36 18.50 50 10 30 0.10 0.30

Sa

— — 5.12 5.32 5.47 6.01 6.15 6.28 6.42 6.56 7.09 7.23 7.38 7.53 8.08 8.24 8.39 39 54 09 24 13.09 13.24 13.38 13.53 14.08 14.23 14.38 14.53 15.08 15.23 15.38 15.53 16.08 16.23 16.38 16.54 17.09 17.24 17.39 17.54 18.09 18.24 18.39 39 59 19 23.59 0.19

(T iv

Ho

li)

ve d o b

an eg

tS

r or

Ha Ve

st er p

ad Pl De

Sm å

m

ve

s

. St m

ho l

Ål

in th ol

Fl

hø j Be lla mandag - fredag

de ku t A es n n pi n lh æ us P et l ) a

26

5.16 5.36 5.56 6.16 6.33 6.48 7.03 7.19 7.35 7.52 8.08 8.24 8.39 8.53 9.08 9.21 9.34 34 49 04 19 14.04 14.20 14.35 14.50 15.05 15.20 15.35 15.51 16.06 16.21 16.36 16.51 17.06 17.21 17.35 17.50 18.03 18.18 18.32 18.46 19.00 19.13 19.27 27 47 07 0.47 —

Rute

Zone Stoppesteder

Frederikssundsvej Bellahøjvej

Jyllingevej Jernbane Allé Vanløse Allé Apollovej Grøndals Parkvej Ålholmvej

2

Valby Langgade

Pile Allé Frederiksberg Allé Alhambravej Gammel Kongevej Ved Vesterport Bernstorffsgade Kalvebod Brygge Christians Brygge Holmens Kanal Holbergsgade Sankt Annæ Plads

1

Bellahøj Bellahøjhallen Ved Bellahøj Nord Hvidkildevej Rødkilde Skole Annebergvej Brønshøjvej Bellahøjvej Jyllingevej Børglumvej Vanløse St. Kilholmvej Flintholm St. Jernbane Allé Langdraget Peter Bangs Vej Ålholm Plads Vigerslevvej Nakskovvej Skellet Søndre Allé Langgade St. Gåsebæksvej Tingstedet Sdr. Fasanvej Gl. Jernbanevej Bjerregårdsvej Kammasvej De Små Haver Frederiksberg Runddel Frydendalsvej Frederiksberg Allé St. Frederiksberg Allé H.C. Ørsteds Vej Værnedamsvej Det Ny Teater Vesterport St. Hovedbanegården, Tivoli Polititorvet Mitchellsgade Det Kongelige Bibliotek Holmens Kirke Tordenskjoldsgade Nyhavnsbroen Sankt Annæ Plads, Skuespilhuset

DOT - Din Offentlige Transport / dinoffentligetransport.dk / Kundecenter 70 15 70 00

Gyldig fra 13.10.2019


lørdag

Be lla hø j Fl in th ol m Ål St ho . lm Pl ad De s Sm å Ha Ve ve st r er po rt Ho St v . (T e iv db ol i) an Sa eg n år (S kt de ku A es n n pi n lh æ us P et l ) a ds

26

— 5.29 5.59 6.29 6.49 7.09 7.28 7.47 8.07 8.27 8.42 8.57 9.12 9.27 9.42 9.57 10.12 10.27 10.42 10.57 11.11 11 26 41 56 15.41 15.56 16.11 16.27 16.42 16.57 17.12 17.27 17.42 17.57 18.18 18.39 39 59 19 23.59 0.19

— 5.40 6.10 6.40 7.00 7.20 7.39 7.58 8.18 8.38 8.53 9.08 9.23 9.38 9.53 10.08 10.23 10.38 10.53 11.08 11.23 23 38 53 08 15.53 16.08 16.23 16.39 16.54 17.09 17.24 17.39 17.54 18.09 18.29 18.50 50 10 30 0.10 0.30

5.15 5.45 6.15 6.45 7.05 7.25 7.44 8.03 8.23 8.43 8.58 9.13 9.28 9.43 9.58 10.13 10.28 10.43 10.58 11.13 11.28 28 43 58 13 15.58 16.13 16.28 16.44 16.59 17.14 17.29 17.44 17.59 18.14 18.34 18.55 55 15 35 0.15 0.35

5.25 5.55 6.25 6.55 7.15 7.35 7.54 8.14 8.34 8.54 9.09 9.25 9.40 9.55 10.10 10.25 10.40 10.55 11.10 11.25 11.40 40 55 10 25 16.10 16.25 16.40 16.55 17.10 17.25 17.40 17.55 18.10 18.25 18.45 19.06 06 26 46 0.26 —

5.32 6.02 6.32 7.02 7.22 7.42 8.01 8.22 8.42 9.02 9.18 9.34 9.49 10.04 10.19 10.34 10.49 11.04 11.20 11.35 11.50 50 05 20 35 16.20 16.35 16.49 17.04 17.19 17.34 17.49 18.04 18.19 18.34 18.54 19.15 15 35 55 0.35 —

— 6.05 6.35 7.05 7.25 7.45 8.05 8.26 8.46 9.06 9.22 9.38 9.53 10.08 10.23 10.38 10.53 11.08 11.24 11.39 11.54 54 09 24 39 16.24 16.38 16.52 17.07 17.22 17.37 17.52 18.07 18.22 18.37 18.57 19.18 18 38 58 0.38 —

— 6.13 6.43 7.13 7.33 7.53 8.14 8.35 8.55 9.16 9.32 9.48 10.03 10.18 10.33 10.48 11.03 11.19 11.35 11.50 12.05 05 20 35 50 16.35 16.49 17.03 17.17 17.32 17.47 18.02 18.17 18.32 18.47 19.07 19.27 27 47 07 0.47 —

søn- og helligdage

Bellahøj Flintholm St. Ålholm Plads De Små Haver Vesterport St. Hovedbanegården (Tivoli) Sankt Annæ Plads (Skuespilhuset)

— 5.59 6.29 6.59 7.29 7.59 8.19 8.39 8.59 9.19 9.39 9.59 10.19 10.39 10.59 11.19 11.39 11.59 12.19 19 39 59 15.59 16.19 16.39 16.59 17.19 17.39 17.59 18.19 18.39 39 59 19 23.59 0.19

— 6.10 6.40 7.10 7.40 8.10 8.30 8.50 9.10 9.30 9.50 10.10 10.30 10.50 11.10 11.30 11.50 12.10 12.31 31 51 11 16.11 16.31 16.51 17.11 17.31 17.51 18.11 18.30 18.50 50 10 30 0.10 0.30

— 6.15 6.45 7.15 7.45 8.15 8.35 8.55 9.15 9.35 9.55 10.15 10.35 10.55 11.15 11.35 11.55 12.15 12.36 36 56 16 16.16 16.36 16.56 17.16 17.36 17.56 18.16 18.35 18.55 55 15 35 0.15 0.35

— 6.25 6.55 7.25 7.55 8.26 8.46 9.06 9.26 9.47 10.07 10.27 10.47 11.07 11.27 11.47 12.07 12.27 12.48 48 08 28 16.28 16.47 17.07 17.27 17.47 18.07 18.27 18.46 19.06 06 26 46 0.26 —

— 6.32 7.02 7.32 8.02 8.34 8.54 9.14 9.34 9.56 10.16 10.36 10.56 11.16 11.36 11.56 12.17 12.37 12.58 58 18 38 16.38 16.56 17.16 17.36 17.56 18.16 18.36 18.55 19.15 15 35 55 0.35 —

6.05 6.35 7.05 7.35 8.05 8.37 8.57 9.17 9.37 9.59 10.19 10.39 10.59 11.19 11.39 11.59 12.20 12.40 13.01 01 21 41 16.41 16.59 17.19 17.39 17.59 18.19 18.39 18.58 19.18 18 38 58 0.38 —

6.13 6.43 7.13 7.43 8.14 8.46 9.06 9.26 9.46 10.08 10.28 10.48 11.08 11.28 11.48 12.08 12.30 12.50 13.11 11 31 51 16.51 17.09 17.29 17.49 18.09 18.29 18.49 19.08 19.27 27 47 07 0.47 —

DOT - Din Offentlige Transport / dinoffentligetransport.dk / Kundecenter 70 15 70 00

Gyldig fra 13.10.2019


ad in s th ol m Be St lla . hø j

5.30 5.50 6.10 6.25 6.41 6.56 7.12 7.27 7.42 7.58 8.12 8.28 8.44 8.59 9.14 9.29 9.44 44 59 14 29 13.29 13.44 13.59 14.14 14.29 14.44 14.59 15.13 15.28 15.43 15.58 16.13 16.28 16.43 16.58 17.13 17.27 17.42 17.57 18.11 18.25 18.39 18.54 19.09 19.22 19.41 41 01 21 0.21

5.34 5.54 6.14 6.30 6.46 7.01 7.17 7.33 7.48 8.04 8.19 8.35 8.50 9.05 9.20 9.35 9.49 49 04 19 34 13.34 13.49 14.04 14.19 14.34 14.49 15.04 15.18 15.33 15.48 16.03 16.18 16.33 16.48 17.03 17.18 17.32 17.47 18.02 18.16 18.30 18.44 18.59 19.13 19.26 19.45 45 05 25 0.25

Rute

Zone Stoppesteder

Fl

m

Pl

Ha

ho l

Sm å

or

ve Ål

5.09 5.29 5.49 6.04 6.19 6.34 6.50 7.04 7.19 7.34 7.48 8.04 8.20 8.35 8.50 9.05 9.20 20 35 50 05 13.05 13.20 13.35 13.50 14.04 14.18 14.32 14.46 15.01 15.16 15.31 15.46 16.01 16.16 16.31 16.46 17.01 17.16 17.31 17.46 18.01 18.15 18.30 18.46 19.01 19.20 20 40 00 0.00

r

t.

n 5.21 5.41 6.01 6.16 6.31 6.46 7.02 7.17 7.32 7.47 8.01 8.17 8.33 8.48 9.03 9.18 9.33 33 48 03 18 13.18 13.33 13.48 14.03 14.18 14.33 14.47 15.01 15.16 15.31 15.46 16.01 16.16 16.31 16.46 17.01 17.16 17.31 17.46 18.01 18.15 18.29 18.44 19.00 19.13 19.32 32 52 12 0.12

st er p

nk

(S

Sa mandag - fredag

5.00 5.20 5.40 5.55 6.10 6.25 6.40 6.54 7.08 7.22 7.36 7.51 8.07 8.22 8.38 8.53 9.08 08 23 38 53 12.53 13.07 13.22 13.37 13.51 14.04 14.17 14.31 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.01 17.17 17.32 17.48 18.04 18.19 18.35 18.50 19.10 10 30 50 23.50

tS De

år de

5.12 5.32 5.52 6.07 6.22 6.37 6.53 7.07 7.22 7.37 7.51 8.07 8.23 8.38 8.53 9.08 9.23 23 38 53 08 13.08 13.23 13.38 13.53 14.07 14.21 14.35 14.49 15.04 15.19 15.34 15.49 16.04 16.19 16.34 16.49 17.04 17.19 17.34 17.49 18.04 18.18 18.33 18.49 19.04 19.23 23 43 03 0.03

eg

Ve

ku t A es n Ho pilh næ us P v et l (T e ) a iv db ds ol i) an

26

5.43 6.03 6.23 6.41 6.57 7.13 7.30 7.46 8.01 8.17 8.32 8.47 9.02 9.17 9.32 9.47 10.01 01 16 31 46 13.46 14.01 14.16 14.31 14.46 15.01 15.16 15.31 15.46 16.01 16.16 16.31 16.46 17.01 17.16 17.31 17.45 17.59 18.12 18.26 18.40 18.54 19.09 19.23 19.36 19.55 55 15 35 0.35

Sankt Annæ Plads Holbergsgade Holmens Kanal Slotsholmsgade Christians Brygge Bernstorffsgade Ved Vesterport Gammel Kongevej

1

Alhambravej Frederiksberg Allé Pile Allé Valby Langgade

Ålholmvej Grøndals Parkvej

Apollovej Vanløse Allé Jernbane Allé Jyllingevej Bellahøjvej

Frederikssundsvej

2

Sankt Annæ Plads, Skuespilhuset Nyhavnsbroen Tordenskjoldsgade Holmens Kirke Børsen Det Kongelige Bibliotek Polititorvet Hovedbanegården, Tivoli Vesterport St. Det Ny Teater Værnedamsvej Gammel Kongevej Kingosgade Frederiksberg Allé St. Frydendalsvej Frederiksberg Runddel De Små Haver Kammasvej Bjerregårdsvej Gl. Jernbanevej Sdr. Fasanvej Tingstedet Gåsebæksvej Langgade St. Søndre Allé Skellet Nakskovvej Vigerslevvej Ålholm Plads Peter Bangs Vej Langdraget Jernbane Allé Flintholm St. C.F. Richs Vej Kilholmvej Vanløse St. Børglumvej Jernbane Allé Slotsherrensvej Brønshøjvej Primulavej Rødkilde Skole Hvidkildevej Ved Bellahøj Nord Bellahøjhallen Bellahøj

DOT - Din Offentlige Transport / dinoffentligetransport.dk / Kundecenter 70 15 70 00

Gyldig fra 13.10.2019


Ho

Ve eg st år er de po n rt De S t. Sm å Ha Ål ve ho r lm Pl ad Fl in s th ol m Be St lla . hø j

— 5.55 6.25 6.55 7.25 7.45 8.05 8.25 8.45 9.00 9.15 9.30 9.45 9.59 10.13 10.28 10.43 10.57 57 12 27 42 15.42 15.57 16.12 16.27 16.42 16.57 17.13 17.29 17.49 18.09 18.29 18.49 19.10 10 30 50 23.50

— 6.04 6.34 7.04 7.34 7.54 8.14 8.34 8.54 9.10 9.25 9.40 9.55 10.09 10.24 10.39 10.54 11.09 09 24 39 54 15.54 16.08 16.23 16.38 16.53 17.08 17.24 17.40 18.00 18.20 18.40 19.00 19.20 20 40 00 0.00

5.37 6.07 6.37 7.07 7.37 7.57 8.17 8.37 8.57 9.13 9.28 9.43 9.58 10.12 10.27 10.42 10.57 11.12 12 27 42 57 15.57 16.11 16.26 16.41 16.56 17.11 17.27 17.43 18.03 18.23 18.43 19.03 19.23 23 43 03 0.03

6.15 6.45 7.15 7.45 8.10 8.30 8.50 9.09 9.29 9.48 10.08 10.28 10.48 11.08 11.28 11.47 12.06 06 26 46 17.06 17.27 17.48 18.08 18.28 18.49 19.10 10 30 50 23.50

6.24 6.54 7.24 7.54 8.19 8.39 8.59 9.19 9.39 9.58 10.18 10.38 10.58 11.18 11.38 11.57 12.17 17 37 57 17.17 17.38 17.59 18.19 18.39 19.00 19.20 20 40 00 0.00

6.27 6.57 7.27 7.57 8.22 8.42 9.02 9.22 9.42 10.01 10.21 10.41 11.01 11.21 11.41 12.00 12.20 20 40 00 17.20 17.41 18.02 18.22 18.42 19.03 19.23 23 43 03 0.03

ku A es n pi n lh æ us P v et l (T e ) a iv db ds ol i) an

Sa n (S kt lørdag

26

søn- og helligdage

Hovedbanegården (Tivoli) Vesterport St. Sankt Annæ Plads (Skuespilhuset)

5.45 6.15 6.45 7.15 7.45 8.05 8.25 8.45 9.06 9.22 9.37 9.52 10.07 10.22 10.37 10.52 11.07 11.22 22 37 52 07 16.07 16.21 16.36 16.51 17.06 17.21 17.37 17.53 18.13 18.33 18.53 19.12 19.32 32 52 12 0.12

5.54 6.24 6.54 7.24 7.54 8.14 8.34 8.54 9.15 9.31 9.46 10.01 10.17 10.32 10.47 11.02 11.17 11.32 32 47 02 17 16.17 16.31 16.46 17.01 17.16 17.31 17.47 18.03 18.22 18.42 19.02 19.21 19.41 41 01 21 0.21

De Små HaverÅlholm Plads

6.35 7.05 7.35 8.05 8.30 8.50 9.11 9.31 9.51 10.10 10.30 10.50 11.10 11.30 11.50 12.10 12.30 30 50 10 17.30 17.51 18.12 18.32 18.52 19.12 19.32 32 52 12 0.12

6.44 7.14 7.44 8.14 8.39 8.59 9.20 9.40 10.00 10.20 10.40 11.00 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 40 00 20 17.40 18.01 18.21 18.41 19.01 19.21 19.41 41 01 21 0.21

5.58 6.28 6.58 7.28 7.58 8.18 8.38 8.58 9.19 9.35 9.50 10.05 10.21 10.36 10.51 11.06 11.21 11.36 36 51 06 21 16.21 16.35 16.50 17.05 17.20 17.35 17.51 18.07 18.26 18.46 19.06 19.25 19.45 45 05 25 0.25 Flintholm St.

6.48 7.18 7.48 8.18 8.43 9.03 9.24 9.44 10.04 10.24 10.44 11.04 11.24 11.44 12.04 12.24 12.44 44 04 24 17.44 18.05 18.25 18.45 19.05 19.25 19.45 45 05 25 0.25

6.07 6.37 7.07 7.37 8.07 8.27 8.47 9.07 9.29 9.45 10.00 10.16 10.32 10.47 11.02 11.17 11.32 11.47 47 02 17 32 16.32 16.46 17.01 17.16 17.31 17.46 18.02 18.17 18.36 18.56 19.16 19.35 19.55 55 15 35 0.35 Bellahøj

6.57 7.27 7.57 8.27 8.52 9.13 9.34 9.54 10.15 10.35 10.55 11.15 11.35 11.55 12.15 12.35 12.55 55 15 35 17.55 18.15 18.35 18.55 19.15 19.35 19.55 55 15 35 0.35

DOT - Din Offentlige Transport / dinoffentligetransport.dk / Kundecenter 70 15 70 00

Gyldig fra 13.10.2019

Profile for Movia2019

NYT BYNET med kort | 26 | Bellahøj - Sankt Annæ Plads, Skuespilhuset | Gyldig 13~10~19 | MOVIA  

NYT BYNET med kort | 26 | Bellahøj - Sankt Annæ Plads, Skuespilhuset | Gyldig 13~10~19 | MOVIA

NYT BYNET med kort | 26 | Bellahøj - Sankt Annæ Plads, Skuespilhuset | Gyldig 13~10~19 | MOVIA  

NYT BYNET med kort | 26 | Bellahøj - Sankt Annæ Plads, Skuespilhuset | Gyldig 13~10~19 | MOVIA

Profile for movia2019
Advertisement