Page 93

ScholengidsVO2011-hfdst4-scholenvo8.0 04-11-10 16:17 Pagina 91

Waterlant Beroepsopleidingen IJdoorn Adres Stadsdeel Telefoon E-mail Internetadres Bestuur Locatiemanager Richting Aantal leerlingen Bereikbaar met

Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Noord 020 630 1900 info@waterlant.nl www.waterlant.nl Amarantis Onderwijsgroep dhr. G. Willems interconfessioneel 280 bus 336, 32, 33, 37, 38, Arriva bus 105 en 109

2, n

r

Aanmeldingsprocedure Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij overaanmelding voor een advies wordt voor dit advies geloot.

en

n n.

m

s

Brugperiode Mentoraat De mentor houdt contact met de ouders. Het eerste en tweede rapport halen de ouders verplicht af bij de mentor. Decanaat De decaan begeleidt de keuze voor een afdeling in de bovenbouw. Daarnaast begeleidt zij de leerlingen van de bovenbouw naar vervolgonderwijs. Opvang bij lesuitval Tussenuren worden waar mogelijk opgevuld. De school beschikt over een volledig vrijgeroosterde invaldocent. De brugklassen hebben prioriteit bij het inzetten van deze docent. Extra begeleiding Bijles In de onderbouw minstens één

uur in de week training in studievaardigheden en een zorguur. In de bovenbouw wordt zonodig bijles gegeven. Huiswerkbegeleiding In de onderbouw is er huiswerkbegeleiding van de mentor. Begeleiding bij dyslexie Dyslexiehandelingsplan. Extra taalondersteuning Extra lessen Nederlands voor alle klassen. Aan het begin van klas één doen alle leerlingen het PI-dictee. Aan de hand hiervan worden de spellingsproblemen per individuele leerling in kaart gebracht. Dit is het startpunt van waaruit de taalcoach zijn werk begint. Begeleiding bij faalangst Voor faalangstige leerlingen wordt een handelingsplan opgesteld. Een externe instantie geeft faalangsttraining. Anders Alle leerlingen krijgen (elk jaar) training in sociale vaardigheden vanuit de Kanjertraining-methode.

Kosten 1e leerjaar € 35 : reiskosten excursies en activiteitendagen

Zittenblijven De school helpt elk kind zijn mogelijkheden optimaal te benutten. De leerlingen krijgen bij elk vak een cijfer voor prestatie, een voor inzet en een voor gedrag. De school levert hulp op maat om de leerling de schoolloopbaan te laten vervolgen.

Bijzonderheden Huisvesting Waterlant Beroepsopleidingen het vmbo was voorheen bekend als IJdoorn - biedt opleidingen van vmbo t/m mbo. Door onze speciale aanpak is de totale studieduur van vmbo en mbo te verkorten. Veiligheid Het vmbo heeft een eigen gedeelte van het gebouw met een eigen ingang. Er is regelmatig kluisjescontrole. De school neemt deel aan het con-

venant Veilig in en om de school. Computers Alle lokalen beschikken over computers. Er is een computerlokaal voor lessen tekstverwerken en ICT. Buitenschoolse activiteiten Wenweek in de brugklas, excursies, sportactiviteiten en aan het eind van het schooljaar een dag pretpark. Ouderbetrokkenheid Het eerste en tweede rapport worden (verplicht) uitgereikt aan ouders en leerlingen. Bij voldoende belangstelling is er een cursus voor ouders ‘omgaan met pubers’. Ouders worden aan het begin van het schooljaar uitgenodigd te assisteren bij de organisatie van bijzondere activiteiten. Verder In alle klassen van alle leerjaren wordt er elke week een apart lesuur besteed aan Rekenonderwijs

Soorten onderwijs Schoolprofiel Brugklassen vmbo-b met en zonder lwoo vmbo-k met en zonder lwoo vmbo-b-k vmbo-k

aantal klassen 1 1 1 1

aantal leerlingen 20 20 20 20

aantal brugjaren 2 2 2 2

vmbo-sectoren: economie en zorg & welzijn

Open dagen l woensdag

26 januari 2011 van 19.30 tot 21.00 uur: Kinderen en ouders maken via een rondleiding kennis met de school en de manier waarop wij werken.

91

De school is klein en overzichtelijk. In de onderbouw ligt het accent op LEREN leren, het vergroten van de zelfwerkzaamheid en sociale vaardigheden. In de bovenbouw ligt de nadruk op beroepscompetenties. De meeste brugklassen krijgen les van een klein team van docenten. Leerlingen krijgen hulp bij taal en rekenen. Er is begeleiding op het gebied van sociaalemotionele- of gedragsproblematiek. Er is regelmatig onderwijs in projectvorm. De school biedt VM2: leerlingen met een diploma in de basisberoepsgerichte leerweg kunnen in één jaar een beroepskwalificatie op mbo niveau 2 halen. De school gebruikt in de Brugperiode het CITO LeerlingVolgSysteem. Wij beschikken over een interne begeleider en een verzuimcoördinator.

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen

Schoolkeuze gids VO 2011  

Keuzegids van Amsterdamse voortgezet onderwijsscholen