Page 94

ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 92

Wellantcollege Linnaeus

W Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot. De school heeft vorig jaar geloot voor praktijkonderwijs.

Brugperiode Mentoraat Elke groep heeft zijn eigen mentor. Die houdt samen met de leerling in de gaten of de studie goed verloopt. De leerling spreekt hem of haar regelmatig. Met vragen of problemen kun je bij de mentor terecht. Tijdens de mentorlessen is er naast persoonlijke aandacht ook tijd voor studievaardigheden. De mentor is de eerste contactpersoon voor ouders. Opvang bij lesuitval Waar mogelijk voorkomen we lesuitval door een schaduwrooster met invaldocenten.

Extra begeleiding Bijles Motorische remedial teaching helpt kinderen als dat nodig is bij hun lichamelijke ontwikkeling. Huiswerkbegeleiding Op vmbo steunlessen Nederlands, Engels en rekenen. Aan het eind van iedere schooldag huiswerkbegeleiding. Begeleiding bij dyslexie Leerlingen met een dyslexieverklaring ontwikkelen bij de remedial teacher een dyslexiekaart. Er is zorg op maat. Bijvoorbeeld extra tijd, groot letters of de tekst via een koptelefoon. Bij twijfel of een leerling dyslexie heeft, kan de remedial teacher onderzoek doen. De school heeft een dyslexieprotocol. Extra taalondersteuning De school gebruikt RT-programma’s bij taalonderwijs, zoals Ambrasoft. Begeleiding bij faalangst Trainingen via de schoolmaat-

Soorten onderwijs Brugklassen praktijkonderwijs vmbo-b-k + lwoo vmbo-b-k

aantal aantal klassen leerlingen 3 12 3 16 2 20

vmbo-sector: landbouw

Open dagen l woensdag

19 januari 2011 van 15.00 tot 21.00 uur: Gesloten van 17.00 uur tot 19.00 uur. l zaterdag 22 januari 2011 van 10.00 tot 13.30 uur

aantal brugjaren -

Archimedesplantsoen 87 1098 JZ Amsterdam Oost 020 692 9060 linnaeus@wellant.nl www.wellant.nl Stichting Wellant algemeen bijzonder 310 bus 15, 40, 41, 136, 152, 157, tram lijn 9 en trein: station Sciencepark

schappelijkwerker en ook andere vormen van directe hulp. Anders ‘Wentoren’ zijn ouderejaars die eersteklassers helpen wennen aan de nieuwe school. De docenten hanteren klassenmanagement. De eerstejaars leren door een pestproject elkaar te respecteren. De school heeft een pestprotocol.

Kosten 1e leerjaar € 95 : werkweek 1e jaar € 75 : overig

Zittenblijven Er zijn doorlopende leerlijnen.

Bijzonderheden Huisvesting Het gebouw is overzichtelijk. Een deel is aangepast aan de huidige norm van ons onderwijs en is opnieuw ingericht. Veiligheid Wellantcollege Linnaeus is een kleine en veilige school. De leerlingen blijven de hele lesdag op het besloten terrein van de school. De school doet

actief mee aan veiligheidsprojecten. Mentoren en vakdocenten werken aan een prettig klassenklimaat. Computers Er is een open leercentrum en een computerlokaal. Er wordt gewerkt met smartboards en de lokalen hebben computers. Buitenschoolse activiteiten Er is samenwerking met TopScore (sportproject). Leerlingen kunnen binnen en buiten de school op vrijwillige basis meedoen aan tal van sporten. Leerlingen gaan naar theater, film of musea. Er is veel aandacht voor kunst en cultuur. Reizen De eerste klas heeft een kennismakingsweek in Noorden. De derde klas gaat een week naar de Ardennen. De vierde klas gaat langlaufen in het Sauerland. Ouderbetrokkenheid Er is een actieve ouderraad. Drie keer per jaar verschijnt een nieuwsbrief voor ouders. Eén keer per jaar is er een thematische ouderavond.

Aa

O re O aa op op lee do na gr ee ad

Br

M De ha to aa ou De Er ge O Do te m

S

B

Schoolprofiel Het Wellantcollege Linnaeus is een kleine en overzichtelijke school met 300 leerlingen op het vmbo en praktijkonderwijs. De school is gericht op de groene sector. Niet alle leerlingen worden dierenverzorger, hovenier of bloemist. Net als bij andere vmbo-en praktijkonderwijsscholen kunnen leerlingen na deze school alle kanten op zoals naar het ROC economie, techniek of verzorging of een groene opleiding bij een AOC. Veel leerlingen vinden het prettig op het Wellantcollege, omdat ze actief zijn en al doende leren. In de onderbouw ligt de nadruk op persoonlijke vorming. Je leert om zo actief en zelfstandig mogelijk te leren. Je kunt vanaf schooljaar 20112012 kiezen voor de kookklas.

92

v

v

O

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen