Page 99

ScholengidsVO2011-hfdst5-InlVSO8.0 04-11-10 16:20 Pagina 97

5

Scholen voortgezet speciaal onderwijs

Meer hierover kunt u lezen op de website van de samenwerkende Amsterdamse voscholen: www.swvadam.nl. U vindt hier informatie over leerlingenzorg in het Amsterdamse voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs, lwoo, het rugzakje en het speciaal onderwijs.

Voortgezet speciaal onderwijs In deze keuzegids zijn alle Amsterdamse scholen voor voortgezet speciaal onderwijs opgenomen. Speciaal onderwijs is voor kinderen met een handicap (lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk) of een stoornis. Een school voor speciaal onderwijs heeft alle voorzieningen en deskundigheid in huis om uw kind goed op te vangen en te begeleiden. Er zijn ook nadelen: uw kind mist het contact met niet-gehandicapte leeftijdgenoten en bovendien moet uw kind naar alle waarschijnlijkheid extra reizen van en naar school.

Hebt u nog vragen dan kunt u bellen met de coördinator: Frits Otto, tel. 020 480 1702.

Eerst een indicatie Speciaal onderwijs of extra hulp: het rugzakje

In beide gevallen (speciaal onderwijs of ‘een rugzakje’) moet wel eerst bekeken worden of uw kind in aanmerking komt voor het gekozen onderwijs. Ouders moeten hiervoor een toelatingsbeslissing (indicatie) aanvragen bij een onafhankelijke Commissie voor Indicatiestelling (CvI). Deze commissie beoordeelt aan de hand van landelijke regels of uw kind een indicatie krijgt. De scholen voor speciaal onderwijs zijn verdeeld in vier clusters, de Regionale Expertise Centra (REC’s). Elk REC heeft een Commissie voor Indicatiestelling. Daar moet u dus zijn voor het aanvragen van een indicatie. De gegevens van de REC’s ziet u op de volgende pagina:

In de wet staat dat ouders met een kind voor het speciaal onderwijs zelf kunnen kiezen welk onderwijs hen het beste lijkt voor hun kind: een school voor speciaal onderwijs of een gewone school. Als een kind wordt toegelaten op een gewone school, dan krijgt die school extra geld voor meer leerkrachten, extra hulpmiddelen of ambulante begeleiding. Dit kind krijgt zogezegd ‘een rugzakje mee’. Heeft uw kind een rugzakje en wilt u hem/haar aanmelden op een gewone school dan kan dat alleen als uw kind van de basisschool een advies heeft gekregen voor die opleiding. De school waar u uw kind aanmeldt beoordeelt dan of uw kind plaatsbaar is op de opleiding en of ze uw kind de zorg en begeleiding kunnen bieden die uw kind nodig heeft.

97

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen