Page 98

ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 96

Zuiderlicht College Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Directeur Contactpersoon brugtijd Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: - broertjes en zusjes van zittende leerlingen Voor plaatsing in een dansklas wordt auditie gedaan; leerlingen die al les hebben bij de Dansacademie Lucia Marthas hebben hierbij voorrang. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

Brugperiode Mentoraat Elke klas heeft een klassenmentor, die extra zorg biedt, contact onderhoudt met de ouders en wekelijks mentorles geeft, waarin gewerkt wordt met de methode Leefstijl. Decanaat De schooldecaan geeft in de

tweede klassen, samen met de mentoren, voorlichting over de sectoren binnen het vmbo, adviseert leerlingen bij de sectorkeuze en begeleidt leerlingen naar de bovenbouw. Opvang bij lesuitval Bij lesuitval is er in de onderbouw opvang door een andere docent, in de bovenbouw zoveel mogelijk. Extra begeleiding Bijles In de lessen Nederlands en wiskunde komt er een onderwijsassistent in de klas om leerlingen te ondersteunen bij hun leerachterstanden. Huiswerkbegeleiding Op school is wekelijks de gelegenheid om huiswerk te maken. Begeleiding bij dyslexie Alle leerlingen in de eerste klas worden gescreend; we werken met een dyslexieprotocol. Begeleiding bij faalangst De school verzorgt faalangstre-

Soorten onderwijs Brugklassen

aantal klassen vmbo-b-k + lwoo 1 vmbo-b-k met en zonder lwoo 3 vmbo-k-t 1

aantal leerlingen 15 21 19

vmbo-sector: zorg & welzijn

Open dagen l vrijdag

28 januari 2011 van 19.30 tot 21.30 uur: Open huis met demonstratielessen l zaterdag 29 januari 2011 van 10.30 tot 12.30 uur: Open huis met demonstratielessen.

aantal brugjaren 2 2 2

Rustenburgerstraat 436 1072 HK Amsterdam Zuid 020 662 0011 zuiderlicht@zuiderlicht-.org www.zuiderlicht.org Amarantis Onderwijsgroep dhr. C.P. Dol mw. A.M.C. Stevens interconfessioneel 340 tram 3, 4, 12, 16,24 en 25

ductietrainingen en sociale vaardigheidstrainingen voor leerlingen die dat nodig hebben.

Kosten 1e leerjaar € 120 : ouderbijdrage € 125 : werkweek 1e jaar

Zittenblijven In de eerste klas wordt niet gedoubleerd, m.u.v. zeer bijzondere omstandigheden.

Bijzonderheden Huisvesting De school is gevestigd in twee gebouwen: klas 3+4 in de Rustenburgerstraat 436, klas 1+2 in de Karel du Jardinstraat 54. Het gebouw in de Karel du Jardinstraat wordt gerenoveerd en krijgt een eigen gymzaal. De renovatie zal in het voorjaar van 2011 gereed zijn. Veiligheid Er is een veiligheidscoördinator, camerabewaking, voldoende toezicht in de hele school en een goed contact met de politie. Er worden veiligheidsprojecten - bijvoorbeeld pest-

project - in de klas uitgevoerd. Computers De meeste lokalen hebben vier tot zes pc’s, met internetaansluiting. Buitenschoolse activiteiten De school besteedt veel aandacht aan kunst (theater, museum, fotoproject), sport (wandklimmen, inlineskaten, zwemmen). Ook organiseren we spetterende schoolfeesten! Reizen De brugklassen gaan in het voorjaar een week op schoolkamp, de vierde klassen in het najaar. Ouderbetrokkenheid Ouders kunnen zitting nemen in de ouderraad van de school. Verder Sinds augustus 2009 bestaat er een talentendansklas i.s.m. Lucia Marthas voor bijzondere talenten. Voor plaatsing in deze klas (op kader- en theoretisch niveau) moet auditie gedaan worden.

Schoolprofiel Het Zuiderlicht College is een kleine, veilige school waar iedereen elkaar kent. We besteden veel aandacht aan zorg, kunst en cultuur en natuurlijk aan goed en modern onderwijs. We hebben een speciale dansklas (extra danslessen), maar ook de andere leerlingen krijgen dansles, die worden gegeven door de Dansacademie Lucia Marthas (DALM). Vanaf augustus 2009 zijn we gestart met een vmbo-k/t klas met een uitgebreid dans- en kunstprogramma, waar leerlingen voorbereid worden op mbo-dans. In de bovenbouw volgen de leerlingen het intrasectorale programma zorg & welzijn breed.

96

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen