Page 1

NYT BYNET

Linje 164 i Nyt Bynet

8

7

E 55

500S Egebjerghuse (kun mod Ballerup St.) Skotteparken 500S Højagerskolen Digterparken 400S 400 500S Ballerup Rådhus (kun mod Ballerup St.) 834 835 Parkvej

Ballerup St. 834 143 350S 835 144 400S 147 500S 156 157 216 400

e ad 0S yg 40 E g B n n 55 g 4 r e bj bue ave /Rin ej, e Eg ord rnh uen usv ng N ge db eh ri A or nd sik N ve or Sy ryg F T

16

16

67

8 16 8 16

0

1 7 16 ej 165 6 5 4 vv 16 5 1 6A E ko vej 6 6 ej 55 17 le ers årds rdsv en 1 168 o d k in g t.) S å ol 8 6 16 Sk øjer p S 92 ge en elg rdsk j 167 2 16 u n 7 i r m H 19 1 e 16 m gå ve dd ård 60 5 all 2 76 n Ga ilde nsø 18 Bu deg ej 1 n 19 5 ve aven bro d B t. 1 4 K av il av ge é j a 2 o 16 8 K 5 e s 9 h 1 h l H o 5 r m 1 g l S 0 16 ev 2 16 da se be ær 5 16 Ha dekr s Al un os de 17 0 18 Pe ngef laus rmo 917 5 j (k nge 1 16 68 Kil pling 2 lem I ø K 16 i1 17 ve 2 17 2 a /El 68 19 S Ki HF F Sm . Jul en kole de V n 19 1 0 e e 7 5 1 15 H F 4 ård e S irke 5 ng ng 18 18 s l H Va d va Sø 2 eg sax e K a r a 2 7 g t 1 E ad Pl 17 pi ax Va borg Kæ 1 2 Gl lads n 71 rds Hos 17 19 Ma dtå Hov gå G j 1 ej r te de Ve ffsv Allé f Gla rienb nsveedga s o Kil s 21 172 n tor rd t e o d n d j s å r Gla sax gA 6A e/ g er ns 23 176 Ge nd Ber Ry 16 Ro dsax e Sp llé 1A 171 192 sA 0 Hellerup St. l ort 16 s e e e i v 16 6 Gladsaxe Trafikplads sh Gla nkæ ej N 6 al Callisensvej 1A 21 23 171 172 ds 4 68 30E 200S 16 ax ret ( A 0 Tuborg Boulevard 1A 21 23 171 68 eM k 160 250S 16 øll un m 6 Hellerup Skole Experimentarium ev od 160 165 300S ej 16 He 20 lle 6 0S 23 1A Strandøre rup 27 25 St 0S 23 1A Strandvænget .) 68 Stubbeløbsgade 27 27 Kalkbrænderihavnsgade 68 00

Ny køreplan for linje 164 Gyldig fra 13.10.2019

172

Skudehavnsvej

16

0

16

16

6

0

16

6


rd sk ol ds en ax e Va Tr af ng ik ed pl e ad S Ge s t. nt of te Ho He sp lle ita ru p l St He . lle ru p Sk He ol lle e ru p St He . lle ru p Sk Sk ol ud e eh av ns ve j Gl a

eg å ld

Ki

5.00 5.30 5.59 6.16 6.34 6.48 7.04 7.24 7.45 8.08 8.31 8.54 9.15 9.36 36 56 16 11.56 12.16 12.36 12.55 13.14 13.34 13.54 14.14 14.33 14.53 15.13 15.33 15.53 16.13 16.33 16.54 17.15 17.35 18.06 18.31 19.01 31 01 23.01 23.31 0.11 0.41

5.13 5.43 6.12 6.30 6.48 7.03 7.19 7.39 8.01 8.24 8.47 9.10 9.31 9.51 51 11 31 12.11 12.31 12.51 13.10 13.30 13.50 14.10 14.30 14.49 15.09 15.29 15.49 16.09 16.29 16.49 17.10 17.30 17.50 18.21 18.44 19.14 44 14 23.14 23.44 0.24 0.54

5.21 5.51 6.20 6.40 6.58 7.13 7.30 7.50 8.12 8.35 8.57 9.19 9.40 10.00 00 20 40 12.20 12.40 13.00 13.20 13.40 14.00 14.20 14.40 14.59 15.19 15.39 15.59 16.19 16.39 16.59 17.20 17.39 17.59 18.30 18.52 19.22 52 22 23.22 23.52 — —

5.31 6.01 6.31 6.51 7.11 7.26 7.45 8.05 8.27 8.48 9.10 9.31 9.51 10.11 11 31 51 12.31 12.51 13.11 13.31 13.51 14.11 14.31 14.51 15.10 15.30 15.50 16.10 16.30 16.50 17.10 17.30 17.49 18.09 18.39 19.01 19.31 01 31 23.31 0.01 — —

5.34 6.04 6.34 6.55 7.15 7.31 7.50 8.10 8.32 8.53 9.14 9.35 9.55 10.15 15 35 55 12.35 12.55 13.15 13.35 13.55 14.15 14.35 14.55 15.15 15.35 15.55 16.15 16.35 16.55 17.15 17.34 17.53 18.13 18.42 19.04 19.34 04 34 23.34 0.04 — —

5.38 6.08 6.38 7.00 7.21 7.38 7.57 8.17 8.38 8.59 9.20 9.40 10.00 10.20 20 40 00 12.40 13.00 13.21 13.41 14.01 14.21 14.41 15.01 15.21 15.41 16.01 16.21 16.41 17.01 17.20 17.39 17.58 18.18 18.46 19.08 19.38 08 38 23.38 0.08 — —

— 6.12 — — — — — — — 9.04 9.24 9.44 10.04 10.24 24 44 04 12.44 13.05 13.26 — — — — — — — — — — — — — — 18.22 — 19.12 — 12 — — 0.12 — —

— 6.18 — — — — — — — 9.11 9.31 9.51 10.11 10.31 31 51 11 12.51 13.14 13.35 — — — — — — — — — — — — — — 18.29 — 19.18 — 18 — — 0.18 — —

— — 6.44 7.06 7.27 7.46 8.05 8.25 8.45 — — — — — — — — — — — 13.47 14.07 14.27 14.47 15.07 15.27 15.47 16.07 16.27 16.47 17.07 17.26 17.45 — — — — — — — — — — —

— — 6.55 7.18 7.40 8.01 8.22 8.42 9.02 — — — — — — — — — — — 13.57 14.17 14.37 14.57 15.17 15.37 15.57 16.17 16.37 16.57 17.17 17.36 17.55 — — — — — — — — — — —

5.29 5.59 6.29 6.59 Ballerup St. 7.29 7.59 8.29 Kildegårds 8.49 9.07 kolen 9.27 9.47 10.07 Gladsaxe Trafikplads 10.26 10.46 11.05 Vangede St. 05 25 45 Gentofte 15.25 15.45 Hospital 16.05 Hellerup St. 16.25 16.46 Hellerup 17.06 17.28 Skole 18.01 18.31 Skudehav 01 nsvej 31 23.01 23.31 Hellerup St. 0.11 0.41

5.42 6.12 6.42 7.12 7.42 8.12 8.42 9.02 9.21 9.41 10.01 10.21 10.40 11.00 11.20 20 40 00 15.40 16.00 16.20 16.40 17.00 17.20 17.42 18.14 18.44 14 44 23.14 23.44 0.24 0.54

5.50 6.20 6.50 7.20 7.50 8.20 8.50 9.11 9.30 9.50 10.10 10.30 10.49 11.09 11.29 29 49 09 15.49 16.09 16.29 16.49 17.09 17.29 17.51 18.22 18.52 22 52 23.22 23.52 — —

5.59 6.29 6.59 7.29 7.59 8.29 8.59 9.21 9.40 10.00 10.20 10.40 10.59 11.19 11.39 39 59 19 15.59 16.19 16.39 16.59 17.19 17.39 18.01 18.31 19.01 31 01 23.31 0.01 — —

6.02 6.32 7.02 7.32 8.02 8.32 9.02 9.25 9.44 10.04 10.24 10.44 11.03 11.23 11.43 43 03 23 16.03 16.23 16.42 17.02 17.22 17.42 18.04 18.34 19.04 34 04 23.34 0.04 — —

6.06 6.36 7.06 7.36 8.06 8.36 9.06 9.29 9.48 10.08 10.28 10.48 11.07 11.27 11.47 47 07 27 16.07 16.27 16.46 17.06 17.26 17.46 18.08 18.38 19.08 38 08 23.38 0.08 — —

6.10 — 7.10 — 8.10 8.40 9.10 9.33 9.52 10.12 10.32 10.52 11.11 11.31 11.51 51 11 31 16.11 16.31 16.50 — 17.30 — 18.12 — 19.12 — 12 — 0.12 — —

6.15 — 7.16 — 8.16 8.46 9.16 9.38 9.58 10.18 10.38 10.58 11.18 11.38 11.58 58 18 38 16.18 16.37 16.56 — 17.36 — 18.18 — 19.18 — 18 — 0.18 — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

lørdag

mandag - fredag

Ba l

le ru

p

St

.

164

Rute Banegårdspladsen Hold-an Vej Skovvej

Zone

42

Ballerup St. Parkvej Digterparken Skovvejens skole - vest Skotteparken Egebjerg Bygade

41

Nordbuen

42

Agernhaven

Egebjergvej Nordbuen Klausdalsbrovej Gammel Klausdalsbrovej Sennepshaven

41

Klausdalsbrovej

Gladsaxe Møllevej Vandtårnsvej

Søborg Hovedgade

31

Kildebakkegårds Allé

Ellegårdsvej Kildegårdsvej

Hellerupvej Hellerup St. Strandvejen Dessaus Boulevard Philip Heymans Allè Strandvejen

Stoppesteder

30

2

Hellerupvej

Ring 4 Hjorteengen, Tryg Forsikring Skinderskovvej Højergårdsvej Gammelgårdsvej Kildegårdskolen Havnsøvej Peberhaven Ingefærhaven HF Klausdalsbro HF Smørmose HF 4. Juli 1917 Egegården Gladsaxe Skole Gladsaxe Kirke Gladsaxe Trafikplads Gladsaxe Møllevej Rosenkæret Gladsaxevej Gladsaxe Sportshal Marienborg Allé Vandtårnsvej Buddinge Skole Kildegården Hagavej Kildekrogen Kiplings Allé Vangede St. Ellemosevej Kildegårds Plads Gentofte Hospital Niels Andersens Vej Bernstorffsvej Rygårds Allé Hellerup St. Callisensvej Hellerup Skole Experimentarium Tuborg Boulevard Callisensvej Strandvejen

30 Hellerup St. Philip Heymans Allè Dessaus Boulevard Strandvejen Sundkrogsgade

2 1

Hellerup St. Experimentarium Hellerup Skole Strandøre Strandvænget Kalkbrænderihavnsgade Stubbeløbgade Skudehavnsvej

Hellerup Skole

DOT - Din Offentlige Transport / dinoffentligetransport.dk / Kundecenter 70 15 70 00

Gyldig fra 13.10.2019


år ds ko ad le sa n xe Va Tr af ng ik ed pl e ad S Ge s t. nt of te Ho He sp lle ita ru p l St He . lle ru p Sk He ol lle e ru p St He . lle ru p Sk Sk ol ud e eh av ns ve j

6.29 6.59 7.29 7.59 8.29 9.07 9.28 9.48 10.08 10.28 10.47 11.06 06 26 46 16.06 16.25 16.47 17.06 17.29 18.01 18.31 01 31 23.01 23.31 0.11 0.41

6.42 7.12 7.42 8.12 8.42 9.21 9.42 10.02 10.22 10.42 11.01 11.21 21 41 01 16.21 16.40 17.01 17.20 17.43 18.14 18.44 14 44 23.14 23.44 0.24 0.54

Gl

Ki ld

eg

Ba søn- og helligdage

lle

ru

p

St .

164

6.50 7.20 7.50 8.20 8.50 9.30 9.51 10.11 10.31 10.51 11.10 11.30 30 50 10 16.30 16.49 17.10 17.29 17.52 18.22 18.52 22 52 23.22 23.52 — —

6.59 7.29 7.59 8.29 8.59 9.39 10.00 10.20 10.40 11.00 11.20 11.40 40 00 20 16.40 16.59 17.20 17.39 18.02 18.31 19.01 31 01 23.31 0.01 — —

7.02 7.32 8.02 8.32 9.02 9.42 10.03 10.23 10.43 11.03 11.23 11.43 43 03 23 16.43 17.02 17.23 17.42 18.05 18.34 19.04 34 04 23.34 0.04 — —

7.06 7.36 8.06 8.36 9.06 9.46 10.07 10.27 10.47 11.07 11.27 11.47 47 07 27 16.47 17.06 17.27 17.46 18.09 18.38 19.08 38 08 23.38 0.08 — —

7.10 — 8.10 — 9.10 — 10.11 10.31 10.51 11.11 11.31 11.51 51 11 31 16.51 — 17.31 — 18.13 — 19.12 — 12 — 0.12 — —

7.16 — 8.16 — 9.16 — 10.17 10.37 10.57 11.17 11.37 11.57 57 17 37 16.57 — 17.37 — 18.19 — 19.18 — 18 — 0.18 — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

DOT - Din Offentlige Transport / dinoffentligetransport.dk / Kundecenter 70 15 70 00

Gyldig fra 13.10.2019


lørdag

mandag - fredag

Sk ud

eh av He ns ve lle j ru p Sk He ol lle e ru p St Ge . nt of te Ho Va sp ng ita ed e l S Gl t. ad sa xe Ki Tr ld af eg ik pl år ad d sk Ba s ol lle en ru p St .

164

Rute Sundkrogsgade

Zone Stoppesteder

1

Strandvejen

— — — — — — 7.05 7.25 7.45 8.06 8.26 8.46 — — — — — — 13.45 14.01 14.21 14.41 15.01 15.21 15.41 16.01 16.21 16.41 17.04 17.27 17.50 — — — — —

— — — — — 6.55 7.15 7.35 7.55 8.15 8.35 8.55 — — — — — — 13.54 14.13 14.33 14.53 15.15 15.37 15.57 16.17 16.37 16.57 17.19 17.39 18.00 — — — — —

5.27 5.47 6.07 6.23 6.43 7.02 7.22 7.42 8.02 8.22 8.42 9.02 9.22 22 42 02 13.22 13.42 14.01 14.22 14.42 15.02 15.24 15.46 16.06 16.26 16.46 17.06 17.26 17.46 18.06 18.33 18.57 57 27 23.57

5.31 5.51 6.11 6.28 6.48 7.07 7.27 7.47 8.07 8.27 8.47 9.06 9.26 26 46 06 13.26 13.46 14.06 14.27 14.47 15.07 15.29 15.51 16.11 16.31 16.51 17.11 17.31 17.50 18.10 18.37 19.01 01 31 0.01

5.34 5.54 6.14 6.32 6.52 7.11 7.31 7.51 8.11 8.31 8.51 9.09 9.29 29 49 09 13.29 13.49 14.10 14.31 14.51 15.11 15.33 15.55 16.15 16.35 16.55 17.15 17.35 17.53 18.13 18.40 19.04 04 34 0.04

5.43 6.03 6.23 6.44 7.04 7.24 7.44 8.04 8.24 8.44 9.04 9.21 9.41 41 01 21 13.41 14.01 14.22 14.43 15.05 15.25 15.47 16.09 16.29 16.49 17.08 17.27 17.47 18.03 18.23 18.49 19.13 13 43 0.13

5.52 6.12 6.33 6.54 7.14 7.36 7.56 8.16 8.36 8.56 9.14 9.31 9.51 51 11 31 13.51 14.11 14.32 14.53 15.16 15.36 15.58 16.20 16.40 17.00 17.19 17.37 17.57 18.13 18.33 18.58 19.22 22 52 0.22

6.07 6.27 6.49 7.10 7.31 7.53 8.13 8.33 8.53 9.13 9.30 9.47 10.07 07 27 47 14.07 14.28 14.49 15.12 15.35 15.55 16.17 16.39 16.59 17.18 17.36 17.54 18.13 18.29 18.48 19.13 19.37 37 07 0.37

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— 5.47 6.17 6.53 7.23 7.54 8.24 8.58 9.20 9.40 10.00 00 20 40 15.20 15.40 16.00 16.20 16.40 17.00 17.20 17.40 18.00 18.27 27 57 23.57

— 5.51 6.21 6.57 7.27 7.58 8.28 9.02 9.24 9.44 10.04 04 24 44 15.24 15.44 16.04 16.24 16.44 17.04 17.24 17.44 18.04 18.31 31 01 0.01

— 5.54 6.24 7.00 7.30 8.01 8.31 9.05 9.27 9.47 10.07 07 27 47 15.27 15.47 16.07 16.27 16.47 17.07 17.27 17.47 18.07 18.34 34 04 0.04

5.29 6.03 6.33 7.09 7.39 8.11 8.41 9.15 9.37 9.57 10.18 18 38 58 15.38 15.58 16.17 16.37 16.57 17.17 17.37 17.57 18.16 18.43 43 13 0.13

5.38 6.12 6.42 7.18 7.48 8.20 8.50 9.24 9.46 10.06 10.27 27 47 07 15.47 16.07 16.26 16.46 17.06 17.26 17.46 18.06 18.25 18.52 52 22 0.22

Hellerup Skole 5.53 6.27 6.57 Hellerup St. 7.33 Sennepshaven 8.03 Gentofte Hospital 8.35 Gammel Klausdalsbrovej 9.05 Vangede St. 9.39 10.01 Gladsaxe Trafikplads Klausdalsbrovej 10.22 10.43 Kildegårdskolen 43 Ring 4 03 Nordbuen 23 Egebjergvej Ballerup St. 16.03 16.22 Skovvej 16.41 17.01 17.21 17.41 Hold-an Vej 18.01 18.21 Banegårdspladsen 18.40 19.07 07 37 0.37

Dessaus Boulevard Philip Heymans Allè Strandvejen

2

Hellerupvej

Skudehavnsvej Stubbeløbgade Kalkbrænderihavnsgade Strandvænget Strandøre Hellerup Skole Experimentarium Tuborg Boulevard Callisensvej Strandvejen

30 Hellerup St.

2

Hellerupvej Kildegårdsvej

30 Ellegårdsvej Kildebakkegårds Allé

Søborg Hovedgade Vandtårnsvej

31

Gladsaxe Møllevej Skudehavnsvej

Klausdalsbrovej

41

42

Hellerup St. Rygårds Allé Bernstorffsvej Niels Andersens Vej Gentofte Hospital Kildegårds Plads Kærvangen Vangede St. Vangedevej Kiplings Allé Kildekrogen Hagavej Kildegården Buddinge Skole Søborg Hovedgade Marienborg Allé Gladsaxe Sportshal Gladsaxevej Gladsaxe Møllevej Gladsaxe Trafikplads Gladsaxe Kirke Gladsaxe Skole Egegården HF 4. Juli 1917 HF Smørmose HF Klausdalsbro Ingefærhaven Peberhaven Havnsøvej Kildegårdskolen Gammelgårdsvej Højergårdsvej Skinderskovvej Hjorteengen, Tryg Forsikring Nordbuen Agernhaven Nordbuen Egebjerg Bygade Egebjerghuse Skotteparken Skovvejens skole - vest Digterparken Ballerup Rådhus Parkvej Ballerup St.

DOT - Din Offentlige Transport / dinoffentligetransport.dk / Kundecenter 70 15 70 00

Gyldig fra 13.10.2019


ik pl år ad d sk Ba s ol lle en ru p St .

Tr af Ki ld

sa xe

ad Gl

eg

sp ita l St . e ed

Va

ng

Ge

nt of

te

St .

Ho

e p

He

lle

ru

p

Sk ol

ns ve j

ru He

lle

Sk ud søn- og helligdage

eh

av

164 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

5.47 6.17 6.53 7.23 7.54 8.24 8.56 9.20 9.40 10.00 00 20 40 15.20 15.40 16.00 16.20 16.40 17.00 17.20 17.40 18.00 18.27 27 57 23.57

5.51 6.21 6.57 7.27 7.58 8.28 9.00 9.24 9.44 10.04 04 24 44 15.24 15.44 16.04 16.24 16.44 17.04 17.24 17.44 18.04 18.31 31 01 0.01

5.54 6.24 7.00 7.30 8.01 8.31 9.03 9.27 9.47 10.07 07 27 47 15.27 15.47 16.07 16.27 16.47 17.07 17.27 17.47 18.07 18.34 34 04 0.04

6.03 6.33 7.09 7.39 8.10 8.40 9.12 9.36 9.56 10.17 17 37 57 15.37 15.57 16.17 16.37 16.57 17.17 17.37 17.57 18.16 18.43 43 13 0.13

6.12 6.42 7.18 7.48 8.19 8.49 9.21 9.45 10.05 10.26 26 46 06 15.46 16.06 16.26 16.46 17.06 17.26 17.46 18.06 18.25 18.52 52 22 0.22

6.27 6.57 7.33 8.03 8.34 9.04 9.36 10.00 10.21 10.42 42 02 22 16.02 16.21 16.41 17.01 17.21 17.41 18.01 18.21 18.40 19.07 07 37 0.37

DOT - Din Offentlige Transport / dinoffentligetransport.dk / Kundecenter 70 15 70 00

Gyldig fra 13.10.2019

Profile for Movia2019

NYT BYNET med kort | 164 | Ballerup St. - Skudehavnsvej | Gyldig 13~10~19 | MOVIA  

NYT BYNET med kort | 164 | Ballerup St. - Skudehavnsvej | Gyldig 13~10~19 | MOVIA

NYT BYNET med kort | 164 | Ballerup St. - Skudehavnsvej | Gyldig 13~10~19 | MOVIA  

NYT BYNET med kort | 164 | Ballerup St. - Skudehavnsvej | Gyldig 13~10~19 | MOVIA

Profile for movia2019
Advertisement